Nyhed
Læsetid: 6 min.

Tænketank: Udbetaling Danmarks overvågning er gået alt for vidt

Udbetaling Danmark har fået så mange beføjelser, at det er blevet Danmarks største overvågningsmaskine. Og den omfattende overvågning står slet ikke mål med resultaterne, konkluderer juridisk tænketank i ny rapport. Beskæftigelsesministeren har nu bedt sit embedsværk se nærmere på rapportens konklusioner
Når ældre får pension, forældre får børnepenge, eller arbejdsløse modtager en ydelse, bliver de registreret og overvåget af Udbetaling Danmark. Og det er en overvågning, der slet ikke står mål med resultaterne, konkluderer den juridisk tænketank Justitia i ny rapport.

Når ældre får pension, forældre får børnepenge, eller arbejdsløse modtager en ydelse, bliver de registreret og overvåget af Udbetaling Danmark. Og det er en overvågning, der slet ikke står mål med resultaterne, konkluderer den juridisk tænketank Justitia i ny rapport.

Finn Frandsen

Indland
16. juli 2019

Udbetaling Danmark står for administration af offentlige ydelser som førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser for over 200 milliarder kroner om året.

Myndigheden blev oprettet i 2012 med en målsætning om at sikre større effektivitet og bedre kontrol med udbetaling af alle de mange ydelser. Men siden sin oprettelse har Udbetaling Danmark skridt for skridt fået øget sine beføjelser i en grad, så det er blevet den vel nok største overvågningsmaskine i Danmark.

Det konkluderer den juridiske tænketank Justitia i en ny rapport.

»Jeg kender ikke andre myndigheder, der laver så omfattende overvågning som Udbetaling Danmark,« siger Birgitte Arent Eiriksson, der er advokat og vicedirektør i Justitia.

I en 27-siders ny analyse ser tænketanken nærmere på beføjelserne, der i den automatiserede behandling blandt andet tæller adgang til at indhente og videregive oplysninger om økonomiske forhold, ferieforhold og boligforhold. Oplysningerne fra egne systemer kan så sammenlignes med andre offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes it-systemer for at finde uoverensstemmelser, der kan tyde på snyd med sociale ydelser.

Flere end 2,4 mio. danskere

Databehandlingen begrænser sig ikke bare til de 2,4 millioner danskere, der får ydelser, men også deres familier, formodede samlevere og hustandsmedlemmer kan uden samtykke få deres oplysninger indhentet i kontrolindsatsen.

Hvis der i forbindelse med den løbende dataanalyse kommer oplysninger frem, der ser mistænkelige ud, og som efter en nærmere manuel gennemgang ender med en sag om tilbagebetaling af sociale ydelser, må Udbetaling Danmark hente endnu flere oplysninger.

Det gælder ifølge Justitia blandt andet »uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, øvrige autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere samt private, som udfører opgaver for det offentlige«.

Beføjelsen omfatter også adgang til oplysninger om borgeres private forhold og fortrolige oplysninger, og der kan også indhentes lægejournaler og sygehusjournaler.

Problemet er ifølge Justitia, at disse mange behandlinger af personoplysninger og løbende samkørsler er så omfattende, at det ikke lever op til kravet om proportionalitet. Resultatet af kontrollen førte i 2018 til omkring 2300 kontrolsager på Udbetaling Danmarks område, og heraf blev kun omkring halvdelen til en sag om fejl eller snyd.

»Der er meget, der taler for, at det her er et indgreb i retten til privatliv i en grad, der ikke opfylder proportionalitetskravet,« siger Birgitte Arent Eiriksson.

»Man overvåger så utroligt mange mennesker. Der bliver behandlet oplysninger om stort set hele Danmarks befolkning løbende, jævnligt, hele tiden for at finde de her 1.000 sager om året. Og det er endda sager, hvor vi ikke engang ved, om der er nogen, der rent faktisk prøver at begå socialt bedrageri, for vi kan også se, at det er utroligt få sager, der ender med politianmeldelser,« siger hun.

Birgitte Arent Eiriksson understreger dog, at offentligheden fortsat mangler så mange oplysninger om, hvordan databehandlingerne, herunder samkøringen, rent faktisk sker, og hvilke oplysninger de omfatter, at det ikke er muligt at lave en »fyldestgørende analyse« af spørgsmålet om proportionalitet.

Dybe problematikker

Ifølge Hanne Marie Motzfeldt, der er lektor i digital forvaltning på Københavns Universitet, er det ikke let at vurdere, om Udbetaling Danmarks samlede databrug er proportional eller ej. Samtidigt er det heller ikke en sag, der typisk ville ende ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol, så det spørgsmål kunne vurderes.

»Proportionalitetsbedømmelser er meget komplekse. Lovhjemlet kontrol med velfærdsydelser er ikke et forvaltningsområde, som internationale domstole normalt vil gå særlig tæt på, når den bare er lige for alle modtagere. Men det kan da få indflydelse, at en del af hjemlerne er så uklare, og at det er meget lidt, vi får ud af så omfattende en kontrolindsats,« siger hun.

