Nyhed
Læsetid: 3 min.

Klimarådet: Klimalov bør også medregne Danmarks samlede, globale klimabelastning

Vores store vareforbrug, vores internationale flyvning og skibsfart og vores olie- og gaseksport belaster klodens klima, men regnes ikke med i Danmarks klimaregnskab. Her bør lægges en indsats ud over den CO2-reduktion på 70 procent, der vedtages med den kommende klimalov, mener Klimarådet
Danskernes høje levefod og betydelige forbrug af varer fra hele verden bidrager til klodens klimabelastning, og derfor giver det ifølge Klimarådet god mening med en strategi, der rummer tiltag, der kan dæmpe efterspørgslen.

Danskernes høje levefod og betydelige forbrug af varer fra hele verden bidrager til klodens klimabelastning, og derfor giver det ifølge Klimarådet god mening med en strategi, der rummer tiltag, der kan dæmpe efterspørgslen.

Greg Baker

Indland
2. oktober 2019

Den danske klimaindsats kan få større reel og politisk effekt, hvis fokus ikke indskrænkes til at nedbringe de indenlandske udledninger af drivhusgasser, men også retter blikket mod de udledninger, vi danskere er ansvarlige for uden for Danmarks grænser.

Dette er en hovedpointe hos det uvildige ekspertorgan Klimarådet i de anbefalinger til indholdet af den kommende klimalov, som rådet offentliggør onsdag morgen. Klimaloven skal ifølge regeringen indeholde et forpligtende mål om 70-procentsreduktion af de danske udledninger i 2030, målt i forhold til 1990, men man bør gå længere end det, mener regeringens rådgivere.

»En klimalov kan med fordel indeholde et krav om udarbejdelse af en strategi for, hvordan Danmark vil forsøge at reducere udledningerne uden for Danmarks grænser,« skriver rådet.

Man påpeger, at vi danskere forbruger mange varer – bl.a. fødevarer, biler, tøj og elektronik – som er produceret i udlandet med markante CO2-udledninger til følge. Ifølge FN’s regler for opgørelse af de nationale klimaregnskaber skal det ikke tælles med i Danmarks regnskab og derfor heller ikke inddrages, når de 70 procent skal findes. Men reelt bidrager danskernes høje levefod og betydelige forbrug til klodens klimabelastning, og derfor giver det ifølge Klimarådet god mening med en strategi, der rummer tiltag, der kan dæmpe efterspørgslen, »for eksempel ved at tilskynde til genbrug af tøj og elektronik eller til at reducere f.eks. kødforbruget via kampagner, afgifter eller andre tiltag.«

Tilsvarende giver det god mening med en dansk strategi og indsats for at reducere udledningerne fra den danske del af international skibs- og flytrafik. Denne internationale trafik »er kilde til markante udledninger på globalt plan«, men regnes ikke med i klimaregnskabet, sådan som FN har vedtaget at opgøre det, og risikerer derfor at blive glemt i klimapolitikken.

Danmark bør gøre en indsats her, mener Klimarådet, der nævner flyafgifter eller støtte til teknologiudvikling og produktion af grønne brændsler til fly og skibe.

Et tredje punkt, der handler om Danmarks globale ansvar, er olieproduktionen i Nordsøen.

»Danmark producerer olie og gas, men det er alene de udledninger, der er forbundet med at hive olie og gas op af Nordsøen, der tælles med i Danmarks udledninger. De udledninger, der er forbundet med, at olien og gassen efterfølgende brændes af til energiformål, tælles med i det land, som anvender olien og/eller gassen,« påpeger Klimarådet.

»En globalt fokuseret klimastrategi kan med fordel forholde sig til, hvordan Danmark ønsker, at denne produktion skal fortsætte,« hedder det med bl.a. adresse til de aktuelle overvejelser i regeringen, om man skal tillade den såkaldte ottende udbudsrunde i Nordsøen, der kan give olieselskaber lov til at fortsætte efterforskning og udvinding til 2055, dvs. efter det tidspunkt, hvor Danmark har besluttet at være klimaneutral. Regeringens grønne støttepartier kræver denne udbudsrunde aflyst, mens bl.a. de grønne organisationer kræver den nuværende olieproduktion gradvist afviklet med henvisning til klimaforskernes budskab om, at 80 procent af de kendte fossile reserver bør blive i undergrunden.

