Dansk våbensalg til Saudi-Arabien får lov at fortsætte trods regeringens eksportstop

Rigspolitiet afviser Udenrigsministeriets anbefaling om at tilbagekalde tilladelser til eksport af militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Dermed kan danske virksomheder fortsat sælge til landene – trods mistanke om krigsforbrydelser og VLAK-regeringens beslutning om et eksportstop
Børn samler sig for at hente rent drikkevand i Yemens hovedstad Sanaa. Landet er mærket af den langvarige krig med nabolandet Saudi-Arabien.

Børn samler sig for at hente rent drikkevand i Yemens hovedstad Sanaa. Landet er mærket af den langvarige krig med nabolandet Saudi-Arabien.

YAHYA ARHAB

Indland
18. juni 2019

Selv om regeringen i november sidste år indførte et stop for eksport af våben og militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, kan danske virksomheder fortsætte med at levere til de to lande i flere måneder fremover.

Det står klart, efter at Rigspolitiet har afvist at tilbagekalde de eksisterende tilladelser til eksport af militært udstyr til de to lande, der er dybt involverede i krigen i Yemen.

»Efter en samlet vurdering har Rigspolitiet fundet det betænkeligt at tilbagekalde de midlertidige tilladelser til at udføre militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, som fortsat er gyldige,« skrev Rigspolitiet den 29. marts i et brev til Udenrigsministeriet, som politiet nu har givet Information indsigt i.

Dermed kan virksomhederne fortsætte med at levere militært udstyr til de to lande frem til tilladelsernes udløbsdato. Der er ifølge Rigspolitiets brev tale om ni tilladelser til eksport af militært udstyr, som er udstedt, inden regeringen besluttede sit eksportstop, og som udløber inden for en periode frem til januar næste år.

Det fremgår ikke, hvilke virksomheder tilladelserne tilhører. Det fremgår heller ikke, hvilke typer militært udstyr der er tale om, og adspurgt svarer Rigspolitiet, at det ikke umiddelbart kan udlevere den type oplysninger.

Afgørelsen kommer, efter at Udenrigsministeriet tidligere i år anbefalede Rigspolitiet at tilbagekalde eksporttilladelserne, »såfremt det er muligt«. Det skete med henvisning til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emiraters involvering i krigen i Yemen.

Ministeriet refererede til en rapport fra FN’s højkommissær for Menneskerettigheder fra august 2018, der konkluderede, at de to lande er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser, der kan udgøre krigsforbrydelser, og rapporten anbefalede, at det internationale samfund afholdt sig fra at eksportere våben, som kan anvendes i konflikten.

»Eksport af våben og militært udstyr til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater vurderes at kunne anvendes ifm. konflikten,« skrev Udenrigsministeriet til Rigspolitiet i slutningen af januar og tilføjede, at EU’s medlemslande i ministerrådet var blevet enige om at anbefale »en stram fortolkning« af de fælles EU-regler for kontrol med våbeneksport.

200 millioner på spil

Den danske våbenlov fastslår, at en eksporttilladelse »til enhver tid« kan tilbagekaldes. Men ifølge Rigspolitiet er muligheden for at gøre det i praksis underlagt forvaltningsretlige principper. Om tilladelserne kan tilbagekaldes afhænger derfor af »en helhedsvurdering af en række forhold«.

Mere konkret betyder det en afvejning af på den ene side virksomhedernes »berettigede forventning til, at den oprindelige tilladelse står ved magt«, og på den anden side »de offentlige interesser, der måtte være i at tilbagekalde en gyldig tilladelse«.

Over for Rigspolitiet har de berørte virksomheder indvendt, at det ville få »store økonomiske konsekvenser«, hvis tilladelserne blev tilbagekaldt, både »i forhold til allerede indgåede kontrakter, der ikke kan opfyldes, og i forhold til fremtidige kontrakter«.

Også Dansk Industri (DI) har blandet sig i sagen. I en mail til Rigspolitiet i januar anslog interesseorganisationen, at »den umiddelbare effekt« af at tilbagekalde eksporttilladelserne »vil være tab af ordrer på ca. 200 mio. kr.«.

»Hvad værre er, vil et sådant skridt underminere tilliden i markedet til Danmark som en troværdig leverandør af forsvarsmateriel. Effekten af dette kan være langt mere vidtrækkende,« skrev DI til Rigspolitiet.

