Analyse
Læsetid: 4 min.

Enhedslisten, Radikale og SF har reelt accepteret, at Støjbergs udlændingepolitik fortsætter

Ligesom Helle Thorning-Schmidt overtog VK-regeringens økonomiske politik »i bredeste forstand«, kan Mette Frederiksen nu med sine støttepartiers accept i vid udstrækning overtage VLAK-regeringens udlændingepolitik
I det store hele lægger S, SF, Ø og R op til at videreføre Inger Støjbergs (V) udlændingepolitik. Dog droppes planerne om at sende afviste kriminelle asylsøgere til øen Lindholm. Her den afgående integrationsminister efter et besøg på netop Lindholm.

I det store hele lægger S, SF, Ø og R op til at videreføre Inger Støjbergs (V) udlændingepolitik. Dog droppes planerne om at sende afviste kriminelle asylsøgere til øen Lindholm. Her den afgående integrationsminister efter et besøg på netop Lindholm.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
27. juni 2019

Det er efterhånden en vedtaget sandhed, at den mest afgørende forskydning i dansk politik i de senere år er Socialdemokratiets ryk mod højre på udlændingeområdet. Efter alt at dømme er den en af de væsentligste forklaringer på flertallet til centrum-venstre ved folketingsvalget.

Men med aftalen med De Radikale, Enhedslisten og SF har socialdemokraterne nu også formået at rykke de tre partier et meget langt stykke i retning af en accept af den stramme udlændingepolitik, som særligt Dansk Folkeparti og Venstre har været drivende kræfter bag.

Det er en bemærkelsesværdig manøvre.

Både De Radikale, Enhedslisten og SF har været indædte kritikere af den politik, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har stået i spidsen for at gennemføre de seneste fire år. Men ligesom Helle Thorning-Schmidts regering overtog VK-regeringens økonomiske politik »i bredeste forstand«, som der stod i dens regeringsgrundlag, vil Mette Frederiksen (S) nu med sine støttepartiers accept i vid udstrækning overtage VLAK-regeringens udlændingepolitik.

Dét er hele præmissen for, at det er muligt at udnytte centrum-venstre-flertallet til at danne en socialdemokratisk regering. For socialdemokraterne kunne ganske enkelt ikke tillade sig at gå på kompromis med substantielle dele af den stramme udlændingepolitik, som partiet de senere år har tilsluttet sig og lovet at opretholde.

Obligatorisk kritik

Ledende politikere fra både DF og Venstre har allerede beskyldt Socialdemokratiet for løftebrud ved at imødekomme støttepartierne med lempelser på udlændingeområdet. De peger på, at Mette Frederiksen før og under valgkampen forsikrede, at hun ville videreføre den bredt funderede, stramme udlændingepolitik, men nu vil lempe på nogle områder.

Kritikken er obligatorisk. Den måtte komme. Men den er ikke særligt rammende.

Jo, der er aftalt lempelser. Men kvoteflygtninge og forbedrede forhold for børnene i Sjælsmark havde Lars Løkke Rasmussen allerede under valgkampen åbnet for at diskutere. Og hvad angår Lindholm, er det symbolsk stærkt at droppe planerne om at sende udlændinge på tålt ophold ud på en øde ø – men det er ikke i sig selv en lempelse at placere disse mennesker andre steder end i det sydsjællandske øhav. Hvor de for øvrigt ville koste statskassen trekvart milliard kroner at internere.

Socialdemokratiet havde allerede inden valget gjort klart, at de var modstandere af at nedsætte integrationsydelsen yderligere, sådan som det blev vedtaget med det såkaldte paradigmeskift. Det er derfor naturligt, at partierne i aftalepapiret varsler en annullering af den vedtagne nedsættelse, som endnu ikke er trådt i kraft. Det er også i tråd med socialdemokraternes løfter forud for valget, at børnefamilier på integrationsydelse vil få et tilskud, indtil en ydelseskommission er kommet med et bud på indretningen af et nyt ydelsessystem.

Job kan give ophold

Det er en lempelse, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus fremover skal kunne tage en videregående uddannelse. Men formentlig er det ikke noget, som vil berøre mange mennesker. Og det er en lempelse, at flygtninge under visse omstændigheder kan få lov at blive i Danmark, hvis de har et job – men det forudsætter, at de har været i beskæftigelse i to år, og hvis de skifter arbejde, skal det være inden for samme branche og på samme vilkår, såfremt de ikke skal miste deres opholdstilladelse.