Opbakning fra Hedegaard

»En globalt fokuseret strategi er en måde at få en yderligere effekt af den danske omstilling, hvis for eksempel Danmark som foregangsland kan presse andre landes ambitioner op, eller hvis dansk teknologiudvikling kan gøre det nemmere og billigere for andre lande at implementere disse og dermed reducere deres drivhusgasudledninger. På denne måde får vi flere drivhusgasreduktioner for de penge, der allerede er investeret i den danske grønne omstilling,« mener Klimarådet.

Man anbefaler, at den kommende klimahandlingsplan kommer til at indeholde indikatorer, der gør det muligt at følge, hvordan udledninger uden for Danmarks territorium, men med dansk baggrund, udvikler sig og – forhåbentlig – nedbringes.

Med henvisning til Parisaftalens formuleringer skriver rådet, at »principperne om ret til udvikling, historisk ansvar og evner (tilsiger), at Danmark bidrager med mere.«

»70-procentsmålsætningen er i rimelig overensstemmelse med Parisaftalen ud fra en lighedsbetragtning, men andre forhold som vores velstand eller udviklingslandes udviklingsniveau kunne tilsige, at Danmark burde gøre endnu mere,« forklarer Klimarådets formand, Peter Mølgaard.

Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito og tidligere EU-klimakommissær, roser Klimarådets globale tilgang.

»Rådet appellerer til, at vi får et mere reelt billede af vores klimaaftryk her i verden. Det synes jeg er vigtigt, også for den diskussion, man sikkert vil få i den kommende tid om, hvad det konkret kræver at nå de 70 procent. Her vil man sikkert høre røster sige, at ’vi danskere er så få, så hvad batter det, hvad vi gør?’ Her er det vigtigt at gøre det tydeligt for danskerne, at vi har et meget stort klimaaftryk, hvis man regner hele vores livsstil med, og at der derfor er gode grunde til, at vi også påtager os et særligt ansvar,« siger Connie Hedegaard.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, skibsfart og flyvning bør med, men kun den skibsfart og flyvning, der går til og fra Danmark. Når danske skibe og fly transporterer passagerer og varer mellem andre lande, skal CO2-udslippet sevlfølgelig konteres på disse landes CO2-regnskab.
mange hilsner
Hans Meltofte

Også vores eksport af gas og olie bør konteres på forbrugerlandenes klimaregnskab, ligesom Danmarks forbrug af varer og sort energi produceret i andre lande skal konteres på vores klimaregnskab. Alt andet er ulogisk og urimeligt.
mange hilsner
Hans Meltofte

Philip B. Johnsen

Statsminsteren er ikke befolkningens, men den globale såkaldet ‘frihandel’ ideologiens tjener.

“Frihandel er truet” og “mere styr på de ydre grænser til EU” siger statsministeren i Folketingets åbningstale.
Frihandel, liberalisering for at accelerere overforbrug, forøget produktion af klimaflygtninge og lukkede grænser.

“There has been a decline in world growth.”
Citat David Lipton Acting Managin Director IMF
d. 25 september 2019

David Lipton mener, afmatning af den globale samlede økonomiske vækst, til lidt over 3% global fremgang fra 4% et stort problem.

IMF ønsker bedre betingelser for ‘acceleration’ af de menneskeskabte klimaforandringer, da global samlet set økonomisk vækst, er drevet af 98% energi fra afbrænding af olie, kul og gas.

Det er min personlige opfattelse, at støttepartierne burde allerede nu med det samme vælte regeringen, det ved først givende lejlighed, der er intet i denne (S) regering der sikre den bæredygtige omstilling eller økonomien under befolkningen i kølvandet på de menneskeskabte klimaforandringer, det er et spørgsmål om vores børns overlevelse.

