Nyhed
Læsetid: 6 min.

Privatskoler kan smide elever ud uden at involvere dem: Nu vil regeringen ændre reglerne

I knap fire ud af ti sager bliver elever på fri- og privatskoler hverken hørt eller inddraget, hvis de bliver smidt ud af skolen. Børnekonventionen fastslår ellers, at børns synspunkter skal vægtes i sager vedrørende dem. Børne- og undervisningsministeren vil nu lovgive for at sikre elevernes rettigheder
»Det er livsomvæltende for et barn at blive smidt ud af skolen, og alle børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres sag« siger Børnerådets formand Mette With Hagensen.

»Det er livsomvæltende for et barn at blive smidt ud af skolen, og alle børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres sag« siger Børnerådets formand Mette With Hagensen.

Peter Nygaard Christensen

Indland
19. oktober 2019

Rettelse

I nyhedsartiklen ’Privatskoler kan smide elever ud uden at involvere dem: Nu vil regeringen ændre reglerne’ fra 19. oktober beskrev Information, hvordan børne- og undervisningsministeren vil lovgive om, at fri- og efterskoler på linje med folkeskoler skal høre børn, som skolerne ønsker at udmelde. I den forbindelse omtalte Information en sag om privatskoleeleven Johannes Andersen (JA), der ifølge hans forældre ikke blev hørt i den proces, som førte til hans udmelding.

Det fremgår dog af en lydoptagelse fra et møde mellem forældrene og ledelsen forud for udmeldelsen, at JA’s forældre her blev tilbudt, at deres søn kunne deltage i mødet. Mødeindkaldelsen var desuden både stilet til JA og hans forældre. Det, mener skolens bestyrelse, var et tilbud om, at JA bliver hørt i sagen.

Information var ikke bekendt med dette forhold, da artiklen blev publiceret.

JA’s forældre siger, at de havde fået den forståelse, at mødet alene skulle handle om deres relation til skolen. Og at de derfor ikke antog, at JA’s deltagelse ville være relevant. Efter mødet anmodede de i et brev til skolens bestyrelse om en skriftlig høring, hvor de og JA kunne fremkomme med faktuelle oplysninger og synspunkter. Anmodningen blev ikke imødekommet, men brevet blev ifølge bestyrelsen en del af det grundlag, de traf deres beslutning om udsmidning på. Forældrene mener ikke, at JA reelt har haft muligheden for at blive hørt, inden han blev udskrevet.

Det ændrer dog ikke ved, at oplysningerne om tilbuddet til JA’s forældre om deres søns deltagelse i et møde burde have fremgået af artiklen. Information beklager fejlen.

 

I efterårsferien i 9. klasse modtog Johannes Andersens forældre et brev fra den privatskole, hvor han dengang gik.

I brevet orienterede skolebestyrelsens formandskab om, at de ikke fandt det muligt at fortsætte samarbejdet med forældrene på grund af manglende tillid. Skolen udmeldte derfor både ham og hans lillesøster med én dags varsel, og de skulle altså ikke møde op sammen med deres klassekammerater efter efterårsferien.

Men hverken Johannes Andersen eller hans lillesøster blev inddraget eller hørt i den proces, som førte til deres udskrivning. De har begge efterfølgende haft brug for psykologhjælp for at håndtere den pludselige og ufrivillige omvæltning i deres hverdag.

»Jeg var hverken blevet hørt eller informeret, før jeg en dag bare blev smidt ud af min skole – kun et halvt år inden mine sidste eksaminer. Det føltes som et kæmpe svigt. Pludselig skulle jeg forholde mig til skoleskifte, nye venner og lærere. Jeg fik ikke engang lov at sige farvel til min gamle klasse,« siger Johannes Andersen, som i dag er 16 år.

Hans sag er ikke enestående. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitution (EVA) viser, at i knap fire ud af ti sager i skoleåret 2017/2018 blev eleverne på fri- og privatskoler ikke inddraget i det forløb, der førte til deres udsmidning.

Forvaltningsloven, der blandt andet sikrer børns rettighed til at blive hørt i sager vedrørende dem selv, gælder for folkeskolen, men ikke for de 120.000 elever, som er indskrevet på fri- og privatskoler.

Men nu vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sikre en lignende rettighed på fri- og privatskoleområdet. Det skriver hun i et brev til Folketingets Ombudsmand, som i flere år har påpeget problemet. 

