Interview
Læsetid: 4 min.

Løkke har sat skub i debatten om mindsteløn. Vi har talt med en forsker, 3F og Dansk Arbejdsgiverforening

Statsministeren har annonceret på Facebook, at han vil gå fordomsfrit ind i debatten om mindsteløn. En arbejdsmarkedsforsker, en forbundsformand for 3F og Dansk Arbejdsgiverforening giver deres perspektiv på debatten
Indland
5. april 2019

»Det er ikke en snuptagsløsning«

Jens Arnholtz, arbejdsmarkedsforsker, Københavns Universitet

»Fra et dansk perspektiv er almengøring mere oplagt end en lovfastsat mindsteløn. Lønnen forhandles stadig af arbejdsgiver og arbejdstager, og overenskomstens mindsteløn for en given sektor ophøjes så til lov.

Men det er heller ikke helt ukompliceret. I en del overenskomster er der krav om en lokalforhandling. Den hæver typisk lønnen ret markant. Forskning fra lande med almengøring peger på, at sådan en lokalforhandling forsvinder. Så bliver den lovfastsatte mindsteløn det, man får. Dermed kan lønningerne reelt blive lavere end i dag. Det ser vi med udenlandsk arbejdskraft, der får mindstesatsen uden tillæg fra lokalforhandlingen.

Vi har på mange måder en helt unik tradition for samarbejde og samkoordinering på det lokale niveau, som man slet ikke kender i rigtig mange andre lande. Man forsøger at etablere det, fordi det er godt for produktiviteten og samarbejdet. Det vil i høj grad være noget af det, der kommer under pres.

Man risikerer at miste noget af det, der er livskraften i den danske model. Nemlig den lokale forhandling og fleksibiliteten. For hvordan holder du så liv i det faglige engagement og sikrer, at der faktisk er noget substantielt at forhandle om? Processen, hvor man dygtiggør sig og arbejder sammen om at øge produktiviteten, risikerer at blive skadet. Det er ikke en snuptagsløsning.«

»Det skal Folketinget ikke blande sig i«

Per Christensen, forbundsformand, 3F

»Den mest centrale problemstilling er, at nogle politikere – og nu tilsyneladende også vores statsminister – synes, det kunne være spændende at flirte med ideen om en lovbestemt mindsteløn. Herfra bliver det et tak, men nej tak.

Baggrunden for det er, at vi har haft en model gennem mere end hundrede år, som har sikret, at arbejdsmarkedets parter har kunnet værdifastsætte vores løn afhængig af, om der var god eller dårlig konjunktur, og afhængig af, om virksomheden tjente penge.

Problemet er, at mine kollegaer bliver afhængige af, om det er en blå eller rød regering. Det betyder, at den stabilitet, hvor vi ved, at vi selv har indflydelse, bliver kastet over bord. Det vil skabe utryghed, og det vil gøre, at folk ikke vil vide, om de er købt eller solgt. Vi vil få et helt andet samfund end det, du kender i dag. Det er et uhyre tvivlsomt eksperiment, man begiver sig ud i.

Det skal Folketinget ikke blande sig i. Vi er dygtige til selv at finde ud af at løse problemerne på arbejdsmarkedet. Vi følger med tiden og kan også finde ud af at løse nye udfordringer. Det har vi gjort i går, og det vil vi også gøre i morgen. Den danske arbejdsmarkedsmodel virker. Hvis nogen vil eksperimentere med det, så bliver det uden os.«

»Mindsteløn ved lovgivning er ikke den vej, vi skal gå«

Jacob Holbraad, administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

»Det, som Løkke også peger på, er, at der er rigtig mange ting, som udlandet misunder det danske arbejdsmarked og det danske samfund. At vi har et meget stabilt arbejdsmarked og en høj grad af tillid mellem ansatte og ledere. Det hænger i høj grad sammen med, at vi har et system, hvor løn og ansættelsesregler er tilpasset de enkelte områder. Fordi vi har et system, hvor det er overenskomstparterne selv, der aftaler løn og ansættelsesvilkår. Som så kan tage højde for det, der er centralt for de enkelte fagområder.

