Nyhed
Læsetid: 6 min.

Danskernes nye biler udsender mere CO2, ikke mindre

De seneste års afgiftslettelser har fået flere til at vælge større biler med større CO2-udledning. Samtidig skiftes der fra diesel- til benzinbiler, selv om dieselbiler er mere brændstofeffektive og udsender mindre CO2. Facit er, at udviklingen går den forkerte vej, viser Danmarks Statistik
Nye data fra Danmarks Statistik dokumenterer, at den gennemsnitlige udledning af CO2 for alle nyregistrerede personbiler er steget fra 105 gram pr. kilometer i januar 2017 til 113 gram pr. kilometer i august i år.

Nye data fra Danmarks Statistik dokumenterer, at den gennemsnitlige udledning af CO2 for alle nyregistrerede personbiler er steget fra 105 gram pr. kilometer i januar 2017 til 113 gram pr. kilometer i august i år.

Tim K. Jensen

Indland
11. september 2019

De danske bilister kører den forkerte vej. Stadig flere biler og stadig større CO2-udledning fra den enkelte nye bil gør, at vejtransporten bevæger sig længere og længere væk fra det ambitiøse klimamål, den ny regering har forpligtet sig på.

Nye data fra Danmarks Statistik dokumenterer, at den gennemsnitlige udledning af CO2 for alle nyregistrerede personbiler er steget fra 105 gram pr. kilometer i januar 2017 til 113 gram pr. kilometer i august i år. Dette gælder, selv om også det langsomt stigende antal elbiler og hybridbiler med ingen eller lav CO2-udledning er regnet med i opgørelsen.

»Hvis den tekniske udvikling fra 2017 til nu med hensyn til bilernes vægt, motorstørrelse og -effekt samt energieffektivitet fortsætter frem til udgangen af 2020, og der samtidig ikke sker ændringer i forholdet mellem eldrevne og fossildrevne biler, vil emissionen af CO2 i december 2020 ligge på ca. 118 gram pr. kilometer,« advarer Danmarks Statistik.

Parallelt med den negative udvikling i CO2-udledning pr. bil, vokser den samlede bilpark. Hvor der 1. januar 2017 var 2,39 mio. personbiler i Danmark, var antallet to år senere steget til 2,59 mio. biler, altså en vækst i bilparken på 200.000 personbiler på to år. Siden år 2000 er der kommet 740.000 flere personbiler på de danske veje.

Som en tredje faktor kører den enkelte dansker længere i sin bil som en konsekvens af længere pendlerafstande, udbyggede veje og generelt øget økonomisk velstand. Det resulterende ’trafikarbejde’ er siden 2010 ifølge Energistyrelsen vokset med 2,1 pct. årligt i snit.

Udviklingen er med til at forklare det dystre billede tegnet i Energistyrelsens aktuelle Basisfremskrivning 2019, der viser, at CO2-udledningen fra den samlede transportsektor – domineret af vejtransporten – ikke er reduceret siden 2011. Den er faktisk i dag 16 pct. højere end i basisåret 1990.

Den ændrede adfærd

Ifølge De Danske Bilimportører har de danske forbrugere ændret adfærd på to områder, som er med til at forklare de stigende CO2-udledninger pr. ny bil.

»For det første har danskerne de seneste tre år ikke købt så mange mikrobiler, som de gjorde før. Dengang var det 33-34 pct. af hele bilsalget, nu er det 11-12 pct. Danskerne har fået en lille smule større biler,« siger Gunni Mikkelsen, administrerende direktør hos De Danske Bilimportører.

»For det andet er der en tendens til, at folk køber færre dieselbiler og flere benzinbiler. Dieselbiler er 20 pct. mere brændstofeffektive, så når man får den tanke, at man vil skifte fra diesel til benzin, så øger det alt andet lige CO2-udledningen.«

Som en mulig tredje faktor nævner Gunni Mikkelsen, at testmetoden i EU skiftede sidste år, og selv om man i opgørelserne regner baglæns til den gamle metodes værdier, er der ifølge direktøren en fejl på omkring fem pct.

Danmarks Statistiks tal viser dog, at CO2-udledningen pr. ny bil er steget siden januar 2017 og ikke kun i tiden efter den ny metodes ibrugtagning.

