Nyhed
Læsetid: 6 min.

Bitten Vivi Jensen skal i retten for at have videregivet fortrolige oplysninger til Information

For to år siden bragte Information et interview med Bitten Vivi Jensen, der var tidligere ansat i Frederiksberg Kommune. Hun kritiserede kommunens behandling af borgere, der søgte om førtidspension, på baggrund af en række sagsakter, som hun havde fjernet fra sit tidligere arbejde. Nu får artiklen et retligt efterspil
Bitten Vivi Jensens medvirken i en artikel i Information om forholdene for syge borgere får nu muligvis konsekvenser.

Bitten Vivi Jensens medvirken i en artikel i Information om forholdene for syge borgere får nu muligvis konsekvenser.

Indland
5. august 2019

Fredag den 19. juli sendte Frederiksberg Kommune et brev til 90 borgere om, at Københavns Politi nu havde rejst tiltale mod en tidligere ansat i kommunen, blandt andet fordi denne »under særligt skærpende omstændigheder« uberettiget havde videregivet fortrolige personoplysninger, »heriblandt dig«, til en journalist.

Den tidligere ansatte er Bitten Vivi Jensen, der i en artikel i Information i april 2017 i kraftige vendinger kritiserede den måde, hvorpå kommunen behandlede borgere, der søgte førtidspension.

Som forhenværende medlem af kommunens rehabiliteringsteam kaldte Bitten Vivi Jensen kommunens behandling af pensionssagerne for totalt nedslidte, demente, kræftsyge eller hjerneskadede borgere »et spil for galleriet« og »en spareøvelse«.

I stedet for at bevilge førtidspension sendte kommunen borgerne ud i langstrakte og efter Bitten Vivi Jensens mening helt meningsløse ressourceforløb, hvor deres arbejdsevne skulle efterprøves.

Artiklen indeholdt også en anonymiseret gengivelse af en sag om en borger, der var endt som årelang kronisk alkoholiker, men som trods lægevurdering ikke havde fået førtidspension. Alene i denne borgers sag havde kommunen sparet 300.000 kroner ved ikke at bevilge førtidspension, var hendes vurdering.

Hvad artiklen ikke nævnte, var, at Bitten Vivi Jensen til brug for interviewet havde et materiale bestående af akter fra en række borgeres pensionssager, som hun havde hjembragt fra sit arbejde.

Frederiksberg Kommune afviste hendes kritik og meldte hende til politiet. Under en ransagning på hendes bopæl udleverede hun de to bæreposer med sagsakter, som blev beslaglagt.

»Kriminalbetjentene var meget flinke. Da de gik, sagde den ene, at det her nok ville komme til at koste mig en bøde, og jeg skulle derfor tage kontakt til en advokat.«

Fortryder ikke

I lang tid skete der ikke rigtig mere, og Bitten Vivi Jensen troede egentligt, at sagen var blevet henlagt. Men det var ikke tilfældet. For godt en måned siden modtog hun således en indkaldelse til et retsmøde. Hun er blandt andet tiltalt for at overtræde straffelovens § 152, stk. 1 og 2, om uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger og § 155 om at have misbrugt sin stilling ved at tage sagsakter om borgere med hjem til sin private bopæl. Strafferammen går op til to års fængsel.

»Jeg står ved, hvad jeg har gjort, og jeg vil ikke benægte, at jeg har taget sagerne med hjem. Men jeg fortryder det ikke, for jeg mener ikke, at jeg har gjort noget forkert,« siger Bitten Vivi Jensen.

Informations rolle i sagen

  • Information spiller en rolle i sagen om Bitten Vivi Jensens videregivelse af fortrolige oplysninger. Det var nemlig i forbindelse med et interview med journalist Ulrik Dahlin, at Bitten Vivi Jensen foretog den handling, hun nu skal i retten for.
     
  • Ulrik Dahlin har med henvisning til kildebeskyttelse afvist at lade sig afhøre om sagen af politiet. Information har besluttet, at Ulrik Dahlin fortsat rapporterer om sagen.

Redaktionen

Hun har optrådt som whistleblower, som hun udtrykker det, fordi sagsakterne i de to bæreposer ifølge hende dokumenterede »en massiv og systematisk sagsmishandling«.

»Derfor mener jeg, at min oplysningspligt kommer før min tavshedspligt. Jeg betragter det, som jeg har gjort, som nødvendig civil ulydighed. Min samvittighed tvang mig til at gøre det,« som hun siger.

»Jeg tror da, at jeg vil blive dømt. Jeg er jo kun en enkelt kvinde, der sætter sig op mod overmagten‚« siger hun og sammenligner sig selv med den græske tragedieskikkelse Antigone fra Sofokles’ drama om en kvinde, der sætter sig op mod kongemagten.

Optræder som bisidder

Siden artiklen i Information har Bitten Vivi Jensen modtaget en lang række henvendelser fra borgere, der har ønsket hendes assistance i deres egne pensionssager. Hun har derfor optrådt som bisidder i en lang række sager, men hun har endnu ikke oplevet at tabe en sag, siger hun.

»Jeg ser den ene tragedie efter den anden, som er så uhyrlige, at det trodser enhver beskrivelse. Men kommunerne har endnu ikke fået ret i en eneste af de sager,« understreger hun.

Når der er tale om sager med Frederiksberg Kommune, mødes hun af iskold foragt, fortæller hun.

»De har flere gange forsøgt at fremstille det, jeg gør, når jeg er bisidder, som at jeg bare vil have personlig hævn, fordi jeg blev fyret fra mit job,« siger Bitten Vivi Jensen.

Hun er overbevist om, at der vil komme en dyr efterregning for de skader, som børn og pårørende har pådraget sig i de forløb, som deres forældre eller familiemedlemmer har været underkastet.

Hendes kritik retter sig mod den pensionsreform, som den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fik gennemført i 2012.

Hun kan ikke for­stå, at det ikke har nogen øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for kom­mu­ner­ne, hvis de i sager om før­tids­pen­sion kon­stant træf­fer af­gø­rel­ser, der er på græn­sen, eller hvis deres an­ke­sta­ti­stik i forhold til Ankestyrelsen er helt i bund.

»Problemet ligger på Christiansborg. Refusionsordningen med kommunerne holder dem i et økonomisk jerngreb, så målstyring og overholdelse af økonomiske rammer bliver vigtigere end borgernes retssikkerhed. Der sker en dehumanisering og forråelse af vores samfund i disse år, hvor folk, der af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv, skal have dårlig samvittighed over at ligge andre til last. Men enhver kan blive syg eller komme ud for en ulykke, og efter en sygdomsperiode på 22 uger starter derouten. Så skal man sælge, hvad man har af værdier over 10.000 kroner. Min erfaring er, at mange borgere får et chok i mødet med systemet. Borgerne tror, at de skal have en hjælpende hånd, nu når de er syge, men i stedet oplever de, at de bliver nødt til at kæmpe mod systemet, og at deres rettigheder ikke overholdes.«

Hun nævner eksempler på, at folk, der opfylder plejehjemskriterierne, alligevel skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejdsprøves.

»Syge hører slet ikke til i et jobcenter. Så enkelt burde det være, men det er det ikke.«

Journalister er privilegieblinde

Selv om Bitten Vivi Jensen tidligere har skrevet læserbreve til Frederiksberg Bladet og én gang deltaget i P1 Debat, så kritiserer hun pressen og journalister for at være »privilegieblinde«, når det drejer sig om undertrykkelse af syge borgere.

»Selvfølgelig kommer der af og til noget frem, men samlet set lever medierne slet ikke op til deres rolle som den fjerde statsmagt i de her spørgsmål. Selv om borgere bliver mishandlet, og Handikapkonventionen og Børnekonventionen overtrædes, og de sociale bevægelser råber op om det, så trænger det ikke igennem hos medierne.«

Hun peger i den forbindelse især på kommunerne:

»Kom­mu­ner­ne er al­drig rig­tigt gen­stand for kri­tisk fokus fra me­di­er­ne. Den samme kom­mu­ne, f.eks. Kø­ben­havn, kan have den ene sag efter den anden i avi­ser­ne, men det bli­ver ikke dæk­ket under vink­len: Nu har den her kom­mu­ne gang på gang vist, at det ikke fun­ge­rer, så hvad er der galt? Vi får en række en­keltsa­ger ser­ve­ret, de væk­ker for­ar­gel­se og skan­da­le, og så luk­ker kom­mu­nen sagen med en po­si­tiv af­gø­rel­se, og alle er glade, lige ind­til næste hi­sto­rie kommer frem.«

Hun peger også på, at politikere som regel afviser at udtale sig, netop fordi det drejer sig om enkeltsager.

»Men hvis man lægger alle enkeltsagerne op ved siden af hinanden, så tegner der sig et mønster, som ikke er til at tage fejl af. Det var præcis det, jeg ville med de 90 sager, jeg havde taget med hjem fra mit arbejde i Frederiksberg Kommune.«

I brevet fra Frederiksberg Kommune skriver kommunen, at de ikke har grundlag for at formode, at sagerne er blevet misbrugt til andre formål, »end at vedkommende har ønsket at rejse kritik af Frederiksberg Kommunes sagsbehandling«.

Bitten Vivi Jensen kan godt forstå, hvis en eller flere af de 90 borgere, der nu har modtaget et brev fra Frederiksberg Kommune, er blevet sure.

»Det ville jeg da også blive, hvis det var min sag, der lå hjemme hos en, og jeg ikke vidste, hvad formålet var. Men jeg håber, at de vil blive klar over, at jeg kun gjorde det af hensyn til dem og deres efterkommere,« siger Bitten Vivi Jensen og tilføjer:

»Mit største ønske er, at statsminister Mette Frederiksen giver en undskyldning til alle de borgere, der har været ofre for hendes pensionsreform, en undskyldning – lidt på linje med den, hun nu vil give til Godhavnsdrengene og andre børnehjemsanbragte.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det er ganske enkelt rystende.
Men overrasket bliver man desværre ikke..

Forhåbentlig vil Information følge denne retssag tæt, for det er helt rigtigt set, at de fleste mediers fokus på disse horrible forhold for syge borgere er præget af overfladisk sensationslyst og fragmentariserede, anekdotiske beskrivelser.

Der mangler en holdningstagen, og en overordnet fortælling om den systematiske systemmishandling der finder sted i tørre tal.

Erik Winberg, Søren Munck, Michael Gyes, Bea Gustafson, P.G. Olsen, Marie Louise Shea, Ole Kristensen, Anna Lønne Sørensen, Niels Duus Nielsen, Ellen Jeppesen, Else Marie Arevad, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Nette Skov, Anette Bjørnstrup, John Damm Sørensen, Arne Lund, Vivi Rindom, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Vibeke Dam, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Troels Brøgger, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Inger Nilsson, Torben Lindegaard, Troels Ken Pedersen, Kim Øverup, Peter Beck-Lauritzen, Jesper Lerche, Lars Jørgensen, Jørgen Hald, Anne Schøtt, Lars Løfgren, Annelise Risager, Carsten Nørgaard, Lone Hansen, Liselotte Paulsen, Steen K Petersen, søren ploug, Heidi Larsen, Olav Bo Hessellund, Kim Houmøller, Henrik Madsen, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Ulla Blok Kristensen, Mathias Petersen, Werner Gass, Christian Mondrup, Arne Albatros Olsen, Hans Larsen, Torben Jensen, Jens Kofoed, Benta Victoria Gunnlögsson, Susanne Kaspersen, Birgitte Johansen, Lasse Glavind, Pernille Cauchi, Carsten Munk, Maia Aarskov, Bjarne Bisgaard Jensen, Espen Bøgh, Ebbe Overbye, Carsten Mortensen, Egon Stich, Jan Fritsbøger, Søren Roepstorff, Carsten Wienholtz, Ivan Mortensen, Peter Hansen, Agnete La Cour, Gaderummet Regnbuen, Jens Erik Starup, Allan Stampe Kristiansen, Dorte Sørensen, Poul Simonsen, Ivan Breinholt Leth, Carina Bøckel, Susanne Riis, Torben Skov, Connie Brask Jensen, Lise Lotte Rahbek og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

Højt Hurra!!! for:
Bitten Vivi Jensen, en whistleblower, der med den rette journalist, ændrer meget.

Og det modsatte til de lovgivere, der frister kommunerne til at ansætte en kommunelæge,
der går imod patienternes egne lægers anbefalinger, og sparer stort, men fjerner en læge
fra rigtigt arbejde.

Fjern de kommunale læger og manglen på praktiserende læger, samtidigt!

Erik Winberg, Søren Munck, Michael Gyes, Marie Louise Shea, Anna Lønne Sørensen, Else Marie Arevad, Minna Rasmussen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Nette Skov, Anette Bjørnstrup, John Damm Sørensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Vibeke Dam, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Peter Gløde, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Inger Nilsson, Peter Beck-Lauritzen, Lars Jørgensen, Eva Bertram, Lars Løfgren, Lone Hansen, Liselotte Paulsen, Steen K Petersen, søren ploug, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Jane Jensen, Werner Gass, Arne Albatros Olsen, Torben Jensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Susanne Kaspersen, Steffen Gliese, Birgitte Johansen, birgitte andersen, Pernille Cauchi, Carsten Munk, Maia Aarskov, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Carsten Mortensen, Jan Fritsbøger, Søren Roepstorff, Carsten Wienholtz, Peter Hansen, Agnete La Cour, Jens Erik Starup, Dorte Sørensen, Allan Stampe Kristiansen, Ivan Breinholt Leth, Carina Bøckel, Susanne Riis, Connie Brask Jensen, Jørgen Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Systemisk vold fortsætter uantastet, mens en stor del af befolkningen vender ryggen til og lader som om, at det ikke finder sted. Typisk for tidsånden høres der kun spredte protester fra enkeltpersoner, som siger fra overfor galskaben. De kollektive protester er få og spredte, og de samme politikere, som har ansvaret for volden, opnåede forholdsvis stor tilslutning ved det netop afholdte Folketingsvalg.
"Voldelige overfald mod almindelige borgere skal have markante konsekvenser for gerningsmanden." Påstod tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen, som forsøgte at anlægge en stil med "en hård retspolitik baseret på tryghed og retfærdighed", samtidig med at den regering, hvor Pape Poulsen var justsitsminister optrappede volden mod syge borgere. Hvilken type mennesker kan finde sammenhæng mellem en påstand om "tryghed og retfærdighed" for borgerne og mishandling af syge mennesker?

Erik Winberg, Marie Louise Shea, Anne Marie Nyraad, Anna Lønne Sørensen, Britta Hansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Nette Skov, John Damm Sørensen, Arne Lund, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Vibeke Dam, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Lars Jørgensen, Lars Løfgren, Lone Hansen, Steen K Petersen, søren ploug, Kim Houmøller, Karl Nørgaard, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Werner Gass, Carina Bøckel, Arne Albatros Olsen, Torben Jensen, Steffen Gliese, Benta Victoria Gunnlögsson, Susanne Kaspersen, Birgitte Johansen, birgitte andersen, P.G. Olsen, Ervin Lazar, Lasse Glavind, Pernille Cauchi, Maia Aarskov, Lise Lotte Rahbek, Bjarne Bisgaard Jensen, Jens Erik Starup, Ebbe Overbye, Carsten Mortensen, Torben Skov, Jan Fritsbøger, Søren Roepstorff, Carsten Wienholtz, Peter Hansen, Agnete La Cour, Eva Schwanenflügel, Dorte Sørensen, Allan Stampe Kristiansen, Oluf Husted og Poul Simonsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak til Bitten Vivi Jensen, og Information.
Håber at sagen får megen omtale så den kan give MF mere lyst og nød til at ændre hendes førtidspension mv.
Den med at ingen mennesker bare skal parkeres på en førtidspension kan let løses , hvis der bliver mere fleksibilitet så folk, der er tilkendt en førtidspension let kan få pensionen helt eller delvis standset i en periode, hvis de er så heldige at finde et arbejde og en arbejdsgiver der vil ansætte dem og som de kan klare.
Den ordning fandtes allerede i den gamle førtidspensionsordning - så Folketinget skulle bare have udbygget denne ordning i stedet for deres tåbelige system, hvor syge folk skulle tvinges til at møde op med eller uden seng til dit og dat.
Ligeledes så skal kommunerne gives et større råderum over deres egen økonomi og skatteudskrivning.

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Michael Gyes, Anna Lønne Sørensen, Niels Duus Nielsen, Oluf Husted, Marianne Stockmarr, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, John Damm Sørensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Søren Kristensen, Lone Hansen, Steen K Petersen, søren ploug, Heidi Larsen, Kim Houmøller, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Werner Gass, Carina Bøckel, Arne Albatros Olsen, Steffen Gliese, Benta Victoria Gunnlögsson, Susanne Kaspersen, birgitte andersen, Pernille Cauchi, Carsten Mortensen, Torben Skov, Jan Fritsbøger, Peter Hansen, Agnete La Cour, Eva Schwanenflügel og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Agnete La Cour

Civil lydighedsnægtelse, når det er stærkest. Hvor er du modig, Bitten Vivi Jensen. Tak, fordi du tør vove skindet for andre. Jeg håber, din retssag vil blive fulgt af Information og andre medier - så tæt, at alle opdager, hvad der sker med vores samfund.

Erik Winberg, Michael Gyes, Bea Gustafson, Anna Lønne Sørensen, Niels Duus Nielsen, Egon Stich, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Oluf Husted, Marianne Stockmarr, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Nette Skov, John Damm Sørensen, Vivi Rindom, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Vibeke Dam, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Inger Nilsson, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Lone Hansen, Steen K Petersen, søren ploug, Olav Bo Hessellund, Karl Nørgaard, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Werner Gass, Carina Bøckel, Arne Albatros Olsen, Steffen Gliese, Susanne Kaspersen, Birgitte Johansen, birgitte andersen, Lasse Glavind, Pernille Cauchi, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Jens Erik Starup, Carsten Mortensen, Torben Skov, Jan Fritsbøger, Søren Roepstorff, Dorte Sørensen, Carsten Wienholtz og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Luna Lahrmann

Bitten Vivi Jensen
Jeg er én af de 90 borger der har modtaget det omtalte brev fra Frederiks kommune
Kære Bitten!
Hvor ville jeg dog ønske at du havde kontaktet mig og adspurgt om du måtte få min tilladelse til agtindsigt og i
I mine journaler Med henblik i at skrive din artikel,
Jeg havde uden at kny givet dig denne tilladelse...
Og Bitten du får den nu med tilbage virkende kraft
Må det bedste ske

Brian Nocis Jensen, Mikkel Zess, Erik Winberg, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Munck, Michael Gyes, Marie Louise Shea, Ib Gram-Jensen, Anna Lønne Sørensen, Niels Duus Nielsen, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Oluf Husted, Ib Christoffersen, Marianne Stockmarr, Allan Stampe Kristiansen, Nette Skov, Alvin Jensen, Anette Bjørnstrup, John Damm Sørensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Vibeke Dam, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Inger Nilsson, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Frede Jørgensen, Ken Sass, Søren Kristensen, Lone Hansen, Steen K Petersen, søren ploug, Heidi Larsen, Kim Houmøller, Karl Nørgaard, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Werner Gass, Arne Albatros Olsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Susanne Kaspersen, Birgitte Johansen, birgitte andersen, Martin Kristensen, Ervin Lazar, Pernille Cauchi, Eva Schwanenflügel, Ulla Blok Kristensen, Dorte Sørensen, Jens Erik Starup, Carsten Mortensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Luna Lahrmann

