Nyhed
Læsetid: 7 min.

V-regeringen afskaffede 2020-målene. Det fik »fatal betydning« for den grønne omstilling

Fra 2011-2014 mindskede Danmark udledningen af drivhusgasser i et tempo, som var tilstrækkelig højt til at nå 2020-målet om 40 procents reduktion. Men efter at V-regeringen droppede målet i 2015, er tempoet i omstillingen dalet, og udledningerne er endda steget nogle år
»Det med 40 procents CO2-reduktion (i 2020, red.) er ikke vores politik,« lød det fra den nyudklækkede klimaminister Lars Christian Lilleholt i netavisen Altinget i 2015.

»Det med 40 procents CO2-reduktion (i 2020, red.) er ikke vores politik,« lød det fra den nyudklækkede klimaminister Lars Christian Lilleholt i netavisen Altinget i 2015.

Indland
3. juni 2019

Danmark var på rette spor. Fra 2010 til 2015 så klimaindsatsen ud til at kunne leve op til 2020-målet om, at udslippet af drivhusgasser i 2020 skulle være reduceret med 40 procent i forhold til 1990, som er FN’s basisår.

Men efter at målet blev sløjfet af Venstre-regeringen i 2015, er det gået den forkerte vej.

Det viser en graf, som organisationen CARE har lavet på baggrund af tal fra Energistyrelsen, der er myndigheden på området. Information har sendt grafen forbi Klimarådet, regeringens uafhængige ekspertorgan, som bekræfter tallene bag figuren frem til 2018.

»Det har haft fatal betydning for dansk klimaindsats, at man annullerede 2020-målet,« siger klimarådgiver John Nordbo fra CARE.

Målet om, at Danmark i 2020 skulle reducere klimabelastningen med 40 procent, var en del af SRSF-regeringsgrundlaget og blev aftalt med Enhedslisten og De Konservative. Men kort efter regeringsskiftet i 2015 valgte V-regeringen at droppe målet, fordi det ifølge klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ville »være rigtig dyrt for det danske samfund at nå«.

»Det med 40 procents CO2-reduktion (i 2020, red.) er ikke vores politik,« lød det fra den nyudklækkede klimaminister i netavisen Altinget i 2015.

Allerede dengang advarede eksperter imod at sænke de grønne ambitioner og påpegede, at basisfremskrivninger på daværende tidspunkt viste, at Danmark så ud til at leve op til målet.

Tallene bag grafen er korrigerede for udsving i vejr og udenrigshandel med el. I modsætning til de faktiske udslip, der ofte vil være påvirket af f.eks. år med dårlig vind, kan de korrigerede udslip bedre anvendes til at beskrive tendensen i CO2-udslippet over en periode.

Og tendensen er tydelig: Frem mod 2015 fulgte Danmarks drivhusgasudslip 2020-målets reduktionskurve, men efterfølgende er reduktionstempoet faldet, og enkelte år har udledningerne ligefrem været stigende.

»Under SRSF-regeringen var vi på rette kurs mod at opfylde 2020-målet. Men efter at målet blev afskaffet, har det tilsyneladende haft en ret stort indvirkning på viljen og indsatsen til at gøre noget på det grønne,« siger John Nordbo.

Den vurdering er Peter Birch Sørensen, der er tidligere formand for det uafhængige ekspertorgan Klimarådet og professor på Københavns Universitet, enig i.

»Efter at målet blev droppet, mistede man incitamenterne til at handle,« siger han.

Som klimarådsformand advarede Peter Birch Sørensen allerede i 2015 mod at afskaffe 2020-målet. I november 2015 udgav Klimarådet en rapport med en række anbefalinger til, hvordan målet kunne opnås. Her understregede rådet, at der ville være »en samfundsøkonomisk gevinst ved at opfylde 40-procentsmålsætningen«. En kritik, som efterfølgende skabte en offentligt kendt kontrovers mellem Peter Birch Sørensen og Lars Christian Lilleholt.

I november 2018 kom Klimarådet med en ny rapport, hvori ekspertorganet fastslog, at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling frem mod 2030 til en fjerdedel af det hidtidige tempo i CO2-reduktionen.

»En vild feberredning«

Dan Jørgensen, gruppenæstformand i Socialdemokratiet, kalder grafen for »skræmmende læsning«, men også en »befrielse«.

»Nu skal vi ikke længere diskutere for eller imod, om regeringen er grøn. Tallene lyver ikke. Det var katastrofalt, at regeringen droppede den målsætning. Vi var på rette vej, men det ændrede de. Den tendens skal selvfølgelig vendes,« siger Dan Jørgensen.