»Jeg kan ikke på stående fod sætte tal på den relative betydning af de tre forhold,« siger Gunni Mikkelsen.

Skiftet fra mikrobiler til større biler hænger ifølge Gunni Mikkelsen sammen med afgiftssystemet.

»Den forrige regering og dens flertal i Folketinget reducerede afgifterne tre gange på 24 måneder. Dette sammenholdt med reallønsfremgang og højere beskæftigelse betyder, at danskerne i højere grad har fået økonomi til at købe den bil, de har behov for,« siger han.

Hos FDM oplyser afdelingschef Torben Kudsk, at det primært er virksomheder og leasing-firmaer, der efter afgiftslempelserne er begyndt at købe større biler, især biler i det såkaldte SUV-segment.

Skiftet fra diesel- til benzinbiler har ifølge både FDM og De Danske Bilimportører sammenhæng med debatten om dieselbilers partikelforurening.

»Ud fra en klimabetragtning er det lidt ærgerligt, fordi dieselbilerne jo er mere brændstofeffektive og altså udleder mindre CO2. I øvrigt har nye dieselbiler udledninger af partikler og NOx’er på samme niveau som benzinbiler, hvis ikke ligefrem nul, i kraft af teknologiens udvikling,« siger Gunni Mikkelsen.

Langt fra at overholde EU-krav

Ifølge Danmarks Statistik er udviklingen i de nye bilers CO2-udledning ikke bare ude af trit med de danske klimamål. Den risikerer også at kollidere med de skærpede EU-regler for nye bilers CO2-udledning, der træder i kraft i 2021.

 

På den blå kurve kan man se, hvor meget CO2 nyindregistrerede personbiler – inkl. elbiler og hybridbiler – udleder i gennemsnit. Den røde kurve er en fremskrivning, der viser, hvor de vil ligge, hvis trenden fortsætter som hidtil. Grøn viser EU-kravene, der træder i kraft i 2021 – og hvor langt Danmark er fra at nå dem. Kilde: Danmarks Statistik | Datavisualisering: Rasmus Raun Westh

»Både det aktuelle niveau og det fremskrevne niveau ligger væsentligt over de krav på 95 gram pr. kilometer i 2021 med yderligere skærpelse til 80,8 gram pr. kilometer i 2025 og 59,4 gram pr. kilometer i 2030, som er fastsat i EU-forordning 2019/631,« skriver Danmarks Statistik.

»Hvis niveauet i august – 113 gram/km – skulle have været nedbragt til 95 gram pr. kilometer alene ved en højere andel af elbiler, skulle de have udgjort 29 pct. af de nye biler i stedet for de knap to pct., der faktisk blev registreret.«

Gunni Mikkelsen, der giver sine kommentarer i telefonen fra en stor biludstilling i Frankfurt med de nyeste modeller, påpeger, at bilproducenterne er meget bevidste om de kommende EU-mål.

»Der kommer mange bilmodeller i plug-in-versioner, ligesom udbuddet af elbiler nærmest er blevet fordoblet det seneste år. Begge dele vil betyde, at nøgletallet for nye bilers emission, som der henvises til, vil falde betydeligt gennem 2020,« siger han.

Noget skidt

Torben Kudsk, FDM, kalder de seneste års udvikling i bilernes CO2-udledning »noget skidt« ud fra en klimabetragtning.

»Vi skal have folk til at købe elbiler, og vi siger altid: ’Hvis I skal have ny bil, så overvej, om I kan se jer selv i en elbil eller en opladningshybridbil. Kan I ikke det, kan en moderne dieselbil være det næstbedste valg, for det sidste halvandet år er der sket rigtig meget med dieselbilernes tekniske udvikling’. De dieselbiler, man kan købe nu, er mindst lige så rene i udstødningen som benzinbiler, og samtidig kører de altså 20 pct. længere på literen.«

FDM mener ikke, det giver mening, at Danmark alene presser de internationale bilproducenter. Det må ske på EU-niveau.

»Men regeringen kan gøre mere for salget af elbiler ved at gøre op med den hidtidige stop-and-go-politik, der er gift for markedet,« siger Torben Kudsk med henvisning til de mange skift i afgiftsforholdene for elbiler.

