Læsetid: 14 min.

Pensionskunder: Selskaberne skal placere vores pensionspenge i moralsk forsvarlige investeringer

42,2 milliarder af danskernes pensionskroner bliver investeret i aktier, som er på andre pensionsselskabers sorte liste. Flere pensionskunder har som følge af Informations afdækning af de kontroversielle investeringer kontaktet deres pensionsselskaber for at få dem til at ændre retning
Jakob Esmann (t.v.), Henriette Senstius (midten) og Jesper Rotvig Jensen (t.h.) er tre af de pensionskunder, som har kontaktet deres pensionsselskab efter Informations afsløringer af kontroversielle investeringer.

Jakob Esmann (t.v.), Henriette Senstius (midten) og Jesper Rotvig Jensen (t.h.) er tre af de pensionskunder, som har kontaktet deres pensionsselskab efter Informations afsløringer af kontroversielle investeringer.

Privatfoto

16. april 2019

Kul, våben og tobak er blot nogle af de kontroversielle produkter, som Information den seneste tid har afsløret, at flere store danske pensionsselskaber har investeret i. I alt 42,2 mia. af danskernes pensionspenge er placeret i virksomheder, som andre pensionsselskaber har puttet på den sorte liste.

Men er det et problem ifølge pensionskunderne? På Informations hjemmeside har læsere siden  begyndelsen af serien »Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?« kunnet tjekke, hvor mange kontroversielle investeringer deres pensionskasse har. Desuden har det været muligt for kunderne at kontakte pensionsselskaberne via mail.

Information har været i kontakt med en række utilfredse pensionskunder, der har benyttet denne mulighed. Samlet har der været henvendelser fra over 50 utilfredse kunder, som har klaget til deres pensionsselskab og sat Information cc på mailen. Her kan du møde seks af dem.

’Det er forkert at investere i tobak, fordi det er et produkt, hvor det handler om at gøre mennesker afhængige’

Peter Oluf Kjærager, 28 år, bygningssnedker. Kunde hos PensionDanmark.

Peter Oluf Kjærager. Kunde hos PensionDanmark.

Privatfoto
Peter Oluf Kjærager har sin pensionsopsparing i PensionDanmark. Han skrev til sit pensionsselskab efter at have læst i Information om selskabets investeringer. Han føler, at han bør have noget at skulle have sagt, fordi det blandt andet er hans penge, der bliver investeret.

I sin mail opfordrer han PensionDanmark til at investere mere etisk korrekt og samtidig droppe investeringer i kul, tobak og våben.

»Jeg troede, der var en etik og en moral, der var til at stå inde for, og som automatisk fulgte med, når mit pensionsselskab lavede investeringer. Så det var meget kritisabelt at se listen over investeringer,« siger Peter Oluf Kjærger.

– Har du fået svar fra dit pensionsselskab?

»Ja, det har jeg, og i svaret lyder det, at mit pensionsselskabs hovedfokus er at påvirke virksomheder til at forbedre deres forretningsmodeller, så de bedre understøtter klima og social fremgang samt at lave ansvarlige investeringer. De skriver blandt andet: ’Vi er med i flere fonde, som er målrettet til at skabe vækst og udvikling i Afrika.’ Jeg synes bare ikke, at det retfærdiggør de mere kritisable investeringer,« forklarer han.

Hvad synes du er problematisk, at dit pensionsselskab investerer i?

»Alt hvad der hedder sort energi, synes jeg er meget problematisk i forhold til den klimaudfordring, vi står over for. Og så synes jeg også, at våben og tobak er problematisk. Jeg synes, det er forkert at investere i tobak, fordi det er et produkt, hvor det handler om at gøre mennesker afhængige. Særligt når det er et pensionsselskab, der investerer, fordi det ligger lidt i ordet pension, at man har et godt liv efter arbejdslivet.«

Er du bekymret for, at det går ud over afkastet, hvis pensionsselskabet tager for mange etiske overvejelser ind?

»Nej, det har jeg slet ikke skænket en tanke. Og jeg tror i øvrigt heller ikke på, at tobak og sort energi er vejen frem. De investerer jo ikke 100 procent af deres investeringer i tobak, våben og sort energi, det er en procentdel. Det kan da ikke kun være den procentdel, der er afgørende for, om de får et afkast eller ej. Så kan de ligeså godt trække de investeringer ud og sætte pengene i noget, der giver etisk og moralsk mening.«

’De forholder sig kun til, at det er lovligt. Jeg synes, de mangler at inddrage etiske overvejelser’

Jesper Rotvig Jensen, 30 år, virksomhedskonsulent på SDU og formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Odense. Kunde hos Juristernes og Økonomernes Pensionskasse igennem sin arbejdsplads.