Selv om Hanne Marie Motzfeldt har svært ved at se en international domstol gå ind i vurderingen af proportionalitet, mener hun, at der er dybe retssikkerhedsmæssige problematikker forbundet med Udbetaling Danmarks samkøring af oplysninger.

For hvis de oplysninger, borgerne giver det offentlige i én sammenhæng, kan blive brugt imod dem i anden sammenhæng, vil det underminere tillidsrelationen mellem borger og den del af det offentlige, der ellers er sat i verden for at hjælpe dem.

Hvis en borger på førtidspension eller sygedagpenge f.eks. begynder at tvivle på, at de oplysninger han giver sin læge, forbliver i et fortroligt rum, så vil det gøre ham mindre tilbøjelig til at fortælle frit om behandlinger, der virker positivt, eller at han i en periode har fået det bedre.

Illusion om privatliv

Oplysninger der kan være helt centrale for lægens mulighed for at hjælpe og vurdere behandling, men som meget hurtigt kan blive fortolket helt anderledes i en kontrolsag hos Udbetaling Danmark eller kommunen, forklarer Hanne Marie Motzfeldt.

»Vi har skridt for skridt bevæget os ned ad en vej, hvor jeg tror, at det er ret meningsløst, at vi fastholder en illusion om borgernes ret til privatliv, fortrolige tillidsrelationer eller egne data i forhold til det offentlige. I hvert fald for de borgere, der kommer i berøring med velfærdsstaten – og det gør de udsatte borgere og størstedelen af middelklassen,« siger hun.

Birgitte Arent Eiriksson vurderer, at den automatiserede samkøring af oplysninger sker på en måde, der er stærkt indgribende i borgernes ret til privatliv, men hvor det er svært for borgerne helt at forstå, hvad det gør staten i stand til at se.

»Hvis man lægger alle oplysninger, som offentlige myndigheder har registreret om borgerne ind i en samkøring, hvor man kan trække profileringer ud, så ved myndighederne pludselig utroligt meget, der kan bruges til mange ting. Det, tror jeg, de færreste borgere forestiller sig,« siger Birgitte Arent Eiriksson.

»Grunden til, at der er mange, der ikke tænker over det, er nok, at de ikke er klar over, hvad det er for nogle oplysninger, og hvilket omfang det har. Vi kan ikke engang selv finde ud af, hvor mange oplysninger der drejer sig om. Vi kan bare se, at deres beføjelser er meget vide.«

Adgang til elforbrug?

I forbindelse med politiske forhandlinger om øgede sanktioner over for socialt bedrageri blev det i 2018 foreslået, at Udbetaling Danmark i den løbende samkørsel af oplysninger også skulle have adgang til borgeres elforbrug. Sådanne oplysninger er effektive til at finde ud af, om folk reelt bor på den bolig, de er registreret på og kan være relevante i sager om f.eks. enligydelser.

Oplysningerne kan i dag kun fås, hvis der er en konkret mistanke og en sag om socialt bedrageri, men i forhandlingerne blev det af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) foreslået som noget, der skulle kunne indhentes om langt flere mennesker.

Forslaget førte dog til en større diskussion i den offentlige debat, og en erkendelse fra ministeren til TV2 om, at »indsatsen mod snyd ikke må betyde, at vi begynder at overvåge alle landets borgere«.

Hvis alle borgere reelt ikke skal overvåges, så kræver det dog ifølge Birgitte Arent Eiriksson, at der indhentes, deles og samkøres langt færre oplysninger om langt færre borgere uden deres samtykke.

Samtidig taler retssikkerhedsmæssige hensyn for en ændring af den nuværende indsats, så fokus i samkøringen fjernes fra at fokusere på potentielle snydere og tilbagebetaling og i langt højere grad handler om kontrol med, om ydelsesmodtageren er berettiget til ydelsen ved ansøgningstidspunktet, og hvis der sker væsentlige ændringer i borgerens situation, mens de modtager ydelser.

»Man må simpelthen kunne målrette det yderligere, så det ikke er alle borgere, der skal trækkes igennem den her form for overvågning,« siger Birgitte Arent Eiriksson.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understreger på baggrund af rapporten:

»Jeg synes, at det giver god mening, at der er en sund kontrol, så vi sikrer, at borgere ikke kan snyde sig til ydelser, som de ikke er berettiget til,« lyder det i et skriftligt svar.

»Men det skal selvfølgelig være inden for reglerne for den enkeltes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Rapporten fra Justitia virker interessant, og derfor har jeg bedt embedsværket om at se nærmere på rapporten og dens konklusioner,« skriver han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mikael Velschow-Rasmussen

Peter Hummelgaard og Troels Lund Poulsen udviser dobbeltmoral af værste skuffe !
(og mange andre men disse 2 er jo nævnt ovenfor).

Man taler så meget om det såkaldte vesteuropæiske liberale demokrati. Hvis d'herrer gik ind for dette, ville de vel gå ind for individets ret til frihed og privatliv ...
Men nej, ikke her !

Her skal alle overvåges i hoved og røv, bortset fra dem i toppen der selvfølgelig skal gå fri. Det er jo dem der i sidste ende betaler for Peter og Troels.