Den nuværende afgiftsmæssige begunstigelse af elbiler udløber med udgangen af næste år, og FDM har netop sammen med Dansk Industri, Dansk Energi og De Danske Bilimportører sendt regeringen en appel om via den kommende finanslov at forlænge de gunstige regler for elbilerne frem til 2025.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) sagde forleden til Information, at regeringen »kigger på« muligheden for en forlængelse af den lempelige elbilsafgift.

Transportminister Benny Engelbrecht siger i en mail om de nye data fra Danmarks Statistik:

»Det kræver en omfattende grøn omstilling af transportsektoren til vedvarende energi for, at vi kan sikre en grøn og bæredygtig fremtid og nå vores målsætning om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 procent. Derfor skal vi efter fire års manglende prioritering af det her område have et markant større fokus på at få grønne biler ud på vejene. Det er min vision, at elbiler skal være lige så anvendelige som benzin- og dieselbiler, så langt flere danskere udskifter både diesel- og benzinbiler med elbiler.«»Bilkommissionen har som bekendt fået til opgave at vurdere mulighederne for at fremme grønne biler og skal blandt andet også udarbejde en analyse af infrastrukturen – både ladeinfrasstrukturen og energiforsyningen – med henblik på at fjerne eventuelle barrierer for udbredelsen af lav- og nulemissionsbiler. På den baggrund vil vi i regeringen tage politisk stilling til den samlede strategi for omstillingen af bilparken,« siger Benny Engelbrecht.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Der er for mange biler på vejene - uanset hvor meget de udvides og bygges på. Der afsættes store arealer og ressourcer i byerne til perkeringspladser. Udledningen af drivhusgasser bare vokser og vokser og vokser..Det er SÅ idiotisk.
Giv for pokker folk har et fair og brugbart alternativ i offentlig transport istedet for at satse folks levetid på at de skal sidde i kø på vejene.
Kom NU!

Ejvind Larsen, Bo Jensen, Liselotte Paulsen, Jakob Dahl, Issa Chaaban, Christian Bernhard Hagen, Niels-Holger Nielsen, Arne Albatros Olsen, Ole Henriksen, Philip B. Johnsen, Søren Roepstorff, Thomas Tanghus, Flemming Jensen, Bjarne Jørgensen, Tue Romanow, Torben Bruhn Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

Det er vel nødvendigt med et opgør med den livsform hvor man bor billigt i provinsen eller på landet, og så lader sig tranportere i en lavtbeskattet dieselhakker ind til arbejdspladserne i byerne. Jeg er glad for det ikke er mig, der skal få denne gruppe til at betale mere for deres transport eller få dem op på nogle el-cykler. Offentlig transport kan kun realiseres i de tætbefolkede områder.

Liselotte Paulsen, Michael Friis, Jens Winther, Miklôs Tōtfalusi og Frank Hansen anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Så er det da godt vi har rygerne at snakke om ☺

LA har brugt faldende afgifter for store direktør og firmabiler til at føre meningsløs og skadende værdipolitik.
Alternativet bør ikke være endnu et standardiseret værdipolitik svar i form af en ekstrem dyr, langsom og på alle måder ineffektiv offentlig transport.

Flemming Skovbjerg , Arne Albatros Olsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Jo, vi har brug for meget mere offentlig transport, og også til meget lavere priser - måske gratis? Det ville reelt ikke koste mere end mange andre offentlige udgiftsområder, det ville f.eks. være meget billigere end militærudgifterne. Man kan finansiere det ved at lukke jobcentrene og i stedet lægge indsatsen for de arbejdsløse i a-kasser og fagforeninger.

Liselotte Paulsen, Steen K Petersen, Lars Løfgren, Arne Albatros Olsen, Ole Henriksen, Lise Lotte Rahbek, Thomas Tanghus, Michael Friis, Carsten Munk, Minna Rasmussen, Per Torbensen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Det kan Danmark takke Den-Lille-Svindlers regeringstid for, hvor registreringsafgiften på store biler med kæmpe motorer er sat kraftigt ned på bekostning af såvel klimabalancen og velfærden. Den almindelige brede befolkning betaler gildet som i et hvert tiltag den tidligere borgerlige regering har gennemført.