Ifølge Klimarådets siddende formand, Peter Møllgaard, er der flere årsager til, at udviklingen er gået den forkerte vej.

En del skyldes landbruget, hvor klimagasserne metan og lattergas er med til at påvirke kurven negativt. Men synderen er først og fremmest transportområdet, hvor udledningerne de seneste år er steget.

»På transportområdet nærmer vi os ikke engang en reduktion. Her har vi som land en gevaldig udfordring med at få bragt udslippet ned. Det er der god grund til at have opmærksomhed på,« siger Peter Møllgaard, der til daglig er professor og dekan på Maastricht University of Business and Economics.

Peter Birch Sørensen peger også på, at Danmark i kølvandet på finanskrisen havde nogle år med relativ lav økonomisk vækst, men at væksten gradvist er taget til de seneste år, hvilket har bidraget til øgede udledninger.

»Stigningen i transporten hænger blandt andet sammen med den almindelige økonomiske vækst,« siger Peter Birch Sørensen.

Økonomisk vækst er dog ikke en undskyldning for det øgede CO2-udslip, forklarer Peter Møllgaard.

»Selv om vi i en periode har økonomisk vækst, skal vi som land stadig være i stand til at reducere vores udledninger af drivhusgasser. Og afkoblingen af udledninger fra vækst er jo noget, som Danmark før har vist, er muligt,« siger han.

Kortsigtede klimamål

John Nordbo, Peter Møllgaard og Peter Birch Sørensen mener alle, at udviklingen understreger behovet for ikke kun at have langsigtede klimamål frem mod f.eks. 2045 eller 2050, men også kortsigtede mål. 

»Man er nødt til at overvåge udviklingen i vores udslip systematisk med nogle horisonter, som ikke ligger for langt ude i fremtiden, for ellers når man ikke at rette op på en eventuel uholdbar udvikling. Jeg mener, femårige delmål er et passende interval,« siger Peter Birch Sørensen.

De kortsigtede mål kan på den måde forpligte hele det politiske og administrative system til at sikre handling.

»Hvis eksempelvis Finansministeriet ikke har et kortsigtet mål at styre efter, kan man heller ikke proppe det ind i ministeriets måde at regne økonomi på,« siger John Nordbo.

Det samme siger Peter Møllgaard. For at undgå en lignende udvikling, som den vi har set de seneste år, bør der desuden være en sti, der hele tiden viser, om man er på vej til at opnå sine delmål, tilføjer han.

»I princippet kan du jo godt svine i fire år og så lave en eller anden vild feberredning for at nedbringe det i ét enkelt år. Men det er hverken godt for klimaet eller økonomien. Man skal holde fast i sine delmål,« siger Peter Møllgaard.

I foråret underskrev knap 70.000 danskere borgerforslaget om en ny klimalov med bindende femårige delmål, så man løbende gør status over udviklingen i CO2-udledningen. En samlet opposition bakkede i store træk op om forslaget og har bebudet at ville begynde forhandlingerne om en klimalov kort efter et eventuelt regeringsskifte. Også de nuværende regeringspartier er positive og vil præsentere deres bud på en klimalov til efteråret. 

Men uanset hvem der skal stå i spidsen for at udforme en ny klimalov, anbefaler Klimarådet, at partierne fra højre mod venstre samler sig om opgaven.

»Jeg anbefaler, at man får en langsigtet og bred klimaaftale i Folketinget, så man får lagt nogle stabile rammevilkår for den grønne omstilling, som kan gælde mange år fremover,« siger Peter Møllgaard.

Hos Socialdemokratiet mener Dan Jørgensen, at grafen er et »illustrativt eksempel« på nødvendigheden af en klimalov med bindende delmål.

»Det er en bunden opgave for os at gå i gang med at forhandle en klimalov lige med det samme. Det er en af de allervigtigste ting, vi går til valg på,« siger Dan Jørgensen.

– Hvordan vil I forpligte jer på at overholde de bindende delmål?

»Du kan sammenligne det med budgetloven. Når det handler om økonomi, kan man ikke bare vælge at overskride budgettet enkelte år. Og man kan ikke undskylde sig med, at nu regnede det lidt mere eller blæste lidt mindre. Sådan spiller klaveret ikke. Når det er en lov, skal man leve op til kravene, og vi mener, at en lov er nødvendig i forhold til klimaudfordringen.«

I et interview med Information fastholder klimaminister Lars Christian Lilleholt, at Danmark i 2020 når »omkring 40 procents reduktion«. Han henviser til Energistyrelsens Basisfremskrivning 2018, der er en prognose over bland andet udviklingen i landets drivhusgasudledning. Her står der, at »Danmarks samlede drivhusgasudledninger forventes i 2020 at være 38-39 pct. under udledningerne i FN’s basisår 1990.«

Men den basisfremskrivning fra sidste år byggede desværre på »overoptimistiske forventninger«, forklarer John Nordbo.

