Nyhed
Læsetid: 10 min.

Hvor meget ligner Stram Kurs’ udlændingepolitik DF’s og Nye Borgerliges? En del, viser det sig

Partiet Stram Kurs med formand Rasmus Paludan bryster sig af at være strammere end alle de andre strammere. Men faktisk ligner partiets politik på mange områder både Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges. Der er dog en afgørende forskel: Paludans snævre definition af danskere
Partiet Stram Kurs med formand Rasmus Paludan bryster sig af at være strammere end alle de andre strammere. Men faktisk ligner partiets politik på mange områder både Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges. Der er dog en afgørende forskel: Paludans snævre definition af danskere
Indland
10. maj 2019

Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, har i ugevis fyldt danske gader og sendeflader med demonstrationer, koranafbrændinger og udlændingepolitiske budskaber, som mange har kaldt ualmindeligt rabiate.

Andre har dog set dem som et friskt pust, og i forrige uge blev partiet opstillingsberettiget og står ifølge flere målinger til at komme i Folketinget – ifølge nogle målinger på bekostning af Nye Borgerlige, som ikke længere fremstår som partiet med den strammeste udlændingepolitik.

Men hvor meget ligner det nyeste parti på den yderste højrefløjs udlændingepolitik egentlig konkurrenternes i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige? Det har Information undersøgt.

Og svaret er: en del.

Første forslag

Stram Kurs: Ikkedanskere og danskere skal ikke have samme rettigheder.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Nye Borgerlige skelner mellem danske statsborgere og ikkedanske statsborgere. Alle danske statsborgere skal have samme rettigheder, men personer tildelt dansk statsborgerskab ved lov skal kunne fratages deres danske statsborgerskab, hvis de dømmes for grov kriminalitet. Udenlandske statsborgere skal have færre rettigheder. Desuden stiller partiet forskellige krav for tildeling af ophold baseret på oprindelseslandet.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Principielt ja. Dansk Folkeparti ønsker forskellige rettigheder for dem, der er født som danske statsborgere, og dem, der ikke er.

Andet forslag

Stram Kurs: Enhver strafbar lovovertrædelse begået af en ikkedansker skal medføre straksudvisning.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Nye Borgerlige ønsker at straksudvise alle mennesker, der ikke er danske statsborgere, hvis de får en dom inden for straffeloven.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Principielt ja. Dansk Folkeparti ønsker at straksudvise mennesker, der ikke er danske statsborgere, hvis de får en dom inden for straffeloven. Der skal også være mulighed for administrative udvisninger.

Tredje forslag

Stram Kurs: Islam skal være forbudt i Danmark »f.eks. ved at nægte at anerkende islam som trossamfund i Danmark«.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Nye Borgerlige vil ikke forbyde islam. Men muslimske trossamfund skal ikke anerkendes i Danmark, de skal ikke have indflydelse på danske institutioner, og de skal ikke have privilegier i samfundet såsom vielsesret og mulighed for at modtage skattefri bidrag.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Det er »fristende« at forbyde islam i Danmark, siger Martin Henriksen, men det kan ikke lade sig gøre i praksis, da vi med visse begrænsninger har religionsfrihed. Men Dansk Folkeparti mener ikke, at muslimske trossamfund skal anerkendes i Danmark. Derudover skal stormoskeer forbydes.

Ud af 12 forslag fra Stram Kurs’ politiske program om udlændinge og retspolitik er Dansk Folkepartis politik ifølge partiet selv delvist på linje med otte af dem og i overvejende grad med tre af dem. Dermed er partiet kun helt uenigt med Stram Kurs i ét ud af de 12 forslag.

Et lignende billede tegner sig med Nye Borgerlige, som ifølge partiet selv delvist er på linje med Stram Kurs i syv af 12 forslag og i overvejende grad med tre andre forslag.

Information har sendt sammenligningen til Jens Peter Frølund Thomsen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet med særligt kendskab til udlændingepolitik. Han vurderer, at der »tydeligvis« er langt flere ligheder mellem de tre partier, end der er forskelle.

»Kigger man på sammenligningen, er der jo ikke nogen tvivl om, at de overordnet ønsker meget stram udlændingepolitik og mere eller mindre lukkede grænser for indvandring fra ikkevestlige, muslimske lande,« siger han.

Fjerde forslag

Stram Kurs: Det danske sundhedsvæsen skal kun være for danskere, men kan benyttes af andre mod betaling.

Nye Borgerlige: Nej. Det danske sundhedsvæsen skal være for alle med lovligt ophold i Danmark.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Danske statsborgere skal have fortrinsret til sundhedsvæsenet. Mennesker uden statsborgerskab, som flytter til Danmark, skal tegne en privat sundhedsforsikring. For ikkestatsborgere, der allerede bor her, skal der laves en overgangsordning, mens nogle muligvis vil blive fri for at skulle betale.

Femte forslag

Stram Kurs: Danmark skal udtræde af de internationale konventioner, der regulerer flygtninge.

Nye Borgerlige: Ja. Nye Borgerlige mener, at konventioner enten må opsiges eller undsiges, hvis de står i vejen for dansk lov.

Dansk Folkeparti: Ja. Danmark skal enten meldes ud af eller tage forbehold for »de mest problematiske dele« af Flygtningekonventionen og Menneskerettighedskonventionen.

Sjette forslag

Stram Kurs: Ingen ikkedansker i Danmark skal kunne få familiesammenføring.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Man skal kun kunne få sin ægtefælle til Danmark, hvis man er dansk statsborger, og man selv og ægtefællen opfylder en række krav. Flygtningebegrebet skal afskaffes. Dermed forsvinder retten til ophold samt retten til familiesammenføring for folk med flygtningestatus.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Danske statsborgere skal kunne få deres ægtefælle til Danmark, hvis statsborgeren selv og ægtefællen opfylder en række krav. Der er undtagelser, for eksempel skal højt kvalificeret arbejdskraft, der kommer til Danmark, og som ikke kommer fra muslimske lande, i få tilfælde have mulighed for familiesammenføring.

Også Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, ser »en del fællestræk« mellem de tre partier.

For eksempel ønsker alle tre partier at melde sig ud af eller tage forbehold for internationale konventioner relateret til flygtninge og menneskerettigheder. De ønsker også alle et asylstop, og de ønsker at frihedsberøve udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark.

Men begge forskere ser også nogle vigtige punkter, der skiller vandene.

Især ét afgørende forhold gør i mange tilfælde sammenligningen mellem partiernes politik vanskelig:

Flere af Rasmus Paludans forslag bygger på en skelnen mellem ’danskere’ og ’ikkedanskere’, mens megen af Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges udlændingepolitik baserer sig på en skelnen mellem dem, der er født med dansk statsborgerskab, dem der har fået dansk statsborgerskab i løbet af deres liv, dem der har permanent opholdstilladelse, og dem der har midlertidig opholdstilladelse.