Sagen kort

Med henvisning til krigen i Yemen og drabet på journalisten Jamal Khashoggi besluttede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i november sidste år at suspendere Danmarks eksport af våben, militært udstyr og visse dual use-produkter (paraplybegreb for teknologier, der kan bruges til både civile og militære formål) til Saudi-Arabien.

Konkret indebar det, at myndighederne fremover ikke vil udstede nye eksporttilladelser. I januar valgte ministeren at udvide eksportstoppet til også at gælde De Forenede Arabiske Emirater.

I samme ombæring bad han Rigspolitiet om så vidt muligt at tilbagekalde de eksisterende tilladelser. Nu viser det sig, at Rigspolitiet har afvist ministerens anbefaling.

På baggrund af høringssvarene har Rigspolitiet vurderet, at en tilbagekaldelse af tilladelserne vil være »et væsentligt indgreb over for de berørte virksomheder, idet den enkelte virksomhed har disponeret i tillid til indholdet af den meddelte tilladelse«.

I den forbindelse har Rigspolitiet »særligt lagt vægt på«, at der ikke står i eksporttilladelserne, at de kan tilbagekaldes, og at virksomhederne har tilrettelagt deres produktion og eksport i tiltro til, at tilladelserne var gyldige i hele perioden.

På det grundlag er de hensyn, som Udenrigsministeriet henviser til, ikke tungtvejende nok, til at tilladelserne skal tilbagekaldes, konkluderer Rigspolitiet. Fremover vil Rigspolitiet dog sikre, at virksomheder, der får bevilget en eksporttilladelse, bliver orienteret om våbenlovens bestemmelse om, at den til enhver tid kan tilbagekaldes, fremgår det af brevet.

Ensidig afgørelse

Sagen vækker undren hos bl.a. Amnesty International Danmarks juridiske konsulent Claus Juul.

Med forbehold for, at han ikke ved, hvilke typer militært udstyr der er tale om, finder han Rigspolitiets afgørelse »meget ensidig«.

»Hvis der er en begrundet mistanke om, at De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien vil bruge udstyret i forbindelse med krigsforbrydelser, sådan som Udenrigsministeriet synes at mene, så er der behov for en aktiv stillingtagen fra Danmarks side. I det lys er det beklageligt, at Rigspolitiet ene og alene ser på de berørte virksomheders muligheder for at tjene penge,« siger Claus Juul.

Han undrer sig særligt over Rigspolitiets betragtninger om, at det ikke ser ud til, at virksomhederne var orienteret om, at tilladelserne kan blive tilbagekaldt. For muligheden for tilbagekaldelse fremgår klart af våbenloven, og den må virksomhederne formodes at være bekendt med, mener Claus Juul.

»Det er jo store industriforetagender, og så skal vi tro på, at de ikke har jurister ansat, der kender indholdet af våbenloven? Der må man sige, at Rigspolitiet går meget langt for at bygge et forsvar for virksomhedernes interesser,« siger han og understreger, at »en tilbagekaldelse vel må være særligt aktuel ved risiko for krigsforbrydelser«.

Også Frederik Harhoff, der er professor emeritus ved Syddansk Universitet og forhenværende dommer ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien, undrer sig over afgørelsen.

»Jeg vil mene, at når der kommer en henstilling fra Udenrigsministeriet, bør Rigspolitiet have ret stærke grunde til ikke at ville efterkomme det. Og det synes jeg ikke, jeg kan se, at de har i denne sag,« siger han. 

Et politisk spørgsmål

Frederik Waage, der er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, har forståelse for Rigspolitiets afgørelse.

I princippet kan udenrigspolitiske hensyn godt begrunde en tilbagekaldelse, understreger han. Men generelt skal der ifølge retspraksis meget tungtvejende grunde til, før en myndighed kan tilbagekalde en allerede udstedt tilladelse. Og Udenrigsministeriet fremhæver ikke sådanne tungtvejende grunde i sit brev til Rigspolitiet, vurderer han.

Som han læser Udenrigsministeriets argumentation, nøjes ministeriet med at opfordre Rigspolitiet til at trække tilladelserne tilbage, hvis det kan ske inden for de almindelige forvaltningsretlige rammer for tilbagekaldelse. Derimod argumenterer ministeriet ikke for, at det skulle have afgørende udenrigspolitisk betydning, at tilladelserne bliver trukket tilbage.

»Der er ingen tvivl om, at Udenrigsministeriet betragter sagen her som meget vigtig. Men brevet efterlader tvivl om, præcis hvor afgørende en tilbagekaldelse af igangværende tilladelser er for dansk udenrigspolitik,« siger Frederik Waage.

