Nyhed
Læsetid: 5 min.

Fagbevægelsen: Finansministeriets beregninger af dagpengesats hviler på spinkelt grundlag

Ifølge Finansministeriet har dagpengeydelsens størrelse betydning for, om folk i arbejde selv vælger at blive arbejdsløse. Men det er der i bedste fald »beskedent« empirisk belæg for, og ministeriet er ikke tydelige nok om usikkerheden i tallene, lyder det fra økonomer på baggrund af ny rapport fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
»Som minimum forventer jeg, at ministeriet stiller de samme relativt strenge krav til viden og har en lige så kritisk holdning til dagpengemodellen, som de ellers har, når de regner på effekter af velfærd,« siger FH-formand Lizette Risgaard.

»Som minimum forventer jeg, at ministeriet stiller de samme relativt strenge krav til viden og har en lige så kritisk holdning til dagpengemodellen, som de ellers har, når de regner på effekter af velfærd,« siger FH-formand Lizette Risgaard.

Nicolai Lorenzen

Indland
8. oktober 2019

Om niveauet på dagpengeydelsen har indflydelse på, hvorvidt personer i arbejde selv vælger at sige deres job op og blive ledige, er der »meget beskedent« og potentielt »intet« belæg for.

Alligevel indgår den såkaldte tilgangseffekt, når Finansministeriet regner på, hvad det vil koste at ændre på dagpengesatsen.

»Det gør det ekstremt vanskeligt at komme igennem med selv små forbedringer af dagpengesystemet, fordi regnemaskinen gør det eksorbitant dyrt,« siger cheføkonom i HK, Ole Just.

I ny rapport fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som Ole Just har deltaget i udarbejdelsen af, kritiserer FH, at Finansministeriet antager, at en forhøjelse af dagpengesatsen medfører flere ledige.

»Finansministeriet regner med, at personer i beskæftigelse vil gøre mindre for at undgå at blive arbejdsløse, hvis dagpengesatsen forhøjes. Men det er der intet belæg for. Folk kommer i beskæftigelse, når der er arbejde, og de bliver ramt af ledighed, når der ikke er,« siger Ole Just.

Ifølge Michael Svarer, formand  for Det Økonomiske Råd, som ministeriet selv henviser til, burde tilgangseffekten på grund af det »meget beskedne empiriske grundlag« måske slet ikke indgå i modellen.

»Det kan godt være, at det her er et område, hvor det ville være bedre at undlade at indregne en effekt,« siger Michael Svarer.

Det er hans opfattelse, at der er »gode argumenter for, at der kan være tilgangseffekter«. Men usikkerheden i modellen og beregningerne burde fremgå mere tydeligt i Finansministeriets udlægning, siger han og henviser til, at modellen ikke giver nogen »eksakt sandhed«.

Michael Svarer har sammen med den tidligere formand for Det Økonomiske Råd Torben M. Andersen udarbejdet den gennemgang af forskningslitteraturen, som Finansministeriet henviser til, som belæg for brugen af tilgangseffekten.

Men den indeholder ikke den opbakning, som ministeriet påstår. I et svar til Folketinget henviser forhenværende finansminister Kristian Jensen (V) til de to økonomiprofessorer.

»Otte ud af 10 studier i oversigten over empirisk litteratur, der har undersøgt eksistensen og størrelsen af tilgangseffekter til ledighed, peger på, at lempelser eller stramninger af arbejdsløshedssystemer har en betydelig virkning på tilgangen til systemet,« svarede Kristian Jensen.

Den udlægning er dog ifølge FH forkert. Af rapporten fra organisationen fremgår det, at der nærmere er tale om tre ud af 12 studier, der undersøger dagpengeniveauets indflydelse på udviklingen i antallet af ledige. De øvrige studier undersøger ifølge FH alene effekten af at have ret til dagpenge, men ikke specifikt hvilken indflydelse niveauet har på ledigheden.

Og af de tre studier er der ifølge FH kun ét, der bakker op om tilgangseffekten. Nemlig et amerikansk studie fra 1983, hvor dataindsamlingen er foregået i 1975 og tog form som en spørgeskemaundersøgelse blandt 8.000 borgere.