Philip B. Johnsen

Det er med fornuft syndebukpolitik, som undskyldning for at stjæle børnenes fremtid i folketinget, EU, USA og resten af verden bør bekæmpes, en lige fordeling af ressourcer og en økonomi, der ikke belønner de rigeste og det et samtidig den bedste globale klimastrategi.

Hvis ikke man politisk ønsker, at forholde sig til bl.a. et stigende antal klimaflygtninge, burde vores folkevalgte politikere stoppe med, at producere klimaflygtninge.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede ‘ikke’ bæredygtige økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

Her er et lille indblik i den samme syndebuk politik ude i verden og konsekvenserne globalt.
Syndebuk politik anno 2019 USA

Want To Reduce Migration? Spend Money On Climate Change, Not Border Security
Link: https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2018/11/30/want-to-reduce-migra...

How Trump’s border crisis is driven by climate change
Link: https://www.washingtonpost.com/world/2019/04/16/how-trumps-border-crisis...

How Climate Change Is Fuelling the U.S. Border Crisis
Link: https://www.newyorker.com/news/dispatch/how-climate-change-is-fuelling-t...

How climate change is pushing Central American migrants to the US.
Link: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/06/us-mexico-immigrat...
Syndebuk politik anno 2019 Asien.

How climate change is triggering a migrant crisis in Vietnam.
Link: https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-vietnam-migrati...

Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh.
Link: https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-dr...

Osv.

Philip B. Johnsen

Orkan Lorenzo.
Denne gang ikke direkte mod Danmark, det er Irland Lorenzo rammes med 25 meter høje bølger og ekstrem vind.

Lorenzo er den kraftigste nordlige og østlige stammende fra det sydlige Atlanterhav nærmere bestemt Caribien orkan nogensinde målt må vores breddegrader.
Det er hvad der venter, et stadig stigende antal gange årligt og generelt meget mere ekstremt vejr.

Det er en voldsom stigende global økonomisk udfordring finansministeriet og regeringen generelt helt og aldeles ignorere.

Fra Global Sustainable Development Report.
“Adding to the concern is the fact that recent trends along several dimensions with cross-cutting impacts across the entire 2030 Agenda are not even moving in the right direction.

Four in particular fall into that category:
Rising inequalities.
Climate change.
Biodiversity loss and increasing amounts of waste from human activity that are overwhelming capacities to process them.”
Citat slut.

Det går globalt den forkerte vej på alle punkter der vedrøre de menneskeskabte klimaforandringer, det svindende eksistensgrundlag, sult og stigende ulighed generelt globalt.

Fra Global Sustainable Development Report (fortsat)
“Critically, recent analysis suggests that some of those negative trends presage a move towards the crossing of negative tipping points, which would lead to dramatic changes in the conditions of the Earth system in ways that are irreversible on time scales meaningful for society.

Recent assessments show that, under current trends, the world’s social and natural biophysical systems cannot support the aspirations for universal human well-being embedded in the Sustainable Development Goals.”
Citat slut.

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report...

U.S. Climate Report Warns of Damaged Environment and Shrinking Economy.

“In direct language, the 1,656-page assessment lays out the devastating effects of a changing climate on the economy, health and environment, including record wildfires in California, crop failures in the Midwest and crumbling infrastructure in the South.

Going forward, American exports and supply chains could be disrupted, agricultural yields could fall to 1980s levels by midcentury and fire season could spread to the Southeast, the report finds.

All told, the report says, climate change could slash up to a tenth of gross domestic product by 2100, more than double the losses of the Great Recession a decade ago.

No area of the country will be untouched, from the Southwest, where droughts will curb hydropower and tax already limited water supplies, to Alaska, where the loss of sea ice will cause coastal flooding and erosion and force communities to relocate, to Puerto Rico and the Virgin Islands, where saltwater will taint drinking water.

