Analyse
Læsetid: 4 min.

Forstå forbuddet mod Loyal to Familia

Med en historisk afgørelse har en domsmandsret i Københavns Byret fredag afgjort, at bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) skal opløses
Anklagerne Lasse Biehl og Emil Folker kommenterer dommen i Københavns Byret, hvor de fik medhold i sagen om opløsning af banden Loyal To Familia. Forsvareren ankede dog straks dommen til landsretten, hvor der allerede er afsat 20 retsdage til behandling af sagen.

Anklagerne Lasse Biehl og Emil Folker kommenterer dommen i Københavns Byret, hvor de fik medhold i sagen om opløsning af banden Loyal To Familia. Forsvareren ankede dog straks dommen til landsretten, hvor der allerede er afsat 20 retsdage til behandling af sagen.

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Indland
25. januar 2020

Retten finder, at banden er en forening i grundlovens forstand og virker ved vold, og derfor kan den opløses.

Ifølge politiet er der i øjeblikket 79 medlemmer af LTF, hvoraf godt halvdelen sidder i fængsel.

LTF er ledet af den pakistanskfødte Shuaib Khan, der af Højesteret blev udvist af Danmark i seks år i november 2018.

Siden september 2018 har Københavns Politi nedlagt et foreløbigt forbud mod LTF. Det er det forbud, byretten nu har erklæret lovligt.

Retsgrundlaget for en opløsning af LTF

Grundloven fastslår i paragraf 78, stk. 1, at borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger »i ethvert lovligt øjemed«.

Stk. 2 i samme paragraf tilføjer dog, at foreninger, der »virker ved eller søger at nå deres mål ved vold (…) bliver at opløse ved dom«.

For domsmandsretten har spørgsmålet derfor først været, om LTF overhovedet er en forening i grundlovens forstand? Det kan lyde let, men er for jurister ikke så ligetil at svare på. Tilbage i 1990’erne i kølvandet på Den Store Nordiske Rockerkrig mente daværende rigsadvokat Henning Foged eksempelvis ikke, at Hells Angels eller Bandidos kunne betegnes som en forening. Ej heller, at den udøvede vold (ni døde under rockerkrigen) var sket i foreningsregi. Snarere var der tale om, at de to rockergrupper i vidt omfang havde voldelige personer som medlemmer.

Gamle venner eller voldelig forening?

LTF’s advokat, Michael Juul Eriksen, har tilsvarende i sit forsvar kørt på, at LTF er en løsere samling af personer, der har været venner siden barndommen.

»Det er min opfattelse, som jeg har sagt hele tiden, at de her mennesker har kendt hinanden siden barnsben. Man kan jo ikke forbyde mennesker at eksistere,« som han sagde til Ritzau straks efter byrettens afgørelse.

Når domsmandsretten nu er nået frem til, at LTF kan betegnes som en forening, henviser den i dommen til et organisationsdiagram og andre interne papirer, som politiet har beslaglagt under ransagninger hos LTF-medlemmer i 2013 og 2014.

Organisationsdiagrammet viser ifølge dommen, at LTF fra 2013 havde »en fast og hierarkisk struktur« med en overordnet ledelse og geografisk afgrænsede undergrupper: Blågårds Plads, Tingbjerg, Skovlunde og Kokkedal. En form for adfærdskodeks – med overskriften »LTF værdisæt?« – beskriver i stikord »fælles mål/organisering« for forskellige grupper, f.eks. »Gruppe 2: Defence/Atack«.

Retten finder, at kodekset beskriver regler for adfærd og aktivitet blandt medlemmer, der er tillagt opgaver med »Defence/Atack«.

Dertil kommer en skabelon for medlemsmapper, der skulle rumme oplysninger om medlemmets navn, cpr-nr., dato for medlemskab, afdeling, perioder med afsoning, ferie, disciplinærsager, vagtplan i klubben, uniformsstørrelse, kontingentbetaling og – ikke at forglemme – navn på medlemmets eventuelle advokat.

