Interview
Læsetid: 9 min.

Hvordan er det gået til, at 17 procent vil have muslimske indvandrere ud af Danmark?

17 procent af danskerne erklærer sig helt enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet, viser en ny undersøgelse fra Mandag Morgen. Samtidig mener et stort antal, at indvandrere udgør en trussel. Information har spurgt forskeren bag undersøgelsen, integrationsministeren samt en af de danskere, som ønsker muslimske indvandrere ud, hvad det skyldes
Claus Bonnerup, Carsten Snejbjerg, Anders Rye Skjoldjensen

Claus Bonnerup, Carsten Snejbjerg, Anders Rye Skjoldjensen

Anders Rye Skjoldjensen, Claus Bonnerup, Carsten Snejbjerg

Indland
23. oktober 2019

17 procent af danskerne siger, at de er helt enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af Danmark. Sådan lyder resultatet i en ny undersøgelse fra Mandag Morgen.

Vi har talt med forskeren bag, integrationsministeren og en borger om undersøgelsen. Forskeren Jørgen Goul Andersen er »lidt rystet«. Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kalder resultatet »voldsomt« og mener, at politikerne har et stort ansvar. Borgeren, 57-årige Majbritt Kølle, er enig i, at muslimske indvandrere skal udvises, for »vores land er ikke så stort«.

Men før vi taler med de tre, er her en kort opsummering af undersøgelsens vigtigste resultater.

Undersøgelsen

I en ny undersøgelse har professor Jørgen Goul Andersen i samarbejde med mediet Mandag Morgen spurgt 5.900 vælgere om deres holdninger til indvandring.

17 procent svarer, at de er helt enige i, at »muslimske indvandrere skal sendes ud af landet«. Tæller man dem, der erklærer sig ’delvist enige’ i udsagnet, med, er det 28 procent, der helt eller delvist støtter udsagnet.

Blandt de 28 procent stemte halvdelen af respondenterne på Dansk Folkeparti, Stram Kurs eller Nye Borgerlige ved det seneste folketingsvalg. En fjerdedel stemte på røde partier, mens den sidste fjerdedel stemte på Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

32 procent siger, at de er helt uenige, mens 13 procent er delvist uenige i udsagnet.

 

Jørgen Goul Andersen.

Jørgen Goul Andersen.

Claus Bonnerup

Forskeren: Problemerne tales op

Jørgen Goul Andersen, professor på Aalborg Universitet

– Hvad er din reaktion på, at 17 procent af de adspurgte erklærer sig helt enige i, at muslimske indvandrere skal sendes ud af Danmark?

»Jeg havde egentlig taget det spørgsmål med i undersøgelsen for at have et ekstremt synspunkt med, så man kunne skille den yderste højrefløj ud fra mængden. Og så blev jeg jo lidt rystet, da jeg så tallene. Og så alligevel ikke helt. Sådanne tal skal fortolkes, og de skal ikke altid tages helt bogstaveligt. For folk mener det som regel ikke helt så slemt, som de siger det. Der er ingen tvivl om, at der for mange er blevet etableret nogle fjendebilleder af muslimer. Det afspejler tallet. Men havde spørgsmålet været formuleret mere konkret, så havde de fleste, ikke alle, men de fleste nok været mere besindige i deres svar. Så man kan sige, at mange erklærer sig enige i, at muslimske indvandrere skal ud, men at de nok ikke alle mener det helt – men nogle af dem gør.«

– Er der sket en udvikling?

»Vi har ikke stillet dette konkrete spørgsmål før. Men vi har gennem 30 år spurgt, om indvandrere udgør en trussel, og på dette punkt har tallene aldrig været højere. I 1990 og 2015 var tallet næsten lige så højt. Til gengæld var 2007 noget af det laveste, vi havde målt.«

– Hvad vurderer du, at de her høje tal nu skyldes?

»I 1990 var det virkelig forfærdeligt med den manglende beskæftigelse blandt indvandrere. Og i 2015 kom der jo så en masse flygtninge, som kan have betydning for målingerne. Men jeg havde egentlig regnet med, at tallene nu i 2019 ville falde. For uanset hvor du kigger hen, så er det gået fremad med integrationen. Det gælder beskæftigelse, uddannelse, deltagelse og sågar kriminalitet – med det forbehold, at der også er mindre kriminalitet blandt etniske danskere. Men når man så spørger folk, om de tror, at det er gået frem eller tilbage med integrationen de seneste fire år, så er der faktisk et relativt flertal, der siger, at integrationen er gået tilbage. Så der er en fejlperception af, hvordan det går. Der kan ligge flere ting bag. Dels kan det skyldes, at man politisk har fokuseret på problemer i stedet for på de positive sider. Og så er mange folk optagede af og bekymrede for en ting som bandekonflikt, der også på Christiansborg kædes sammen med integrationsproblemer.«

– Kan du tegne en profil af den type vælger, der har erklæret sig ’helt enig’ i, at muslimske indvandrere skal smides ud?

»Der er stor forskel på de gamle og de unge og på dem, der har en uddannelse og ikke. Det er typisk de ældre vælgere og dem med kort uddannelse, der svarer, at de er helt enige i, at muslimske indvandrere skal ud. En stor andel af dem stemmer på Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige. Og når det bliver mere aggressivt og radikalt, så står kvinderne i høj grad af, mens de godt kan være med på de mere hverdagsagtige ’stuerene’ holdninger. Det er der intet overraskende i. Det svarer til, hvad vi har set hele vejen igennem.«

 

Mattias Tesfaye.

Mattias Tesfaye.

Carsten Snejbjerg

Ministeren: For få stramninger og for meget symbolpolitik

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister (S)

– Hvad tænker du om, at 17 procent af danskerne erklærer sig helt enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af Danmark?

»Jeg synes, det er voldsomt og en højere andel, end jeg troede. Jeg betragter langt de fleste danskere som ordentlige mennesker, der gerne vil hjælpe folk i nød, men bare ønsker, at der er kontrol med indvandringen.«

– Hvilket ansvar har I politikere for, at andelen er så relativt høj?

»Vi har et stort ansvar. Det er jo Christiansborg, der i årtier har tilladt, at indvandringen kom ud af kontrol og forandrede vores samfund på en måde, der ikke har været folkelig opbakning til. Da jeg blev født, havde én procent af den danske befolkning ikkevestlig baggrund. Folk vendte sig om, når jeg købte ind med min far, fordi det ikke var hver dag, man så en sort mand langs køledisken i Brugsen. I dag er andelen næsten ti procent. Det er nogle ret voldsomme forandringer af vores land, som er sket på få år. I kølvandet på det er der opstået kløfter og store spændinger i samfundet.«

– Synes du, at den del af befolkningen, som ønsker muslimske indvandrere sendt ud af landet, har fat i noget?

