Nyhed
Læsetid: 8 min.

Nye oplysninger: Tiltalte i dronesag har forbindelse til netværk bag formodet millionsvindel

Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel
Tre mænd står tiltalt for indkøb af dronedele til Islamisk Stat i en retssag, der begynder mandag. Nu viser det sig, at to af de tre mænd har forbindelse til et netværk bag formodet momssvindel

Jesse Jacob

Indland
13. september 2019

To af de tiltalte i den spektakulære terrorsag om indkøb af dronedele til Islamisk Stat i Syrien har forbindelse til et netværk med jihadister i centrale roller, der står bag formodet momssvindel for store millionbeløb mod den danske statskasse.

Det viser en kortlægning baseret på blandt andet retsdokumenter fra nogle af de seneste års store momssvindelsager og aktindsigter i konkurssager, som Information og Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans har foretaget.

Terrorsagen begynder ved Københavns Byret i næste uge, hvor tre personer skal for retten, mens to andre er anholdt in absentia. Den ene fordi han opholder sig i udlandet, den anden fordi han sandsynligvis er død.

De tre personer, der er fængslet i sagen, er tiltalt for at have købt og videreformidlet blandt andet dronedele og fjernstyrede fly til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Indkøbene skete ifølge anklageskriftet på foranledning af Basil Hassan, der angiveligt er den højest placerede danske terrorist, som har tilsluttet sig Islamisk Stat. Basil Hassan er også mistænkt for at have begået et attentatforsøg på forfatter Lars Hedegaard i 2013.

Hvor pengene til udstyret kom fra, leverer anklageskriftet ikke noget svar på. Derfor vækker de oplysninger, som Information og Finans i dag kan fremlægge, opsigt.

»Når vi kender til omfanget af momssvindel, som er kommet frem, så er det her et vigtigt spor,« siger Magnus Ranstorp, der er forsker på svenske Försvarshögskolan.

»Der er ingen tvivl om, at der skal penge til at gennemføre sådanne operationer, og det her er helt sikkert noget, politiet i Danmark skal tage meget alvorligt. Særligt fordi der er tale om droner, og fordi vi ved fra andre sager, at Islamisk Stat bruger netop droner«.

De to tiltalte med forbindelse til det formodede svindelnetværk arbejdede i tiden frem til deres anholdelse i september 2018 som henholdsvis underviser og cykelhandler. Begges identitet er beskyttet af navneforbud, men i offentligheden er de efter særligt DR’s dækning af dronenetværket blevet kendt som ’Underviseren’ og ’Cykelhandleren’.

Samtidig med at de to tiltalte ifølge anklageskriftet var i færd med at købe dronedele, arbejdede Underviseren ifølge sin LinkedIn-profil i en computerbutik, der var etableret af en central figur i det formodede svindelnetværk, som af PET er blevet vurderet til at være IS-kriger. Computerfirmaet fik på dette tidspunkt overført 365.000 danske kroner fra et andet firma i netværket, viser dokumenter, som Information og Finans er kommet i besiddelse af.

Cykelhandleren blev tidligere i år dømt for at have optaget kviklån ved hjælp af falske lønsedler. I et af tilfældene blev der brugt falske lønsedler fra et firma, der var oprettet af et familiemedlem til den samme centrale figur i det formodede svindelnetværk, viser Informations og Finans kortlægning.

Også Tore Refslund Hamming, der er ph.d. og ekspert i Islamisk Stat hos Middle East Institute ved universitetet i Firenze, finder forbindelserne bemærkelsesværdige. 

»Generelt er et terrorangreb billigt at gennemføre, så selv de mindste pengestrømme er vigtige. Så det her er bestemt noget, der er interessant, set i sammenhæng med det vi ellers ved om dronesagen,« siger han.

Computerfirma på Frederiksberg

Baggrunden for forbindelserne mellem netværket af formodede momssvindlere og de to tiltalte, Cykelhandleren og Underviseren, er kompliceret.

Ifølge sin Linkedin-profil var Underviseren fra januar 2014 til maj 2014 ansat som kundechef i et computerfirma på Frederiksberg, som er oprettet af en person, vi her kalder Kemal. Kemal er, som Information og Finans har dokumenteret de seneste dage, en central figur i et netværk af 14 forretningsmænd, der tilsammen har oparbejdet en gæld til den danske statskasse på mere end 800 mio. kr. i ubetalt moms og skat.

Efterfølgende er Kemal ifølge PET med »stor sandsynlighed« blevet dræbt i kamp for Islamisk Stat. Kemal er ikke hans rigtige navn, men Information har valgt at anonymisere ham af hensyn til hans families sikkerhed, og fordi han hverken er tiltalt eller dømt for svindel i Danmark.

