Interview
Læsetid: 8 min.

Sognepræst Marie Høgh: Det er en sygdom i blå blok, at borgerlighed alene handler om økonomi

Det borgerlige Danmark har glemt hele det menneskesyn, der ligger bag den borgerlige politik, og flere af de blå partier har helt fjernet sig fra deres idémæssige grundlag og kristne kulturarv. Det mener sognepræst og debattør Marie Høgh, der opfordrer borgerligheden til at samle sig om dyder som kultur, uddannelse, fælles arv og åndshistorie
Ifølge Marie Høgh kan vi smide folk ud af landet fra nu og til al evighed, men hvis vi glemmer vores eget kulturelle ophav og kristendommen, er det hele ligegyldigt.

Ifølge Marie Høgh kan vi smide folk ud af landet fra nu og til al evighed, men hvis vi glemmer vores eget kulturelle ophav og kristendommen, er det hele ligegyldigt.

Indland
2. juli 2019

Det er en afstumpet borgerlighed, der mener, at det borgerlige Danmarks krise først og fremmest handler om økonomisk politik og skattelettelser.

For grundlæggende er der tale om en værdimæssig krise, hvor de borgerlige længe har forsømt kerneværdier som pligt, ansvar, dannelse, kultur, frihed og ordentlighed, mener den borgerlige debattør og sognepræst Marie Høgh.

»Jeg kan blive helt rystet over, at man kan tænke, det alene handler om økonomisk politik. Det er sygdommen i den borgerlige fløj. Det er ikke bare økonomisk politik, man vinder valg på. Det gør man også på værdipolitik,« siger hun.

Og det er netop værdipolitikken, Marie Høgh fremhæver, når hun skal diagnosticere blå bloks sammenbrud ved folketingsvalget. Information spørger i denne artikelserie borgerlige stemmer om, hvordan blokken skal rejse sig efter valget, og hvad det borgerlige projekt fremover skal være. 

Marie Høgh stillede under folketingsvalget op for De Konservative, men blev ikke valgt ind. Hun kalder sig selv for en grundtvigsk-tidehvervsk præst og har som debattør længe været en markant stemme i debatten om islam, danskhed, kristendom og indvandring.

Marie Høgh mener, at den borgerlige fløj har glemt selve forståelsen og blikket for det menneske, der ligger bag enhver politik. Derfor er der de seneste ti år sket en forråelse af det konservative og liberale idégrundlag.

Det er blandt andet kommet til udtryk på kulturdagsordenen, som hun mener burde ligge dybt rodfæstet i det borgerlige Danmarks dna.

»Mennesket har brug for en åndelig sammenhængskraft, for at vi kan hænge sammen kulturelt. At der er en homogenitet, at vi har en fælles historie, kultur, arv og åndshistorie, der gør os til det land, folk og samfund, vi er. Hele den åndelige baggrund har de borgerlige glemt,« siger Marie Høgh.

Det handler ikke om Thorvaldsens Museum eller besparelser i Danmarks Radio, påpeger hun. Det handler om, at kulturen er med til at danne et samfund, et folk og et land.

»Vi taler om kultur på en måde, så man lige så godt kunne tale om fiskekvoter eller pensionsordninger,« siger Marie Høgh.

’Kulturbrugere’

Det borgerlige værdskred afspejler sig også i uddannelsessystemet, hvor de borgerlige ifølge Marie Høgh »virkelig har svigtet« ved at overlade dagsordenen til venstrefløjen, der senest har bebudet et opgør med blandt andet uddannelsesloft, nationale test og årlige toprocentsbesparelser.

Imens ved de borgerlige fortsat ikke, hvad de skal stille op med uddannelsesområdet, mener hun.

»Dannelse, historie, kristendom og alle de ting, der ikke er fag, man kan måle og veje i bruttonationalproduktet, og som ikke passer ind i pølsefabrikstænkningen. Men som faktisk handler om det menneske, der skal komme ud af uddannelsen. Her har borgerligheden i den grad svigtet,« siger hun.

Paradoksalt er de ting, som de borgerlige har betragtet som »bløde og ligegyldige værdier«, afgørende for, at det borgerlige projekt overhovedet kan opretholdes og bestå.

»Det er fornemmelsen for og det at tale om, at vi faktisk er et land med en arv. Det skal vi tale op. Der er hele tiden en samfundstænkning, hvor vi taler om borgeren og klienten. Men der er faktisk et fædreland at give videre, noget, vi har fået i arv, og som den borgerlige fløj har svigtet.«

– Er borgerlige dyder som kultur og uddannelse blevet ofret for devisen om ’mindre stat, mere privatisering’?