»Hele datagrundlaget er grotesk gammelt. Det er en analyse, som omfatter det amerikanske dagpengesystem. Og det er det eneste, der giver medhold. Det er et meget tyndt grundlag,« siger Ole Just.

»Helt i hegnet«

Debatten udspringer af et forslag fremsat af SF i foråret 2018. Det lød på at hæve dagpengesatsen med 25 procent i de første to måneder for de lønmodtagere, der havde været i arbejde i fire ud af de seneste fem år. Det ville koste 150 millioner kroner alene i dagpengeydelser. Da forslaget havde været igennem talknuserne i Finansministeriet, hed det, at ændringen ville koste statskassen 850 millioner kroner.

Ekstraregningen på 700 millioner kroner skyldes, at tilgangseffekten ifølge Finansministeriet er årsag til 90 procent af adfærdsændringen hos borgere og virksomheder.

Finansministeriet antager altså ifølge FH, at borgere i meget høj grad vil søge mod dagpengesystemet, hvis der sker ændringer i dagpengesatsen. Og det gør et forslag om en forhøjelse af dagpengesatsen dyr.

Gennem halvandet år arbejdede Dagpengekommissionen, som blev nedsat i juni 2014, med at komme med anbefalinger til et nyt og mere moderne dagpengesystem. Det dannede udgangspunkt for den politiske aftale, der senere blev indgået.

I kommissionens rapporter fremgår det, at der netop ikke er særlig meget belæg for at medregne tilgangseffekten i en fremtidig dagpengemodel.

»Der foreligger relativt beskeden, udenlandsk litteratur, der har undersøgt eksistensen og størrelsen af tilgangseffekter til ledighed, mens der ikke er danske empiriske analyser af betydningen af ydelsesændringer tidligt i ledighedsforløbet. Det er derfor vanskeligt at kvantificere adfærdseffekten for ændringer af denne type,« står der i Dagpengekommissionens rapport.

En af Dagpengekommissionens eksterne eksperter, den svenske økonom Bertil Holmlund, har i en kommentar til kommissionen skrevet, at der »så godt som ingen empirisk evidens« er for dagpengemodellens antagelse om, at en høj dagpengesats vil bevirke, at beskæftigede yder en mindre indsats, sådan at de kan blive fyret og overgå til dagpenge.

At Finansministeriet alligevel medregner tilgangseffekten, kalder formand for FH Lizette Risgaard derfor »helt i hegnet«.

»Ministeriet er lige lovlig friske, når de bygger dagpengemodellen på forudsætning af noget litteratur, der ikke bakker op om deres påstand,« siger Lizette Risgaard.

FH kritiserer, at modellen ikke tager tilstrækkelig højde for »dagpengesystemets styrker« i form af sikkerhedsnet og tryghed til borgerne, siger hun.

Svigter egne kriterier

Indtil sidste år var Jesper Kühl ansat som chefkonsulent i Finansministeriet med særligt ansvar for udarbejdelsen af dagpengemodellen. I dag er han tilknyttet tænketanken Kraka som analysechef. Han pointerer, at netop forbeholdene også fremgår af den tekniske analyserapport, som Dagpengekommissionen udarbejdede.

»Der er en forholdsvis beskeden udenlandsk litteratur på, hvad der sker med tilgangseffekterne, og der ikke nogen danske studier. Det er ellers et af de kriterier, Finansministeriet normalt bruger,« siger Jesper Kühl.

Tilgangseffekten dækker, som allerede beskrevet, over personer i arbejde, der vil søge mod dagpengesystemet ved en forhøjelse af satsen. Personer, der er blevet opsagt, men fortsat modtager løn er dog også omfattet af betegnelsen ’beskæftigede’. Derfor afviser han, at det ville være mere retvisende ikke at medregne effekten.

»Mekanikken i modellen er, at man vil reagere, allerede idet man ved, man skal på dagpenge. Derfor ville det være en fejl at sætte tilgangseffekten til 0. Hvis man ved, at man om seks måneder får sin ydelse nedsat, vil man være mere motiveret til at søge job,« siger Jesper Kühl.

Men når der ikke er tvivl om, at det empiriske grundlag er »meget beskedent«, finder FH-formand Lizette Risgaard det »påfaldende«, at ministeriet dermed afviger fra kriterier i dagpengemodellen, som de sædvanligvis selv sætter op for andre regnemodeller, siger Lizette Risgaard.