More people will die as heat waves become more common, the scientists say, and a hotter climate will also lead to more outbreaks of disease.”
Link: https://www.nytimes.com/2018/11/23/climate/us-climate-report.html

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Jeppe Lindholm

Man kan i hvert fald ikke eksportere sig ud af en global CO2 belastet klimakrise. Naturen er sådan set ligeglad med hvem der til sidst sidder med CO2 sorteper.

Jeppe Lindholm

Men altså noget skal der jo gøres. Og den danske regerings bud på nedskæring af Danmarks CO2 udslip på 70% set i forhold til 1990 i 2030 er da en god begyndelse. Det kan jo ikke bare sådan lige stoppe fra nu af. Det er en mange årig proses. En proses som alle lande forhåbentlig vil følge med på. Og forhåbentlig er det ikke for sent. Det kan kun tiden vise. For ingen ved det.

Philip B. Johnsen

@Jeppe Lindholm
Der er absolut ingen mulig vej til en dansk 70% CO2 udledningsreduktion.

Modellen (S) regeringen søger er øget frihandel for generering af forøget økonomisk vækst på vores børns regning, det er på olie, gas og kul afbrænding, da der er ingen udsigt til bæredygtig energi i mængde eller form der understøtter dette.

Samtidig ønsker (S) regeringen muligvis søgen efter nye råolie reserver.

IPCC 'prøver' at forklare danske politikkere, at 80% af verdens 'kendte', også 'de danske olie og gas reserver', skal blive i jorden, for ikke klimaet skal tage, en dramatisk drejning, mod kraftigere katastrofer og holde temperaturerne, under en to grader stigning i 2050.

“Verdensøkonomien kan ikke vokse, uden at CO2-udledningerne følger med.
En ny rapport gør op med forestillingen om, at velstående landes økonomi kan fortsætte med at vokse, samtidig med at landene nedbringer belastningen på klimaet og biodiversiteten.”
Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

"Ny forskning afslører politikerne:
De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning.

Resultaterne spiller ind i tidens debat om det postfaktuelle samfund og betydningen af følelser over for fakta i politik.

En debat, der særligt er sat på spidsen i USA, hvor Donald Trump ser bort fra klimaforskeres anbefalinger og siden sin indtrædelse har lagt grund til begrebet ’alternative fakta’.”
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Hvis jeg har forstået 'klimaloven' ret, vil den binde dansk fremtidig politik til nogle tal for co2 reduktion.

Hvis det virkelig er rigtigt, er vi på vej ud i den mest hjernelamme fejltagelse siden indførelsen af stavnsbåndet på et tidspunkt, hvor erkendelsen omkring luftfarten som den altafgørende faktor bag temperaturudviklingen siden anden verdenskrig er spirende, og det er ikke primært på grund af flyenes udledning af co2, men hovedsagelig den vanddamp vi sprinkler ud i stratosfæren som efterisolering af kloden, medens vi fragter 4.400.000.000 flypassagerer frem og tilbage i global rastløshed i året 2018. I 2030 eller 2035 taler vi om 8.800.000.000 passagerer, men inden da er tiøren faldet for længst, og så er det surt at være bundet op på fortidens manglende forståelse af klodens klimatiske sammenhænge plus et pinligt religiøst rundhyl i 2019 !

Hvis vi stoppede luftfarten, kunne vi i ro og mag gennemføre den grønne omstilling helt uden panik, angst og katastrofale fejlslutninger.

Martin Sørensen

fuldstændig enig, man kan ikke gøre en regning op hvor ca 75% af udgifterne er udliciterende. og "betales" af andre. uanset hvad så er det stadig vores klima regning. vi går rundt og tror at vi udleder omkring 5 tons co2, pr dansker mens det faktiske tal er nærmere 20 tons co2 pr dansker.

faktisk så bør vi rette fokus på hver vares belastning og betale efter hvor meget de belaster hver især. og sænke indkomst skatten tilsvarende. ja lad os gøre denne klima elastiske moms til vores nye måde vi bekæmper klima forandringerne på.

