Rektor på Aarhus Universitet: Uacceptabelt og brud på retningslinjerne, at landbruget skrev med på oksekødsrapport

Den såkaldte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet kan ikke kaldes uafhængig forskning. Det siger universitetets rektor, som mener, at forskerne bag har brudt universitetets retningslinjer og god forskningsskik. Han åbner nu for at trække rapporten tilbage
Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, mener, at forløbet med oksekødsrapporten er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, mener, at forløbet med oksekødsrapporten er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning.

Jan Dagø

Indland
30. august 2019

Forløbet omkring den oksekødsrapport, som Aarhus Universitet har lavet for interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning. Rapporten er et brud på universitetets egne retningslinjer og god forskningsskik.

Så klar er meldingen fra universitetets rektor, Brian Bech Nielsen, efter at Information fredag kunne afsløre, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet dem skrive hele afsnit i rapporten.

»Der er ingen grund til at være stolt af den sag her på vores vegne. Forløbet er simpelthen kritisabelt,« erkender Brian Bech Nielsen.

Han kalder det »uacceptabelt«, at Landbrug & Fødevarer og Danish Crown har spillet en så fremtrædende rolle i processen, at de har kunnet skrive i og komme med rettelser til rapporten. Derudover står Danish Crown også bag rapportens titel og forsidefoto.

»Det giver slet ikke nogen mening at tale om uafhængighed her. Og et af adelsmærkerne ved universitetsforskning skal jo gerne være, at vi bedriver uafhængig forskning. Ellers mister vi troværdighed. Så det er en uacceptabel måde at håndtere den slags på,« siger Brian Bech Nielsen.

– Forskerne bag artiklen har ellers fastholdt, at »selve udførelsen af rapporten kun er foretaget af Aarhus Universitet og DTU«. Er du enig i den betragtning set i lyset af de ting, der er kommet frem?

»Nej, jeg er uenig i det. Jeg mener, at interaktionen med de eksterne parter har været så stærk, at vi kan ikke påstå, at det her er uafhængigt. Forskningsmetoder og resultater kan godt være okay, men vi kan ikke påstå, at rapporten er uafhængig.«

Åbner for at trække rapport tilbage

Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet og er finansieret af Kvægafgiftsfonden med hjælp fra Landbrug & Fødevarer. I Information har udenforstående eksperter kritiseret, at projektets styregruppe udelukkende har bestået af landbrugs- og kødsektoren, og at Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse.

En kritik, som ifølge rektoren er »fuldstændig velanbragt«.

»Jeg var meget overrasket, da jeg er erfarede, at det var tilfældet. Vi kan jo ikke have eksterne parter med stærke interesser til at styre forskningen. Så den kritik deler jeg.«

– Er det almen praksis, at forskere fra Aarhus Universitet og interesseorganisationer har et så tæt forhold, som tilfældet har været her?

»Nej, det er ikke min opfattelse.«

– Mener du, at Aarhus Universitet i den her sag har brudt god forskningsskik?

»Ja, det mener jeg. God forskningsskik indebærer også, at man bevarer uafhængighed. Forskningsresultaterne kan stadig være gode nok. Men der står ikke den samme troværdighed omkring dem, når man i den grad interagerer med eksterne parter.«

– Underkender du dermed din centerleder for DCA Niels Halbergs forklaring?

»Ja, jeg mener, at god forskningsskik indebærer, at man bevarer uafhængighed.«

– Og det er ikke sket i det her tilfælde?

»Nej, det har vi været inde på nogle gange.«

Brian Bech Nielsen er ikke i tvivl om, at Aarhus Universitet har brudt egne retningslinjer i arbejdet med oksekødsrapporten. Det står i kontrast til tidligere forklaringer fra institutleder for Agroøkologi, Erik Steen Kristensen, og centerleder for DCA Niels Halberg.

»De retningslinjer, vi har, har faktisk været brudt i dette forløb,« siger Brian Bech Nielsen.

»Vi opfatter interesseorganisationer og private virksomheder og myndigheder som et og samme. Det er de samme principper, der gælder hele vejen rundt. Så det er den samme kvalitetssikring, der skal gælde.«

– Men det er ikke, hvad din institutleder Erik Steen Kristensen siger?

»Men jeg er oplyst om, at retningslinjerne er brudt.«

– Kommer I som universitet til at ændre praksis som følge af denne sag?

»Jeg har bedt fakultetet, under hvilket DCA hører, om omgående at få lavet en redegørelse for, hvad der helt præcist er sket her. Og at drage de nødvendige konsekvenser, herunder eventuelt nye retningslinjer. Jeg er oplyst om, at vores retningslinjer er blevet brudt i dette tilfælde. Der er åbenbart behov for en kraftigere implementering, og hvis der er brug for nye og strammere retningslinjer, så er vi bestemt ikke sky for at indføre det.«

– I har brudt jeres retningslinjer, og du siger, at det ikke er uafhængig forskning. Bør I så ikke trække rapporten tilbage?

»Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg diskutere med den fagansvarlige.«

– Du kan ikke komme det nærmere?

»Nej, jeg synes, at det mest ordentlige er at tale med de involverede.«

– Men du afviser ikke, at I trækker rapporten tilbage?

»Nej, det ligger der vist i det.«

Oksekødsrapporten

I en tid, hvor klimakrisen står højt på den politiske dagsorden, er landbruget og særligt oksekødsindustrien under pres. For hvilke konsekvenser vil forbrugere og beslutningstagere drage af det store klimaaftryk fra oksekød?

I en rapport finansieret af landbruget har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med en forsker fra DTU givet deres bud på oksekøds klimaeffekt i forhold til andre fødevarer. Men rapporten er ifølge udenforstående eksperter metodisk problematisk.

I denne artikelserie undersøger Information, om der er tale om uvildig forskning. Eller om Aarhus Universitet er gået på kompromis med god forskningsskik.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen K Petersen

De må stilles til ansvar de kære forsker for deres uredeligheder.

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/Naevnet-for-Vidensk...

John Andersen, peter juhl petersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, Ib Christensen, Torben Skov, Marianne Stockmarr og Anders Skot-Hansen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det vil nok være bedre, hvis retningslinjerne for hvad erhvervslivet, ministerierne skal kunne bestemme , når de betaler universiteterne for at udarbejde dette og hint.
Den ordning Helge Sand og Fogh Rasmussen udstak, har flere gange vist sig uholdbar.

Mit bud- genopret de statslige institutioner , som DMU osv igen så de kan undersøge og vejlede Folketinget og den siddende regering.
Sæt klare regler for hvad erhvervslivet kan forlange i deres samarbejde med universiteterne. Bevilg flere penge over Finansloven til forskning så universiteterne ikke vil være så afhængige af bestillings arbejde fra erhvervslivet.

Ole Svendsen, peter juhl petersen, Bent Gregersen, Henrik Bjerre, Dennis Jørgensen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, lars søgaard-jensen, David Zennaro, Bjarne Bisgaard Jensen, Rune Stilling, Mathias Petersen, Jens Christensen, Marianne Stockmarr, Susanne Kaspersen, Eva Bertram, Søren Kramer og Anders Skot-Hansen anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Dorthe, alt ære og respekt for dine tanker, men det fjerner ikke de enkeltes forskers moral, etik og redelighed og de er underlagt, at hvis de medvirker til forsætlig eller grov uagtsom adfærd I form af forfalskning, plagiering, fortielse eller lignende, der indebærer en utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og/eller videnskabelige resultater, så må de står til ansvar.

At der så rundt om i offenlige institutioner, disse år er skåret kraftig ned, det være sig sygehuse, politi, skat, folkeskolen uddannelser osv. frikender jo ikke den enkelte, de kan bare tage deres gode tøj og gå, når de kan se de ikke kan stå inde for det arbejde de udføre.