»Som minimum forventer jeg, at ministeriet stiller de samme relativt strenge krav til viden og har en lige så kritisk holdning til dagpengemodellen, som de ellers har, når de regner på effekter af velfærd,« siger hun.

Finansministeriet oplyser, at finansminister Nicolai Wammen (S) ikke har mulighed for at svare på kritikken, da han p.t. er udenlands. Finansministeriet har ikke selv ønsket at kommentere kritikken. Beskæftigelsesministeriet henviser til Finansministeriet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Finansministeriets regnemodeller trænger til en seriøs afkalkning, så gamle antagelser og fordomme opløses.

Men de har naturligvis været opportune for neoliberalistisk politik indtil videre, så spørgsmålet er om flertallet af folketingets medlemmer egentlig er interesserede i at få dem omkalfatret ?

Den berømmede "danske model" er efter årtiers udhuling ikke længere i stand til at sikre tryghed, flexicurity eller økonomi.
Og beskæftigelsespolitik har opslugt socialpolitik.

På sigt er det langt dyrere for samfundet, at modellen ikke længere fungerer efter hensigten, da folk langt hurtigere går ind i en ond spiral af økonomisk deroute på kontanthjælp, med alskens problemer af helbredsmæssig art til følge.

Fattig politik, der medfører elendighed.

Dennis Tomsen, Claus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, jørgen djørup, Estermarie Mandelquist, Poul Erik Pedersen, Peter Hansen, Bjarne Andersen, P.G. Olsen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Anders Reinholdt, Dorte Sørensen, Ulla Søgaard, David Zennaro, Torben K L Jensen, Ole Frank og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er også nødvendigt at nævne, at over 160.000 mennesker idag lever uden indkomst efter at være røget ud af dagpengene.

Dennis Tomsen, Claus Nielsen, Estermarie Mandelquist, Poul Erik Pedersen, Peter Hansen, Steen K Petersen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen, Ebbe Overbye, Anders Reinholdt, Dorte Sørensen, Kim Houmøller, Carsten Mortensen, Ulla Søgaard, David Zennaro, Torben K L Jensen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke "vende" beregningerne om med opgørelser om hvor meget samfundet vil kunne "tjene" med bedre dagpengeregler.
I dag bliver de lidt højere lønnede dagpengemedlemer dækket med under 50 % af deres løn, vis de blev arbejdsløse. Hvor mange får det ikke til at ikke at være omfattet af dagpengesystemet og hvad vil dette betyde for det danske arbejdsmarkedet. Hvorfor ser Finansministeriets regnemodel ikke problemet fra den vinkel?

Dennis Tomsen, Claus Nielsen, Steen K Petersen, Bjarne Andersen, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Thomas Frisendal

Det nævnte studie fra 1983 er dette: On Layoffs and Unemployment Insurance, Robert H. Topel.
The American Economic Review, Vol. 73, No. 4 (Sep., 1983), pp. 541-559. Forfatteren er økonom, ansat på Univ. of Chicago siden 1979 (bortset fra en periode i 1986). Pt. er han på Univ. of Chicago Booth School of Business. Altså en "Chigaco school økonom".

Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Sund fornuft -det er såmænd blot det der skal til.
Det bliver ofte opfattet som gamle fordomme.
Desværre er der ikke tale om fordomme men realiteter.
De mange undersøgelser med "selvevalueringer" kan stort set ikke bruges til noget som helst.
Størrelsen af ydelserne påvirker lysten til at tage et arbejde - det er et simpelt empirisk faktum.
Vil blot nævne en enkelt empirisk observation.
For en del år siden blev ydelserne til unge på kontanthjælp nedsat til niveauet for uddannelsesstøtte.
Vupti - nærmest hen over natten var antallet af unge på kontanthjælp halveret.
Så kom ikke og sig at overførselsindkomsternes størrelse ikke påvirker arbejdslysten.
Det handler såmænd blot om sund fornuft.

Carsten Hansen

"Vupti - nærmest hen over natten var antallet af unge på kontanthjælp halveret."