»Nej. Jeg synes, det er okay at være frustreret. Men det er en borgerpligt, at den frustration får et demokratisk udtryk. Hvis man er utilfreds med udlændingepolitikken, må man vise det i stemmeboksen eller melde sig ind i demokratisk parti og påvirke den politik, der føres i landet. Vi skal på ingen måde bryde med demokratiets principper og deportere mennesker på baggrund af deres religion. Som minister på området føler jeg et ansvar for at være klar og eksplicit om, at det standpunkt ikke hører til inden for rammerne af en demokratisk diskussion.«

– Er det udbredte ønske om at sende muslimske indvandrere ud af landet ikke også en konsekvens af de udlændingepolitiske stramninger og den hertil knyttede politiske retorik, som Socialdemokratiet også er en del af?

»Nej, det synes jeg ikke. Hvis udlændingepolitiske stramninger var årsagen, ville det jo indebære, at der var en mere venlig stemning over for muslimske indvandrere i lande, der ikke har gennemført lignende stramninger. Det er ikke mit indtryk, at det er tilfældet i eksempelvis Sverige. Man skal selvfølgelig tale ordentligt om andre mennesker. Men jeg tror heller ikke, at politisk retorik er årsagen til de spændinger, vi ser i Danmark. Det er folks reaktion på en indvandrerpolitik, der har været ude af kontrol.«

– Hvad mener du, at den politiske reaktion på, at så mange danskere ønsker muslimske indvandrere udsendt, bør være?

»Vi bør føre en stram, men ikke skør udlændingepolitik. Hvor der er ret stram kontrol med indvandringen, flere ressourcer til at integrere dem, som allerede er her, og hvor vi siger nej til symbolpolitiske markeringer, der bare har til hensigt at piske en stemning op. Derudover skal vi for alt i verden undgå parallelsamfund og kløfter i befolkningen. Det mener jeg er årsagen til de spændinger, der kan udarte sig i diskrimination, men også i antidemokratiske holdninger blandt nogle af dem, som er indvandret hertil.«

 

Majbritt Kølle.

Majbritt Kølle.

Anders Rye Skjoldjensen

Borgeren: Det er religionen, jeg har noget imod

Majbritt Kølle, 57 år, Frederiksberg, rengøringstekniker på plejehjemmet Sølund

– Er du helt enig i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af Danmark?

»100 procent.«

– Hvorfor?

»De fylder mere og mere i vores samfund. De har deres religion og vil ikke indordne sig i vores samfund. Jeg oplever det hele tiden i min hverdag. De muslimske mænd er nedladende over for os kvinder. Og jeg har søgt job, som gik til en muslim. Vi danskere kommer bagest i køen. Det ser jeg også inden for plejesektoren, hvor jeg arbejder. Der kommer flere og flere muslimer, og der er snart ikke nogen danskere tilbage. Det hele sker på bekostning af os danskere. Vores land er jo ikke så stort.«

– Har du noget imod indvandrere generelt, eller er det kun de muslimske?

»Det er kun de muslimske indvandrere. Jeg er ikke racist, det er deres religion, jeg har noget imod. Det er en politisk ideologi. Der er jo ikke noget i vejen med den enkelte muslim. Jeg arbejder eksempelvis sammen med en muslimsk pige, og hun er ganske sød. Men vi er nødt til at udsende muslimske indvandrere for at rense Danmark for islam. Vi sender jo også alle mulige andre ud. Eksempelvis hende den thailandske pige Mint, som godt nok har fået lov at komme tilbage. Men mange andre børn som hende blev også udvist.«

– Hvordan tænker du, det praktisk skulle foregå at sende muslimske indvandrere ud af Danmark?

»Man kan nok ikke bare samle dem alle sammen og sejle dem ud i en båd, det går nok ikke. Men andre løsninger kan vel ikke være så svært. Første gang de begår en forbrydelse, så er det ud. Muslimske indvandrere er overrepræsenterede inden for kriminalitet, så det ville ramme mange. Og så skal vi ud af EU for at modvirke udviklingen. Alle de traktater og konventioner gør os handlingslammede i forhold til muslimsk indvandring.«

– Det er jo i strid med Grundlovens ret til religionsfrihed at blive udsendt på baggrund af sin tro. Synes du ikke, det er problematisk?

»Det synes jeg ikke er et problem. Det er jo også i strid med Grundloven, de gange Rasmus Paludan er blevet nægtet at demonstrere. Det er grotesk – hvad bliver det næste?«

– Hvad tænker du om den politik, der bliver ført på udlændingeområdet i Danmark?

»Jeg synes, politikerne har svigtet totalt. De er ude på en befolkningsudskiftning, sådan ser jeg det. Man taler så meget om stramninger, men de rammer ikke muslimerne ordentligt. Inger Støjberg var inde på noget, men det batter jo ikke. Vores ældre bliver svigtet og ligger i deres eget tis, fordi der ikke er pleje nok til dem. Det oplever jeg selv i mit arbejdsliv. Og i vuggestuer og børnehaver er der ikke nok pædagoger til børnene. Alle de nedskæringer er nødvendige, fordi politikerne i stedet må bruge pengene på at håndtere den muslimske indvandring.«

– Overdriver du ikke problemet med den muslimske indvandring?

»Nej, nej, slet ikke.«

– Men integrationen går jo fremad, viser undersøgelser. Ikkevestlige indvandreres beskæftigelse og uddannelsesniveau stiger, mens kriminaliteten falder?

»Det er ikke noget, jeg mærker. Og så er det jo på bekostning af os danskerne, hver gang det går fremad for dem.«

Andre resultater fra undersøgelsen

Et andet resultat i undersøgelsen viser, at færre vælgere sammenlignet med tidligere undersøgelser ønsker, at der laves flere politiske udlændingestramninger.

Et tredje spørgsmål i undersøgelsen handler om, hvorvidt arbejdsløse indvandrere skal sendes ud af landet. Her erklærer knap 22 procent sig helt enige, mens samlet 39 procent erklærer sig helt eller delvist enige. Til sammenligning er 32 procent helt eller delvist uenige i dette udsagn.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

HVor mange af spørgsmålene gør klart hvad der menes med 'flygtninge', 'indvandrere' og når der spørges "Et tredje spørgsmål i undersøgelsen handler om, hvorvidt arbejdsløse indvandrere skal sendes ud af landet. Her erklærer knap 22 procent sig helt enige, mens samlet 39 procent erklærer sig helt eller delvist enige." - er man så opmærksom på, at spørgsmålene kan fortolkes til at handle om arbejdsløse østarbejdere?