»Som man umiddelbart må læse brevet, har tilbagekaldelsen af de eksisterende tilladelser ikke vital udenrigspolitisk betydning,« siger han.

Det kan imidlertid ændre sig, hvis en ny regering vælger at give sagen en større politisk prioritet, pointerer Frederik Waage.

»Får vi en ny udenrigsminister, kan vedkommende vælge at anlægge en udenrigspolitisk linje med endnu mere pres på Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og de danske leverandører. I så fald må Udenrigsministeriet udtrykkeligt fremhæve over for Rigspolitiet, at virksomhedernes fortsatte levering er i strid med Danmarks udenrigspolitiske interesser,« siger han.

I en skriftlig kommentar til Information fremhæver Rigspolitiet, at de har indhentet bemærkninger fra både de involverede virksomheder og Udenrigsministeriet.

Forelagt Claus Juuls kritik af, at afgørelsen lægger vægt på, at virksomhederne ikke var orienteret om, at tilladelserne kan blive tilbagekaldt, selv om de må formodes at kende til våbenlovens bestemmelser, svarer Rigspolitiet:

»Den vejledningspligt, vi som forvaltningsmyndighed er underlagt, gælder, uanset om den enkelte virksomhed måtte have mulighed for at indhente juridisk bistand til forståelse af det pågældende regelsæt.«

Information har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet. Fra ministeriet er svaret blot, at regeringen er trådt tilbage, og at det derfor ikke er muligt at få en kommentar.

Overvågning: Made in Denmark

Siden Det Arabiske Forår, hvor aktivister brugte internettet til at kæmpe deres frihedskamp, har Mellemøstens autoritære regimer brugt store summer på at sikre sig, at noget lignende ikke kan ske igen. Flere steder i regionen er det førhen relativt uregulerede cyberspace nu under nærmest total kontrol. Og en del af den teknologi, der gør det muligt, kommer fra Danmark.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Simonsen

Jeg gik ellers og troede, at det var State Department, der pr. vikar styrede dansk udenrigspolitik. Nu viser det sig så, at være Rigspolitiet.

Katrine Damm, Trond Meiring, Flemming Berger, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Anders Graae, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, John Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Hvad fanden??? Rigspolitiet må da stoppes de er ikke over ministerierne hvad sker der ?

Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Steffen Gliese og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar

Er vi en politistat?

Katrine Damm, Birte Pedersen, Brian Nocis Jensen, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Erik Winberg, Britta Hansen, Eva Schwanenflügel, Elisabeth From, Søren Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anders Reinholdt

Et glimrende eksempel på det hykleri, der blev skrevet om i Information i sidste uge.
Regeringen viser via Udenrigsministeriets anbefaling handlekraft - det bliver offentlig kendt som eksportstop. I offentlighedens øjne kan Danmark dermed fremstå med moralsk integritet. Men den reaktionære, borgerlige regering vil for alt i verden undgå at skade det private erhvervsliv og den for samfundet så vigtige eksport uanset hvad der eksporteres. Hvad gør man så? Man finder et juridisk smuthul og får en anden statslig myndighed - som dog stadig er en del af den udøvende magt - til at parkere sagen under F for Forget About It. Keine Hexerei. Og velkommen til demokratiet anno 2019. Med politisk pragmatisme på broen klares alle skær. De druknende i kølvandet taler vi ikke om.

Maia Aarskov, Katrine Damm, Trond Meiring, Flemming Berger, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Anders Graae, Dom Salcedo, Britta Hansen, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Lars Løfgren, Jan Fritsbøger, Johnny Christiansen, Nette Skov, Mads Berg, P.G. Olsen, Elisabeth From, Søren Andersen, John Andersen, David Zennaro, Hans Larsen, Jesper Sano Højdal, Gert Romme, Steffen Gliese, Thomas Tanghus og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Uanset så er al militær industri og dets produkters betaling blodpenge og uanset hvem der får udstyret mellem hænderne. De eneste der måske burde kunne have våben er FN. Naivt indlæg,men den kommer fra hjertet.

Maia Aarskov, Morten Lind, Katrine Damm, Trond Meiring, Niels Peter Nielsen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Erik Winberg, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Jan Fritsbøger, Mads Berg, Carsten Munk, Elisabeth From, Ervin Lazar, David Zennaro, Gert Romme, Steffen Gliese, Thomas Tanghus og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar

"Rigspolitiet" er en styrelse under Justitsministeriet. Så det er Pape-drengen, der har siddet og fedtet med tilladelserne til militæreksporten til Saudi Arabien, og det må også være ham, som er kommet med det afgørende nik.

