Nyhed
Læsetid: 8 min.

Momssvindel for milliarder: Svindlere indretter firmaer på tomme grunde og med falske adresser

Danmark mister milliarder til organiseret momssvindel hvert år. Svindlere har let adgang til at oprette firmaer på tomme grunde og falske adresser, kan Information afsløre i dag i samarbejde med erhvervsmediet Finans og det internationale mediesamarbejde Grand Theft Europe
På denne grund i Dragør havde to direktører officielt registreret hver deres virksomhed på den samme adresse, indtil de gik konkurs.

På denne grund i Dragør havde to direktører officielt registreret hver deres virksomhed på den samme adresse, indtil de gik konkurs.

Anders Rye Skjoldjensen

Indland
8. maj 2019

Ukrudtet står meterhøjt omkring postkassen, der er blevet brækket op, så låget hænger og dasker i vinden.

Postkassen og ukrudtet er det eneste, der rager op på den i øvrigt tomme grund i nærheden af gadekæret i den hyggelige lille landsby nær Dragør ved København.

På papiret er adressen hjemsted for to direktører, der officielt havde registreret hver deres virksomhed på den samme adresse, indtil de gik konkurs.

Det ene af de to selskaber efterlod ifølge retsdokumenter en gæld til statskassen på 76 millioner kroner. Selv om de to direktører stadig formelt er tilmeldt på adressen i folkeregistret, så er det længe siden, at der har været andet tag over hovedet på grunden end låget på den ødelagte postkasse.

I realiteten er der tale om to såkaldte skraldespandsselskaber med stråmandsdirektører, der for længst er forsvundet – formentlig ud af landet. Også pengene er forsvundet ud af landet. Størsteparten af pengene blev overført til udenlandske konti, inden politiet til sidst slog til.

De to direktører og deres virksomheder indgår i den sag, som i disse måneder udrulles i retten i Glostrup under kodenavnet Operation Greed. Ingen ved, om de to direktører nogensinde har boet på adressen, selv om de stadig har folkeregisteradresse på den tomme grund.

I Greed-sagen er der angiveligt svindlet for en halv milliard kroner, herunder momssvindel for 290 millioner kroner.

Koster statskassen milliarder af kroner

Den form for organiseret momssvindel koster hvert år den danske statskasse store beløb, vurderer momseksperten Søren Engers Pedersen fra revisionsfirmaet Baker Tilly:

»Inden for det her område, hvor der er tale om systematisk svindel på kryds og tværs af landegrænserne, ligger vi – og det bliver et skud – ikke under fem mia. kroner,« siger Søren Engers Pedersen.

Det er absolut ikke et enkeltstående tilfælde, at direktører og firmaer kan indregistreres på tomme grunde, uden at myndighederne i tide når at løfte det behørige øjenbryn. Det viser en optælling, som Information og erhvervsmediet Finans har foretaget af de virksomheder, som Erhvervsstyrelsen siden 2013 har tvangsflyttet, efter at det er blevet konstateret, at det ikke er muligt at komme i kontakt med firmaet på den adresse, hvor det er tilmeldt.

Ifølge oplysninger fra det centrale danske virksomhedsregister har Erhvervsstyrelsen 94 gange i årets fire første måneder tvangsflyttet firmaer, hvor det ikke har været muligt at komme i kontakt med hverken virksomhed eller direktør på de adresser, hvor firmaerne officielt er tilmeldt.

Dermed er 2019 hurtigt på vej til at blive et rekordår for tvangsflytning og lukning af firmaer med falske adresser.

Særligt dansk fænomen

I løbet af hele 2018 tvangsflyttede Erhvervsstyrelsen til sammenligning 123 firmaer, der ikke kunne kontaktes på deres officielle adresser, og det var en voldsom stigning i forhold til året før, hvor 84 firmaer blev tvangsflyttet og efterfølgende sendt til tvangsopløsning.