Ingen af de to lempelser er særlig tungtvejende. Slet ikke i forhold til den meget lange række af markante lovstramninger, som Inger Støjberg har gennemført og undervejs fejret med kage til venstrefløjens store forargelse. Det gælder blandt andet stramninger af familiesammenføringsreglerne, af reglerne om udvisning og udsendelse, af reglerne om retten til permanent ophold, af vilkårene for personer på tålt ophold og af reglerne for opnåelse af statsborgerskab.

Reelt har den kommende socialdemokratiske regering fået sine støttepartiers accept af, at disse stramninger ikke vil blive rullet tilbage. Og sandheden er, at De Radikale, Enhedslisten og SF dermed har blåstemplet en videreførelse af den tidligere regerings udlændingepolitik med få, ikke særligt betydelige undtagelser.

Gode argumenter

Støttepartierne kan have gode argumenter for deres accept af den stramme udlændingepolitik.

De kan for det første pege på, at de ikke havde fået nogen lempelser igennem overhovedet, hvis de med deres krav om en mindre stram udlændingepolitik havde presset socialdemokraterne til at gå til Venstre for at danne regering.

De kan for det andet fremhæve vigtigheden af den uhyre ambitiøse klimapolitik, som en ny socialdemokratisk regering har forpligtet sig på. Den kunne være faldet på gulvet, hvis de havde sat hårdt mod hårdt på udlændingeområdet.

Og de kan for det tredje argumentere med, at et bredt flertal i den danske befolkning har stemt på partier, der ønsker nogenlunde samme stramme udlændingepolitik – i det lys ville markante lempelser på det nærmeste være udemokratiske.

Men De Radikale, Enhedslisten og SF har til gengæld ikke gode argumenter for påstanden om, at de har sikret et opgør med tidligere tiders barske udlændingepolitik. De har nemlig indgået en aftale, der tværtimod indebærer en accept af en udlændingepolitik, der er langt strammere end den, som Anders Fogh Rasmussen og Dansk Folkeparti i sin tid gennemførte.

Og som med få undtagelser er en forlængelse af Inger Støjbergs politik.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Randi Christiansen

Fair nok, men socialisterne er i en situation, hvor det at få muligheden for markante ændringer er temmelig vigtigt. Lad os håbe at mette og co formår at manøvrere så intelligent i hajfyldt farvand, at det vil være tydeligt for et flertal, at miljø-og socioøkonomien er markant bedre end foregående regeringers tiltagende kyniske regime.

Såfremt den nye regering fortsætter forgængeres praksis med at tørre regningen af de forkerte steder, vil den være at betragte som en fiasko.

Eva Schwanenflügel, kjeld jensen, Ervin Lazar, Karsten Lundsby, Henrik Leffers, Marianne Stockmarr, Torben K L Jensen, Ete Forchhammer , Torben Bruhn Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Arne Lund, Bjarne Bisgaard Jensen, Dorte Sørensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det er kun glædeligt hvis den stramme og ansvarlige udlændingepolitik kan holdes og kombineres med den fremlagte ambitiøse beskæftigelsespolitik, så kunne det godt gå hen og blive en win win situation for regeringen.

