Interview
Læsetid: 8 min.

Socialminister: For nogle mennesker er det ikke et succeskriterie at ende i job 

Astrid Krag vil have særligt fokus på hjemløshed og børnefattigdom i sit nye job som social- og indenrigsminister. Og så slår hun fast, at et job ikke kan være succeskriteriet for alle borgere i Danmark. Information tog med hende, da hun besøgte en feriecamp for brugere af Danmarks væresteder
Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) var på besøg hos Landsforeningen af Væresteders Camp i Randers. Hjemløshed er en af hendes største prioriteter, siger ministeren.

Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) var på besøg hos Landsforeningen af Væresteders Camp i Randers. Hjemløshed er en af hendes største prioriteter, siger ministeren.

Tobias Nicolai

Indland
18. juli 2019

Danmarks nye social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har sat sig på knæ for at klappe en sort labrador. Herefter tager hun opstilling til et billede sammen med Lonnie og formanden for Udsatterådet i Randers. De er begge iklædt sorte T-shirt med påskriften »Café Rusfri«.

Ministeren befinder sig på Landsforeningen af Væresteders årlige feriecamp. Her deltager 1.700 familier, der kæmper med problemer som stof- eller alkoholmisbrug, prostitution eller psykisk sygdom.

Det er altså i høj grad dem, som den nye social- og indenrigsminister skal have fokus på i sit nye arbejde.

Astrid Krag indtræder på et politikområde, der i mange år har været genstand for kritik. Engang handlede socialpolitik om at rette op de skævheder, der hele tiden udvikler sig i et samfund. Nu er socialområdet præget af beskæftigelsespolitik, lappeløsninger og få midler, har kritikere og iagttagere af socialområdet sagt igen og igen.

Astrid Krag vedkender sig, at socialpolitikken »kan blive et mærkeligt reservat for sig selv med projekter og puljer og hattedamer«.

»Men i virkeligheden mener jeg, at socialpolitikken er en stor lup på de steder, hvor vores velfærdssamfund ikke fungerer. Og hvor der er nogle huller, som vi simpelthen skal have lukket. Det er en af de vigtigste opgaver for regeringen, inklusive mig.«

Astrid Krag er netop tiltrådt, så hun vil ikke komme med konkrete bud på, hvordan hun vil løfte socialområdet. Men ambitionerne har hun, siger hun.

Først og fremmest kan man ikke komme uden om, at socialpolitik peger ind i uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken, boligpolitikken og beskæftigelsespolitikken, lyder det. Med det in mente vil hun sammen med de øvrige ministre arbejde på en mere målrettet tidlig indsats, så færre borgere ender i hjemløshed, arbejdsløshed eller misbrug.

Og så har hun nogle fokusområder på socialområdet, hvor hun ser, at der er brug for at sætte særligt ind nu og her. Hvor »hullerne skal lukkes«: Stigningen i unge hjemløse skal stoppes, og børnefattigdom nedbringes.

Flere unge hjemløse skal hjælpes

Midt på en stor plads på campen for væresteder står der et juletræ. I går lod deltagerne, som om det var juleaften. De spiste flæskesteg og risalamande, julemanden kom besøg, og børnene fik gaver. Ministeren har lige taget en selfie foran juletræet, da en kvinde ved navn Anna med sortfarvet hår og hættetrøje stopper hende.

»Undskyld, må jeg lige spørge vores minister om noget,« siger hun og venter ikke på svar.

»Hvad vil du gøre med alle de unge hjemløse, som render rundt i Slagelse?«

Astrid Krag svarer, at det er en af de »allervigtigste« opgaver, hun har foran sig.

Den nye minister har i mange år talt dunder mod skævheder i samfundet. Et af de steder, hvor man ifølge hende i særlig grad ser det, er i forhold til stigningen i hjemløse.

Tobias Nicolai

Tænketanken Krakas hjemløsebarometer viste i 2018, at de 18-29-årige er den gruppe af danskere, der er i størst risiko for at stå uden tag over hovedet. På under ti år er antallet af hjemløse unge næsten fordoblet. Det er sket, på trods af at Folketinget satte 500 mio. kroner af til at nedbringe hjemløsheden.

»Det er væsentligt at undersøge, hvordan det kan være sådan, at mens vi bliver rigere og rigere, så kommer der flere hjemløse,« siger hun.

Noget af det handler om boligpolitik, forklarer Astrid Krag den unge kvinde Anna, der deltager på campen. Ministeren vil sammen med boligministeren arbejde for at finde flere billige boliger og se på, hvordan man kan skabe andre boligformer.

»Det handler selvfølgelig på den korte bane om at sørge for, at der er billige og skæve boliger nok. Men hvis man kigger på, hvad de hjemløse kæmper med, så viser undersøgelser jo, at det største problem er psykisk sygdom. Herefter kommer både alkohol- og stofmisbrug. Og økonomiske udfordringer, før vi kommer til, om der faktisk er adgang til en konkret bolig.«

»Så det handler også om bedre støtteindsatser,« siger Astrid Krag.

Anna nikker.

»Vi kan kun være syge i 22 uger i dag, det er jo ikke nok,« bemærker hun.

»For nogle er det nok, men for andre er det ikke,« svarer Astrid Krag og tilføjer:

»Det er nogle af de reformer, vi skal have kigget på.« Her henviser hun til, at regeringen har varslet en evaluering af de seneste års arbejdsmarkedsreformer, herunder reformen af sygedagpenge.

Børn, der svigtes

Anna fortæller videre, at hun har svær angst, som har fået hende ud i et stofmisbrug. Hun kan ikke længere arbejde, og derfor er hun endt på gaden. Astrid Krag lytter, men må snart haste videre.

Ministeren er efter at have talt med mange socialt udsatte ikke i tvivl om, at de fleste af dem, der ender i kriminalitet eller misbrug, har psykiske problemer eller er hjemløse, er blevet svigtet af voksne, dengang de var små børn.

»Der går for lang tid, før vi som velfærdssamfund får sat ind. Vi er begyndt at tale meget om tidlig indsats, men vi har brug for mere strukturelt at få vendt det på hovedet, så man får sat ind i starten: Når man kan se, at der kom et bump på vejen, der gjorde, at kursen blev skæv,« siger hun.