»Det, vi vil gøre, er at ændre loven, så børn på fri- og privatskoler får ret til at blive hørt, hvis skolen vil smide et barn ud. Det er ret banalt, for selvfølgelig skal børn have ret til det,« siger ministeren til Information.

Børnekonventionen skal overholdes

Børnekonventionens artikel 12 fastslår, at alle børn skal have mulighed for at udtale sig i sager, som vedrører dem, ligesom deres synspunkter skal tillægges passende vægt i forhold til deres alder og modenhed.

Så selv om forvaltningslovens regler om blandt andet aktindsigt og partshøring ikke gælder på privat- og friskoleområdet, så bør regeringen sørge for, at eleverne stadig sikres disse rettigheder på anden vis. Det påpeger Emilie Thage, der er juridisk rådgiver hos Institut for Menneskerettigheder.

»Det er vigtigt, at barnet bliver hørt i sager om udskrivning, der udgør et væsentligt et indgreb over for barnet,« siger hun.

I erkendelse af problemet tog tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) i 2017 initiativ til at styrke vejledningen i at inddrage eleverne på de danske fri- og privatskoler. Hun åbnede også for at indføre lovgivning på området, hvis vejledningen viste sig ikke at være nok.

EVA’s undersøgelser på området viser, at den nye vejledning kun har øget andelen af fri- og privatskoleelever, som inddrages i beslutningen om deres udsmidning, med få procentpoint – fra 56 til 63 procent på tre skoleår. Og det er ikke tilstrækkeligt, mener Pernille Rosenkrantz-Theil, som nu vil drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier.

»Der er simpelthen for mange børn, som ikke bliver hørt, fordi det ikke er en lovsikret ret i dag,« siger hun og fortsætter:

»Som der står i Børnekonventionen, så har børn ret til at blive hørt og frit udtrykke deres synspunkter i sager, der angår dem, og hvis et barn udskrives ufrivilligt fra skolen, så er det noget af det mest indgribende, man kan forestille sig. Derfor skal elevens ret til at blive hørt skrives ind i Friskoleloven.«

Institut for Menneskerettigheder har tidligere kritiseret den manglende lovgivning på friskoleområdet for især at diskriminere elever med handicap. Ifølge EVA er psykiske eller sociale vanskeligheder – såsom et barn med ADHD – årsag til en tredjedel af de tilfælde, hvor elever udsmides af privatskoler. Årsagen er ofte, at skolen ikke kan eller vil håndtere elever med handicap.

Emilie Thage fra Institut for Menneskerettigheder glæder sig over, at regeringen nu lægger op til et lovgivningsindgreb for at sikre barnets ret til at blive hørt også for børn, som går på fri- og privatskole.

»Vi har ikke set, hvad ministeriet konkret kommer med, men det lyder meget positivt. Vi håber, at forvaltningslovens regler om aktindsigt og begrundelse eller regler svarende til disse også vil finde anvendelse for de frie grundskoler,« siger hun.

Samme toner lyder fra Børnerådets formand Mette With Hagensen.

»Det er livsomvæltende for et barn at blive smidt ud af skolen, og alle børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres sag. Danmark har ratificeret Børnekonventionen, og børn skal selvfølgelig have de samme rettigheder, ligegyldigt hvilken skole de går på. Vi ser meget positivt på, at ministeren vil ændre lovgivningen, så børns ret til at blive hørt også bliver sikret på privatskoler,« siger hun.

Også Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler glæder sig over, at der nu kommer politisk fokus på et område, den i flere år har kæmpet for.

»Det er traumatiserende for børn, at de oplever at få afbrudt deres skolegang og cuttet kontakten til deres venner, uden selv at få et ord indført. Derfor er det helt fantastisk, hvis der bliver indført lovgivning, som kan styrke rettighederne for elever på fri- og privatskoler,« siger formand Elisa Rosenbohm.

Lovgivning er tiltrængt

I dag går Johannes Andersen på efterskole. Hans lillesøster går på en folkeskole i København, hvor de begge startede, efter de blev smidt ud fra den privatskole, hvor de gik.

Tiden efter udsmidningen var hård, fortæller han.

»Jeg følte mig ikke fair behandlet og havde svært ved komme op og afsted til min nye skole. Min søster havde også virkelig svært ved at falde til i sin nye klasse.«

Johannes Andersen ville ønske, at han var blevet hørt i den proces, der førte til hans udsmidning, så han kunne have givet sit perspektiv på sagen. Derfor glæder han sig over, at børne- og undervisningsministeren nu vil lave lovgivning på området.