Mon ikke den sentens kommer ind under "Overdrivelse fremmer forståelsen".

Bortset fra det, så er det ikke folk der har pensionsopsparing, eget hus eller værdier der overstiger ret mange tusinde kroner, der "selv vælger at blive arbejdsløse".
Folk der har noget at miste er nok ikke glade for at tage nogen chancer for at løbe tør for dagpenge.

Claus Nielsen, Bjarne Andersen, Poul Erik Pedersen, Anders Reinholdt, Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Langt de fleste mennesker vil gerne arbejde.
Ganske unge mennesker på kontanthjælp er en gruppering for sig selv. Usikre, uerfarne og mennesker uden de store udgifter.
Her er der nok nogle der har lidt sværere ved at komme ud af starthullerne.

Noget ganske andet er voksne mennesker med forpligtigelser. Her er det højst sandsynligt ikke ret mange der "vælger at blive arbejdsløs".
Det er ren fordom hvis man tror andet !

Poul Erik Pedersen, Steen K Petersen, Ib Christensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Henrik Rosengren

Finansministeriets regnemodeller bliver i det hele taget voldsomt kritiseret og den nye ADAM-model er ikke mindre liberal end forgængeren DREAM!.
ADAM og DREAM er excel modeller, med et antal forudsætninger indbygget, hvor en faktor <=1,1*..> fx angiver en forventning om at 10% flere vil gøre et eller andet.
Det er mao Ikke raketvidenskab, men et stort netværk af ideologisk farvede forudsætninger munder ud i et samfundsøkonomisk resultat af en ændring man putter i den.

Det kritiseres også voldsomt i mine fagkredse: Fx af Professor Jesper Jespersen
https://www.information.dk/debat/2019/07/finansministeriets-regnemodel-l... og på dagbladet Finans som citerer kritik af politisk indblanden i modellen
https://finans.dk/debat/ECE9395839/er-finansministeriets-regnemodel-trov...

Meget af kritikken går på at mens modellen medtager positive effekter af fx skattelettelser, indgår de ikke i offentlige investeringer.

Problemet er med andre ord ikke begrænset til dagpengesatser, men gennemsyrer hele modellen.
Det har den ny regering lovet at gøre op med.

Et andet problem er at Anders Fogh gav Finansministeriet hånd og halsret til at godkende/afvise forslag. Adskillige politikere har også klaget over at det er ydmygende at partier og folkevalgte ministre skal stå skoleret for en kontorchef i Finansministeriet. Og enhver der har været i dialog med dem, har sikkert også erfaret at hele organisationen efterhånden er gennemsyret af en selvrådende arrogance i forhold til omverdenen.
For at citere en kontorchef i FM jeg havde et møde med: "Selvfølgelig kan vi det, Vi er jo Finansministeriet!"

Det blev også drøftet i Demokratibevægelsens debatforum "Magt og mistillid i lovgivngen" igår 7/10/19.

Den magtposition og deraf følgende arrogance håber jeg også Mette Frederiksens regering vil gøre op med, når de rydder op i modellerne.

Mvh Henrik

Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Dorte Sørensen, Poul Erik Pedersen, Steen K Petersen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men det er MENINGEN, at folk i påkommende tilfælde kan lægge det pres på en arbejdsgiver for at sikre ordentlige arbejdsvilkår m.m., som en kompensation for manglende indtægt betyder.
Der er jo tale om folk, der har vist deres vilje og evne til at arbejde og derigennem har optjent retten til dagpenge, og det bør selvfølgelig følge af et krav om, at man ved længere tids arbejdsløshed, f.eks. 3/4 år, skal stille sig til rådighed for et fagrelevant arbejde, hvis man ikke selv har kunnet finde et.

Carsten Hansen, Anders Reinholdt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

"Ifølge Finansministeriet har dagpengeydelsens størrelse betydning for, om folk i arbejde selv vælger at blive arbejdsløse."
Det fortæller da en hel del om hvad mennesker de har samlet i det finansministerium.
Tyv tror hver mand stjæler!
Og det er da ikke ligefrem fordi, vi der betaler deres løn i finansministeriumet, kan se de faktisk selv arbejder, selv om de får fuld løn som ansatte!
Vi høre tit repræsentanter fra erhvervslivet føre sig frem med "hvis vi gør noget forkert forventer vi myndighederne stopper os". Og siden myndighederne tilsyneladen fuldstændig svigter deres tillid om at blive stoppet, hvad mener man så egentlig deres ansatte skulle?
Ja det er et trick spørgsmål. Man forventer her i landet at de ansatte lever op til deres borgerpligt om at fravælge de u etiske!
Så modstanden mod dagpengesatsen, vil virke som modstand mod den frie konkurrence.