Den der lokale tilpasning til den enkelte branche er ekstremt afgørende. Det giver en meget høj grad af tillid og ejerskab til den måde, vi har indrettet os på i Danmark. Det er derfor, vi har et godt og stabilt arbejdsmarked, som samtidig er meget dynamisk. Når man ser på, hvordan udlandet ser på os, er det nogle af de ting, de misunder os.

Alt det kommer man til at kaste over bord, hvis man lægger lønforhandlingerne ind et meget fjernt sted – nemlig ind i Folketingssalen. Så grundlæggende er det de gode forhold omkring det danske arbejdsmarked, som vi gerne vil fastholde. Og som man har udviklet og arbejdet på i 120 år. Det vil vi meget gerne blive ved med at gøre.

Man kommer til at gå ned ad en vej, som man kender i andre lande, hvor man har lovbestemt mindsteløn. Det vil også indebære, at der vil være mindre tendens til at melde sig ind i en fagforening, til at være organiseret og til at have ordnede arbejdsforhold.

Mindsteløn ved lovgivning er ikke den vej, vi skal gå. De udfordringer bliver taget løbende op i overenskomstforhandlinger, hvor man finder løsninger. Det er det, der grundlæggende er den danske model og er med til at sikre os et stabilt og godt arbejdsmarked.«

Lars Løkke Rasmussen skrev følgende i et facebookopslag den 3. april

»Hvordan nytænker vi den (danske model, red.), så vi har fuld kontrol over vilkårene på det danske arbejdsmarked uden at svække den?

Jeg har ikke det endegyldige svar, men jeg føler mig mere og mere overbevist om, at vi er nødt til at kigge fordomsfrit på, om vi kan tillægge løn- og arbejdsvilkår på repræsentative overenskomster større betydning for at undgå, at brodne kar misbruger den danske model. Udtrykt lidt populært ville det betyde en lovreguleret mindsteløn på visse grænseoverskridende arbejdsråder med afsæt i det, der er aftalt på arbejdsmarkedet, men uden at udhule aftalesystemets mange fordele.«

Kilde: Facebook den 3. april 2019

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Der har vi det igen: Der er ingen frelse uden for arbejdsmarkedet.

Kim Folke Knudsen, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Tor Brandt, Bjarne Bisgaard Jensen, Ebbe Overbye, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg tror det hænger sammen med, at vi har et beskæftigelsesministerium fremfor et arbejdsministerium, Niels-Simon.
Beskæftigelse omfatter både arbejdssituation og fritid. I al fald i den nutidige politiske sammenhæng.

Det er et menneskefjendsk skred af både sprog og politisk indblanding i befolkningens livsindhold.

Vibeke Hansen, Kim Folke Knudsen, Hans Ditlev Nissen, Dennis Tomsen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Vi har også en lov om arbejdsmiljø. Bliver den altid overholdt?
Svaret er et rungende nej.

Sammenlignet med vores nordiske naboer, og flere andre sammenlignelige lande, halter Danmark i den grad bagud. Det er én af grundene til nedslidning, stress og andre arbejdsskader.

For at forebygge social dumping og unfair konkurrence, burde der indføres kædeansvar, som Enhedslisten foreslår, sådan at alle ansatte på danske arbejdspladser fik overenskomstmæssig løn.

David Breuer, Vibeke Hansen, Kim Folke Knudsen, Susanne Kaspersen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Vil en lov om mindsteløn blive overholdt og vil den kunne afhjælpe problemet med løndumpning osv.
Mit gæt er et rungende nej - begrundelse fx. alle de sager ved Metrobyggeriet blev kun opdaget fordi fagforeningerne gjorde et stort arbejde. Disse sager kunne ligeså godt være opstået med en lovbestemt mindsteløn - som nok kun vil fungerer som en lavere løn - det ses jo fx i Tyskland hvor folk må tage flere job for at kunne betale deres daglige udgifter.
Derudover er der mindsteløn i Danmark for alle arbejdsgiver, der er medlem af en arbejdsgiverforening - da de overenskomstafhandlede lønninger gælder for ALLE med eller uden fagforeningsmedlemskab.