Morten Lind, Katrine Damm, Trond Meiring, Birte Pedersen, Jens Kofoed, Karsten Lundsby, Dom Salcedo, Erik Winberg, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese, John Andersen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
John Andersen

So what. Nu vil Trump levere atom teknologi til Saudi Arabien. Money talks.

Malte Ramskov

Det er smukt og selvfølgelig ægte demokratisk, at Rigspolitiet beskytter danske erhvervsinteresser mod de folkevalgtes misforståede og altid flygtige moralske mavefornemmelser.

Det så vi i Tibet-sagen, da Rigspolitiet, også i fin harmoni med nationens bærende demokratiske principper, valgte at skide på grundloven og befolkningens forsamlings- og ytringsfrihed, for at beskytte en lukrativ handelsaftale med Kina.
Og så igen nu hvor Rigspolitiet beskytter erhvervslivets og industriens ret til at sælge teknologi til undertrykkelse af befolkningen og konsolidering af diktatoren - også kaldet terrorbekæmpelse - i et af verdens mest brutale og bagstræberiske diktature.

Og der er næppe tvivl om at indsatsen - altså Rigspolitiets[Sic] - også værdsættes i både Kina og Saudi-arabien.
Gad vide om der er andre områder, hvor rigspolitiets hensyn til landets økonomi, har reddet os fra vores folkevalgte repræsentanters malplacerede politiske hensyn?

Morten Lind, Klaus Brusgaard, Katrine Damm, Trond Meiring, Flemming Berger, Ib Gram-Jensen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Britta Hansen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Olav Bo Hessellund, Johnny Christiansen, Mads Berg og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Saud Arabien siger de kemper Mod "Huthierne" der er manipuleret af Iran, og er dermed konflikten har at gøre med konflikten mellem USA og Iran. USA er med i det her krig, og slutter sammen med krigen mellem USA og Iran. Det er klart Danmark følger USA her og ikke Saudi Arabien.

Jan Fritsbøger

Viggo Okholm, der er absolut intet naivt i at have visioner for en bedre verden, og vi er mange som godt ved at produktion og salg af militære våben, og krigsførelse, alt sammen er forbrydelser imod menneskeheden, og derfor skal ophøre,
det er kun magthaverne som vil beholde den magt militær repræsenterer, og den dag befolkningerne (igen) opdager, at militæret slet ikke har ordre om at forsvare folket, det er magthaverne og den militære struktur man forsvarer og ikke andet,
og ikke nok med det disse skal også forsvares imod folket om nødvendigt, vi kan altså forvente at blive angrebet af dansk militær hvis vi skulle blive lidt for vrede på magthaverne, men vi kan ikke forvente at blive forsvaret af militæret i tilfælde af krig.
jeg er helt med på at i en overgangsperiode bør FN overtage kontrollen med verdens militær, og sikre at alle lande afstår fra nationalt militær, og så stille og roligt afvikle bevæbningen så man ender med en politistyrke som højst har en pistol.

Maia Aarskov, Morten Lind, Marie E. Rasmussen, Katrine Damm, Niels Peter Nielsen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Jan Jensen, Eva Schwanenflügel og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Altså en fuldstændig gratis omgang at suspendere salg af våben og knowhow til udemokratiske og krigsforbryderiske stater.
Selvfølgelig.
Sådan er det jo.

Katrine Damm, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, John Andersen, Britta Hansen, Steffen Gliese og Jan Jensen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Jeg følger Jan Jensen og tænker, der er tale om massivt spil bag kulisserne.

Men hvad med det her:

"»Den vejledningspligt, vi som forvaltningsmyndighed er underlagt, gælder, uanset om den enkelte virksomhed måtte have mulighed for at indhente juridisk bistand til forståelse af det pågældende regelsæt.«"

Hvordan sanktionerer justitsministeren (eller statsministeren) så, at Rigspolitiet åbenbart til dato ikke er efterkommet vejledningspligten?

Katrine Damm, Birte Pedersen, Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels Peter Nielsen

Våbensalg - og krigsførelse - er de handlinger, der placerer Danmark på en plads 92 ud af 153 i kategorien "International fred og sikkerhed" i The Good Country Index: https://www.goodcountry.org/index/results
Uden disse skampletter ville Danmark i samlet stilling bevæge sig fra en 6. plads til en klar førsteplads, hvilket kunne indgyde international respekt på et helt andet og overordnet niveau.

Lars Løfgren, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar