Læsetid: 6 min.

Guld, dressurheste og safari i Sydafrika: I dag begynder retssagen mod Britta Nielsen

Torsdag bliver retten sat i en af danmarkshistoriens største svindelsager. En ’betroet medarbejder’ i Socialstyrelsen er anklaget for at have franarret staten 117 millioner kroner. Men hvordan er det nu liiige, det hele hænger sammen? Få svarene her
Britta Nielsen i retssalen i Johannesburg i Sydafrika i november 2018.

Britta Nielsen i retssalen i Johannesburg i Sydafrika i november 2018.

Phill Magakoe

24. oktober 2019

Hvem er Britta Nielsen?

Den nu 65-årige Britta Nielsen blev ansat som kontorfunktionær i Socialministeriet i 1977.

Hun har været en »betroet medarbejder«, som i mange år har været ansvarlig for administrationen af tilskudsmidler. En funktion, der siden 2015 har ligget i Socialstyrelsen.

Pengene i den såkaldte satspulje, som hun har administreret, har været øremærket til projekter, der skal hjælpe samfundets svageste.

I 2016 modtog hun Kongehusets fortjenstmedalje i sølv for 40 års tjeneste. I den forbindelse beskrev en kontorchef i Socialstyrelsen hende som en »vellidt«, »altid tjenestevillig« og »engageret medarbejder« med »fokus på udvikling og sikring af en korrekt og effektiv forvaltning«.

Privat har hun boet i Hvidovre med sin nu afdøde mand og deres tre børn, som alle er sigtet i svindelsagen.

Hvad er hun anklaget for?

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk. I anklageskriftet står der, at hun i perioden 1993-2018 over 300 gange har overført tilskudsmidler til sig selv, i alt knap 117 millioner kroner.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Søren Kristensen

For jævne, bare nogenlunde hæderlige folk, er sagen om Britta Nielsen ganske ubegribelig. Gad vide om vi får en forklaring, selv om kynisme lader til at spille en væsentlig rolle. For ligger der noget til grund, ud over en skidt karakter eller andre personlige forhold, som kan forklare - eller var der noget i systemet som inspirerede den anklagede til at det gik den vej? Det aspekt kunne være nok så interessant at få belyst, dels med henblik på at noget lignende ikke kommer til at ske igen, men også fordi det er elementært spændende, når folk går moralsk op i limningen. Det er det jo altid.

René Arestrup

For mig at se, er det en fuldstændig banal sag om en kvinde med en anløben moral. En simpel kriminel. Det opsigtsvækkende består i beløbets størrelse og den kendsgerning at bedrageriet stod på gennem mange år - uden at nogen overhovedet fattede mistanke, endsige fandt anledning til at gennemføre almindelig kontrol/revision.

Det er ikke strafbart at være inkompetent eller ligeglad - eller en kombination af begge - men det forekommer åbenlyst, at der er en række ledende medarbejdere i socialstyrelsen/socialministeriet, som har svært ved at sige sig fri for et medansvar.

Der er oplagte paralleller til udbytte-skandalen i Skat. Her er der blot tale om beløb i en helt anden størrelsesorden.

Estermarie Mandelquist, Hans Larsen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Jens Winther, Michael Friis, Carsten Wienholtz, Espen Bøgh og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

Kriminelle finder altid hullerne i systemet. Her har vi at gøre med en kriminel der kendte systemet indefra og tilmed vidste om der var interne undersøgelser i gang.

Lad være med at undskylde for hende. Der er kun én skyldig. Så er det fløjtende ligegyldigt om kontrollen skal strammes op. Hvilket den givetvist skal.

Vist er Britta Nielsen en tyv og bedrager, men det har ikke kunnet lade sig gøre uden "nogen" i ministeriet ikke har passet deres job i samme anledning, og her er tale om det ansvar på et højere niveeau i Socialministeriet i mange år.