På tidspunktet hvor Underviseren var ansat i computerfirmaet på Frederiksberg, blev der ad to omgange overført ialt 365.000 danske kroner fra et svensk selskab til computerfirmaet i Danmark. Det viser bankudskrifter, som Information og Finans er kommet i besiddelse af. Det svenske firma var aktivt i en større svindelsag i Sverige, som Kemal ligeledes var involveret i.

Kemal var på det tidspunkt– i hvert fald på papiret – trådt tilbage som direktør i computerfirmaet og erstattet af en anden. Men denne nye direktør var en af flere formodede stråmænd, som kom fra den spanske enklave Melilla og overtog en række selskaber i Danmark, der efterfølgende gik konkurs. Kuratoren kunne aldrig få fat i direktøren, der på tidspunktet for konkursen var udrejst af landet uden oplyst adresse.

Noget kunne tyde på, at han kun var direktør af navn, men ikke af gavn, og at det i virkeligheden var en anden, der styrede computerfirmaet. Eller som kuratoren formulerede det i den efterfølgende redegørelse: »Det kan ikke udelukkes, at der har været tale om stråmandsvirksomhed.«

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, er ikke i tvivl om, hvad formuleringen betyder.

»Det er advokatsprog for, at hun har konstateret, at den sidste direktør med overvejende sandsynlighed har været en stråmand og altså ikke reelt styret selskabet,« siger han.

Explainer: Journalist Bo Elkjær giver her et overblik over netværket, der står bag formodet momssvindel for store millionbeløb, og forklarer, hvordan to tiltalte i dronesagen kan kædes sammen med netværket.

Spor til Sverige

Underviseren arbejdede ifølge sin Linkedin-profil i computerfirmaet på Frederiksberg i fem måneder i 2014. Præcis på det tidspunkt var han ifølge anklageskriftet i terrorsagen med til at skaffe droneudstyr til Islamisk Stat. 21 af de 38 indkøb – og forsøg på indkøb – som manden sammen med Cykelhandleren er sigtet for at have foretaget, er sket i denne periode i starten af 2014 for et samlet beløb på over 100.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet blev dronedelene indkøbt med henblik på viderelevering til Islamisk Stat, »som skulle anvende genstandene i forbindelse med kamphandlinger mod deres modstandere, herunder til at begå drab og grov vold«, til alvorlig skade for Syrien og Irak.

Specifikt mener anklagemyndigheden, at Go Pro-kameraer indkøbt af Underviseren og Cykelhandleren blev brugt til rekognoscering i forbindelse med angrebet på Ain Issa-basen i Syrien den 8. august 2014, hvor flere personer blev dræbt.

Der er ingen klar dokumentation for, at en del af de mange millioner tjent på formodet svindel med blandt andet moms og afgifter i Danmark er gået til terrorfinansiering. Men Information og Finans’ gennemgang viser altså, at store pengebeløb fra det svenske firma strømmede ind i computerfirmaet på Frederiksberg, hvor den ene tiltalte arbejdede, samtidig med at de to tiltalte ifølge anklageskriftet foretog hovedparten af deres droneindkøb.

Dette svenske selskab modtog penge fra andre selskaber, der ligeledes havde jihadister i nøgleroller. Ifølge den svenske anklagemyndighed har det svenske selskab unddraget den svenske statskasse »cirka 1,2 millioner« svenske kroner gennem svindel med moms.

Tømte konti

Den svenske anklagemyndighed forsøgte at få dømt en dansk kvinde for at have medvirket til den svindel, der var foregået i det svenske selskab. Kvinden medgav, at hun i en vis udstrækning havde været involveret i selskabet. Men i retten forklarede hun, at det var Kemal, der var den reelle bagmand. Under retssagen kom det frem, at kvinden havde haft en omfattende kommunikation med Kemal, som kaldte hende for ’Skat’, mens hun kaldte ham for ’Moms’.

Kvinden blev ved Hovrätten i Malmö idømt otte måneders fængsel for bogføringssvindel i et andet selskab. Men lige præcis svindlen i det selskab, som ifølge hendes forklaring var kontrolleret af Kemal, blev hun frikendt for. Kvinden var ikke »gerningsmand«, hun havde ikke repræsenteret selskabet, og hun havde heller ikke »fremmet forbrydelserne«, konkluderede domstolen.

Dermed er ingen blevet stillet til ansvar for svindlen i selskabet. Kemal blev aldrig afhørt i sagen, da han på det tidspunkt ifølge PET »med stor sandsynlighed« var afgået ved døden i Syrien.