Jeg bli'r simpelthen nødt til at spørge ...
Hvorfor er et 3-cifret millardbeløb unddraget i skat ikke et brud på retfærdighedsfølelsen, hvorimod en stakkels sygdomsramt førtidspensionists fiflen for 500 kr, dæmonisk skal straffes med tugthus, brød og vand ?

NB:
Jeg bli'r i blandt spurgt, om jeg ikke synes, at lov og orden er noget der skal opretholdes, og jo det synes jeg da, men jeg er også lige ved at sige:

- "En Litmus-test for om noget overskrider din retfærdighedsfølelse kunne være; vil du bytte plads med den skyldige, der efter din og eventuelt andre folks opfattelse har omgået eller snydt systemet økonomisk ?" ...

- "Hvis ikke du vil bytte plads - så ti stille ! Og lad det ikke være noget, vi ofrer større ressourcer på".

Lov og orden er i det hele taget et område, hvor jeg har opdaget, at man provokerer mange voldsomt, hvis man siger, man ikke har noget større ønske om at straffe folk, men snarere går ind for at rehabilitere folk.

Hans Larsen, Vibeke Hansen, Steffen Gliese, Mathias Petersen, Vivi Rindom, Karsten Aaen, Henriette Bøhne, Hanne Ribens, Karsten Lundsby, Carsten Svendsen, Carsten Wienholtz, Dennis Tomsen, Anders Reinholdt, Vita Rosendal, Heidi Larsen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Christian De Coninck Lucas, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Pia Larsen, Johnny Christiansen, John Drage Thomsen, Marianne Stockmarr, John Andersen, Carsten Mortensen, birgitte andersen, Anina Weber, Arne Albatros Olsen, Tommy Clausen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Dansk totalovervågning :

- Sessionslogning (alle samtaler, sms'er, lokationer registreres af teleselskaberne og videregives til politiet, som bruger oplysningerne i retssager)
Er ulovlig ifølge EU.
Over 10.000 domme skal nu gennemgås pga fejl i oplysningerne.

- Dansk Genomcenter (alle borgeres DNA registreres i en samlet database)
Ingen har i forvejen overblik over hvor mange sundhedsoplysninger, der kan tilgås af uvedkommende, også i udlandet.

- Gladsaxe skandalen (i en forsøgsperiode samkørte Gladsaxe kommune oplysninger fra borgere mhp at fange sociale snydere, og børn der var i risiko for omsorgssvigt)
Ved tre lejligheder blev data lækket eller stjålet fra kommunen.

- Facebook-overvågning (Jobcentrene har lov til at overvåge borgernes Facebook-profiler bl.a. for at skønne om de svindler med ydelser, eller skønnes at kunne arbejde mere)

- Kommunerne kan kræve samtykke til at få adgang til patientjournaler ved praktiserende læge, speciallæge, sygehuse og psykolog/psykiater)
Frivillig tvang.

- Kameraovervågning på offentlige steder, så som Jobcentret.
Hvor mange opererer med ansigtsgenkendelse?

- Nets og Udbetaling Danmark har uhindret adgang til alle økonomiske oplysninger vedrørende en borger.

DET ER IKKE KUN I KINA DE OVERVÅGER FOLK !!

Lillian Larsen, Claus Høeg, Minna Rasmussen, Lars Steffensen, Steffen Gliese, Mathias Petersen, Karsten Aaen, Nille Torsen, Henriette Bøhne, Hanne Ribens, Karsten Lundsby, Carsten Svendsen, Carsten Wienholtz, Troels Ken Pedersen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Lars Løfgren, Lone Hansen, Niels østergård, Gert Romme, Steen K Petersen, Christian Mondrup, Johnny Christiansen, John Drage Thomsen, Carsten Munk, Marianne Stockmarr, John Andersen, Kim Houmøller, Carsten Mortensen, birgitte andersen, Heidi Larsen, Hans Larsen, Anina Weber, Arne Albatros Olsen, Tommy Clausen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Den tillid, det danske samfund bryster sig af fra talerstole, står i skærende modsætning til den overvågning og kontrol der bliver udført for at undgå, at befolkningen kan have et privatliv.

Minna Rasmussen, Steffen Gliese, Mathias Petersen, Karsten Aaen, Nille Torsen, Henriette Bøhne, Steen K Petersen, Hanne Ribens, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Heidi Larsen, Bjarne Andersen, P.G. Olsen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Lone Hansen, David Zennaro, Johnny Christiansen, John Drage Thomsen, Carsten Munk, Marianne Stockmarr, John Andersen, Carsten Mortensen, birgitte andersen, Anina Weber, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Tommy Clausen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Tak Eva, helt rigtigt skrevet....

Steffen Gliese, Karsten Aaen, Steen K Petersen, Hanne Ribens, Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, birgitte andersen, Gert Romme, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Ethelfeld

Det kunne hjælpe lidt på, ja tilliden til systemet, hvis vi som borgere fik at vide, hvem der har været inde og kikke på vores oplysninger og ikke mindst, hvorfor.

Altså de overvågede, overvåger, overvågerne.