Det er derfor »en ideologisk opgave« for Astrid Krag, at socialindsatsen bliver en del af den måde, velfærdssamfundet indrettes på. Ifølge hende er det nemlig ikke kun »en menneskelig tragedie, hver gang nogen falder igennem. Det er også dyrt for vores samfundsøkonomi«.

»Det er langt bedre at få grebet et barn, mens det stadig er barn, eller når det er et ungt menneske, der dropper ud af skolen, end at skulle samle et voksent menneske op, som har levet i hjemløshed og stofmisbrug og måske kriminalitet og prostitution i nogle år.«

– Det hører vi ofte – altså at tidlige indsatser er vigtigt. Men hvordan vil du konkret sikre mere forebyggelse som socialminister?

»Der er i virkeligheden to spor i det her. Det ene er den klassiske socialpolitik, som handler om, hvor der skal en ekstra indsats ind. Om det så er boligstøtte til en psykisk syg eller hjælp til forældre, så de kan magte forældrerollen. Men den helt store forskel er jo her at insistere på, at det er vores fælles velfærdsinstitutioner, der skal kunne løfte den opgave,« siger hun.

Det med den tidlige og sammenhængende indsats handler altså om styrkelse af velfærdsstaten, som er i tråd med regeringens projekt: Nemlig at stoppe med at skære mere i den offentlige sektor, men derimod at udbygge den.

»Besparelserne på velfærdsområdet de seneste år rammer de socialt udsatte ekstra hårdt. For eksempel det barn, der har ekstra brug for, at pædagogen både har overskud til at spotte udfordringerne og ressourcerne til at være der for det barn,« siger hun.

Tilsvarende i sundhedsvæsenet, fortsætter Astrid Krag. For selv om borgerne på papiret har samme patientrettigheder, så går det særligt ud over de socialt udsatte, når personalet på hospitalerne skal løbe hurtigere, mener hun. Derfor er det på hendes område også afgørende, at Socialdemokratiet for eksempel indfrier sit løfte om flere sygeplejersker på hospitalerne. 

»Jo mere presset vores sundhedsvæsen bliver, jo mere er det kun i stand til at hjælpe gennemsnitspatienterne,« siger hun. 

Flere fattige børn

Astrid Krag er på sin tur rundt i feriecampen nået til et område, hvor en flok drenge sidder omkring computerspillet Fortnite. For mange af børnene, der deltager på campen for væresteder, er denne uge den eneste ferie, de får. Ministeren spørger en af drengene – der er her for femte år i træk – hvad der er det bedste ved at være her.

»At vi får gratis mad,« udbryder han.

Ligesom med hjemløshed kan man ifølge Astrid Krag bruge samme billede med luppen over velfærdsstaten, når det kommer til børnefattigdom:

»Det kan ikke være rigtigt, at mens Danmark bliver rigere og rigere samlet set, så skal der være et voksende antal børn, der vokser op i fattigdom. Udsathed skal ikke gå i arv. Og sådan er det jo i dag.«

Tobias Nicolai

Den altovervejende årsag til stigningen i børnefattigdom er, at den forrige regering har indført kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Den nye regering har bestemt, at en kommission skal se på ydelsessystemet, så det kan indrettes på en måde, så der både er en balance i forhold til, at arbejdsløse ikke kan modtage ubegrænsede ydelser, men samtidig må ydelserne ikke resultere i børnefattigdom.

»Det har været et ideologisk projekt fra den tidligere regering at sænke ydelserne og lukke øjnene for, hvad det har betydet i forhold til børnefattigdom. Og det er noget, som trækker nogle lange spor,« siger Astrid Krag.

Det er ikke hende som socialminister, der har ansvaret for ydelseskommissionen. Hun har altså ikke mandat til at afskaffe de lave ydelser, siger hun. Men hvad kan hun så gøre for at afhjælpe fattigdom blandt børn?

»For rigtig mange af de familier, er der psykisk sygdom, anden sygdom, gæld og andre ting på spil. Så det gælder igen om at have blikket hele vejen rundt om familierne og have en socialpolitik, hvor man vil være med til at rydde de store sten af vejen for de familier,« siger hun. Mere konkret kan hun ikke blive endnu. 

Beskæftigelses- eller socialpolitik

Astrid Krag sætter sig og spiser frokost i et kæmpestort hvidt telt med plads til alle deltagerne og en stor scene i midten. Ud fra højttalerne lyder der danske og engelske pophits.

Ved siden af hende sidder udviklingschefen for Landsforeningen af Væresteder, Steen Svendsen.

Han siger til Informations udsendte, at han er træt af, at »beskæftigelsespolitikken har overtaget socialpolitikken«. At folk »bliver pint i jobcentrene« og ifølge ham bliver mere syge af det.

Han refererer til, at det er blevet sværere at få førtidspension, at sygedagpengeperioden er forkortet, mens kontanthjælpen er blevet beskåret.

Astrid Krag mener, at der vil være nogle i vores samfund, »hvor succeskriteriet ikke vil være, at de ender i job«. 

»Men hvor succeskriteriet er, at de har en stabil hverdag, hvor de ikke ryger ind og ud af psykiatrisk afdeling og misbrug – og hvor vi har nogle rammer, hvor de kan være en del af fællesskabet og være noget for nogle andre uden nødvendigvis at have et regulært arbejde,« siger hun.

Hun svarer dog afvigende på, om det betyder, at hun mener, at flere borgere eksempelvis burde få tildelt førtidspension. Hun refererer i stedet igen til den evaluering af de store reformer, som regeringen har lovet. 

Herudover fokuserer hun på, at socialpolitikken skal hjælpe med at rydde »de sten af vejen«, som forhindrer, at folk kommer tilbage på arbejdsmarkedet – i stedet for »at trykke folk i ydelser«.

På den måde lægger hun sig tæt op af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) fokus på nye typer jobreformer, der skal fokusere mere på opkvalificering. For Astrid Krag som socialminister kan det for eksempel være ved at give en bedre behandling til folk med dobbeltdiagnoser.

»Det handler om at investere i mennesker og ikke sætte dem ned i ydelser.«

Efter halvanden times besøg på feriecampen for væresteder, vinker ministeren farvel til Anna, Lonnie og de andre. Hun glæder sig over de input, hun har fået fra nogle af de danskere, »som sjældent har en stemme i samfundsdebatten«.