»Det er helt grotesk med to skolemiljøer i Danmark, der har samme formål om uddannelse, men vidt forskellige regler for at sikre elevernes rettigheder. Det er virkelig godt, hvis det bliver lavet om, så andre ikke risikerer at skulle gennemgå det, jeg oplevede.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

At det er foregået så længe at børn bliver smidt ud af skolen uden hverken advarsel eller partshøring, er ganske grotesk.

Det må være en voldsomt traumatisk oplevelse i det hele taget.
Men når det på denne måde sker uden det mindste varsel, og er så endegyldigt at der ikke engang er plads til et farvel til skolekammerater, kan man kun tage sig til hovedet over at der ikke er blevet taget hånd om situationen forlængst.

Børn burde også have en arbejdsmiljølov. For dem er det jo ligeså vigtigt, hvad der sker i daginstitutionen eller skolen, som det er for de voksne hvordan de befinder sig på deres arbejdsplads.
Det er ikke nok med henstillinger, desværre.

Man kan prøve at forestille sig, hvordan det ville være at blive bortvist fra sin arbejdsplads uden varsel og begrundelse..
Bare det at blive fyret med behørigt varsel er jo temmelig hårdt.

Ejvind Larsen, Jens Holm Møller, Birte Pedersen, Viggo Okholm, Hanne Utoft, Carsten Wienholtz og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Det undrer mig, at forvaltningsloven ikke gælder for private skoler.

Jens Holm Møller, Birte Pedersen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Carsten Wienholtz og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar

Her troede jeg problemet var at privatskoler dokumenteret ikke tilstrækkeligt løfter hverken en fælles integrations eller eller inkluderings opgave, men i realiteten var et racistisk og facistisk elitært system for speltmødre og kongehuset.
Jeg troede problemet handlede om alle børns trivsel i hele landet.
Men nej. Problemet er at de anske få med ahdh, eller som er brune indeni, som slipper gennem nåleøjet bliver hældt ud uden at blive hørt. Åhh nej. Det er endnu et konventionsbrud vi er vidne til. Det kan vi ikke have på samvittigheden. Lad os endelig høre dem inden de smides ud.

Det havde været interessant i sådan en artikel, at læse en kommentar fra nogle repræsentanter fra de personer i fri -og privatskolerne som tager beslutningerne om, at smide børnene ud. At lade børn blive hørt i sådanne sager bør da høre under almindelig anstændighed, og det virker helt forundrende for mig, at det overhovedet er nødvendigt at lovgive på området.

En nuancering (hvis en sådan er muligt i dette tilfælde) af sagen ville formentlig kunne afklare denne forundring.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Flemming Berger, Hans Larsen, Thomas Tanghus, Rolf Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Børnekonventionen gælder vel over det hele også på private skoler selv om det ikke stå i loven

Flemming Berger, Hanne Utoft, Eva Schwanenflügel, Rolf Andersen, Anders Lund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jo, Erling Madsen, men den er ikke lov, før den er udmøntet.
Det lyder helt fair, men jeg har omvendt svært ved at forestille mig, at børn hældes ud uden videre - der må have været en forhistorie, der kunne give et fingerpeg! Under alle omstændigheder bør der være en procedure, så folk ikke er komplet retsløse.
Men skolen ville være et glimrende første sted at begynde med at føre Mette Frederiksen projekt med at give samfundet tilbage til folk ud i livet: skab et skolevæsen, hvor alt det gode, der får folk til at vælge privatskoler i voksende omfang, også bliver gældende for folkeskolen.
Og lad os også få nogle tal for, hvor mange børn der årligt smides ud af privatskolerne? Jeg formoder, at tallet vil vise sig at være ganske lavt.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Egon Stich og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Michael Larsen

Hvad vil det sige "at involvere"? Det ville have klædt artiklen, hvis den havde afdækket forløbet op til den udskrivning, som vel næppe er kommet som et lyn fra en klar himmel. Hvor mange samtaler og anden kommunikation har der mon inden udskrivningen været, hvor elever og/eller forældre har været involveret uden at det tilsyneladende har hjulpet på opførsel og samarbejde?

