Pensionsselskaber stopper investeringer i skattelyet Caymanøerne efter sortlistning

Milliarder af danskernes pensionskroner er investeret i selskaber med adresse på Caymanøerne. Men efter at EU har sat øerne på den sorte liste over skattely, vælger en række pensionsselskaber nu at afstå fra nye investeringer. Pensionsselskaberne burde have droppet Caymanøerne for længst, mener ngo’er
Caymanøerne er nummer ét på listen over skattely i organisationen Tax Justice Networks Financial Secrecy Index. Alligevel er det først nu, hvor EU har sortlistet skattelyet, at de danske pensionsselskaber dropper nye investeringer i selskaber med adresse på Caymanøerne.

Caymanøerne er nummer ét på listen over skattely i organisationen Tax Justice Networks Financial Secrecy Index. Alligevel er det først nu, hvor EU har sortlistet skattelyet, at de danske pensionsselskaber dropper nye investeringer i selskaber med adresse på Caymanøerne.

Hans Leijnse

Indland
24. februar 2020

Når danskernes pensionspenge skal investeres i infrastruktur, ejendomme og skove, sker det ofte i selskaber med adresse på Caymanøerne. Lige indtil nu.

Efter at EU’s ministerråd tirsdag besluttede at sætte det britiske oversøiske territorium på unionens officielle sortliste over skattely, vil en lang række danske pensionsselskaber afholde sig fra at foretage nye investeringer gennem selskaber på øerne.

Det viser en rundspørge, som Information har foretaget.

»Så længe EU mener, at Cayman skal være blacklistet, vil vi ikke lave nye investeringer der,« siger ATP’s skattechef, Lars Toft.

»Det er et rigtigt fint initiativ, at EU vil bekæmpe aggressiv skatteadfærd. Det her er et af vores bidrag i den kamp.«

Informations rundspørge omfatter 11 danske pensionsselskaber. Ti af pensionsselskaberne oplyser, at de fremover vil afholde sig fra at foretage nye investeringer i såkaldt illikvide aktiver som for eksempel infrastruktur, ejendomme og skove via selskaber hjemmehørende på Caymanøerne. Danica Pension meddeler, at man vil tage sagen op til genovervejelse.

FAKTA: Disse pensionsselskaber har vi spurgt

Information har spurgt 11 danske pensionsselskaber, hvilken konsekvens de vil drage af EU's sortlistning af Caymanøerne. Ti af dem oplyser, at de vil afholde sig fra nye investeringer gennem øerne, mens Danica Pension nu vil tage spørgsmålet op til genovervejelse.

De adspurgte pensionsselskaber er:

 • ATP
 • Danica Pension
 • Industriens Pension
 • Lægernes Pension
 • P+
 • PensionDanmark
 • PFA
 • PKA
 • Pædagogernes Pension (PBU)
 • Sampension
 • Velliv

Det er et åbent spørgsmål, hvor længe Caymanøerne vil stå opført på EU’s sortliste. Tidligere har det eksempelvis affødt kritik, at Bermuda blev taget af listen efter bare nogle få måneder.

Men foreløbig får tiltaget mærkbar betydning for pensionsselskabernes måde at investere på. For ligesom andre investorer har de benyttet sig af Caymanøerne i stor stil. Eksempelvis havde ATP i 2017 investeret omkring 17,5 milliarder kroner i selskaber på Caymanøerne, svarende til 15 procent af selskabets illikvide investeringer. Ved udgangen af 2019 var beløbet vokset til 23,6 milliarder kroner.

På linje med andre pensionsselskaber understreger ATP over for Information, at de ikke har haft nogen skattemæssig fordel af at investere gennem øerne, men har gjort det, fordi »mange internationale fonde vælger at placere sig her«.

For P+, der har knap 100.000 ingeniører, jurister og økonomer som medlemmer, har sortlistningen af Caymanøerne allerede fået konsekvenser for en potentiel ny investering, som pensionskassen var ved at vurdere.

»Vi er gået i dialog med den pågældende kapitalforvalter om at ændre investeringens struktur, så Cayman Islands ikke bliver anvendt i strukturen,« oplyser presseafdelingen i P+.

