Læsetid: 3 min.

Kun hvert fjerde tilsyn med asylcentre er helt uden bemærkninger

Kun hvert fjerde tilsyn med asylcentre er helt uden bemærkninger, viser aktuel rapport om tilsynene i 2018. Udlændingestyrelsen har givet 47 indskærpelser og 71 anbefalinger på de i alt 52 tilsyn, som er afsluttet sidste år
På baggrund af tilsyn i 2018 er Udlændingestyrelsens samlede konklusion, at asylcentrene i Danmark generelt fremstår veldrevne.

På baggrund af tilsyn i 2018 er Udlændingestyrelsens samlede konklusion, at asylcentrene i Danmark generelt fremstår veldrevne.

Bax Lindhardt

29. juli 2019

Generelt fremstår asylcentrene i Danmark som »veldrevne«. Sådan lyder den overordnede konklusion i en aktuel rapport, som Udlændingestyrelsen har udsendt om de foretagne tilsyn sidste år.

Men det er langt fra det samme, som at der ikke har været noget at bemærke, når styrelsen enten har foretaget besøg på de enkelte asylcentre eller gennemført skriftligt fagligt tilsyn.

Således har styrelsen givet 47 indskærpelser og 71 anbefalinger på de i alt 52 tilsyn, som er afsluttet i 2018. Kun 12 tilsyn er gennemført, uden at det har ført til nogen form for bemærkninger.

En indskærpelse er, når styrelsen under et tilsyn konstaterer forhold, som ikke er i overensstemmelse med »operatørkontraktens indhold, ordlyd eller hensigt eller gældende regler«. Styrelsen har i dag operatørkontrakter med Røde Kors, Kriminalforsorgen samt fire kommuner, der driver asylcentre.

Anbefalinger gives – med Udlændingestyrelsens ord – hvor »der ikke er konstateret forhold, som vurderes at være en misligholdelse af operatørkontrakten eller retningslinjer mv., men hvor opgaven alligevel vurderes at kunne løses mere hensigtsmæssigt«.

I 2018 havde Udlændingestyrelsen et særligt fokus på asylcentrenes håndtering af tandbehandling af centrenes beboere, og det bærer mange af indskærpelserne præg af. Generelt er det sådan, at beboere på asylcentre kun kan få bevilget tandbehandling, hvis det er »nødvendigt, uopsætteligt eller smertelindrende«, fremgår det af rapporten.

Især de skriftlige faglige tilsyn med det rammestyrede sundhedsområde har vist »væsentlige uregelmæssigheder på tværs af operatører«, skriver Udlændingestyrelsen i rapporten.

Fire indskærpelser drejer sig således om, at centrene alene må administrere efter reglerne, herunder kun bevilge tandbehandling efter de opstillede rammer. Fem gange måtte styrelsen endvidere indskærpe, at centrene burde have sikret sig, at det var dokumenteret, at de udførte tandbehandlinger holdt sig inden for rammerne.

Men ikke færre end ni indskærpelser handler på den anden side om, at asylcentrene også skal sikre, at beboerne, der ønsker tandbehandling, som det tilstedeværende sundhedspersonale eller tandlæge ikke mener falder inden for de udstukne rammer, skal vejledes om, at de kan forelægge sagen for Udlændingestyrelsen.

I den måske lidt mere kuriøse afdeling får to centre indskærpet, at de fremover skal sikre, at proteser ikke bevilges alene på baggrund af et stort vægttab.

Hold godt øje med kuverterne

Et andet emne, som fylder både blandt indskærpelser og anbefalinger, drejer sig om udbetaling af kontante ydelser til beboere eller udlevering af naturalier.

Her får centrene f.eks. besked på, at de skal se gyldig fuldmagt, før de udbetaler en ydelse til en anden beboer, at de skal opbevare kuverterne med kontanter, så beboerne ikke har adgang til dem, og at kuverterne ikke må være uden opsyn.

Et tredje emne er brandtilsyn. Her får flere centre ordre på at kontrollere øvelser om brand og evakuering, ligesom nyansatte medarbejdere skal instrueres i de foreliggende nødplaner.

Flere centre får også indskærpet, at de skal anmelde al kriminalitet, mistanke om kriminelle forhold og mistanke om mulig radikalisering til såvel det lokale politi som til Udlændingestyrelsen.

Endelig skal flere centre også oversætte husordenen til de sprog, som beboerne på centrene benytter, og sikre sig, at beboerne bliver bekendtgjort med den.

I alt var 4.308 såkaldte helårspersoner indkvarteret sidste år på asylcentre i Danmark.

Tanja Nordbirk, specialkonsulent i tilsynsenheden i Udlændingestyreslens Kontor for Indkvarteringsvilkår i Udlændingestyrelsen, skriver i en mail:

»Tilsynene er en del af den løbende dialog, som Udlændingestyrelsen har med operatørerne, og som har til formål at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen. Det er på baggrund af tilsyn i 2018 Udlændingestyrelsens samlede konklusion, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne. Vi har generelt noteret os, at de samlede indskærpelser til operatørerne har været mindre alvorlige og ikke af samme tyngde i 2018 i forhold til tidligere år. De foreløbige erfaringer fra tilsynene i 2019 tyder på, at denne tendens fortsætter.«

Syriske asylansøgere efter deres ankomst til Rødby i 2015.
Læs også
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Dorte Sørensen
  • David Zennaro
  • Marianne Stockmarr
Dorte Sørensen, David Zennaro og Marianne Stockmarr anbefalede denne artikel

Kommentarer

Dorte Sørensen

Artiklen kan læses som om indberetningerne mere gives , hvis operatøren er "lidt" for lempelig og ikke overholder operatørkontraktens regler stramt nok. Rigtigt i tråd med Støjberg og DF's ønsker.
Mon MF og MT vil holde den samme hårde linje eller vil de være mere menneskelige - det er spørgsmålet.