Nyhed
Læsetid: 8 min.

Arne og Anette fra ældreboligerne nær Mjølnerparken savner klar besked fra Bo-Vita

En række ældreboliger, som boligselskabet Bo-Vita ejer, skal nedlægges blandt andet for at muliggøre salget af to karreer i Mjølnerparken. Flere af de ældre beboere føler sig usikre, fordi de ikke kan få klare svar fra Bo-Vita om deres fremtidige boliger
Arne Nygren på sin rummelige altan på Nørrebro. Her har han boet i snart seks år, og det vil han gerne blive ved med.

Arne Nygren på sin rummelige altan på Nørrebro. Her har han boet i snart seks år, og det vil han gerne blive ved med.

Sarah Hartvigsen Juncker

Indland
29. januar 2020

61-årige Arne Nygren har rullet sin kørestol hen til spisebordet. Her ligger papirerne fra de aktindsigter, han har fået fra Københavns Kommune, hvor han har søgt oplysninger om, hvad der skal ske med ældreboligerne på Hothers Plads, hvor han selv bor.

Den tidligere fagforeningsmand fra 3F banker hånden i bunken:

»Det er så svinsk, for nu at sige det på godt dansk.«

Sådan beskriver Arne Nygren sin oplevelse af det almene boligselskab Bo-Vitas behandling af en række ældre beboere, der ligesom ham selv bor i ældreboligerne på Hothers Plads. Bebyggelsen består af knap 100 ældreboliger og ligger på Nørrebro i København som nærmeste nabo til Mjølnerparken, som også ejes af Bo-Vita. En del af lejlighederne skal ombygges til større boliger, og senest har beboerne fået at vide, at yderligere 20 af lejlighederne skal rømmes for at give plads til et seniorbofællesskab, som skal genhuses fra Mjølnerparken.

Information har tidligere beskrevet, hvordan beboere i Mjølnerparken føler sig dårligt informeret af Bo-Vita om, hvor og hvordan de skal genhuses, nu når Bo-Vita vil sælge to af fire boligblokke.

Selv samme oplevelse – ikke at få klare svar fra deres boligselskab – har beboere i ældreboligerne ifølge Arne Nygren også.

»Det værste er, at mange af beboerne her er ældre og syge og dårlige. De er alle visiteret til en ældrebolig af kommunen, og de har sikkert ligesom mig forestillet sig, at den her lejlighed var den sidste, de skulle bo i,« siger Arne Nygren og tilføjer, at når beboerne mødes i kaffeklubben om torsdagen eller i Føtex, så drejer snakken sig om, hvad der skal ske med deres boliger. Hvem skal flytte, hvor skal de flytte hen, og hvad vil deres husleje blive? Mange spørgsmål, men ingen svar.

En anden beboer, 76-årige Anette Nielsen, har samme indtryk som Arne Nygren.

»Jeg har deltaget i de samme møder med Bo-Vita som Arne,« siger hun.

Arne Nygren forklarer, at beboerne i fem år ikke har kunnet få klar besked om, hvad der skal ske.

»Det er nærmest psykisk tortur med al den usikkerhed,« siger han.

Bo-Vita lovede beskeden huslejestigning

Arne Nygren får førtidspension og har kraftig KOL med kun 17 procent af sin lungekapacitet tilbage. Derfor er han afhængig af hele tiden at få frisk ilt tilført med slanger i næsen.

»Ja, jeg har røget cigaretter, og så har jeg boet med soveværelset ud til Bispeengbuen, som er en af de store udfaldsveje fra København, så jeg har fået lidt af det hele,« som Arne Nygren siger.

Han har en aftale med en skoledreng, der en gang eller to hver anden uge kører ham lidt rundt.

»Jeg får lidt frisk luft og kan ordne indkøb, og han tjener en skilling. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden Mohamed,« siger han.

Arne Nygren har boet i ældreboligerne siden efteråret 2014.

»Før det var jeg sygemeldt, på kontanthjælp og i godt et halvt år også boligløs, hvor jeg skiftede mellem at sove på en sofa hos en tidligere kollega og bo i et tomt kolonihavehus. Mit helbred var elendigt, og jeg var ved at gå ned med en depression. Det var så rædselsfuldt, at jeg ikke ønsker det for noget menneske.«

Det hele ændrede sig, da Arne Nygren i 2014 blev tildelt førtidspension. Det førte hurtigt til en ældrebolig på 65 m² til en overkommelig husleje, brutto 6.446 kroner om måneden.