Godt et år efter Underviserens ansættelse i computerfirmaet gik det konkurs. På det tidspunkt var det fuldstændig tømt for værdier. En enkelt bil til en værdi af 10.000 kroner kunne ikke betale de 2,3 millioner kroner, som firmaet skyldte sine kreditorer.

Den spanske formodede stråmandsdirektør var på det tidspunkt ifølge kuratoren udrejst til udlandet med ukendt adresse og blev derfor næppe synderligt generet af den konkurskarantæne, han efterfølgende blev idømt i Sø- og Handelsretten.

Nægter sig skyldig

Cykelhandlerens forbindelse til svindelnetværket er af langt nyere dato. I april i år fik han et års fængsel for blandt andet bedrageri og dokumentfalsk, blandt andet fordi han ifølge dommen i 2017 havde optaget en række kviklån med falske lønsedler og uden at have forudsætningerne for at kunne betale tilbage. Det har blandt andre DR tidligere beskrevet. Hvad der ikke tidligere har været fremme i medierne er, at Cykelhandleren i en af sagerne brugte falske lønsedler fra et firma, der var oprettet af Kemals nevø. Firmaet var på det tidspunkt gået konkurs med en moms- og skattegæld på 600.000 kroner.

Information og Finans har været i kontakt med nevøen, der bekræfter, at han stiftede selskabet, men fortæller, at han afhændede det længe før det mulige bedrageri og ikke siden havde noget med det at gøre.

Den nye direktør var ifølge kuratorredegørelsen udrejst til Syrien, da firmaet gik konkurs. Denne direktør indtrådte i løbet af 2016 også i seks andre selskaber, der alle efter få måneder efterfølgende gik konkurs. Et af firmaerne havde Kemals bror tidligere været direktør i, og det ligger samme sted på Frederiksberg som andre af de firmaer, Kemal har været involveret i.

I retten benægtede Cykelhandleren al forbindelse til de ulovligt optagede lån, som han hævdede var sket, efter at han havde været udsat for identitetstyveri. En forklaring, som retten fandt »usandsynlig og utroværdig«. Cykelhandleren benægtede også, at han havde været ansat i firmaet, der blev brugt til at lave de falske lønsedler, og han har ifølge sin advokat anket sagen til landsretten.

Cykelhandleren blev i sagen yderligere dømt for at have overført lige under en million kroner fra en konto i sit firma, som der reelt ikke var dækning for. De penge blev overført til et firma, der handler med taletid, og hvis stifter også har været involveret i to af de andre store svindelsager, der indgår i komplekset, som Information og Finans har afdækket de seneste dage. Denne mand blev dog ikke dømt i nogen af sagerne, og en eventuel retssag mod ham for indblanding i Cykelhandlerens svindel er ifølge retsbogen blevet udskilt til særskilt behandling.

Information har forelagt oplysningerne i artiklen for Underviseren og Cykelhandlerens advokater. De oplyser, at det ikke er muligt for dem at kommentere oplysningerne.

Information har også forelagt oplysningerne for Politiets Efterretningstjeneste. De har ingen kommentarer.

 

Serie

Grand Theft Europe

Formodet momssvindel for milliarder, svigtende tilsyn, syrienkrigere og to virksomheder på en tom grund i Dragør. I denne serie afdækker Information sammen med Finans og en lang række medier international momssvindel for milliarder. Samarbejdet er koordineret af researchorganisationen CORRECTIV.

Lyt også til Netværket – en podcast i tre afsnit om bagmændene med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat, som er en del af et netværk, som har begået formodet momssvindel for over en milliard.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg forstår ikke at dette er en nyhed. Folk der foretager offentlige halshugninger er selvfølgelig også mænd for lidt momssvindel?

Carsten Mortensen

Den har det svært - den terrorlov ☺

De har været godt integreret i det mere tvivlsomme danske erhvervsliv og forretningskultur.

Hvor der handles, der spildes. Kapitalismen har det fint med global handel, inklusive den åbenhed og tillid der også tillader momskaruseller. At åbenheden udnyttes af forbryder, hvadenten det er emgelske finanssvin som snyder med tilbagebetaling af skat eller islamistiske terrorister kommer ud på et, og har mindre betydning, så længe det bare går godt med at få samlet alverdens rigdomme på så få hænder som muligt ...

Og sådan kommer islamisme til at handle om alt muligt andet end den religiøse fascisme den reelt er.
Godt at samtlige partier repræsenteret i folketinget tager afstand fra fascistoidt religiøst vanvid.

Tilbage står ganske få apologeter der desperat forsøger at retfærdiggøre enhver form for religiøst idioti.