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Hans Aagaard, Egon Stich, Eva Schwanenflügel, Hanne Utoft, Per Torbensen, Henning Kjær, Rolf Andersen, Anders Lund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Man kunne tænke sig at det ville være klogt at skolerne selv sikrer sig at børnene bliver hørt. Men lad nu være med at hoppe på S' agenda om at mistænkeliggøre og udgrænse de frie skoler!

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Hans Aagaard, Egon Stich og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det her minder om diskussionen om flygtninge og indvandrere - hvor mange har haft ufatteligt svært ved at skelne.

Det samme ser vi så med privatskoler og frie skoler.

I den omtalte sag er det måske ikke børnene men forældrene der er "problemet" når skolen skriver "at de ikke fandt det muligt at fortsætte samarbejdet med forældrene på grund af manglende tillid."
Der er noget der ikke blive fortalt.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Hans Aagaard, Michael Larsen, Dennis Tomsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hvor er det bare forstemmende, at se Information deltage i Socialdemokratiets kampagne med den danske friskoletradition - en kampagne vel at mærke, der primært har til formål at skjule partiets egen katastrofale folkeskolereform. Vi bliver alle sammen dummere af den her form for hykleripolitik.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Hans Aagaard, Flemming Berger, Egon Stich, Hanne Utoft og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Så vil der blive mange svage elever der vil blive afvist til optagelse på privatskolerne. Dette vil føre til en endnu større opsplitning i samfundet. Men det må jo så være det man vil.

"»Det er helt grotesk med to skolemiljøer i Danmark, der har samme formål om uddannelse, men vidt forskellige regler for at sikre elevernes rettigheder."

Efter 10 år som bestyrelsesmedlempå en skole kan jeg godt genkalde situationer hvor elever er blevet bedt om at forlade skole grundet forældrene. Og den mulighed skal der være da det ellers kan påvirke skolens eksistensgrundlag, idet flugt af andre forældre vil føre til manglende indtægter og deraf følgende skolelukning. Og ja, sådanne forældre finder der desværre ganske mange af.

Og den helt store forskel er at en friskole kan gå konkurs, det kan en folkeskole ikke. Derfor er der forskellige regler for skolerne.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

Det kan i det hele taget undre at man kan give forældresamarbejdet som begrundelse for at ekskludere en elev; hvor er indsatsen som ville kunne støtte forældrene? Og hvordan med skolens egne samarbejdsindsatser? Man skal passe på med at generalisere, men det kan vel umuligt lægges til grund at skolerne er fejlfrie i deres pårørendesamarbejde, og sådan som den danske kulturs syn på samarbejde udvikler sig, er der givetvis kulturelle forhold, som spiller ind på problemstillingerne (som, enig, ikke må føre til heksejagt på friskole-paradigmet) - ikke kun juridiske og politiske.

Ejvind Larsen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Mistilliden spredes i befolkningen, som politikerne på Christiansborg de sidste 20 år har sat alle kræfter ind på at splitte op i dem og os. En målrettet startsorganisret hetz med den nedre klasse i det danske samfund. En klasse som efterlades som de overflødige uden for landets lov og ret.

Tja - en gang imellem bliver jeg mere end almindeligt skeptisk overfor den underlæggende præmis i en historie. Især når den lugter af spin.
Så jeg dykkede ned i artikeldatabasen og - her kommer det sjove - der er masser af eksempler på folkeskoler, som har smidt elever ud: I et par tilfælde får I overskriften, fordi børnene er navngivet.

https://www.berlingske.dk/samfund/elev-smidt-ud-af-skolen-fordi-foraeldr...
https://ekstrabladet.dk/112/dreng-smidt-ud-af-skole-satte-ild-til-toilet...
https://sn.dk/Alleroed/Skole-faar-lov-til-at-smide-umulige-elever-ud/art...
https://skoleliv.dk/debat/art7185068/Udskrivning-af-elever-er-et-sp%C3%B...
https://www.helsingordagblad.dk/2019/04/25/13-aarige-drenge-bag-nyt-over...
https://www.dr.dk/nyheder/indland/syvaarige-elever-bortvist-efter-haervaerk
https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/26/fire-elever-smidt-ud-af-skole...

Elev smidt ud af skolen for at kalde den en ' lorteskole'
Skoleformand tvivler på Nannas fremtid
Tissede i bukserne: Smidt ud af skolen
Min søn blev smidt ud af skolen (Vesterbro Ny Skole)

Der er mange, mange flere eksempler - men det er vel først og fremmest et bevis på, at den her argumentation er mere end halvt spin.