»Ja, det er noget af det. Borgerligheden ønsker også mindre stat. Men her burde man fokusere på afbureaukratiseringen,« siger Marie Høgh og gentager, at de borgerlige politikere grundlæggende glemmer at spørge sig selv, hvorfor de ønsker mindre stat, mere frihed og ansvar.

»Det skal vi, fordi velfærdsstaten har skabt et blik på mennesket som værende en bruger. Selv på kulturområder taler man om kulturbrugere, det er et fuldstændig sygt udtryk. Man ser mennesket i velfærdsstaten som en klient med rettigheder.«

Det handler om værdighed

Marie Høgh understreger, at velfærdsstaten grundlæggende er god, og at det ikke er et borgerligt ønske at afskaffe den. Men ved at betragte mennesket som en klient har velfærdsstaten taget overhånd. Borgerligheden skal blive bedre til at se mennesket som et væsen, der har pligt, ansvar og ånd. Og som derfor har brug for at være sat et sted, hvor man har ansvar og forpligtelser.

»Vi ønsker mindre stat for at få meget mere ansvar tilbage til mennesket, fordi et menneske lever og vokser med at have ansvar for sig selv og sit liv.«

Det bringer os tilbage til det med den økonomiske politik. Tidligere i denne serie fastholdt De Konservatives Mette Abildgaard, at det ikke er på værdispørgsmålet, men derimod på den klassiske økonomiske politik, at det borgerlige Danmark har svigtet.

»Det er så langt fra solid borgerlig tænkning. Mennesker er ikke kun interesseret i økonomiske spørgsmål,« lyder Marie Høghs svar til den analyse.

Hun ser, at mennesker særligt i disse år har en eksistentiel længsel efter værdier – at finde ud af, hvad vi kommer af, hvor vi hører til, og hvorfor samfundet ser ud, som det gør.

»Den rodløshed, man har dyrket i mange år, kan vi ikke holde ud mere. Vi længes efter sammenhæng. Når de borgerlige og Mette Abildgaard kan sige, at det handler om økonomisk politik, så kan det kun gå én vej for borgerligheden. For der har venstrefløjen trods alt et andet greb om værdipolitikken, end den borgerlige fløj har,« siger Marie Høgh.

»Det handler om, at vi ikke bare er tandhjul i et stort velfærdsapparat, men at vi er selvstændige skabninger.«

Hvis ikke borgerligheden bare skal fremstå som »blå regnedrenge«, der kun har fokus på excelark og flere penge på kontoen, skal ønsket om skattelettelser funderes i det menneskesyn, mener hun. 

»Ellers bliver det de velhavendes politik. Men det handler i virkeligheden om ethvert menneskes penge, også den lille arbejder, der ikke tjener ret meget. Det handler om værdighed.«

Et nationalt projekt

Marie Høgh peger på værdier som uddannelse, dannelse, oplysning og kultur, når hun skal komme med bud på, hvad det borgerlige projekt fremover bør samle sig om.

Den borgerlige fløj skal investere i børn og unge og give dem alt det, der skal til, for at vi kan give landet videre til de efterfølgende generationer.

Hun nævner en »detailregulering af det enkelte menneskes liv«, som hun mener kun er blevet større de seneste ti til 20 år. Øgede cigaretpriser, opdragelsespaneler og samtykke før sex er alle indgreb i det enkelte menneskes privatsfære og åndelige liv, hvor staten bliver til »et godhedsregime«.

»Det er så langt fra, hvad der er grundborgerligt,« siger hun.

Og så skal det borgerlige projekt være et nationalt projekt. Det bør stå mejslet i granit, at man som borgerlig vil bevare EU-forsvarsforbeholdet og holde grænserne lukkede.

»Det bør slet ikke være noget, vi skal diskutere. Selvfølgelig skal man som nationalstat have lov at holde hoveddøren lukket. Vi står over for et massivt integrationsproblem og kan ikke tåle, at der kommer flere ind,« siger Marie Høgh.

I den forbindelse har de borgerlige politikere svigtet ved ikke at tale om danskernes kristne kulturarv, hvad det vil sige, at Danmark er et kristent land, og hvilket aftryk kristendommen har på dansk kultur.

»Kristendommen er vandmærket på vores kultur. Og det skal tales op i forhold til udlændingespørgsmålet,« siger Marie Høgh.