Lav en ny dagpenge reform, i de 6 måneder får man 90% af ens individuelle løn, efter 6 måneder 85%, efter 1 år 80% og derefter 75% 3 år og 4 år 70% indtil dagpenge perioden udløber efter 4 år.

Det giver ikke mening at dagpengesatsen i dag er ens for alle, den må beregnes individuelt efter ens lønniveau.

Samtidigt bør optjeningperioden og betingelserne for at kunne få dagpenge også væsentligt forbedres.

Det handler om tryghed i hverdagen, og ikke at miste økonomisk fodfæste i en kortere periode i livet hvor man skulle være så uheldigt at stå uden arbejde. Samtidigt vil den faldende dagpengesats være med til at motivere til at finde nyt arbejde, hvis altså nogen skulle være i tvivl om, at de aller fleste ikke skulle ønske dette.

Lad os sige det sådan, der er stor plads til forbedringer, sæt i gang!

Philip B. Johnsen

Hvorfor kan politikere og fagbevægelse påstå, at den økonomi de hviler deres tal på er rigtige?

Svaret er Overvismand Michael Svarer og Thomas Bernt Henriksen i Berlingske i dag, her et selve divinationen på vores universitet uddannede traditionelle vækst økonomers ubrugelige uddanelse udlagt som sund fornuft.

Her rulles BNP pseudo økonomisk vækst ud i lange baner, det naturligvis helt uden bæredygtig energi til formålet i dag eller på noget tidspunkt i fremtiden, der er kun acceleration af de menneskeskabte klimaforandringer der ligger til grund for deres antagelser, en ægte dødssejler, hvor dårligere stand af forståelse for opgaven, ‘velstand i Danmark’, sansynligvis over hoved ikke findes.

Men hvorfor lyver de i Berlingske, sat op på en pedestal, fine herrer om betingelserne for økonomisk vækst uden bæredygtig energi?

På grund af traditionelle vækst økonomers ubrugelige uddanelse, de lyver helt bevist, for at dække over en anden løgn, traditionelle vækst økonomer har fortalt befolkningen en million gange.

Traditionelle vækst økonomer har fortalt, om og om igen, at milliarder er kommet ud af ekstrem fattigdom af forbrugerisme og frihandel på få årtier.

Det er løgn fordi, at den sande beretning er at på olie, gas og kul afbrænding, er et par nye milliarder mennesker er blevet ‘medvirkende’ til, at ‘ingen’ mennesker i fremtiden, kan komme ud af ekstrem fattigdom samt, at alle fremtidige generationer vil blive fattige.

Se links der beskriver den samlede videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens efter de traditionelle pseudo økonomerne.

Berlingske pseudo økonomer.
Link: https://www.berlingske.dk/www.berlingske.dk/thomas-bernt-tre-klare-budsk...

Den samlede videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens beskrives her.

“Verdensøkonomien er ikke i stand til at vokse, uden at CO2-udledningerne følger med.”

Fra link:
“Is it possible to enjoy both economic growth and environmental sustainability?

This question is a matter of fierce political debate between green growth and post-growth advocates.

Over the past decade, green growth clearly dominated policy making with policy agendas at the United Nations, European Union, and in numerous countries building on the assumption that decoupling environmental pressures from gross domestic product (GDP) could allow future economic growth without end.

Considering what is at stake, a careful assessment to determine whether the scientific foundations behind this “decoupling hypothesis” are robust or not is needed.

This report reviews the empirical and theoretical literature to assess the validity of this hypothesis.

The conclusion is both overwhelmingly clear and sobering:

Not only is there no empirical evidence supporting the existence of a decoupling of economic growth from environmental pressures on anywhere near the scale needed to deal with environmental breakdown, but also, and perhaps more importantly, such decoupling appears unlikely to happen in the future.”