Morten Lind, Søren Fosberg, Kim Folke Knudsen, Ole Frank, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Allan Stampe Kristiansen, Ib Christensen, René Arestrup, Ole Bach, Anne-Marie Krogsbøll, Jan Fritsbøger, John Andersen, Kurt Nielsen, Tommy Clausen, Michael Gudnæs, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Paul Richardt Metelmann

Suk...!

Flemming Berger, Kim Folke Knudsen, Ole Frank, Anna Louise Finck-Heidemann, Carsten Wienholtz, Allan Stampe Kristiansen, Ib Christensen, erik pedersen, Rolf Andersen, Anne-Marie Krogsbøll, Elisabeth From, Anders Lund, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvad skal man stille op med folk, der er så meget ude af trit med, hvordan samfundet hænger sammen - og hvad årsagerne til udviklingen er! Det er sandelig lykkedes at finde syndebukke for liberalismens kvælergreb om demokratiet.

Morten Lind, Lars Løfgren, Peter Wulff, ingemaje lange, Christel Gruner-Olesen, Kim Folke Knudsen, Henriette Bøhne, Ole Frank, Hanne Ribens, Steen Bahnsen, Karsten Aaen, Anna Louise Finck-Heidemann, Carsten Munk, Karsten Lundsby, Thomas Tanghus, Carsten Wienholtz, Allan Stampe Kristiansen, Ib Christensen, erik pedersen, Arne Albatros Olsen, Anne-Marie Krogsbøll, Jan Fritsbøger, John Andersen, Anders Reinholdt, Jan Nielsen, Maia Aarskov, Kurt Nielsen, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Ifølge undersøgelsen gav de der ville sende muslimer hjem Kun Stram Kurs 3,1 på sympatiskalaen (0-10) hvilket forekommer mig lidt mystisk i og med at det mig bekendt er det eneste parti med den slags etnisk udrensning på programmet.

Står det virkeligt så skidt til med danskkundskaberne hos danskerne at de vitterligt ikke forstår hvad de svare på? Og står det ligeledes så ringe til med kendskabet til Danmarks riges Grundlov. Til orientering kan oplyses at Grundlovens paragrafer 67, 70 og 71 er ret så tydelige i deres afvisning af erasmus paludans idéer.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Morten Lind, Flemming Berger, Ole Frank, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Steffen Gliese, Anne-Marie Krogsbøll og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

"»Det er ikke noget, jeg mærker. Og så er det jo på bekostning af os danskerne, hver gang det går fremad for dem."

Så, muslimer skal smides ud af Danmark fordi det går så skidt til med deres integration i det danske samfund, men de skal ISÆR smides ud når det står godt til med integrationen i det danske samfund? 0_o

Jeg mener at man bør have meget strammere kriterier for hvem, der får permanente opholdstilladelser og statsborgerskab, samt gøre det lettere at smide kriminelle indvandrere (uanset om de fra eller udenfra EU-lande) ud. Dog ikke fratage statsborgere deres statsborgerskab hvis de er født i Danmark. Religion er underordnet. Der findes trods alt østeuropæere, f.eks. 1. russere, der har mere homofobiske holdninger end danskfødte, bedre integrerede danske muslimer.

Morten Lind, Steffen Gliese, Ole Frank, Johan Schlichtkrull, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

*f.eks. 1. generations-russere.

Nu ser jeg Tesfaye som super skarp og brand dygtig. Men er det for meget forlangt af journalisterne at de går til ministeren lige så hårdt som rengøringsdamen?
Øv hvor er det trist at se. Hvor nedværdigende og udnyttende. Er det forbudt at prøve at forstå? At have respekt? At være nysgerrig?

Ole Frank, Karsten Aaen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

-og alt det har pressen INTET med at gøre, vel?

Lillian Larsen, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Steen Bahnsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Carsten Wienholtz, Arne Albatros Olsen, Tom Finkel, Ole Bach, John Andersen og Elisabeth From anbefalede denne kommentar

Så det er blevet legitimt at hade og trampe på folk? Flot.
Det har jeg haft en mistanke om.
Mange likes.
En sump af mental svaghed og mangel på egentænkning har bredt sig.

Ole Frank, Maia Aarskov, Steen Bahnsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

ja Lise Lotte det er jeg sikker på man er, vær sikker på at alle spørgsmål er nøje formuleret så procenten bliver så høj som muligt,
meningen med undersøgelsen er jo sandsynligvis at bidrage til fjendskaben imod de fremmede, at gøre fremmedhadet til mainstream,
man ville kunne lave en tilsvarende undersøgelse med det modsatte formål, at nedtone danskernes modvilje imod indvandring, og resultatet ville være markant anderledes,
og hvis en sådan undersøgelse ledsages af en analyse af årsagerne, og for eksempel nævnte de sidste årtiers massive kampagne imod indvandring,
ville der fremkomme et billede af en i bund og grund empatisk og tolerant dansk befolkning, som kun i ringe grad har ladet sig forføre af fremmedhadspropagandaen, som DF har stået i spidsen af, men som også aktivt er blevet viderebragt af en grundlæggende borgerlig presse med xtrabladet som de mest rabiate og aktive.

nils valla, John Andersen, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Steen Bahnsen, Lise Lotte Rahbek, Carsten Wienholtz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Ja det er trist at vi åh så tolerante og frittænkende "danskere" som i den grad lever højt på globaliseringens udvikling samt muslimernes olie,udsultningen af de gamle kolonier og vore firmaers udnyttelse af den billige arbejdskraft flere steder,nu ikke kan finde ud af at verden er mangfoldig med forskellig tro og kultur. Vel skal vi og bør tage fat på de mennesker som ikke kan eller vil følge en lovgivning og er kriminelle, men vi skal altså lære at verden er en sammenhæng og at vi er dybt afhængige af hinanden,selv om det kan være svært at se. Troen på Islammed dens regler og delvise forbud kan være svært at forstå,men hvis vores samfund uden videre og arbejdsgivere og ansatte til en hver tid ansatte disse mennesker,når de er kvalificerede så vil udviklingen komme i løbet af de næste par generationer. Det er jeg ret sikker på.Menneskelig set er jeg skuffet over Tesfaye.

Lillian Larsen, nils valla, John Andersen, Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Henriette Bøhne, Ole Frank, Karsten Lundsby, Anne Henk Johnson, Carsten Wienholtz, erik pedersen, Rolf Andersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Maia Aarskov
Jeg tror at du rammer plet med din hentydning. Vi bliver styret af pressen. Hvor fra, får vi ellers vore meninger?

Ole Frank, birgitte andersen, Steen Bahnsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek og Anne Henk Johnson anbefalede denne kommentar

Hvordan står det generelt til med intolerancen?
Generelt set er tilliden steget i samfundet.
Hvordan hænger tillid sammen med tolerance?

John Andersen, Karsten Lundsby, Thomas Tanghus, Steffen Gliese og Ole Bach anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Jeg har læst undersøgelsen og forundres over hvis så mange skærer alle over én kam.
Religionsfriheden er en umistelig ret for alle demokratisk sindede mennesker..

Visse folk må mangle evnen til at skelne mellem almindelige hverdagsmuslimer på den ene side og islamister på den anden.,
Der er al mulig grund til at tage skarp afstand fra/fordømme islamismen på lige fod med andre ideologisk undertrykkende ismer, men dertil at ville smide folk ud over en bred kam virker ikke særligt rationelt.

Selv islamister kan ikke bare smides ud da det ikke er forbudt i Danmark at underkaste sig idiotiske religiøse opfattelser med politiske ambitioner.
Men i samme øjeblik der opfordres til vold eller økonomisk understøttes til samme, så er det da ud af klappen hvis muligt. Der er ingen grund til at holde på udenlandske statsborgere med kriminelle hensigter.

Flemming Olsen, Søren Fosberg, birgitte andersen, Viggo Okholm, Karsten Lundsby og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Tallet - 17 % - er skræmmende højt. Men man må jo trods alt glæde sig over, at der stadig er et stort flertal, som IKKE deler mening med de 17 %. Så samlet set er danskerne stadig rimeligt tolerante.

Men tallet vil sikkert give S og tilstødende partier blod på tanden med diverse undergraven af retsstaten...

Er der nogen, som undersøger, i hvilken grad regeringen/S eller andre parter/partier benytter Cambridge Analytica-metoder til at påvirke folkestemingen i disse sager? Målrettet annoncering baseret på snagende profilering, f.eks. via Facebook?

Ole Frank, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Karsten Aaen, Carsten Wienholtz, Rolf Andersen og Ole Bach anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Leo Nygaard.

Selv Det Radikale Venstre er begyndt at sige antallet betyder noget og Enhedslisten står forrest når der skal demonstreres mod Hitzb-Ut-Tahrir..
Der er ikke mange der mener at portene skal åbnes på vid gab; Dette med henblik på den nødvendige integration.

Derudover synes jeg det er på sin plads at pointere at emnet ikke bare er et dansk problem (som overskriften kunne indikere). Lignende opfattelser kan findes i mange Europæiske lande med stor indvandring. Der findes mange partier/fraktioner/bevægelser med præcis samme budskaber som vi finder herhjemme. Og disse har flere steder fat i samme store andel af befolkningerne.

Morten Lind, Else Marie Arevad, Ole Frank, Søren Fosberg, birgitte andersen, Karsten Aaen, Karsten Lundsby og Ole Bach anbefalede denne kommentar

Come on!
Vores politikere har sendt os i krig i muslimske lande siden 2001. Nu skal vi til Mali. Og det burde være ligefor, at en stor andel af danskere anser muslimer for at være vores fjende, og vil af med dem.

Samtidigt har dem på bl.a. kontanthjælp fået færre pengene, fordi vores politikere har ville straffe muslimer, der er på kontanthjælpsydelsen. Det samme er sket på stort set alle andre nedskårende sociale områder.

Så vores politikere bærer det fulde ansvar for disse tal.......

Morten Lind, Peter Wulff, ingemaje lange, Vivi Rindom, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel, birgitte andersen, John Andersen, Steen Bahnsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Carsten Wienholtz, Runa Bejstrup, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Hvis alle brune mennesker tages ud af den "ligning" der hedder Danmark, vil landet ikke kunne fungere.

Peter Wulff, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, John Andersen, Steen Bahnsen, Karsten Lundsby, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Jeg vil nu tage svarene med et gran salt.
Man kan i vid udstrækning tilrettelægge spørgsmål, så de giver en bestemt type svar.
Konklusionerne i denne undersøgelse efterlader et indtryk af, at mindst 17 procent af danskerne er på linje med Rasmus Paludan og Stram Kurs.
Frit fra hukommelsen fik SK altså kun 1,7 procent af stemmerne ved seneste Folketingsvalg.

Morten Lind, Lise Lotte Rahbek, Else Marie Arevad, Ole Frank, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Torsten Jacobsen, John Andersen, Jeppe Lindholm, Carsten Wienholtz og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

"17 procent af danskerne siger, at de er helt eller delvist enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af Danmark. Sådan lyder resultatet i en ny undersøgelse fra Mandag Morgen", skriver INF...
- Det tal er forkert, passer ikke.
- Det er 28 procent, der siger: at muslimske indvandrere bør sendes ud af Danmark, ifølge undersøgelsen.
Mens 45 procent afviser, at smide muslimske indvandrere ud.

Det overraskende for mig - sensationen - er … at der ikke er langt flere, som vil smide muslimske indvandrere ud!?!
Når jeg og vi ser og hører de borgerlige aviser og TV2 - samt politikere fra de fremmed-frygtsomme eller fjendske politikere som Støjberg, Martin Henriksen, Pia Kjærsgaard, Naser Khader og Tesfay - så presses vi til at tro og mene, at 80-90 procent af danskerne vil smide muslimer, indvandrere og flygtninge ud af Dan(nnebrog)mark.
¤ Så glædeligt, at folk er mere fornuftige og menneskeforstående, tolerante end de fleste politikere og medier!
Og dejligt - at flere vælgere siger nej til flere politiske udlændingestramninger...!+++

- Gad vide om muslimske danskere også skal smides ud …?!
- Og gad vide om mine muslimske venner og tidligere kollegaer i fagforeningen - som er perledanske efter at ha' boet og levet her sammen med os andre i 15-20-30 år - også skal smides ud …?!?
- Hvor skal de for resten smides hen …?!?