Jesper Rotvig Jensen, kunde hos Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Privatfoto
Jesper Rotvig er medlem af JØP og er på grund af overenskomstbestemmelser bundet til pensionsselskabet igennem sin arbejdsplads. Han er derudover formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Odense.

Da han ikke kan skifte pensionsselskab, har han set på mulighederne for at fremsætte et forslag om ændringer i pensionsselskabets investeringer til deres generalforsamling.

»Jeg kan ikke nå det i år. Men jeg vil forfølge det og lave et forslag næste år, for jeg kan ikke fordrage tobaksindustriens produkter og måde at drive forretning på. Derudover er tobaksindustrien, ifølge FN’s Global Compact, kategoriseret som en såkaldt højrisikosektor. Det er samme kategori som blandt andet klyngebomber, atomvåben og landminer. Og lige nu skal jeg leve med, at jeg investerer i den industri.«

»Jeg har derudover skrevet en mail til JØP for at høre, om de gør sig nogen overvejelser om at stoppe med at investere i tobaksselskaber, eller om der er mulighed for, at jeg som enkeltmedlem kan frasige mig at investere i tobaksaktier.«

Hvorfor skal man gå op i, hvad ens pensionsselskab investerer i?

»Hvordan har du det med, at de aktier, dit pensionsselskab er med til at investere i, udstedes af virksomheder, som er med til at slå folk ihjel? Det er voldsomt at stille det op på den måde, men har dit pensionsselskab aktieandele i et selskab, er du indirekte medejer. Du er én blandt mange, men du støtter indirekte økonomisk og værdimæssigt op om virksomhedens drift.«

»I en artikel, jeg har læst hos DR, siger et af pensionsselskaberne, at tobaksselskaberne ikke overtræder nogen danske eller internationale love og konventioner. Så derfor tillader de sig at investere i tobaksaktier, og det er jo også fint at have det udgangspunkt. Men de er også nødt til at se på de konsekvenser tobak har – f.eks. at det slår cirka 13.600 mennesker ihjel årligt og ikke bare slår ihjel, men også er skyld i et meget smertefuldt sygdomsforløb op til døden. De konsekvenser forholder pensionsselskaberne sig ikke til. De forholder sig kun til, at det er lovligt. Jeg synes, de mangler at inddrage etiske overvejelser.«

– Er du ikke bekymret for, at for mange etiske overvejelser fra pensionsselskabet går ud over afkastet?

»Jeg er ret sikker på, at det vil gå ud over afkastet. For aktier i tobak giver et stabilt afkast og vil blive ved med at gøre det i fremtiden. Og som situationen er i Danmark lige nu, begynder 40 børn og unge at ryge hver dag. Men der mener jeg bare, at det at handle etisk og moralsk er vigtigere end et stort afkast.«

»Hvis jeg skulle opfordre mit pensionsselskab til noget, ville det være at sælge deres aktier i tobaksindustrien og lave en sortliste over virksomheder, de ikke investerer i. De kan blandt andet kigge til MP Pension, der i marts solgte samtlige tobaksaktier.«

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt? Tjek det her

Dit pensionsselskab har investeringer i virksomheder, som andre pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i, eksempelvis fordi de understøtter krænkelser af menneskerettighederne og udvinding af kul og olie.

Vælg dit pensionsselskab og se nærmere på disse kontroversielle investeringer*. Du kan desuden sende en besked til dit pensionsselskab, hvis du finder anledning til det.

Se resultatet for dit pensionsselskab:
AP Pension
ATP
DANICA
DIP
Industriens
JØP
Lægernes
Lærernes
MP Pension
PenSam
PensionDanmark
PFA
PKA
Pædagogernes
Sampension
TopDanmark
VELLIV

Klik her for at læse om pensionsselskabernes samlede kontroversielle investeringer

De 17 største danske pensionsselskaber ejer aktier for 653.845.624.059 kr. Heraf er 42.158.357.542 kr. investeret i kontroversielle aktier. De fordeler sig sådan her:

Områder Beløb i DKK
Kul og minedrift 7.352.512.910
Olie-gas 6.968.783.540
Våben 5.259.453.576
Problemer med arbejdstagerrettigheder 4.234.478.107
Problemer med menneskerettigheder 4.010.589.083
Tobak 3.860.625.522
Tjæresand 564.976.985
Besatte områder 561.581.003
Andre 9.232.918.215

* Informations undersøgelse er baseret på aktielister, som pensionsselskaberne har offentliggjort eller udleveret til Information i perioden oktober 2018-februar 2019. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, og der kan være aktier, som siden er blevet købt eller solgt.