»Det er ikke nok bare at føre en stram indvandrerpolitik. For hele den der klamme danskhedsdebat er opstået i kølvandet af, at vi har fået mange hertil med anden kulturel og religiøs baggrund.«

Vuggegaven

Hun bemærker, at hele danskheds- og kulturdebatten er blevet defineret i forhold til indvandring, stramninger og asylstop. Tiltag, som hun kalder »vigtige og nødvendige«, men utilstrækkelige.

Ifølge Marie Høgh kan vi smide folk ud af landet fra nu og til al evighed, men hvis vi glemmer vores eget kulturelle ophav og kristendommen, er det hele ligegyldigt.

»Hvis vi glemmer alt det, vi har fået i vuggegave – litteraturen, historien, poesien, myterne, alt det, der har formet os – så har vi ingenting. Så har vi tabt vores sjæl. Det er Danmarks sjæl, der er på spil. Og den redder vi ikke ved at føre en stram indvandrerpolitik,« siger hun.

Da Europa i 2015 åbnede sine grænser, var det ifølge Høgh med troen på en »postkristen tanke« om, at mennesket ikke er eksistentielt formet af kultur og religion, men at man kan vade over landegrænser og leve i ét stort menneskefællesskab. Den tanke har kostet os dyrt i form af massive integrationsproblemer, mener hun.

»Vi har lukket øjnene for, hvad kultur betyder helt ind i knoglerne af folk. Selvfølgelig tager man sin kultur med sig. Den løber i ens blodårer. Det er det, man er syet sammen af. Og regningen er så stor, at vi ikke bare kan løse det ved nogle små åndssvage stramninger her og der.«

– Har man glemt den borgerlighed, du taler om, i flygtninge- og indvandrerpolitikken?

»Ja, vi tror, vi bare kan skære skiver af frihedsrettighederne for at løse integrationsproblemet. Et tørklædeforbud eller en imamlov løser intet. Men det skærer i frihedsrettighederne, og dem får vi aldrig nogensinde tilbage. Vi betaler med vores åndelige arvesølv uden at komme problemerne til livs.«

Ikke ideologi

En tilbagevendende konflikt i den forgangne regeringsperiode har været forholdet mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. I bogen Befrielsens Øjeblik taler Lars Løkke Rasmussen (V) om at have brugt »mange kræfter« på at bygge bro mellem de to partier, der ofte tænkte »mere på sig selv end på projektet«.

Men mange af de konflikter, der har udspillet sig, er »småtterier« og handler snarere om »smålige opgør end om reel politik«, mener Marie Høgh. I det store perspektiv bør hele blå blok kunne finde sammen om det, hun kalder for »de kerneborgerlige dyder«.

»Det er mig en gåde, at det kan være så svært at rejse den borgerlige lejr. Det er i virkeligheden ikke ideologi. Det er bare noget, der ligger lige foran os, som vi har fået, og som vi skal give videre,« siger hun.

»Når et parti fjerner sig fra sit idémæssige grundlag, så mister det selvfølgelig vælgere. I hele den vestlige verden ser vi en eksistentiel melankoli, hvor de etablerede partier ikke er i stand til at værne om alt det, der er vores nationale identitet. Når vi glemmer vores væsens rod, så er det nemmeste at gribe til yderligheder for at stoppe ulykken. Det er forståeligt, men bare ikke nok. Og det er både Brexit og valget af Trump udtryk for.«

Serie

Det borgerlige Danmarks genrejsning

Blå bloks valgnederlag er historisk. Ikke siden 1960 har blokken været så lille, og så er den mere splittet end nogensinde før. Venstres formand vil samarbejde med Socialdemokratiet. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er kollapset, og ingen vil lege med det nye parti i blokken, Nye Borgerlige. Hvad er gået galt? Og hvordan skal det borgerlige-liberale Danmark samle sig om et fælles projekt de næste fire år? Det spørger Information om i denne artikelserie. 

Seneste artikler

 • Det borgerlige Danmark befinder sig i en identitetskrise

  2. august 2019
  Mens regeringen og dens støttepartier fremstår historisk samlet, kan ingen kan længere svare meningsfuldt på, hvad der forener de partier, som kalder sig borgerlige
 • Morten Messerschmidt: »Dansk Folkeparti er det borgerlige Danmark«

  25. juli 2019
  Selv om flere partier har købt ind på en stram udlændingepolitik, adskiller Dansk Folkeparti sig fra de andre ved, at de ønsker den stramme linje af kærlighed til fædrelandet og ikke af ’nødvendighed’, siger Morten Messerschmidt. I sidste artikel om det borgerlige Danmarks genrejsning stiller DF’eren sig tvivlende over for, om der overhovedet er noget, der samler de blå partier
 • Redaktør: Uden nye ideer vil den borgerlige mainstream stille og roligt forsvinde