Morten Lind, Christel Gruner-Olesen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, Viggo Okholm, John Andersen, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Carsten Munk, Jeppe Lindholm, Lise Lotte Rahbek, Anne Henk Johnson, Carsten Wienholtz, Michael Friis, Ib Christensen, Steffen Gliese og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Lige nøjagtigt, Ole Bach. Jeg synes også, at det er et meget positivt resultat, at det er så relativt få, svarende til den andel, man i næsten alle samfund finder med de synspunkter.

Philip B. Johnsen

“Hvordan er det gået til, at 17 procent vil have muslimske indvandrere ud af Danmark?”

Syndebukpolitik er ikke en opstået i befolkningen, den er skabt af vores folkevalgte politikere!

Hvis ikke man politisk ønsker at forholde sig til bl.a. et stigende antal klimaflygtninge, burde vores folkevalgte politikere stoppe med, at producere klimaflygtninge.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede ‘ikke’ bæredygtige økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

Men politikere vil se udsatte i befolkningen ‘bekæmpe’ de fattigeste i befolkningen.

Vores politikere puster til ilden, med pyntegrønt på vores børns ikke eksisterende fremtid og kommende grav.

Hvor kommer flygtninge fra?
Krig Danmarks angrebskrig og klimaforandringer.

Husk på hvorfor Bashar al-Assad var sårbar.
Foruden den danske ulovlige angrebskrig i Irak!

Borgerkrigen mm. i Syrien begynde med en folkevandring ind til byerne, forårsaget, af de menneskeskabte klimaforandringer, tørke sultende syere, uden noget sted at være, de hoppede sig op i gadebilledet med demonstranter mod Bashar al-Assad og Irak krigere mf.

Bashar al-Assad ville ikke tillade det store sammenrend mellem demonstranter mod styret, incl. Irak krigere mf. og de alt overskyggende klimaflygtninge der ophobede sig i gaderne, ‘sammen’ med alle mulige andre demonstranter og det resulterede i den ulmende uro, der nu er borgerkrig mm.

Personlig husker jeg jounalister der prøvede at finde protestanter mellem klimaflygtningene.

De menneskeskabte klimaforandringer er katalysator til social uro, Det Arabiske Forår, en serie af demonstrationer i arabiske lande i Nordafrika og på den arabiske halvø, med krav om blandt andet demokratiske reformer, var og er, en helt forudsigelig konsekvens og den udvikling vil tiltage i takt med eksistensgrundlaget forsvinder og klimakatastroferne tiltager generelt.

Diktatorer i regionen holdes stadigvæk ved magten, primært ved de gamle demokratiers køb af olie og salg af våben og overvågningsteknologi til gengæld for, regionens illegitime lederes støtte, der ikke fortsat kan varetager befolkningens interesser.

Det nye er de faldende priser på den nu uønskede olie, der tilspidser problematikken og samtidig er de gamle demokratier blevet selvforsynende med skidtet.

Menneskerettigheder er derfor mest for de udvalgte!

Fakta om klimaflygtninge i Syrien:
The Center for American Progress The Arab Spring and Climate Change.

According to a special case study from last year’s United Nations’ 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, of the most vulnerable Syrians dependent on agricultureparticularly in the northeast governorate of Hassakeh (but also in the south) nearly 75 percent suffered total crop failure.

Herders in northeast Syria also lost around 85 percent of their livestock, affecting 1.3 million people.

The human and economic costs of such shortages are enormous.

In 2009 the United Nations and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies reported that more than 800,000 Syrians had lost their entire livelihood as a result of the droughts.
Link: https://climateandsecurity.org/tag/arab-spring/

"Nyt studie viser sammenhæng mellem klimaforandringer og Syriens kaos"
Link:https://globalnyt.dk/content/nyt-studie-viser-sammenhaeng-mellem-klimafo...

Ole Frank, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Kim Folke Knudsen, René Arestrup, Hanne Ribens, Karsten Aaen, Karsten Lundsby, Anne Henk Johnson, Thomas Tanghus og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det eneste der er sikker videnskablig sikker viden om tilstrømningen af klimaflygtninge til Danmark i fremtiden, det er der kommer flere og politikerene producere klimaflygtninge hurtigere og hurtigere i takt med den danske CO₂ udledning stiger.

Husk på.
Opgaven er ‘reduktion’ af CO2 i atmosfæren.
Ikke mindre udledning af CO2, den tid er forbi for mange år siden, kvoten er opbrugt!

Der er et par ting ved Paris aftaler der må påpeges.

Faktum er at for at nå målene i Paris aftalen 1,5˚C. maksimal temperaturstigning som folketinget har tilsluttet sig, det er aftalen alle der har underskrevet tager udgangspunkt i, er der budgetteret med at suge enorme mængder CO2 ud af atmosfæren, det er udsugning og opbevaring af CO2 i en målestok der kræver, ikke til dato opfundet teknologi, CO2 skal efterfølgende opbevares i jorden på samme måde som man i dag opbevare atomaffald, uden mulighed for at CO2 kan undslippe igen.

Bæredygtig omstilling er uforeneligt med global samlet set økonomisk vækst, som et træ der vokser til det ikke længere betaler sig, at træet vokser yderligere.

Udgangspunktet for fornuft i økonomi.

Kapitalisme, kommunisme og andre religiøse sekter er med et dogme eksternaliteter.

Global inequalities in CO₂ emissions, based on consumption.

EU/USA indbyggertal* i forhold til forbrug er 16*/46 i procent.
Asien indbyggertal* i forhold til forbrug er 60*/52 i procent.

“On a consumption basis, high-income countries Europe and North America in particular account for an even larger share of global emissions 46 percent nearly three times their population share of 16 percent.”
Link: https://ourworldindata.org/global-inequalities-co2-consumption

Carsten Hansen

Leo Nygaard.
jeg har anbefalet dit seneste indlæg da jeg er enig i at også en del muslimer bidrager til en negativ holdning imod grupperingen.

De fleste muslimer klarer sig dog udmærket og ønsker kun at leve i fred og fordragehed i vores samfund.
Men der er ingen grund til at invitere islamister indenfor. og hvis de herboende af slagsen skulle ønske at forlade landet, så er jeg ikke den der stiller mig i vejen.

Som venstreorienteret betragter jeg islamisme som det diametralt modsatte af alt det jeg står for.
Muslimer derimod er en gruppe som alle andre mulige grupper indeholende både gode og skidte mennesker.