Aoto correct
Er en underlig størrelse sorry
I forrige indslag skulle der selvfølgelig stå
Frederiksberg kommune

Allan Stampe Kristiansen, Birte Pedersen, Peter Beck-Lauritzen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Pernille Cauchi

Jeg håber, at andre ansatte i kommuner, som mere eller mindre tvinges til at udsætte syge borgere for “besparende” og opslidende behandling, vil turde stå sammen med organiserede borgere i fx organisationen Jobcentrenes Ofre.
I solidaritet mellem ansatte og borgere kan vi lægge maximalt pres på lovgiverne og kommunerne og være med til at ændre både lov og praksis.

Marie Louise Shea, Jan Nielsen, Jan Fritsbøger, Vibeke Dam, Britta Hansen, Minna Rasmussen, Marianne Stockmarr, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, John Damm Sørensen, Arne Lund, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Torben Bruhn Andersen, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen, Lone Hansen, Steen K Petersen, søren ploug, Olav Bo Hessellund, Randi Christiansen, Pia Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Pernille Cauchi

Jeg håber, at andre ansatte i kommuner, som mere eller mindre tvinges til at udsætte syge borgere for “besparende” og opslidende behandling, vil turde stå sammen med organiserede borgere i fx organisationen Jobcentrenes Ofre.
I solidaritet mellem ansatte og borgere kan vi lægge maximalt pres på lovgiverne og kommunerne og være med til at ændre både lov og praksis.

Allan Stampe Kristiansen, Jan Fritsbøger, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Agnete La Cour, Ulla Blok Kristensen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Martin Kristensen

Jeg anbefaler varmt Luna Lahrmanns kommentar. En sådan godkendelse ville have underværker.

Jeg er ikke i tvivl om at Frederiksberg kommune (og andre kommuner) presser citronen ift. at undgå at skulle betale førtidspension. Hvor meget MFs reform betyder for dette skal jeg ikke kloge mig på - men den almindelige vurdering er at den betyder rigtig meget.

Jeg er heller ikke i tvivl om at Bitten Vivi Jensen har ønsket at hjælpe de pågældende borgere.

Det ændrer dog ikke ved at man ikke må fjerne folks personlige oplysninger fra de sikrede steder de opbevares (som slet ikke er sikre - men det er en anden snak) og slet ikke give dem til en journalist uden de pågældendes viden og tilladelse.

Kunne Inf. eventuelt have søgt aktindsigt i sagerne i stedet?

Mads Bech Madsen, Minna Rasmussen, Alvin Jensen, Karsten Lundsby, Ulla Blok Kristensen, Peter Beck-Lauritzen, Søren Kristensen, Helene Kristensen, Arne Albatros Olsen og Birgitte Johansen anbefalede denne kommentar
Henrik Stenbæksgaard

Tak til Bitten

Niels Duus Nielsen, Minna Rasmussen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Agnete La Cour, Karsten Lundsby, Birte Pedersen, Peter Beck-Lauritzen, Lone Hansen, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Arne Albatros Olsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne-marie Monrath

Bitten Vivi Jensen er en heltinde, intet mindre.
Hun påviser, at konsekvenserne for syge og handicappede, er lige præcist så slemme som jeg og andre fagpersoner forudsagde, da reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget. Alle partier, med undtagelse af DF og Enhedslisten, er med i forligkredsen.
DF og Enhedslisten har siden, arbejdet for at forholdende for syge og handicappede, blev bedre. Det skete ikke under VLAK og DF flertallet, nu skal det være og Enhedslisten arbejder hårdt på det.
Da SF, S og R er en del af den skyldige forligkreds, er det op af bakke.
Desværre fik Enhedslisten ikke det valg partiet fortjente.

Marie Louise Shea, Niels Duus Nielsen, Minna Rasmussen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Nette Skov, John Damm Sørensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Steen K Petersen, søren ploug, Karl Nørgaard, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Susanne Kaspersen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Men en aktindsigt får man ikke kendskab til de interne beslutninger, hensigter etc. Dem kan man kun få fra en whistleblower.

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Marie Louise Shea, Jan Nielsen, Minna Rasmussen, Oluf Husted, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Nette Skov, John Damm Sørensen, Vivi Rindom, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Birte Pedersen, Peter Beck-Lauritzen, Lars Jørgensen, Steen K Petersen, Kim Houmøller, Karl Nørgaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Den årlige udgift til Jobcentrene og deres skov af "private leverandører" er på ikke mindre end 14 mia kroner.
For de penge kunne give samtlige syge og arbejdsløse i jobcentrene, 200.000 kroner om året oveni deres kontanthjælp.
Det sætter ligesom vanviddet i relief !