Er Løkke Rasmussens forsøg ikke kun et forsøg på at afskaffe fagforeningerne i Danmark?

Vivi Rindom, Vibeke Hansen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Igen et problem, som forholdsvis simpelt kunne løses med en basisindkomst.

Hvis alle borgere var sikret et grundbeløb uden modkrav svarende til en anstændig tilværelse, ville der slet ikke være det samme behov for at kontrollere lønniveauet - for da ville vi alle være frie til at fravælge de arbejdsgivere, som ikke betaler en ordentlig løn.

Vi skriver 2019 - det er på høje tid at eksistens og arbejde adskilles!

Niels Duus Nielsen

Vi har ikke brug for en lovbestemt mindsteløn, så længe vi har et velordnet arbejdsmarked, hvor fagforeninger og arbejdsgiverforeninger forhandler med hinanden. Sjovt nok er både fagforeningsfolk og arbejdsgiverrepræsentanter enige om, at politikerne ikke skal blande sig - det giver jo anledning til en vis bekymring, når arbejdsgiverne ligefrem foretrækker den nuværende meget bøvlede model.

Jeg vælger at tro, at arbejdsgiverne hellere vil tage nogle bøvlede forhandlinger, hvor de bagefter har en vis garanti for, at der ikke bliver ballade, fordi strejkeretten så er suspenderet, end de vil risikere en politisk dikteret mindsteløn, som ifølge sagens natur vil give fagbevægelsen frie hænder til at organisere strejker.

Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dennis Tomsen

Den Danske Model har længe været stendød, især for dem uden for eller i udkanten af arbejdsmarkedet.
Gratisterne i nyttejobs står eksemplevis helt udenfor til langt under overenskomstmæssige timeløn og rettigheder.
Så ja tak til en lovbestemt mindsteløn. Det skal bare ikke være Folketinget, som fastsætter den, men et uafhængigt organ.
Så mangler vi bare en uafhængig grundlovsdomstol, så begynder det at ligne noget fornuftigt.

Dorte Sørensen

Dennis Tomsen
Har du glemt at det er Folketinget , der har vedtaget nyttejobbene. Folk skal da arbejde for deres kontanthjælp osv.... Det skal jeg lige love for de gør og uden løn, feriepenge, sygedagpenge osv....
Det lover ikke godt for lønmodtagerne , hvis de skal have dikteret en mindsteløn.

Vivi Rindom, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Mon ikke det er EU-systemet, der har givet Løkke et hint om at en mindsteløn snart er på Bruxelles' dagsorden.....

Dorte Sørensen

Leo desværre er det meste der kommer fra Løkke Rasmussen noget lort - for at blive i dit ordbrug - fx hans Strukturreform osv......

Hvorfor indføre en mindsteløn fra diktat, når arbejdsmarkedets parter selv har indført mindsteløn og når alle lønmodtagere i Danmark dækkes af de aftaler - kun de få arbejdsgivere, der ikke er med i en arbejdsgiverforening er ikke omfattet. Derudover kan en sådan ordning ødelægge den danske model med fredspligt i årene mellem overenstkomstforhandlingerne.
Er det ikke argument nok?

Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Med vores EU borgerskab er det komplet ligegyldigt, hvad vi eller fagforeningerne for den sags skyld mener om den centrale styreparameter, kaldet mindsteløn. Det er udelukkende et spørgsmål om suverænitet og magt. Hvordan skal vi kunne konkurrere med kineserne og inderne, hvis ikke den europæiske centralmagt har fuld kontrol over unionens konkurrenceevne og produktionsudgifter ? Det har Kina.

Det er alt sammen for sent nu. 1972 ligger langt, langt væk, og så længe produktionen søger mod de laveste omkostninger i en anarkistiseret global verden, er det bare den toneart, klaveret er nødsaget til at spille i.

We can check out anytime we like
but we can never leave
We just can't kill the beast

Kim Folke Knudsen

Jeg har sympati for Statsminister Lars Løkke Rasmussens overvejelser.