Henrik Leffers, Dennis Jørgensen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Britta Hansen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
John Rohde Jensen

Det pæneste man kan sige om dette forløb er 'Prostitution'.Jeg vil foreslå, at se på pengestrømmene til Århus Universitet da det ikke er første gang, at de stiller sig til rådighed på denne måde.

Carl Chr Søndergård, peter juhl petersen, Mogens Holme, Birgit Kraft, Steen K Petersen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Mathias Petersen, Jens Christensen, Britta Hansen, Torben Skov og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar

'Det store klimaaftryk af oksekød'

Den egentlige skandale bag denne sag er postulatet omkring oksekød som en stor bidragyder til den menneskeskabte globale opvarmning. Det er fup eller i tidens terminologi: Faked truth.

Koen prutter CO2 og bøvser CH4 i store mængder, men der kommer ikke et kulstofatom ud af hverken for eller bagenden på en ko, uden at det

på forhånd

er trukket direkte ud af atmosfæren gennem det foder, som holder koen i live og samtidig skaber hendes produktion af kød og mejeriprodukter. Det er normalt, hvad vi forstår ved bæredygtighed. Bemærk - på forhånd.

Hvordan kan oksekød udgøre 16, 20 eller 30% af menneskets ekstraordinære CO2 tilførsel, når kilden til produktionen er CO2, direkte og på forhånd er hentet i atmosfæren ?

Problemet er at man efterhånden er ved at indse, at vores ekstra tilførsel af CO2 til 0,0135% af atmosfæren ikke længere kan forklare den stigende temperatur efter 1950. En tilførsel som stammer fra gammelt fossilt brændsel, som har været afskåret fra atmosfæren gennem millioner af år.

For tiden forsøger man at forklare misforholdet mellem fossil CO2 tilførsel og de registrerede temperaturstigninger med menneskelig arealanvendelse af klodens overflade og kødkvægs udledning af metan, som en langt farligere klimagas end CO2, selv om de knap 2/1000000 metan kun optager stråling i 2 smalle frekvensbånd i områder, hvor vanddamp på forhånd er langt mere effektiv i mængder omkring 20000/1000000 af atmosfæren.

Hvis man plotter temperaturen siden 1950 ind i et koordinatsystem sammen med luftfartens ekspansion i samme periode, er sammenhængen meget tydelig.

Vi har til stadighed 10000 til 15000 store maskiner hængende uden for den vandholdige troposfære. Maskiner som konstant udleder den potente klimagas vanddamp, som vedligeholder et menneskeskabt drivhus uden om vores normale drivhus, en supereffektiv efterisolering af kloden, som sveder.

Stop luftfarten og se temperaturen falde signifikant i løbet af en uges tid. Så kan vi droppe panikken og omstille til en grøn fremtid i god ro og orden.

Erkendelsen spirer:

https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-fl...

Dorte Sørensen

Steen K Petersen
Så lige til er det desværre nok ikke, at forskerne bare kan sige op, hvis de bliver stillet over for krav osv.
Men de politiske beslutninger Helge Sander og Fogh Rasmussen tog og fik et flertal i Folketinget med på nogle af dem samt nogle minister udnævnelser mv. fik universiteterne ud i nogle spekulationer som de ikke behøvede tidligere.
Det var også noget Fogh Rasmussen og Sander blev advaret imod - men som de afviste.

Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Mathias Petersen, Steffen Gliese og Marianne Stockmarr anbefalede denne kommentar
Steen K Petersen

Nu er det ikke krav jeg tænker på, men anstændighed, moral etik og redelighed. Så jo, de må tage deres gode tøj og gå. Det er der heldigvis andre gode folk der har gjort. Det skal helst ikke blive en trend, disse veludannet mennesker først tager bladet fra munden, når de er pensioneret, det ser vi også en del til i disse år. Så er det mere den månedlige check, der er drivkraften.
Det forpligter at være troværdig.