Deltagerne har dog stadig til gode at se, hvordan hun konkret vil påvirke og ændre socialpolitikken sammen med resten af ministerholdet.

Tobias Nicolai

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Viggo Okholm

Vi kan kun håbe at de gode intentioner om et andet menneskesyn også bliver til virkelighed i praksis,men det sker selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden.

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Benta Victoria Gunnlögsson, Peter Hansen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Frede Jørgensen, Ete Forchhammer , Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Bodil Rasmussen, Ken Sass, Allan Stampe Kristiansen, Vivi Rindom, Carsten Mortensen, Gert Romme, Helle Walther, Heidi Larsen, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Werner Gass anbefalede denne kommentar

Det kræver tid at genetablere den glemte socialpolitik, som bør tage udgangspunkt i de udsatte borgeres virkelighed, store som små borgere.

Det tager også tid og kræver samarbejde mellem de forskellige instanser og ministerier for at finde de rigtige løsninger der giver et bedre og mere stabilt tilværelse til de mest udsatte.

Det er fint at AK ser andre succeskriterier end bare at få folk i hamsterhjulet igen eller for første gang.

Det lover da bedre en den snævertsynende snak om peronner og folk der bliver ladt tilbage på disse, en snak som den nye statsminister også var ivrig deltager i under sin flexjob/førtidspensionsreform.
MF er forhåbentligt blivet klogere siden da.

Den nye regering skal have den nødvendige tid til at finde de rigtige midler til at hjælpe vores udsatte borgere til et mere værdigt liv end det der var givet mulighed for de sidste 6 til 7 år.

Viljen er der, ser det ud til.

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Estermarie Mandelquist, Benta Victoria Gunnlögsson, Peter Hansen, Steen K Petersen, Nis Jørgensen, Erik Fallesen, Karsten Lundsby, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Katrine Damm, Jesper Sano Højdal, Frede Jørgensen, Ete Forchhammer , Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Bodil Rasmussen, Ken Sass, Allan Stampe Kristiansen, Carsten Mortensen, Gert Romme, Helle Walther, Heidi Larsen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Endelig har vi fået en socialminister, nu mangler vi bare nogle socialkontorer.

Minna Rasmussen, Estermarie Mandelquist, Benta Victoria Gunnlögsson, Mogens Holme, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Christel Gruner-Olesen, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Frede Jørgensen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Heidi Larsen, Carsten Mortensen, birgitte andersen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Socialkontorerne bør være en nem løsning - det er bare at genoprette de statslige arbejdsformidlinger og give fagforeningerne mere reel indflydelse igen - med andre ord at fratage kommunerne opgaven . Opret endnu en af LLR's dumheder i hans Strukturreform.

Kim Folke Knudsen, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Tue Romanow, Katrine Damm, Carsten Munk, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Bodil Rasmussen, Allan Stampe Kristiansen, Werner Gass, Carsten Mortensen, birgitte andersen, Gert Romme, Helle Walther og Bent Larsen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Det værste der skete for de ledige var, da VK+ O regeringen i deres periode før 2011 over night og uden egentlig info og debat, nedlagde arbejdsfordmidlingen og lavede de nye jobcentre, hvor de medarbejdere der ikke havdeden viden som arbejdsformidlingen og fagforeningerne besad. Jeg husker det endnu, hvor det bare blev nævnt i midnatsradioavisen, på en meget tys tys måde, og så var det bare sådan.
Jeg forstår ej heller man kan mangle arbejdskraft, og så er der mange som søger og søger og løber panden mod en mur, især hvis de er ufaglærte. Hvor går en mand på 53 år hen og får et nyt job, hvis han ikke er faglært. Der skal virkelig tænkes med hjertet og forståelse for de, der gerne vil arbejde, men ikke kan få jobbet, de jobs er der ikke mere. Flexjob, hvor er de? Håber den nye socialminister kan give disse mennesker håbet tilbage. De færreste synes det er sjovt at skulle skrive 100 ansøgning og få afslag på afslag. og leve på understøttelse eller kontanthjælp. For de vil så gerne have noget at stå op til igen.Tænk på dem Astrid Kragh!!

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Steffen Gliese, Steen K Petersen, Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Christel Gruner-Olesen, birgitte andersen, Carsten Wienholtz, Jesper Sano Højdal, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Allan Stampe Kristiansen, Kim Houmøller, Werner Gass og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Det værste der skete for de ledige var, da VK+ O regeringen i deres periode før 2011 over night og uden egentlig info og debat, nedlagde arbejdsfordmidlingen og lavede de nye jobcentre, hvor de medarbejdere, der ikke havde den viden, som arbejdsformidlingen og fagforeningerne besad, kom til. Jeg husker det endnu, hvor det bare blev nævnt i Midnats radioavisen, på en meget tys tys måde, og så var det bare sådan. Og det har ikke fungeret optimalt siden for de ledige.
Jeg forstår ej heller, man kan mangle arbejdskraft, og så er der mange, som søger og søger og løber panden mod en mur, især hvis de er ufaglærte.
Hvor går en mand på 53 år hen og får et nyt job, hvis han ikke er faglært. Der skal virkelig tænkes med hjertet og forståelse for dem, der gerne vil arbejde, men ikke kan få jobbet, de jobs er der ikke mere. Og Flexjob, hvor er de? Håber den nye socialminister kan give disse mennesker håbet tilbage. De færreste synes, det er sjovt at skulle skrive 100 ansøgninger og få afslag på afslag. og leve på understøttelse eller kontanthjælp. For de vil så gerne have noget at stå op til igen.Tænk på dem Astrid Kragh!!

Dorte Sørensen

PS: Hjort Frederiksen manipulerede også med sandheden, da han bestilte en rapport, der skulle vise at kommunerne fik flere i arbejde end de statslige arbejdsformidlinger.

Minna Rasmussen, Randi Christiansen, Mogens Holme, Steen K Petersen, Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, birgitte andersen, Helle Walther, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Og så har hun nogle fokusområder på socialområdet, hvor hun ser, at der er brug for at sætte særligt ind nu og her. Hvor »hullerne skal lukkes«: Stigningen i unge hjemløse skal stoppes, og børnefattigdom nedbringes."

