Til jul ønsker jeg mig en ny offentlighedslov

Den danske offentlighedslov er designet til at beskytte ministre og myndigheder og holde magtmisbrug skjult for offentligheden. Det kan ikke fortsætte sådan
Indland
23. december 2019
Det ærgrer altid indlandsredaktør Anton Geist at modtage et overstreget dokument. Dette eksempel er fra en aktindsigt i en korrespondance i Integrationsministeriet om en hjemsendelsesaftale med Irak, hvor al substantiel information er streget over med sort tusch.

Det ærgrer altid indlandsredaktør Anton Geist at modtage et overstreget dokument. Dette eksempel er fra en aktindsigt i en korrespondance i Integrationsministeriet om en hjemsendelsesaftale med Irak, hvor al substantiel information er streget over med sort tusch.

Få ting i tilværelsen kan gøre mig mere ærgerlig end at modtage dokumenter i aktindsigt fulde af sorte overstregninger.

Jeg hader det. Ikke kun fordi jeg ikke kan læse, hvad der står i dokumentet foran mig. Men endnu mere, fordi jeg ved, at de sorte streger blot er endnu et symptom på en generel tilstand. Og den tilstand indebærer, at myndighederne er i deres gode ret til at hemmeligholde rigtig, rigtig meget, som jeg mener, offentligheden burde have krav på at få indsigt i.

I Danmark har politikerne indført en regel om, at dokumenter udvekslet mellem myndigheder, der indgår i – eller kan tænkes på et tidspunkt at skulle indgå i – betjeningen af en minister, kan undtages fra aktindsigt. Og her til lands har vi vel at mærke ministerstyre.

Det betyder, at næsten enhver sag af en vis tyngde kan tænkes før eller siden at skulle forelægges for en minister. Og konsekvensen er selvfølgelig, at de fleste vigtige dokumenter som udgangspunkt kan hemmeligholdes.

Det forhindrer mig i at gøre mit arbejde som journalist. Og det forhindrer borgerne i at få indsigt i, hvordan ministre og embedsmænd forvalter deres magt.

Så derfor, kære julemand: Der er intet, jeg ønsker mig mere i julegave end en ny offentlighedslov.

Kan ikke håndtere sandheden

Problemet med bestemmelsen om ministerbetjening er ikke, at loven ikke bliver fulgt. Problemet er selve loven. Som ombudsmanden har slået fast i en undersøgelse, tyder alt på, at »ministerierne gennemgående anvender ministerbetjeningsreglen juridisk korrekt«. Og netop denne korrekte anvendelse af reglen har ifølge ombudsmanden »i praksis ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt«.

Argumentet for lukketheden er, at der må være et vist frirum, hvor embedsmænd og ministre kan udvikle politik og lufte foreløbige overvejelser uden at risikere, at det hele ender på forsiden af en avis. Men lad os lige tænke nærmere over det argument.

Den bagvedliggende logik er, at sandheden skal holdes skjult for offentligheden, fordi den på urimelig vis vil blive brugt til at kritisere magthaverne. Eller som oberst Nathan R. Jessup, spillet af Jack Nicholson, siger i filmen A Few Good Men: »You can’t handle the truth!«

Man må spørge, hvad der er værst: At myndigheder og ministre risikerer at blive udsat for urimelig kritik, eller at magtmisbrug og dårlig forvaltning kan holdes skjult?

Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg finder mest problematisk. Urimelig kritik bør imødegås med gode modargumenter i offentligheden. Ikke forebygges ved at mørklægge, hvad der faktisk er foregået.

Beskytter sig selv

I Danmark insisterer de to gamle regeringsbærende partier Socialdemokratiet og Venstre på at bibeholde den gældende offentlighedslov. Og det har de lige nøjagtigt flertal til i Folketinget. Dermed kan de beskytte sig selv, for selvfølgelig er det lettere at sidde i regering, når man kun i ringe grad kan kigges i kortene.

Men prisen er høj. I USA har vi med de såkaldte Afghanistan Papers netop set et eksempel på, hvordan sandheden kan undertrykkes ved at nægte medierne aktindsigt, og hvordan oplysninger af stor samfundsmæssig vigtighed kan blive afdækket ved hjælp af aktindsigt.

Papirerne om den amerikanske krigsindsats i Afghanistan afslører, hvordan offentligheden systematisk blev ført bag lyset. Mens befolkningen fik at vide, at amerikanerne var ved at vinde krigen, vidste embedsmænd og højtstående officerer, at det var lodret forkert.

I tre år nægtede de amerikanske myndigheder avisen The Washington Post adgang til papirerne. Men efter flere langtrukne retssager lykkedes det avisen at få medhold i, at den havde krav på at få aktindsigt. Og på den baggrund kunne journalisterne oplyse offentligheden om, hvad der i virkeligheden var sket under krigen, og hvordan magthaverne havde forsøgt at dække over det.

Havde der været tale om danske papirer, er det vanskeligt at forestille sig, at et medie nogensinde havde fået dem udleveret. Og hvis det var sket, havde de været fulde af sorte overstregninger.