I Tyskland er der en debat om garanteret mindsteløn set i lyset af de dårlige arbejdsvilkår og alt for lave lønninger, som bydes mange medarbejdere på det tyske arbejdsmarked. Kontrakt ansættelser og løse arbejdsvilkår har fanden skabt for med den ansættelsesform, så bortfalder utallige rettigheder for medarbejderne f.eks retten til en pensionsordning, løn ved sygefravær med mere.

Men en mindsteløn må ikke blive til stopklodsen for, at fagforeninger kan kæmpe for bedre vilkår for deres medlemmer. Mindsteløn er ikke det eneste spørgsmål nedslidning og udnyttelse af medarbejderne er en ligeså stor trussel mod ansattes levevilkår.

Den der med Den Danske Model og fagforeningernes frie ret til at forhandle på egen hånd. Den er i realiteternes verden meget beskåret og begrænset af politiske indgreb og af den benhårde multinationale konkurrence om at minimere lønomkostningerne.

Eva Schwanenflügel

Løkke har bare siddet og funderet på hvordan han bedst kommer grus i Socialdemokratiets maskineri inden valget, og kommer så på denne idé til at afspore debatten om nedslidning.

Minimalløn bliver de facto ofte lig med maksimal løn for langt de fleste lønmodtagere. Se på Tyskland og USA.
Dvs. at firmaer kan hævde at de bare overholder gældende lovgivning, hvis man er utilfreds med lønnen og strejker.
Det vil på sigt betyde at man bryder kan loven, hvis man strejker,
I dag kan strejker være overenskomstmæssige overtrædelser, hvis man ikke man er tjenestemand, og derfor ikke lovbrud.
Folketinget vil derfor blive langt mere direkte involveret i løn- og profit spørgsmål end hidtil.
Og af samme grund være underlagt den til en given tids folkestemning.
Jeg vil helt ærlig, foretrække at drøfte løn, med min ”arbejdsgiver”, som har kendskab til branchen

Tue Romanow, Eva Schwanenflügel, Erik Fuglsang, Lise Lotte Rahbek og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Ole Rasmussen

Et rigtig godt indspark i debatten

Dennis Tomsen

@ Dorte Sørensen
Jovist har jeg ikke glemt hvem, der indførte nyttejobsene.
Men det er fagforeningerne, som stiltiende har accepteret dette.
Var der blvet truet med eller udbrudt generalstejke, så havde Folketinget aldrig turde indfører det.
Men hvad, det var jo bare de skide kontanthjælpsmodtagere som fagforeningerne altid har haft det svært med.
Ligeså alle de gange dagpengesystemet er blevet forringet. Da var det bare de skide arbejdsløse, som fagforeningerne også har det svært med igennem tiderne.
Disse to ting tilsammen med EUs åbne grænser har effektivt slået Den Danske Model ihjel. Det vi har tilbage er resterne, og de giver større samfundsmæssige problemer end indførelsen af en uafhængig bestemt mindsteløn vil give.
Indført på en ordentlig måde, så ville det måske kunne løse alle tre tingpå en gang.
Problemet er udelukkende, at Lars Løkke garanteret ikke tænker i de baner...

Dorte Sørensen

Leo- Du forstår da heller ikke hvad jeg skriver.
Hvis Løkke Rasmussen lovgiver om en mindsteløn - så har han ødelagt den danske model og frataget arbejdsgiverne og lønmodtagerne deres ret og pligt til at forhandle. Herved vil fredspligten heller ikke længere bestå og der kan strejkes og lockoutes efter "behag".

Det kan godt være at Løkke Rasmussen ikke har tænkt så langt og han forslår mindsteløn, fordi han tror at med det forslag vil han stå bedre i valgkampen.
Ligeledes vil en mindsteløn ofte blive til lønnen. Det kan du fx. se hos de fagforeninger der har mindsteløn og ikke normalløn. Mindstelønnen - der betyder at folk selv skal forhandle sig til et løntillæg ikke får det, da de jo får den besked at de får den overenskomst aftalte løn.

Dorte Sørensen

Dennis Tomsen
Fagforeningerne var som jeg husker det ikke glade for nyttejob-ordningen. Men da mange af disse desværre ikke er er medlemmer i en fagforening så er det svært for fagforeningerne at hjælpe direkte. For deres medlemmer hjælper de med retshjælp osv.