Skattely nummer ét

Ikke desto mindre får pensionsselskaberne kritiske ord med på vejen fra organisationen Oxfam IBIS.

»Caymanøerne er et af verdens allerværste skattely. Vi kan ikke rigtig forstå, hvorfor det har taget så lang tid for pensionsselskaberne at indse, at det er problematisk at investere der,« siger skattespecialist Christian Hallum fra Oxfam Ibis.

Han henviser til, at Caymanøerne er nummer ét på listen over skattely i organisationen Tax Justice Networks såkaldte Financial Secrecy Index, og kalder det paradoksalt, at det er EU’s liste, der nu får pensionsselskaberne til at handle.

»EU’s skattelyliste er en joke. Kriterierne er alt for svage, og af politiske grunde går den fuldstændig uden om de mere magtfulde skattely og EU-medlemmer som Luxembourg,« siger Christian Hallum.

»Vi synes ikke pensionsselskaberne bare kan forholde sig til, hvad EU-landene kan blive enige om. De må selv tage stilling til, hvilke lande de mener er ansvarlige at investere igennem.«

– Men pensionsselskaberne siger jo, at de ikke udnytter Caymanøerne til at få en skattefordel. Hvis det er rigtigt, hvad er så problemet?

»Det kan godt være, at pensionsselskaberne ikke selv fifler med skatten, men det er svært for dem at sikre, at deres samarbejdspartnere ikke gør. Samtidig eksisterer de her skattely kun, fordi investorer og virksomheder bruger dem. Pensionsselskaberne siger selv, at de vil arbejde for at fremme ansvarlig skat, og hvis man vil det, bør man ikke være med til at understøtte et sted som Caymanøerne.«

Rettidig omhu?

Christian Hallum bakkes op af Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke.

»Mest af alt viser det her, at pensionsselskaberne ikke har udvist rettidig omhu, da de lavede investeringerne. Det har hele tiden stået klart, at Cayman er et af verdens værste skattely – hvis ikke det værste,« siger han.

»Jeg har ingen grund til at tro, at nogen af pensionsselskaberne bruger Cayman til at undvige skat, men det gør mange andre – sandsynligvis også nogle af pensionsselskabernes samarbejdspartnere. Hvis man tager skattelyproblematikken alvorligt og vil undgå at bidrage til skatteundvigelse, så skal man ikke understøtte de lande, der lever af systematisk at stjæle skattebase fra andre lande.«

ATP’s skattechef, Lars Toft, afviser, at pensionsselskabet skulle have gjort noget forkert ved tidligere at have investeret gennem Caymanøerne.

»Vi laver altid grundige undersøgelser for at sikre os, at der ikke er aggressiv skatteplanlægning i de investeringer, vi indgår i,« siger han.

– Er det værre at investere i Cayman end i eksempelvis et skattelyland som Luxembourg, der som EU-medlem aldrig vil komme på EU’s sortliste?

»Det væsentlige for os er, at vi ikke indgår i investeringsstrukturer, der gør brug af aggressiv skatteplanlægning. EU-listen er bare en af de mange faktorer, vi kigger på.«

Beholder investeringer

For de fleste af pensionsselskaberne er udelukkelsen af Caymanøerne en konsekvens af det fælles skattekodeks, som ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA sidste år tog initiativ til, og som syv andre pensionsselskaber siden har tilsluttet sig.

Med kodekset har pensionsselskaberne forpligtet sig til ikke at »investere i holdingselskaber, der er indregistreret eller skattemæssigt hjemmehørende i« lande, der »på investeringstidspunktet« står på EU’s sortliste.

Men også pensionsselskaber, der ikke har tilsluttet sig det fælles kodeks, har tænkt sig at afstå fra nye investeringer gennem Caymanøerne, viser Informations rundspørge. Det gælder både PKA og Sampension.

Danica Pension, der også står uden for det fælles kodeks, svarede i første omgang Information, at investeringer gennem Caymanøerne fremover ville blive »genstand for øget opmærksomhed for at sikre at investeringen er underlagt en korrekt beskatning«. Med andre ord lagde pensionsselskabet altså op til at fortsætte med at investere via øerne.