»Jeg har været så glad for at bo her. Det er en skøn lejlighed med en kæmpealtan. Så nærmest fra den ene dag til den anden fik jeg løst mit boligproblem og fik styr på min økonomi. Så var der kun helbredet tilbage.«

Men glæden og trygheden varede kun kort for Arne Nygren. I juni 2015 fik beboerne i ældreboligerne nemlig besked om, at Bo-Vita (som dengang hed Lejerbo) havde store planer med bebyggelsen. Boligselskabet havde – ifølge Arne Nygren uden at orientere beboerne – arbejdet med en såkaldt helhedsplan, som kommunen, Boligministeriet og Landsbyggefonden ville støtte »med millioner af kroner«, som beboerne kunne læse i indkaldelsen til et beboermøde. 17 lejligheder skulle nedlægges, mens 41 skulle ombygges til familieboliger.

»Enkelte beboere bliver nødt til at flytte til en anden lejlighed«, skrev boligselskabet og tilføjede, at de ville hjælpe med genhusning og »sikre, at det forløber trygt og problemfrit«. Ældreboligerne havde ikke byggeskader og var langtfra så nedslidte som Mjølnerparken, så ændringerne ville mest handle om at »gøre afdelingen mere tryg og sikre en varieret sammensætning af boliger«. Derfor ville huslejerne kun stige med 2,5 procent efter renoveringen, lovede det daværende Lejerbo.

Beboere følte sig truet af milliongæld

Arne Nygren husker, at der kun var få beboere til stede på mødet, hvor 14 stemte ja til helhedsplanen.

»Så skete der ikke noget i lang tid. I 2017, hvor renoveringen ellers skulle være startet, begyndte beboerne så at spørge, hvad der skulle ske. I 2018 fik vi så at vide, at det hele var udskudt, fordi man ikke vidste, hvad der skulle ske med Mjølnerparken. Så rottede nogle af os sammen for at finde ud af, hvad der foregik.«

På et ekstraordinært afdelingsmøde i februar 2019 blev beboerne ifølge Arne Nygren næsten truet af Bo-Vita.

»Vi fik at vide, at hvis vi nu sagde nej til helhedsplanen, skulle vi betale over 10 millioner til Bo-Vita, for så mange udgifter havde de allerede haft med projektet. Og det ville betyde huslejestigninger på op til 40 procent. Det var ren afpresning,« mener Arne Nygren.

Alligevel sagde et stort flertal af de fremmødte nej til helhedsplanen. Men det hjalp dem ikke.

Almenboligloven indeholder nemlig en såkaldt call-in-bestemmelse, som i visse situationer giver et boligselskabs øverste ledelse mulighed for at tilsidesætte en afdelings vedtagelse. Og den mulighed anvendte Bo-Vita.

»De skyndte sig at indkalde repræsentantskabet, så de kunne mødes ugen inden, at vi i vores afdeling skulle holde generalforsamling og vælge en ny bestyrelse og en ny person til repræsentantskabet. Og vi fik ikke lejlighed til at komme til orde på repræsentantskabsmødet med vores synspunkter.«

Formanden for Bo-Vita, Jan Hyttel, skriver i en mail, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt med lovlig varsel, og at mødet og dets afgørelse dermed er lovlig.

Føler sig røvrendt

Siden har beboerne ifølge Arne Nygren, som selv var suppleant til afdelingsbestyrelsen, forsøgt at få svar på, hvad der nu skal ske.

»Vi bliver mødt med tavshed, tavshed, tavshed. Vi har ikke fået så meget som én linje til orientering. Formanden for Bo-Vita er enerådende og gør præcis, som det passer ham. Det er i hvert fald mit indtryk,« siger Arne Nygren.

Anette Nielsen har arbejdet mange år i Københavns Kommune, blandt andet som borgmestersekretær. Hun bor i en af de lejligheder, der skal ombygges til en større lejlighed.

Det var en tilfældighed, at hun fandt ud af det. På et møde om planerne med Mjølnerparken kom hun til at tale med en arkitekt. Og da Anette Nielsen fortalte, hvor hun boede, sagde arkitekten, at det jo var en af de lejligheder, der skulle ombygges.

»Jeg flyttede ind i efteråret 2017, men jeg fik intet at vide om, at min lejlighed skulle ændres til en familiebolig. Det kunne Bo-Vita godt have sagt noget om. Hvis jeg havde fået den oplysning, at man ville ændre lejlighedens størrelse og husleje, så havde jeg nok sagt nej og valgt at komme på en venteliste. Så jeg føler mig røvrendt på godt dansk,« siger hun.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen blev hun også medlem af byggeudvalget for Mjølnerparken og Hothers Plads.