Morten Lind, Flemming Olsen, Søren Fosberg og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar

Det helt store problem med (og for) de fremmed mennesker er at deres ankomst til vores koldere land ikke er gennemtænkt.
Mange mennesker, der blot ønsker at forbedre deres levevilkår. Det samme som flertallet af jordens befolkning stræber efter. (Det er en luksus at ville begrænse væksten. En luksus for rige samfund.)
Dem, der kommer uden uddannelse vil sandsynligvis opleve en masse skuffelser, idet Danmark er mega gennemreguleret, og det derfor er svært at finde det basisjob, der kan bringe en væk fra bunden af samfundet.
Og her starter den onde cirkel, hvilket skaber familer, der bliver utilpasset. Og derfor søger efter svar i hjemlandets religion og skikke, kriminalitet og udnyttelse af (andre) svage mennesker.
De utilpassede giver grobund for fjentskab mod alle fremmed. Det er helt urimeligt.
Løsningen er ikke ligetil, men jeg tror, den starter med at insistere på at nytilkomne skal arbejde samtidigt med dansk undervisning.
Samfundet skal bekæmpe fattigdom og ulighed ved hjælp til selvhjælp. Ikke med fattighjælp.
Det næste, der sker er en uvilje mod alle, der er udenfor arbejdslivet.
Jeg tror mange leder efter et Danmark som vi havde engang. Fakta er at det kommer aldrig tilbage alene pga vores manglene reproduction over de sidste 20-30 år.

"Mandag Morgen" plejer at bruge YouGov's panel til sine undersøgelser. Det fremgår godt nok ikke om det er tilfældet her, men hvem skulle det ellers være.
Her er YouGov's forudsigelser af valgresultatet (fra den 4. juni) sammenlignet med valgresultatet fra den 5. juni (i parentes):
Stram kus: 3,0 - (1,8)
Ny borgerlige: 4,7 - (2,4)
Dansk Folkeparti: 11,3 - (8,7)
I alt: 19,0 (12,9)

Morten Lind, Ole Frank, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jørn Vilvig, du overser, at det er en meget større klynge, der er udspurgt her.

Steffen Gliese: det er stadigvæk et panel i modsætning til en tilfældig valgt population. Og det er her fejlkilden opstår/kan opstå.

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Man kan desværre ikke rigtigt se noget sted, hvordan de adspurgte er fundet. Jeg har i hvert fald ikke kunnet.

Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Leo Nygaard.15:34

Som bekendt er det svært både at spå om fremtiden og at skue hunden på hårene.

Nu har jeg læst en god del af kommentarerne til denne artikel.
Hold da op et ekkokammer
En perlerække af højpandede, intellektuelt funderede, politisk korrekte indlæg, som alle har det tilfælles, at man synes at det er forfærdeligt, at der er nogle (under)mennesker som mener at islam er en trussel, mod den danske kultur og levemåde.
Undersøgelsen fastslår at det primært er de lavtuddannede som synes at muslimerne skal eksporteres.
Det er vel ikke så mærkeligt. Det er jo deres jobmuligheder som er truet og det er de lavtuddannede som, qua deres indtægt, er tvunget til at bo i områder med mange muslimske indvandrere og som har problemerne tæt på.
Så de lavtuddannede er ikke modstandere af muslimsk indvandring fordi de er lavtuddannede eller dumme, men fordi de føler sig truet.
Som akademiker i en god stilling eller pensionist i Gl.Holte er det nok svært at sætte sig ind i hvordan der er at bo i nærheden af Mjølnerparken Farum midtpunkt eller Vollsmose med risiko for at få brændt den bil af som man er dybt afhængig af, fordi en flok indvandrerdrenge skal spille seje overfor en anden gruppe indvandrerdrenge.

Michael Friis, birgitte andersen, Flemming Olsen, Kim Houmøller, Søren Fosberg, Søren Ferling og Jannick Sørensen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Søren List.

Prøv at læse alle kommentarerne; Så vil du opdage at ikke alle er enige.
Forsøg at finde nuancerne frem for det ensidige.

Ole Frank, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Paradokset, Søren List, er imidlertid, at de, der bor dør om dør med muslimerne, udtrykker betydeligt større tolerance end dem, der bor langt væk og måske reelt aldrig har set en i virkeligheden.

Michael Friis, Viggo Okholm, Ole Frank, Christel Gruner-Olesen, Anders Reinholdt, Trond Meiring, Herdis Weins og Kim Folke Knudsen anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@Søren List 23 Oktober 2019

Nej jeg har ikke sympati med nogen person mørke eller lyse dansker eller fremmed som brænder folks køretøjer af. De skal straffes hårdt af politi og retsvæsen for deres gerninger.

Nej kriminelle udlændinge som ikke har dansk statsborgerskab, dem skal vi udvise, hvis domstolene finder, at der er grundlag for en sådan dom.

Men hvorfor skal det gå ud over alle de andre lovlydige borgere, som ikke ser pæredanske ud ?

Nu vi er ved det med nuancerne:

Ved ud om alle personerne her i debattråden bor i Gl.Holte og nord for København ?

Ved du om alle personer sidder i en god akademisk stilling ?

Er der ingen akademikere eller højtuddannede som kan føle sig truede af f.eks digital intelligens, udlicitering af opgaver til den 3 Verdens lande Indien IT firmaer eller af konstante nedskæringer i de statslige institutioner ?

Jeg betragter ikke nogen personer som (under)mennesker. Det er mig bekendt: Der Untermensch en betegnelse fra det nationalsocialistiske Tyskland om de borgere, som ikke passede ind i datidens racerene og ideologisk ensrettede Tyskland.

Jeg er ikke tilhænger af, at Danmark skal være åbent som en ladeport for alle mennesker her på jordkloden. Jeg er tilhænger af retsstaten og de demokratiske princippers regulering af indvandring og hvor mange flygtninge vi modtager. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om landets størrelse og økonomiske formåen. Her kan der være en politisk forskel på, hvor mange vi kan give ophold og hvor store ressourcer vi kan tillade os at bruge på den opgave.

men jeg insisterer på følgende.

Ethvert menneske har ret til sin tro både den tro du og jeg kan lide og den tro, som vi ikke kan lide.

Ethvert menneske har ret til sine meningers mod dine meninger f.eks og stå ved dem.

Enhver borger danskfødt eller fremmedfødt i et demokrati skal respektere demokratiets love og grundregler ellers får vi anarki eller diktatur

Hvis vi møder borgere med en anden baggrund end vores egen med respekt og med ærlige krav og forventninger, så graver vi ikke grøfter i samfundet men løser integrationsproblemerne.