I mine øjne er et bedre middel ,at fagforeningerne og de politiskepartier begynder at arbejde mere effektivt sammen så forholdene for lønmodtagerne ikke udnyttes af arbejdsgiverne i de forskellige EU-lande.
Mindsteløn er ikke løsningen da den bliver lønnen. Resultatet ses fx. i Tyskland, hvor lønmodtagerne ofte må tage flere job for at kunne betale deres daglige udgifter.

Dorte Sørensen

Leo - ja det står der i artiklen - et referat fra en arbejdsmarkedsforsker - men mange flere er "bange" for at en lovbestemt mindsteløn kan bryde med den danske model. Derfor ser du nok heller ikke at det vil være et forslag fra EL.
Men at det er Løkke Rasmussen, der kommer med det forslag er nok mere forståeligt, da det er i hans interesse at lønniveauet er så lavt som muligt .
PS: Det er da faktisk ret "sjovt" at Venstre stemte imod EL,s forslag om minimums normeringer i daginstitutionerne, når mindsteløn skal være så godt. Men slut herfra, da vi nok ikke kan blive enige i denne sag.

Dennis Tomsen

@ Dorthe Sørensen
Overenskomstmæssige løn og forhold er bestemt at fortrække, men der er store grupper af danskere som i dag står uden for dem, og ikke af egen fri vilje. Den gruppe er voksende af forskellige årsager og vil i en ikke så fjern fremtid måske ligefrem udgøre flertallet. Den Danske Model er død og kommer ikke tilbage, så hvad skal vi have i stedet. Et helt ureguleret arbejdsmarked?
Det er lidt ligesom debatterne om overførelsesindkomsterne, sundhedssystemet, hjemløshed osv.
Dem med deres på det tørre tror, at alt er i skønneste orden herhjemme (eller kun en smule uorden) og fornægter at tingene er langt langt værre i en virkelighed, de ikke har oplevet eller ikke vil kendes ved.
Velfærdssamfundet og herunder arbejdsmarkedet er under stærkt pres og er på mange områder eroderet helt væk.
Meget skal bygges op på ny i en anden virkelighed end fortidens.
Fagforeningerne kunne være katalysator for en genopretning, men snak gør det ikke alene og har aldrig gjort det. Det stærkeste våben er og har været generalstrejken. Med det kort har de ikke turde trække i de seneste mange årtier og er stille og roligt blevet kørt ud på et sidespor uden særlig megen indflydelse på samfundsudviklingen længere. De har for længst misset chancen for at trække en streg i sandet. Hertil og ikke længere. Dette ændrer sig nok ikke foreløbigt, og slet ikke af sig selv.
Fagforeningernes modstand mod mindsteløn er et godt eksempel. I stedet for spage udmeldinger, så burde de gribe initativet og sige ok, er det vejen frem, så skal det være os (og kun os), som fastsætter den eller godkender niveauet. Hvis ikke, så lammer vi landet.

Dorte Sørensen

Dennis Thomsen i første omgang kan "vi" vælge nogle politikere, der virkelig ønsker at rydde op i de sidste godt 20 års nedbrydning af vort sikkerhedsnet under folk, der er nedslidte, syge osv....

I mine øjne er en lov om mindsteløn ikke vejen frem, da det nok vil give meget lave lønninger i sær for de svageste lønmodtagere. Her må international samarbejde gennem fagforeninger, politikere osv. være vejen frem så ingen arbejdsgiver kan leve "højt" på udnyttelse af de forskellige ordninger osv.

Dennis Tomsen

@ Dorthe Sørensen
De fleste i nyttejobs er almindelige danskere på overførelsesindkomster. Repæsentativt er deres tilhørsforhold til fagforeningerne generelt som danskernes på arbejdsmarkedet i almindelighed. De kommer ikke i nyttejobs fordi de ikke er medlem af en fagforening. At nogle af dem ikke er medlem af en fagforening skyldes oftest at de ikke har råd til andet end det mest basale.
Mange fagforeninger har ikke differentieret kontingent efter indkomstgrundlag.
At fagforeningerne (og ikke dem alle) ikke var glade for nyttesjobs kan ingen bruge til noget. Sympati er da rart nok, men hvad med noget reel handling, eventuelt som ufravigeligt krav i næste overenskomstsforhandlinger?