Nej, de tre partier har ikke accepteret den stramme udlændingepolitik, men de har klogelig set, hvad de pt. kunne komme igennem med. Herfra drejer det sig om dels om at omtale og tale til vore muslimske medborgere og de flygtninge/migranter m.fl.. der kommer her til landet på en hæderlig og ordentlig måde Alene det vil være et betydeligt fremskridt. Det er befriende, at aftaledokumentet overhovedet ikke nævne "de kriminelle udlændinge" med ét ord. I VLAK-regeringens "Et friere, rigere og mere trygt Danmark" stod den slags på hver anden side.
De tre partier satser vel på, at Soc.dem langsomt og med tiden vil bløde op på den hårde linie, og det kan godt lade sig gøre uden at komme i konflikt med den stramme udlændingepolitik. Fx hedder det i aftaledokumenter, at der skal sættes ind mod urimelig og unødigt bureaukratiske forvaltningsafgørelser osv. Det er da et betydeligt fremskridt i sig selv.
Det samme gælder at der atter kan komme kvoteflygtninge her til landet, om end ikke i det tempo, som de tre har ønsket. Men som EL altid siger, så støtter de selv den mindste forbedring.
En indsats mod årsagerne til at folk migrerer fra fx Afrika - bl.a. pga. EU's landbrugs- og fiskeripolitik - det vil regeringen betyde, at EU skal tage initiativer desangående. Det er der ingen tidl. regering, der har foreslået.
Ghettopakken nævnes ikke, men alligevel hedder det (p. 14), at regeringen vil vurdere mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om t nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder....så der sikres størst mulig fleksibilitet for kommuner og boligorganisationer til at tilrette udviklingsplaner efter lokale forhold". Sætningen rummer store muligheder for at sno sig uden om ghettopakkens stupide intentioner - uden at bryde aftalen. Men uanset hvad, så skal de dertil indrettede Støjberg-Kjæsrgård-Vermund nok vide at skrige op.
Der er meget i aftalen, der er kritisabelt, men der er al mulig grund til at glæde sig over, at klimaet har fået en så fremtrædende plads. (2,5 side ud af 18 sider, og som det allerførste punkt. Dét kan Sco.dem ikke tale sig væk fra.
Men naturligvis så vil regeringens sammensætning og den finanslov, der kommer ultimo august vise, hvor langt Mette Frederiksen er villig til at gå.
Arven fra Svend Auken forpligter!

Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Birgitte Olsen, Kim Folke Knudsen, Ole Frank, Johanna Haas, Mads Berg, Katrine Damm, Viggo Okholm, Ervin Lazar, Karsten Lundsby, Ete Forchhammer og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Politik er nu engang et spørgsmål om "det muliges kunst".

Godt at der blødes op omkring nogle punkter i udlændingepolitikken og godt hvis symbolpolitikken på området parkeres ude på et sidespor.
Men der er , i befolkningen, et flertal for at have styr på udlændingepolitikken. Og som der skrives i artiklen, så havde det nuværende flertal slet ikke have været muligt hvis A ikke havde ageret som det gjorde.
Så havde Løkke stadig siddet klistret til taburetten.

Randi Christiansen, Birgitte Olsen, Kim Folke Knudsen, Jørn Lybech, Viggo Okholm, Karsten Lundsby, Marianne Stockmarr, Helle Walther og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

Hvis de Radikale leverer på at rulle uligheden tilbage for de lavtlønnede, og får de tosprogede, jævnt fordelt ud på alle skoledistrikter, også de private. Så tror jeg Socialdemokratiet er til at flytte med.

Randi Christiansen, Kim Folke Knudsen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Martin Bæksgaard Jakobsen

De radikale vil øge uligheden via arbejdsudbudsreformer hvis de fik deres vilje. Det er primært EL, der har forhindret den i det. Husk, at de radikale ønsker at øge den samlede mængde arbejdskraft befolkningen udbyder og tilmed til en lavere pris per time. Det giver nemlig økonomisk set mening (bare se på Tyskland) men gør ondt på dem, der lever af at sælge deres arbejdskraft.

Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Torben Skov, Jens Kofoed, Arne Lund, Carsten Wienholtz, Katrine Damm, Karsten Lundsby og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Kenneth Jensen

Mon ikke vi slipper for bevidste lovovertrædelser ? Den del af Støjbergs politik bliver forhåbentlig ikke videreført.

Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Niels Bønding, Niels Duus Nielsen, Johanna Haas og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Ingen havde vel forventet at vores politik omkring flygtninge og indvandrere lige slog en kolbøtte.Hertil er der stadig for store skel og accept af mangfoldigheden i vores nye samfund og ja alt forandrer sig kulturelt-værdimæssig o.s.v. gennem de påvirkninger vi får fra kloden og mon det skader med lidt Islam set i forhold til magtkulturen fra den anden side af Atlanten? Men bare det at tonen skifter og viser respekt og en form for anerkendelse af mennesker uanset baggrund kan jo være med til at så frø til en bedre forståelse tro og kultur imellem.Selv muslimer kan måske bløde op i forhold til de moral kodekser, som vi ikke forstår.

Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Birgitte Olsen, Kim Folke Knudsen, Ulf Johannesson og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Anders Lundkvist

Jeg tolker regeringsaftalen helt modsat Anton Geist: At det NETOP er på udlændingeområdet, at SD har måttet give sig, fordi de her stod overfor en samlet front af EL, SF og RV.
Geist remser jo selv alle indrømmelserne op, mest markant at udlændinge med to års arbejde kan kvalificere sig til at blive. Det annullerer hele idéen i paradigmeskiftet med skift fra integration til hjemsendelse. Hertil kommer at ydelserne øges her og nu, mens niveauet sendes til hjørne, altså endnu ikke er afgjort.
SD har måttet give disse ting og mere til især RV, mod at RV til gengæld stort set har måttet droppe kravene om øget arbejdsudbud og hvad det indebærer af borgerlig økonomisk politik. Her stod partiet jo alene overfor SD, El og SF. Ikke mærkeligt at de så stod fast på en mere human udlændingepolitik.
Men det må selvfølgelig ikke SE UD som SD har svigtet løftet om en stram udlændingepolitik. Det er RV med på, hvorfor Østergaard har afvist diskussionen om der er tale om et opgør med paradigmeskiftet (han sagde noget i retning af at 'selve begrebet er uinteressant'), mens El endog har hjulpet Mette F. ved at støtte Geists udlægning.
Underteksten på det hele er at DF ikke længere er magtfuldt og at Støjberg er i svare problemer i sagen om at adskille unge par. Der er visse tegn på at Venstre er ved at genopdage sin liberale og tolerante sjæl (jf. åbningen om kvoteflygtninge).
Sommeren synes at være kommet til Danmark: En mere human udlændingepolitik og en ny retning i den økonomiske og sociale politik.

Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Jørn Lybech

Alt i alt så ser det egentlig ret lovende ud!

Kim Folke Knudsen

Nej det har Det Radikale Venstre ikke.

Overtaget Inger Støjberg, og Pia Kjærsgaards flygtningepolitik.

Men det nytter ikke noget at svinge så højt med fanen at du ikke kan nå Jorden, citat Aksel Larsen SF.

Erkendelsen er, at hele landet skal kunne følge med, og at vi må have en begrænset asyltilstrømning ikke fordi vi ikke kan lide mennesker med en fremmed baggrund, men fordi vi skal sikre at de og deres børn bliver en del af det danske samfund - en ligeværdig del af Danmark.

Erkendelsen af at islamisk terror og isolation i fattige ghettoer udenfor Arbejdsmarkedet har skabt en bekymring blandt mange danskere for at vi ville få et opslittet og fremmedgjort land at leve i.

Integration er og bliver nøgleordet og de ord vi lægger i integration. Integration for et socialliberalt parti er ikke et forsøg på at tvinge mennesker med en baggrund anden end dansk til at lægge hele deres kulturelle identitet i skraldespanden. Intet menneske kan flygte fra sit kulturelle ophav, som det kommer fra og det skal heller ikke været kravet for at være en god samfundsborger.

Men mennesker med en anden baggrund skal tilpasse sig til de normer og traditioner i Danmark, som holder vores samfund kørende. De skal være indstillet på at demokratiets og ligestillingens værdier er grundlæggende her i Danmark og at vi ikke under nogen omstændigheder ønsker os et religiøst diktatur, hvor den ene eller den anden religion går ind og bestemmer over folks liv.

Vi skal først og fremmest sikre, at borgerne med fremmed baggrund bliver en aktiv del af det danske arbejdsmarked. Det giver selvværd og nye kontakter ud af til, det er motoren for at blive en del og en værdsat del af det danske samfund.

Den nye regering den lilla røde Koalition vil være med til at sætte fokus på disse mål og den vil gøre det med en retorik, som er præget af ærlighed og ønsket om at løse de reelle integrationsproblemer fremfor at føre en ond syndebukpolitik, hvor borgere her i landet med fremmed ikke vestlig baggrund udskammes og fordømmes for alle mulige ting, som de ikke individuelt har lod og ansvar for.

Kim Folke Knudsen

Paradigmeskiftet er et DF Fupnummer.

Enhver asylbehandling består af en afgørelse, hvor det besluttes. om du kan få opholdstilladelse her i landet.

Hvis du modtager et afslag på opholdstilladelse, så vil du som udgangspunkt skulle vende tilbage til det land, som du oprindeligt kom fra.

Men i virkelighedens verden, hvor Danmark og for den sags skyld andre lande ikke kan diktere og pålægge en fremmed nation at modtage borgere fra vores land, så ender det ofte med en lidt mere besværlig vej.

I nogen tilfælde vil de afviste asylansøgere kunne rejse hjem, ( hvis ordet hjem eller et hjemland eksisterer ). I andre tilfælde er en humanitær opholdstilladelse det eneste forsvarlige på lang sigt, fordi alternativet er et ødelæggende ophold for evighed i et udrejsecenter.

Bemærk at DF aldrig påtog sig noget ministeransvar, for det var jo dejligt let at kunne svine de andre partier til for at åbne dørene op på vid gab for alle asylansøgere. Hvis DF selv havde skulle sidde på Integrationsminister posten og forhandle hjemsendelser, så var det nok endt med at de havde fået deres egne sure vælgere på nakken, fordi de selv ville stå i de samme problemer som beskrevet ovenfor. Jeg tror ikke, at mange af modtagerlandene havde vist sig særligt gavmilde overfor en DF Integrationsminister eksempelvis Martin Henriksen.

og hvis modtagerlandene havde udvist gavmildhed overfor Integrationsminister Martin Henriksen, så var prisen herfor blevet hævet. Indrømmelser eller penge på den ene eller anden måde.

Derfor er det spin: og fup og svindel at tale om et paradigmeskifte.

Dansk asylpolitik har hele tiden bevæget sig mellem to hensyn ønsket om at afviste borgere forlader Danmark af egen fri vilje eller i visse tilfælde tvungent og hensynet til at give familier med børn og mennesker en fremtid, når ingen nation ville anerkende dem og tage dem tilbage.

jens peter hansen

Et andet Aksel Larsen citat: De radikale vil afskaffe folkekirken og indføre kvindelige biskopper overalt.
Det er i nogen grad hele den flinke venstrefløjs problem. De siger: Væk med racismen og puha den slemme tone og mit barn skal i fri/privatskole.

Randi Christiansen

Kim folke : "Vi skal først og fremmest sikre, at borgerne med fremmed baggrund bliver en aktiv del af det danske arbejdsmarked. Det giver selvværd og nye kontakter ud af til, det er motoren for at blive en del og en værdsat del af det danske samfund."

Det hellige almindelige danske arbejdsmarked trænger til en kraftig omstilling i retning af mere menneskevenlige forhold. 'Op på arbejde, hjem og i seng' - og med børnene i en overfyldt, underbemandet institution belastes den daglige livskvalitet hårdt.

Hvad er det, vi pisker sådan afsted for? Huslejen? Forbrug? For de laveste lønninger er der tale om fornødenheder, men alle synes at have en pisk over nakken. Flere spiser antidepressiver og anden psykofarmaka, heriblandt børn og unge. Oh ve oh klage hvilken skam, at vi behandler børn på en måde, der gør dem syge. Miljøet overbelastes, fordi ressourceadministrationen er frygtelig forfejlet, og den sociale uro vokser, fordi mennesker er utrygge under dårlig forvaltning.

Lad os lytte til de opfindsomme mennesker i alternativet (hvis indsats for at sætte klimaspørgsmålet først på dagsordenen nu har båret frugt) og deres forslag om 30 t arbejdsuge - ihvertfald for børnefamilier. Men også andre bør frit kunne vælge, om de foretrækker at bytte deres kostbare tid med materiel eller med kvalitetstid. Lad mig nævne den virksomhed, der indførte 4 dages uge og øgede effektiviteten.

Det er også vigtigt at være i god overensstemmelse med sit daglige arbejde både mht løn og indhold. Som det danske arbejdsmarked nu er, kan jeg godt forstå, at ofte traumatiserede mennesker fra en meget anderledes kultur finder det svært at leve et liv som det danske. Jeg er etnisk dansk, og har - bortset fra få gode arbejdspladser, og selv de optager uforholdsmæssigt meget tid - ofte fundet det danske arbejdsmarked umenneskeligt og meget svært at finde en plads i.

I disse tider hvor det bliver klart for flere, at vi bevæger os på kanten af en klimakatastrofe, bør alle kræfter samles om den permakulturelle omstilling. Hvilket naturligt vil medføre øget kvalitet og meningsfuldhed i arbejdslivet.