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?
 

# har aktier for #, som vi har haft adgang til at analysere.

Heraf er #%, svarende til #, placeret i kontroversielle selskaber. Det er # gennemsnittet for hele branchen (6,43%).

Kontroversielle investeringer:

Med kontroversielle selskaber mener vi selskaber som ét eller flere andre af de 17 største danske pensionsselskaber har valgt at ekskludere fra deres investeringer. Det kan f.eks. være på grund af en konkret overtrædelse af menneskerettighederne, fordi et selskab baserer for stor andel af sin produktion på kul eller fordi de er involveret i våbenproduktion, der går imod pensionsselskabets politik.
 
Se pensionsselskabets bemærkninger her
 

Skriv til dit pensionsselskab

Hent hele datasættet eller vælg et andet pensionsselskab

’Hvis der var et pensionsselskab, der havde en anden og mere grøn profil, så ville jeg skifte’

Henriette Senstius, 52 år, kommunikationsansvarlig i en arkitektvirksomhed. Kunde hos Pensionskassen for magistre og psykologer, MP Pension.

Henriette Senstius, kunde hos Pensionskassen for magistre og psykologer.

Privatfoto
Henriette skrev til sin pensionskasse efter at have læst Informations serie.

Hun håber, at hun kommer til at være en del af et kor, der responderer på pensionsselskabernes investeringer, og på den måde kan være med til skabe forandring.

»Jeg skrev i håb om, at flere ville skrive.«

Hvad er problematisk ved de investeringer, dit pensionsselskab har lavet?

»For mig er de investeringer, pensionsselskaberne laver i eksempelvis våben og sort energi, et skridt i den forkerte retning. Uanset om det er mine penge eller ej, der bliver investeret i det. Den lille pension, som jeg har opsparet i et selskab, er jo mine penge, og dermed er det også mig, der er med til at støtte noget forkert. Og jeg er ikke interesseret i at støtte f.eks. våbenvirksomheder, sort energi eller lande, der ikke overholder menneskerettigheder.«

»Jeg har som medlem af pensionskassen en stemme, fordi jeg har penge stående i den, selv om det ikke er en stor stemme eller indflydelse, men jeg har en stemme. Hvis der var et pensionsselskab, der havde en anden og mere grøn profil, så ville jeg skifte.«

»Jeg ser pensionsselskaberne som nogle store økonomiske eller finansielle supertankere, der sammen med f.eks. bankerne har enorme ressourcer og penge at gøre godt med og dermed også en kæmpestor indflydelse, der selvfølgelig er langt større, end hvad vi enkelte mennesker har. De supertankere har store muligheder for at påvirke med deres penge – både negativt og positivt, hvilket også giver dem et ansvar. Jeg synes, at mange af dem har sat en forkert kurs, og vil gerne være med til at påvirke dem til at sejle i en anden retning, hvor de får en positiv indflydelse på bæredygtighed, kriminalitet osv. Der er også meget, der virker styret af konventionel tænkning, selv om der er dygtige investeringsfolk med ombord.«

Er du ikke bekymret for, at det går ud over afkastet, hvis pensionsselskabet tager for mange etiske hensyn?

»Nej, jeg er fuldt overbevist om, at man sagtens kan have bæredygtighed og profit på samme linje. Det går ikke nødvendigvis ud over profitten at investere bæredygtigt og etisk. Overhovedet ikke. Men man skal have et andet perspektiv end tidligere.«

’Jeg kan ikke rigtigt se, at der er nogen fremtid i det, og investeringer må jo handle om fremtiden’

Rasmus Trock Kinnerup, 35 år, elektronikingeniør. Kunde i Danica Pension igennem sin arbejdsplads.

Rasmus Trock Kinnerup, kunde i Danica Pension igennem sin arbejdsplads.

Privatfoto
Rasmus Trock Kinnerup har sin pensionsopsparing i Danica Pension gennem sin arbejdsplads. Efter Informations artikler kontaktede han sin rådgiver for at høre, om det var muligt at få en mere etisk profil. Men så skulle han selv stå for at administrere hele ordningen, lød svaret. Det fik ham til at skrive en klage med Information cc.