Egon Stich, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese og Torben Skov anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Peder Bahne, tillad mig at citere min statistikprofesser fra universitetet, da hun indledte sin undervisning: "Kausalitet og korrelation er ikke det samme!" Hun viste derefter en graf, som viste, at antallet af fødsler i Danmark nøje svarer til antallet af storke.

Henrik Bjerre, Steffen Gliese, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Det er sgu nok ikke sjovt at være rektor på Aarhus Uni disse dage ;)

Eva Schwanenflügel

Danmark har just sendt en rapport til EU, der omhandler hvordan naturen har det her til lands.
Og det går ikke godt, må man forstå.
Faktisk er der ikke sket forbedringer siden 2013, hvor vi sidst rapporterede.

Rapporten er udfærdiget i samarbejde med Aarhus Universitet..

Kunne man forestille sig, at det i virkeligheden stod endnu værre til end der står i rapporten, med tanke på hvad der er blevet gravet frem hér?
Vil Information dykke ned i den nye rapport også?

Tak for det fantastiske arbejde :-)

https://www.altinget.dk/artikel/naturen-er-fortsat-i-krise-ingen-forbedr...

Thomas Tanghus, Mathias Petersen, David Breuer, Mogens Holme, Dorte Sørensen, Birgit Kraft og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Morten Balling

De jeg var yngre havde jeg en chef som sagde: "Man kan uddelegere en opgave, men man kan ikke uddelegere et ansvar".

I dag er virkeligheden en anden.

Egon Stich, Søren Kramer, Bjarne Bisgaard Jensen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Steen K Petersen

Enhver kan tage sit gode tøj og gå, men erfaringen viser at de færreste gør det. Det er derfor man designer en institution til at beskytte dem.

Enig med Peter Bahne 30. august 21:18 https://www.information.dk/node/678607#comment-1390187 :

"Vi har til stadighed 10000 til 15000 store maskiner hængende uden for den vandholdige troposfære. Maskiner som konstant udleder den potente klimagas vanddamp, som vedligeholder et menneskeskabt drivhus uden om vores normale drivhus, en supereffektiv efterisolering af kloden, som sveder.

Stop luftfarten og se temperaturen falde signifikant i løbet af en uges tid. Så kan vi droppe panikken og omstille til en grøn fremtid i god ro og orden. Erkendelsen spirer: https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-fl... " (scientific reference: https://www.atmos-chem-phys.net/19/8163/2019/acp-19-8163-2019.html)

Da jeg var barn i begyndelsen af halvtredserne sidste århundrede, gav min far mig en appelsin i hånden og fortalte at planeten Jorden er som appelsinen, mens dens tynde skal er som Jordens atmosfære. Det har jeg aldrig glemt, så tanken om tusinde og atter tusinde flymaskiner, hver eneste dag krydsende luftrummet indenfor denne tynde appelsinskal, fylder mig med langt, LANGT større frygt end planetens samlet bestand af husdyr...

Læs gerne artiklen fra Ingeniøren. Der er ikke belæg for noget af det der bliver sagt ovenfor.
Det er ikke en magisk knap der får "temperaturen til at falde signifikan i løbet af en uges tid".
Vrøvl og fake news.
"»Der er stor usikkerhed om højdeeffekterne, men de seneste studier peger klart på, at det opvarmende bidrag derfra er så stort, at det ikke kan ignoreres,« siger Eigil Kaas."
Hvilket betyder, som med anden klimabelastning, at her er endnu en faktor der skal med i beregningerne for at få et dækkende billede.
Flytrafik er anledning til ca. 3% af co2e belastningen. Så selvfølgeligt er det endnu en faktor der skal reduceres. Teknologisk er det svært at løse, så trafikken skal ned:
https://politiken.dk/klima/art6998394/Klimaproblemet-fra-fly-er-endnu-st...

Vi har et enkelt ufrivilligt 'forsøg' på et stop i udledningen af vanddamp fra fly i tre døgn.

https://globalnews.ca/news/2934513/empty-skies-after-911-set-the-stage-f...