Syvende forslag

Stram Kurs: Danmark skal ikke behandle ansøgninger om asyl fra mennesker, der ikke oprindeligt er statsborgere fra et af Danmarks nabolande.

Nye Borgerlige: Ja. Nye Borgerlige ønsker et fuldt asylstop.

Dansk Folkeparti: Ja. Dansk Folkeparti ønsker et asylstop.

Ottende forslag

Stram Kurs: Ikkedanskere med midlertidig opholdstilladelse, der ikke er værdsatte fremmede, skal ikke have deres opholdstilladelse fornyet.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Ifølge Nye Borgerlige skal asylanter, der har fået midlertidig opholdstilladelse, ikke have den forlænget, når den udløber. Øvrige udlændinge med midlertidigt ophold skal forsørge sig selv og overholde dansk lovgivning, hvis de vil blive i Danmark.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. »Hr. Jensens« kone fra for eksempel Thailand eller Filippinerne skal ikke have frataget sin midlertidige opholdstilladelse. DF vil altså ikke udvise udlændinge på midlertidigt ophold, hvis de er gift med danskere. Men flygtninge med midlertidig opholdstilladelse vil DF gerne kunne udvise. Mennesker, der ikke forsørger sig selv eller som ikke har en grund til at være i Danmark – som for eksempel ægteskab eller job – skal heller ikke have deres midlertidige ophold fornyet.

Niende forslag

Stram Kurs: Ikkedanskere med permanent opholdstilladelse, der ikke er værdsatte fremmede, bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Udlændinge med permanent opholdstilladelse skal overholde dansk lovgivning og forsørge sig selv. Kan de ikke det, skal de udvises. Flygtninge med permanent opholdstilladelse skal have frataget deres flygtningestatus. Videre ophold i Danmark er betinget af, at de forsørger sig selv og overholder dansk lovgivning.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Flygtninge, som har fået permanent opholdstilladelse, vil DF gerne kunne udvise. Partiet vil ikke afvise, at andre grupper kan komme på tale – eksempelvis udlændinge, der oprindeligt er kommet hertil som arbejdskraft, eller som er blevet familiesammenført med en herboende indvandrer. Men DF vil ikke udsende udlændinge, der er gift med danskere.

Derudover skelner Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i visse tilfælde mellem flygtninge og andre udlændinge, og mellem udlændinge fra muslimske lande og øvrige udlændinge.

»Det vigtigste er den grundlæggende forskel mellem begreberne statsborgerskab og danskhed. DF og Nye Borgerlige bruger juridiske betegnelser, mens Stram Kurs bruger etniske betegnelser,« siger Karina Kosiara-Pedersen.

Det er Jens Peter Frølund Thomsen enig i.

»Stram Kurs benytter jo et afstamningskriterie. Du skal have dansk blod for at være dansker, siger partiet. Man har set lignende ideer hos Front National, dengang Jean-Marie Le Pen var leder. Her var det at være franskmand ikke noget juridisk, men noget der var bestemt af dit blod. I gamle dage ville man kalde det et racekriterium. Og det er Stram Kurs tydeligvis tilhænger af, hvilket giver partiet en mere ekstrem position end de andre. Stram Kurs har tydeligvis ikke noget problem med at flirte med racistiske kriterier,« siger han.

Derudover er en afgørende forskel, at Stram Kurs er klar til at annullere folks statsborgerskab på baggrund af etnicitet, siger Jens Peter Frølund Thomen.

»Det her er jo meget fundamentalt, for det er hverken tilladt i medfør af konventionerne, det vil være lodret diskrimination, og det ville være racisme. Her stiger DF og Nye Borgerlige af. Alligevel er de med på ideen om, at statsborgerskabet ikke er noget, der er givet for altid, og at det kan tages fra folk, hvis de for eksempel begår alvorlig kriminalitet,« siger han.

Tiende forslag

Stram Kurs: Mennesker, der i sin tid har fået asyl i Danmark, og deres børn skal straks hjemsendes, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt.

Nye Borgerlige: Delvist enig. Nye Borgerlige vil ophæve retten til spontan asyl. Hvis en person har fået asyl og deraf midlertidigt ophold, skal vedkommende sendes hjem, når den midlertidige opholdstilladelse udløber. Hvis man har permanent ophold, skal man have frataget sin flygtningestatus, og videre ophold i Danmark er betinget af, at man forsørger sig selv og overholder dansk lovgivning.

Dansk Folkeparti: Delvist enig. Hvis vedkommende i mellemtiden har fået statsborgerskab, skal vedkommende ikke udvises. Men DF vil gerne sende dem hjem, hvis de har fået permanent opholdstilladelse.

Ellevte forslag

Stram Kurs: Enhver person uden lovligt opholdt i Danmark skal frihedsberøves, indtil udsendelse kan ske.

Nye Borgerlige: Ja.

Dansk Folkeparti: Ja. Men hvis der er tale om en person, der har en alvorlig sygdom, så kunne DF godt lave en undtagelse. For visse børn kan der også laves undtagelser.

Tolvte forslag

Stram Kurs: Ikkedanskere, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.

Nye Borgerlige: Nej. Nye Borgerlige ønsker kun at fratage statsborgerskab, der er givet ved lov, hvis statsborgeren begår alvorlig kriminalitet.

Dansk Folkeparti: Nej. DF ønsker kun at fratage statsborgerskab, der er givet ved lov, hvis statsborgeren begår alvorlig kriminalitet, terror eller lyver for myndighederne. Martin Henriksen vil dog ikke afvise, at andre grupper på sigt kan komme på tale. Partiet vil dog ikke fratage statsborgerskab alene med den begrundelse, at en person er kommet til Danmark fra et andet land.

Information har også bedt Venstres og Socialdemokratiets udlændingeordførere, Mads Fuglede og Mattias Tesfaye, om at forholde sig til de 12 punkter. Begge partier erklærer sig fuldstændig uenige i alle 12 punkter.

Der er ellers politikområder, hvor Venstre og Socialdemokratiet fører politik, som delvist kunne ligne nogle af de forslag, som Stram Kurs kommer med, selv om der er afgørende forskelle.

Det drejer sig blandt andet om forslaget om, at flygtninge i mange tilfælde skal rejse hjem, når der er fred i deres land, hvilket er en del af det såkaldte paradigmeskifte, som både Venstre og Socialdemokratiet har stemt for.

Men Venstre og Socialdemokratiet er – ligesom Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige – uenige i Stram Kurs’ brug af kategorierne dansker og ikkedansker.