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Søren Munck, Marie Louise Shea, Niels Duus Nielsen, Jan Fritsbøger, Britta Hansen, David Zennaro, Ib Christoffersen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, hannah bro, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Inger Nilsson, ingemaje lange, Peter Beck-Lauritzen, Lars Jørgensen, Torben Skov, Ken Sass, Lars Løfgren, Lone Hansen, Jens Thaarup Nyberg, Steen K Petersen, søren ploug, Henriette Bøhne, Olav Bo Hessellund, Kim Houmøller, Henrik Madsen, Randi Christiansen, Helene Kristensen, Ebbe Overbye, Werner Gass, Pia Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Se her hvordan det står til i børne - og familieafdelingen i Nordjurs kommune.
Systemet falder sammen indefra. Og jeg tror ikke det vil ændre et spor. De gennemgår endnu engang systemet med tættekam i jagten på rationaliseringer.

https://www.socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/socialraadgivere-advarer...

Allan Stampe Kristiansen, Niels Duus Nielsen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Agnete La Cour, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Torben Skov, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen og Ulla Blok Kristensen anbefalede denne kommentar
Ulla Blok Kristensen

Jeg har delt artiklen på facebook “bak op om de offentligt ansatte” og den bliver lige nu delt og kommenteret ! Samme sker på gruppen Jobcentrets ofre” og på min egen side !
Jeg håber nogen vågner op. Ikke mindst i den nye regering. Og statminister Mette Frederiksen har en speciel forpligtigelse !!

Carsten Wienholtz, Marie Louise Shea, Jan Fritsbøger, Minna Rasmussen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Olav Bo Hessellund, Susanne Kaspersen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

"Ingen skal efterlades på perronen" sagde Mette Frederiksen, og sådan blev det. De der ikke kan stige på arbejdstoget og skaffe profit til toppen og skattekroner til politikerne at spille med i det spil, der er deres karriere og vi andres liv, blev smidt ud foran toget.

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Minna Rasmussen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Katrine Damm, Agnete La Cour, Torben Bruhn Andersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Birte Pedersen, Peter Beck-Lauritzen, Ulla Blok Kristensen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, David Zennaro, søren ploug, Hans Larsen, Kim Houmøller og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Men det bliver fixet, med en ny pensionsreform. Det sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i Aftenshowet forleden. - Hvis vi ikke kommer igennem første gang, så prøver vi bare igen og hvis det ikke lykkes anden gang, så prøver vi bare én gang til. Mit gæt er at det vil tage nogenlunde én valgperiode at gennemføre først den nødvendige udredning af problemkomplekset og derpå alle tre mislykkede forsøg og hvem ved, måske vil der foreligge en helt ny situation til den tid? En ting er jo at socialdemokratiet ikke havde forberedt noget som helst der peger i retning af nytænkning på området, alt den tid de sad i opposition, noget andet er at vi på posten som beskæftigelsesminister, måske ikke så overraskende endda, har fået en dygtig diplomat og ikke den der førte debatten lidenskabeligt i valgkampen, hvor han udtalte sig nogenlunde kritisk omring systemerne, nemlig Mattias Tesfeye, hvis resort nu er at integrere folk på arbejdsmarkedet - og altså det stik modsatte af at sende dem på pension. Alt det får mig til at tænke, at man rundt regnet alligevel ikke er så grundlæggende utilfreds med tingene, som man gerne vil give det udtryk af. Og så er der jo godhavnsdrengene, hvis sag er så indlysende og ligetil, at de i hvert fald står først i køen til at få en undskyldning. Men som sædvanlig tager jeg hjertens gerne fejl. Jeg elsker at blive klogere.

Jan Fritsbøger, Minna Rasmussen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Agnete La Cour, Claus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Birte Pedersen, Steen K Petersen, Peter Beck-Lauritzen, Frede Jørgensen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Stor tak til Bitten, vores tid modstandskvinde, en sand frihedskæmper og nok så vigtig, en sabotør af en dødssygt umenneskeligt system. Tænke sig, at medierne i dag, som hovedregel er logrende mikrofonholder.
Lyt og se de folk der er ramt af dette system:
https://www.youtube.com/watch?v=y1Ac1pnn9sw

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Minna Rasmussen, Marianne Stockmarr, Alvin Jensen, Frede Jørgensen, Estermarie Mandelquist, Agnete La Cour, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Søren Fosberg, Peter Beck-Lauritzen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Bitten Vivi Jensen er her interviewet af A4 idag :

https://www.a4nu.dk/artikel/skal-i-retten-for-at-offentlige-foertidspens...