Problemet med falske firmaer på tomme grunde er et unikt, dansk fænomen, forklarer den franske ekspert i momssvindel Marius-Christian Frunza fra firmaet Schwarzthal Kapital. Han er en af Europas førende eksperter på området og fremlagde i juni sidste år sin forskning for EU-Parlamentets høring om organiseret momssvindel.

»Det er kun i Danmark, at sådan noget kan ske,« siger Marius-Christian Frunza.

»Jeg har hørt om det fra journalister, at der i Danmark findes steder med virksomheder på tomme adresser. I udlandet forsøger man dog i det mindste at få de her virksomheder til at se så legitime ud som muligt.«

I de sager, som Information og erhvervsmediet Finans har gennemgået, står den danske stat til at tabe millioner af kroner på mistede moms- og skatteindtægter.

Flere af de firmaer, der i 2018 og 2019 er blevet flyttet og sendt til tvangsopløsning, indgår i Operation Greed-sagen, hvor en række personer er anklaget for svindel for en halv milliard kroner, heraf 290 millioner i momssvindel.

Det er kommet frem i forbindelse med retssagen, at op mod 1.000 selskaber er blevet anvendt i den formodede svindel i den sag.

Hundredvis af firmaer tvangsflyttes og lukkes

Der er 474 virksomheder, som Erhvervsstyrelsen ikke har kunnet komme i kontakt med, og som derfor har fået tvangsflyttet deres adresse til styrelsens adresse. Langt de fleste af virksomhederne er under tvangsopløsning eller lukket ned efter tvangsflytningen.

57 af de tvangsflyttede virksomheder har Erhvervsstyrelsen selv fundet.

I 417 tilfælde har styrelsen fået oplyst, at det ikke er muligt at få kontakt til den pågældende virksomhed, hvorefter den er blevet tvangsflyttet.

Optællingen viser, at langt de fleste af de forsvundne virksomheder er holdingselskaber, rengøringsfirmaer, vikarbureauer og virksomheder, der leverer serviceydelser eller handler med fødevarer.

De 474 tvangsflyttede virksomheder udgør kun en andel af de danske virksomheder, der af den ene eller anden grund ikke kan findes på en fysisk adresse. Der er i Danmark et mørketal for, hvor mange virksomheder der oprettes og drives på falske adresser.

I forbindelse med konkurssager kommer det ofte frem, at virksomhederne reelt er forsvundet. Der findes ikke officielle tal på antallet af firmaer, hvor man under konkurserne opdager, at virksomheden ikke findes på den angivne adresse.

Screener nye firmaer med digitale værktøjer

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kalder sagen om firmaerne på de tomme grunde for ærgerlig, men siger samtidig, at myndighederne de seneste år har opgraderet indsatsen for at komme de tomme selskaber til livs.

»Og jeg håber da derfor også, at Erhvervsstyrelsen har styr på de omtalte sager. Som de er forelagt for mig, virker de alvorlige,« siger Rasmus Jarlov.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger, at Skatte- og Erhvervsstyrelsen allerede i dag med forskellige digitale værktøjer screener virksomheder, som forsøger at oprette sig i selskabsregistret.

»Vores strategiske indsats ligger allerede her, ligesom den også skal ligge her i fremtiden. Og det er denne her sag jo også et eksempel på, hvorfor den skal gøre. Grænseoverskridende økonomisk kriminalitet er alvorligt og skal bekæmpes,« siger Karsten Lauritzen.

Erhvervsstyrelsen ønsker ikke at kommentere sagen.

Dansk skat bygger på tillid

Ifølge den franske ekspert i international momssvindel Marius-Christian Frunza skyldes den svage kontrol af virksomhederne, at Danmark ligesom de øvrige nordiske lande har opbygget en helt særlig og meget tillidsbaseret kultur, når det gælder inddrivelsen af skatter og afgifter.

»Skattemyndighederne er etableret ikke kun for at indsamle penge fra folk, men også for at hjælpe folk med at betale deres skat. Derfor bygger den på tillid snarere end på kontrol. Og det betyder noget for den kontrol på meget højt niveau, som man skal yde i disse sager,« forklarer Marius-Christian Frunza.