Af den grund mener Venstre og Socialdemokratiet ikke, at de kan erklære sig delvist enige i de af Stram Kurs’ forslag, der bygger på partiets ’dansker’-kategori. Omvendt er både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige gået med på præmissen om at kunne erklære sig delvist enige med Stram Kurs på visse områder, også selv om de ikke ønsker at benytte sig af Paludans ’dansker’-kategori.

Sådan har vi gjort

  • Vi har gennemgået Stram Kurs’ politiske program fra partiets hjemmeside. Det politiske program er ikke inddelt i punkter, men Information har udledt 12 punkter.
  • Herefter har vi ringet til Rasmus Paludan, præsenteret punkterne for ham og bedt ham præcisere meningen med nogle af forslagene.
  • Så har vi ringet til Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen og Nye Borgerliges formand Pernille Vermund. Derefter har de to politikere punkt for punkt forklaret, hvordan deres egen politik ser ud i forhold til de 12 forskellige områder, og om de er overvejende enige, delvist enige med afgørende forskelle eller uenige med Stram Kurs

Danskere og ikkedanskere

  • Ifølge Paludan hører »etniske danskere, danske jøder eller personer, der som spædbørn er blevet adopteret fra fremmede lande af danske forældre« under kategorien ’danskere’. Om man er etnisk dansker, bestemmes blandt andet af ens afstamning. Man lever op til afstamningskriteriet, hvis man har mindst to etnisk danske bedsteforældre, uddyber Rasmus Paludan. Man kan altså godt være født med dansk statsborgerskab og alligevel ikke være dansker i Paludans øjne.
  • Alle andre er ’ikkedanskere’. Inden for denne kategori er der variationer, siger Rasmus Paludan. For eksempel kan en ikkedansker godt være en værdsat fremmed, hvis vedkommende har »vilje, evne og grund til at være i Danmark«. For de værdsatte fremmede gælder i visse tilfælde andre regler end for ikkedanskere.
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

olivier goulin

Nu har vi jo hemmelig afstemning - så vi vil ikke kunne vide præcis hvem omkring os, der stemmer på dette afskum af et parti.

Til gengæld vil det i sagens natur være offentlig kendt og fokyndt i alle verdenshjørner, hvem, der stiller op for partiet. Disse individder vil i det mindste være nødt til at komme ud af skabet.

Hvem bliver den første, der tør stå frem?

/O

Ole Frank, John Andersen, Lykke Reuther, Tommy Clausen, Birte Pedersen, Nette Skov, Karsten Lundsby, Carsten Mortensen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

For 10 år siden underholdt kommentatorer her i landet os med myten om, at DF var et slags dansk bolværk mod højreekstremisme.

Vi var modige og turde tage de diskussioner, som vores nabolande ikke turde tage var budskabet.

og selvtilfredsheden over den særligt danske måde at gribe " Udlændingepolitiken an på " voksede støt og roligt.

Vi havde ikke nogen Sverigesdemokrater og vi havde ikke nogen AFD´ere eller lignende som trak grimme spor tilbage i historien.

Men nu er ballonen revnet og medicinen virker ikke mere.

DF er ikke noget bolværk eller ikke nogen stopklods der opfanger og inddæmmer højreekstremisme.

Scenen for de nationalistiske partier og deres danske vælgere er sat - nu får vi målt deres reelle opbakning i befolkningen ved det kommende Folketingsvalg.

DF - Nye Borgerlige - Stram Kurs - Det Næste parti ??

hannah bro, Flemming Berger, Ole Frank, Erik Fuglsang, Nina Hermanson, Torben K L Jensen, Kirsten Lindemark, John Andersen, Anders Reinholdt, Ib Gram-Jensen, Marie Jensen, ingemaje lange, Kenneth Jacobsen, Lykke Reuther, Mogens Holme, Achim K. Holzmüller, Ete Forchhammer , Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Bjarne Bisgaard Jensen, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Olaf Tehrani, Nette Skov, John Damm Sørensen, Erik Karlsen, Karsten Lundsby, Carsten Nørgaard, Ebbe Overbye, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Brian Nocis Jensen, Rasmus Knus, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, Herdis Weins, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Jeg er egentlig ligeglad med om det ene eller det andet parti på den fløj kan overhale hinanden med nye vilde forslag til Udlændingestramninger. Jeg har egentligt undret mig over denne særlige danske specialitet " Udlændingepolitik ".

Bemærk ordets betydning taler vi om nordmænd taler vi om grønlændere, taler vi om svenskere, taler vi om englændere, taler vi om finnere ?

Ja den udenforstående ville svare - Det ved jeg ikke spørg danskerne selv.

Men de fleste er nok klar over hvem " udlændingepoltikken " er rettet imod.

Mennesker som ikke er en del af " vores civilisation ", som er fremmedartet og som har rod i andre religioner end den kristne mere specifik Islam.

Det er hele dette menneskesyn, som er mig inderligt imod, og som jeg ALDRIG kommer til at lægge stemmer til.

Jeg vil godt være med til at diskutere, hvorledes vi regulere indvandringen og også hvor mange flygtninge vi er i stand til at modtage - men jeg vil ikke være med til at dyrke diskrimination mod mennesker, som er på flugt eller som søger lykken på andre kontinenter, fordi klimakrise og elendighed har tvunget dem væk fra deres oprindelsesland.

Det er den værdi menneskesynet at anerkende ethvert menneske som et individ og behandle vedkommende derefter det er det som er nøglen til at skabe et ligeværdigt og demokratisk samfund.

Går vi i den anden retning så kan vejen være banet for at nedbryde ligeværd og respekt kort sagt de værdier som et flertal af danskerne ønsker sig skal være gældende her i landet.

Britta Dueholm, hannah bro, Flemming Berger, Ole Frank, Runa Lystlund, Nina Hermanson, Lars Løfgren, Peter Bojsen, Kirsten Lindemark, John Andersen, Anders Reinholdt, Ib Gram-Jensen, Michael Christiansen, Marie Jensen, ingemaje lange, Kenneth Jacobsen, Nike Forsander Lorentsen, Mogens Holme, Lykke Reuther, Ete Forchhammer , Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Nethe Plenge, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Erik Karlsen, Karsten Lundsby, Carsten Nørgaard, Torben Bruhn Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Jeg er egentlig ligeglad med om det ene eller det andet parti på den fløj kan overhale hinanden med nye vilde forslag til Udlændingestramninger. Jeg har egentligt undret mig over denne særlige danske specialitet " Udlændingepolitik ".

Bemærk ordets betydning taler vi om nordmænd taler vi om grønlændere, taler vi om svenskere, taler vi om englændere, taler vi om finnere ?