Det er ved det seneste folketingsvalg gået op for selv Dansk Folkeparti vælgere, som i årevis har savet i den gren de selv sædder på.

Arne Albatros Olsen, Steffen Gliese, Mogens Holme, Thomas Tanghus, Steen K Petersen og Evald Mehlsen anbefalede denne kommentar

Forbyd SUV'ere i byerne og indfør som i Schweiz 30 km's hastighedsbdgrænsning i byerne om natten.

Elbiler viser sig igen langt mindre klimagasreducerende end beregnet.

Tysk tv sammenligninger levetidsudledning mellem benzin-, diesel- og elbiler. De første adskillige år opnås ingen reduktion, når alle faktorer sammenregnes.

Brintbiler har potentiale: intet batteri, lynhurtig optankning og kun vanddamp som udledning. Der satses dog fortsat på elbilen, men et tysk konsortium har fremskredne planer om udbygning af logistik til optankning.

Problemet med elbiler er jo at strømmen oftest fortsat ikke er hentet fra vedvarende energi. Der vil gå mange år, før den forudsætning kan opnås og selv da er der jo spørgsmålet om de ædelmetaller som silicium der indgår i batteriet. Disse metaller fremskaffes ofte under stærkt tvivlsome betingelser og er tillige sparsomme. Kina har dem især og vil kunne bruge dem politisk.

Tyskerne, inklusive CDU, påtænker højere afgifter på SUV'ere (Gelaendewagen) der sælges 3 gange så ofte i dag i forbundsrepublikken end tidligere. De hører ikke hjemme i byerne. De er farlige for alle andre end de drr sidder i dem og udligner pga vægten evt fordele opnået ved recuceret benzin/dieselforbrug. Den tyske minister noterer sig blot at der er legitime interessemodsætninger.

I en kampagne i Danmark bliver den klodsede cyklist gjort til syndebuk og Lorry tv undrer sig over de alt for få bøder cyklister, der kører over for rødt, får i dag. Som medlem af Cyklistforbundet ser jeg det dog ikke som det grundlæggende problem i byerne. Det er fortsat de alt for mange og ofte tunge biler, hvor ejeren måske også ofte tror han/hun kører bæredygtigt.

My foot!

Liselotte Paulsen, Christian Bernhard Hagen, Ole Henriksen, Steffen Gliese, Mogens Holme, Carsten Munk, Jørn Vilvig og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Tak - for at det nu selv i Information er fastslået at små dieseldrevne biler er et rigtigt godt valg, hvis man vil køre privatbil.
Cyklen kan dieselbilerne ikke rigtigt konkurrere med, men selv elbilerne er kun marginalt mindre klimabelastende end små dieseldrevne biler.
Især hvis man ser den mindre "kampvogn" Tesla som elbilalternativet.
Man tror det er løgn -men en Tesla model S vejer altså omkring 2600kg!!! Heraf er de 600kg batterier.
Hvad medfører det ikke af energiforbrug ved fremstillingen.
Minder lige om at de nye dieselbiler er så rene at de nærmest kan benyttes til at rense luften i byerne.
Kig her: https://fdm.dk/nyheder/nyt-om-biler/2019-05-diesel-er-blevet-stueren

Niels-Holger Nielsen, Kim Houmøller og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Evald Mehlsen, silicium er ikke et metal, det er et mineral der findes overalt på kloden.

Per Torbensen, Frank Hansen, Jens Winther, Steffen Gliese, Niels Jacobs og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Hvad er rigtigt og forkert? Hvad er godt og hvad er dårligt?
Beregningerne er komplicerede. Jeg er typen der foretrække ikke at skifte bil ud ret ofte og er mere på cykel og med offentlig transport end i privatbil.

Min pointe er vi kan ikke og skal ikke ændre hele verden på en gang.
Fint med ambitioner men urimeligt og urentablet hvis konsekvensen er at f eks min økonomiske 2011 dieselbil SKAL udskiftes eller have begrænsninger i hvor den må køre.