Link: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/De...

Fakta om den fortsat førte globale og lokale pseudo økonomiske vækst politik og vores børns fremtid fortsættes her.
World hunger continues to rise due to conflict, climate change, says UN report.

United Nations
“A profound change of the global food and agriculture system is needed if we are to nourish the 815 million people who are hungry today and the additional 2 billion people expected to be undernourished by 2050.

Right now, our soils, freshwater, oceans, forests and biodiversity are being rapidly degraded. Climate change is putting even more pressure on the resources we depend on, increasing risks associated with disasters, such as droughts and floods.”
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

Og den samlede videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens fortsættes her.

Fra Global Sustainable Development Report.
“Adding to the concern is the fact that recent trends along several dimensions with cross-cutting impacts across the entire 2030 Agenda are not even moving in the right direction.

Four in particular fall into that category:

Rising inequalities.
Climate change.
Biodiversity loss and increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process them.”
Citat slut.

Det går globalt den forkerte vej på alle punkter der vedrøre de menneskeskabte klimaforandringer, det svindende eksistensgrundlag, sult og stigende ulighed generelt globalt.

Fra Global Sustainable Development Report (fortsat)
“Critically, recent analysis suggests that some of those negative trends presage a move towards the crossing of negative tipping points, which would lead to dramatic changes in the conditions of the Earth system in ways that are irreversible on time scales meaningful for society.

Recent assessments show that, under current trends, the world’s social and natural biophysical systems cannot support the aspirations for universal human well-being embedded in the Sustainable Development Goals.”
Citat slut.

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report...

Spørgsmålet er hvorfor kan politikere og fagbevægelse påstå, at den pseudo økonomi de hviler deres tal på er rigtige?

Der er absolut ingen videnskablig evidens der underbygger deres påstand!

Philip B. Johnsen

PS. Fagbevægelse vil helt sikkert deres medlemmer det bedste, men bør ikke hoppe på den pseudo økonomiske traditionelle værst økonoms limpind.

Der er ikke bæredygtig energi til opretholdelsen af denne pseudo økonomiske vækst og ingen udsigt til, på nogen måde tilstrækkelig bæredygtig energi, i nogen som helst meningsfuld fremtid for vores samfund, til bæredygtig energi til formålet.

Steen K Petersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Phillip B. Johnson: der er ingen grund til at antage at fagbevægelsen, som sådan, hopper på den traditionelle økonomis limpind. Faktisk er dele af fagbevægelsen godt klar over at den grønne omstilling er nødvendig. Citat fra forsiden på dm privat, no 2 juni 2019: Klimaforandringer flytter ind på arbejdspladserne. Klimaforandringerne har været det mest centrale emne blandt befolkningen i valgkampene til Folketinget og EU-Parlamentet. Nu skal arbejdstagere og fagforeninger lægge pres på arbejdsgiverne for at sikre bæredygtighed på hver enkelt arbejdsplads, lyder det fra den internationale sammenslutning af faglige organisationer (ITUC). Bæredygtighed er i fuld gang med at ændre virksomheder, påpeger klimaekspert. Citat slut.
For god ordens skyld: dm privat er medlemsbladet for de privatansatte i Dansk Magisterforening.
Så der sker altså noget - måske er det klogt at holde lidt øje med hvad der sker.
mvh. poul.

Philip B. Johnsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Poul Erik Pedersen
Jeg tror det bedste om intentionerne, men ikke på forståelsen af problemet.

Det er forståelse af løsningen, der ikke er der.
Det handler i udgangspunkt ikke om “nu skal arbejdstagere og fagforeninger lægge pres på arbejdsgiverne for at sikre bæredygtighed på hver enkelt arbejdsplads”, det er politikerne der er problemet.

Politikerne vil ikke en bæredygtig omstilling i nogen form der skaber den nødvendige forandring, regeringen lytter fortsat til finansministeriet der ingen ekspertise har til denne omstillingen, det er pres på socialdemokratiet der er brug for.

Traditionelle vækst økonomer er ikke en del af løsningen, men selve problemet.