  22. juli 2019
  Hvis ikke de borgerlige begynder at skrive debatbøger og formulere visioner for et nyt borgerligt projekt, vil den brede borgerlighed forsvinde, mener historiker Christian E. Skov. Selv mener han, at det centrale må være, hvordan Danmark bliver rigere, uden at sammenhængskraften forsvinder. Projektet kræver lederskab, og det bør ikke være Lars Løkke Rasmussen
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kultur er flydende. Det er religion også. Danerne har haft flere religioner og kulturen har altid udviklet sig konstant. Det vil den fortsætte med uanset hvad de borgerlige mener definitionen på dansk kultur er på et givet tidspunkt.

Danerne er ligeglade med blå bloks kulturpjat, DF’s kristendomsgøjl og er tilmed let påvirkelige af udefrakommende kultur.

Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, søren ploug, Sten Larsen, Ejvind Larsen og Peter Knap anbefalede denne kommentar

Det borgerlige menneskesyn kan vist med god basis i historien beskrives sådan:
Størrelsen på din formue afgør dine rettigheder.
Der er forbløffende lidt positivt at sige om disse dybt overtroiske væsner. Undskyld, Gud er selvfølgelig et naturfænomen til forskel fra nisser.

Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Torben K L Jensen, Mogens Holme, Susanne Kaspersen, Nis Jørgensen, Hanne Wilmann, søren ploug og Minna Rasmussen anbefalede denne kommentar

En artikel i The Guardian fangede mig. Den siger vist alt om borgerlig tankegang
https://amp.theguardian.com/technology/2018/jul/23/tech-industry-wealth-...

Torben K L Jensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Ja; Gå bare tilbage til "Gud - Konge - og Fædreland".
Det er da tilbageskridt så det vil noget.

Vi på den modsatte fløj vil trække lidt på smilebåndet som modsvar. Jeg regner ikke med at det vil blive nødvendigt at modgå ovenstående med hø-tyve og spids-grebe.

;-)

Niels Duus Nielsen, Mogens Holme, Jens Kofoed, Susanne Kaspersen og Malte Ramskov anbefalede denne kommentar
Peter Hedegaard

Der er ikke meget jeg er enig med sognepræsten om. Måske lige noget omkring at give folk lidt mere ansvar ved at vise dem tillid. Afbureaukratisering. Her er der helt sikkert nogle ressourcer som kan frigøres til andre opgaver.
Jeg synes hun modsiger sig selv flere gange. I det hele taget virker dette borgerlige livssyn eller ideologi meget besværligt at navigere i. Som at skulle huske en lang løgn. Det kan man ikke og det bliver sværere og sværere at holde styr på den. Der mangler logik og rationale.
Hun nævner ikke vores største trussel, klimaproblemerne, med ét ord. Men klimaproblemer kan virkelig også ødelægge den gode stemning i den borgerlige lejr for de kan ikke bekæmpes med følelser eller fællesbøn. Og så vil man jo være tvunget til at ty til venstreorienterede værktøjer som rationale og det smadrer den borgerlige løgn.

Niels Duus Nielsen, Christina Laugesen, Martin Rønnow Klarlund, Karsten Lundsby, Ole Frank, Torben K L Jensen, Mogens Holme, Helene Kristensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Hanne Ribens, Michael Christiansen, Susanne Kaspersen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, søren ploug og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar

Intet sted er det - grådigheden - mere synligt end i England, hvor kampen internt i det konservative parti, flår partiet of landet til atomer, i jagten på flere penge til nogle meget få, der allerede har alt for meget.

https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2019/jul/01/martin-row...

Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Torben K L Jensen, Michael Christiansen, Susanne Kaspersen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og søren ploug anbefalede denne kommentar
Marianne Ljungberg

Danmark, kristendom, kulturarv...hvis teologen kigger sig lidt omkring, opdager hun at der var noget hun - på sin lange skattebetalte uddannelse - aldrig fik lært.

Henrik Ljungberg

Mogens Holme, Hanne Ribens, Jens Kofoed og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Andreas Gamél von Benzon

"A "representation" [of the fourth spatial dimension] is as impossible as the "representation" of colours... to one born blind." - Hermann von Helmholtz.