dette vil gøre det meget nemt for små lokale producenter og kunne konkurrere mod, store udenlandske, med et større co2 aftryk. det er en klima tarif indrettet med logik. som jo ikke forhindre udenlandske vare at komme på vores marked. så længe de er bæredygtige vil de få samme behandling som vare der er produceret lokalt.

hvad kræver dette, ja moderne, registrering af varenes vej til hylden, dvs sporbarheden skal gå fra fødevare sektoren til nu alle sektor, hvor klima belastningen komme ind som et parameter i sporbarheden. det vil vende vores samfund totalt på hoved. ja mange vil miste deres jobs, mens nye jobs vil opstå. teknologien vil hjælpe os. og samtidigt blive vores største job tyv.

Derfor skal vi ind i en debat hvor vi helt enkelt bytter forbrug med råd til mere tid, via en borgerløn. den stat der kan gøre dette heder den lille stat med det store hjerte, som der som Mette Fredriksen sagte det i hendes åbningstale. skære bureaukrati væk. og renser vores samfund væk fra den mistro som konkurancestaten er bygget op efter.

byttet er meget enkelt, vi betaler med at gå ned i forbrug og modtager mere tid, som vores gevinst for det nu lavere forbrug. vi modtager ALLE en borgerløn, som sikre at vi kan leve i en verden der nu vil producere meget færre opgaver som følge af vores lavere forbrug.
det skal være især jordrenten der finansere denne borgerløn via fuld grundskyld.

vi skaber en fælles platform der gør det nemt og registere en vares forløb. og flytter skatten væk fra arbejde mod, forbrug som der nu er vores store problem. herved vil vi skabe mange små jobs genopbygge vores lokale. netværk. som neo liberalismen har totalt revet ned til rode, genskabe den lokale fødevare forsyning den høje grundskyld. vil nu gøre det nemt og begynde i fødevare branchen, som vil kræve meget små invisteinger, denne kur vil tage livet af mange svindebønder og kvæg bønder som ikke dyrker et bæredygtigt landbrug, mens dem som der har en sund økologisk bæredygtig forretning vil bestå mange af de store gårde vil blive delt op,. og vi vil igen få mindre bedrifter. mens vi med fuld grundskyld vil få kapitalfondende manet totalt ud af landet.

Georgistisk politik skal rede os fra en verden der er ved og gå i klima opløsning.
Small is beutiful. ( i øvrigt en læseværdig bog. selv om den er skrevet i 1973)

Danmark modtager 42.500 pakker fra Kina om dagen.
Vores stål produceres også i Kina
Alt ialt for vi produceret vores varer i 3 lande så ja -vi skal til at tænke os om .
Vi skal starte med at lave højhastighedstog over hele EU det kunne være et fælles projekt for hele EU
Få flyet ned på jorden!

Denne afbildning viser hvor meget af energien i verden der bliver dækket af sol, vind og vand.
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2015/06/world-energy-consumpt...

Bare så vi ved hvor langt vi er sådan globalt set.

Der ville nok være mere fornuft i et flyforbud end at vi stopper udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Problemet er at de absolut skal have hængt det op på økonomisk vækst paradigmet. Det haster med at indse at det ikke kommer til at hænge sammen med omlægningen til bæredygtig energi.
Det viser sig at den underliggende præmis for vækst er energitilførslen hovedsagligt i form af fossile brændsler hvilket man kan se her i denne afbildning
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2018/10/world-gdp-growth-vs-e...
Sammenhold venligst denne med afbildningen af denne
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2019/07/world-energy-consumpt...
Tilhængerne af vækstparadigmet må meget gerne forklare mig hvor de mener energien skal komme fra?

Philip B. Johnsen
Jeg er enig med dig - men om det hjælper at vælte regeringen er jeg ikke så sikker på.

Can we overcome limits?
40:53 inde til dem som tror at innovation alene kan løse problemet. De lavthængende frugter er desværre plukket og også her bliver afkastene små i forhold til investeringerne. Også et argument for at afvikle vækstmodellen. Det kommer ikke til at ske under de præmisser.

https://www.youtube.com/watch?v=G0R09YzyuCI