Ja den udenforstående ville svare - Det ved jeg ikke spørg danskerne selv.

Men de fleste er nok klar over hvem " udlændingepoltikken " er rettet imod.

Mennesker som ikke er en del af " vores civilisation ", som er fremmedartet og som har rod i andre religioner end den kristne mere specifik Islam.

Det er hele dette menneskesyn, som er mig inderligt imod, og som jeg ALDRIG kommer til at lægge stemmer til.

Jeg vil godt være med til at diskutere, hvorledes vi regulere indvandringen og også hvor mange flygtninge vi er i stand til at modtage - men jeg vil ikke være med til at dyrke diskrimination mod mennesker, som er på flugt eller som søger lykken på andre kontinenter, fordi klimakrise og elendighed har tvunget dem væk fra deres oprindelsesland.

Det er den værdi menneskesynet at anerkende ethvert menneske som et individ og behandle vedkommende derefter det er det som er nøglen til at skabe et ligeværdigt og demokratisk samfund.

Går vi i den anden retning så kan vejen være banet for at nedbryde ligeværd og respekt kort sagt de værdier som et flertal af danskerne ønsker sig skal være gældende her i landet.

Steffen Gliese

Nogle historikere er ude med afvisning af, at Stram Kurs skulle være et nazistisk parti under henvisning til nogle historiske omstændigheder, der afgjort ikke i hvert fald på nuværende tidspunkt er til stedet. Det er imidlertid en forveksling af praksis og ideologi.
Jeg synes, man skulle spørge nogle af vore førende forskere i især dansk nazisme og antisemitisme som f.eks. Lene Bak og John T. Lauridsen - begge eksponenter for, at Det Kgl. Bibliotek havde en epoke som førende forskningsinstitution på besættelsen og dens forhistorie.

Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Anders Skot-Hansen, Torben K L Jensen, Jan Fritsbøger, Torben Skov, Anders Reinholdt, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Birte Pedersen, Carsten Nørgaard, Katrine Damm, Marianne Stockmarr, Rasmus Knus, Torben Bruhn Andersen og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Det er da ikke overaskende at de tre partier deler tankegods, eller hvad man nu skal kalde det.
Det er kun et spørgsmål om indpakning. DF har gennem adskillige år været mestre i at sige uhyrligheder, forklædt som en form for sund fornuft.
Nu har vi så en fuldtonet rabiat klovn, der siger tingene uden omsvøb - og det er lidt ubekvemt for DF og NB al den stund, at de udmærket ved, at en stor del af deres vælgere er til fals for den slags.

Niels Duus Nielsen, hannah bro, Erik Fuglsang, Anders Skot-Hansen, Charlotte Ljungstrøm, Jan Fritsbøger, John Andersen, Anders Reinholdt, Steen K Petersen, Ib Gram-Jensen, ingemaje lange, Mogens Holme, Lykke Reuther, Ete Forchhammer , Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Jonna Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen, Trond Meiring, Birte Pedersen, Nette Skov, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Katrine Damm, olivier goulin, Marianne Stockmarr, Torben Bruhn Andersen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Steffen Gliese
Blæs da på definitionerne.
Et etno-nationalistisk parti, som helt utilsløret advokerer for etnisk udrensning og massedeportationer.
Er yderligere ord nødvendige?

hannah bro, Flemming Berger, Ole Frank, Erik Fuglsang, Jan Fritsbøger, Torben Skov, Benny Larsen, Kirsten Lindemark, John Andersen, Anders Reinholdt, Ib Gram-Jensen, Marie Jensen, Nike Forsander Lorentsen, Mogens Holme, Lykke Reuther, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Hans Ditlev Nissen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Carsten Mortensen og Carsten Nørgaard anbefalede denne kommentar
Torben Pedersen

Vis mig den dansker, der selv har bestemt at de ville fødes som dansker - og de får min stemme.

Peter Bojsen, John Andersen, Ete Forchhammer og Thorkil Søe anbefalede denne kommentar

Nuvel der er lighedspunkter mellem partierne på den yderste højrefløj. Alligevel synes Stram Kurs, at skille sig ud med italesættelsen af et forbud af Islam, forkastelse af konventioner og deportation af dele af befolkningen.

Det ville fordre om omskrivning af grundloven og har vel ikke gang på jord al den stund, at der måske er over 300.000 muslimer i Danmark.

Spørgsmålet er om der overhovedet efterlades plads yderligere til højre

DF er vel ikke et bolværk mod højreekstremisme, tværtom har deres kritik af Islam og indvandring vel gødet jorden for det vi ser nu.

Bedst som DF nu synes, at fået sat et par hegnspæle mht. et paradigmeskifte i dansk udlændinge politik bliver de nu overhalet højre om af partier der kritiserer dem for ikke, at føre en politisk kurs der vidtgående nok.

Og meningsmålingerne kunne jo indikere, at både Nye Borgerlige og Stram Kurs kunne tænkes, at blive repræsenteret i folketinget.

Erik Fuglsang, Peter Bojsen, Tommy Clausen, Per Torbensen, Birte Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

At de nævnte partier overgår hinanden i nederdrægtigheder kommer ikke bag på mig.
Men det skræmmer mig voldsomt hvis det -defakto- er lykkedes Paludan at skaffe så mange underskrifter.
Det fortæller en grum historie om noget i vore samfund som er ved gå godt & grundigt i stykker.
En intolerance af voldsomme dimensioner ( i min verden )

Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Ole Frank, Erik Fuglsang, Jan Fritsbøger, Steen K Petersen, Michael Christiansen, ingemaje lange, Nike Forsander Lorentsen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Esben Lykke, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Jan Boisen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Carsten Mortensen, det er jo ikke endt med det, for rent faktisk har Pernille Vermund jo kunnet rejse et tilsvarende antal indenfor samme valgperiode, hvilket betyder, at det er over 40.000 unikke stillere.

Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Jan Fritsbøger, Kirsten Lindemark, Carsten Mortensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Anders Sørensen

Hold nu op med at snakke (så meget) om Paludan. Det kan bare ikke være rigtigt, at han er SÅ interessant. Nej, han skal ikke ties ihjel - men han skal heller ikke tvangsmæssigt omtales i en grad, der er proportional med hans provokationer - friheden til at undlade omtale ER faktisk en reel frihed, og den er befriende tilmed.

Erik Fuglsang, Runa Lystlund, Jan Fritsbøger, Anders Reinholdt, Bjørn Pedersen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Katrine Damm

Sagen er vel, at det er stort set 'same shit' med de tre partier der her er beskrevet - analyseret og læg dertil den siddende udlændinge- og integreringsminister fru Støjberg, medlem af siddende regering, som statsministeren ikke på noget tidspunkt har undsagt, på trods af, hvad der har været af sager.