Hvormed jeg blot må sige, at den samhørighed mennesker imellem, som Marie Høgh taler om, afspejler en bevidsthed, der er lukket helt sammen om det relative og ligegyldige. Mennesket er ikke først og fremmest forbundet gennem historie, kultur og arv, men i og med menneskeligheden, dvs. det, at det er et levende væsen. Det er derfor, at borgerlighed også på værdipolitikken er et forsimplet og farligt verdensbillede, som i øvrigt aldrig kan legitimere præmisserne for sin såkaldte tænkning med andet end en Baron von Münchhausen-logik; den forsøger at hive sig op i sit eget hår. Borgerlighed er mao. åbenlyst også hvad angår værdipolitikken udtryk for en flad og mat eksistentiel indstilling.

Niels Duus Nielsen, Martin Rønnow Klarlund, Karsten Lundsby, Jens Kofoed, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Marie Høgh stillede under folketingsvalget op for De Konservative, men blev ikke valgt ind. Hun kalder sig selv for en grundtvigsk-tidehvervsk præst og har som debattør længe været en markant stemme i debatten om islam, danskhed, kristendom og indvandring."

Man kan undre sig over, at Marie Høgh stillede op for de Konservative istedet for DF, når det er her hendes værdipolitiske og kulturelle præferencer matcher bedst.
Sandheden er jo at de borgerlige ikke har haft nogen idealer undtagen mammon og minimalstat siden Anders Fogh Rasmussen overtog statsministeriet, og overlod alt andet til DF med ordene "I får ret og vi får fred".

Carsten Wienholtz, P.G. Olsen, Hans Larsen, Martin Rønnow Klarlund, Anne Mette Jørgensen, Karsten Lundsby, Thomas Frisendal, Rolf Andersen, Mogens Holme, Hanne Ribens, Finn Egelund, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov, Michael Christiansen, Ib Christensen, Espen Bøgh, Vibeke Hansen, Susanne Kaspersen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Ole Falstoft

Marie Høgh taler om dansk kultur og national identitet som noget entydigt. Men indholdet af de begreber er tværtimod mangetydigt og afhængig af øjnene der ser. Når hun f.eks. siger at vi ikke 'kan tåle, at der kommer flere ind' dvs. at vi skal lukke vores land for mennesker i nød - trods det vi er et af verdens rigeste lande - taler hun direkte imod det som for mig er en af kærneværdierne i vores identitet: åbenhed og solidaritet.
Men bortset fra det synes jeg at alt denne snak om identitet er perspektivløs - ingen ved dybest set hvad de forstår ved begrebet 'dansk identitet'. Lad os diskutere hvilke værdier vi hver især værdsætter og kæmper for

Niels Duus Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Steffen Gliese, Anne Mette Jørgensen, Ole Frank, Rolf Andersen, Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek, Hanne Ribens, Peter Knap, Eva Schwanenflügel, Niels-Simon Larsen, Ib Gram-Jensen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Jeg tillader mig fordomsfuldt, at antage Kristian Gundsø Jensen, der omtales i følgende artikel, er en af kartellet venstres lakajer.
https://www.bt.dk/samfund/kommune-lavede-konkurrence-vi-giver-is-hvis-i-...

Grunden til at jeg antager det, er at han lyder til at være lige der hvor vi ved vi har venstre.

Carsten Wienholtz, Rolf Andersen, Helene Kristensen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

På den ene side beroligende, at en præst fra den herskende religion og folketingskandidat fra et systembærende parti er så langt ude i vrøvlerierne.
På den anden side foruroligende, at alle borgere gennem skatten understøtter denne religion, og at partiet nyder en vis respekt.

Men man kan også vende det helt om på ryggen og spørge, hvorfor partiet blev fordoblet ved valget? Og hvorfor tabte Ø og Å mandater, når vi er så pragtfulde? Vi får jo ikke noget ud af at grine ad åndelige fugleskræmsler, når venstrefløjen kun lige med nød og næppe kan stille en regering på benene.

Jeg foreslår, at vi finder vores egne fejl og mangler fx: Hvem tør sige, at forbrugsfesten er forbi, og at vi nu indstiller os på at stoppe generationstyveriet? S, SF og R vil stadig gerne have olien op.

Præsten nævner ikke engang klimaet, så det er nok intet problem for hende - eller hendes lutherske tro. Det kan skyldes, at hendes gode Gud, sender os på den prøve, at verden skal gå under. Man ved aldrig med præster.

Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Christel Gruner-Olesen, Hans Larsen, Anne Mette Jørgensen, Mogens Holme og Hanne Ribens anbefalede denne kommentar

Åh jo, "konen" har sgu nok ret.

Ser vi tilbage til 00ernes begyndelse og helt til i dag, har det været salgsargumentet, - drømmen om mere økonomisk frihed, og herunder samtidig mere velstand og velfærd, - men desværre er det gået den anden vej, sådan som de forvaltede det.