Alle I der har så travlt med ideen om at eksportere muslimer ud af Danmark. Hvordan skal det helt konkret foregå ? Kan du se køen af lande, som står parat og siger ja tak Danmark, send dem hertil ?

I Maj måned 1939 sejlede den tyske passagerdamper Sankt Louis fra HAPAG rederiet ud med 937 jøder, som det nationalsocialistiske Tyskland ønskede at komme af med. Der var truffet aftale med Cuba, om at jøderne kunne indvandre der. Jøderne havde forinden mistet al formue alle værdier i Tyskland og skrevet under på overfor myndighederne, at de ikke vendte tilbage til Tyskland. Da Sankt Louis ankom til Havanna sidst i maj måned 1939 lukkede de cubanske myndigheder prompte for indvandring af jøder. Ingen jødiske passagerer måtte gå i land på Cuba og skibet blev dernæst tvunget ud af cubansk søterritorium. Så sejlede Kaptajn Gustav Schröder skibet med de nødstedte jøder til Florida. Besked fra det liberale og demokratiske USA. Nej ingen adgang for tyske jøder vær venlig at forlade amerikansk søterritorium. Den demokratiske Præsident Franklin D. Roosevelt stod bag denne beslutning. Forsøg på at appellere til Præsidenten og hans hustru Eleanor Roosevelt landede på gold jord. Afvisning ingen jøder bliver lukket ind i USA.

Sankt Louis fortsatte sin forfærdelige sejlads med de jødiske passagerer til Canada. Her var beskeden desværre den samme som i USA. Nej i får ikke lov til at gå ind i en havn og lægge til. Nej ingen tyske jøder her i landet.

Adolf Hitler kommenterede begivenhederne med følgende besked. Der kan jøderne og Verden selv se. Alle de lande som bebrejder Tyskland deres Jødelove ( Nürnberg Rassen Gesetze 1935 ), de vil ikke en gang selv tage mod jøderne.

Kaptajn Gustav Schröder blev nu pålagt af rederiet HAPAG at sejle jøderne tilbage til Hamburg DE. Der stod Gestapo parat til at tage imod alle passagererne og internere dem i KZ-lejr. Sankt Louis sejlads nærmede sig et tragisk endeligt i juni måned 1939.

Til sidst lykkedes det de jødiske hjælpekomiteer, at formå Nederlandene, Belgien og GB til at tage imod de 936 tyske jøder på damperen Sankt Louis. Skibet anløb i strid med instruks fra rederiet i Tyskland Antwerpen i Belgien og jøderne kunne gå fra borde. 2/3 del af passagererne overlevede Holocaust og den 2. Verdenskrigs myrderier.

NIEMALS WIEDER - aldrig igen skal et menneske forfølges og udvises på grund af hans/hendes tro.

Nürnberger Rassengesetze 1935 Wikipedia DE kilde:
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Gesetze

Sankt Louis sejlads maj-juni 1939 Wikipedia DE kilde:
https://de.wikipedia.org/wiki/Irrfahrt_der_St._Louis

Morten Lind, Viggo Okholm, Tommy Clausen, Christel Gruner-Olesen, Anders Reinholdt, Søren Fosberg, René Arestrup, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Kristian Pedersen

@Steffen Gliese
Umiddelbart har jeg ikke kunne finde nogen dokumentation for dit udsagn. Har du et studie eller noget statistik der understøtter påstanden? (Undlad venligst anekdoter)

Steffen Gliese

Bare rolig, Kristian Pedersen, du kan finde alt, hvad du behøver her: https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/folketingsvalg

Tesfaye siger jo blot det, som Mette Frederiksen sagde for ca. et års tid siden: Integrationen er vort største problem.

Kristian Pedersen

@Steffen Gliese
Nej, jeg kan for eksempel ikke finde noget der på konkret påviser din tidligere hypotese om at generel kontakt med muslimer skulle lede til en betydelig forøgelse af tolerance overfor samme. I god tro antager jeg at du misforstod mit spørgsmål, så jeg venter i spænding på de videnskabelige referencer.

Hovedsponsoren for racisme (i den brede forstand der inkluderer diskrimination af religiøse og andre årsager, slå "racismeparagraffen" op) i Danmark er jo DF, som siden - nærmest før - sin opståen har heglet og heglet mod muslimer, skåret alle over en kam og så videre. Hvis nogen ikke vil betjenes af en tørklædeklædt kassedame i Netto, eller have taget blodprøve af en pakistansk læge, er det DF der legitimerer fremmedhadet. Hvis man tror på "den store udskiftning" og menere at dette er en demokratisk gangbar holdning, er det DF der har banet vejen. Støjberg, Tesfaye og de øvrige politikere (den yderste højrefløj undtaget) er bare medløbere. Skam tage dig, Danmark.

Og nej, fordi man tror på værdien af demokratisde værdier/principper, er man ikke nødvendigvis blind overfor de problemer indvandring og integration medfører, eller tilhænger af jihad som man nogle gange udsættes for. Bare oplyst.

Ups, glemte at få indflettet ordet "stuerene". :p

Steffen Gliese

Kristian Pedersen, er du cand. scient. pol.? Ingen andre, kan jeg forestille mig, kan stille så tåbeligt et spørgsmål, virkeligheden er ikke formelsat. Derimod er det ganske kendt - og ikke anekdotisk - at folk gennemgående udvikler glimrende relationer til de fremmede, de bor sammen med - og selv, hvis man er kritisk, er det som regel til nogle andre, ikke nærtboende eller arbejdskammerater, ikke nærmere definerede.

Hvis spørgsmålet, "hvorfor bør muslimer forlade Danmark" stilles,
vil også dem som ingen umiddelbare ønsker har om noget sådan, svare på spørgsmålet.
Det også med slike "vejledende" spørgsmål avisers politiske ledere bekræfter egen holdning

Kan det tænkes humanisterne her på site overser, antallet af "indvandrere" kan have nået en kritisk mængde i fh til danskernes syn på sig selv som tolerante mennesker.
Desværre viser historien os, det gavnligt for både Danmark og (i dette tilfælde) indvandrere, at de langsommeste, de mindst omstillingsparate af danskerne bestemmer tempoet.

@Søren Kramer.
"23. oktober, 2019 - 10:23
Hvordan står det generelt til med intolerancen?
Generelt set er tilliden steget i samfundet.
Hvordan hænger tillid sammen med tolerance?"

Tillid= forventninger til "noget" som kommer, noget du ikke endnu har erfaret men tror på.
Tolerance= Accept af noget som er. Du har gjort erfaringen.