Men efter at Information gjorde Danica opmærksom på, at selskabet var det eneste af de adspurgte pensionsselskaber, der havde tænkt sig at fortsætte praksissen, har pensionsselskabet fremsendt et nyt svar. Her skriver investeringsdirektør Poul Kobberup, at Danica nu »vil revurdere« sin »holdning til eventuelle fremtidige investeringer gennem Caymanøerne«. Han tilføjer, at Danica »for nuværende« ikke har nogen planer om nye investeringer gennem Caymanøerne.

Ingen af de pensionsselskaber, Information har været i kontakt med, ønsker på nuværende tidspunkt at skille sig af med deres eksisterende investeringer.

»Vi kan ikke komme ud af de eksisterende illikvide fonde uden at påføre vores medlemmer betydelige tab,« forklarer Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i Pædagogernes Pension (PBU), der har cirka 4,5 procent af sine illikvide investeringer investeret gennem Caymanøerne.

»Et stort revisionshus har i øvrigt for to år siden grundigt undersøgt de meget få fondskonstruktioner, vi er investeret i, der anvender de såkaldte skattelylande – og vi kan herfra, med stor sandsynlighed, konstatere, at der ikke her har været anvendt uansvarlig skattepraksis.«

Den sorte liste: Er dine pensionspenge investeret ansvarligt?

Informations har kortlagt de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Det er den hidtil mest omfattende kortlægning af sin slags. I denne serie sætter vi fokus på, om din pensionsopsparing er investeret ansvarligt, og på hvordan pensionsselskaberne kan bruge deres medejerskab til at påvirke kontroversielle virksomheder.

Du kan også selv tjekke hvad dine pensionskroner er investeret i og få hjælp til at skrive til dit pensionsselskab.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Egentlig ikke overraskende, for pensionsselskaberne har ingen moral overhovedet. Og det ses også i, at pensionsselskaberne satser penge i sort og utidssvarende energi.

Men det er slet ikke overraskende i netop disse år, hvor et af økonomiens styrehåndtag har ført renten helt i bund og ofte negativ. For så bliver det ualmindelig svært at præstere et overskud af opsparernes penge.

Så længe EU mener, at Cayman skal være blacklistet, vil vi ikke lave nye investeringer der,« siger ATP’s skattechef, Lars Toft.

Ingen NYE investeringer!!

Arne Lund, Gert Romme, Steen Obel og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

En tanke værd til EU-modstanderne: Føst når EU sortlister, ta's det alvorligt af dem som ku' ha' lyttet til hjemlige ngo'er foinden...

Ja nu er der jo også en lang række andre lande med skattely og hemmeligholdelse af oplysninger som burde være transparente hvor selskaberne har mulighed for at gemme sig.- kan det overhovedet undgås at investere i noget der ikke har forbindelser til skattely inc. Jeg har min tvivl..

"In this special extended Taxcast, Naomi Fowler takes you on a whistle-stop guided tour on an express train around the world with some of the Tax Justice Network team, looking at the worst offenders selling secrecy services according to the latest Financial Secrecy Index results What can nations do to protect themselves and their populations from financial and legal secrecy?"

Top 10 liste over verdens værste

1. Cayman Iland
2. USA
3 Schweiz
4 Hong Kong
5. Singapore
6. Luxembourg
7. Japan
8. Holland
9. Jomfruøerne
10. De forenede Arabiske Emirater

https://www.taxjustice.net/taxcast/edition-98-financial-secrecy-index-wh...

Fint nok - til en begyndelse. Er det pay back overfor UK, der har forladt det gode EU-selskab? Kan vi forvente, at så kommer også de øvrige - talrige engelske skattely i og udenfor Europa med på listen? Og måske endda at vi en skønne dag også medtager EU's egne skattely: Luxembourg, Holland, Malta, Cypern, Andorra, Monaco osv.
Måske omfatter pensionskassernes boykot også at deres højtlønnede ansatte og chefer afstår fra at sende penge i skattely.