Stigningen i unge hjemløse får Astrid Krag måske svært ved at stoppe. Medmindre hun vil tage Mette Frederiksens reformer op til alvorlig drøftelse?
Det er nemlig især dem, der er årsag til hjemløshed blandt de unge, fordi deres kontanthjælp/uddannelseshjælp er så lav.

Og Socialdemokratiet skal også satse på billige boliger, eller alternative boligformer.

Og ups, kontanthjælpsloftet skal fjernes, for det beskærer huslejehjælpen.
Og hvis AK vil børnefattigdommen tillivs, skal integrationsydelsen også i skraldespanden.

Hvorfor ikke fjerne hele baduljen af fattigdomsydelserne, og starte forfra?

Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Werner Gass, Steffen Gliese, Marie Jensen, Steen K Petersen, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Torben Jensen, Heidi Larsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Anders Skot-Hansen, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Herdis Weins, Katrine Damm, birgitte andersen, Ole Jakobsen, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Dorte Sørensen, Frede Jørgensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg tror, det er en langsom og strategisk ændring af synspunktet væk fra den liberalistiske amoral og begærlighed. Det kan man ikke gøre i et snuptag, folk er for forgiftede, så det skal ske i skridtgang.

Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Werner Gass, Nis Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Erik Fallesen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Helle Walther, Torben Skov, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Steffen Gliese, nogle gange skal man altså bare rive plasteret af i et snuptag :-)

Minna Rasmussen, Randi Christiansen, Mogens Holme, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Katrine Damm, birgitte andersen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Socialdemokratiet kan vel starte med at rulle deres egne hovsa-reformer tilbage !!

Minna Rasmussen, Randi Christiansen, Estermarie Mandelquist, Mogens Holme, Heidi Larsen, Susanne Kaspersen, Katrine Damm, birgitte andersen, Carsten Wienholtz og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Hjort Frederiksen har aldrig gjort andet end at manipulere med sandheden. Han er jo jurist... ligesom sin chef.

Werner Gass, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Morten Hjerl-Hansen

Det smager lidt af holistisk kysse kat og derpå hund. I dette politiske klima hvor halvdelen af befolkningen er liberalister uden at vide hvad det indebærer må der mandlig logik og fokus på. En folkevalgt minister skal, uanset køn, lave en fokuseret og rationel punktopstilling med fire-fem punkter samt en tidsramme. Hvis vedkommende fejler må vedkommende gå af, eventuelt ved dygtige journalisters mellemkomst mellem vælgerne og politiker. ”Det er mest romersk. Det er mest senatoragtigt. Det er mest retfærdighed i nystrøget toga.” kan man joke, men hvorfor er det ikke helt demokratisk praksis? Måske er det. Måske kan Astrid Krag virkelig rykke på den hér.

Eva Schwanenflügel

Torben Skov, undskyld mig, men der er masser af jurister, som ikke kunne drømme om at manipulere med sandheden..
Man skal ikke skære alle over én kam ;-)

Jeg er dog helt enig i, at Hjorten og Chefen er gået langt over stregen ved mange lejligheder !!

birgitte andersen, Brian W. Andersen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Både Løkke og Hjort er gået over stregen i deres regeringsperioder, og intet er sket takket være DF. Nu må nuværende regering med støttepartier sørge for at love holdes og også give regeringen den tid ting tager for en gennemførelse. Lovsjusk har vi set nok af, det gavner ingen.

Randi Christiansen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anders Skot-Hansen

@Helle
citat: "Det værste der skete for de ledige var, da VK+ O regeringen i deres periode før 2011 over night og uden egentlig info og debat, nedlagde arbejdsfordmidlingen og lavede de nye jobcentre" (citat slut)
I havde så 4 år i Socialdemokratiet (Socialdemokraterne), hvor I kunne genindføre arbejdsformidlingen. Dengang havde I vist travlt med at introducere "konkurrencestaten", hvor logikken var højere produktivitet for færre penge, uagtet at gik ud over medarbejderne trivsel, livskvalitet og sociale udfoldelse. Man kan sige, at Socialdemokratuet var med til at skabe ulighedsfremmende adfærdsformer i takt med lokallønnens indtog på det offentlige arbejdsmarked. Corydon, der oprettede moderniseringsstyrelsen, har et stort ansvar. Soc.dem. har virkelig mange fejl, de skal rette op på, for at fremstå som et socialt parti.

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Werner Gass, Steffen Gliese, Niels østergård, Karsten Aaen, Ib Christensen, Torben Jensen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Susanne Kaspersen, Herdis Weins, Katrine Damm, Frede Jørgensen, birgitte andersen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Anders Skot-Hansen

Enig. Det var ikke kønt med konkurrencestaten under Thorning-regeringen !!

Men.. Socialdemokratiet med Mette F i spidsen har jo lovet et opgør med den hellige ko, så måske kan det lykkes denne gang?

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Werner Gass, Karsten Lundsby, birgitte andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Sandsynligvis for at indføre noget endnu værre. :o/

Lise Lotte Rahbek

Var det ikke under Poul Nyrup at det blev indført,
at arbejdsløse skal 'aktiveres' med det, som myndighederne nu måtte ønske at fylde den arbejdsløse del af befolkningens liv ud med.
Det var dengang glidebanenturen blev påbegyndt. Turen er ikke slut endnu. For det kan tage laaang tid at vende rundt, og en regering har jo kun 4 år og de skal tælle til 90 og kommissioner tager tid og erhvervslitet hylder højt og... mange kan nå at dø endnu, inden det bliver bedre

Randi Christiansen, Tue Romanow, Steen K Petersen, Flemming Berger, Torben Skov, Steffen Gliese, birgitte andersen, Kim Houmøller, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Herdis Weins og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

*erhvervslivet hyler

Jens Winther

Mærkelig socialminister! Jeg havde egentlig forventet mere af Astrid Krag.

Der er ikke noget, der giver mennesker værdighed, selvværd og stolthed som det at tjene sine egne penge - at bidrage til fællesskabet i stedet for at lægge det til last.