»Der var et møde i 2018, og siden da har udvalget ikke været indkaldt,« siger hun.

Midgård skal ligge i ældreboligerne

I forbindelse med kommunens godkendelse i foråret 2019 af Bo-Vitas planer om at sælge to af Mjølnerparkens fire boligblokke betingede kommunen sig, at et seniorbofællesskab ved navn Midgård med 18 beboere enten blev genhuset i bebyggelsen – eller i ældreboligerne. En genhusning i ældreboligerne ville dog være betinget af, at beboerne i ældreboligerne var positivt indstillet over for planen – og denne gang kunne boligselskabet ikke anvende call in-bestemmelsen, understregede kommunen.

Information har tidligere beskrevet bofællesskabet Midgård, og Arne Nygren understreger, at ingen har noget som helst imod beboerne i bofællesskabet.

»Tværtimod kender vi dem, og de er herlige personer. Men jeg kunne jo se i de papirer, jeg havde fået aktindsigt i hos kommunen, at vi reelt havde en vetoret her. Men så lavede Jan Hyttel et barn på os,« forklarer Arne Nygren.

Sammen med den øvrige afdelingsbestyrelse blev han indkaldt til et møde med Jan Hyttel. På mødet forklarede bestyrelsen, at de var enige om at afvise Midgård, fordi det ville betyde, at to hele opgange skulle tømmes, så 20 af beboerne i ældreboligerne måtte flytte.

»Dagen efter fik vi så et udkast til referat fra Bo-Vita, hvor der stod, at vi skulle indkalde til ’et afdelingsmøde for opbakning til, at Seniorfællesskabet flytter ind på Hothers Plads’. Men det var jo det stik modsatte af, hvad vi havde sagt,« forklarer Arne Nygren.

Beboerne lavede derfor deres eget udkast til referat og sendte til Bo-Vita. Her stod der, at bestyrelsen ville ’indkalde til beboermøde for at afklare beboernes holdning til, at seniorfællesskabet Midgård flytter ind på Hothers Plads.’ Men det referat ville Bo-Vita ikke skrive under på.«

Arne Nygren mener at vide, at beboerne i Midgård vil få tilbudt et nedslag i huslejen på 10 procent de første fem år, hvis de flytter til Hothers Plads.

»Men det kan kun lade sig gøre ved at fordele provenuet på de øvrige beboere. Det vil sige, at vi skal betale mere i husleje for, at Midgård kan flytte ind hos os. Det er faktisk noget svineri,« siger Arne Nygren.

Det afviser Bo-Vitas formand:

»Det er korrekt, at beboerne i seniorfællesskabet Midgård kan forvente en huslejeredaktion, men Arne Nygrens version af sagen er uden hold i virkeligheden. Reduktionen dækkes ned til sidste øre af boligselskabet og kommer ikke til at koste de øvrige beboere i bebyggelsen noget som helst. Det kan jeg forsikre om,« skriver Jan Hyttel og tilføjer:

»Vi er meget bevidste om, at der i Mjølnerparken og på Hothers Plads er en række beboere med komplekse sociale problemstillinger, som bliver påvirket af renoveringen og den fysiske helhedsplan. Derfor har vi for nylig rakt ud til socialborgmester Mia Nyegaard for sammen med hende at drøfte, hvordan vi bedst muligt tager hånd om disse beboere.«

Arne Nygren understreger, at beboerne stadig ikke ved, hvad der kommer til at ske.

»Det er virkelig frustrerende,« siger han.

Anette Nielsen er utryg ved, hvor hun kommer til at bo.

»Ghettopakken har væltet hele tidsplanen. Oprindelig skulle ældreboligerne være renoveret efter Mjølnerparken, men nu er rækkefølgen vendt om. Inden for halvandet år bryder helvede løs her med ombygning, og jeg ved ikke hvad,« som hun siger.

Jan Hyttel oplyser, at Bo-Vita på fredag vil afholde et allerede indkaldt dialogmøde med beboerne, og at mødet skal ses »som et symbol på, at vi ønsker øget dialog«.