Min kære Eva Schwanenflügel her på tråden peger også lidt på det, for ser vi på hvordan de liberale har forvaltet Danmarks i den tid de har haft regeringsmagten, er Danmark forsumpet i den afstumpethed som de har forvaltet Danmarks økonomi på, siden de overtog den fra Nyrup regeringen i 2001.

Den danske del af krisen stod AFR for, og som Rangvid rapporten beskriver tabet for Danmarks økonomi på, så har Danmark lidt et tab på over 400 mia., og som det ligeledes udtrykkes er det et forsigtigt skøn.

I samme tidsperiode Ødelægger Kristian Jensen Skat til en rygende ruinhob, ved sinekonstante afskedigelser af mennesker i Skat, for et endnu ikke indkørt EDB-system(EFI), som endte med at blive skrottet, fordi det ikke virkede.

Danmarks tab i manglende inddrevne skatteindtægter i perioden 2001-10 androg ca. 55 mia. for den liberale ledelse af landets Skattevæsen.

Midt i det hele væltede de sproglige blomster ud af Thor Pedersen; "vi kan snart købe hele verden", et udsagn ikke siden ikke var glad for at blive erindret om.

PÅ trods af alle realiteterne af den elendige liberale politisk økonomisk ledelse af Danmark, - en i sandhed helt igennem elendig ledelse med mia. tab her og der, har de fortsat formået at tryllebinde mange danskere om deres økonomiske overlegne forståelse herfor, og også begejstret mange til at stemme for deres fortsættelse som politisk leder af landet.

Dog ikke uden at de hele tiden har været stærkt afhængige af DF's til overflod krav overfor fremmede, alene baseret på hudfarve, og gerne drevet til det helt absurd ekstreme, - der blev fejret med kage!

Med DF svingede de sparekniven, maskeret som "omprioriteringsbidrag", hvor de som taskenspillere tog besparelserne fra grønthøsteren overalt i alle administrationer, og genuddelte lidt her og der, som nye friske penge, til ordene; "aldrig før har den enkelte administration fået så stort et løft af nogen tidligere regering", - med det var et bedrag.

Mange institutioner er i dag kørt ned til nærmest sokkeholderne økonomisk, og samtidig er kravene steget til at skulle løbe hurtigere efter regnearkene, for at vise hvor godt liberalismen virker for alle i samfundet, og til alles bedste.

Men lige som med taskenspillerne(tryllekunstnerne), er det et bedrag, sygehusene er i forfald ligesom andre kendte institutioner, de ledige jagtet hæmningsløst - især dem der blev ledige efter fiaskoen med AFR's "minimalstat, som førte til mange ledige ved krisen, og mange virksomhedslukninger som følge af AFR's eksperiment.

Man kunne ønske flere ville engagere sig i politisk praktiske realiteter som regeringen har stået for, og ikke for det de postulerer, for der en helt klar modsætning heri, som folk burde tage til sig når de skal vurdere og stemme om hvem der skal lede landet Danmark økonomisk.

Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Martin Rønnow Klarlund, Karsten Lundsby, Kim Houmøller, Ole Frank, Mogens Holme, Hanne Ribens, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Marie Høgh har taget stafetten fra Søren Krarup.

Karsten Lundsby, Ole Frank, Mogens Holme, Hanne Ribens og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Har også læst hendes ord og tanker og bestemt ikke enig, men alligevel synes jeg nu at indlæggene her til modsvar måske også kan tolkes en smule frelste-Undskyld, men mennesker har jo ret til at tro og ikke være på "vores" hold og måske alligevel i dagligdagen og gerning være humane og rare at være sammen med.

Viggo Okholm

Har også læst hendes ord og tanker og bestemt ikke enig, men alligevel synes jeg nu at indlæggene her til modsvar måske også kan tolkes en smule frelste-Undskyld, men mennesker har jo ret til at tro og ikke være på "vores" hold og måske alligevel i dagligdagen og gerning være humane og rare at være sammen med.

