Nyhed
Læsetid: 4 min.

Aarhus Universitet i svar til forskningsminister: Vi »beklager dybt« forløb med oksekødsrapport

Aarhus Universitet oplister flere kritikpunkter af universitetets forløb med oksekødsrapport i en redegørelse til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Ministeren vil på baggrund af sagen drøfte med universiteterne, om der er brug for mere generel handling for at sikre forskningens uafhængighed og troværdighed
»Grundlæggende har vi forskning i verdensklasse i Danmark. Men det bekymrer selvfølgelig mig som minister, når der er eksempler som de her,« siger forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

»Grundlæggende har vi forskning i verdensklasse i Danmark. Men det bekymrer selvfølgelig mig som minister, når der er eksempler som de her,« siger forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Arthur J. Cammelbeeck/Ritzau Scanpix

Indland
11. september 2019

Ledelsen på Aarhus Universitet »beklager dybt« forløbet omkring den stærkt udskældte oksekødsrapport, som universitetet har lavet for interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Det skriver universitetets rektor, Brian Bech Nielsen, i en fire siders redegørelse til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Ministeren glæder sig over, at Aarhus Universitet tager situationen »særdeles alvorligt«. Hun vil bruge sagen som anledning til i fællesskab med universiteterne at kigge på, om der er brug for mere generel handling.

»Det glæder mig, at Aarhus Universitet kulegraver inden for det her område, men jeg ønsker mig en bredere drøftelse med alle universiteterne om, hvordan vi gør det her,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

»Vi har et kodeks, som gerne skal overholdes, men det er en fin anledning til at kigge det efter i sømmene og i fællesskab tage den her drøftelse. Det er uhyre vigtigt, at vi kan regne med den forskning og de forskningsresultater, der bliver kommunikeret i Danmark,« siger hun.

Aarhus Universitets redegørelse kommer, efter at ministeren for et par uger siden gik ind i sagen om den stærkt udskældte oksekødsrapport, som Aarhus Universitet nu har trukket tilbage, og som kostede den ansvarlige institutleder jobbet.

Det skete, efter at Information kunne afdække, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet dem skrive hele afsnit i rapporten. Derudover står Danish Crown bag rapportens titel og forsidefoto.

På baggrund afsløringerne rettede rektor Brian Bech Nielsen skarp kritik af hele forløbet og udtalte til Information, at »det giver slet ikke nogen mening at tale om uafhængighed her«.

Efter afdækningen bad uddanelses- og forskningsministeren om en redegørelse fra Aarhus Universitet om forløbet omkring oksekødsrapporten. Det er den, som hun nu har modtaget.

Ane Halsboe-Jørgensen kalder det alvorligt, når der i sager som denne bliver sået tvivl om forskningens uafhængighed og troværdighed.

– Der har også været tidligere sager på både Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet. Er der tale om et mere generelt problem?

»Grundlæggende har vi forskning i verdensklasse i Danmark. Men det bekymrer selvfølgelig mig som minister, når der er eksempler som de her.«

Ifølge ministeren handler sagen ikke kun om universiteternes økonomiske rammer og det forhold, at en stadig større andel af forskningen er afhængig af eksterne midler fra eksempelvis virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer.

»Uanset om jeg giver flere eller færre penge til forskning, så er det ikke en undskyldning for ikke at gøre sit arbejde godt nok. Det er ikke en undskyldning for at komme ud med konklusioner, som ikke er funderet i solid forskning, eller forsøge at dreje dem eller på anden måde give interessenter adgang til at skrive i forskningen,« siger hun.

– Har du tillid til, at de forskningsrapporter, der fremover kommer ud fra Institut for Agroøkologi og DCA på Aarhus Universitet, overholder de forskningsmæssige retningslinjer?

