Baggrund
Læsetid: 8 min.

Når Socialdemokratiet vil sænke støtten til privatskoler er det en klassisk kamp mellem lighed og frihed

Når Socialdemokratiet som det eneste parti i Folketinget vil skære ned på støtten til privatskolerne, så skyldes det ifølge eksperter, at folkeskolen er en hjertesag for partiet. Og hjertesagen gør ekstra ondt, fordi S har været hovedaktør bag flere af de tiltag, som har fået folkeskolen til at bløde
Står det til Socialdemokratiet, skal der skæres i støtten til friskolerne for i stedet at styrke folkeskolen. Billedet er taget på folkeskolen i Gram, som Information besøgte tidligere på året.

Står det til Socialdemokratiet, skal der skæres i støtten til friskolerne for i stedet at styrke folkeskolen. Billedet er taget på folkeskolen i Gram, som Information besøgte tidligere på året.

Peter Nygaard

Indland
14. oktober 2019

Socialdemokratiet fører en enlig krig mod den høje støtte til privatskolerne, mens både oppositionen og resten af rød blok er for. Men hvorfor fortsætter Socialdemokratiet deres indædte kamp for at sænke statsstøtten til de frie grundskoler, når de står alene med det ønske? Det har Information spurgt en række eksperter og støttepartierne i rød blok om.

Alle er enige om en ting: Sossernes kamp mod den høje statsstøtte til privatskolerne, handler først og fremmest om en kriseramt folkeskole. Antallet af elever på privatskoler var i 2018 oppe over 17 procent i 1. klasse, og i udskolingen lå den på over 20 procent.

Også lærerne og pengene er fosset ud af folkeskolen. Et svar til Folketingets Undervisningsudvalg fra foråret viste, at folkeskolen fra 2015-17 har mistet over en milliard, mens de frie grundskoler i samme periode har fået 800 millioner kroner mere. Pengestrømmen til de private skoler skyldes både flere elever, men også at statsstøtten – kaldet koblingsprocenten – er steget fra 71 til 76 procent fra 2015-19.

Det er den udvikling, som Socialdemokratiet siden 2017 har ønsket at gøre op med. Under valgkampen hed det sig, at sosserne ville tage pengene fra privatskolerne og give dem til folkeskolen. I forståelsespapiret med støttepartierne var tonen dæmpet ned: Her ville regeringen undersøge muligheden for at indføre et socialt taxameter til fri- og privatskoler, men i finanslovsforslaget foreslår S igen at skære i statsstøtten fra 2021. Godt nok vil regeringspartiet lave en pulje til at sikre friskoler i yderområder og skoler med en høj andel af socialt udsatte, men S-regeringen vil alligevel spare 300 millioner kroner om året på fri- og privatskolerne.

S-mærkesag

Michael Böss, der er lektor emeritus i historie og samfundsforhold på Aarhus Universitet, ser nedsættelsen af statsstøtten til friskolerne, som en af de mest tydelige ideologiske kampe, som regeringen lægger op til i finanslovsforslaget.

»Det er særligt socialdemokratisk at ville styrke folkeskolen. Tankegangen er, at folkeskolen er det sted, som smelter folk fra forskellige grupper sammen. Her lærer vi at omgås andre, også dem med en anden social og etnisk baggrund. Derfor er folkeskolen en hovedhjørnesten i velfærdsstaten,« siger Michael Böss.

Når resten af rød blok ikke vil nedsætte statsstøtten, så kommer det til at fremstå som en særlig socialdemokratisk mærkesag. Det skyldes ikke, at sosserne er imod privatskoler, mener Böss, men det handler snarere om bekymringen for, at vores samfund bliver skævvredet, når næsten hver femte elev i dag går på privatskole. Regeringspartiets hovedbekymring er, at et øget antal privatskoler i byerne og de muslimske friskoler kan føre til mere opdeling og mindre integration med resten af samfundet, mener Michael Böss:

»Friskolesystemet var ikke noget problem, da det gjorde alle til danskere, men nu er bekymringen, at integrationen ikke fungerer, og at de ikke lærer dansk på de muslimske friskoler. Så selv om det ikke bliver nævnt, handler det her også om Socialdemokratiets udlændingepolitik. Og det er da en reel bekymring, hvordan vores friskoletradition kan videreføres i det moderne samfund, uden det fører til større opdeling mellem forskellige grupper i samfundet.«

Michael Böss undrer sig dog over, hvorfor S holder så stædigt fast på at nedsætte koblingsprocenten, når både de borgerlige og de røde partier er imod.

»At sænke statsstøtten vil jo også ramme økonomisk skævt, og jeg tvivler på, at det styrker folkeskolen. Men for socialdemokraterne handler det nok også om at vinde nogle point tilbage, fordi de har været med til at svække folkeskolen med for eksempel en skolereform og afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale,« siger Michael Böss.