Så 'whats not to like' blå stue, eller nu blev det måske alligevel en smule for harsk?

Jan Fritsbøger, Torben Skov, Steffen Gliese, Marie Jensen, Carsten Mortensen, Nike Forsander Lorentsen, Lykke Reuther, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, olivier goulin, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Birte Pedersen

Det startede med Glistrup, hvor så Pia Kjærsgaard fulgte trop, d.v.s. den indre svinehund blev og ved at gnaske sig ind i folks sind, derfor skal vi hele tiden tale om det og være på vagt. I mine øjne er de tre partier fandens farlige..

Runa Lystlund, Kirsten Lindemark, Anders Reinholdt, Steffen Gliese, Katrine Damm, Michael Christiansen, Marie Jensen, Carsten Mortensen, Nike Forsander Lorentsen, Mogens Holme, Lykke Reuther, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Jonna Jensen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Ok. Så lad os tale om noget andet. Hvem var egentlig først ude med udtrykket What´s not to like (mit bud er Mads Christensen i TV-udsendelsen Til Middag hos) og hvornår mon vi får den næste sproglige kæledække?

Lasse Reinholt

"Mennesker uden statsborgerskab, som flytter til Danmark, skal tegne en privat sundhedsforsikring"

Så skal de vel have et tilsvarende skattefradrag?

Runa Lystlund, Kirsten Lindemark, Steffen Gliese, Ete Forchhammer og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Poul Simonsen

Det er bestemt en kæmpe overraskelse Information bringer her. Det havde vi aldrig forestillet os.
Måske kunne Information udvide sammenligningen til flere partier?

Flemming Berger, Jan Fritsbøger, Anders Reinholdt, Steffen Gliese, Niels østergård, Arne Lund og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Klaus Seidenfaden

"Om man er etnisk dansker, bestemmes blandt andet af ens afstamning. Man lever op til afstamningskriteriet, hvis man har mindst to etnisk danske bedsteforældre, uddyber Rasmus Paludan."

Med den definition vil ingen jo være i stand til at bevise, at de er 'etniske danskere'. Hvordan beviser man at bedsteforældrene var danske? Jo, mindst to af DERES bedsteforældre skulle være danske. Og så fremdeles.

Runa Lystlund, Peter Bojsen, Steffen Gliese, Marie Jensen, Ete Forchhammer og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er vigtigt at Information analyserer højrenationalisterne hvad angår forskelle og især ligheder.

I årevis er vi forsøgt lullet ind i den falske overbevisning, at DF var blevet fornuftige og pragmatiske, og Socialdemokratiet og SF har ivrigt opfordret partiet til at lege med på rød stue.
Men i realiteten er vi langsomt men sikkert blevet mere og mere overbærende overfor hårrejsende udtalelser og lovgivning, bare det retter sig mod 'de fremmede'. (Skidt være med at tonen er blevet umanérlig grov, og at nedskæringerne også rammer etniske danskere, for socialt udsatte er også blevet stigmatiserede i samme ombæring)

Nu har vi fået ghettoplan med nedrivning af almene boliger, dobbelte strafområder, hjemløse der smides i fængsel, kontanthjælpsloft og 225-timers regel, integrationsydelsen der er blevet til hjemsendelsesydelsen, teltlejre i vinterkulden, Sjælsmark og Ellebæk, og en øde ø med kogalskab og svinepest. Blandt andet.
Vores dejlige land er omdannet til en inhuman højborg.

Læs Adam Holms kommentar i Altinget, hvor han gør rede for, at der ikke er den store forskel på Rasmus Paludan og Martin Henriksen.

https://www.altinget.dk/artikel/adam-holm-der-er-ingen-synderlig-forskel...

Og tak til Information.

Erik Fuglsang, Bent Gregersen, Charlotte Ljungstrøm, Runa Lystlund, Christel Gruner-Olesen, Jan Fritsbøger, Torben Skov, Kirsten Lindemark, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Michael Christiansen, Katrine Damm, Marie Jensen, Niels østergård, olivier goulin, Rasmus Knus, Carsten Mortensen, Nike Forsander Lorentsen, Jan Boisen, Mogens Holme, Lykke Reuther, Ete Forchhammer og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Derudover skal stormoskeer forbydes.- Gud ved hvor grænsen mellem en stormoske, en mellemstor moske og en lille moske ligger. Medierne ved det fx ikke. Organet for den højeste oplysning Politikm plaprer efter Henrikzen og Paludan det bedst avisen formår, og skriver konsekvent stormoske. - også selv m stormoskeen viser sig at være en tidl. garage i en forstad til Århus.
Foruden at sammenligne Nye Tarvelige med Stram Kurs og DF, så kan det også være relevant, at sammenligne Pernille Vermunds sammenrend af velhaverracist med det svenske Alternativ for Sverige. Et parti, der har mange tidl. og nuv. medlemmer af Vit Makt-miljøet.
Begge er de dannet i protest mod at hhv. DF og Sverigsdemokraterne er blevet for midtersøgende, og for parlamentsfikserede, og villige til at indgå kompromisser for at komme tættere på magten. Hertil kommer. at DF har udviklet sig til et karriereparti, hvor det gælder om at hive noget hjem til valgkredsen (in casu: Kim Christiansen).

Det vil også være relevant, at sammenligne Nye Tarvelige med CEPOS og Labil Alliance.
Skrælles den skingre indvandrerfjendtlige retorik af Nye Tarvelige, så siger partiet stort set hvad Cepos og Liberal Alliance har sagt i årevis. Men partiet har fundet en ledig platform ved at kombi-nere ekstrem liberalisme med det fremmedhad, DF tidligere sagde tydeligere end i dag.

Hverken Nye Tarvelig eller Paludans one-man-show får nogen lang levetid, men de to partier kar tjene som opsamlings- og rekruteringsbase for den yderste højrefløj, og giver de, der er utilfredse med DF etr parti at stemme på. Ganske som de danskere, der finder Pernille Vermund for blødsøden, nu kan sætte deres kryds ved Stram Kurs.