@Evald Mehlsen
Gamle falske nyheder vedr. elbilers CO2-belastning florerer åbenbart stadig i visse kredse. Du skal nok opdatere dine informationer. Og husk så lige at brintbilen har en meget ringe samlet virkningsgrad og dermed bruger 3-4 gange så meget energi pr kørt km i forhold til elbilen. Energikilden bør vel være den samme (vedvarende) – hvis ikke bliver forureningen for brintbilen jo endnu større.
@Jørgen Wind-Willassen
En sammenligning af diesel- og elbiler med vidt forskellig størrelse og ydelse er lidt som at sammenligne en knallert med en lille dieselbil. Tesla model S vejer i øvrigt 2.200 kg (med "fuld tank" ;) ).

Steffen Gliese, Jens Bryndum, Uffe Juul, Palle Jensen og Miklôs Tōtfalusi anbefalede denne kommentar

Palle Jensen

I stand corrected!

Iøvrigt mente jeg litium som bl.a. leveres fra statsdrevne selskaber i Bolivia. Lithium er til gengæld et metal.

Hilbert Larsen

Det var som pokker! Jeg er mere tilbøjelig til at fæstne lid til ZDF, ARD, 3SAT og ARTE.

Så sent som i går viste tysk tv en oversigt, hvor de sammenlignede værdien af elbiler og brintbiler.

De gentager næppe fake news de selv har fremskaffet på vanlig, grundig tysk maner.

Så åbn for disse statskanaler! De er i haserne på bilindustrien og vist med god grund.

Et effektivt og gratis offentligt transportsystem i og omkring de større byer, vil være et godt svar.
Det koster naturligvis nogle penge, men hvis man holder det op imod klimabelastningen, luftforureningen, fremkommelighedsproblemerne, de konstante vejudvidelser, ulykkerne m.m. vil der formentlig være både almindelig- og samfundsøkonomisk fornuft i at gå den vej.

Michael Friis, Lise Lotte Rahbek, Steen K Petersen, Christian Bernhard Hagen, Miklôs Tōtfalusi, Steffen Gliese og Mogens Holme anbefalede denne kommentar

Nå ja. Køb en 8 cylindret BMW og plant et træ i haven. Så går det vel nok. Præcis som afbrænding af såkaldt CO2 neutralt biomasse.

Liselotte Paulsen, John Holstborg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@ Hilbert Larsen

ARD Mediarhek rummer kritiske dokumentarprogrammer der løbende belyser aspekter i den grønne omstilling i bilindustrien. En omstilling der ifølge tyske journalister er både kompliceret, modsætningsfyldt og ofte stærkt misvisende.

Søg på: Wasserstoffauto og Elektroauto.

Et af programmerne har titlen: Kann das Elektroauto die Umwelt retten? I indslaget belyses bl.a. forholdene ved bolovianske litiumudvinding.

Andre programmer som det i går på enten ARD eller ZDF viste statistiske beregninger over de forskellige bilers bæredygtighed ud fra brændstofart og med hvad det indebærer fra produktion til brug over tid.

Ich verstehe Spass. Tyskerne har dog vist god tradition for at holde tingene adskilt, så mon dog ikke de ved hvad de taler om. Ikke mindst om biler.

Også 3sat.de/nano, der sender mandag til fredag 18.30, er solid tysk tv med fokus på forskning og miljø i bred forstand.

Philip B. Johnsen

Fakta.
Årsag og konsekvens.
Danskernes nye biler udsender mere CO2, ikke mindre.
Udviklingen går den forkerte vej.
Acceleration af frekvens af ekstremtvejr.
CO2 udledning, klimakatastrofer og klimaflygtninge.

Prøv at se på Bahamas, så forstå de fleste formodentlig, hvad sagen handler om.

Philip B. Johnsen

Brint produceres typisk ud fra kulbrinter som metan i en proces, hvor der skal tilføres store mængder varme til reaktionen, der forløber ved cirka 800 til 900 °C.
Link: https://www.teknologisk.dk/ydelser/groen-produktion-af-brint-kan-blive-e...

Nihil sub sole novem.

Brintbiler egner sig nok bedst til tunge trafikmidler, hvor prisen og vægten ikke er afgørende, men rækkevidden derimod. Det skriver ARD i Wissen 5/-18. Elbiler vinder nok i personbiler af omvendte årsager.