Ejvind Larsen, Torben Bruhn Andersen, Hans Aagaard og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Eva Schwanenflügel
19. oktober, 2019 - 08:56
"PS. Det undrer mig, at forvaltningsloven ikke gælder for private skoler."

Eva, med din undren tager du fat på et klassisk eksamnesspørgsmål i forvaltningretten, nemlig hvilke organisationer er omfattet af forvaltningsloven (og offentlighedsloven).
I nedenstående link finder du vejledningen til forvaltningsloven fra 1986. Selvom den har nogle år på bagen er principperne stadig gældende.
Jeg har også kopieret og indsat punkt 7, som handler om dit spørgsmål.

Rigtig god aften :-)

http://www.krim.dk/undersider/straffuldbyrdelse/sagsbehandling-straffuld...

7. Uden for loven falder endvidere som hovedregel også institutioner, foreninger og selskaber, der
er organiseret på privatretligt grundlag. Det gælder, uanset om den virksomhed, der udøves, ganske
kan sidestilles med den, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndigheder. Ved fastlæggelsen af,
hvilke myndigheder og institutioner der skal henregnes til »den offentlige forvaltning«, skal der
lægges vægt på en bedømmelse af institutionernes organisatoriske placering, og kun i tilfælde, hvor
denne kan give anledning til tvivl, tillige på, hvilke funktioner institutionen udøver.
Således kan institutioner, der er oprettet på privatretligt grundlag, som f.eks. selvejende institutioner
og foreninger, kun henregnes til »den offentlige forvaltning« og dermed være omfattet umiddelbart
af loven, såfremt de udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og derved er
undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn og kontrol. Som eksempel herpå kan nævnes de
selvejende institutioner, der udfører opgaver efter bistandsloven i henhold til
standardoverenskomster med kommuner og amtskommuner.

Steffen Gliese, Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Og igen. Privatskolerne / friskolernes svar vil være en endnu mere rigoristisk scanning af både forældre og børn. Med en lagt større del svage børn eller besværlige forældre der vll blive afvist.

Philip B. Johnsen

Det er et generelt problem for børn i grundskolealderen, når de møder psykopatiske lærere med storhedsvanvid, dem er der desværre en del af i skolesystemet, de har det med at søge job, hvor de helt kan kontrollere situationen og ikke bliver opdaget når de misbruger deres magt.

Tidligere da det var tilladt at slå børn, var det et rent slaraffenland for denne type personligheder.
Det er godt der bliver fulgt op på bedre beskyttelse af de udsatte umyndige børn.

Jens Holm Møller

I dette land har vi undervisningspligt og i kraft af dette en undervisningsret. Men man skal ikke have arbejdet ret meget med såkaldt vanskelig tstillede børn, før man opdager at undervisningsretten ikke gælder alle.
Som oftest sker det ved at de børn der "ikke passer ind", flyttes rundt i en lang uendelighed. Det kunne let løses ved at stille krav om at hele landet deltes op i skoledistrikter således at hver enkelt skole skal modtage de børn der bor i skoledistriktet, hvis de ønsker at gå på skolen.
Herudover skal der pænt fordelt over hele landet være statsskoler som kan løse problemerne for de hårdest ramte børn. Og hvor der følger særlige bevillinger med, således at pengene følger barnet. Men det skal også gøres umuligt at børn skal zappe rundt, fordi ingen vil have dem.
Jeg var engang med i et sådant projekt, det vi gjorde var det modsatte af hvad de børn vi fik tidligere havde været udsat for. Vi havde 2 helt klare regler, skrevet ned i en aftale både børn og voksne skrev under på.
1. Barnet/ den unge kunne ikke blive smidt ud.
2. Hvis barnet/ den unge stak af, måtte man tilbage og begynde forfra, og de kunne først få lov til at rejse, når de havde været på stedet i mindst et år, uden at stikke af.
Ordningen gav den ro, som gjorde at barnet/ den unge kunne begynde at opbygge et nyt liv.
1.

Eva Schwanenflügel, Michael Christiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

" når de møder psykopatiske lærere med storhedsvanvid,"

Eller forældre.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Philip B. Johnsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Traditionelle vækst økonomer skal lukke øjnene for deres ofre i det klimakatastrofe helvede de efterlader i kølvandet af deres fanatiske økonomiske vækst religion, unden bæredygtig energi og vigtigst af alt uden bæredygtig energi i nogen meningsfuld fremtid for vores eksisterende samfund.