»Jeg er glad for, at universitetet selv har taget initiativ til at kulegrave alt, hvad der kommer derfra, og jeg glæder mig til at se, hvad det fører til.«

Fem kritikpunkter

I redegørelsen til ministeren oplister Aarhus Universitet en række konkrete kritikpunkter af forløbet med oksekødsrapporten.

Det kritiseres blandt andet, at der ikke har været udarbejdet en skriftlig aftale om rollefordelingen mellem Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer forud for projektet, hvilket ifølge universitetet giver uklarhed om forskningens uafhængighed.

Derudover har landbrugsorganisationen haft mulighed for at skrive hele afsnit til rapporten, kommentere forskernes arbejde og påvirke nyheden om oksekødsrapporten. Dette burde have været deklareret tydeligt og bryder med integritet i forskningen og videnskabelig kommunikation, skriver Aarhus Universitet.

Det fremhæves også, at Landbrug & Fødevarer har varetaget den overordnede projektlederrolle på rapporten, som ellers er udarbejdet af folk fra Aarhus Universitet og DTU og udgivet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA). Det er uklart i rapporten, hvad projektlederrollen har indbefattet. Her står dog, at projektets styregruppe er kommet med input til gennemførelse af projektet, men ifølge Aarhus Universitets redegørelse bør det som minimum fremgå klart, at universitetet er endeligt ansvarlige for metodevalg, resultater, konklusioner og formidlingen heraf.

Slutteligt påpeges det i redegørelsen til ministeren, at det er kritisabelt, at rapporten ikke inden offentliggørelse har gennemgået en kvalitetssikring, enten i form af et ekstern peer-review »eller i det mindste« en uafhængig, intern fagfællebedømmelse.

Samtidig gentages en række af de initiativer, som ledelsen på Aarhus Universitet fremover vil igangsætte for at forhindre lignende sager. Ifølge rektor Brian Brech Nielsen har dekanen på Science & Technology bedt DCA’s ledelse sikre, at alle rapporter, der fremover udgives, er kvalitetssikret. Dekanen har desuden holdt møde med medarbejderne på Institut på Agroøkologi og påtalt de kritisable forhold, fremgår det af redegørelsen. Hertil kommer, at rapporten som nævnt er trukket tilbage, og at de 215.000, som universitetet fik for opgaven, vil blive returneret til Kvægafgiftsfonden.

Ledelsen på Aarhus Universitet har derudover iværksat en undersøgelse af alle DCA-rapporter, der er lavet i samarbejde med virksomheder eller interesseorganisationer inden for de seneste fem år. Det sker med henblik på at afklare, om »lignende problematiske forhold« har fundet sted.

Institutleder Erik Steen Kristensen er som en direkte konsekvens af sagen fratrådt sin stilling.

Serie

Oksekødsrapporten

I en tid, hvor klimakrisen står højt på den politiske dagsorden, er landbruget og særligt oksekødsindustrien under pres. For hvilke konsekvenser vil forbrugere og beslutningstagere drage af det store klimaaftryk fra oksekød?

I en rapport finansieret af landbruget har forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med en forsker fra DTU givet deres bud på oksekøds klimaeffekt i forhold til andre fødevarer. Men rapporten er ifølge udenforstående eksperter metodisk problematisk.

I denne artikelserie undersøger Information, om der er tale om uvildig forskning. Eller om Aarhus Universitet er gået på kompromis med god forskningsskik.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

»Uanset om jeg giver flere eller færre penge til forskning, så er det ikke en undskyldning for ikke at gøre sit arbejde godt nok.

Det er ikke en undskyldning for at komme ud med konklusioner, som ikke er funderet i solid forskning, eller forsøge at dreje dem eller på anden måde give interessenter adgang til at skrive i forskningen,« siger hun (...) uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Det bliver sansynligvis ikke de sidste ord i denne sag.

Fra Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

“Hvad er videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis
Videnskabelig uredelighed er i loven defineret som

”Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

•Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
•Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer samt ændring eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.
•Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.”

Tvivlsom forskningspraksis er i loven defineret som

"Brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.”
Citat slut.