Minna Rasmussen, Steffen Gliese, Mathias Petersen, Karsten Aaen, Nille Torsen, Carsten Wienholtz, Hanne Ribens, Lise Lotte Rahbek, Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, P.G. Olsen, Susanne Kaspersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Søren Kristensen, Gert Romme, Pia Larsen, Viggo Okholm, John Drage Thomsen, Tommy Clausen, Carsten Munk, John Andersen, Carsten Mortensen, birgitte andersen, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torben Ethelfeld

Ja, godt spørgsmål.
Hvem overvåger overvågerne ?!?

Minna Rasmussen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Gert Romme, Tommy Clausen, birgitte andersen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

De ressourser som bruges hos Udbetaling Danmark, ville kunne bruges langt bedre hos Skat.
Flyt dem dog derover.

Lise Lotte Rahbek, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Troels Ken Pedersen, Vita Rosendal, Heidi Larsen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Werner Gass, Steffen Gliese, Lone Hansen, Gert Romme, Pia Larsen, John Drage Thomsen, Eva Schwanenflügel, Marianne Stockmarr og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Den omtalte tillid er skam allerede brudt - den behøver ikke omtales i fremtid! ☺
...og misbrug ligger lige for - hvis nogen skulle have glemt det, så kan vi måske huske tys tys-kilden i sagen mod Henrik Quortrup - den kostede kun 1½ års fængsel til kilden.
Og i det daglige skal vi være meget varsomme med om vi sover én eller to gange om ugen hos kæresten - eller har hjulpet med en flaske vin til maden.
Eller - værre endnu: vover at udtale sig offentligt/politisk om situationen i kongeriget - som ftp.

Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Anina Weber, birgitte andersen, John Drage Thomsen, Eva Schwanenflügel og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Dennis Madsen

Særdeles interessant rapport! Det kunne ligeledes være interessant at få klarlagt, om Udbetaling Danmarks medarbejdere får præstationsløn eller modtager anden form for præmiering af opnåede resultater. Resultater som vel at mærke er til ugunst for landets borgere. Lad mig henvise til en nylig skandale fra Helsingør, hvor medarbejderne i socialforvaltningen fik isvafler, når de havde knaldet et vist antal langtidssygemeldte.

Steffen Gliese, Mathias Petersen, Karsten Aaen, Nille Torsen, Hanne Ribens, Lise Lotte Rahbek, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, P.G. Olsen, Susanne Kaspersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Carsten Mortensen, Anina Weber, birgitte andersen, John Drage Thomsen, Eva Schwanenflügel, Tommy Clausen og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

De der overvågner, overvågnerne er vel amrikanerne, det er jo tidigere afsløjet , og offentilggjort !

Karsten Lundsby, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Carsten Mortensen, Anina Weber, birgitte andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Egentligt kan dette system ikke hidse mig op,for har man intet at skjule,så er det vel ok for fællesskabets skyld?
Jeg har et par gange kontaktet dem på grund af et par tvivls spørgsmål og fået et udtømmende og menneskeligt svar Forargelsen her bunder jo nok i at vores system endnu ikke har kunnet ramme de såkaldt rige og snyderne.som er så rige at de har noget at skjule og hermed indirekte gør denne overvågning nødvendig,hvis vores velfærd skal overholdes.

birgitte andersen

Carsten Mortensen,
Med hensyn til at have en kærste, så blev jeg droppet da han fandt ud af jeg er førtidspensionist.
Han ønskede ikke at forsørge mig eller bidrage til min store gæld. Omvendt ønskede jeg heller ikke at sælge mig selv.
Udbetaling Danmark / staten Danmark diskriminere alle på offentlig forsørgelse, vi er ikke ligestillet.
Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er mere fokus på dette område, hvorfor skal jeg lade mig "prostituere"? fremtiden for mig og andre ligestillet ser ensom ud, jeg vil aldrig turde få en kæreste!
Og en kæreste vil aldrig vælge mig, da det så betyder at kærestens private forhold så skal endevendes!
Nogle vil måske mene: " Ja det er da godt vi ikke lever i den gamle østblok, der overvågede de jo rigtig folk"

Nille Torsen, Lise Lotte Rahbek, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, Torben Skov, Susanne Kaspersen, Carsten Mortensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John Drage Thomsen

Ikke blot overvågning, men ligefrem magtbrynde udøves af UD!
Når en nybagt pensionist, dvs modtager af Folkepension, men med arbejde "ved siden af", går i den fase, så tager UD nemlig kontrollen, "førsteretten" kan man sige, til vedkommendes A-skattekort.
Ofte har man større fradrag, som bevirker at man får sin Folkepension ubeskåret, men til gengæld har man så ikke noget fradrag til sin lønindtægt.
UD er helt kolde i r...!
Desuden, har man en privat pension, kommer det måned for måned bag på UD at man har en indtægt der, og så udsender de breve om at næste måneds pension vil blive reduceret med eksempelvis 29 kr. Ressourcespild!
UD dækker sig ind under, at det er tal de får fra SKAT. Som selv genererer Forskudsregistrering, Selvangivelse og Årsopgørelser - uden folks egen indblanding!
UD er jo underlagt ATP i det daglige, og deler adresse med disse, og man har en fornemmelse af, at det er en måde at bruge noget af overskuddet fra ATP på. Ressourcespild!

Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Lisbeth Glud, Torben Skov, Susanne Kaspersen, Carsten Mortensen, Eva Schwanenflügel og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

I stedet for kontrol er det strukturelle ændringer, der skal umuliggøre 'snyd'.

Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Torben Skov, Carsten Munk, Werner Gass, birgitte andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
birgitte andersen

John Drage Thomsen
Ja det er et forkastelig ressource spild og en uhørt mistillid til os på offentlig ydelser,
hvad er det lige vi kan snyde med, Staten Danmark er jo overalt. Det vare vel ikke længe så vil der dumpe en besked ind om, hovsa nu har du igen været i kiosken. Du må stoppe denne trang til trøste spisning ellers tager du for meget på, og så får din læge travlt, og du bliver en større byrde for samfundet. Og derved kan vi ikke opretholde velfærdssamfundet......

Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Viggo Okholm
16. juli, 2019 - 09:49

Forargelse har kun meget lidt med sagen at gøre.
Vi taler om overvågning, der ville have gjort Gestapo grønne af misundelse.

Vi er blevet mere transparente end Vita-Wrap efterhånden.
Det medfører brud på privatlivets fred, misbrug og videresalg af yderst personlige oplysninger, mistanker om kriminalitet der kan føre til sanktioner og fængsel, mistanker om snyd der kan få store økonomiske konsekvenser, etcetera.
Registre samkøres, og vi profileres så andre kender os bedre end vi kender os selv.

Viden er magt.
Og sådan kan vælgerne manipuleres.
Det er derfor, befolkningen skal overvåges, mens politikerne begrænser aktindsigten med mørklægningslove.
Det er sgu ingen betydningsløs bagatel.

Minna Rasmussen, Hans Larsen, Vibeke Hansen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, Werner Gass, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Troels Ken Pedersen, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Hvis 'velfærden skal overholdes' hjælper det ikke at knalde fru Hansen for at sove med kæresten.
Snarere ville det hjælpe at bringe SKAT på fode igen, og stoppe spekulation, hvidvask og skattely.
Og i øvrigt at skrotte Finanspagten og Budgetloven.

Hans Larsen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek, Susanne Kaspersen, Werner Gass, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Jens Erik Starup, Torben Skov og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PPS. Algoritmer kan nu snart bruges til at 'forudsige' kriminalitet, og dømme i retssager fx.
Man glemmer blot at det er mennesker med alle deres fordomme, som er bagmænd for profetierne.

Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Werner Gass, Karsten Lundsby, Steffen Gliese, Maia Aarskov, Torben Skov og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Maia Aarskov

- nogen, der husker STASI?

Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Carsten Wienholtz, Herdis Weins, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og birgitte andersen anbefalede denne kommentar

Nogen der husker Minority report?

Påstand: Hvis det er muligt, vil enhver dystopi blive virkelighed.

Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torben Skov
16. juli, 2019 - 12:12
"Nogen der husker Minority report?"

Jeps, det kan du bide skeer på, Torben.
Det var den film, mit PPS hentydede til..

Vita Rosendal

Der var som vi alle husker valg i juni. 2 stk.
Vi, min mand og jeg udførte borgerligt ombud. og fik i den forbindelse udbetalt diæter!
Vi er pensionister med ATP og folkepension! Altså nok lidt under fattigdomsgrænsen, så med kørsel og over 12 timers arbejdsdag pr valgdag, troede vi diæterne var til gavn for os! Hvor naive må man være? Nej allerede i denne måned, knap 1 måned efter sidste valgdato fik vi i vore Inbox besked fra udbetaling Danmark, at vi denne måned mister 1200 kr i boligydelse. Derudover ved vi. at vi skal betale 38% i skat af diæterne.
Alt i alt en udgift det borgerlige ombud!
Men det værste er, for vi betaler meget gerne skat, at “man” vidste det, og ikke lod os “låne” egne diæter en hel måned.
Hvis nu skat var ligeså opmærksomme, kunne det tænkes, at vi folkepensionister slet ikke behøvede at blive beskattet!
Men uhyggeligt er det!

Minna Rasmussen, Carsten Munk, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Henriette Bøhne, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Werner Gass, Karsten Lundsby, birgitte andersen, Herdis Weins og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

birgitte andersen, kan du ikke uddybe, hvordan Udbetaling Danmark har skylden for, at din kæreste droppede dig?

birgitte andersen

Rikke Nielsen
Åhh, kæresten som dumpende mig, om det UD eller lovgivningen, ved jeg ikke!
Han mente vel ikke at det kom Udbetaling Danmark ved hvad han har stående på kontoen, bare fordi han var kæreste med mig. Han fik jo ikke noget fra Staten, andet end lov til at betale skat, lige som alle os andre.
Håber det var svar nok, da jeg også har tænkt meget over den gensidige forsørgelsespligt for ikke gifte eller samboende.

Vibeke Hansen, Carsten Mortensen, Steffen Gliese, Nille Torsen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Steen K Petersen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Vita Rosendal

Måske skulle andre ministerier og styrelser, mest Skat, komme i praktik hos de yderst effektive folk i udbetaling Danmark. Eller kopiere deres systemer!
Der har væres SÅ mange IT skandaler hidtil i staten, at man måske skal hylde effektiviteten hos UD.
Er så gammel, at jeg husker hvilket bøvl der var med f eks Amanda hos arbejdsformidlingen
Måske en af årsager til at også denne statsarbejdsplads blev sprængt i atomer?