Brint vil måske kunne skaffes gennem overskudsstrøm fra vindmøller og ikke vha gas skriver Teknologisk Institut. Tyske medier er inde på det samme.

At tænke sig at brintmetoden blev opfundet allerede i 1830'erne læser man og at Apollo benyttede brint i rumfærger.

Interesant når kilderne som her er troværdige. Mig kunne man ellers bilde en del ind. Fremtiden virker uforudsigelig, så det gælder om at navigere med en sund skepsis.

Måske er der så alligevel noget nyt under solen.

Carsten Svendsen

Link til interessant "el-mobilitets" forum:
https://www.electrive.com/

Philip B. Johnsen, du burde vide, at der er fremskredne og mangeårige forsøg på Lolland med at fremstille anvendelig brintenergi fra vedvarende energikilder. https://reel-lolland.dk/energisystem/
https://www.seas-nve.dk/koncernen/udvikling/vestenskov

Philip B. Johnsen

@Steffen Gliese
Se mit link 11. september, 2019 - 18:18

Der foregår flere forsøg, og det er faktisk også fremgået, at man mener, at teknologien allerede er kendt og klar til implementering, men afventer reelle beslutninger.
Lollandsforsøget er foregået længe, så det er underligt, at man også finder det nødvendigt med forsøg i regi af Topsøe og Teknologisk.

Søren Kristensen

Først købte de en lille billig andelslejlighed, centralt i byen passende for en eller to studerende. Så købte de naboens og fik børn og slog lejlighederne sammen. Det var noget værre bras, men heldigvis blev de byfornyet og pludselig var de millionærer og fik råd til sommerhus på landet og en stor bil. Nu bor de det meste af tiden ved kysten, mens lejligheden i byen står tom (bortset fra de håndværkere der er ved at etablere altaner på solsiden). Fidusen er at børnene på et eller andet tidspunkt bliver store nok til at overtage den, som et forældrekøb - naturligvis. Familien Firkant ved godt at de fylder lidt rigeligt og at deres CO2-regnskab er lige i overkanten, men til gengæld er forældrene (stort set) holdt op med at rejse udenlands og der spises næsten ikke kød mere. De får en økologisk grøntsagskasse leveret hver fjortende dag og alt i alt synes de det balancerer meget godt.

Lise Lotte Rahbek og Miklôs Tōtfalusi anbefalede denne kommentar

Benny Engelbrcht, transportminister fra Socialdemokratiet viser her sin hykleriske side ift. transport - ikke med biler - eller ift. biler; men ift. metroen i København, hvor han ikke vil sløjfe kvalitets-tillægget, og det meget forvirrende pris-system, der nu kommer.....i metroen.

Så meget for S-regeringens ambition om at flere skal rejse med kollektiv trafik - det nye metro-system, og pris-sætningen her, betyder for mig at se, at flere i København tager bilen på arbejde...

Michael Waterstradt

Godt at borgerne ser efter CO2 reducerende alternativer, men glem nu ikke at 100 globale virksomheder står for 71% af de samlede CO2 emissioner https://www.sciencealert.com/these-100-companies-are-to-blame-for-71-of-...
Så hvis ikke nogen demokratier eller organisationer har viljen til at stille ledelsen for disse virksomheder til ansvar sker der nok ikke nogen synderlige ændringer inden for den fremtidige klimakatastrofe