Konflikt mellem lige og frie

Jens Erik Kristensen, der er lektor i idehistorie på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, påpeger, at fri- og privatskoletraditionen aldrig har været særligt socialdemokratisk.

»Friskolebevægelsen var historisk for entydigt knyttet til den liberale tradition, men ideerne om ånds-, elev- og pædagogisk frihed betød, at friskolerne også blev en populær form på venstrefløjen fra 1960’erne og frem. Derfor rækker opbakningen til friskolerne også i dag langt ind på den øvrige venstrefløj. For Socialdemokratiet er det snarere en helt klassisk konflikt mellem det frie og det lige. I betragtning af friskolernes høje statsstøtte insisterer de på, at disse også skal bidrage til at tage sig af problemer med lighed og integration,« siger Jens Erik Kristensen.

Historisk set har folkeskolen haft en helt central betydning for Socialdemokratiet.

»Folkeskolen er en lighedsskabende institution, mens socialdemokrater ser de private skoler som et fristed for dem, der ikke bidrager, men den tankegang kommer så i konflikt med både venstre- og højrefløj, hvor det er nærmest helligbrøde at anfægte friskolen,« siger Jens Erik Kristensen.

I hans øjne handler regeringspartiets insisteren på at skære ned på eller omfordele mellem friskoler og folkeskole også om at betale det tilbage til folkeskolen, som blev tabt under den famøse kamp om lærernes arbejdstid og den efterfølgende skolereform.

»Socialdemokratiet modificerer på en måde reformen, og siger ’o.k., der var måske lige lovligt mange krav’. Nu vil de droppe nationale test, og de ønsker ikke at give så meget støtte til fri- og privatskoler, når så mange flygter derover,« siger Jens Erik Kristensen.

Friskoler er mainstream

Når der er så stor opbakning til friskolerne, skyldes det ifølge professor i skolehistorie, Ning de Coninck-Smith, at friskolerne fra 1990’erne og frem til i dag er blevet mere mainstream.

Det er Socialdemokratiet og De Radikale, der fra 1899 og frem omdanner almuens fattigskoler til skoler for folket, forklarer skolehistorikeren. Men fra 1990’erne og frem bliver fri- og privatskolerne et mere almindeligt valg, hvilket blandt andet kan skyldes, at statsstøtten til fri- og privatskoler kommer op på 75 procent af det som folkeskolen i gennemsnit får pr. elev i 1995.

»Forældrene har flere penge, og det er relativt billigt at sætte børnene på friskole. Prisforskellen på en børnehaveplads og friskole er ikke så stor, så det går fra at være eksklusivt til at være mainstream,« siger Ning de Coninck-Smith.

PISA-testene, der viser, at danske skoleelever ikke læser eller regner særligt godt fra slutningen af 1990’erne og frem, skubber også på rykket over mod privatskolerne, mener skolehistorikeren. Ligesom skolelukninger, inklusion og måske også skolereformen har været med til at øge antallet af elever på de frie grundskoler.

»Før 1990’erne var det enten, fordi forældrene var socialister, religiøse eller tilhørte det bedre borgerskab, at børnene gik på fri- og privatskolerne, men det mønster blev pulveriseret, især fordi der bliver lukket et massivt antal folkeskoler. Forældrene reagerer ved at lave protestskoler, for den reformpædagogiske børnelærdom sidder dybt i familien Danmark, og den handler om, at skolen skal være lille, tæt på, og at børn skal have lov at være børn,« fortæller Ning de Coninck-Smith.

Alle mod S

Det er den folkebevægelse, som Socialdemokratiet er oppe imod, når de vil skære i tilskuddet til fri- og privatskoler. Selv om undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for nylig har været ude med budskabet om, at de frie grundskoler havde 300 millioner kroner i overskud sidste år, så rykker det ikke på støttepartiernes støtte til fri- og privatskoler.

Jakob Mark, undervisningsordfører for SF, mener, at der skal laves et socialt taxameter, så de store og rige privatskoler får mindre, mens de skoler, der løfter flere socialt udsatte børn, får mere.

»I min optik er det et problem for os alle sammen, når for mange vælger folkeskolen fra. Men det er vores egen skyld. Vi lavede en folkeskolereform med S og R, der var totalt underfinansieret. Det, der er behov for nu, er at give friheden tilbage til folkeskolen, så det er en meget forsimplet analyse af skolepolitik at tro, at hvis man hakker til privatskolerne, så kommer der flere elever i folkeskolen,« siger Jakob Mark.