"For nogle mennesker er det ikke et succeskriterie at ende i job" - siger Astrid. OK, det er muligt, at der er nogle, der synes, at det er fint at hente pengene på kommunekontoret. Men er det en samfundsmæssig, social og personlig succes?

Ambitionsniveauet for en socialminister burde være højere!

Ib Christensen

Der er til gengæld ikke meget, mere ydmygende end at blive udnyttet.

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Werner Gass, Torben Skov, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, birgitte andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Winther

Hvis det er så meningsbærende at arbejde, som du beskriver - hvorfor er det så nødvendigt at tvinge mennesker til det? Mennesker burde jo fare jublende rundt i deres sygesenge med kræftdiagnoser, psykiske sygdomme, misbrug og alm. arbejdsudbudsoverskud og TIGGE om at få lov. På en eller anden måde er der et modsætningsforhold mellem at løn-arbejde er det eneste saliggørende i et menneskeliv og så det faktum, at ikke alle arbejder.
Jeg ved skam godt at du har dit dit formål med at skrive som du gør.
Men når du nu alligevel ikke rigtig lykkes med at provokere nogen ret meget længere, kunne du så ikke prøve at udfolde din opfattelse af, med hvilken ret og magt myndigheder og samfundstoppen må tvinge mennesker til at stå til rådighed for et arbejdsmarked, som ikke vil have dem?

Kim Folke Knudsen, Randi Christiansen, Tue Romanow, Steen K Petersen, Werner Gass, Heidi Larsen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, birgitte andersen, Karsten Aaen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Astrid Krag er en hykler, er hun! Ja, undskyld, at jeg sådan kalder vor nye socialminister dette; men det var altså hende, der som medlem af SF? i 2013 og 2014 stemte for Mette Frederiksens nedskæringer (kaldet reformer), som netop gør, at den hel masse unge mellem 18-29 år er blevet hjemløse; de har ikke råd til at betale husleje i de boliger, der er - til dem. Dertil kommer, at når almene boligselskaber skal renovere lejligheder, så lægger de alt for ofte to små 30-40 m2 lejligheder sammen til en stor 70-80 m2 lejlighed; det betyder så, at der heller ikke her nogle billige lejligheder til dem!

Og med ghetto-parken, vedtaget af S, SF, DF sammen med KVAL-regeringen bliver det strengt forbudt for modtagere af kontanthjælp mm. at flytte ind i de her kvarterer, og boligområder -

derfor er Astrid Krag en hykler!

Rikke Nielsen, Randi Christiansen, Tue Romanow, Steen K Petersen, Mogens Holme, Claus Nielsen, Flemming Berger, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, birgitte andersen og Niels østergård anbefalede denne kommentar
Jens Winther

@Lise Lotte Rahbek, i Danmark er der heldigvis - endnu - så mange mennesker, der passer deres arbejde og betaler skat, at vi har råd til et velfærdssystem, som tager hånd om de syge, de nedslidte, børnene og elementære samfundsfunktioner.

Men du har ret: jeg har aldrig forstået, hvorfor nogle mennesker betragter det at arbejde som en plage uden lige. Og jeg anser det at arbejde, at skabe værdi, for en moralsk forpligtelse overfor fællesskabet. Hvis man - som jeg - gerne vil leve i et samfund, hvor fællesskabet tager hånd om de, som ikke kan klare sig selv, tilbyder uddannelse til også de, der har de svageste forudsætninger, sørger for gratis behandling af syge, passer på de ældre og nedslidte osv., så har man en forpligtelse til at bidrage, når man kan. Det kan ikke være frivilligt, om man VIL bidrage, hvis man KAN.

Der er ingen myndigheder, "samfundstop" eller andre, der tvinger mennesker til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk helt frivilligt, om man vil arbejde og dermed bidrage til fællesskabet eller ej.

Men hvis man er i stand til at arbejde, har fællesskabet en berettiget forventning om, at man ikke ligger fællesskabet til last, men derimod gør hvad man kan for at bidrage til fællesskabet - herunder bidrage til de, der som følge af fx sygdom eller nedslidning ikke kan arbejde.

Der er i øvrigt mangel på arbejdskraft i Danmark. Og det er ikke kun ingeniører og IT-specialister, der er også mangel på ufaglært arbejdskraft i store dele af landet.

Ib Christensen

@Jens Winther
Tænk her gik jeg og troede du ville have skattelettelser og minimal stat.
Syntes ikke jeg kan huske du har vist din indteresse for at bidrage, når folk råber op om, at de vil have skattelettelser i stedet for at bidrage.

Minna Rasmussen, Randi Christiansen, Tue Romanow, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, birgitte andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Blot en kommentar til tidligere Thorning regering. Husk at der var hul i kassen, Fogh og Løkke havde brugt råderummet til skattelettelser, der var ufinansierede. Vi havde fået et EU påbud, og det var krise tid. OG ikke mindst, skulle der ændring til, skulle de 90 mandater i hus, OG OG Vestager havde lavet et l...forlig med VK om dagpenge og reducering af efterlønnen OG OG OG krævede, for at Thorning fik magten, at den blå regerings økonomiske politik skulle fortsættes, så hvad skulle Thorning gøre, pest eller kolera. Hun fik os gennem krisen med skinnet på næsen, og tog alle de tæv som vitterligt de radikale skulle have haft. Så lidt realisme må man godt have med i baghovedet også.

Eva Schwanenflügel

Så vidt jeg husker, gav Thorning-regeringen også selskabsskattelettelser.
Det var før de solgte DONG til Goldman-Sachs..

Randi Christiansen, Steen K Petersen, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Claus Nielsen og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
birgitte andersen

Jens Winther
Jeg tror på at alle gerne vil bidrage med noget til samfundet!
Jeg gik for snart mange år siden i skole med en fyr, som ikke ønskede at arbejde! Og ærligt talt så tror
jeg heller ikke der var nogle arbejdsgivere der ønskede at have ham ansat. For hans store " Fejl " var at hvis fru Jensen / eller en anden nede på vejen, var kommet til skade eller på anden vis havde brug for hjælp, ja så var han der i løbet af et split sekund. Var han i skole, så gik han bare. For som han sagde så var der mere brug for ham et andet sted. Disse mennesker som ham, findes næsten ikke mere, desværre kan jeg fristes til at sige. Samfundets krav til ham var for strenge, på trods af at han tit havde en arbejdsdag på 12 timer eller mere og 7 dage om ugen........Nogle steder fik han lidt penge for hans hjælp andre stede måske et måltid mad. Men efter som alle skal betale skat og have en indtægt for at kunne sige at vi bidrager, så tror jeg vi som samfund har mistet noget meget uvurderligt. Noget som ikke lader sig gøre op i et 7- 15 job, og af om man betaler sin del til samfundet. Han betalte måske ikke med skat til samfundet, men med sin kærlig til at hjælpe andre.

Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jens Winther

@Birgitte Andersen, for rigtig mange år siden var den smule "velfærdssystem", der eksisterede, baseret på privat velgørenhed, hvad enten det var de velstående, der efter eget valg tid med anden uddelte almisser eller støttede velgørende foreninger, eller det var mennesker, der som din skolekammerat lavede frivilligt velgørende arbejde. Det system havde både sine styrker og sine indlysende svagheder.

Nu har vi som et politisk valg besluttet at institutionalisere velfærdssystemet og hæve niveauet en hel del. Derfor opkræver staten skatter og varetager velfærdsopgaverne. Det sikrer ensartet behandling af alle og sikrer, at velfærdsniveauet er et politisk valg.

Det, tror jeg, vi alle er bedre tjent med. Selvom det andet system også havde sine fordele.

@Ib Christensen, jeg har lagt mærke til, at du ofte tror underlige ting. Jeg går ikke ind for offentlig slendrian og sløseri - og jeg går heller ikke ind for uhæmmet skatteplyndring. Men omvendt er jeg bestemt ikke skattenægter. Jeg mener faktisk at have et velbegrundet og nuanceret syn på den offentlige sektor og behovet for skattefinansiering af den offentlige sektor.

Brian W. Andersen

@ Lise Lotte Rahbek

Både og. Serviceloven, Aktivloven og Beskæftigelsesindsatsloven blev lavet under den lille socialreform i 1998 som afløser for den tidligere bistandslovgivning, men bestemt ikke som vi kender disse love og deres anvendelse i dag. Serviceloven og Aktivloven blev anbragt under Socialministeriets resort og Beskæftigelsesindsatsloven under Arbejdsministeret. Kontanthjælpsmodtagere fik ikke differentieret deres ydelser og rettigheder efter alder, uddannelse, bagrund og herkomst som de gør i dag. De blev opdelt i 5 matchgrupper efter deres vurderede tilknytningsmuligheder til arbejdsmarkedet, hvori fysisk og psykisk helbred, uddannelse, sociale problemer, misbrug, osv. indgik i vurderingen. Gruppe 1 var umiddelbart jobparate og gruppe 4 og 5 var generelt fredet for beskæftigelsesindsatsen og havde ret til hjælp til de problemer, som havde placeret dem i de nederste matchgrupper. Disse love blev i 2001 suppleret af indførelsen af arbejdsevnemetoden som du kan læse i sin oprindelige form her: http://www.k10.dk/media/laerebog.pdf

Her sluttede ændringerne under Nyrup. VKO kom til magten og derfra gik det pludseligt så stærkt med ændringer at vi aldrig får at vide om den lille socialreform kunne have virket efter hensigten. I 2002 blev alle dele af reformen og alle overførselsindkomster overflyttet til Arbejdsministeriet, der ved lejligheden blev omdøbt til Beskæftigelsesministeriet og i samme år indførtes starthjælpen. Også i 2002 indførtes det frie sygehusvalg og i denne forbindelse blev den behandlingsgaranti som indførtes året før differentieret, således at borgere i fast arbejde skulle sættes foran ydelsesmodtagere på sygehusenes ventelister.

I 2003 laves der en komplet reform af førtidspensionen og anvendelsen af arbejdsevnemetoden skærpes til at lægge mere vægt på arbejdsprøvninger end på lægefaglige vurderinger af borgerens helbred. Dette var faktisk det første forsøg på at stoppe nye pensionstilkendelser til de svageste kontanthjælpsmodtagere. Fra 2004 flyttes analyser og evaluering på social og beskæftigelsesområdet fra SFI og universiteterne i stigende grad til private konsulentfirmaer.

I perioden 2002 til 2008 kom der gennemsnitligt en lovændring for kontanthjælpsmodtagere hvert kvartal og af indlysende praktiske grunde affattedes flere paragraffer i Aktivloven og Beskæftigelsesindsatsloven med ordlyden; "Nærmere regler fastsættes af Beskæftigelsesministeren". Med sagsbehandlingstider på op til 6 måneder endte mange med at blive fastholdt på kontanthjælp af de hastige ændringer i reglerne.

I 2007 kom så strukturreformen og med denne nedlæggelsen af Arbejdsformidlingen, fagforeningernes formidlingsopgaver og de kommunale socialkontorer, hvor alle disse opgaver blev samlet under de nydannede jobcentre.

I 2008 ramte finanskrisen Danmark og de manglende penge til bankpakker og andet godt skulle findes et sted. Det kom selvfølgelig til at handle om at genskabe erhvervsvæksten, hvilket skulle gøres igennem støtte erhvervslivet med både lempelser, direkte støtte og en øgning af arbejdsudbuddet. Sidstnævnte med en dobbelt funktion som både pres på reallønnen og finansiering af de øvrige tiltag.

I 2009 kom resultatet af dette arbejde. Blandt andet blev dagpengeperioden halveret og under Aktivloven blev matchgrupperne reduceret fra 5 til 3, således at borgere fra dette tidspunkt kun kunne være jobklare, indsatsklare eller midlertidigt passive. Anvendelsen af arbejdsevnemetoden fik endnu en skærpelse efter samme opskrift som jeg nævnte tidligere.

Her gider jeg ikke fortsætte længere. De ovenfor beskrevne lovændringer er kun højdepunkterne i en konstant kurs af stramninger nederst i samfundet og Løkke nåede et par stykker mere, inden at han måtte aflevere statsministernøglerne til Thorning. De fleste husker nok de reformer der fulgte, nedlæggelsen af de sociale nævn og selv disse tiltag var ikke nok, eftersom det første som Løkke gjorde da han fik nøglerne tilbage igen var at gennemføre Jobreform2015 og indføre integrationsydelsen i Aktivloven, hvorefter stramningerne nederst på samfundsstigen er fortsat i samme tempo som i nullerne.