»De nyeste tal i Energistyrelsens energistatistik viser, at udledningerne sidste år var 5,5 mio. ton – altså otte procent – over prognosen i basisfremskrivningen. Og der er desværre ikke sket en pludselig intensivering af klimaindsatsen i forhold til hverken energi, transport eller landbrug, som kan føre til, at vi med et snuptag får banket udledningerne ned,« siger John Nordbo.

Lars Christian Lilleholt afviser, at det var en fejl, at man i 2015 droppede målsætningen.

»For mig handler det ikke nødvendigvis om at opstille et fast mål, men om at have et højt tempo. Vi har lavet aftaler i EU om mål for en 20 procents reduktion i 2020 samlet set for EU, som vi mere end opfylder,« siger klimaministeren.

– Er du enig i, at grafen viser et behov for kortsigtede bindende delmål nedsat ved lov?

»Ja, det er jeg parat til ikke bare at overveje, men at gøre. Vi har også i regeringens klimaudspil tre pejlemærker i 2022, 2024 og 2026, hvor vi måler, hvor langt vi er nået. Og det er noget, jeg helt klart er parat til.«

Lars Christian Lilleholt er desuden enig med Klimarådets formand i, at der er brug for brede, grønne aftaler i Folketinget.

»Det er helt afgørende med så store ting, at der er et bredt flertal. Uanset hvilken regering vi får, så vil jeg arbejde for brede aftaler. Det giver sikkerhed for den grønne omstilling, for investorer og for samfundet,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeppe Lindholm

Ja hej spindoktor. Det er Lars. Du, hvor fanden er alle stemmer blevet af??? Nå, ok. Det vil sige de er til klima nu!!! OK. Så må jeg igang med at proklamere Venstre er Danmarks førende klima parti. Ja, ja. Kun til efter valget naturligvis du gamle. Hvis bare jeg kan blive statsminister igen for en hver pris, så kan vi jo fortsætte mod målet med minimal staten og ødelæggelse af velfærdsstaten. Nå jeg må løbe nu du - Skal på DR TV.

Klik, dyt dyt dyt dyt

Ivan Breinholt Leth, Thomas Tanghus, Ejvind Larsen, Bent Gregersen, Birte Pedersen, Ole Frank, Svend B. Carstensen, John Andersen, Christina Balslev, kjeld jensen, Carsten Mortensen, Werner Gass, Tina Frederiksen, Tue Romanow, Ole Svendsen, Helle Walther, Benta Victoria Gunnlögsson, Bjarne Andersen, Estermarie Mandelquist, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Niels-Simon Larsen, Torben Vous, Kim Houmøller, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Ja, det er Lars. Jeg har travlt du. Har jo lige sagt jeg er på vej til DR TV. Hva??? Nå, flere pædsagoger. OK. Tak for tippet.

Klik, dyt dyt dyt dyt

Ejvind Larsen, Bent Gregersen, Birte Pedersen, Ole Frank, John Andersen, Christina Balslev, Jan Fritsbøger, kjeld jensen, Carsten Mortensen, Werner Gass, Tina Frederiksen, Tue Romanow, Ole Svendsen, Helle Walther, Benta Victoria Gunnlögsson, Estermarie Mandelquist, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Torben Vous, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Nu må den grønne lak da siges at være endegyldigt skallet af Venstres logo !!
På høje tid.

Tak til Information for indædt at grave i hvad der er sandt og falsk i regeringens såkaldte klimapolitik.

Ivan Breinholt Leth, Thomas Tanghus, Ejvind Larsen, Torben K L Jensen, Trond Meiring, Bent Gregersen, Birte Pedersen, Christian De Coninck Lucas, Ole Frank, Svend B. Carstensen, John Andersen, Svend Erik Sokkelund, Christina Balslev, Jan Fritsbøger, Klaus Lundahl Engelholt, kjeld jensen, Werner Gass, Ete Forchhammer , Tina Frederiksen, Ole Svendsen, Helle Walther, Benta Victoria Gunnlögsson, Karen Grue, Estermarie Mandelquist, Dorte Sørensen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

V-regeringens afskaffelse af (indsæt diverse kontrol af egne rækker) har haft »fatal betydning«