Enhedslistens undervisningsordfører Jakob Sølvhøj mener heller ikke, at det giver mening at styrke folkeskolen ved at forringe friskolernes vilkår.

»Det er en rigtig dårlig strategi, fordi det vil gøre det vanskeligt, for dem med færrest penge at vælge friskoler. Jeg er ikke i tvivl om, at Socialdemokratiets hensigt er at styrke folkeskolen, men det her vil bare ikke have den effekt,« siger Jakob Sølvhøj, der mener, at den eneste løsning er at løfte skolen økonomisk, give den mere frihed og få løst problemet med lærernes arbejdstid.

»Socialdemokratiet var hovedarkitekt på folkeskolereformen, derfor er vejen væk fra indgrebet i lærernes arbejdstid, lange skoledage og målstyring åbenbart lang. Sosserne har hidtil manglet vilje til at flytte sig i folkeskolepolitikken og har så kompenseret for det ved at tæske rundt på friskolerne, men det er altså nu, der skal ske noget, hvis vi skal løfte folkeskolen,« siger Jakob Sølvhøj.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forklarer sit partis enegang med, at antallet af fri- og privatskolerne også voksede i 2015, da koblingsprocenten var nede på 71. Ligesom friskolerne dengang havde et overskud på 60 millioner kroner.

»Jeg synes, nogen mangler at sandsynliggøre, hvorfor det var så afgørende, at koblingsprocenten blev sat op til 76 procent, når skolerne var i vækst. Vi mener ikke, at der var behov for, at den blev sat op igen. Derfor er det nærliggende at sætte den ned, for vi kan bruge pengene bedre andre steder i velfærdssamfundet, hvor man i den grad trænger til dem,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Et par af de steder er ifølge ministeren i kommunerne, som i økonomiaftalen med regeringen har fået et løft på to milliarder kroner til velfærd og folkeskole, samt på resten af uddannelsessystemet, som fremover bliver fri for de årlige toprocentsnedskæringer.

At skolereformen og lærerkonflikten skulle have betydning for Socialdemokratiets holdning til de private skoler, som både SF, R og eksperterne hævder, er Pernille Rosenkrantz-Theil uenig i.

»Jeg har sagt det tidligere, at når jeg ser tilbage på, hvad der foregik i 2013, så var det et uskønt forløb, men det har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde er gået ind for så høj koblingsprocent. Det er måske en af de ældste positioner, som Socialdemokratiet har fra da Stauning var statsminister, at skolen handler om at skabe et fælles fundament, hvor vi kan møde alle lag i samfundet,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun understreger, at der også er mange friskoler, der løfter opgaven med at skabe et fælles fundament og bidrage til fællesskabet specielt i områder, hvor de lokale folkeskoler er lukket. Om det er fri- eller folkeskoler, der skaber det fællesskab, mener hun er underordnet.

»Men vi synes, det er vigtigt, at vi går i skole med hinanden og får etableret et fællesskab. Det er der skoler, der ikke gør, fordi de ikke løfter et socialt ansvar eller segregerer sig ud af fællesskabet, men selvfølgelig skal vi understøtte de friskoler, der bidrager til fællesskabet,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil og tilføjer, at det er derfor, at regeringen vil have udviklet en differentieret koblingsprocent, der tager hensyn til beliggenhed i yderområder og sociale kriterier.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Holm Møller

Efter 35 år i skoleverdenen, heraf de sidste 15 i folkeskolen, er det blevet mere og mere misvisende, at kalde den Folkeskolen, for det er ikke folkets skole. Den er systemets skole. Samtidig har vi klodens vigtigste lovgivning på området som giver forældre mulighed for at oprette deres egen skole. De er så heller ikke folkets skole, men forældrenes skole.
Men de frie skoler har en vigtig funktion som indikator for hvornår den kommunale skole ikke gør det godt nok.
Vi ville få en bedre skole, hvis vi tildelte alle skoler økonomi efter opjektive rammer til alle børn i Normalområdet, Så skulle der sikres midler til alle børn der har brug for ekstra støtte, hvem de er ved vi godt længe inden de kommer i skole. Endelig skal alle skoler har et skoledistrikt, således at hele landet er inddelt i skoledistrikter og alle børn har ret til at gå på den skole der ligger i det skoledistrikt hvor de bor, men kan søge andre. Økonomien skal til alle skoler komme fra staten, og reglen om gratis skole for forældrene skal gælde alle skoler.

Steen Bahnsen, Ejvind Larsen, Hanne Utoft, Peter Knap og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Som jeg har forstået forslaget - er det BARE at sætte skatteydernes bidrag ned igen til omk 70 % - i stedet for 76% som VLAK-regeringen satte de skattebetalte bidrag til privatskolerne op til.