@Rene Arestrup.

Ja, måske fik ST "kun" 1.7% af stemmerne ved valget, men det kan udmærket hænge sammen med, der flere andre og større partier fremmed-fjendske "trygt" kan sætte deres stemmer på.

Kristian Pedersen

@Steffen Gliese
Så du siger det er "ganske kendt". Det kunne vel sagtens være ønsketænkning, et udtryk for bias eller en fælles vrangforestilling for en mindre ikke-repræsentativ gruppe i samfundet, ikke sandt?

Virkeligheden er helt bestemt formelsat, og selvom kompleksiteten af de interagerende systemer kan være vanvittig, så er det jo netop målet med videnskaben ideelt set at afklare de formler på rationel og objektiv vis. Hvis du ikke mener at faktuelle påstande skal kunne underbygges med data og studier, så har vi ikke noget grundlag for at diskutere.

Personligt har jeg intet imod fremmed-fjendske.
Tror faktisk jeg ligegodt kan lide dem som jeg kan lide fremmed og alle andre som ikke er fremmed i Danmark. :-)
Jeg mener bare man bør se fremmed-fjendske som folk med umodne holdninger,
og hvis ikke vi kan rumme dem, er det der "kampen" opstår.

René Arestrup

Der er lige udkommet en ny bog på DJØFs forlag - Integration - her går det godt - hvor forfatteren, Hjarn von Zernichow Borberg, tager alle myterne om indvandring og integration ved vingebenet.

Fra forlaget:

'Det går godt med integrationen i Danmark, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.

Gennem brug af fakta slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.

Samfundsøkonomisk udgør ikke-vestlige personer ikke noget stort problem, og beskæftigelsesfrekvensen er bedre end sit rygte. Problemet er måske mere forvaltningskulturen end den udskældte prygelknabegruppe af indvandrerkvinder med flygtningebaggrund, som med Folketingets blåstempling har modtaget kontanthjælp.

Integrationen af efterkommerne går nogle steder så godt, at man ikke kan se succesen for lutter rollemodeller. Undtagelserne er de kriminelle, og de som ikke får sig en uddannelse.

Danmark har sine udfordringer med sårbare befolkningsgrupper, men op mod ca. 85 pct. er af dansk oprindelse, selvom man ud fra debatten skulle tro, at det er de ikke-vestlige personer, der er hovedproblemet. Almindeligvis siger man, at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst, men hvor bliver fædrene af? Med denne bog begynder diskussionen om, hvem der har æren for, at integrationen går godt i Danmark.'

Måske det ville være opbyggelig litteratur for alle dem, som insisterer på at stirre på håret i suppen.

Morten Lind, Brian W. Andersen, Viggo Okholm og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Selvfølgelig går det udmærket med ,integrationen .

Det er vel fordi danskerne tager vel imod, åbner op og give mulighed og plads til alle der vil.
Altså et bevis på at herværende artikel ikke betyder det store da det alt i alt går ganske fint.

Al den snak om at danskerne generelt er fremmedfjendske og driver muslim-hetz må snart forstumme.
Stop selvpineriet og erkend at danskere ikke er værre eller sandsynligvis bedre end så mange andre folkeslag.

Leo Nygaard skrev,
24. oktober, 2019 - 17:13
Sikke noget umodent Vallapyk du kommer med.
Jeg gider ikke engang begrunde min mening herom.

Indrømmet.
Det var ment som godt synspunkt stræbe efter (også for mig selv).

Anbefal kommentar

Brian W. Andersen

@ Maia Aarskov
@ John Andersen

"Vi" er nok at sætte antallet lidt for højt, men der er mange som lader sig styre af pressen og muligvis nok til at udgøre et flertal, men da de fleste også har tendens til at shoppe nyheder som de shopper underholdning, så er der altid mindst to og som regel flere retninger der styres i og den enkelte person vælger selv hvilken de følger. Næsten alle lukker sig gerne inde i informationsbobler, hvori de kan finde bekræftelse på tro, holdninger, antagelser og fordomme som de allerede har dannet i forvejen. De fleste betaler gerne for nyhedsindhold, som fortæller dem at de har ret, men vil ikke betale en øre til nyhedsindhold, som fortæller dem at de tager fejl. Dette sætter en grænse for hvad nyhedsmedier kan, fordi nyhedsmedier også er kommercielle virksomheder, som skal tjene penge for at overleve på et konkurrencepræget marked. De kan kun sælge de nyheder som forbrugerne er villige til at betale for.

Derfor er det mere relevant at spørge: Hvem styrer pressen?

Men spørgsmålene stopper ikke med det ene, fordi både nyhedsforbrugernes adfærd og pressens vilkår er så velkendte at der ikke findes en virksomhed, et politisk parti eller en interesseorganisation, som ikke er fuldt bevidste om at hvis de vil fremme egne dagsordener, så skal de tale direkte til folks ønske om at blive bekræftet. Dette gøres ved at vinkle enhver kommunikation efter modtagernes antagelser og fordomme. Det er en opgave for de kommunikationseksperter som vi i daglig tale har givet fællesbetegnelsen spindoktorer. I dagens Danmark er vi ved at være oppe på at der er 4 gange så mange lønnede spindoktorer i erhverv og politik som der er totalt af ansatte i danske nyhedsmedier. Det er en overmagt som sætter en til begrænsning for pressens muligheder.

På grund af denne bliver de næste spørgsmål til enhver nyhed: Hvem/hvad er den oprindelige kilde? Hvilke fakta er bevist/dokumenteret? Hvor mange led har oplysningerne været igennem, inden at de blev bragt i pressen?

Disse spørgsmål bliver sjældent besvaret i flertalsbefolkningen. Dels kræver det ofte evner for og viden om informationssøgning og journalistik at finde svarene, men en anden årsag er langt større. Folk vil generelt kun søge svar på disse spørgsmål, hvis en nyhed ikke bekræfter dem i deres antagelser og fordomme, hvorimod mange gerne accepterer en nyhed som fakta, hvis den kan bruges til at støtte deres antagelser og fordomme. Nogle gør endda dette bare på nyhedsoverskrifterne.

Dette er en effektiv grundopskrift på populisme og polarisering. Og under denne skal nyhedsmedier stadig sælge nyheder for selv at overleve, hvilket sender os i fuld cirkel tilbage til det første spørgsmål: Hvem styrer pressen?

Morten Lind, nils valla og René Arestrup anbefalede denne kommentar

Sider