Rigsrevisionen har i flere omgange påpeget den manglende kontrol af udbetalinger, - som Britta stod for alene uden en anden persons medvirken.

De hårde anklager der rettes imod Britta er ganske berettiget, - men det må ikke følelsesmæssigt, fordi der er tale om midler til samfundets svageste bruges imod hende alene, når ansvaret ovenfra svigtes så eftertrykkeligt, - at de nærmer sig ligegyldighed overfor de samme penge.

Medansvaret for det kunne lade sig gøre at svindle for disse mange mio. ligger entydigt hos ministeriet og det folk, - der ovenikøbet selv belønnes for deres ansvar - som de så alligevel ikke har i følge ministeriets egen undersøgelse, hvorved ministeriet tager retten til at frikende sig selv helt og holdent, - trods gentagne rigsrevisionsrapporter der peger på den mangelend todelte kontrol med udbetalinger!

Når dommen engang falder, bør det tydeligt fremgå heraf, at svigt i ministeriet har været en stærk medvirkende årsag til at svindelen kunne foregå over så mange år, og omfatte så stort et beløb.

Som nævnt ovenfor af René Arestrup må vi erindres os om, at igen forsvandt ansvaret for udbytte-skandalen i SKAT fra DJØF-hænderne og blev lagt ud - uden nogen kontrol til en alm. kontormedarbejder, - hvilket er måden ansvaret fra DJØFerne frikender sig selv for deres ansvar administrativt.

Når talen falder om SKAT må vi heller ikke glemme at det var i tiåret med Kristian Jensen, som skatteminister, at SKAT blev ødelagt ved hovedløse besparelser, så tiåret sluttet med en manko på omkring 55 mia. i ikke inddrevne skatter grundet ineffektivitet - atter begrundet i masseafskedigelser af medarbejdere, til fordel for et ikke fuldt operationelt IT-system "EFI", som man senere måtte sende i graven på grund af dets mangler.

It-systemet EFI kostede omkring 4 mia. og i mellemtiden er beløbet på tabte / mistede skatteindtægter steget til 120 mia. og den sidste liberale skatteminister udtalte det ville koste omkring 13 mia. at genoprette SKAT til fortidens kendte virke.

Det har været dyrt for Danmark og danskerne i 00erne med en liberal regering - først ledet af AFR og siden af LLR og de øvrige inkompetente ministre, der med DF som fast støtte fik lov at boltre sig frit såvel inden- som udenfor lovens rammer uden at skulle stå til ansvar for noget som helst.

Estermarie Mandelquist, Hans Larsen, Birte Pedersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Den dygtige bedragerske har overført penge under Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning og Løkke. Hvad har det med SKAT at gøre at man i Socialstyrelsen snorksover ? Under Bregengaard som Skoleborgmester i København forsvandt der over 600 mio. kr. 0'erne. Det var uduelighed og heller ikke regeringens skyld. At Skat ligger i ruiner er noget andet.... og endnu mere alvorligt

jens peter hansen, 24. oktober, 2019 - 12:52

Begge sager er aldeles vedkommende, - og ikke mindst når vi vil anerkendes som en retfærdig retsstat i vore omgivelsers øjne, og også i vor egen selvforståelse af Danmark som retsstat.

I begge eller i alle tilfælde taler vi om rigtig mange penge - "skattekroner" af borgernes, som nogle ansatte kontorfunktionærer ender med at få ansvaret for, trods det, at det er deres overordnede der har fordelt / tilrettelagt arbejdet på et usikkert grundlag, og alligevel ikke er ansvarlig for denne fejlagtige omgang med simpel kontrol.

Oftest er det DJØF medarbejdere der udstikker retningslinjerne for arbejdets udførelse, og for den opgave belønnes de økonomisk for det ansvar der ligger heri, - men når skaden er sket og pengene tabt / stjålet /bedraget eller andet, så har selvsamme DJØFer intet ansvar herfor.