Agnete La Cour, Erik Winberg, Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, David Zennaro og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

De uansvarlige politikere er alt for længe sluppet for at stå til regnskab for deres medansvar for de uhyrligheder, som Bitten Vivi Jensen her beskriver. Tidligere har det været galt på Jobcentret på Lærkevej. Alt dette finder sted i rige hovedstadskommuner hvor politikere der påstår de tænker humant, solidarisk osv. sidder for bordenden.
Det her falder også tilbage på regeringen, der ikke alene har overtaget store dele af VKO's inhumane økonomiske politk, men også dens syn på de syge, de udsatte og de svage.
Det var Claus Hjorth, der knæsatte princippet om, at "folk er ikke syge, de skal bare have et job". Og det videreføres af Mette Hjorth Frederiksen i lettere fortyndet udgave.

Agnete La Cour, Søren Munck, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Det foregår overalt. Selv mødte jeg for mange år siden en mand med alle mulige problemer, som var blevet snydt for sin forhøjede pension, fordi en lægelpnsulent passende havde syltet sagen en uges tid. Det var i Gladsaxe Kommune, og da borgeren mødte op i byrådssalen for at tale sin sag, blev han kun mødt med foragt fra borgmesteren og der øvrige byråd. Der var desværre ingen "Vivi" i Gladsaxe.

Agnete La Cour, Kim Paulsen, Oluf Husted, Marianne Stockmarr og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Medierne bærer i enormt ansvar for ikke at dække kommunale områder. Det forekommer som om danske dagbladsredaktioner ikke endnu ikke har fattet, at alle borgerrettede afgørelser bliver truffet i kommunerne. Utallige er de gange jeg har henvendt mig til de store dagblade for kun at blive henvist til det lokale annonceblad, da man ikke beskæftiger sig med lokale sager.

Agnete La Cour, Carsten Wienholtz, Ib Gram-Jensen, Alvin Jensen, Niels Duus Nielsen, Kim Paulsen, Oluf Husted, Eva Schwanenflügel og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Ib Christoffersen

Det er påfaldende at Bitten ikke er blevet indkaldt til retten ugen før folketingsvalget.

Eva Schwanenflügel

De mange anbefalinger er en direkte besked til Bitten Vivi Jensen om at hendes sag er utrolig vigtig, og har stor opbakning.
Og en hyldest til et fantastisk modigt menneske :-)

Agnete La Cour, Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Anne Marie Nyraad, Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek, Allan Stampe Kristiansen, Oluf Husted, Arne Lund, Jens Erik Starup, John Damm Sørensen og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar

John Damm Sørensen - Lyder som lægekonsulenten var dr. Nej aka Vibeke Manniche, der har en god geschjæft ved at desavouere lægeerklæringer.

Erik Winberg, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Arne Lund. Nej, det var ikke Vibeke Manniche, men en anden af de mange lægekonsulenter med problemer med at holde sig inden for grænserne af stillingsbeskrivelsen, og som jeg ikke husker navnet på. Sagen er over 10 år gammel.

Alvin Jensen, Allan Stampe Kristiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Leo Nygaard
06. august, 2019 - 18:53:
"Ja, Eva - til artiklen. Anbefalinger til indlæg er til skribenterne - de kan gå begge veje."

Det er lidt uldent hvad du mener, Leo..
Såvidt jeg kan læse mig frem til, er det netop indlæg der hylder Bitten Vivi Jensen og efterlyser en anden og mere overordnet tilgang til overgrebene på syge mennesker fra de fleste medier og politikere, der får flest anbefalinger.

Alvin Jensen, Allan Stampe Kristiansen, Steen K Petersen, Lise Lotte Rahbek og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Uanset om Bitten Vivi Jensen har ret i, at kommunen behandlede et antal borgere, der søgte førtidspension, meget forkert, så er det efter min mening dybt problematisk og meget alvorligt, når Københavns Politi rejser tiltale mod hende for at bryde tavshedspligten - og under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have videregivet fortrolige personoplysninger til en journalist.

Det kan meget vel tænkes, at der er grund til kritik af kommunens praksis, det afviser jeg ikke, da jeg ikke ved dert fjerneste om de sager, men hvorfor ikke vælge en lovlig metode til at fremføre kritikken ?

Bitten skal i retten. Mon ikke, der var mere mening i at slæbe landets kommuner for retten?! De bryder dagligt loven i.f.t. deres syge og handicappede borgere, for at opnå størst mulig refusion - og ingen kommer efter dem.

Hvor er retssikkerheden for danske borgere?

Agnete La Cour, Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen, Allan Stampe Kristiansen, Niels Duus Nielsen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Kim Paulsen, Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Tusind tak Bitten for din modstandskraft mod et sygt og i inhumant system. Du er en stor helt og ikke en kriminel person, som en forsmået Frederiksberg Kommune forsøger at gøre dig til. Som jeg ser sagen var civil ulydighed på sin plads for at hjælpe syge medborgere.

Agnete La Cour, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen, Anna Lønne Sørensen, Allan Stampe Kristiansen, Oluf Husted, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Hvis der sidder en loyal socialdemokrat og læser med her, håber jeg at vedkommende gør i bukserne af skam.

Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Alvin Jensen, Allan Stampe Kristiansen, Jens Erik Starup, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, jeg tror såmænd bare folk gerne vil give udtryk for hvor vigtigt det Bitten har gjort er, og måske læser hun selv med og bliver opmuntret af alle anbefalingerne :-)

Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Oluf Husted og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Her en hilsen fra Niels Duus :
"Hvis Bitten får en bøde, vil jeg bidrage med en skærv til at betale den, og kommer hun i fængsel, vil jeg da gerne sidde et par uger af for hende."

Agnete La Cour, Erik Winberg, Carsten Wienholtz, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Oluf Husted og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar

Frederiksberg Kommune var den første til at få en whistleblowerordning, dagen efter
blev kommunes brandchef anmeldt for embedsmisbrug, der aldrig blev undersøgt.

Der skete nemlig det, at vedkommende frivilligt fratrådte stillingen, anmeldelsen burde
have været undersøgt alligevel.

Bitten omtaler sig selv som whistleblower, men har hun brugt whistleblower-ordningen?

Må vi få historien om Frederiksbergs whistleblower-ordning? (vedtaget 28. nov. 2011)
Måske har årene vist, at kommunen misbruger ordningen til at finde anmelderen?

Agnete La Cour, Carsten Wienholtz, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Anna Lønne Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
christen thomsen

Information trykte jo hendes historie, så hvad om avisen også betalte alle hendes sagsomkostninger?

Anna Lønne Sørensen

DUMT, tænker jeg flere gange, mens jeg læser artiklen.
-For det første det dumme 'refusions-system', som Fogh i sin tid indførte. Med dyre udgifter til alle de medarbejdere, der i kommuner og stat arbejder med både det system og med New Public Management. Systemer, som IKKE medførte besparelser, men flere udgifter, dårligere kvalitet, mere spild af skattepenge... Margrethe Auken har sagt det tydeligt:"Hvad laver alle de djøffer egentlig ude i kommunerne?"
-Ingen mennesker ønsker at 'bliver parkeret udenfor fællesskabet'. Alle vil gerne være en del af fællesskabet og blive brugt og værdsat af andre til det de kan. Jeg tror det var én af grundene til loven i 2013, hvor man ændrede betingelserne for førtidspension. Det bygger på respekt for hvert eneste menneskes liv og for netop det den enkelte kan bidrage med. Og det handler vel at mærke om en helt masse, der også ligger udenfor 'det hellige' arbejdsmarked!
MEN den anden grund, nemlig at spare penge, fik overtaget og de dyrt lønnede medarbejdere sikrede deres egne stillinger. Nogle dyre 'samfunds-økonomer' fik lov til at bestemme. Nogen var gode til at sælge idéer om oversmarte systemer, herunder IT-løsninger på stort set alt.

Hvorfor spørger man ikke den enkelte omkring den rette støtte og hjælp? Og hvad vedkommende stadig gerne vil bidrage med? Evt. på arbejdsmarkedet, som frivillig eller hvis kræfterne ikke længere er til det store, at være en del af sin familie og yde en unik værdifuld indsats her. Alene ved at være den man er, yder vi jo alle hver især en helt unik indsats, som er u-erstattelig. De evner skal ikke bruges til en 'kamp med systemet', der nedbryder folk. Der gør mennesker syge/mere syge.

Det er jo dog det enkelte menneske, der er mest ekspert på sit liv. Vi skal i fællesskabet støtte hinanden, men ingen 'skal tryne andre' med påskud om at 'hjælpe'. Det er ikke i orden bare at henvise 'til loven', bruge andre dårlige undskyldninger eller den farlige New Speak, som Bitten Vivi Jensen så fint påviser her. Den kan man også læse om i bogen: "Lingua Tertii Imperii" af en tysk sprogprofessor under nazismen!
Vi har jo netop medierne for at afsløre den slags farlige tendenser i samfundet, jeg håber virkelig Information holder fast i denne og lignende sager!
Ikke mindst fordi det er så utrolig dumt! I et højtuddannet samfund, som vi så ofte roser os af, burde den slags dumme systemer for længst være afsløret og forkastet. Eller slet ikke i første omgang være sat i værk!

Agnete La Cour, Ari Arnold, Allan Stampe Kristiansen, søren ploug, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Oluf Husted, Alvin Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Nej Leo Nygaard. Anna beskriver hvordan man gør, for at gøre velfærdsstaten upopulær. En velbygget velfærdsstat behøver ikke alt det beokreti, og den tager fagfolk alvorligt. Men det kan blå blok ikke finde ud af. Om sd kan ved jeg heller ikke, men bliver man rød nok kan man.

Bitten Jensen

Jeg er meget glad for jeres kommentarer.
Den overvældende støtte er en stor opmuntring.
Tak.

Agnete La Cour, Allan Stampe Kristiansen, Thomas Christensen, Steen K Petersen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel og Oluf Husted anbefalede denne kommentar