»Rådgiveren sagde, at det var en mulighed selv at gå ned i banken med pengene eller sætte dem i en fond med en mere etisk profil. Men så skal jeg selv administrere ordningen, og noget af det, pensionsselskabet leverer, er jo, at de sørger for, at investeringerne i starten af arbejdslivet er lidt mere risikofyldte og så efterhånden bliver mindre. Den håndtering og overgang ville jeg så selv skulle administrere. Men jeg er sådan set fint tilfreds med, at der er nogle, der administrerer mine penge, jeg ville bare gerne have en lille smule indflydelse på, at de også arbejder i den samme retning, som jeg gerne vil arbejde for,« siger Rasmus Trock Kinnerup.

Hvad synes du er problematisk, at dit pensionsselskab investerer i?

»Jeg går meget op i klimaet. Så det er olie- og gasindustrien, der er mest malplacerede. Særligt i forhold til at der er internationale aftaler, der arbejder i en helt anden retning. Jeg kan ikke rigtigt se, at der er nogen fremtid i det, og investeringer må jo handle om fremtiden«.

– Hvorfor er det vigtigt at tænke over sit pensionsselskabs investering?

»Jeg er meget bevidst om min handlekraft i forhold til det, jeg køber i privatøkonomien. De ting, jeg bruger mine penge på, sætter en retning. Men det kan jo være lidt ligegyldigt, at jeg går rundt og køber en miljøvenlig bil eller økologisk tøj, når min pensionsopsparing arbejder i en helt anden retning.«

– Er du ikke bekymret for, at det går ud over afkastet, hvis pensionsselskabet tager for mange etiske overvejelser ind?

»Nej. Det er jo ikke, fordi jeg går rundt og er styrtende rig, men jeg har nok penge til at leve det liv, jeg lever. Hvis ikke vi har råd, hvem har så? Så det er en prioritering. Der skal være råd til at lave nogle måske dyrere etisk korrekte beslutninger.«

’Vi er nødt til at investere i den grønne omstilling nu for ikke at få meget større omkostninger på sigt’

Lars Pedersen, 56 år, ingeniør. Kunde hos PFA Pension, AP Pension og Danica Pension.

Lars Pedersen, kunde hos PFA Pension, AP Pension og Danica Pension.

Privatfoto
Lars Pedersen har i lang tid gået og spekuleret over, hvordan han kan være med til at bekæmpe klimaproblemerne og har i den forbindelse også kigget på pensionsselskabernes investeringer.

Da han læste Informations artikelserie, kontaktede han de tre pensionsselskaber, hvor han har sin pensionsopsparing stående.

»Jeg har sådan nogle link-opsparinger. Jeg gik for lang tid siden ind for at se, om jeg selv kunne vælge nogle fonde, der kan gøre en forskel. Jeg flyttede mine opsparinger væk fra de fonde, der var åbenlyst forkerte, men det var svært at finde gode alternativer, for måske investerer de ikke i våbenindustrien eller olieudvindinger, men så investerer de i Google, Apple og sådan nogle ting.«

»Jeg var til et møde i Naturfredningsforeningen, hvor vi diskuterede manglen på fonde med grønnere investeringer, som vi kunne investere vores pensionspenge i. Kort tid efter mødet kom I med den her artikelserie, og der gik det op for mig, at jeg bare kunne skrive til mine pensionsselskaber. Og i og med at der sikkert også er mange flere, der skriver nu, kan de måske mærke, at folk mener det her.«

Hvad er problematisk, at dit pensionsselskab investerer i?

»Det er helt klart klimaet, der er mit fokus. Selvfølgelig er investeringer i våben problematiske, dem er jeg heller ikke interesseret i at investere i. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er verdens største problem lige nu, for mig, klimaet. Hvis vi ikke retter op på det nu, kommer der sikkert også meget mere af alt det andet som klyngebomber og landminer i fremtiden, fordi vi kommer til at slås om de få ressourcer, der kommer til at være.«

Er du ikke bekymret for, at det går ud over afkastet, hvis pensionsselskabet tager for mange etiske overvejelser?