Som teolog ved sognepræst Marie Høgh, at forholdet til Gud afgøres i forholdet til ”næsten”. Hvad er det som LA, DF, C og V kan bringe af selvudfoldelse som udtryk for formidling af almene, dvs. fælles kulturelle og sociale strukturer
Hegel definerer det menneskelige selv som en størrelse, der hænger intimt sammen med subjektets kamp for at blive anerkendt som en fri og (lige)værdig person. Udgangspunktet for Hegel er, at det grundlæggende begær i vort liv er begæret efter at blive anerkendt i den dannelsesproces, hvor vore livsmuligheder realiseres under kamp og modstand. Idet personer under udfoldelse af deres ressourcer og mulig-heder støder mod andre personer, der er ude i det samme ærinde, dannes de. Da tvinges de nemlig til at indse, at ingen lever for sig selv alene, men at vi alle er aktionærer i det samme fælles liv. Vort liv er formidlet af fælles medier såsom sprog, kultur, sociale tilhørsforhold, arbejde, omgangsformer etc. At det i bund og grund er om anerkendelse og menneskeværdighed slaget står i vort liv sammen med de andre, viser, at det netop er formidlingen, der er grundrationalet i vor tilværelse: vort selv – og dermed selvrealiseringen – er kun til i en formidlet udveksling med andre i et fællesskab. Uden formidlingen var alt tomhed. Selvrealisering er derfor hos Hegel knyttet til et etisk fællesskab og ikke til det isolerede individs selvbestaltede idéer om egne ressourcer og muligheder. Kort sagt: for at blive sig selv har enkeltsubjektet brug for ’at vide sig til stede i en anden selvbevidsthed’ , dvs. at vi har brug for andres anerkendelse.

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Ole Rasmussen

Menneskesynet hos præster er dybt problematiske. Søren Krarup, Sørine m.fl som vil indoktrinere os om Ånd og manglende fordybelse. De har ingen respekt for det enkelte menneske, men vil ensrette.

Ete Forchhammer

Ole Rasmussen - m.fl.? Vis lige de rigtig mange præster der IKKE deler fx Marie Høgh's udgave af kristendommen, lidt respekt!

Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Religion er oprindeligt at ensrette.

Heldigvis er der indenfor nogle religioner en accept af at forkyndere ensretter ud fra forskellige opfattelser.
Måske findes der reelt reelt forkyndere der ikke ønsker at ensrette ; Hvem ved ?
De fleste tror vel hver især på deres fortolkning og ønsker at tilhørerne godtager denne..

Morten Hjerl-Hansen

Den sorte skole har mange dimensioner, mange arme. Dansende blå linealer, titlen på den gamle Gnags sang, har fx mere med den sorte skole at gøre end man umiddelbart opfatter. Sangen vender sig kækt imod den skide sorte skole men uden at det virker overbevisende. Hmmm. Jeg ved ikke rigtig. Hvorfor har jeg læst denne artikel? Næ, det ved du selvfølgelig heller ikke. Marie Høgh har da ret i at "Danmark mangler et dannet borgerskab. Det har de fx i Tyskland." Sådan sagde min forfjamskede sociologilærer, men jeg er ligeglad.

Den sorte skoles angreb på fantasien er og har været listigt som ind i h. Så lad mig gentage min definition på fantasi.

Fantasi er

1. At hengive sig passivt til positive, menneskekærlige, ensomhedsbetingede, overbærende, fragmenterede og eventuelt forkerte forklaringer på negative eller forenklede udtalelser, tendenser og personer.

2. At indtage meningsfulde, upopulære holdninger.

3. At øve sig, hvis der er noget i tilværelsen man virkelig vil som ligger lidt ud over det almene og almindelige.

4. At holde fast i sig selv, når nu realiteterne umuliggør den fra oldtiden så højt besungne last selvkendskab.

Marie Høgh. Danskerne er lidenskabeligt folk der ved hvad fantasi er. Hver og én brænder vi for at finde ud af det med livet.

Maria Jensen

Oh, jeg magter ikke den kvinde og hendes henførte inderlighed og lidelsesfulde ansigtsudtryk.

I bund og grund befinder hun sig ikke i en position, hvorfra hun kan tillade sig at dømme andres moral.

jens peter hansen

Jo borgerligheden er noget værre noget. Så hellere uborgerlighed må man tro. Hvad det så er ? Småborgerligheden trivedes allerbedst i østeuropa og omegn. I Albanien og Kina var der tjek på tingene. Hvor findes idealerne i dag ?

Carsten Hansen

Hvad angår religion, så er der vel ikke en politisk linie der står skarpt.

Som socialist giver jeg ikke meget for religion og gør gerne grin med både kristendom og islam.
Jeg savner lidt at andre socialister ligeledes vil gøre grin med Islam.
Samtidig er der mange præster der bekender sig som socialister og vel dermed ikke gør så meget grin med kristendommen.

Det vigtigste er at hverken kristendommen eller Islam igen får reel politisk indflydelse herhjemme.
Bagstræberi er det vi mindst har brug for..