Serie

Mjølnerparken til salg

Kommuner og boligselskaber er ved at løse, hvordan 60 procent af de almene familieboliger i hårde ghettoområder skal fjernes som følge af ghettopakken. 12.-15.000 beboere risikerer at blive tvunget ud af deres hjem de kommende år. Information sætter i en række artikler fokus på Mjølnerparken i København, hvor halvdelen af lejlighederne skal sælges. Hvordan håndteres det? Og hvad tænker de mennesker, der bor der?

Seneste artikler

 • Boligministeriet er på slingrekurs i forhold til genhusning i Mjølnerparken

  17. november 2020
  Først mente Transport- og Boligministeriet, at genhusningen af beboere i Mjølnerparken skulle ske i Mjølnerparken. Men efter henvendelse fra en topembedsmand i Københavns Kommune udarbejdede ministeriet et notat, der ikke rigtig tog stilling. Det viser en aktindsigt. Senest har Kammeradvokaten slået fast, at genhusning skal ske i Mjølnerparken
 • Boligministeriets advokat: Beboere skal ikke tvangsflyttes ud af Mjølnerparken

  25. september 2020
  To karreer i Mjølnerparken skal sælges, og i længere tid har der været usikkerhed om, hvordan genhusningen af beboerne skulle foregå. Men nu har Boligministeriets advokat i sagen mellem ministeriet og en række beboere givet en klar vurdering: Beboerne skal ikke flyttes til andre dele af Storkøbenhavn, som deres boligselskab ellers har hævdet. De har derimod ret til at blive i Mjølnerparken
 • Boligministeriet giver ikke klar opbakning til at flytte beboere ud af Mjølnerparken

  10. juni 2020
  Boligselskabet Bo-Vita skal sælge to af Mjølnerparkens fire blokke og regner med at genhuse en del af beboerne andre steder i byen. Men er den plan lovlig? Det spørgsmål har Københavns Kommune efterlyst svar på i mere end et år. Ifølge et nyt svar fra Boligministeriet er det juridiske grundlag ikke entydigt
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Tanghus

Boligselskaber bliver ved med at ombygge til større lejligheder, på trods af, at stadig flere bor alene. Der er stort set ingen lejligheder tilbage på omkring de 50 m2, som man kan forvente pr. person.
Hvis man så hverken er i arbejde eller under uddannelse, bliver dine muligheder for at få en bolig endnu mindre. Hvis du så oveni har den forkerte hudfarve, har du ikke en chance.
Så er der det, der kaldes "Fleksible Kriterier". Det lyder jo umiddelbart som positiv særbehandling - det er det også. Det er positiv særbehandling over for børnefamilier i arbejde, uden psykosociale problemer, og med uplettet straffeattest.
Personligt betaler jeg flere tusinde kroner om året for at stå på venteliste, men som kravene strammes, får jeg stadig færre muligheder for noget, der bare ligner mobilitet. Det skulle skulle lige være til nedenunder den nærmeste motorvejsbro.

Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, Karsten Lundsby, Birte Pedersen, Karsten Nielsen, Bjarne Andersen, Ebbe Overbye, Steffen Gliese, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Ironisk nok var reCapcha udfordringen "broer". Om ikke andet lærer jeg meget om trafik og palmetræer af at kommentere her ;)

Birte Pedersen, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Thomas Tanghus - husk nu at vi alle er lige for loven; de rige må HELLER IKKE lave 'utryghedsskabende' lejre, og sove under broer !!

Hvor er vi dog bare retfærdige her i Dannevang..
Puds glorien.
Igen-igen.

Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, Gitte Loeyche, Karsten Lundsby, Birte Pedersen, Bjarne Andersen, Christian Mondrup, Steffen Gliese og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hørte for et par dage siden et indslag i P1 , hvor en fra seniorbofællesskab, fra Mjølnerparken fortalte , at de skulle flyttes til en større lejlighed på Hothers Plads , her ville huslejen stige med årene men hvor meget kunne de ikke få klar besked på.
En fra Bo-Vita mente at de informerede godt og forstod ikke kritikken.
Men at beboer på Hothers Plads bliver smidt ud for at kunne huse seniorbofællesskab, taltes der intet om.

Se dog at drop denne tåbelige lov og giv de mennesker lov til at blive boende hvor de bor. Mjølnerparken var jo allerede ved at få en ændret beboersammensætning. Det var langt bedre at få bygget nogle flere små boliger der var til at betale for folk med lavindkomst ALLE steder - så ville beboersammensætningen blive blandet ALLE steder.

Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Karsten Lundsby, Karsten Nielsen, Ebbe Overbye, Steffen Gliese og Carsten Munk anbefalede denne kommentar