I mine øjne bør Folketinget i stedet for kampen om størrelsen af skatteyderbetalt tilskud hellere give Folkeskolerne frihed til i fælles skab med lærerne-forældrene- kommunerne til at kunne udfærdige de enkelte skolers pædagogiskeværdier. Med andre ord giv Folkeskolerne den frihed som Folketinget tillader de private friskoler. Samt stil samme krav til de private friskoler som der stilles til Folkeskolen mht. optag af børn osv.......osv.....

Mogens Holme, Christian Mondrup, Kent Bajer, Ejvind Larsen og Peter Knap anbefalede denne kommentar

Sjældent har en overskrift ramt så fejlagtig. Folkeskolen er ikke og har aldrig været en en maskine til at gøre alle lige. Folkeskolens store, smukke ide er, at give alle lige muligheder uanset forældrenes sociale placering, om du er barn af en rocker eller en solo balletdanser, og det er noget ganske andet. Det er også socialdemokratiets skoletanker.

Rune Stilling, Hans Houmøller og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Klassisk socialdemokratisk tankegang er på sit højeste, når den stræber og giver de mange adgang til det, der ellers kun har været forbeholdt de få.
Desværre er det over årene blevet til, at man ikke har villet finansiere den samme kvalitet for de mange, som var de fås privilegium, og det er galt.
Det har også været galt, at man alt for hurtigt har forandret tanken om øgede muligheder til en mere og mere udtalt pligt - som når muligheden for at tage boglige uddannelser breder sig langt ud over det indlysende for mange, og det ikke længere er socialt acceptabelt at benytte sig af den frihed, velfærdssamfundet tilbyder: at man kan leve et udmærket liv med en beskeden indtægt, f.eks.
Det, der faktisk var en frihed til udfoldelse, som også skulle blive arbejderklassen til del, er i stedet blevet et åg, som man blot ønsker at pålægge flere. I stedet for at knække det og satse på det ægte danske jævne, muntre, virksomme liv.

Rune Stilling, Erik Winberg, Christian Mondrup, Ejvind Larsen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

I stedet for at brokke sig over tilskuddet til de frie skoler, burde socialdemokraterne kæfte op om de 600 skoler, der er lukket siden kommunalreformen.

Når børn og unge herude på landet skal stå op klokken - kære Københavnere, jeg lyver ikke - klokken 5.30 for at nå en time til 80 minutter i skolebussen og så er hjemme ved fem-tiden om eftermiddagen, så er folkeskolen måske ikke det mest tiltrækkende alternativ.

Og hvis sosserne så også ville gøre op med den Folkeskole, hvor DJØFerne er usynlige gæster i hvert eneste klasselokale i hver eneste time, så kunne de måske få mere opbakning.

Jens:
"Vi ville få en bedre skole, hvis vi tildelte alle skoler økonomi efter opjektive rammer til alle børn i Normalområdet, "

Nej. Jeg tror det første skridt skulle være at give folkeskolerne frihed, så hver folkeskole kan udvikle sin egen pædagogiske profil.

Steen Bahnsen, Erik Winberg og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Hans Houmøller

Jeg bliver træt af jounalistiske indslag, der stadig omtaler KL's lockout af lærerne i foråret 2013 som LÆRERKONFLIKTEN.

Rune Stilling, Erik Fuglsang og Peter Knap anbefalede denne kommentar

"At skolereformen og lærerkonflikten skulle have betydning for Socialdemokratiets holdning til de private skoler, som både SF, R og eksperterne hævder, er Pernille Rosenkrantz-Theil uenig i.

»Jeg har sagt det tidligere, at når jeg ser tilbage på, hvad der foregik i 2013, så var det et uskønt forløb, men det har ikke noget med hinanden at gøre""

Det har da helt utroligt meget med hinanden at gøre. I stod bag den største politiske skandale i de sidste 30 år efter Foghs deltagelse i Irak-krigen, nemlig at køre folkeskolen fuldstændig over i en ekstatisk magtbrynde, hvor en komplet uansvarlig forvaltning af indhold og økonomi i folkeskolen blev gennemført. At det, af Pernille RT og andre soss'er, blot bliver omtalt som et uskønt forløb, viser at de intet har fortrudt af substansen af det, som de stod bag, tværtimod, de ville gøre det igen. Nu gælder det så bare om at give befolkningen indtryk af, at det er privat- og friskolernes skyld, at folkeskolen lider.

Personligt er jeg ligeglad med koblingsprocenten i denne debat. Det allermest afgørende er, at få givet folkeskolen, det den har brug for, nemlig midler, selvbestemmelse og en ramme, der er solidt plantet i dansk skoletradition i modsætning til den akademiske og økonomisk tænkning, der dominerer nu om dage, så skal resten nok følge derefter.