Jeppe Lindholm

At skabe mistillid og splid mellem og blandt den almindelige befolkning er bare endnu et led i Ventre's strategi til afvikling af velfærdsstaten.

Lillian Larsen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Heidi Larsen

Nu kan jeg ikke læse artiklen, da den er for abonnenter, men.. Udbetaling Danmark er en skændsel. De overvåger en i hoved og r.., de sender raskt væk breve i ens E-boks med diverse ting de har ‘opdaget’, men de kan saftsuseme ikke finde ud af at ‘opdage’ de rigtige tal eller rette ens indkomst, boligsikring etc etc uanset hvor meget dokumentation man smider i hovedet på dem.
Jeg har det seneste år fået flere fuldstændig absurde breve fra dem, hvor jeg tænker hvad i alverden det er for noget og brugt oceaner af tid på at få opklaret hvad der NU er lavet rod i.... hvilket er totalt umuligt at finde ud af, for den ene hånd ved ikke hvad den anden laver når man henvender sig.
Imens kan man gå rundt og blive totalt paranoia over at man igen igen igen skal betale fx boligsikring tilbage eller hvad det nu er de har lavet kage i. Det er altså ikke særlig sjovt når man er en person der har styr på sine ting, har dokumentationen i orden og så hele tiden bliver kørt rundt i manegen af Udbetaling Danmark. For hvem sidder med bevisbyrden overfor sådan et monster som Udbetaling Danmark? Det gør jeg.... og alle andre de behandler på samme måde og vi har ofte ikke en kinamands chance for at gennemskue deres nogle gange meget kreative udregninger. Og når man så endelig får mulighed for at spørge en medarbejder, så kan de mange gange heller ikke!

Så det med omhyggelig kontrol... Kontrol af hvad? Det er i hvert fald ikke af deres eget arbejde.

Carsten Mortensen, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, birgitte andersen og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Heidi Larsen:
Hvis du nu ringede til dem og spurgte om systemet med boligsikring får du en rimelig forklaring.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at indberette indkomsten- men der sker en overlapning med forud og bagud og det kan derfor være meget forvirrende.Her i huset var vi også frustreret en overgang,men samlet passer det altså.

Viggo Okholm

Eva:
Undskyld jeg undlader efternavnet, men jeg må vel erkende at du også har ret, men det er vel også et spørgsmål om hvor vore kampe er vigtige.
Indrømmet for ca 20 år tilbage var jeg nok heller ikke helt ren i kanten med adresse af hensyn til en økonomisk nedtur og så men min nuværende kone,som havde en førtidspension,som jeg ville ødelægge ved officielt at flytte ind. Vi valgte så at være "rene" med det nedsatte beløb det så gav,
Det er netop en problematik,hvis mennesker har været igennem skilsmisse og tvangsauktion og hvor modparten lader den der har mest betale m.v. Det kan være et af eksemplerne som i dag kan være sværere at komme uden om. Men generelt ville der jo ikke være problemer og ej heller brug for kontrol,hvis vi alle gjorde det vi skulle i forhold til love og regler.Som sagt er der nogle som har så meget at de uden blusel mener de har ret til at få endnu mere og så sk... på fælleskabet..

birgitte andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Heidi Larsen

Viggo Okholm:
Nej, jeg får ikke en rimelig forklaring, for ingen har kunnet forklare mig på Udbetaling Danmark hvorfor de pludselig er begyndt at beregne min boligsikring på forkerte tal. Min boligsikring for 2019 er beregnet på min førtidspension fra 2017 i stedet for at bruge min forskudsopgørelse fra SKAT for 2019. Det nummer har de lavet for 2017 og 2018 også, brugt tal fra henholdsvis 2015 og 2016... jeg fik førtidspension i 2011 og indtil 2017 kørte det automatisk med min forskudsopgørelse fra SKAT. Der var kun ændringer hvis min husleje steg.

Og ja, samlet passer det når opgørelsen kommer et år efter og så kan jeg da godt se jeg har fået for meget udbetalt, men det er da voldsomt surt at man skal betale penge tilbage når man gang på gang gør opmærksom på her er noget galt og man serverer de rigtige tal for dem på et sølvfad.

birgitte andersen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Heidi Larsen

Viggo Okholm:
Jeg kan komme med endnu et eksempel på hvordan Udbetaling Danmark ikke fungerer. Jeg har en ekstra førtidspension fra min pensionskasse, samme beløb hver måned. I november fik jeg pludselig brev fra Udbetaling Danmark, at de havde fået at vide af Skattestyrelsen, at jeg ikke havde fået den ekstra pension udbetalt den måned, ergo havde jeg fået får lidt i boligsikring.
Det var jeg helt uforstående overfor, for jeg havde fået min ekstra pension, hvilket jeg kontakter Udbetaling Danmark og fortæller. og siger højt og tydeligt, at jeg har fået den boligsikring jeg skal have. Alligevel, måneden efter fik jeg mere i boligsikring.