Så du kan vel godt se, kære julemand, at vi har brug for en ny offentlighedslov.

Den lovændring, jeg ønsker mig allermest til jul, er ...

På Informations indlandsredaktion er vi helt vilde med lovændringer. Høringssvar, udvalgsbetænkninger og 1., 2. og 3. behandlinger i folketingssalen – vi elsker det! Og i den søde juletid vil vi dele vores passion med jer læsere. På skift fortæller vi derfor om de love, vi allerhelst vil have ændret, afskaffet eller indført i Danmark – lige fra håndtryksloven til grundloven.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Damm Sørensen

Kære Anton
Jeg ser, at du som så mange mindreårige i denne jul ønsker dig det umulige. Men modsat de mindreårige, der atter i år har umulige ønsker, har du en uåbnet pakke, der har ligget under dit juletræ de sidste 15 år. Det er ellers en rigtig god julegave, som du bare har vraget. Man kunne mistænke dig for, at det var for at du kunne fylde Informations spalter med harme over loven om offentlighed i forvaltningen, men det er nok alligevel en tand for konspiratorisk.
Men i år synes jeg du skal tage mod til dig og åbne den lille pakke med det misfortolkede navn lov om aktindsigt i miljøoplysninger, den rækker langt videre end du i din vildeste fantasi kan forestille dig, og den indeholder ikke det forkætrede begreb ministerbetjening.
Med venlig hilsen og lad nu ikke pakken være uåbnet igen i år.

Sus johnsen, Karsten Lundsby og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det lyder skændende John Damm Sørensen, vil du ikke fortælle lidt mere om den pakke.

Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Karsten Lundsby og Jan Nielsen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

Skændende eller spændende jeg vil overlade det til Anton, at berette om pakkens indhold.
Nu da vi står på tærsklen til et nyt årti, var det måske også en anledning til at skifte spor. Jeg ser i hver fald ikke mange muligheder i endnu et år med frugtesløse beretninger om misbrug af lov om offentlighed i forvaltningen, hvor alle muligheder for at klage ligger i nationale instanser, hvorimod man i forbindelse med lov om aktindsigt i miljøoplysninger, har mulighed for at indbringe afgørelserne for såvel EU-kommissionen som FNs komite til overvågning af Aarhus-konventionen.

John Poulsen, Karsten Lundsby og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jeg finder nu Informations forfølgelse og omtale af offentighedsloven som godt og håber de bliver ved til politikerne få ændre loven.
Hvorfor må befolkningen og de politiske partier, der står uden for en aftale ikke blive orienteret- Hvad er det der er så nødvendigt for en minister at holde ude fra den offentlige viden . Er politikerne ikke interesseret i at lovgive og blive valgt på et oplyst grundlag .
Man kan spørger , hvad har de at skjule som befolkningen ikke må vide??????

Med en ordenlig debat med alle oplysninger på "bordet" kan det være at der ikke opstår så meget lovsjusk og dårlige love.

Lasse Kristensen, Niels Møller Jensen, Sus johnsen, Rolf Andersen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, P.G. Olsen, Anders Reinholdt, Steffen Gliese, Karen Grue, Jonna Jensen, Vivi Rindom, Jens Lysdal, Søren Jensen, Karsten Lundsby, Werner Gass, Jan Nielsen, gert rasmussen, Carsten Wienholtz, Anne-Marie Krogsbøll, Hans Larsen, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Susanne Kaspersen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Kære julemand, giv Anton den julegave, han ønsker sig.
Jeg forestiller mig, at der må være en vis hemmelighed-periode, når love er under udarbejdelse, hvor man frit kan overveje dette og hint. Men efterfølgende bør oplysningerne frigives, for ellers er "den fjerde magtinstans" - journalistikken/befolkningens interesse, udelukket for deltagelse i demokratiet.
Og tak til John Damm Sørensen for anvisningen.

Lasse Kristensen, Jane Jensen, Sus johnsen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Anders Reinholdt, Karen Grue, Karsten Lundsby, Werner Gass, Carsten Wienholtz, Anne-Marie Krogsbøll og Hans Houmøller anbefalede denne kommentar
Hans Houmøller

Godt juleønske, Anton Geist.
Du skal ikke lade dig kue af folk, der mener, den nugældende lov er den rigtige. Jeg husker i sin tid, da den daværende socialdemokratiske minister og ophavsmand til den forkætrede lov, Morten Bødskov, blev grillet af Jesper Tynell på et møde i Politikens hus. Ministeren vred sig som en ål på en stegepande og gik tydeligvis ikke helhjertet ind sine for udenadslærte forklaringer på lovens lyksaligheder.
Du få lige en sang: “Hvad du ønsker, skal du få”.
God jul og godt nytår.

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Oluf Husted, Karsten Lundsby, Jan Nielsen, gert rasmussen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Hans Houmøller

Søren Bro, i hvert fald ikke Venstre eller Socialdemokratiet, som begge er glade for loven.

Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Olav Bo Hessellund, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Oluf Husted, Karsten Lundsby, Werner Gass, Jan Nielsen og Ib Christoffersen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Jeg finder det endnu værre at ministre kan skjule sig bag offentlighedsloven.