Forbruget må ned, der må indføres klima skat på ‘alle’ vare, der repræsentere det klimaaftryk varen afføder.
Planlagt forældelse og forbrugerisme har talte dage med de accelerede menneskeskabte klimaforandringer, hvor der ingen udsigt er til alternativer til fossilt brændstof i de mængder, det kræver, at opretholde den nuværende forbrugerisme globalt.

Der må indføres helt nye handelsaftaler der afløser ‘frihandel’.

Der kommer automatisk, før eller senere, focus på kortest mulig afstand til producenten, reparation, vedligehold frem for køb og smid væk, samt stigende kvalitet og garanti krav.

Det er sådan problemerne løses.

Philip B. Johnsen

Bæredygtig omstilling uden økonomisk vækst eller generalstrejke.

Poul Erik Pedersen

Philip B. Johnson: det er da højst tænkeligt at finansministeriet ikke har ekspertisen. Men det ændrer da ikke ved at fagbevægelsen faktisk rejser denne diskussion, ikke bare på nationalt plan men på internationalt plan! Dvs. fagbevægelsen er med til at sætte den demokratiske proces i gang, som politikerne så må følge op på.
Det er jo ikke første gang i verdenshistorien at fagbevægelsen faktisk har vist kraft nok til at adressere problemer, som efterfølgende har fundet demokratiske politiske løsninger. Det kan man overbevise sig selv om, ved et lidt nærmere studie af fagbevægelsens historie og den parallelle udvikling i den sociale lovgivning.
Noget andet er så, at jeg synes du forskyder din argumentation. Du efterlyser handling fra fagbevægelsen og jeg henviser til at denne handling faktisk er ved at være i gang. Når det så sker, så påpeger du at det så er politikerne der er problemet. Det synes jeg ikke er en helt redelig måde at diskutere på, kernepunktet må vel være om fagbevægelsen rent faktisk er i gang med at handle. Det synes jeg så ikke man kan se bort fra at den er!
mvh. poul.

Eva Schwanenflügel og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Jeg tvivler som sagt ikke på fagbevægelsens gode intentioner for deres medlemmer, men den bæredygtige omstilling er en afkobling fra økonomisk vækst.

Det er den faktuelle kendsgerning, jeg tillader mig, at tvivler på er gået op for fagbevægelsen, samt betydningen for den videre kamp for retfærdig fordeling af købekraft mm.

Den bæredygtige omstilling kræver en afkobling fra økonomisk vækst og forståelse for produktion og påvirkningen af denne og hvor forbruget er i verden doughnut-økonomi.

Doughnut-økonomi.
Link: https://youtu.be/U86VB28KYZ

Traditionelle vækstøkonomer er ‘ikke’ en del af løsningen, men ‘selve’ problemet.
Se link.
Link: https://youtu.be/J9_Xc9wxByM

Der bør indføres en afkobling fra finanssektorens casino økonomi.

Fra link:
“Samtidig har Nationalbanken erkendt, at de private banker skaber penge til sig selv ved at låne dem ud som kontopenge i stor fart og til en rente, så den samlede pengemængde i samfundet – nu mere end 1.250 mia. kr. – vokser med ca. syv procent om året.

De nye penge havner for en meget stor dels vedkommende som profit hos bankernes aktionærer og direktører. Så når politikerne nu skal planlægge den grønne omstilling via finansloven 2020, er disse penge, op mod 100 nye mia. kr., altså ikke en del af budgettet. Men det kunne de blive..”
Citat Johan Keller
Link: https://www.information.dk/debat/2019/08/pengereform-kan-finansiere-groe...

Poul Erik Pedersen jeg tvivler som sagt ikke på fagbevægelsens gode intentioner for deres medlemmer, men vores politikere er sammenspiste med den økonomiske elite, de får deres job i toppen efter endt politisk karriere og konsulent job mm.

Der er derfor ingen ærlig bæredygtig omstilling.

Et eksempel.
Alle danskere burde i dag gå og glæde sig over, at de mange hoteller nu bliver til ungdomsboliger, når luftfarts turismen afskaffes.

Langt den meste flyvning er helt overflødig, hvis regeringen var alvorlig indstillet på bæredygtig omstilling, kunne flyvning nemt udfases med 90%, inden 2030, hvilket i den virkelige verden, med de eksistentielle klimakatastrofe foran os, er en bunden opgave for regeringen at løse, hvis regeringen ønsker at bevare befolkningens tillid på sigt.