Carsten Hansen. Til din oplysning har islam aldrig haft politisk indflydelse i Danmark. Det har kristendommen til gengæld stadig. Måske derfor burde socialister specielt fokusere på kristendommen.

Carsten Hansen

Tak for oplysningen Tom Finkel.

;-)

Og nej; Det eneste rigtige er at tage afstand fra enhver form for religiøse forsøg på politisk indflydelse..

Også når det f.eks gælder om at ville forbyde hån og spot af religion, som visse islamistiske elementer forsøgte på Durban 2, eller når over 30 % af herboende muslimer ønsker Sharia implementeret i grundloven i varierende grad.

https://www.berlingske.dk/samfund/danske-muslimer-koranen-skal-definere-...

Artiklen er såmen ikke mere end 3 år gammel (til din oplysning)

Niels-Simon Larsen

Jeg kunne godt tænke mig, at der kom mere fokus på den teologi, vi alle render rundt med. Ateismen har selvfølgelig ingen teologi, da den bare er et nej til al religion, men så snart ateisten (mig fx) har sagt sit nej, skal der jo træffes en hel masse afgørelser, hvor den enkeltes teologi stikker hovedet frem. Det skulle måske snarere kaldes moral, men det er mere spændende at kalde det teologi. Det kan dreje sig om noget så simpelt som at fravælge æbler fra Argentina. Der ligger tanker om bæredygtighed bag, men hvorfor skal man være bæredygtig? Hvorfor forsøge at være et godt menneske?

Nu er den grønne livsform og det grønne menneske kommet ind på scenen, fint, men man kan undre sig over, at det sker netop nu. Det har selvfølgelig noget at gøre med at undgå den store katastrofe. Sjovt nok har vi altid kendt til ragnarok-fortællinger, uden at tage os ret meget af det, så vi er vant til at høre ‘det ender galt’. Kan vi ændre os så meget, at vi kan undgå vores selvfremkaldte ragnarok? Det er den moralske holdning, der skal forhindre det. Religionen har ikke den moralske holdning, så vi bliver nødt til at skabe en grøn religion med det sædvanlige ‘du må ikke’ og ‘du skal’.
På de ti år vi har til at vende skuden, er der ikke tid nok til at vente på, at mennesket ad fornuftens vej får tænkt sig frem til, at der skal ændres adfærd. Det bliver en grøn Sharia eller det, der er værre.

Carsten. Tak for en fire år gammel artikel. Den deler du garanteret ofte. Og det er jo sødt nok, og også lidt sørgeligt.

Har du en artikel eller statistik der fortæller hvor mange kristne danskere der i varierende grad vil gave de ti bud skrevet ind i Grundloven? Eller interesserer du dig kun for islam? (Retorisk spørgsmål for svaret kender alle herpå)

Carsten Hansen

Tom Finkel .

Var det dit bedste skud ?.
Tror du virkelig at tingene har ændret sig synderligt siden 2015 ?

Hvis du vil have svar på hvor mange danskere der ønsker de 10 bud som grundlag for dansk lov, så find ud af det.
Når du så har fundet ud af det, så fortæl gerne vi andre det. det kunne da være sjovt/interessant.

Carsten Hansen

Den dag venstreorienterede begynder at forsvare fundamentalisme, islamistisk eller kristent samt ikke tydeligt modsiger enhver form for religiøse dogmers indtog i lovgivningen islamistisk eller kristent; Den dag bør disse overveje om de egenlig er venstreorienterede.

Carsten Hansen

PS.

Og jo Tom Finkel.

Jeg kritisere alle former for religiøst bastræbefri. Hvilket tydeligt fremgår bl.a. i denne tråd.
Prøv at læs hvad andre skriver før du reagerer på dem !

;-)

Wow hele tre forskellige indlæg over en time. Og så er de alle til mig Carsten? Jeg nå have ramt en nerve ser det ud til. Endda en meget øm nerve.

Så du ved ikke hvor mange kristne der vil indskrive de ti bud i Grundloven? Det er ellers relevant når du skyder på islam at have ditto info om de andre religioner også. Dine tilfældige antagelser kan ingen bruge til noget. Def er ellers nok af dem. Specielt når det kommer til islam. Venstreorienteret tror jeg ikke du er.

Carsten Hansen

Tom Finkel .

;-)

Ingen argumenter fra dig ingen videre interesse fra mig.

Men så alligevel interessant nok til at du bare må svare igen og igen.

Du har ikke andet end antagelser om islam at gentage igen og igen. Det bliver lidt sørgeligt og minder mest af alt om en besættelse.

Måske du er i dyb fornægtelse omkring kristendommen og jødedommens grimme passager?