Dennis Tomsen

@ Dorthe Sørensen
Der er altså store gruppe herhjemme i dag uden for det overnskomstmæssige arbejdsmarkede som står svagere end den svageste lønmodtagere. For dem vil en mindsteløn være en forbedring.
Den vil også dæmpe lønpresset fra EUs åbne grænser en del. De mange arbejdstagere fra østlandene er jo sjældent medlem af en fagforening, og når det ikke direkte er ulovligt at arbejde for en sulteløn herhjemme, så er det svært ikke at falde for fristelsen for arbejdsgiverne.
Det kan vi jo se med politikernes brug af underbetalt polsk arbejdskraft på begge fløje.

Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Dennis Tomsen
Vi er ikke uenige om at indførslen af nyttejob er en skandale og det gør det ikke bedre, at det var under MF som beskæftigelsesminister. Men det var alene en politisk beslutning uden de faglige organisationers medvirken.
Den eneste måde "vi" kan slippe af med nyttejobs er at vælge nogle politikere, der vil afskaffe dem. Ligeledes BØR der igen oprettes et Arbejdsministerium og et Socialministerium - det er håbløst at politikerne har blandet dem sammen og gjort beskæftigelsen til det helligste i landet.
Tidligere havde "vi" en politik der ville give alle borgere et værdigt liv lige meget om de var på arbejdsmarkedet eller ej.

Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Dennis Thomsen

Du har fuldstændig ret, når du klandrer fagforeningerne for ikke at have gjort nok når det gælder folk, som falder udenfor fagforeningsfælleskabet.

Også med hensyn til EU har du ret i, at Danmark aldrig burde have underskrevet Finanspagten, Budgetloven og andre aftaler der forudsatte undermineringen af det danske velfærdssamfund.

Mens fagforeningerne har forsøgt at hverve medlemmer, har diverse danske regeringer gjort det sværere og sværere for dem at få indflydelse ved at fjerne fradrag skattemæssigt, fratage medlemmerne rettigheder, forkorte dagpengeperioden, indføre bureaukratiske ordninger og i det hele taget ligestille den sociale indsats med "beskæftigelse".
Et mudret begreb om 'arbejde' der skulle gavne alle undtagen den person, som befinder sig 'udenfor'.

Netop 'udenfor' føler mange sig som i de ulønnede praktikker, hvor de oplever deres skånehensyn bliver negligeret og overset med vilje, og at deres klager siddes overhørige af kommunerne.

Udenfor er også alle de mennesker, som efter reformen af førtidspension og fleksjob bliver påtvunget de rædselsfulde ressourceforløb, hvor de bliver mere og mere syge.

Tror bare ikke løsningen er minimumsløn.
Det vil gøre det lettere at dumpe lønnen overalt, og dermed også overførselsindkomstene.

Som flere her har fremført, se på lønnen i fx Tyskland, hvor der er et kæmpe problem med 'working poor'.
Det er i øjeblikket Tyskland der bestemmer.

Danmark burde trække sig fra Finanspagten, da vi har vores egen valuta, og ikke behøver være bundet til den tyske sparepolitik, der forarmer alle andre end dem selv.

Eva Schwanenflügel

Leo, du får helt sikkert ret i at "Løkkes Facebook" vil være et antiklimaks.

Dorte Sørensen

Leo hvad bygger din påstand i at "Røde debatører og fagforeningsfolk er tilhængere af løndumping overfor uorganiserede arbejdere begået af uorganiserede arbejdsgivere og af arbejdsgivere der uhæderligt bryder aftalerne om mindsteløn."?
Det er da netop de faglige organisationer der har gjort arbejdet med at afdække de løndumpninger,der er kommet op på bordet - Ja mange af de udenlandske arbejdere har via medlemskab fået erstatning, alene fordi fagforeningerne tog hånd om problemet.

Mindsteløn er ikke løsningen, da den vil føre til at det bliver lønnen. Du kan bare spørger i HK hvor mange der har fået løntillæg ovenpå deres overenskomstforhandlede mindsteløn.