Vi sender mange skattekroner, til støtte hos folk, der ikke mener de behøver at sikre lager reoler, fordi de har tegnet en ulykkes forsikring, eller at høreværn er farlige, fordi folk så bliver kørt ned af EL trucks.
Alt imens rod og kaos, under deres ledelse og ansvar altid skyldes, at andre er ukvalificerede.
Regler behøver arbejdstagere ikke at bekymrer sig om, fordi arbejdsgivere har "sådan et godt forhold til jobcenteret".
I et land hvor skatten er lagt på indkomst af arbejde, omtaler ansatte på jobcenteret løntilskud, som "penge man kan give for at få et arbejde".
I fødevare branchen oplever arbejdstager, at få at vide "kan du ikke bare skrive under alligevel" når der ikke er planlagt andet end underskrift af "kontrol papirer".
Arbejdsskader skal ikke registeres, hvis de koster mindre end 4 sygedage. For en mand i det fysiske segment af beskæftigelsen, skal det faktisk være en mandag skaden sker, for de fleste forsøger at arbejde det sidste væk efter en weekend.

En ting jeg kan give V regeringen ret i er, at vi har konsekvenser af "ukvalificerede danskere", der er yderst kvalificerede til at se kejserens tøj.
Er det egentlig ikke også det man skulle forvente under en incitaments regering.

Flytter du folk, du respekter og forventer kan tænke selv, med incitamenter og omgiver dig med folk der mener "aktindsigt er en sygdom i samfundet", hvis du selv mener du har rent mel i posen?

Kim Houmøller, Trond Meiring, Ole Frank og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Disse oplysninger stiller Løkke Rasmussens udsagn i kandidatdebatten i går aften -også sendt på P1- i et meget ramponeret lys . LLR påstod, at under Venstre ledede regeringer var udslippet faldet kun et enkelt år var det steget og det var pga. vind mv. Er det en bekræftelse af, at LLR ikke kan eller vil forstå grafer og andet fakta eller endnu en urigtig oplysning .

John Andersen, Ejvind Larsen, Trond Meiring, Birte Pedersen, Ole Frank, Svend B. Carstensen, Jan Fritsbøger, Werner Gass, Tina Frederiksen, Ole Svendsen, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helle Walther

De forskellige studieværter og kommentatorer, skulle måske selv sætte sig lidt mere ind i de emner de spørger om. I debatten i går, hvor Løkke igen ikke var sandfærdig på flere områder, men aggressiv og " sur" måske nok manden der gik i detaljen, har stor viden gennem mange år, men han var ikke overbevisende. Mettes el pære, ja der gik en klap ned i 20 sekunder, det kender de fleste, når man er til eksamen, men hun viste skarphed og overskud modsat LLR. Han virkede udbrændt.
Generelt var det en ok debat med sober tone , trods alt, men det er de samme temaer, så hvad nyt, ??ikke meget. Godt det snart er slut, man er ved at være træt af politik.

Helle Walther

Og LED pære eller ej , Mette F fik ved sin klap, der faldt ned, markeret, at den skattestigning S vil lave er yderst minimal . 50 øre i 2025, mønten findes ned ikke mere. Havde det lykkes for hende uden fejl, så var pointen bare gået hen over seernes hoveder, nu bliver der grinet og man finder huller i osten hos kommentatorerne, men tilbage bliver, at alle nu ved, at stigningen bliver minimal for en lønmodtager. Så intet er så glat at det ikke er godt for noget.

Birte Pedersen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Tina Frederiksen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

galt

Trond Meiring, Birte Pedersen, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Nikolai Beier

Tempoet de sidste 4 år var ikke højt nok, til at Danmark gør sin del af arbejdet med at nå målet om bare at have en chance for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 C.
Det er ikke nok at nøjes med målene fra EU.
Tempoet 2015 – 2019 var lavere end tidligere.
Selv hvis det i 2018 havde blæst gennemsnitligt, ville reduktionen i drivhusgasudledning fra '17 til '18 have været for lille til at nå de overordnede mål.

Annette Munch

regeringen - og Thornings - støtter de stadig Lars LRs fritidsjob i GGGI. (klimainitiativer i Sydøstasien ? ER der nogen, der kender til hvad millionerne er gået til - ud over luksusflyrejser naturligvis

Trond Meiring, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Den lille svindler er nu engang den han er.
Ingen kan forvente at han ændrer sig.
Han er sikkert hyggeligt at kvæle fadbamser med.
Men politisk er han den største løgner i nyere tid.
Den mand er simpelthen ikke til st ståle på.