birgitte andersen, Eva Schwanenflügel og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Heidi Larsen:
Nogen er så heldigere end andre eller det modsatte. Jeg tror dig og tak for svar.

birgitte andersen, Eva Schwanenflügel og Heidi Larsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Viggo Okholm
16. juli, 2019 - 21:45

Personligt mener jeg, at netop kampen mod ukontrolleret overvågning er essentiel for vort samfund, der i høj grad er (eller måske rettere VAR) tillidsbaseret.
Ellers risikerer vi at udviklingen mod mere mistænksomhed, angiveri og fejlagtige afgørelser gør befolkningen splittet og krigerisk.
Og vi risikerer at miste vores personlige frihed.
Staten er til for borgerne, ikke omvendt.
Sagen er jo, at det er de fattigste og dem i krise der bliver sat under lup, og aldrig de der lukrerer på SKATs nedsmeltning.
Skandalerne vil fortsætte med at rulle, kan jeg desværre love dig..

Lise Lotte Rahbek, Hans Larsen, Viggo Okholm, Heidi Larsen, Carsten Mortensen, Jens Erik Starup, birgitte andersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Glem ikke at der nu er over 10.000 domme der skal gennemgås pga politiets sessionslogning, der er ulovlig i EU, men er fastholdt alligevel fra Justitsministeriet.

Eva Schwanenflügel

Forældrenes elregning blev checket uden samtykke, da en ung mand flyttede hjemmefra.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11502665/T%C3%A6nketank-Udbetaling...

Eva Schwanenflügel

Datatilsynet blåstempler dataprofilering af ledige :

https://www.a4nu.dk/artikel/tilsyn-giver-groent-lys-til-profilering-af-l...

Udbetaling DK's bestyrelse:
Formand: Overborgmester, Frank Jensen, Socialdemokratiet, København
Bestyrelsesmedlemmer:
Medlem: Viceborgmester Camilla Fabricius, Socialdemokratiet, Aarhus
Medlem: Borgmester Morten Slotved, Konservative Folkeparti, Hørsholm
Medlem: Borgmester Steen Vindum, Venstre, Silkeborg
Medlem: Byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten, Frederikshavn
Medlem: Byrådsmedlem Johs Poulsen, Radikale Venstre, Herning
Medlem: Direktør i DMI, Marianne Thyrring
Medlem: Direktør i Styrelsen for IT og Læring, Thomas Fredenslund
Medlem: Direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion i DR, Nikolas Lyhne-Knudsen
Medlem: Indehaver af Combi Service, Birgit Aaby
Den daglige praksis bærer ikke præg af at der sidder tre Sosser og en EL'lert i bestyrelsen. De er vist tilfredse med blot at forvalte - sociale og andre hensyn ses ikke.

Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Viggo Okholm og birgitte andersen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Måske man skulle lade U.D. stå for kontrollen af udbytteskat. En opgave som SKAT jo ikke magter.
At afskaffe refusionen af skat virker endnu mere fornuftig!

Helt i overensstemmelse med kentaurstatens principper

"Kentauren er fabeldyret med en menneskelig overkrop og en hests underkrop. .... fordi den i stigende grad er ’let i toppen og tung i bunden’. I toppen, hos de veluddannede og økonomisk stærke, møder staten sine borgere med masser af kærlighed og frihed. Men jo længere mod bunden man bevæger sig, desto mere formynderisk, frihedsindskrænkende og mistroisk ser den på sine borgere. Og kommer man helt ned til kontanthjælpsmodtageren, finder man et fintmasket net af pligter, kontrol og sanktioner, der holdes stramt omkring kroppen på den enkelte ved hjælp fra hele hestens tyngde".

https://www.information.dk/debat/2012/01/kaerlige-hyrde-skiftet-fangevog...

Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Pia Nielsen

Tak for det gode link.
Kendte ikke konceptet 'kentaurstaten', det er meget rammende.

Kim Houmøller - Går du her ud fra, at UD vil agere lige så nidkært overfor skattesvindlere og lign., som de i dag gør det overfor fattigrøvene?
Jeg tvivler, men vi kan jo spørge UD's røde bestyrelsesmedlemmer.

Jeppe Lindholm

Jamen, det er jo ikke for at kontrollere der i Danmark efterhånden er en massiv overvågning af befolkningen. Det er jo for alles bedste.

Den største forskel på Kinas overvågning af befolkningen og Danmarks er, at i Kina er de åben omkring overvågningen, mens det foregår i det skjulte i Danmark smuglet ind af bagdøren.

Erik Fuglsang

Alle dem, som overholder sociallovgivningen til punkt og prikke, har vel intet at frygte ?

Er det ikke helt legitimt med en myndighed, som holder et meget vågent øje med, at sociale ydelser udbetales i overensstemmelse med et demokratisk vedtagne regler ?

Hvem i alverden kan dog have noget som helst imod, at overførselsindkomster udbetales efter bogen ?

Lise Lotte Rahbek

Fuglsang
Har du nogensinde hørt om et samfund, som baseret på overvågning af, fungerer godt - og ønsker du selv et samfund, hvor selve mistanken om at du vil bryde reglerne, legitimerer en totalovervågning af din økonomi, kombineret med dine helbreds- og elektroniske forbrug????

