Læsetid: 5 min.

Nicolai Wammen skal forene regeringens politik med Finansministeriets logik

Socialdemokratiet og Finansministeriet har været på kant, og det kan fortsætte efter regeringsdannelsen. Mette Frederiksen har den fordel, at hun ikke bare kan præge ministeriet ved at sætte Nicolai Wammen i spidsen for det, men også ved at udpege ny departementschef
Socialdemokratiet og Finansministeriet har været på kant, og det kan fortsætte efter regeringsdannelsen. Mette Frederiksen har den fordel, at hun ikke bare kan præge ministeriet ved at sætte Nicolai Wammen i spidsen for det, men også ved at udpege ny departementschef

Mads Claus Rasmussen

28. juni 2019

Det blev Nicolai Wammen (S), som statsminister Mette Frederiksen (S) udpegede til den vel nok vigtigste ministerpost, stillingen som finansminister. Og det er ingen overdrivelse, at manden, der formentlig skulle have været udenrigsminister, men endte med at træde i stedet for den sygemeldte Henrik Sass Larsen (S), står over for en meget stor opgave.

Socialdemokratiet har de senere år været ideologisk på kant med Finansministeriet, hvor departementschefen sagde sin stilling op under valgkampen. 

På flere områder kommer partiet i regering med krav til ændringer af ministeriets arbejdsmetoder. Og der er samtidig udsigt til, at embedsmændene i ministeriet kan have alvorlige skrupler ved socialdemokraterne og deres støttepartiers politiske målsætninger.

Under forhandlingerne op til regeringsdannelsen fandt centrum-venstre-partierne sammen om en lang række tiltag, der tilsammen vil være ganske dyre at gennemføre.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Thomas Tanghus
  • Peter Beck-Lauritzen
  • Gert Romme
Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen og Gert Romme anbefalede denne artikel

Kommentarer

Ikke forstået. Fortæller Information os i dybeste alvor, at embedsmændene styrer landet efter eget forgodtbefindende?
Ikke engang en panderynken kommer til udtryk i artiklen, hvor hele mit sind er i oprør. Vi mener det alvorligt, når vi vælger en regering, der lover os ny politik, og er det nødvendig at fyre hele banden af bagstræberisk embedsmænd, så fyr dem!

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Annette Munch, Ebbe Overbye, René Arestrup, Anders Reinholdt, Torben K L Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, Egon Stich og Søren Munck anbefalede denne kommentar
Ruth Knudsen

Prøv at kigge på sammensætningen af regeringen, hvorved jeg mener hvad de forskellige ministre er ansvarlige for. Ikke alene er 20 ministre nok dobbelt af hvad et lille land behøver, men mange forskellige områder er blandet sammen, hvilket gør situationen kaotisk. Fx fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde er blandet sammen i en stor pærevælling, ligesom sundhed og ældre. Undervisning og uddannelse er mærkeligt nok splittet op i to. Der er også mange af de mere junior ministerposter som slet ikke burde være der men lagt ind under et hovedområde. Når situationen i toppen er så kaotisk og forvirrende er det klart, at det bliver embedsmændene og bureaukrater som kommer til at styre det hele.

René Arestrup

Lever vi virkelig i et teknokrati...!?
Måske det er på tide at overveje en model, hvor hele ledelseslaget i departementerne bliver skiftet ud, når befolkningen har sammensat et nyt Folketing og der er dannet en ny regering.

Peter Beck-Lauritzen

Det duer ikke med "autonome" departementer.
Send uro-patruljerne ind og hent dem ud af deres misforståede "guld-tårne". De er de folkevalgtes tjenere! Justitsministeriets egenhændige lukning af oliebunker-sagen, uden at informere Pape, må medføre en indskærpelse og gerne nogle bortvisninger på "gråt" papir. Illoyal optræden af værste slags. Tilliden vil have trange kår til den slags embedsmænd!

Annette Munch

På tide at Finansministeriets magtfuldkommenhed og borgerlige mindset bliver udfordret . Håber de finder en open-minded departementschef til erstatning for Præstegaards enøjethed

Liselotte Paulsen, Ole Henriksen, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

»Og det vil sige, at de kan begynde at lede efter en mand eller kvinde, der er lydhør over for deres politiske ønsker og i stand til bruge Finansministeriet til at omsætte socialdemokraterne og støttepartiernes ambitioner til virkelighed.«

Jeg foreslår Pelle Dragsted!