Politiet har også beslaglagt regelsæt om adfærd over for politiet, om påklædning, indordning i hierarkiet samt broderede mærker med titler som President, Capitan, Sergent, Nomad, Prospect og Hangaround. Af materialet fremgår det også, at LTF havde faste regler for modtagelse af penge under frihedsberøvelse.

Derfor finder retten det »ubetænkeligt« at afvise forsvarernes synspunkt om, at LTF »blot er en løs gruppering« af gamle drenge, som hjælper hinanden.

Virker LTF ved vold?

Næste spørgsmål for domsmandsretten var så, om LTF har et ulovligt øjemed, og om foreningen virker ved vold.

Her mener retten, at de kriminelle bander systematisk bruger vold og trusler om vold for at sikre sig kontrollen med lukrative illegale markeder, først og fremmest handel med euforiserende stoffer. Hvis en bande ikke vil bruge vold, bliver den fortrængt fra et område af andre bander.

»Det lægges i den forbindelse til grund, at vold er bandernes primære reguleringsmiddel,« skriver byretten.

LTF er, mener retten, etableret for at sikre sig kontrol over kriminelle markeder i områder, som banden lidt efter lidt ekspanderede til. I årene 2013-17 var LTF således i væbnet kamp med andre bander som f.eks. Værebrogruppen, Brothas, Allerød-gruppen, Black Army og Brabrandsgruppen. Kampene med flere dræbte og sårede handlede om hashmarkedet bl.a. på Nørrebro, Mjølnerparken, Tingbjerg samt i belastede boligområder i Skovlunde, Køge, Hillerød, Helsingør, Kokkedal samt det nordlige Aarhus.

Har LTF udøvet vold som forening?

Tredje spørgsmål for domsmandsretten var, om det »uden rimelig tvivl« kan lægges til grund, at den udøvede vold er udført »af foreningen LTF som sådan«. Her henviser retten til det beslaglagte materiale samt til en dom fra Østre Landsret fra 2014, hvor lederen af LTF og ni andre medlemmer blev dømt for vold af særlig farlig karakter. I den sag indgik det, at lederen på et tidspunkt under overfaldet på to tilfældige unge havde råbt »stop«.

Derudover henviser retten til, hvad domstolene i ikke færre end 14 tidligere sager har lagt til grund om de anklagedes forhold til LTF.

Opsummerende konkluderer retten, at det eneste formål med etablering af LTF i 2013 har været ved hjælp af grov vold, herunder skydevåben, at få kontrol over hashmarkeder. »Retten finder på den baggrund, at der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at opløse LTF ved dom.«

Hvad bliver næste skridt?

Advokat Michael Juul Eriksen ankede kort efter afgørelsen fredag dommen. Han udtalte til Ritzau, at hans holdning er, »at effekten af det her måske ikke er så voldsomt stor, ud over at man ikke lige kan se bestemte tøjgenstande på gaden«.

Sagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019 og har strakt sig over 27 retsdage. Der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet flere end 13.000 rapportsider.

Der er allerede afsat omkring 20 retsdage i Østre Landsret fra september til at behandle anken.

Han forudser, at spørgsmålet om opløsning af LTF vil ende i Højesteret.

»Det tænker jeg, at den tabende part i landsretten vil forsøge på,« siger han til Ritzau.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Totalitarismens forbudsdiskussioner er ganske enkelt fordummende; glimrende illustreret ved vore anklagemyndigheder, som ikke kerer sig om de dybereliggende årsager til bl.a. vold og bandekriminalitet i vores (by)samfund - og ved sentimentaliserende forsvarsadvokater, som prøver at individualisere sammenhængene.

Gert Romme, Alvin Jensen, Ole Frank og Erik Winberg anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Bare smid den slags ud af landet. De hører ikke hjemme her. De vil ikke blive savnet.

Per Torbensen, Henrik Andersen, Flemming Olsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Grundlovens § 78, stk. 2 har været i sving og her står da rigtignok også, at foreninger kan opløses ved dom, når der anvendes vold og anden strafbar påvirkning i anstrengelserne for at nå sine mål.

Men mon ikke giverne af Grundloven har ment noget andet end at give mulighed for at forbyde kriminelle ”foreninger”. Der er jo knyttet en bestemt betingelse til muligheden for opløsning, nemlig den, at det gælder foreninger der vil påtvinge andre en bestemt mening eller orden på, det politiske plan. For som der står, så gælder bestemmelsen - anderledes tænkende.

