Nyhed
Læsetid: 8 min.

Pensionsselskaber vil stoppe multinationale giganters klimaskadelige lobbyisme

At stoppe selskaber fra at udføre lobbyisme, der går imod Parisaftalens målsætninger, står højt på flere store investorers dagsorden i år. Både den svenske pensionsfond AP7 og danske Lægernes Pension har besluttet at ekskludere en række selskaber for at modarbejde målsætningerne fra Parisaftalen. I dag tages emnet også op på MP Pensions generalforsamling
En af de store virksomheder, hvis lobbyvirksomhed, pensionsselskaber prøver at modgå, er verdens største privatejede kulselskab, Peabody Energy.

En af de store virksomheder, hvis lobbyvirksomhed, pensionsselskaber prøver at modgå, er verdens største privatejede kulselskab, Peabody Energy.

Jim West

Indland
6. april 2019

I 2017 trak den svenske pensionsfond AP7 en streg i sandet.

Fire firmaer blev ekskluderet fra selskabets aktieportefølje for via sine lobbyaktiviteter at modarbejde den internationale klimaaftale indgået i Paris i 2015.

De fire firmaer er olie-gas-giganten ExxonMobil, de to store amerikanske energiselskaber Entergy og Southern Company samt kulselskabet Westar – som ifølge AP7 alle »agerer i strid med Parisaftalen ved at modarbejde klimalovgivning i USA«. I december 2018 blev verdens største privatejede kulselskab Peabody Energy tilføjet til listen med samme begrundelse.

Ifølge Johan Florén, der er chef for kommunikation og ejerstyring i AP7, kom skridtet efter en periode, hvor man havde diskuteret, hvordan pensionsfonden skulle forholde sig til Parisaftalen. Aftalen fra december 2015 var ifølge Florén et stort fremskridt, fordi den skabte en global konsensus om et fælles mål, så alle investorer og selskaber ikke længere frit kunne have deres egne holdninger til hvilket temperaturscenarie, der var det rigtige. Men hvordan det fælles mål så skulle realiseres stod til gengæld ikke klart.

Grundlaget for pensionsfondens politik er normalt veletablerede globale normer, der er konventionsomfattede om f.eks. klyngevåben, atomvåben, menneskerettigheder eller miljø. Men med Parisaftalen besluttede AP7, at man ikke kunne vente på, at der kom en veletableret norm omkring, hvordan den skulle fortolkes.

»Hvis vi skulle vente på, at konventionen udviklede sig til noget praktisk, så kunne det tage år. Så vi lavede en undtagelse, hvor vi i stedet for at vente på den konventionsmæssige fortolkning, besluttede os for at blive en del af det og selv fortolke den,« siger Johan Florén.

Lægerne ekskluderer

I Danmark har Lægernes Pension i begyndelsen af 2019 som den første danske pensionskasse valgt at ekskludere selskaber for at modarbejde regulering, der skal indfri den globale klimaaftale. Det gælder otte amerikanske energiselskaber, kulselskabet Peabody Energy samt det tyske elselskab RWE, der er et af de mest CO2-udledende selskaber i Europa og Tysklands største operatør af kulkraftværker.

Denne tilgang til lobbyisme er en, som pensionsaktivister i blandt andet Ansvarlig Fremtid forsøger at få udbredt til flere af de demokratiske pensionsselskaber – selskaber, der typisk er ejet af medlemmerne, som dermed har en større direkte indflydelse – ved hjælp af forslag stillet på forårets generalforsamlinger. Her skal både magistre, gymnasielærere og psykologer i MP Pension og flere af de pensionskasser, der hører under Sampension, forholde sig til forslag om at øge indsatsen over for lobbyisme.

»Det er totalt og aldeles undergravende for en global klimaaftale, hvis du har store firmaer, der bruger masser af penge, tid og ressourcer på at modarbejde de politikker, som Parisaftalen skal fremme. Hvis man som investor siger, at man har tilsluttet sig Parisaftalen og har til hensigt at understøtte den, så kan man ikke samtidigt være investeret i selskaber, der gør det stik modsatte,« siger Thomas Meinert Larsen, der er talsperson i Ansvarlig Fremtid og medstiller på forslaget i MP Pension.

Forslaget skal behandles på MP Pensions generalforsamling på lørdag og får opbakning fra pensionskassens bestyrelse.

»Vi er enige i frustrationen over, at der er selskaber, der optræder på den måde og modarbejder Parisaftalen. I forvejen forsøger vi at få selskaberne til at efterleve Parisaftalen, og hvis de aktivt modarbejder den, så modarbejder de også vores hensigtserklæringer, og så er det ud af klappen for at sige det ligeud,« siger Egon Kristensen, der er formand for bestyrelsen i MP Pension.

De værste firmaer

For Johan Florén er lobbyisme mod Parisaftalen et helt centralt emne for institutionelle investorer som AP7 at forholde sig til, da »klimarisici er en af de største risici for hele vores portefølje«.

»Hvis ikke Parisaftalen bliver til national lovgivning, så vil der ske meget lidt. Så hvis firmaer i deres lobbyisme arbejder for at stoppe den lovgivning, så er det et stort problem på globalt plan,« siger han.

»Allerede nu kan du se meget pessimistisk på, om vi når togradersmålet, men hvis du fjerner national lovgivning, er der ikke nogen chance for, at vi når det. Så det er afgørende, at firmaer ikke arbejder imod det. Hvis de skal agere i vores interesse som langsigtede ejere, så bør de støtte det, og det mindste, de kan gøre, er ikke at arbejde imod det.«

I marts viste en rapport fra den britiske organisation InfluenceMap, at de fem store olie-gas-giganter ExxonMobil, BP, Shell, Chevron og Total alene siden Parisaftalen har brugt omkring en milliard dollar på vildledende markedsføring om deres klimaindsats samt lobbyisme, der går imod en mere ambitiøs klimalovgivning.

Flere af selskaberne afviste rapportens konklusioner, men InfluenceMaps arbejde med at dokumentere selskabernes lobbyaktiviteter er ifølge AP7 en af de centrale kilder, de bruger i deres vurderinger.

AP7 er statslig, har en kapital på 418 milliarder svenske kroner, som de breder ud på investeringer i mere end 3.000 forskellige selskaber i verden. Eksklusioner af selskaber er kun et skridt, der bliver taget, hvis de ønsker at sende et meget klart signal, fortæller Johan Florén.

»Vi ekskluderer for at presse et selskab til at ændre en specifik opførsel. Hvis de forandrer sig, så investerer vi i dem igen,« siger han.

Beslutningen om, hvilke firmaer der konkret skulle ekskluderes for deres lobbyisme, kom ifølge Florén efter »en lang og grundig proces, hvor vi prøvede at finde frem til de værste firmaer«.

»Når det kommer til ExxonMobil, så mener vi, at de aktivt prøver at stoppe Parisaftalen fra at blive implementeret ved at modarbejde stærk regulering og statslige krav i USA,« siger han.

Dertil kommer, at ExxonMobil er genstand for flere retlige undersøgelser, om hvorvidt de har vildledt offentligheden om de mulige risici ved klimaforandringerne, samt deres årelange finansiering af lobbyorganisationer som American Legislative Exchange Council (ALEC), der modarbejder effektiv regulering og handling på klimaområdet. Exxon meldte sig ud af ALEC sidste år - et par år efter at bl.a. Shell og BP også havde forladt den kontroversielle organisation.

Shell forlader sammenslutning

I en rapport fra januar 2019, hvor AP7 skriver om deres foreløbige erfaringer med at forhindre store selskaber i at modarbejde progressiv klimalovgivning, medgiver pensionsfonden, at »kvantificerbare« fremskridt på området indtil nu er »begrænsede«.

Men i denne uge kom Shell med en ny rapport, der af flere af de store globale investorer og pensionssfonde blev fejret som en klar sejr i kampen mod den negative klimalobbyisme. I rapporten redegør oliegiganten for sit medlemsskab af en række brancheorganisationer og kommer med eksempler på, hvor der er et misforhold mellem Shells klimapolitik og brancheorganisationens.

Rapporten har foreløbigt fået den konsekvens, at Shell forlader American Fuel & Petrochemical manufacturers, blandt andet fordi branchesammenslutningen ikke har bakket op om Parisaftalen og samtidig har modarbejdet en række afgifter på energi.

Sammenslutningen har omkring 300 medlemmer, heriblandt selskaber som ExxonMobil, Total, BP og Chevron, som danske pensionsselskaber samlet set har flere milliarder kroner investeret i.

Netop problematikken omkring uoverensstemmelser mellem et selskabs officielle holdning og den, der fremføres af handelssammenslutninger, som selskabet er medlem af, er også noget, som pensionskassen PKA kender til.

»Vi har oplevet flere gange, at et selskab siger, at de støtter op om Parisaftalen, men når vi så tjekker deres brancheorganisation, så viser det sig, at de arbejder stærkt imod,« siger administrerende direktør i PKA Peter Damgaard Jensen.

»Der har vi sagt, at det kan vi som investorer ikke leve med. Vores besked til selskaberne er, at de må sørge for, at det, deres brancheorganisation gør, er i overensstemmelse med det, de siger til os. For det er brancheorganisationerne, der i virkeligheden påvirker verdenspolitikken,« siger han.

PKA ekskluderede sidste år 35 olie- og gasselskaber for ikke at tage »de fornødne initiativer for at leve op til Parisaftalen«, men det skete ud fra en vurdering af selskabernes oliereserver og deres fremadrettede klimaplaner og altså ikke med baggrund i lobbyaktiviteter. PKA har aktier i både Entergy, ExxonMobil og Southern Company, der alle er ekskluderet af AP7 for deres lobbyaktiviteter – med ExxonMobil som klart den største position på 175 millioner kroner.

Så langsomt som muligt

Ifølge Peter Damgaard Jensen vil lobbyvirksomhed være et tema, som PKA har fokus på i deres kommende dialoger med særligt bilindustrien, der er PKA’s fokusområde i 2019. Et af kravene bliver her, at der skal være overensstemmelse mellem det, firmaerne selv siger om Parisaftalen og klimapolitik, og det, som deres brancheorganisationer arbejder for.

»Der ved vi, at de store bilselskaber i hvert fald indtil nu har lobbyet meget kraftigt for, at den omstilling, der skal foregå, sker så langsomt som muligt. Det, mener vi, ikke kan være rigtigt.«

– Kan lobbyvirksomhed i strid med Parisaftalen blive en eksklusionsgrund?

»Nu går vi ind i en dialog med bilselskaberne, og der vil vi spørge dem om deres plan for omlægning til grønne teknologier. Hvordan sikrer I jer, at I har kompetencerne til det, og hvordan sørger I for at støtte op om det i jeres lobbyvirksomhed?«

»Der er det klart, at hvis vi kan se, at de gør noget andet i deres lobbyvirksomhed, så vil det kunne føre til, at vi ekskluderer dem. Vi ønsker ikke at være i selskaber, vi ikke kan stole på.«

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt? Tjek det her

Dit pensionsselskab har investeringer i virksomheder, som andre pensionsselskaber har sortlistet og ikke vil investere i, eksempelvis fordi de understøtter krænkelser af menneskerettighederne og udvinding af kul og olie.

Vælg dit pensionsselskab og se nærmere på disse kontroversielle investeringer*. Du kan desuden sende en besked til dit pensionsselskab, hvis du finder anledning til det.

Se resultatet for dit pensionsselskab:
AP Pension
ATP
DANICA
DIP
Industriens
JØP
Lægernes
Lærernes
MP Pension
PenSam
PensionDanmark
PFA
PKA
Pædagogernes
Sampension
TopDanmark
VELLIV

Klik her for at læse om pensionsselskabernes samlede kontroversielle investeringer

De 17 største danske pensionsselskaber ejer aktier for 653.845.624.059 kr. Heraf er 42.158.357.542 kr. investeret i kontroversielle aktier. De fordeler sig sådan her:

Områder Beløb i DKK
Kul og minedrift 7.352.512.910
Olie-gas 6.968.783.540
Våben 5.259.453.576
Problemer med arbejdstagerrettigheder 4.234.478.107
Problemer med menneskerettigheder 4.010.589.083
Tobak 3.860.625.522
Tjæresand 564.976.985
Besatte områder 561.581.003
Andre 9.232.918.215

* Informations undersøgelse er baseret på aktielister, som pensionsselskaberne har offentliggjort eller udleveret til Information i perioden oktober 2018-februar 2019. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, og der kan være aktier, som siden er blevet købt eller solgt.

Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?
 

# har aktier for #, som vi har haft adgang til at analysere.

Heraf er #%, svarende til #, placeret i kontroversielle selskaber. Det er # gennemsnittet for hele branchen (6,43%).

Kontroversielle investeringer:

Med kontroversielle selskaber mener vi selskaber som ét eller flere andre af de 17 største danske pensionsselskaber har valgt at ekskludere fra deres investeringer. Det kan f.eks. være på grund af en konkret overtrædelse af menneskerettighederne, fordi et selskab baserer for stor andel af sin produktion på kul eller fordi de er involveret i våbenproduktion, der går imod pensionsselskabets politik.
 
Se pensionsselskabets bemærkninger her
 

Skriv til dit pensionsselskab

Hent hele datasættet eller vælg et andet pensionsselskab

Serie

Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?

Danske pensionsselskaber forvalter aktieinvesteringer for flere hundrede milliarder kroner. Pengene skal sikre os i vores alderdom, men en del af dem er investeret i kontroversielle virksomheder og risikerer blandt andet at understøtte krænkelser af menneskerettighederne, våbensalg og udvinding af fossile brændsler. Flere af disse virksomheder er sortlistet af nogle af pensionsselskaberne, og andre burde måske blive det.

Informations undersøgende redaktion har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Det er den hidtil mest omfattende kortlægning af sin slags. I denne serie sætter vi fokus på, om din pensionsopsparing er investeret ansvarligt, og på hvordan pensionsselskaberne kan bruge deres medejerskab til at påvirke kontroversielle virksomheder.

Du kan også selv tjekke hvad dine pensionskroner er investeret i og få hjælp til at skrive til dit pensionsselskab.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det var da på tide en "Pengetank" tog ansvar. (der er laaang vej endnu)

Det var da på tide en "Pengetank" tog ansvar. (der er laaang vej endnu)
Lobbyisme skævvrider demokratiet med den konsekvens vi overhovedet ikke har noget som helst og kunne være demokratiske omkring.