Fra link.
“»Det er det mytologiske billede, som bliver indpodet i nye elever gennem generationer:
At de skal forberede sig på at styre, og at de skal forberede sig på at blive stærke ledere i fremtidens Sverige.

Skolen bliver et stærkt hierarkisk system, hvor man får lov til at arbejde sig op fra bunden, ligesom man også ser det i dele af erhvervslivet,« siger Petter Sandgren, der ser samme mønster på kostskoler over hele verden.

Det gælder både de gamle, klassiske kostskoler som britiske Eton, der er et stærkt forbillede for Lundsberg, og de nyere kostskoler i USA, der er blevet ramt af adskillige skandaler, et par af dem på baggrund af mishandling, der endte med, at der var elever, som mistede livet.

»Det er en dynamik, der gør sig gældende på kostskoler over hele verden, helt sikkert også på Herlufsholm i Danmark.

Man skal bevise, at man er værdig til at tilhøre en særlig gruppe, og det bliver man testet for gennem vold og ydmygelse.
Man skal vise, at man gør alt for gruppen, og at man underkaster sig den.«”

Link: https://www.information.dk/moti/2013/09/elitens-brutale-adgangsritualer

jens peter hansen

Der skrives at en folkeskole ikke kan gå fallit, men den kan lukkes , slås sammen med en anden, komme under administration og i øvrigt kæmpe med et formidabelt underskud tilvejebragt af uduelig ledelse, mange langtidssyge, ny regler for tilskud etc. Dette betyder fx at lejrskoler, kurser og andet godt må udelukkes de næste mange år. Oven i kan den så modtage børn fra den nærliggende privatskole med krakilske forældre og stærkt opmærksomhedssøgende børn. På privatskolen kan man sætte betalingen op, mens den kommunale skole er dybt afhængig af kommunekassen og enhver egenbetaling er lovbrud.
På den skole jeg arbejdede fik vi jævnligt elever fra den private skole der lå mindre end en kilometer fra vores folkeskole. De fleste gange gik det fint, men nogle gange tænkte man at de har gnedet sig i hænderne ovre på den private.
Kommunale skoler bytter også elever, det går ofte fint, men det kan naturligvis også gå galt. Den private skole, hvad enten den kalder sig friskole eller noget andet har IKKE pligten til de bøvlede børn og mange sorterer på forhånd og udrenser hen ad vejen. Den nedgjorte folkeskolen får så opgaven, mens privatskolen knejser med fine gennemsnitskarakterer og mobningsfri hverdag.

Philip B. Johnsen

Vi er enige om undervisningspligten?

Undervisningspligten ophører 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år, jf. folkeskolelovens § 34 stk. 1.

Jeg bliver lidt forvirret over nogle af kommentarerne her i tråden, handler diskussionerne om forsvarsløse ikke myndige børn, der bliver syge, efter lang tids overgreb og til sidst en bortvisning fra skolen?

Eller er det kommentatorer skriver om umyndige børn, der ‘selvforskyldt’ skal indordne sig i en pseudo økonomisk diktatorisk opdragelse, når de voksnes bruger direkte eller indirekte psykisk vold?

Spørgsmålet er muligvis om hele sagen i virkeligheden også er over børnenes statsministerens lønramme, for en eventuel indgriben, rammer ikke kun proletariatets privatskoler.

Forældrene er betalende medspillere i den institutionaliserede børnemishandling i elitens brutale opdragelse til psykopatisk ledelse.

Mord for dollars, bonus og resultatløn til de centralt placerede i Danske Bank.
Link: https://youtu.be/2KnR0lOH1dk

Fra link:
“Den klub vil stadig flere tilhøre i dag, ifølge Petter Sundström. For kostskoler er i gigantisk vækst verden over.

»Det er ikke noget, der tilhører 1800-tallet. Lundsberg har fået mange elever med ’nye penge’ i de senere år, og det er også et globalt mønster, man ser i nyere kostskoler i Shanghai og på gamle som Eton, hvor nye, rige familier vil gøre deres nye penge gamle.

De vil tilhøre overklassen. Derfor skader disse skandaler slet ikke skoler som Lundsberg, tværtimod. Ritualerne gør skolerne mytologiske, og det gør dem endnu mere attraktive for dem, der gerne vil være en del af denne overklassemytologi.«
Citat slut.

Link: https://www.information.dk/moti/2013/09/elitens-brutale-adgangsritualer