Jan Fritsbøger

debatten omkring bæredygtig person / last transport stritter i alle mulige (og umulige) retninger, for eksempel sammenlignes eldrift med brintkøretøjer,
helt uden at specificere hvilken teknologi man taler om, brint kan nemlig bruges på 2 måder, enten som brændstof i en forbrændingsmotor, eller som energikilde i et eldrevet køretøj baseret på brændselsceller, begge teknologier er i sig selv co2 fri da der udledes vanddamp som restprodukt, og brinten kan fremstilles af vand ved hjælp af strøm, (elektrolyse),
det er i øvrigt ærgerligt at det ikke er silicium der indgår i batterier, som Ewald skriver, for silicium er det grundstof der er mest af på jorden ( i form af sand og sten ), de højteknologiske batterier vi bruger idag indeholder den sjældne jordart lithium, som hurtigt kan blive en mangelvare,
men der er mulighed for at man kan opfinde nye batterityper som ikke bruger svært tilgængelige og sjældne grundstoffer, og måske kan yde mere alligevel end nutidens lithium teknologi,
men når alt det er sagt så står det faktum tilbage at bæredygtighed faktisk slet ikke tillader privatbilisme som den forekommer i vesten, selv med elbiler eller brintdrift skal privatbilen afskaffes og erstattes af delebiler eller kollektiv trafik og kørsel skal begrænses til kun det nødvendige altså nul fornøjelsesture,
men det er der ingen politikere som tør sige lige ud, verdens samlede forbrug generelt skal skæres drastisk ned, og derfor er vi nødt at fjerne alt ikke absolut nødvendigt forbrug, men heldigvis er langt det meste forbrug aldeles overflødigt, så det behøver faktisk ikke skade vores livskvalitet.

Philip B. Johnsen

Trist læsning!
Symbolpolitik der tager fat på en eksistentiel vigtig omstilling uden omtanke for, hvordan tiltaget kan sikre den ønskede effekt.

El-biler er et nyt stort forbrug, der fortsat vil stige, sådan kunne budskabet opfattes.

Et ‘nyt’ stort forbrug, der fortsat vil stige, bør naturligvis undgås, dettte er en mulighed for at få færre biler på vejene, samlet set, hvilket er eksistentielt vigtigt for en bæredygtig omstilling, med en samlet set maksimalt CO2 reduktion i hele kæden fra genbrug af råstoffer til energi forbruget samlet set fra hele omstillingsprocessen, som det ‘eksistentielle’ mål.

Den da 15 årige Greta Thunberg beskrev den politiske og økonomiske magtelites voldelige overgreb på børns fremtid meget fint.

“You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.

You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.

You are not mature enough to tell it like is.
Even that burden you leave to us children.”

Citat 15 årige Greta Thunberg COP24 i december 2018 Katowice Polen.

Verdensøkonomien kan ikke vokse, uden at CO2-udledningerne følger med, det ved de fleste godt, når man siger godnat til børnene om aftenen, hvorfor glemmer man det igen om morgenen?
Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

JSN's artikel har ikke begrænsning af privatbilernes antal som indholdspunkt. Man vil langt hellere tale om tekniske fix. Gad vidst om den ny regering vil fortsætte bestræbelserne på at etablere en bilisme-fremmende Kattegatforbindelse (gennem mange år lobbyet af socialdemokraten Jens Kampmann)? Beton-produktion udleder store mængder CO2! Og mens skolepolitikken kan ændres fra dag til dag, vil tåbelig infrastruktur låse vores adfærd i årtier. Vi har brug for mobilitet mellem øerne, siges det. Nej, vi har brug for mobilitet mellem ørerne!

Philip B. Johnsen

Verdensøkonomien kan ikke vokse, uden at CO2-udledningerne følger med.

En ny rapport gør op med forestillingen om, at velstående landes økonomi kan fortsætte med at vokse, samtidig med at landene nedbringer belastningen på klimaet og biodiversiteten.

Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

"Ny forskning afslører politikerne:
De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning

Resultaterne spiller ind i tidens debat om det postfaktuelle samfund og betydningen af følelser over for fakta i politik. En debat, der særligt er sat på spidsen i USA, hvor Donald Trump ser bort fra klimaforskeres anbefalinger og siden sin indtrædelse har lagt grund til begrebet ’alternative fakta’.”

Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Bertel Lund Hansen

Til Evald Mehlsen om brintbiler:
En brintstation koster ca. 33 mio. at bygge. En fuldt udbygget elladestation koster en kvart million.
Brintbiler bruger 2-3 gange så meget energi pr. kilometer som elbiler. Selv om vi ser bort fra anskaffelses- og produktionsbelastninger, så bliver der aldrig balance i forureningsregnskabet med en brintbil.
Den vinder udelukkende på at den er brugervenlig på højde med fossildrevne biler.

@Bertel Lund Hansen

Omkostningerne er da ligegyldige, verden er fuld af arbejdskraft og alle de rige er vilde for at få noget at investere i? Og så er det mere humant at hælde en masse penge ud på brintstationer end at starte en krig?