Dorte Sørensen

Leo -En mindsteløn ved lov - vil i mine øjne ikke løse problemet, det vil bare føre til, at mindstelønnen bliver lønnen og de faglige organisationen få endnu mindre indflydelse og ret til at hjælpe lønmodtagerne. Men det er måske også Løkke Rasmussens hovedmål med udspillet.

Derudover mon Løkke Rasmussen virkeligt ønsker, at arbejdsgivere skal straffes for at overtræde loven- enten vil han forslå nogen bøder de ikke kan mærke eller også vil han lave love de kan kravle under. Ja undskyld men jeg har ikke meget "fidus" til Løkke Rasmussen og Venstre - fx. Landbrugsparken, hvor landbruget måtte bruge flere sprøjtemidler tilskade for vort drikkevand og miljø osv. Ja der er desværre mange flere eksempler - jeg bliver helt ked af at tænke på den førte politik.

Du må være for hurtig på tasterne, da jeg ikke har anbefalet Dennis , 1303. Jeg har i stedet anbefalet et tætter arbejde mellem de faglige organisationen og politiske partier, der vil arbejde for at forhindre udnyttelse af forskelligheder i landene for arbejdsgiverne.

Dorte Sørensen

Leo godt du mener at jeg ikke forstår - det samme er jeg ked af at mene om dig .
Du vil ikke forstå at en lov om mindsteløn vil ødelægge den danske model - herunder vil fredspligten være forbi - det er der sikkert nogle vil se som et gode -
Mindstelønnen vil blive lønnen . Resultatet kan se fra Tyskland , hvor mange må tage flere jobs for at kunne betale deres daglige udgifter. Osv....
De uorganiserede er i dag omfattet af de aftale lønninger ved overenskomsterne i dag - det er KUN de få uorganiserede arbejdsgivere, der ikke vil være med. Skal disse få arbejdsgivere virkeligt være årsag til at ødelægge den danske model og tror du at disse få vil holde op med at udnytte systemet?

Dennis Tomsen

Den Danske Model dækker kun for et svindende flertal på arbejdesmarkedet, hvad med resten?
Og hvor godt fungerer Den Danske Model for dem den dække, eksempelvis lærerne?
Den Danske Model har længe lhaft svært ved eksistensen af EUs åbne grænser, så hvad gør vi fremadrettet?
Og sluttligt, så kræver Den Danske Model to ligeværdige arbejdsmarkedspartner, arbejdsgivere og arbjedstagere.
Desværre er styrkeforholdet for længst brudt med Folketingets hyppige optrædener som arbejdsgiver og fagforeningernes ditto tandløshed. Mon strykeforholdet blive ujævnet igen?
For mig at se, så vil en uafhængig fastsat minsteløn være et vigtigt redskab for ovennævnte problemer, men nu er det Lars Løkke, som kom med forslaget, og så slår vorrs instinkt desværre til, og vi siger per automatik nej tak. Måske er det, der er hans bagtanke, for fagforeningerne og partierne på venstrefløjen har allerede afvist i samlet flok...og for folk i yderkanten af arbejdsmarkedet føles det som endnu et svigt.

Dorte Sørensen

Dennis Tomsen det er lidt "sjovt" at du påpeger at Folketinget blander sig mere og mere og så samtidig går ind for en mindsteløn vedtaget i Folketinget.

Hvis Folketinget vil vedtage noget, der vil hjælpe de syge, kontanthjælpsmodtagere osv. så bør de afskaffe nyttejob mv. og give disse mennesker den overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår for de timer de bliver sendt i et nyttejob.
Ligeledes bør de holde op med at vedtage love/reformer hvor de tager de offentlige ansatte som gisler ved at sige, at det er den og den gruppe der skal betale for reformen gennem at opsætte ændringer i deres arbejdsvilkår - som det skete med lærerne.