Vi kan ikke komme til at vide om Nyrup faktisk startede glidebanen for samfundets svageste borgere. Hans to største synder er nok at have åbnet døren for at andre kunne lave denne glidebane og at have startet det store udsalg af statens virksomheder, ejendomme og institutioner, hvoraf mange dengang var overskudsgivende og bidrog med indtægter, som lige siden har skullet indhentes med skatteindtægter og vækst.

Jeg har svært ved at se hvad gode toner fra den nye Socialminister Astrid Krag skal gøre for at rette op på alt dette. Socialministeriet er et vejledende lilleputministerie og al magten over personer udenfor arbejdsmarkedet ligger delt imellem Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.
Og hvor står vi i dag? Efter de seneste tal fra jobindeks, så er 72,8% af ydelsesmodtagerne under Aktivloven for syge til at atbejde, men lovens øjne kan de kun være jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Beskæftigelsesminister efter beskæftigelsesminister har pralet med nedgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, men det kniber gevaldigt med at påvise at de er kommet i arbejde eller uddannelse. 32.700 færre på kontanthjælp stod tælleren på lige inden at Peter Hummelgaard fik den fjernet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Aktuelt er er nyt stykke undersøgelsesarbejde gået i gang, fordi imens antallet af ydelsesmodtagere er faldet efter reformerne i 2012 til 2014 og Løkkes jobreformer, er antallet af borgere uden kendt indkomst steget fra 130.000 til 160.000. Man ved ikke hvad disse mennesker lever af, men den populære antagelse har været at de fleste forsørges af ægtefælle, familie eller selvstændig virksomhed. Den holder bare ikke vand. Hvor mange der forsørges af sin ægtefælle kan ses på anvendelsen af personfradraget og driver man lovligt en selvstændig virksomhed er man regnskabspligtig. Disse er derfor hovedsagligt personer med kendt indtægt. Unge hjemmeboende over 18 år som fortsat forsørges af forældrene er til gengæld svære at se, men antallet af unge SU-modtagere og unge i job sætter en grænse for hvor mange der kan findes her. Til gengæld har man i et stykke tid vidst at mindst en sjettedel af dem, der forlader kontanthjælp hverken kommer i job, uddannelse eller anden offentlig ydelse og at dette kan have stået på længe. Nu er man så endelig begyndt at under hvem de 160.000 er og hvad de lever/overlever af: https://www.a4job.dk/artikel/160-000-lever-helt-uden-indkomst-i-danmark

Jeg har lavet rigeligt med socialt gadeplansarbejde og boligsocialt arbejde igennem alle de her beskrevne år til at turde komme med et gæt på de kommende resultater og de bliver ikke kønne. Spørgsmålet er om der overhovedet vil blive reageret på disse med noget som helst andet end tom symbolpolitik. Nu skal der findes penge til den klimalov som regeringens grundlag hviler på og både RV og store dele af socialdemokraterne har blikket stift rettet på arbejdsudbuddet. Finansministeriets regnemodeller er stadig de samme og mon de kan finde penge både til klimalov og til at rehabilitere og om nødvendigt førtidspensionere tusindvis af helt ødelagte borgere? Jeg vil se det før jeg kan tro det.

Kenneth Krabat, Minna Rasmussen, Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen, Steen K Petersen, Søren Kristensen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Susanne Kaspersen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen, birgitte andersen, Torben Skov og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er, at bidrag til samfundet over de seneste 25 år entydigt er blevet snøret sammen til økonomisk overskudsgivende lønarbejde.
Det er imidlertid reelt kun interessant i forhold til bytteværdi overfor udlandet. Indenfor landets grænser handler det i langt højere grad om, at man kan yde sit bedste dér, hvor man har sin styrke, i troen på at andre gør det samme.

Kim Folke Knudsen, birgitte andersen, Brian W. Andersen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Susanne Kaspersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Winther
Du skriver "Der er ingen myndigheder, "samfundstop" eller andre, der tvinger mennesker til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk helt frivilligt, om man vil arbejde og dermed bidrage til fællesskabet eller ej."

Det er for så vidt sandt. Altså hvis du mener, at det at give mennesker valget mellem kriminalitet, som jo trods alt også er en slags lønarbejde på højt risikoniveau, dø af sult og kulde eller lade Jobcentrene udskrive sig til gratis arbejdskraft i praktikker osv. er et reelt valg. Jeg vil ikke kommentere din moralske indstilling til arbejdsmarkedet og chancen for at gøre rige mennesker rigere, set ift til individets overlevelseschancer uden indtægt.

De virksomheder, du har ondt af, fordi de ikke kan skaffe den ønskede arbejdskraft, kunne jo overveje at annoncere efter arbejdskraften og deltage i en konkurrence med andre virksomheder om at tiltrække arbejdskraften med gode løn- og arbejdskraft istedet for at få den tvangsudskreven af Jobcentrene. Det siger en gammel regel om udbud og efterspørgsel. Men det kan være det er en skrøne.

Kenneth Krabat, Tue Romanow, Niels Duus Nielsen, Steen K Petersen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Werner Gass, Susanne Kaspersen, Kim Houmøller, Dorte Sørensen og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

De kunne også, Lise Lotte Rahbek, slå sig til tåls med det, de har kapacitet til at levere og lade det være godt med det.

Eva Schwanenflügel, birgitte andersen, Susanne Kaspersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Steffen Glies
Ja, helt enig. Så ville det evige krav om vækst på en begrænset klode ebbe ud. Måske endda i tide.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, birgitte andersen og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Morten Hjerl-Hansen

Vi på den fine, fine velmenende venstrefløj kunne passende her spørge os selv om hvad den hjemløse er.

Min grundoplevelse af mange hjemløse som jeg har talt med personligt er at de er frygtelig uopdragne. Ikke sådan at de ikke holder døren, men mere på sådan en frygtelig demoraliseret måde. Vi ved jo fra militærhistorieskrivningen hvordan tropper begynder at opføre sig når de ikke får mad og det regner. De begynder at voldtage og den slags. Hjemløse gør noget andet. De mister egenomsorgen og slås i stedet, af nødvendighed, med tilvejebringelsen af føden, de slås med vejret og hvor de skal sove næste nat og bruger al deres energi på det.