Peter Søndergaard, Gert Romme, Alvin Jensen, Ole Frank, Thomas Tanghus og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

Jeppe Lindholm, skal vi så ikke også landsforvise skattespekulanter i den høje ende, hvidvaskere og etnisk danske narkohandlere? Vi kan vel lige så godt løbe hele Gøg og Gokke-linen ud, nu vi er så godt igang.

Egon Stich, Gert Romme, Anders Sørensen, Alvin Jensen, Ole Frank, Thomas Tanghus og Erik Winberg anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvem bliver de næste???
Hørte tidligere justitsminister S.Pape Poulsen sige i P1 , at han var så glad og når sagen var færdig i Højesteret, som den nok vil gå til, så var vejen banet til flere forbud.

Alvin Jensen, Ole Frank, Thomas Tanghus, Erik Winberg og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Igen er det ren signal lovgivning.

Frigiv nu cannabissen.

Think smart, not hard.

Alvin Jensen, Ole Frank, Thomas Tanghus og Erik Winberg anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Hanne Utoft. Den dag kommer, hvor man for alvor skal tage stilling til, hvor ens loyalitet ligger - Jeg har aldrig været i tvivl om min. Og jeg bliver det heller aldrig.

Flemming Olsen

De næste bliver måske diverse bikerklubber som Hells Angels, Bandidos mv. Uhadada…
.

Jeppe Lindholm - er det hos HA eller noget synkronsvømning?

Hanne Utoft, Anders Sørensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Jacob Nielsen

Altså, medmindre man er medlem af en bande, eller på anden måde har sympati for en, må dommen vel være til det bedre. Ligesom målet forhåbentligt må være at Danmark bliver helt bandefrit.

Jeg har personligt svært ved at se hvordan man kan være imod dommen, og samtidig gerne vil fjerne banderne i Danmark.

Dorte Sørensen

Dommen kan vel ikke forbyde at disse gamle venner/bekendte fra skole og ungdom at mødes. Eller hvad. Hvis ja så bliver det rigtigt farligt for det danske samfund, hvis samfundet kan bestemme hvem "man" må ha' som venner og hvem "man" må tale og være sammen med.

Domsafgørelsen hviler på et idiotisk-populistisk og underbegavet lovgrundlag.

Tror lovgiverne virkelig, at en forening ophører og opløser sig selv, blot fordi loven påbyder det?

Den samme "løsning" kan også benyttes overfor ubekvemme "politiske" grupperinger, der bygger på omdannelse af samfundet via vold.

Hvis man lader disse grupperinger være lovlige, har man en vis indsigt med dem. Men hvis man forbyder dem, fortsætter de blot deres aktiviteter i det skjulte - og denne gang fuldstændig skjult.

Ole Frank, Holger Madsen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Uanset om man er socialist eller burgøjser, så må man vel gå ind for at grundloven overholdes og respekteres.

Jeg går ind for at alle "foreninger" der virker ved vold eller kriminalitet bekæmpes videst muligt og gerne opløses. Dette uanset hvilke hudfarver, eller andet der er involveret.

At forsvare foreninger som f.eks LTF eller HA går over min forstand.

Put forbryderne i fængsel og smid derefter folk med andet statsborgerskab ud af landet. Danske statsborgere , uanset hudfarve eller andet, hænger vi nok på. (Måske)

Carsten Hansen

Men bortset fra det, så bør enhver der entrerer et dansk fængsel som straffet, tilbydes et resocialiseringsprogram. Dette uanset hvilken forbrydelse man har begået.
Langestraffe uden mål giver ingen mening hvis vi ønsker at folk skal kunne fungere i samfundet fremover.
Forebyggende arbejde så unge ikke ender i kriminalitet er ligeledes et must.

Men vanekriminelle rockere/indvandrerbandemedlemmer, der ikke viser tegn på interesse for et liv uden kriminalitet, skal jagtes i en uendelighed ; Dette uanset hvor mange nye "foreninger" de danner.