Ved sidste overenskomstforhandling holdt de forskellige fagforbund sammen mod de offentlige arbejdsgivere og de fik en bedre overenskomst i hus en der var håbet på. Så her vandt den danske model .
Problemet er at regeringen og Folketinget kan lovgive og gøre de offentlige arbejdsgiveres forslag til lov overhovedet på de offentlige ansatte - ja det er et problem for det offentlige arbejdsmarkedet. Men vil en Folketings vedtaget mindstelønsordning løse det problem - snare tværtimod.

Dorte Sørensen

LEO en anden måde kan være at fratage disse få arbejdsgivere/erhvervsvirksomhed retten til at udføre arbejde i landet, hvis de ikke overholdt de overenskomstaftalte arbejd og lønvilkår. Den ville nok være bedre og ville ikke ødelægge den danske model.

Hvad Løkke Rasmussen egenligt vil opnå med det forslag eller måske snare en prøveballon er ikke god at vide - men med alle de tidligere indgreb over for de faglige organisationen er det ret uhyggeligt hvad han har tilhensigt.
Men hvis der politisk bliver sat en mindsteløn op så viser det i andre lande ,at det bliver lønnen. Det ville nok heller ikke generer Løkke Rasmussen. Hjort Frederiksen sagde forresten for et par år siden, at Danmark burde have lønninger som i Tyskland.

Løkke Rasmussen kunne jo bare komme med et dybtgående forslag - er det for øvrigt ikke det han kritiserer alle andre for ikke at gøre. Ja MF blev beskyldt for at komme med det største blufnummer med hendes forslag om en mere værdig afgang fra arbejdsmarkedet de sidste par år.

Dennis Tomsen

@Dorte Sørensen
Læs lige hvad jeg skriver i de fleste af mine indlæg, en "uafhængig bestemt mindsteløn". Med det menes der primært uafhængig af Folketinget. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det var en opgave som arbejdsmarkedet partner kunne påtage sig og håndtere i fællesskab.

Dorte Sørensen

Hvis I mener, at en mindsteløn skal være besluttet uafhængig og gerne fra arbejdsmarkedets parter - så har vi i dag allerede en mindsteløn med de forhandlede lønsatser - ja nogle forbund har en mindsteløn og andre en normalløn- og da ALLE lønmodtagere uorganiseret som organiseret skal have denne løn. Med andre ord ,der er allerede en mindste løn i Danmark . Løkke Rasmussen og Folketinget kunne bare vedtage ved lov at ALLE ,der udfører arbejde i Danmark SKAL overholde de danske løn og arbejdsforhold - hvis ikke var der høje bøder og anden straf og det vil ikke længere kun være en opgave for de faglige organisationer.
Så er problemet bare at få klare regler i EU med at udført arbejde SKAL være efter landenes aftalte løn og arbejdsforhold .
Ligeledes hvis de faglige organisationer fik et tættere samarbejde så ville løn og arbejdsforhold blive klare og bedre til glæde for lønmodtagerne og mindske et skævt konkurrenceparameter.

Dorte Sørensen

Leo det jeg har skrevet hele tiden er, at Danmark har mindsteløn gennem overenskomstforhandlingerne og Løkke Rasmussen behøver "bare" sætte bøder og anden straf op for de arbejdsgivere der ikke overholder de danske løn og arbejdsmarkedets forhold.
Det jeg ikke har kunne gennemskue med Løkke Rasmussens forslag om mindsteløn var om han ville underminerer den danske model eller hvad hans hensigt egentlig var måske bare for at føre sig frem her i valgkampen
Hvis der er nogen der har set lyset så er det dig.
Mvh.

Dorte Sørensen

Ja Leo jeg er i vildrede MEN hvad Løkke Rasmussen vil, hvorfor han kommer med dette forslag osv.
Overenskomsten omhandler alle lønmodtager uanset om de er organiseret eller ej. De eneste der ikke er med det er de arbejdsgivere, der ikke er i en arbejdsgiverforening. Så hvorfor komme med et sådan ønske - hvad vil han med det. Er det så forfærdeligt at spørge om det?
Ja jeg er bange for at han ville indfører et lønloft og at han vil udhule de faglige organisationers forhandlingsret osv. så den danske model går i opløsning.

Så også at MF var i tvivl og mente, at en sådan mindsteløn bare ville blive et lønloft - samme tanke som jeg har fået.