De nye oplysninger kommer frem, efter at Dagbladet Information sammen med erhvervsmediet Finans og researchorganisationen CORRECTIV i projektet Grand Theft Europe i et større samarbejde med i alt 35 mediepartnere har oprullet, hvordan forskellige netværk i årevis har svindlet for milliarder af skattekroner i omfattende momssvindel over hele Europa.

Den danske momsekspert Søren Engers Pedersen fra revisionsfirmaet Baker Tilly opfordrer til, at kontrollen af danske virksomheder bliver strammet op:

»Vi bliver simpelthen nødt til at have en mere effektiv kontrol, hvis vi vil komme momssvindlen til livs. Det er det her jo et rigtig godt eksempel på. For det siger næsten sig selv, at hvis man placerer et selskab på en tom adresse, så er det, fordi der er noget galt.«

»Kontrollen skal jo også gå på ’jamen, hvilken adresse registreres de på?’. Er der en adresse? Er der en adresse, hvor der er mange andre virksomheder, der ser underlige ud? For man ser jo også nogle steder, hvor man har registreret 30-40 virksomheder, uden at man egentlig ved, om de hænger sammen, og hvad de beskæftiger sig med,« siger Søren Engers Pedersen.

»Skat har jo været stort set helt nede og ligge. Nu begynder man at tilføre ressourcer til Skat, men før de fungerer, så går der jo altså en række år. Så man kan sige, at Skat er ikke klar til at lave den effektive og forbyggende indsats.«

EU mister 50 milliarder euro om året

Der findes ikke præcise tal for, hvor mange penge Danmark mister til momssvindel. Men ifølge estimater fra IMF og EU-Kommissionen mister Danmark mellem 10,3 og 18,5 milliarder kroner om året i det såkaldte ’momsgab’, som er differencen mellem, hvad der skulle komme ind af indtægter til statskassen fra moms, og hvor meget der reelt kommer ind. Svindlen udgør en andel af dette momsgab, der også til dels skyldes helt legitime tab ved blandt andet konkurser.

På EU-plan anslår det europæiske politisamarbejde Europol og EU-Kommissionen, at tabet til momssvindel udgør omkring 50 milliarder euro af de i alt 160 milliarder euro, som EU-landene i alt mister til momsgabet.

Blandt de firmaer, der er dukket op i forbindelse med Informations og Finans’ research, er vikarbureauet Akut Gruppen ApS. Dette firma var registreret med adresse på en kommunalt ejet grund med et teknisk anlæg i Hillerød.

Direktøren, en kvindelig rumænsk stråmand, fik tilmeldt folkeregisteradresse i et kollektiv i København. Her havde man aldrig set kvinden, og beboerne forsøgte længe at få afmeldt direktøren fra adressen.

Firma hang frit i luften

I en tredje sag var et computerfirma indregistreret på Grønttorvet i et lokalenummer, der ikke fandtes i virkeligheden, men som måtte befinde sig frit svævende i den tomme luft ved siden af bygningen. Firmaets direktør var udrejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, og firmaet blev oprettet i direktørens navn efter udrejsen, hvorfor alt tyder på, at direktøren reelt var sat ind som stråmand.

Eksperter forklarer i dag til Dagbladet Information og erhvervsmediet Finans, at en af årsagerne til, at det er alt for let at oprette og drive virksomhed i Danmark, er, at alting foregår online med NemID, og der sjældent eller aldrig er myndigheder, som besøger virksomhederne eller har direkte kontakt med direktørerne.

Ifølge momsekspert Søren Engers Pedersen er det oftest såkaldte ’skraldespandsselskaber’, der ligger på de tomme adresser. I svindelsager bliver disse selskaber anvendt til at samle al gæld til det offentlige – f.eks. moms og anden skattegæld. Når firmaerne endelig bliver erklæret konkurs, så er de for længst tømt for alle værdier. Direktøren er en stråmand – ofte udlænding – der har haft et kortvarigt ophold i Danmark og har fået udleveret et sygesikringsbevis og et NemID, som med det samme er solgt videre.