For, når det gælder spørgsmålet om ministres åbenhed overfor folketinget, giver det ingen mening at regulere det i lov. Det er allerede bestemt i Grundloven ( par. 53 ) at;

folketinget kan begære ethvert offentligt spørgsmål til behandling og afkræve ministrene svar. Ministrene skal, hvad enten de vil eller ej svare men meget følsomme svar kan naturligvis gives under tavshedspligt.

Niels Møller Jensen, Randi Christiansen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Jan Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll og Ib Christoffersen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Offentlighedsloven (Den hedder altså Mørklægningsloven ...) er en god grund til, at regeringen nu også mener, at Orwellsk overvågning af befolkningen er nødvendig. For når man i den grad klamrer sig til uindskrænket magt, som den lov er udtryk for, så er man jo nødt til at tæppeovervåge undersåtterne, som jo nødvendigvis hen ad vejen vil gøre oprør mod så meget uindskrænket og uigennemskuelig magt.

Jo mindre indsigt i magten borgerne har, jo mere indsigt i borgernes privatsfære vil magten kræve.

Lasse Kristensen, Mathias Petersen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Oluf Husted, Karsten Lundsby, Werner Gass og Poul Anker Juul anbefalede denne kommentar

Denne lov er i høj grad udtryk for, at det "tillids samfund" som Mette F. Selv bedyrede er under afvikling. Den burde lide en hurtig død og ægte gennemsigtighed burde blive det "nye sort" på borgen. Det ærger mig dog at både politikere OG journalister desværre tidligere/inden loven ikke har kunne holde sig for gode til at lade være med at bruge halvbagte informationer tll egen vinding. Loven er derfor i et vist omfang udtryk for: This is why we can't have nice things!

Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Oluf Husted og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

"Mørlægningsloven" sammen med "massiv overvågning af borgerne" er en meget skidt og sygdomsfremkaldende cocktail for et demokrati.

Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Carsten Wienholtz, Peter Beck-Lauritzen, Steffen Gliese, Ib Christensen, Anne-Marie Krogsbøll og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar

Hele ideen om hemmelighedskræmmeri i de offentlige beslutningsprocesser er forfejlet og hører en anden tid til. Der bør selvfølgelig forhandles åbent, så folk kan tage stilling til, hvilke synspunkter de støtter.
På europæisk plan er det om muligt vigtigere, at vi kan tvinge vore politikere til ikke at underlægge sig rammer, der forringer velfærdssamfundet ved f.eks. alvorligt at forringe den offentlige sygesikring for danskere for at løfte den for andre. Der må i den slags sager altid være tale om minimumsrammer.

Bjarne Andersen, Anne-Marie Krogsbøll, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Hemmelige forhandlinger? På folkets vegne? Som folkets tjener, som minister? Der noget galt i danmark ... men hvad?

Randi Christiansen

'Bare tegnedrengen er i orden, ka man få det, som man vil'

Bjarne Andersen, Tom Bratzen, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det skriger til himlen, når den danske befolkning bliver fyldt med Erasmus Montanus-falbelader om hvordan øget overvågning giver den almindelige borger 'mere frihed', og at de som ikke har 'noget at skjule', ej heller har noget at frygte, altimens de to største partier mener sig selv fritaget fra næsten enhver magtkontrol ved ivrig brug af den sorte tusch.

Jeg håber inderligt, Anton får sin julegave snart !!

Bjarne Andersen, Jane Jensen, Mathias Petersen, Egon Stich, Anne-Marie Krogsbøll og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Jeg har fundet en lister over hvilke MF'ere, der stemte for eller imod eller undlod at stemme:

http://www.hvemstemmerhvad.dk/analyse/offentlighedslov.phphttp://www.hve...

Bjarne Andersen, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Rolf Andersen

Æv, dit link virker desværre ikke..
Error 404.

Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Paul

Hvad med de nye ideer om rejsekortet - nu skal vi snart have en app, der altid viser hvor vi tager hen og vi skal alle have en smart/Iphone - kun handicappede børn og gamle (eksklusion i stedet for inklusion) kan få lov at bruge andre former (hvilke) for transport hjemmel - det er sammen med mange andre tiltag vejen til et totalitært styre.
Margaret Atwood har udtalt at hun ikke skriver noget i sin nye roman, der ikke allerede er sket.

Bjarne Andersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Har lige læst, at 'harvard scientists begin experiments to block out the sun'

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979063685811603&id=100011239...

Så hvis du panikker lidt - eller meget - over, hvad gale mennesker finder på, så lyt med her :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979064235811548&id=100011239...

Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Peder Bahne

Mange tak.

Ser at SF stemte for, RV, V, S og K ligeså.
DF, Alternativet (kun Uffe Elbæk???) LA og Enhedslisten imod.
Ret mange var fraværende, især fra V, hvad det så end måtte være udtryk for..?

Randi Christiansen

Men så læs lige den her ret rystende info om the kalergi plan. Forklarer mangt og meget - pyha og dybt suk

https://www.facebook.com/100003757233215/posts/1703640079771217/