Venstre ved du hvor du har!

Bag ved den lille svindler hele bundtet.
Lad være at spille din stemme på dem hvis du vil give dine børnebørn rimelige overlevelsesmuligheder.

John Andersen, Helle Walther, Trond Meiring, Birte Pedersen, Kim Houmøller, Ole Frank, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Hva´ med klimamålene i danske fagforeninger. De må lave nogle mål for reduktion af mobningen
ifølge BT.
Nåe nej, det kan alligevel ikke betale sig. Om 10 år er det jo alligevel for sent. Vi er allerede nået så langt i skræmmekampagnen, at unge mennesker ikke ønsker at få børn. I hvert fald i nogle dele af verden !
Nu er den danske klimaindsats død. Hvordan mon det går i resten af verden.

Christian De Coninck Lucas

Hvad fanden er de for nogle idioter og/eller banditter? Helt ærligt, det er vores biosfære og fremtid.

Trond Meiring, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Hvis folk nu generelt tog sig sammen og lod være med at lade deres bilmotor gå i tom gang, mens de helliger sig mobilen i både ti og 20 minutter. Tænke over, hvordan de rejser, tænker sig om, når der købes ind, hvilke produkter de køber, passer på madsplid, alle de mange små ting, som vil gøre sit til at begrænse CO 2. De unge råber vagt i gevær, men at demonstrere alene, gør ikke nogen ændring, det gør det, hvis de selv hver i sær gør/ giver deres lille bidrag ved et ændret mere bæredygtig adfærdsmønster og handling. Kom i gang.

Neoliberalisme fra EU er ikke forening med en fornuftig klimapolitik
Klimakrisen skyldtes ikke mindst en neoliberalistisk økonomisk politik
Om stadige liberalisering af transportsektoren

Hvem tor på at EU går forrest i en deliralserning

Poul Erik Pedersen

Kjeld Smed: det går faktisk godt, i alt fald i Dansk Magisterforening. Her støtter vi en aktiv klimapolitik. mvh. poul.

Holger Skjerning

Tre kommentarer:
1. Det er ikke vigtigt, hvad der står på et stykke papir om målsætningen i 2030, 2040 og 2050. Det er derimod vigtigt at vide, hvad der hjælper, og så komme i gang med at gøre det!
Gode eksempler: globalt: atomkraft i stedet for kul, olie og gas + mindre flyaktivitet + mindre rødt kød + masser af elbiler og eltog og elfærger + masser af varmepumper + begræns befolkningstilvæksten + LED-lamper, kortere afstand mellem bolig og arbejde + mere genbrug og mindre affald.
2. Og så skal vore politikere vide, at en stor del af CO2-reduktionen siden 1990 skyldes, at vi køber massevis af varer fra især Kina. Dels er en del energitunge virksomheder flyttet til udlandet.
3. De to ting har reduceret DK's udslip, men ikke gavnet klimaet! - Så Danmark lever på en grøn løgn om vores CO2-udslip!!! - Og desværre er vores klima- og energiminister (LCL) en af de værste til at tale usandt om vores klimaindsats.
Ved at benytte ord som: bæredygtig, grøn energi, miljørigtig, klimavenlig, gratis vindenergi, fossilfri, CO2-neutral by, selvforsyning, - fortsæt selv.... - så foregøgler vi hinanden, at vi er på rette vej.
Og da formanden for Klimarådet afslørede dette, blev han fyret tre dage senere.

Trond Meiring, Werner Gass og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

"V-regeringen afskaffede 2020-målene. Det fik »fatal betydning« for den grønne omstilling"

Det er heldigvis noget sludder. Det medfører ikke babys død.

Mikael Nielsen

vi ved hvilken to partier der kan gøre en forskel.... gæt to partier

Klimatosser hele bundet

Søren Kristensen

Egentligt mærkeligt - og så alligevel ikke - at et lille land som Danmark vælger at netop CO2-udledningen, hvor vores reduktionsbidrag er en dråbe i havet, skal være kardinalpunktet i den hjemlige klimadebat. Med mindre selvfølgelig at forslagene gik på at sætte rammer for fx bilindustrien, kulindustrien og landbruget. Men det gør de ikke for alvor, for det vil påvirke middelklassens livsstil og der skal meget mere til, end en tør sommer og en mild vinter, for at vi ændrer på den. Så hellere sætte nogle uopnåelige CO2-mål som vi, netop fordi de er uopnåelige, ikke for alvor får dårlig samvittighed over, når det næste gang viser sig (hvilken overraskelse!) at de ikke kan indfries.