Globalt årligt udleder flytrafik ca. 950 millioner tons CO2.

Se de tragiske ved de menneskeskabte klimaforandringer er, at den udvikling for fly branchen kommer før eller side, med stigning i antallet af klimakatastrofer, men før er meget bedere for borgerne, der aldrig nogen sinde i historien, har haft mere brug for fagbevægelsens hjælp.

Philip B. Johnsen

@Poul Erik Pedersen 15:27

Poul Erik Pedersen

Philip B. Johnson, som tidligere påpeget: du glider stadigvæk i argumentationen, blander fagbevægelse og politikere sammen. Det er til stadighed ikke redelig argumentation. Hvad flyrejserne angår kan di så læse følgende historie i Magisterbladet no 9, 2019: Nye regler på CBS forbyder flyrejser til Hamborg, Berlin og Stockholm. i underrubrikken står bla. at læse: Vi er nødt til at gøre noget, siger en af initiativtagerne. Og ja: jeg ved godt at CBS kun er en af mange uddannelsesinstitutioner i Danmark. Men man kan vel godt tillade sig at reflektere over, hvorfor Magisterbladet finder anledning til at bringe artiklen.
I en lidt anden boldgade, men stadig relateret til fagbevægelsen: Magistrenes Pensionskasse trækker faktisk sine investeringer ud af ti af verdens største olieselskaber, fordi de ikke viser nok vilje til at ville foretage den grønne omstilling.
Jeg synes det ville være formålstjenligt at føre debatten på et redeligt grundlag og så sørge for at du faktisk har dokumentation for dine påstande, inden du begynder at spekulere i hvilke motiver fagbevægelsen måtte have og ikke have. Kun på den led kan debatten føres på et oplyst grundlag.
mvh. poul.

Philip B. Johnsen

@Poul Erik Pedersen
Du har helt ret i at det ville være formålstjenligt, at føre debatten på et redeligt grundlag og så sørge for at ‘du’ faktisk har dokumentation for dine påstande.

Men det er du selv tydeligvis helt klar over, du kalder det “I en lidt anden boldgade”, men ikke desto mindre.

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Poul Erik Pedersen

Philip B. Johnson: din kommentar giver ikke mening, hvorfor jeg anser debatten for at være afsluttet for mit vedkommende.
mvh. poul.

Philip B. Johnsen

@Poul Erik Pedersen
Se de to link om økonomi 9. oktober 15:27 og læs så det du skrev 09. oktober, 20:13 igen.

Det er vanskeligt stof, jeg forstå din manglende forståelse, du bliver nødsaget til sætte dig ind i stoffet, før du kan deltage i diskussionen Poul Erik Pedersen, det et derfor misser du pointen 09. oktober 21:07, hvor du henviser til den pludselige opståede forståelse og et klarsyn, “magistrenes pensionskasse trækker faktisk sine investeringer ud af ti af verdens største olieselskaber, fordi de ikke viser nok vilje til at ville foretage den grønne omstilling.”

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Poul Erik Pedersen

Philip B. Johnson.
Undertegnede er uddannet cand. mag. i historie og samfundsfag, har undervist i begge fag i en betragtelig periode af mit liv. Du er ganske velkommen til at indbringe en klage over mine, formodede, manglende kompetancer til rette vedkommende.
Med fare for at gentage mig selv: du tilføjer ikke diskussionen konkret substans, i forhold til fagbevægelsens politik på området, idet du til stadighed ikke dokumenterer fagbevægelsens onde vilje. Der er ikke så meget mere at sige.
mvh. poul.

Carsten Hansen

Og for øvrigt bør vi huske på, at de fleste af de utallige links der bringes på disse sider blot er partsindlæg fra folk der mener som én selv.
Altså ikke uvildig dokumentation.

Og overvej lige hvor vi ender hvis debatter kun kan føres hvis alle læser samtlige links der bringes
Herunder PDF-filer af anseelig størrelse.

Bring gerne links, men forvent ikke at folk læser rub og stub; Og da slet ikke ikke hvis det er partsindlæg.