Lad os nuancere denne uopdragenhed og se om vi kan ramme ned i noget rodet sprog. Det fritager os for at føle os som engle.

"Enhver hjemløs skriger på den kærlighed de ikke fik som børn." Nej. Det er en alt for sentimental og unuanceret måde at se den hjemløse. Edvard Munchs billede skriger. Den hjemløse skriger på en anden måde. Hvilken måde?

Kim Folke Knudsen, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Morten Hjerl Hansen,

Jeg kan anbefale et podcast med Russell Brand og den særdeles indsigtsfulde Gabor Maté:

Det handler blandt andet om 'skrig'..

https://www.russellbrand.com/podcast/053-dr-gabor-mate-damaged-leaders-r...

Kenneth Krabat, Niels Duus Nielsen, Steen K Petersen og Morten Hjerl-Hansen anbefalede denne kommentar
Jens Winther

@Lise Lotte Rahbek, jeg anser ikke kriminalitet for et arbejde, og det giver i hvert fald ikke noget positivt bidrag til fællesskabet.

Falder det dig ikke ind, at der er et nærliggende, åbenlyst alternativ til de muligheder, du oplister? Du ser alternativerne som 1) kriminalitet, 2) dø af sult (hvilket ikke er en reel mulighed i Danmark, med mindre der er tale om selvmord) og 3) praktik via Jobcenteret. Faktisk tager langt-langt flest danskere et af de to nærliggende alternativer: at søge et arbejde eller at blive selvstændig. Men det skal måske anses for afvigelsen?

Jeg har såmænd ikke ondt af virksomhederne. Men det lyder, som om du mener, at de virksomheder, der har ubesatte jobs, ikke gør noget for at få stillingerne besat. Hvor dumme tror du virksomhedsledere er? Nye medarbejdere, der er tvangsudskrevet fra Jobcenteret, er ingens førstevalg - uanset om de kommer med tilskud eller ej. For hvis de er tvangsudskrevet, er det åbenlyst ikke mennesker, der er drevet af en positiv motivation. Og mennesker, der er negative fra start, bliver sjældent gode kolleger!

Helle Walther

ES@ Ja de, HTS og BC og Vestager gav skattelettelser på selskabsskatten få at få gang i væksten, Mette F var imod sammen med Sass.
Og salget af DONG, er ord mod ord, som jeg oplevede og undersøgte, så havde BC ikke andet at gøre, DONG, nu Ørsted, skulle have hjælp her og nu, og der var bred politisk opbakning, kun DF , populistpartiet sprang i målet. Om det kunne være gjort anderledes ,skal jeg ikke dømme om, men jeg tror, at takket være den hjælp, er Ørsted en stor succes i dag. Det må historien forske i .

Margit Johansen

Jo, job og uddannelse skal være målet for alle. I lange perioder af livet, i kortere perioder, på fleksibel tid, på fuld tid m.v.Arbejdsmarkedet og uddannelserne skal stå til rådighed for os alle, på det rigtige tidspunkt og på de vilkår der virker for den enkelte.

Anders Skot-Hansen

"...DONG, nu Ørsted, skulle have hjælp her og nu,.."
I 2011 have direktionen i DONG (6 medarbejdere) en indkomst på 29,7 millioner. Var det derfor de skulle have hjælp?

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Så vidt jeg har forstået, er det indskrevet i lissabon traktaten, at al social inkludering skal foregå via arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked som defineres på de herskendes betingelser. Følg pengene - find magten. Slam ! Så hvad gør astrid ved det? (Som i øvrigt har fået et dejligt nyt look) istedet for alle disse opgejlede businessuits, der skal forestille at være folkets tjenere, men hvem tjener de egentlig? Kun den ene procent, og garnet strammes, så resten mister stadig mere frihed, og velfærden lider den langsomme kvælningsdød

Kim Folke Knudsen

Nye veje i beskæftigelsespolitikken.

Dagpenge. Indfør 3 års dagpengeret med uddannelsesgaranti til de ledige. Hvis denne løsning koster for meget så start med at indføre den 3 årige dagpengeret for alle over 55 år.

Genoptjeningsperioden nedsættes til 2 måneders ordinær beskæftigelse. Vi skal have flyttet folk væk fra kontanthjælp og tilbage til dagpenge, hvis deres eneste problem er et nyt job.

Genoptjeningsperioden skal udvides så arbejde i løntilskud og seniorjobordningen ligeså giver ret til genoptjening af dagpenge.

Seniorjobordningen skal gælde alle, der er fyldt 60 år og op efter og ikke kun borgere, som har 5 år til at de kan ansøge om efterløn.

Det skal være muligt at tillægsforsikre sig mod højere dagpengebidrag, så folk kan vælge at forsikre sig til en større månedlig udbetaling ved benyttelse af dagpengeretten. Ordningen skal være helt frivillig.

Seniorførtidspensionen skal udvides til alle borgere, som er fyldt 60 år og opefter. Tilkendelse af Seniorførtidspension skal foregå i et uafhængigt sundhedsfagligt organ og ikke være underlagt kommunal kassetænkning, hvor målet ender med at fryse folk fast på lav kontanthjælp i en uendelighed. Der skal indføres 100% statsrefusion for udbetaling af Seniorførtidspension, så kommunerne ikke belastes af, at tildele flere borgere denne pension.

Trepartsdrøftelse mellem DA, LO, Regeringen om nedslidning forebyggelse af mobning og forebyggelse mod dårligt arbejdsmiljø.

Trepartsdrøftelse mellem DA, LO og Regeringen om indførelse af en mulighed for at gå af på Folkepension tidligere for grupper af borgere, der er særligt nedslidte.

De mange sager om borgere, der føler sig dårligt behandlet af myndighederne. Er vi der, hvor vi skal have en Social Ombudsmand, som kan gå ind i de mest groteske sager og komme med påtaler og vejledning.

Eva Schwanenflügel

Leo, borgerløn kan kun fungere i et totalt retfærdigt samfund.
Ellers vil en sådan udhule mindstelønnen, og generere flere fattige.