Vist blev kontorfunktionæren i SKAT fristet, - næsten over evne, men det var andre med ansvar der gjorde svindelen mulig, og helt uden kontrol.

- Det bemærkes at ingen andre i SKAT har fået påtale om manglende ansvarlighed overfor udbetalingerne af de svindlede 12,5 mia.

Det samme var tilfældet i Socialministeriet, trods rigsrevisionen gentagne gange påpegede den manglende "dobbeltkontrol" af 2 personer.

Nu kommer det retslige efterspil for Britta Nielsen og Socialministeriet, og her bliver det interessant om retten alene pålægger Britta Nielsen skylden for i hele perioden at have kunnet svindle med statens penge, - uden at nævne og kritisere socialministeriet for ikke at have handlet på rigsrevisionens gentagne bemærkninger om manglende udbetalingskontrol af 2 personer.

Hvis dommerne vælger at tilsidesætte Rigsrevisionens gentagne kritik overfor socialministeriet og dets håndtering og manglende dobbeltkontrol med udbetaling af midler fra deres kasser, og som kunne have sparet mange mio. i socialministeriet, har man valgt en særdeles interessant linje i forståelsens af ansvar og ansvarspådragelse i statens tjeneste som leder, set i forhold til almindelige kontorfunktionærer.

Det vil med andre ord blive en klassedom, der siger helt tydeligt, ansvar er noget man dømmer arbejderklassen med, og omvendt frikender vi vore egne lærde fra DJØF i det offentliges tjeneste for ethvert ansvar.

Ergo må vi så også ved samme lejlighed også fastslå, - at vi ikke længere er en retsstat der er lige for alle!

Estermarie Mandelquist, Birte Pedersen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Ingen kom efter Bregengaard da de mange millioner forsvandt. Et beløb som svarede til samtlige læreres løn i et halvt år. Jeg husker ikke at denne sympatiske EL-borgmester blev hudflettet, måske fordi han var så rar. Ingen ved hvor pengene blev af men skolerne kørte pumperne de næste mange år og betalte på den måde af på sløseriet. Men er flink mand det var han.

Eva Schwanenflügel

"Kammeradvokaten fastslog i marts, at det ikke er muligt at placere et tjenesteligt ansvar for det manglende tilsyn med udbetalingerne."

Med andre ord; Britta Nielsen og hendes familie er de eneste, der drages til ansvar.

Det minder i udtalt grad om alle mulige andre skandaler vi har bevidnet i mange år, hvor der gang på gang er embedsmænd, direktører og chefer der ikke bliver tiltalt for svigt eller ulovligheder, begået på deres vagt.

Britta-sagen er blot et symptom på den mere eller mindre korrupte fremfærd, der er meget mere udbredt end vi anerkender i det danske samfund, som Espen Bøgh er inde på.

Anklagemyndigheden forsøger iøvrigt at fordoble straffen, hvilket resulterede i skænderi med forsvareren :

https://nyheder.tv2.dk/krimi/2019-10-24-paragraf-88-skaber-hoejlydt-disk...

Estermarie Mandelquist, Birte Pedersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Flemming Olsen

De 117 millioner havde alligevel været pengene ud af vinduet, hvis ikke Britta havde snuppet dem. Så var de i stedet gået til konsulenter, iværksættere, projektmagere, administratorer og andet DJØF-godtfolk. Man kan blot ærgre sig over, at en stor del af pengene røg ud af landet fremfor for at blive i den danske økonomi. Havde hun været en fornuftig dame og investeret dem i Nova aktier siden år 2000, kunne de være blevet til et kæmpebeløb, og så havde der været noget at konfiskere.

Jeg hørte for en gangs skyld noget relevant i P3 i morges. Formanden for Transparency International Danmark beskrev det som et klart eksempel på korruption. Fordi det var misbrug af tillid. Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.

Birte Pedersen

Det er mange år siden jeg har nikket genkendende til, når nogen har sagt at der ikke er korruption i Danmark. Gang på gang har jeg fået jeg ret!