Ved du hvad stress kommer af?

Erik Fuglsang

Lise Lotte Rahbek
20. juli, 2019 - 11:14

Vi har krydset klinger før over dette her tema med myndighedskontrol, Lise Lotte, og det ender jo som regel med, at du får mig til at genoverveje mine holdninger. Det gør jeg gerne igen.

Og jeg vil gerne give dig, at overvågning langt er ideelt, men al erfaring (og ja, jeg har insiderviden inden for her felt) viser jo desværre, at vi ikke kan bygge et samfund udelukkende baseret på tillid. Det ville være dybt, dybt naivt at skippe kontrollen på eksempelvist det sociale område. Uden tæt kontrol ville der blive svindlet, så det driver ned ad væggene, og det kan vi ikke som samfund være tjent med, hvis du spørger mig. Hvad synes du ?

Behovet for kontrol gælder ikke bare det sociale område, det gælder desværre også på eksempelvis skatte-, færdsels-, miljø-, transport- og fødevareområdet. Uden tæt kontrol og høj opdagelsesrisiko kombineret med kraftige sanktioner løber det løbsk, og det kan vi vel ikke være tjent med, eller kan vi ?

Når det er sagt og skrevet, så skal alle myndigheder håndhæve loven på en ordentlig og fair måde, som er foreneligt med lovens ånd og god forvaltningsskik.

Myndighederne skal - i lige så høj grad som borgerne - overholde loven. Selv uden at kende sociallovgivningen i detaljer kan jeg ikke tro, at myndighederne har ret til "totalovervågning", medmindre de har meget tungtvejende grunde til det.

Det har aldrig været meningen, at myndighedernes kontrol skal gøre folk syge og stresse dem. Kontrollen skal være afbalanceret. Den offentlige forvaltning er i dens magtudøvelse underlagt et proportionalitetsprincip, og hvis dette fundamentale princip krænkes, skal det selvfølgeligt stoppes.

Min pointe er blot, at dem, der har rent mel i posen, ikke har (eller burde have) noget at frygte, og derfor er jeg personligt ikke modstander af afbalanceret og målrettet kontrol, hverken inden for det sociale eller andre områder.

Lise Lotte Rahbek

Fuglsang
Nej, vi kan ikke få et kapitalisme-drevet samfund til at fungere uden kontrol. Deri er vi helt enige.
Om det kapitalisme-drevne samfund overhovedet er hensigtmæssigt som samfund, det kan diskuteres. Det handler jo i bund og grund om at rage til sig og sine, og i et sådant system VIL mennesker forsøge at berige sig selv (og sine) på bekostning af andre.
Findes der andre samfundssystemisk fungerende muligheder... jeg ved det ikke.

Vi har i Danmark nu et system, hvor borgerne straffes hvis de ikke overholder reglerne. Omfanget af regler er, som vi tidligere har været inde på, enormt. Gigantisk.

Systemets administration foretages af mennesker. Mennesker begår fejl - det er et uomtvisteligt faktum. Årsagerne til at administrationspersonerne begår fejl er utallige. Ligesom årsagerne til at borgerne ikke overholder reglerne er lige så mangfoldige. Blandt fejlkilderne i systemet findes også databehandlingssytemer, IT, forvaltningskulturen osv osv.

Men hvad blev der af, at borgerne i samfundet som udgangspunkt er uskyldige?
Hvis der overvåges massivt er det jo ud fra en forestilling om, at borgerne nok begår fejl.

Noget andet er, hvem straffen for at overtræde reglerne, rammer.
Som det er nu, bliver borgerne overvåget af systemet og deres overtrædelser bliver straffet.
Systemets fejl kan kun konstateres af borgerne hvis fejlene bliver opdaget af pressen (!) og fejlene kommer til offentlighedens viden. Men selv hvis/når systemets fejl - i det tilfælde hvor det handler om overtrædelse af regler - bliver opdaget og bliver offentligt kendt, bliver de personer som administrerer systemet og begår fejl IKKE straffet. Vi har altså et system, som kan straffe borgerne, men hvis fejlen ikke er reel men opstået I systemet, så skal borgeren bevise sin uskyld og under alle omstændigheder har fejlen ingen konsekvenser i for systemet.

Eksempel: En borger her flere transaktioner på sin konto end indtægten berettiger - ifølge systemts rammer. Er det en bankdirektør sker der formodentlig ingenting, fordi systemet ikke har adgang til så mange beregninger eller oplysninger om bankdirektørers formodede forbrug, til trods for at bankdirektøren både modtager børnepenge og har fradrag i skat.
I den anden ende af samfundet sidder der en kontakthjælpsmodtager, som systemet kan trække alle oplysninger om, fordi de allerede ligger i systemet. Kontanthjælpsmodtageren bliver nu indkaldt til samtale på jobcenteret med emnet: "Vi ved du snyder. Du har flere penge til rådighed end vi giver dig. Du skal straffes med indkomstfratagelse, hvis du ikke kan bevise din uskyld."

Retfærdigt og betryggende for de overvågede..? Det synes jeg ikke.