»Jeg tror, at den omstilling, vi skal til at lave, kommer til at koste penge, i hvert fald på den korte bane. Måske den kan give os en fordel i det lange løb som land, hvis vi virkelig fokuserer, investerer og udvikler de rigtige steder. Men jeg er sikker på, at vi er nødt til at investere grønnere nu for ikke at få meget større omkostninger på sigt. Og at investere grønnere nu kommer til at gå ud over os alle sammen, men jeg har ikke nogen problemer med at tage nogle af øretæverne på mine pensionsmidler i form af mindre afkast. Hvis jeg skal til at syndflodssikre mit hus og min have om 20 år, fordi der ikke bliver gjort nok nu, kommer det til at koste mig lige så meget til den tid.«

’Hvis man som pensionskasse har aktier i banker, der er involveret i udbytteskandaler, så er man jo faktisk med til at suge penge op af fælleskassen’

Jakob Esmann, 25 år, public affairs- og pressekonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd, København. Kunde hos AP Pension

Jakob Esmann, kunde hos AP Pension.

Privatfoto
Jakob Esmann er kunde hos AP Pension og var til pensionskassens generalforsamling som delegeret i tirsdags. Han stillede en række spørgsmål, som han ikke synes, han fik besvaret konkret nok.

»Jeg spurgte ind til nogle ret konkrete investeringer i virksomheder, der leverer våben til Saudi-Arabien. Jeg spurgte blandt andet ind til, hvilken form for dialog man havde haft med dem, hvordan den var skredet frem, og hvad målet var. Det kunne jeg ikke få noget konkret svar på. Derfor sender jeg dem en mail, så de har en chance for at researche og give et ordentligt svar.«

Hvad synes du er mest problematisk, at pensionsselskaberne investerer i?

»At de investerer i banker, der er involveret i udbytteskat. Det er det, fordi pensionskasser er sat i verden for at levere et trygt og økonomisk grundlag for os, når vi engang trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet, men en del af det at have en god alderdom er også, at der er et velpolstret velfærdssamfund, der kan tage sig af en, når man får brug for pleje og støtte. Hvis man som pensionskasse har aktier i banker, der er involveret i udbytteskandaler, så er man jo faktisk med til at suge penge op af fælleskassen.«

Hvorfor er det vigtigt at tænke over sit pensionsselskabs investeringer?

»Fordi pensionsselskaber er store økonomiske spillere i samfundet. Vi er meget optagede af, om vores skattekroner bliver brugt rigtigt. Derfor synes jeg også, at man må være optaget af pensionskassernes investeringer. Hvis man gerne vil trække samfundet i en bestemt retning, f.eks. en bæredygtig retning, så må man jo tage alle midler i brug for at gå i den retning.«

Er du bekymret for, at det går ud over afkastet, hvis pensionsselskabet tager for mange etiske overvejelser ind?

»Hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, vil jeg sige, at hvis vi får nogle voldsomme klimaforandringer, der kommer til at omvælte vores samfund med store konsekvenser, så kan det godt være prisen værd, for ellers får vi bare regningen på en anden måde senere hen. Og så tror jeg også, at vi vil se et marked, der i højere grad går i retning af bæredygtighed, så jeg tror også på sigt, at det vil være klogt at investere bæredygtigt. Lige nu og her kan der måske være nogle konsekvenser, men på sigt vil det være klogt.«

Serie

Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?

Danske pensionsselskaber forvalter aktieinvesteringer for flere hundrede milliarder kroner. Pengene skal sikre os i vores alderdom, men en del af dem er investeret i kontroversielle virksomheder og risikerer blandt andet at understøtte krænkelser af menneskerettighederne, våbensalg og udvinding af fossile brændsler. Flere af disse virksomheder er sortlistet af nogle af pensionsselskaberne, og andre burde måske blive det.

Informations undersøgende redaktion har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Det er den hidtil mest omfattende kortlægning af sin slags. I denne serie sætter vi fokus på, om din pensionsopsparing er investeret ansvarligt, og på hvordan pensionsselskaberne kan bruge deres medejerskab til at påvirke kontroversielle virksomheder.

Du kan også selv tjekke hvad dine pensionskroner er investeret i og få hjælp til at skrive til dit pensionsselskab.

Seneste artikler

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Poul Erik Riis
Poul Erik Riis anbefalede denne artikel

Kommentarer

Poul Erik Riis

De kæmpestore pensionsformuer burde selvfølgelig investeres, så de kommer almenvellet til gode.

Som det er nu, er pensionskassernes afkast afhængigt af centralbankernes støtteopkøb af obligationer. Uden støtteopkøbene ville de opblæste formuer – pensionsformuer og andre formuer – hurtigt falde sammen. Strømmen af penge fra centralbankerne burde være selektiv, så den støtter gode projekter i stedet for at støtte alle mulige elendige foretagender.

Centralbankerne skal blive ved med at være uafhængige i den forstand, at deres magt er en delegeret magt, men deres opgaver skal omdefineres.