Link: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/Naevnet-for-Vidensk...

Det her er jo ikke bare sjusket eller uredelig forskning, det er decideret korruption.
Forskningsministeriet burde meddele AU, at staten ikke vil finansiere korrupte forskere, så enten cutter universitet totalt forholdet til alle involverede forskere og lederen eller også cutter staten forbindelsen til Århus Universitet.

Jørgen Wind-Willassen

Og lad os så komme ned i rapporten.
Substansen holder.
Arbejdet er et første bud og et godt bud på hvordan vi skal kigge på fødevares klimabelastning.
Læs den selv.
Den kan stadig hentes på nettet.

@Jørgen Wind-Willassen
Det er muligt substansen holder. Jeg har ikke læst rapporten.
Så meget desto mere ærgerligt er det, at forskere og ledere på Aarhus Universitet har udvist så ualmindelig ringe dømmekraft i denne sag. Af samme årsag vil mit gæt være, at rapporten forsvinder ud i glemslen - uanset substansen.
Nogle gange er det bare ikke nok, at noget er rigtigt, hvis omstændighederne tager sig forkert ud. Og det er i den grad tilfældet her.

Katrine Damm, søren ploug og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Substansen holder ikke en meter og undskyldningerne for nogle af metodevalgne er både uklart i rapporten og ude af trit med virkeligheden.
Den holder ikke en meter i substansen. Det er problemet.
Den fejler lige præcist hvor det er mest kritisk; på klimabelastningen fra kvæg i den virkelige verden. Tallene er ude i hampen.
Og så er der en bunke små pladder om sundhed som også i den grad trænger til et kvalitetscheck.
Det er noget skrammel.
Men hvis man peger fingre af forfatterne skyder man forbi. Og det er ministeren godt på vej til.

Måske ministeren også kunne se på al den pseudo-videnskab der bliver udført af private konsulenter, og som lægges til grund for alverdens velfærdsændringer og især -forringelser. F.eks. på beskæftigelses- og socialområdet.

Katrine Damm, Steen K Petersen, Michael Gyes, Mathias Petersen, Torben Skov og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Det er afgørende for de klimainvesteringer der sker fremover at der laves realitiske dækkende beregninger på co2e belastningen.
For en elbil er det fx. også den enorme co2e belastning der er ved at lave lithium batterierne samt at der fx. skal være et beredskab af "sort" strøm når vinden ikke blæser.
Det er virkeligheden.
Ved kvæg er en dækkende beregning at den tager hensyn til at alternativet til kvæg ikke er en ørken eller en parkeringsplads men oftest mere skov. Den indirekte arealanvendelse.
Det er virkeligheden.
Man kan som bekendt altid få beregninger til at gå den vej som de præmisser man bygger på. Men det er ikke raketvidenskab - hvis følelser og penge fra eksterne interessenter lægges på hylden - at lave rimeligt holdbare totalberegninger.
Ihvertilfælde nogle beregninger der rammer en del mere plet end at min el bil ikke forurener med co2 eller at en ørken er alternativ til kvæg.
Lad os se de mest realistiske total-beregninger.
Vi er ikke interesseret i beregninger der er ultra præcise ud fra urealitiske forudsætninger eller standarder. Det har vi nok af.
Vi er interesseret i beregninger der er en afspejling af virkeligheden uanset om det ikke er helt præcist.

Så vidt jeg kan se, er der ikke påpeget konkrete faktuelle fejl eller mangler i rapporten. Nogle forskere er uenige - jamen herregud, forskere er jo altid uenige, det er derfor de kaldes forskere. Hvis rapporten havde været politisk korrekt havde ingen løftet en finger! Hvis universiteterne skal gennemgå alle udarbejdede rapporter for politisk og økonomisk indflydelse, så får de da nok at bestille.

Søren Kristensen

Hvem forsker i universitetets uafhængighed?