Liselotte Paulsen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Holger Madsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Her overses det allermest indgribende, som de fire partier har sat pen til papir og formuleret:
En ny regering vil:
 Lede den offentlige sektor på en ny måde. Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde. En ny regering vil sammen med de faglige organisationer, de offentlige arbejdsgivere og andre relevante parter drøfte, hvordan der skabes en større grad af tillid til den enkelte medarbejder og institution, og til at man lokalt kan finde de løsninger, man vurderer er bedst for borgerne. Det vil være en ny regerings udgangspunkt, at den offentlige sektor omfattes af færre mål, at gevinster ved effektiviseringer kan gavne lokalt, og at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen. En ny regering vil også arbejde for at fremme ytringsfriheden for offentligt ansatte, så ytringsfriheden kan bruges inden for gældende begrænsninger uden frygt for direkte eller indirekte negative reaktioner fra ledelsen. Dette forhold skal indskærpes overfor offentlige ledere, og de ansatte skal informeres om mulighederne for at bruge deres ytringsfrihed.

Thomas Tanghus, Michael Mansdotter, Eva Schwanenflügel og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Jens Winther

Ministre er politikere - ideelt mennesker drevet af en politisk vision. Embedsmænd, herunder departementschefer, er ikke politikere og skal ikke være det. De skal være fagfolk, og skal stå på mål for fagligheden - også når den måtte være i konflikt med ministerens politiske ønsker. Naturligvis skal embedsmændene hjælpe ministeren med at virkeliggøre hans/hendes politiske visioner og ønsker, men kun i det omfang fagligheden og sagligheden ikke kompromitteres.

Det ville være fuldstændig uacceptabelt, hvis fx en finansminister dikterede departementschefen ændringer i de fagligt/videnskabeligt baserede regnemodeller, man anvender.

Justitsministeren skal da også lytte til departementets jurister og respektere deres faglige indsigt. Ligesom man bør gøre det i alle andre ressortområder.

At påstå, at det skulle være udtryk for teknokrati er totalt fejlagtigt og udtryk for en forsimplet virkelighedsopfattelse.

Det ville være totalt uansvarligt, hvis en minister bare kunne fyre hele departementet, fordi han ikke kan lide, hvad han hører af faglige råd og indvendinger fra embedsmændene.

Steffen Gliese

Men, Jens Winther, det kræver jo, at der er en faglighed og ikke matematiske luftkasteller.
Derfor er det fremragende, at bureaukratiet skal skrues ned, og de egentlige opgaver opprioriteres.
Konsulenternes herredømme er efter alt at dømme omme, der kan endda skabes indtil flere forskellige flertalskonstellationer i folketinget for det - for ingen, udover embedsmændene, ønsker det.
Til gengæld skal man vende sig imod den egentlige fagkundskab, således som den udfoldes i de offentlige forskningsinstitutioner , så indholdstung viden igen kan sætte sit præg på udviklingen af samfundet i den for borgerne gunstigste retning.

Jens Winther

@Gliese, Finansministeriets regnemodeller baserer sig netop udelukkende på viden fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og vismændenes sekretariat. Præcis som du skriver “..den egentlige fagkundskab, således som den udfoldes i de offentlige forskningsinstitutioner..”.

Det kan ikke gøres bedre! Men der skal da nok være nogle enøjede røde, der ikke kan lide beregningerne og deres resultater. Respekten for “indholdstung viden” bliver nogle gange overskygget af politiske interesser.

Michael Mansdotter

Hvor ville det være fantastisk, hvis ikke bare de miljømæssige konsekvenser blev indregnet, men også konsekvenserne for mennesker; også kaldet: "kulturpolitiske" konsekvenser. Men det er nok at gå for vidt?

Jens Winther

@Michael Mansdotter, næh, det kommer helt sikkert, når der er videnskabelig evidens for effekterne, og de kan beskrives nogenlunde sikkert. Det er det almindelige krav.