Niels Duus Nielsen, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Michael Christiansen, Rasmus Knus, Mogens Holme og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Paludan ville forleden aften i partilederrunden smide 6-700.000 muslimer ud af landet. Det ville de tyske nazister også i starten, da var der ingen - i hvert ikke officielt - det ville udrydde dem. Kunne man få jøderne til frivilligt at forlade Tyskland og emigrere til de nyoprettede jødiske kolonier i Palæstina, så var det at foretrække.
Da det viste sig ikke at gå hurtigt nok, og at tilstrækkeligt mange tyske jøder ikke rejste frivilligt, så kom Nürnberg-lovene i marts 1935, der indførte berufsverbot, og gjorde tilværelsen betydeligt mere besværligt for de tyske jøder.
Heller ikke det fik dem til at skride så hurtigt som nazisterne ønskede, bl.a. fordi mange af dem ikke opfattede sig selv som jøder, men som tyske statsborgere med jødisk aner. De var tyskere før de var noget andet, så hvorfor skulle de rejse?
Da jøderne ikke forstod hvad det var nazisterne ville kom Krystalnatten i 1938, og så var det næsten slut med tålmodigheden, og nu blev jøderene i stigende tal smidt i kz-lejre.
Helt frem til 1941 var det stadig muligt for "uundværlige" jøder, der fx arbejdede i statsadministrationen eller som forskere, at emigrere til lande, der ville tage imod dem. Sverige havde været en oplagt mulighed, men det afviste svenskerne at gøre - og så kom endlosung!

Man skal derfor ikke lade sig narre af at Paludan "kun" vil udvise muslimerne. Som ovenstående viser, så begynder folk som Paludan, Vermund og Henrikzen altid i det små, men gradvis skrues bissen på.

Erik Karlsen, Dorte Nielsen, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Runa Lystlund, Jan Fritsbøger, Torben Skov, John Andersen, Ib Gram-Jensen, Eva Schwanenflügel, Katrine Damm, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Michael Christiansen, Marie Jensen, Rasmus Knus, Carsten Mortensen, Nike Forsander Lorentsen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Har SK ikke også en politik om at afskaffe ytringsfrihed for venstrefløjen eller noget i den stil? Altså udover det med udlændinge? Det har tidligere artikler fremhævet, men kan ikke huske præcist hvad det gik ud på.

Uanset hvad, så er der langt, langt for meget fokus på deres udlændinge-politik og for lidt fokus på deres anti-ytringsfrihedspolitik og grundlovsstridige politik. Folk får jo kun indtrykket at de er som DF, men med en strammere indvandringspolitik. Dem der stemmer DF og værrere er ligeglade med indvandres rettigheder, så man kan kun appellere til dem ved at påpege at SK også vil fratage dem deres rettigheder.

Ole Frank, Runa Lystlund, Jan Fritsbøger, Trond Meiring, Kirsten Lindemark, Jan Jensen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Trond Meiring og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Rasmus Knus

Dansk valgkamp 2019:

Hvem er den største naziklovn?

Ole Frank, Trond Meiring, Torben Skov, Jan Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Med sin efterhånden længere og længere Track Record, må man håbe at folketinget finder manden uværdig, såfremt han skulle blive stemt ind

https://politiken.dk/indland/politik/FV19/art7190559/Paludan-fik-politit...

Men systemet er jo ret beset helt debilt. Værdigheden burde afgøres inden opstilling - da man jo ellers reelt underkender tusindvis af vælgeres stemmer. Det er et kæmpe demokratisk problem.
Og ideelt set, burde ikke være en kandidats konkurrenter, der træffer den afgørelse, men en uafhængig instans. En udviddelse af den demokratiske magtdeling.

Endnu en god grund til at have en super-parlamentarisk myndighed med vetoret, som kan afgøre kandidaters værdighed, både før og efter deres valg til folketinget - og samtidig fungere som forfatningsdomstol, der kan underkende love - ud fra forfatningsstridighed - og helst også overordnede etiske kriterier.

/O

Dorte Nielsen, Flemming Berger, Ole Frank, Jan Fritsbøger, Trond Meiring, Kirsten Lindemark, John Andersen, Eva Schwanenflügel og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Nu er DF ude med et nyt krav.
I forlængelse af permanent grænsekontrol skal vi nu også have et fuldt asylstop. Det sagde über-kuglepenssamleren Morten Messerschmidt igår, bakket op af Thulesen Dahl.
Venstre har sendt Støjberg i vælten for at afsværge, at dette kan blive en realitet efter valget.
De yderliggående forslag underminerer heldigvis en eventuel borgerlig regeringsdannelse.

Ole Frank, Trond Meiring, Torben Skov, Kirsten Lindemark og John Andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Olivier Goulin

Du spurgte helt oppe i toppen af tråden :
"Hvem bliver den første, der tør stå frem?" (I Stram Kurs, red.)

Der er indtil videre flere, heraf to så prominente som nøgen- og afføringskunstneren Uwe Max Jensen, og professor Helmuth Nyborg, ham der mener at den vestlige befolknings IQ bliver mindre pga ikkevestlig indvandring, og at mænd er klogere end kvinder.

Ole Frank, Erik Fuglsang, Runa Lystlund, Grethe Preisler, Christel Gruner-Olesen, Katrine Damm, Trond Meiring, Torben Skov og John Andersen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Beklageligvis tror jeg at Rasmus Paludan og Nye Borgerlige vil komme ind i Folketinget med mange repræsentanter. Det er muligt, at de vil tage deres vælgere fra DF.

Det tyder på, at en del af Danmarks "oprindelige" befolkning begynder at handle akkurat som befolkningen i Ungarn, Polen, Trumps USA, vælgere af Marine Le Pen, vælgere af Liga Nord i Italien, vælgere af Vox i Spanien, Sverigedemokraterne, Det norske Fremskridtsparti, Brexitpartiet, Rusland mm. Fremmedhad er nummer et. Interessant nok er der meget få indvandrere og muslimer i f.eks. Polen.

Deres politik er som en pest, der breder sig.

Disse partiers vælgere finder ansvaret for deres arbejdsløshed og økonomisk fortrædeligheder i fattige flygtninge og indvandrere. Hvis vi læser kommentarer til artikler i Jyllandsposten, BT og Ekstra Bladet har vi akkurat snakken om eliten (Trump) og had mod muslimer og andre fremmede.

Pernille Vermund udtrykker sig også om eliten, selv om hun snart bliver gift med en dansk rigmand i Schweiz. Vi hører også hende og flere i hendes parti tale om, at de ikke er politikere. Hvad laver de så i politik?

Det handler nemlig ikke om økonomi, men selve politikernes sindelag og ønske om at sindelagskontrollere andre, der afviger fra deres nomalbegreber. Her kunne man egentlig påpege, at Rasmus Paludan selv, ikke kan karakteriseres under det gængse normalbegreb. Det handler næppe heller om stor indtjening, for der er oprettede 5 arkitektfirmaer på Pernille Vermunds adresse, 4 af dem er nu lukket, selv om hun går meget op i at ikke danskere skal forsørge sig selv. Se Virk.dk, under aktive og ikke aktive. Her findes også Rasmus Paludans firma. Her registreres alle danske firmaer.

Min far, der døde for tidligt kalde disse politikere og deres vælgere, uoplyste kulturløse hjemmefødninge.

Ole Frank, Christel Gruner-Olesen, Trond Meiring, Kirsten Lindemark, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

PS.
Den gode hyre i Folketinget gør de to partiformænd mulig at tjene til livets ophold.

Jan Fritsbøger, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

PS.
Den gode hyre i Folketinget gør de to partiformænd muligt at tjene til livets ophold.

John Andersen

De 3 antidemokratiske bølle partier, får Inger Støjbjerg til at ligne en pæn dame.

Torben Skov

At danske højrefløjs rigmænd synes så godt om Schweiz, beviser for mig, at der er noget rivende galt med Schweiz!

Ole Frank, Torben Ethelfeld, Jan Fritsbøger og Peter Bojsen anbefalede denne kommentar
Per Kunuk Lynge

Rasmus Paludan skal tage en DNA-test. Derudfra skal han så forklare hvordan en etnisk dansker ser ud. Så skal han vise sit "rene" stamtræ og påvise at der ikke er en eneste "udlænding" i hans oprindelse.

Definitionen på danskhed er ifølge partiet: Du skal have dansk blod for at være dansker. Lad os da se partiets medlemmers danske blod. Jeg mener helt klart at alle deres argumenter vil falde til jorden når de skal argumentere for den form for racisme. Af de 5 millioner danskere der findes er mere ned halvdelen sandsynligvis ikke med oprindeligt vikingeblod.

Kronprins Frederik er altså ikke dansk? Hvad siger kongehuset til det?

Mener Partiet at kronprins Frederik skal sendes hjem til Frankrig?

Peter Bojsen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Er jeg den eneste, der finder en slående lighed mellem Paludan og Glistrup - i mere end een forstand?

/O

Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
René Arestrup

'I mine øjne er de tre partier fandens farlige..'
Birte, frygt ej.
Jeg har så meget tillid til mine medborgere i dette forholdsvis oplyste land, at det er lige før jeg, de deprimerende kendsgerninger ufortalt, vil glæde mig over fremkomsten af SK.
Nu bliver sløret for alvor revet væk og jeg tror at vi snart bliver vidner til et kanibalistisk freakshow, som vil efterlade selv marginaliserede anti-establishment-danskere målløse.
DF vil implodere i en rygende ruinhob og SK og NB vil kravle rundt i brokkerne for at samle efterladenskaberne op.
Det bliver grimt. Men derefter bliver det godt.

Ole Frank, Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel, Jan Fritsbøger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Anker Fjeld Simonsen

Når politikere ikke har andet at skändes om end farven på ens hud, hvem der er danskere og hvem der ikke er danskere, synes politik at väre overtaget af de värste banditter i dansk historie, nazister, fascister og totalitgärliberale, altg er tilladt, fedladne meningsgreosasister af räbende og dräbende karaqkter, der vil skalte og valte med menneskerettigheder for at få magt. Provinisalismens mest vulgäre repräsentanter, sikkert bosiddende på Nordkysten groväder sig igennem enhver sympati, for at kunne genopstå son Hitlers danske arv. Ikke fordi det egentlig interesserer miog synderligt om der kom muslimer til Danmark, eller ikke, men nu de kom hertil, så var det vel bedre at lukke for tilströmningen nu, end at få disse mordere in spe, så¨snart de kan komme til det, til at begå forbrydelser med tiilbagevirkende kraft. Men så må de der er her da blive. NU er Preludin-Rasmus jo rent racistisk og vulgär som en bidsk köter, uden andet livsinhold end viljen til magt. Föj.

Katrine Damm

"John Andersen
10. maj, 2019 - 11:17

De 3 antidemokratiske bølle partier, får Inger Støjbjerg til at ligne en pæn dame."

Nej John Andersen, de er alle skåret over samme læst.

Herdis Weins, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Citat Per Kunuk Lynge.
"Mener Partiet at kronprins Frederik skal sendes hjem til Frankrig?"

Her er der ingen tvivl. Jævnfør Rasmus Paludan kan et barn kaldes dansker, hvis barnet har to danske bedsteforældre. Det er så ikke tilfældet for prins Frederik. Han har kun en bedsteforælder, der er tilnærmelsesvis dansk, kong Frederik den 9., som i øvrigt ikke var ren dansker. Spørgsmålet er så, om Mary er en "værdsat fremmed". Hun kommer langvejs fra, som nogle af os andre.

Pernille Vermunds 3 drenges far er vist svensker. Vi må så håbe på, at de tre drenge har to danske bedsteforældre. Mine børn er sikret, men jeg bliver selvfølgelig aldrig dansk. Sådan er det. Jeg er glad for at være det jeg er, for jeg bliver ikke andet, om jeg så bliver deporteret efter langt og meget travlt arbejdsliv med mange ansatte i perioder. Nu har Rasmus fået en teolog med på holdet. Hun vil måske kæmpe med Paludan mod de to milliarder muslimer i verden. Hun vil måske missionærer for ham.

Hele denne politiske adfærd begynder at ligne dansk kolonitids behandling af kolonierne og den tids herrementalitet. Make Denmark great again.

Jeg tænker i disse dage, nu når etnicitet og IQ bliver drøftet.
Jeg bekymrer mig for danskernes fremtidige intelligens og fysiske udtryk, hvis Martin Henriksen og Rasmus Paludan skal være normen. Måske kan Helmuth Nyborg kompensere for noget af det, hvis han selv, vel at mærke har en høj IQ. Måske er jeg galt på den. De to er måske lige præcis det nye skønhedsideal. Rubens ville have elsket at male dem. Der er gået lidt rod i systemet hos Paludan, for han har en politiker i partiet, der er gift med en filippinsk kvinde. Og ja lidt pjat kan man lave på en fredag.

Jeg er bange for, at veluddannede udlændinge vil gå i en stor bue udenom Danmark, hvis de tænker på et nyt arbejde udenfor eget land. Ingen velbegavet udlænding gider et land men den slags herrementalitet.

Skal udenlandske firmaer tillades? Hvad med olien fra de muslimske lande. Kan norsk olie og gas tillades? Der er meget at spørge om og en del, der ikke er gennemtænkt.

Ole Frank, Erik Fuglsang og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Olivier Goulin
Nej, den tanke har strejfet mig mere end én gang. Lighederne er faktisk slående på flere områder.
Der synes at være en helt bestemt gruppe af højt begavede mennesker, som er udstyret med en infantil psykologi, der får dem til at fremstå som utilpassede særlinge.
Jeg skal ikke begive mig af med at diagnosticere, men fælles for Glistrup, Paludan o.a. synes at være et komplet fravær af social intelligens og empati. Og det er det, der gør dem farlige.

Dorte Nielsen, Anders Reinholdt, Ole Frank, Herdis Weins, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, olivier goulin, Katrine Damm og Peter Bojsen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

heldigvis er stillere IKKE det samme som sympatisører, jeg kender en som principielt vil skrive under for et hvilket som helst parti ud fra en ide om at vælgerne skal have muligheden for at stemme på hvem som helst, min holdning er at man kun bør skrive under for et parti man faktisk kunne overveje at stemme på

olivier goulin

Fra Stram Kurs' partiprogram:

Danmark skal være for danskere. Med danskere mener vi etniske danskere, danske jøder og personer, der er adopteret som spædbørn af danske forældre.

.. skræddersyet til netop at inkludere ham selv som jøde.

Der er noget helt parodisk naivt over manden og hans politiske program. Det er fuldstændig korrekt, at manden har åbenlyse psyko-infantile træk.

Vi må krydse fingre for at danskerne som helhed er fornuftigere, og vrager manden og hans idéer.

Men han kan i det mindste blive et meget kærkomment troldspejl for den yderste højrefløj i valgkampen.

/O

Grethe Preisler

Det rædsomme er komisk, så længe det ikke er farligt

Sådan var det også engang med medlemmerne DF's folketingsgruppe, men siden minimalstat-profeten og venstrehøvdingen Anders Fogh Rasmussen inviterede dem ind i varmen for at sikre sit parlamentariske flertal bag beslutningen om at sende danske tropper til Irak og udslette 'Ondskabens Imperium' i mellemøsten, har vi som bekendt været nødt til at tage dem alvorligt, hvad enten vi finder dem komiske eller ej ... ;o(

Flemming Berger, Ole Frank, Erik Fuglsang, Christel Gruner-Olesen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Jan Boisen og Runa Lystlund anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Grethe Preisler.
Tror du de bliver pacificeret i Folketinget? Jeg troede det engang med nye Borgerlige. Jeg troede deres indvandrerpolitik var salgsgas og skulle skygge for deres ekstremt neoliberalistiske politik. Jeg er ikke så sikker længere og heller ikke med Rasmus Paludans parti. Han virker direkte skadet på en eller anden måde og virker som et totalt uopdraget og hadefuldt barn.

Jeg har tænkt på, at nogle af disse individer er børn, der har måttet undvære rigtig kærlighed i barndommen, nogle der har måttet lide afsavn eller er på en eller anden måde er trykket skæve.

Rasmus Paludan har klaget over dårlig barndom, det har Pia Kjærsgaard også. Jeg husker stadigvæk en artikel i Weekendavisen, tror jeg det var, hvor hun beskrev forholdet til moren. Hvordan moren bliver gift igen og får en anden datter, der bliver et kærlighedsbarn og PK føler sig uelsket. Det former et menneske.

Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Torben Skov.
De danske rigmænd er der bare glade for den lille skat de betaler i Schweiz. Det sjove er, at de fleste er nyrige og kommer fra almindelige og beskedne kår. Jeg havde en god ven fra Schweiz, som boede hele sit voksne liv i DK og desværre er død alt for tidligt. Schweizerne er fine nok, det er deres banksystem, der lokker, blandt andet de svage og de uhæderlige sjæle.

Eva Schwanenflügel

Nu har en af kristendommens sande søjler, journalist og teolog Iben Thranholm, også besluttet sig for at opstille for Stram Kurs.
Ikke for at forbyde Islam, nej. Men for at lukke for den åndelige tomhed, der får Islam til at vokse (!)

https://www.altinget.dk/artikel/iben-thranholm-om-stram-kurs-det-handler...

Anders Skot-Hansen, Erik Fuglsang, Runa Lystlund og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Han ringede til mig straks efter udgivelsen (af en kritisk artikel Thranholm havde skrevet om Stram Kurs, red.) og fortalte, at han opfatter sig selv som en god kulturkristen. Jeg gentog, hvad jeg havde skrevet. Rasmus Paludan gav mig ret og tilbød mig at komme ind og fylde den tomhed ud, som jeg beskrev,” siger Iben Thranholm.

Aner vi en begyndende romance? ;-)

Erik Fuglsang, Anders Skot-Hansen, Trond Meiring og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Runa Lystlund,
nu du spørger - jeg tror mere det er et spørgsmål om alder og personlig erfaring end om 'etnisk oprindelse', hvad man mener om den lidet ædle kappestrid mellem fænomener som 'stram kurs' kontra 'nye tarvelige' og 'liberablende alliance'.

Hvis man tænker nærmere over det, bliver 'slægtsforskning' en temmelig futil disciplin, al den stund det fortsat kræver to eksemplarer af hver sit køn af 'arten homo sapiens' at 'producere' blot et enkelt nyt eksemplar af samme.

Med venlig hilsen

Erik Fuglsang, Runa Lystlund, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Runa Lystlund -
RP har selv beskrevet, hvordan han ændrede personlighed efter en trafikulykke, hvor han bl.a. fik en hjerneskade.
Den slags er sket før - hjerneforskeren Peter Lund Madsen beskrev det i en udsendelse på DR for nogle år siden.
RP's søskende er dybt ulykkelige over hans adfærd - den ene vil slet ikke se ham, den anden forsøger at forstå, men tager 100 % afstand fra hans politik og adfærd.

Ole Frank, Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Runa Lystlund anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

Olivier Goulin,
jeg er ikke inde i RP's slægtskabsforhold, men jeg tror ikke, han er jøde. Paludan er en latinisering af det danske navn Kær og hører til i nogle danske (præste)slægter. Når RP udtrykkeligt nævner danske jøder som danskere, er det sandsynligvis fordi han ved, at at antisemitisme efter nazismen, besættelsen og Holocaust heldigvis er odiøst i de fleste danskeres øjne. Hvorimod islamofobi desværre ikke vækker samme uvilje.

Dorte Nielsen, Anders Reinholdt, Christel Gruner-Olesen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Anders Skot-Hansen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

P.S. Som dreng skar han skibe,
Men så slog han hovedet i forbindelse med en trafikulykke, han selv var uden skyld i, og så blev han 'kunstner' og begyndte at 'kaste koraner' og 'tænde bål' i engangsgrill fra Netto på Nørrebrogade for at markere sin solidaritet med Inger Støjberg, Pia Kjærsgard og Martin Henriksen med flere samspilsramte børn af ungdomsoprørerne fra 1968.

Ole Frank, Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Da RP studerede jura, fik han et tilhold for stalking.
Efterfølgende svinede han den politiassistent der havde sagen så meget til at han også blev tiltalt for fornærmelse af embedsmand i funktion og fik en bøde af Advokatnævnet.

Sider