Når hverken firmaet eller direktøren kan findes, og pengene er væk, bliver virksomheden som oftest blot lukket ved en konkurs, hvor det kortfattet konstateres, at der ikke er penge til kreditorerne – og kreditor er typisk statskassen.

Anders Rye Skjoldjensen

 

Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Stig Larsen

Venstre har forvandlet Danmark til svindlernes paradis.

Britta Hansen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Carsten Wienholtz, Anne-Marie Krogsbøll, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Oluf Husted, P.G. Olsen, Birte Pedersen, Egon Stich, Carsten Mortensen, Torben K L Jensen, Torben Arendal, Bjarne Bisgaard Jensen, Trond Meiring, Tommy Clausen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Stig Larsen,

Ret skal være ret.

Og jeg tror ikke, du har ret i, at Venstre har skabt forvandlingen, for den lå latent i systemet. Det man kan beskylde Venstre for, det er, at man trods solide advarsler omkring dette og andre forhold, så har Venstre vægret sig ved at anerkende problemerne. I hvert fald har man ikke foretaget sig noget som helst .

En hel del af disse problemer har EU gerne ville løse. Og der er faktisk massivt flertal blandt EU-landene for en rigtig god løsning en gang for alle. Men desværre var der enkelte lande, der ikke ville tillade det - heraf bl.a. Danmark.

- I øvrigt føler jeg mig ikke sikker på, at den næste regering med S i spidsen, vil acceptere denne EU-løsning. Og hvis DF skal med i regeringsgrundlaget, er jeg helt sikker på, at man ikke vil tillade en EU-løsning.

Torben Bruhn Andersen, Kim Houmøller, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Peter Beck-Lauritzen, Olaf Tehrani, Oluf Husted, Torben Lindegaard, David Zennaro og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Karsten Nielsen

Forskningsfeltet kriminologi forklarer lidt her, idet kriminalitetens omdrejningspunkt er "muligheder" for gevinst. Den største kriminogene faktor er således "crime as opportunity". De mange cykler gjorde brugstyveri af cykler mulig. De mange biler fra 1960.erne og frem gjorde brugstyveri af biler mulig.- dog kun indtil startspærren blev indført, og nu stjæles der næsten ingen biler. Ligeledes steg indbruddene, da de mange parcelhuse blev bygget og kvinderne kom på arbejdsmarkedet, så der ikke var nogen hjemme i boligerne. Internettet har medført it-kriminalitet, osv. På samme måde har den liberalistiske stræben efter "frihed" - foruden andet naturligvis - medført muligheder for, at vi stort set alle kan snydes og bedrages, så vandet driver af os. Indtil videre finder vis os åbenbart i det.

Lillian Larsen, Karsten Lundsby, Peter Beck-Lauritzen, Oluf Husted og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er ærgerligt, man ikke kan pudse nogle emsige sagsbehandlere på de skurke.
Så ville det ikke nytte at bede for sin kære mor..

Torben Bruhn Andersen, Erik Fuglsang, Carsten Wienholtz, Anne-Marie Krogsbøll, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Birte Pedersen, Carsten Mortensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Tjae, ....i tilfældet 'min studerende datter' lykkedes det fint Udbetaling Danmark at standse hendes boligsikring fordi den forrige ikke havde afmeldt sin adresse i den almennyttige bolig.
Såee-øh kan været er Udbetaling Danmark som skal tjekke dem ☺

Britta Hansen, Lillian Larsen, Kim Houmøller, Erik Fuglsang, Carsten Wienholtz, Nis Jørgensen, Anne-Marie Krogsbøll, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

"MOMS" afløste den velfungerende "OMS" som ikke gav mulighed for tilbagebetaling af betalt afgift. Begreberne; indgående og udgående, fandtes ikke. Genindfør/forfin dette oprindelige opkrævningssystem og vink farvel til svindlerne.

Trond Meiring, Kim Houmøller, Anne-Marie Krogsbøll, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Oluf Husted og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Blandt andet Tyskland har ifølge ZDF-dokumentaren gjort sit for at forhindre en løsning for at standse denne grotesk omfattende momssvindel. Desværre.

Nedenunder lidt fra dokumentaren (med risiko for, at noget af det er en gentagelse af denne artikels udførelser).

GB reagerede fx i forhold til den ekstreme svindel med CO2-certifikater, ved simpelthen at gøre dem momsfri (op til 90% af alle certifikater var involveret i svindelen, ligesom Deutsche Bank, der var med i helt stor stil). Momssvindelen var således stoppet for GB.

Også Frankrig og Holland reagerede. De indførte det såkaldte Reverse Charge System, dvs., det er køberen, ikke sælgeren, der indberetter momsen. Også her stoppede momssvindelen. https://www.avalara.com/vatlive/en/eu-vat-rules/eu-vat-returns/reverse-c...

Ifølge Pierre Moscovici, EU-kommissær for økonomi, skat & told, udtaler, at ingen af EU-landene er villig til at afgive det mindste af deres skatte-suverænitet, hvilket ville være nødvendig, for at kunne stoppe svindlen på ca. 50 milliarder Euro - ÅRLIGT! Ifølge ham vil dette kunne stoppes på et 2-timers-møde, hvis viljen eksisterede!

Moscovicis forslag er, at handel mellem EU-lande ikke længere er momsfri, men at alle betaler moms ved inter-EU-handel, som var det deres eget land. Det ville betyde, at den udenlandske skattestyrelse ville modtage momsen og skulle føre den tilbage til det andet land.

Men det vil landene tilsyneladende ikke være med til. De vil hellere miste 50 mia årligt til kriminalitet og terrorisme.

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/der-grosse-betrug-vom-7-mai-2019-1...

Trond Meiring, Erik Fuglsang, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Birger Bartholomæussen

Digital screening? En ny omgang EFI? Hvorfor ikke udstyre lokale kontanthjælpsmodtagere med en knallert og en måneds regulær løn? Så kan de lige slå et smut forbi og tjekke adressen. Eller hvad med at mobilisere Dansk Mælkekasseknallerist Forbund?

Minna Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen, Erik Fuglsang, Trond Meiring og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Birger Bartholomæussen

Digital screening? En ny omgang EFI? Hvorfor ikke udstyre lokale kontanthjælpsmodtagere med en knallert og en måneds regulær løn? Så kan de lige slå et smut forbi og tjekke adressen. Eller hvad med at mobilisere Dansk Mælkekasseknallerist Forbund?
PS Jeg er blevet afhrævet et gebyr på DKK 800 plus renter for for sen indberetning af moms i mit for snart 3 år siden nedlagte konsulentfirma. Det kan SKAT s'gu heller ikke finde ud af!

Minna Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

EU er sgu gået hen og blevet en sovepude - på tide de dropper fuld enighed og går over til simpelt flertal og den virkelige grund til det demokratiske underskud i EU mysteriet

Torben K L Jensen

Og måske den eneste måde man kan stække Tyskland´s monopol på finanserne.

Torben K L Jensen

2/3-dele flertal måske ?

Britta Hansen

Helt ærligt, Frunza:

»Skattemyndighederne er etableret ikke kun for at indsamle penge fra folk, men også for at hjælpe folk med at betale deres skat. Derfor bygger den på tillid snarere end på kontrol. Og det betyder noget for den kontrol på meget højt niveau, som man skal yde i disse sager,« forklarer Marius-Christian Frunza."

Jeg tror nærmere på den her forklaring:

»Skat har jo været stort set helt nede og ligge. Nu begynder man at tilføre ressourcer til Skat, men før de fungerer, så går der jo altså en række år. Så man kan sige, at Skat er ikke klar til at lave den effektive og forbyggende indsats.«

Og denne 'nedlæggelse af SKAT' er Venstres værk, ligesom Stig Larsen sagde i 1. kommentar.

P.G. Olsen, Trond Meiring, Minna Rasmussen, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Minna Rasmussen

Regeringen har været totalt inkompetent til at forvalte vores skattepenge - og nu vil de også have "ansvaret" for hospitalerne :O.

Jan Guldager, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar