Portræt
Læsetid: 12 min.

Portræt af Josephine Fock fra Alternativet: »Hun slæber et spor af konflikter efter sig«

Meningerne om Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, er delte. Nogle ser hende som en »målrettet dame«, der ved, hvad hun vil. Andre tegner et billede af en uforudsigelig og konfliktskabende person, som kan eksplodere i raseri
»Hun har været fuldstændig overfusende og intimiderende i sin opførsel,« siger et tidligere folketingsmedlem om Josephine Fock.

»Hun har været fuldstændig overfusende og intimiderende i sin opførsel,« siger et tidligere folketingsmedlem om Josephine Fock.

Indland
22. februar 2020

Mange gange ser man det ikke komme. Det spiller ingen rolle, om man befinder sig i et lukket rum eller på Christiansborgs gange blandt kolleger og andre politikere. Josephine Fock kan pludselig bryde ud i raseri, og når det sker, har hun ofte fingeren helt oppe i ansigtet på én. Flere har stået grædende tilbage.

Sådan beskriver en række kilder Josephine Fock, der på et ekstraordinært landsmøde den 1. februar efter flere ugers kampvalg blev valgt af Alternativets medlemmer som partiets nye leder.

Flere kilder fortæller for eksempel, at Josephine Fock har overfuset folk i det offentlige rum – verbalt og af og til også fysisk. De beskriver hende som uforudsigelig, manipulerende og konfliktskabende. Og mange beretter om at være blevet kørt ned psykisk.

»Hun har været fuldstændig overfusende og intimiderende i sin opførsel,« som et tidligere folketingsmedlem siger.

»Hun kan gå fra nul til 100 og eksplodere i raseri,« siger en tidligere medarbejder.

Josephines Focks første uger som politisk leder har været præget af negative historier om hendes person. Flere medier har beskrevet, hvordan Josephine Fock er upopulær blandt nogle medlemmer og ansatte i Alternativet – blandt andet på grund af sin ledelsesstil.

Samtidig har man kunnet læse om personer med tilknytning til partiet, der har meldt sig ud eller har forladt deres poster efter valget af Josephine Fock. Omvendt er det blevet betonet, at Josephine Fock nyder stor opbakning i baglandet.

Josephine Fock

  • Født 1965 i Aarhus. Ansat i fagbevægelsen 1994-2015. Senest som sekretariatschef i OAO, Offentlige Ansattes Organisationer, 2007-2015.
  • Folketingsmedlem for Alternativet i Østjyllands Storkreds, 18. juni 2015–31. oktober 2018, hvor Josephine Fock bl.a. var finansordfører, retsordfører, udlændingeordfører, integrationsordfører, indfødsretsordfører og grundlovsordfører. Forkvinde for Alternativets folketingsgruppe 2015-2017.
  • Fra 2018-2019 ansat som direktør for integrationsafdelingen i Dansk Flygtningehjælp.
  • Valgt til politisk leder af Alternativet 2020.

Information har været i kontakt med 23 kilder fra forskellige dele af Danmark, der på den ene eller anden måde har arbejdet sammen med Josephine Fock i hendes tid som folketingsmedlem fra 2015-2018. Nogle har stadig tilknytning til Alternativet, andre har ikke.

De fleste kilder har udtalt sig på betingelse af anonymitet, men flere af dem har uafhængigt af hinanden beskrevet de samme hændelsesforløb over for Information. De konkrete episoder er desuden blevet forelagt andre kilder for at få hændelsesforløbet bekræftet.

Størstedelen af kilderne bekræfter billedet af Josephine Fock som en kollega og leder, der kan være ubehagelig at arbejde med.

Information har desuden set en række interne mails sendt mellem folketingsmedlemmer, hovedbestyrelsen, ansatte på Christiansborg og medarbejdere i Alternativets landssekretariat. Mailene er skrevet i perioden 2016-2017, hvor Josephine Fock som gruppeforperson var en del af den daglige politiske ledelse. Mailene indeholder klager over hendes adfærd samt konkrete hændelser, hvor afsender mener, hun har skabt konflikter og talt usandt om kolleger.

Nogle af mailene beskriver, at ansatte har været bange, nervøse eller haft ondt i maven over at møde på arbejde som følge af Josephine Focks hårde ledelsesstil. De kan ikke citeres af hensyn til kildebeskyttelse, men dokumenterer, at konflikten i Alternativet ikke er opstået i kølvandet på partiets formandsvalg. Den har eksisteret i årevis.

Oplysningerne i denne artikel er blevet forelagt Uffe Elbæk, som er vidende om episoderne. Nogle har han overværet, mens han har haft kendskab til andre i sin egenskab af partileder. Han har ikke yderligere kommentarer.

Josephine Fock har set denne artikel før publicering og skriver i en mail:

»Jeg er naturligvis dybt berørt over de påstande, som fremføres i artiklen. Jeg har flere gange erkendt, at jeg ikke var den bedste version af mig selv på det tidspunkt på grund af de mange personsager, der var, og det store pres, vi alle var underlagt. Men jeg kan ikke genkende det billede og de situationer, som Information tegner af mig.«

Information tegner her et portræt af den tidligere fagforeningskvinde, der nu er strøget til tops i det lille parti.

’Bitch, don’t kill my vibe’

En januardag i 2017 havde en ansat hos Alternativet delt et opslag på partiets sociale medier med ordene »bitch, don’t kill my vibe«. Opslaget var en reference til rapperen Kendrick Lamars storhit, som Dansk Ornitologisk Forening brugte som ordspil i en kampagne for bevarelsen af fuglearten viben. Med opslaget ville Alternativet vise, at partiet bakkede op om budskabet.

Josephine Fock blev imidlertid så rasende over brugen af ordet »bitch«, at hun hev medarbejderen fra kontoret og ud på gangen, hvor hun råbte ad personen og efterlod vedkommende »meget rystet« tilbage, siger en tilstedeværende kilde.

Episoden chokerede de tilstedeværende, fortæller i alt fire kilder uafhængigt af hinanden.

»Vi var flere, der stak hovederne ud af vores kontorer, og ikke forstod, hvad der skete. Vores kollega fik simpelthen et møgfald midt i plenum,« siger den ene om episoden.

Noget lignende skete en sommer, da partiet skulle skifte kontorpladser. En medarbejder havde lavet et udkast til ny kontorfordeling, men Josephine Fock var utilfreds med forslaget og overfusede medarbejderen midt på gangen og gav personen »en ordentlig skideballe«, som en kilde formulerer det.

»Hun fulgte efter ham ind på kontoret, smækkede døren og råbte og skreg ad ham,« siger vedkommende.

Det bekræftes af tre andre.

Josephine Focks vrede i situationen skyldtes, at hun ikke ville have et ringere kontor end det, Uffe Elbæk skulle sidde i, fortæller en kilde.

»Vi var mange ansatte, og vi havde kun få kontorer, så vi var nødt til at rykke sammen og være flere på hvert kontor,« siger kilden.

Et tidligere folketingsmedlem fortæller, at Josephine Fock engang overfusede vedkommende foran andre partiers ordførere. Det skete, mens Folketinget behandlede et lovforslag, som folketingsmedlemmet var ordfører på. Vedkommende skulle snart på talerstolen, men måtte i stedet forlade salen med en vred Josephine Fock i hælene. Selv om folketingsmedlemmet fortrak til et mødeværelse, fulgte Josephine Fock efter og fortsatte med at skælde ud.

»Jeg tror ikke, at hun i dag ville kunne huske den episode. Det er en stil, som er naturlig for hende,« siger det tidligere folketingsmedlem.

I september 2018 forlod Josephine Fock Alternativets folketingsgruppe til fordel for en stilling som direktør i Dansk Flygtningehjælp, hvor hun efterfølgende var ansat i et års tid.

Alternativets landsmøde i Odense i 2015.

Alternativets landsmøde i Odense i 2015.

Asbjørn Sand

En række kilder beretter, at Josephine Fock i flere situationer også har rusket i folk, når hun er blevet vred. Eksempelvis under Alternativets årsmøde i Odense i 2015. På et tidspunkt blev Josephine Fock så utilfreds med ordstyreren, at hun omme bag scenen ruskede i vedkommende og gav en skideballe »af en anden verden«, som en tilstedeværende kilde fortæller. Det bekræftes af to andre tilstedeværende kilder uafhængigt af hinanden.

En anden tilføjer, at »hun har rusket i frivillige og gjort folk bange, hvis de ikke gav sig 100 procent«, hvilket bekræftes af andre kilder.

I alt beskriver fire kilder over for Information, at de med egne øjne har set Josephine Fock gribe fysisk fat i folk, når hun er blevet vred på dem. En femte kilde tilføjer, at han ikke selv har oplevet Josephine Fock ruske i andre, men at »hun er fysisk grænseoverskridende«.

»Hun kan være helt oppe i ansigtet på én med sin finger og stå og råbe,« siger kilden.

Josephine Fock skriver til Information, at »de konkrete personsager er løst, og jeg har ingen intentioner om at videreføre potentielle konflikter. Derfor ønsker jeg ikke at kommentere nogen af anklagerne. De mennesker, som stadig måtte have en konflikt med mig, vil jeg meget gerne mødes og snakke med, så vi kan se fremad. Eventuelle fortsatte personkonflikter skal på ingen måde overskygge Alternativets projekt. Jeg har fået et stort mandat fra medlemmerne til at videreføre Alternativet som det grønne parti, der ønsker en reel grøn omstilling af Danmark, og det er det, jeg vil arbejde for, sammen med alle dem, der vil være med«.

Blå af raseri

Det tidligere folketingsmedlem Christian Poll, der arbejdede sammen med Josephine Fock i Folketinget, siger, at han »ikke selv har oplevet« Josephine Fock overfuse og skælde voldsomt ud på andre.

»Jeg har hørt, nogle påstå det. Men ingen vil sige, hvad det handler om. Jeg har aldrig selv oplevet noget i den retning,« siger Christian Poll, der tværtimod oplevede Josephine Fock »som en utroligt god samarbejdspartner«.

»Hun er en sindssygt dygtig forhandler, og hun er meget målrettet. Jeg er glad for, at hun skal være vores politiske leder. Hun brænder for baglandet,« siger han.

Carolina Magdalene Maier, som også sad i Folketinget med Josephine Fock, har heller aldrig overværet hende overfuse andre mennesker. 

»Hun er en bestemt leder, men jeg har aldrig oplevet hende som ubehagelig,« siger hun.

En tidligere politiker, der har mødt Josephine Focks temperament, er Anders Stjernholm, som var folketingsvikar for Ulla Sandbæk fra november 2017 til marts 2018. Han ser mere temperament som noget, der kommer med jobbet.

Da det i februar 2018 kom frem, at daværende Venstre-profil Jakob Engel Schmidt havde kørt bil med kokain i blodet, slog Venstre hurtigt hånden af ham. I den forbindelse udtalte Anders Stjernholm til MetroXpress, at Venstre godt kunne være lidt mere nådige over for en mand, som havde det svært.

Den udtalelse faldt Josephine Fock for brystet.

»Hun kom ind på mit kontor blå af raseri. ’Du blåstempler spritkørsel,’ sagde hun. Jeg tænkte dengang, at det kom med jobbet som politiker, at man er temperamentsfuld. Og det gør jeg sådan set stadig,« siger han.

Ifølge kilder har Alternativet tilbudt og betalt for professionel hjælp til et folketingsmedlem, der var stresset over Josephine Focks måde at forholde sig til andre på.

Det nu tidligere folketingsmedlem, som ønsker at være anonym, bekræfter i dag at have modtaget professionel hjælp som følge af Josephine Focks hårde ledelsesstil. Vedkommende ønsker dog ikke at kommentere sagen nærmere.

Mikkel Nørskov Kjær var sekretariatschef i Alternativet fra januar 2014 til slutningen af 2017. Han blev ifølge et interview i Jyllands-Posten med daværende gruppeforperson René Gade i november 2017 »opsagt«.

Mikkel Nørskov Kjær bekræfter i dag, at han i sin tid som sekretariatschef modtog flere klager fra medarbejdere og politikere over Josephine Fock. Klagerne handlede blandt andet om, at hun overfusede medarbejdere og udtalte sig på vegne af andre ordføreres politikområder. Han har ingen yderligere kommentarer.

En målrettet dame

54-årige Josephine Fock er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og havde i mange år været forhandlingschef i fagbevægelsen, inden hun i 2015 blev valgt ind i Folketinget efter Alternativets kanonvalg. Fra topfolk i fagbevægelsen får hun positive skudsmål.

Bente Sorgenfrey, som er ansvarlig for internationalt arbejde i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, kalder Josephine Fock »en målrettet dame, der ved, hvad hun vil«.

»Hun er god til at samle folk om et projekt som for eksempel overenskomstforhandlinger. Hun har holdt pladsen i mange år, så der har været opbakning til hende,« siger Sorgenfrey.

Et lignende indtryk har Flemming Vinther, mangeårig chefforhandler for OAO, Offentligt Ansattes Organisationer, hvor Josephine Fock var sekretariatschef i otte år, inden hun kom i Folketinget. Han oplevede hende »som ekstremt professionel«:

»Hun var min højre hånd. Hun er målrettet, professionel, og ja, hun kan godt have en vis utålmodighed. Men i forhandlerkredse er det ikke en negativ værdi. Har hun kant? Ja. Kan man slå sig på hende? Ja, det kan man godt,« siger Flemming Vinther, som aldrig har oplevet, at Josephine Fock skulle have overfuset politikere eller ansatte.

Da Alternativets ni nye folketingsmedlemmer efter valget i 2015 skulle flytte ind på Christiansborgs grønne gang, havde partiet formuleret seks kerneværdier – blandt andet »empati« og »ydmyghed«.

Men da Josephine Fock forlod Folketinget i 2018 for at blive direktør i Dansk Flygtningehjælp, mente mange medarbejdere og folketingsmedlemmer, at hun havde forbrudt sig mod netop disse værdier.

Mange kilder erindrer, at Josephine Fock pludselig kunne finde på at råbe ad de fagmedarbejdere, Alternativet havde ansat. En af dem fortæller om at være blevet ringet op midt om natten af Josephine Fock, der »flejnede ud« over et notat, hun var utilfreds med.

Adspurgt om, hvorvidt Josephine Focks ageren i Alternativet ikke blot har skyldtes, at hun har været frustreret over manglende rammer i partiet, svarer en af Informations kilder:

»Sagtens. Vi var alle sammen bindegale på et eller andet plan, og det var meget svært at lave ledelse. Procedurer, struktur og orden manglede i Alternativet, og det var nok ikke gået i fagbevægelsen. Det er nok det, hun indimellem har kæmpet med.«

Et spor af konflikter

Flere af Informations kilder mener, at Josephine Fock har spillet en rolle i forhold til at skabe konflikter internt i partiet. De peger på partiets sommergruppemøde i 2017, hvor fronterne i ledelsen var trukket hårdt op.

For at skabe ro på de indre linjer hyrede partiet to krisekonsulenter til en pris af over 100.000 kroner. Kompromiset i magtkampen blev, at både Josephine Fock og Rasmus Nordqvist måtte trække sig fra den daglige politiske ledelse.

Kilden til konflikten var blandt andet et brev, som fem medarbejdere havde sendt til ledelsen før sommerferien, hvori de efterlyste mere struktur i hverdagen og til gengæld mindre »larm«, mindre »rod i arbejdsgangene« og mindre »festkultur«.

Brevet skulle dog ikke læses som et konfrontatorisk oprør mod ledelsen, fortæller en af afsenderne, der ønsker at være anonym, i dag. Men ifølge vedkommende og flere andre kilder brugte Josephine Fock senere brevet ved at bringe det op internt på møder i, hvad de ser som forsøg på at skabe en større konflikt i organisationen.

Kilderne vurderer, at formålet var at stække Uffe Elbæk, som på et møde tidligere på sommeren havde meldt ud, at den politiske ledelse med Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist og Josephine Fock skulle konstitueres på ny.

Tidligere folketingsmedlem Ulla Sandbæk og andre husker, at Rasmus Nordqvists afgang var et krav fra Josephine Fock, som ellers ikke ville trække sig som gruppeleder.

»Det skulle se ud, som om man byttede rundt på hele ledelsen. Hun truede altid med at gå til pressen, hvis ikke hun fik sin vilje. Mit indtryk var, at hun havde øjnene stift rettet mod Uffes post,« siger Ulla Sandbæk.

Udadtil blev manøvren forklaret med et behov for større fokus på klimadagsordenen, som Rasmus Nordqvist skulle varetage som partiets nye klimaordfører. I offentligheden foregik rokaden også nogenlunde fredeligt, men internt har episoden skabt modsætninger i partiet, der stadig findes i dag.

»Josephine Fock slæber et spor af konflikter efter sig,« siger en kilde.

Syv kilder fortæller også om, at Josephine Fock især kunne blive rasende på partiets pressefolk, hvis andre folkevalgte optrådte i pressen – eksempelvis i DR2’s Deadline. Og hun lagde vægt på at være ordfører for politikområder med stor mediedækning. Eksempelvis udlændingeområdet, som hun overtog fra Ulla Sandbæk.

Konflikterne i Alternativet kredser dog ikke kun om Josephine Fock. Blandt medarbejdere, politikere og medlemmer har der ofte været udtrykt stor utilfredshed med festkulturen i partiet. Særligt ledelsen under Uffe Elbæk og hans inderkreds har været stærkt kritiseret for soloridt, kammerateri og topstyring. Kritik fra blandt andre Stine Bardeleben Helles, der trak sit kandidatur til Københavns Borgerrepræsentation i protest.

»Den professionelle kerne i parti og organisation tager bevægelsen som gidsel, hver gang der er magt og indflydelse på spil,« skrev hun i august 2017 i en mail til partitoppen, som senere blev lækket til netmediet Altinget.

Flere kilder, som har bidraget til denne artikel, retter også kritik af ledelsen under Uffe Elbæk for at være for konfliktsky. De mener blandt andet, at ledelsen fejlede ved ikke at gribe ind over for problemer i organisationen – herunder Josephine Focks behandling af andre.

Uffe Elbæk har ikke ønsket at kommentere kritikken af ledelsen.

Det tidligere folketingsmedlem Pernille Schnoor, som i dag har forladt Alternativet, blev forundret, da hun skiftede fra Socialdemokratiet til liste Å og skulle samarbejde med Josephine Fock.

»Jeg skiftede jo netop fra et parti med en traditionel hård kultur. Det, som vi i Alternativet kaldte en gammelpolitisk kultur. Så jeg forventede ikke at skulle opleve noget tilsvarende i Alternativet,« siger hun i dag til Information.

Flere centrale profiler i partiet har siden Josephine Focks comeback i toppen af Alternativet trukket sig fra deres poster. Først var det Rasmus Nordqvist og Leila Stockmarr, der trak sig fra deres fremtrædende roller som henholdsvis politisk ordfører og talsperson for hovedbestyrelsen. Et par dage senere mistede Alternativet sin plads i Svendborg Byråd, da Karl Magnus Bidstrup meldte sig ud af partiet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Fra gemmeskuffen, 5/12-2015:

En stemme fra graven, et profetisk gravskrift?

I så fald var det såmænd ikke 'villet' fra denne hånd. Ikke just et ønskescenarium..Blot var der tegn i tiden, ikke mindst på foretagendets liden holdbarhed. Det er i sandhed en skam, isoleret set. Og dog har kampen vel ikke været helt forgæves..

Tankerne er tænkt, bevægelserne ikke uden bølgeeffekt, status quo's insisterende modstand - med tråde rækkende helt frem til 22/2-2020 - til trods..

At Dagbladet Information skulle vise sig villig til at indtage podiet på bødlens plads, var dengang i 2015 ikke til at forudse..I det mindste ikke for undertegnede misantrop. Og dog giver det hele mening..Spøjst, ikke? ;)
--

December - et Melodrama i 24 akter:

Dramatis personae
Herr Sortseer
Herr Hviidjuul
Hunden Jasper (som stadig er udstoppet, men dog spiller en vis rolle)

Akt V

Herr Sortseer
Er du der?

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
Du er der da, er du ikke?

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
Der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Noget, jeg aldrig rigtig fik sagt. Åh, nej, det er fjollet, det her..

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
Sagen er den, at...Jeg...Nej, tag dig nu sammen menneske...Jeg holdt jo så uendeligt meget af dig, Jasper... Jeg holder så meget af dig.. Der, så er det sagt!

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
Husker du første gang vi mødtes? På internatet på Bellavej? Det gør jeg! Som var det i går. Da jeg satte mig ned på hug, ved det lille bur i hjørnet, og kiggede ind gennem tremmerne. Det var mørkt derinde, og jeg kunne ikke se andet end et omrids..som en lille bunke klude, der lå sammentrykket der...helt inde i hjørnet. En lille bunke klude, som nogen havde smidt væk. Jeg sad længe der, Jasper. Længe sad jeg der. Det var som om tiden stod stille. Alt blev stille. Og så pludselig hørte jeg det.. Dit uregelmæssige, spæde åndedræt.. Da smeltede mit hjerte, Jasper, Det var som om mørket forsvandt. Længe sad jeg blot der, lyttende...Og da du så endelig krøb hen til tremmerne, ind i lyset, da jeg så ind i dine øjne for første gang...da jeg gennem tremmerne mærkede din kolde snude mod min..Da vidste jeg, at du var min – og jeg din.

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
Og da så Irene, år senere, gik bort...Jeg tror ikke jeg havde klaret det uden dig, Jasper. Det tror jeg ikke. Jeg var et mørkt sted.. fortabt. Men nu trak du mig tilbage i lyset... Det skal du have tak for. Det var det, jeg aldrig rigtig fik sagt. Tak, Jasper!

Hunden Jasper
(...)

Herr Sortseer
...Men hvad er det? Bedrager min øjne mig? Er det et glimt af genkendelse, jeg ser i dine glasklare øjne? Et glimt af liv..kærlighed i dine øjnes spejl?..Man ved jo aldrig...aldrig med sikkerhed...Er du der? Er du der, Jasper? Giv mig et tegn!...

Herr Hvidjuul
Så er jeg tilb....Nej men sig mig, hvad laver De der på Gulvet?

Herr Sortseer
Intet!.. Et øjebliks ubetænksomhed, ikke andet. Jeg snublede...faldt...Det er overstået nu. Jamen så stå dog ikke bare der, menneske! Hjælp mig op!

Herr Hviidjuul
Jamen selvfølgelig...Sig mig, græder De?

Herr Sortseer
Vær nu ikke absurd! Mine øjne løber i vand, det er det hele. Og kan det undre Dem? Luften er så tør herinde. Pejsen..Røgen. De lufter jo aldrig ud. Hvorfor lufter De aldrig ud? Intet under at man bliver helt rundt på gulvet.

Herr Hviidjuul
Det er dog ellers Dem, som altid klager over kulden, blot jeg sætter et vindue lidt på klem. Men nu åbner jeg op, se..

Herr Sortseer
Nej, lad det være. Jeg er mig selv igen. Sæt Dem ned. Fortæl mig i stedet hvad De har bedrevet, der ude i den store verden. Fik de mærket den sådan rigtigt i dag? Modbydeligt koldt, ikke sandt?

Herr Hviidjuul
Det ved jeg nu ikke. Snarere blæsende, vil jeg sige. Der er skred i tingene, alt er i bevægelse. Morgendagen skabes i den storm, der raser i dag, og jeg føler virkelig, at vinden blæser fra en gunstig retning. Der er håb i luften, min ven. Forandringer. Det gamle må bukke og forføje sig fra scenen. En ny tid, med nye tanker står for døren.

Herr Sortseer
De er endnu mere irriterende velfornøjet, end De plejer at være, ser jeg. Hvor har De været? Ikke på værtshus igen, håber jeg?

Herr Hviidjuul
Nej, De kan være ganske rolig. Men sandt at sige, kvier jeg mig ved at fortælle Dem, hvad jeg har lavet. Jeg frygter, at De vil le mig lige op i ansigtet.

Herr Sortseer
Det er der en overhængende fare for, det nægter jeg ikke. Men De er et voksent menneske, hvad bryder De dem om andres hånende latter? Hav dog lidt selvrespekt, menneske. Tro lidt på Dem selv. Til helvede med andres latter. Alt for ofte er latteren blot dække for det skrig, som trænger sig på. Det ved De vel? Og begynder man først at skrige, så er det jo ikke sikkert at man kan holde op igen. Latteren tilhører både humoristen og kujonen. For den første er den et våben, for den anden et skjold. Fortæl mig nu, hvor har De været?

Herr Hvidjuul
Som de vil. Jeg har været til POLA.

Herr Sortseer
Til hvad?

Herr Hviidjuul
Til POLA. Et politisk laboratorium. Hos Alternativet. Se, nu ler De! Jeg vidste, De ville le!

Herr Sortseer
Nej. Jeg ler ikke. Se på mig! Ser De blot antydningen af et smil?

Herr Hviidjuul
Nej.

Herr Sortseer
Nej. Jeg ler ikke. Jeg kender Dem, Herr Hvidjuul, og det bedre end De måske tror. Jeg ved, at De vil det bedste, håber det bedste. For alle mennesker. Og nu gør De det bedste, tilmed. Det bedste, De har lært. Det bedste, De kan, med Deres forudsætninger og under de omstændigheder, som De nu engang befinder Dem i. Sig mig, hvad skulle der være latterligt ved det? På en måde misunder jeg Dem.

Herr Hviidjuul
De overrasker mig, Herr Sortseer. Det må jeg sige. Det havde jeg ikke ventet af Dem.

Herr Sortseer
Nej, De gør Dem ingen høje tanker om mig. Det har De demonstreret ved flere lejligheder, tak.

Herr Hvidjuul
Det er ikke rigtigt. Sandt at sige så...Herr Sortseer...Jeg værdsætter dem meget højt!

Herr Sortseer
Åh, så hold dog kæft, menneske. De er jo ikke til at holde ud.

Herr Hviidjuul
Det er bare...Jeg håber virkelig, at det ikke er rigtigt. Det man siger. Om Alternativet. Om Uffe.

Herr Sortseer
Hvilket?

Herr Hviidjuul
At det er et klovneparti. At han er en klovn. At vi alle sammen, i sidste ende, er helt til grin.

Herr Sortseer
Det kan vi ikke være uenige om..

1) Hvis det nu var Rasmus Nordquist, der var blevet leder af Alternativet, og det var kommet frem, at han have opført sig på samme som som det påstås! her i den her artikel i Information, at Josefine Fock har opført sig, ville Information så også have skrevet en sådan artikel her! Nej,det ville I nok ikke! For en mand i politik må stadigvæk gøre det som JF - efter sigende, påstås, det har gjort! Altså være skarp, kontant, og sige, hvordan han gerne vil have det, se f.eks. det her citat:

"Et lignende indtryk har Flemming Vinther, mangeårig chefforhandler for OAO, Offentligt Ansattes Organisationer, hvor Josephine Fock var sekretariatschef i otte år, inden hun kom i Folketinget. Han oplevede hende »som ekstremt professionel«: »Hun var min højre hånd. Hun er målrettet, professionel, og ja, hun kan godt have en vis utålmodighed. Men i forhandlerkredse er det ikke en negativ værdi. Har hun kant? Ja. Kan man slå sig på hende? Ja, det kan man godt,« siger Flemming Vinther, som aldrig har oplevet, at Josephine Fock skulle have overfuset politikere eller ansatte."

Kvinder, der er målrettede og hvem hvad de vil, kan udtale sig skarpt og kontant; det er vi ikke vant til her i landet! (og unge kvinder der gør det samme, risikerer nu at få en eller anden personligheds-forstyrrelse klasket på dem!)

Kort sagt:
Kritikken af JF kommer, fordi hun er en kvinde, en mand, der gjorde det samme, ville man klappe af!

2) Jeg synes det er helt i orden at JF skælder ud over brugen b.... i en reklame, det ord hører ingen steder hjemme!

3) Uffe Elbæk er, var og liver en festabe, et partydyr, der måske nok er god til at få ideer, og starte noget op, men ikke god nok til at styre et parti, lede, et parti, organisere at parti! når der først er startet! Og derfor forstår jeg udmærket godt de personer, der mener, at der var alt for meget festkultur i Alternativets første dage, hvor man, som jeg ser det nu, havde en rodebutik af mennesker, der troede, at partiet var noget end det var! Og hvor man ikke ville fastlægge en egentlig politik på nogle områder - nogenside - så det ud til! Og hvor man ikke havde forstået, hvad det at arbejde i et folketing, et parlament, egentlig gik ud på...! Og så kommer JF ind og vil lave om på det hele, ser det ud til, strømline partiet, gøre det mere professionelt - og det er klart, at det skal give nogle konflikter med de personer, der helst så Alternativet som et sted, hvor de bare kunne feste hele tiden - også mentalt!

4) Ja, JF er ambitiøs; det er noget, kvinder i det her land stadig ikke må være! Havde det været en mand, f.eks. Rasmus Nordqvist, der havde vundet slaget om ledelsen i Alternativet, havde vi jo aldrig set en artikel i Information som den her om Josefine Fock!

Allan Stampe Kristiansen, Torben Nielsen, Helle Abel, Fødevarestyrelsen Mørkhøj, Viggo Helth, Steffen Gliese, Anina Weber, Eva Schwanenflügel, Akkerdk@gmail.com Andersen, Anna Regine Irgens Bromann og Ditte Kanstrup anbefalede denne kommentar
Akkerdk@gmail.com Andersen

Jeg synes det er beskæmmende for journalisterne, at når de er vidende om at minimum én påstand fra de anonyme kilder ikke passer, så bruger de alligevel anonyme kilder som sandhedsvidner i denne artikel.
De bruger dog i det mindste ikke den fejlagtige påstand (direkte) i artiklen, men når journalisterne ved at en påstand de er præsenteret for af flere anonyme kilder ikke passer, så sætter det er stort spørgsmålstegn ved troværdigheden af de øvrige påstande som de anonyme kilder kommer med.
Samtidigt er det også svært at se, at der skulle være tale om samme påstand uafhængigt af hinanden, når nu det vides at påstanden er usand ... Så ligner det mere at der er tale om noget aftalt.

Samtidigt er det så også sådan, at den konkrete påstand/anklage der er fremført i artiklen, at JF skulle have rusket i ordstyreren tl Alternativets landsmøde i 2015, er blevet tilbagevist som usand.
Ordstyreren blev godtnok rusket i, men det var ikke af JF.

Alt i alt tegner der sig et billede af en artikel, der i bedste fald er dårligt researchet, og løber med halve, anonyme vinde, hvilket jeg synes er dybt beskæmmende for en vinder af Cavlingprisen som Ulrik Dahlin, som jeg ellers har stor respekt for på baggrund af hans afsløring af sagsmishandling og magtmisbrug på Frederiksberg.
I værste fald kan artiklen være en del af en koordineret smædekampagne mod JF ... Men det er en så konspirationsteoretisk tankegang, at jeg slet ikke har lyst til at gå den vej.

Allan Stampe Kristiansen, Torben Nielsen, Viggo Helth, Karsten Aaen, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Niels-Simon Larsen, 22. februar, 2020 - 09:07

Nej. artiklen kan ikke berettiges, ved at dække sig/dig ind under et ønske om åbenhed, og at alle skal vide hvad der foregår. Åbenhed betyder nemlig, at man ikke spreder rygter og bagtaler andre anonymt.

Når en person skal hænges ud i offentligheden med dårlig omtale, må det ALDRIG bygge på anonyme kilder. Denne grundlæggende værdi kaldes også for moral og sund fornuft!

Allan Stampe Kristiansen, Allon Hein Sørensen, Steffen Gliese, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Inden forargelsen over Informations portræt af J. Fock får alt for meget frit løb, så synes jeg det bør være på sin plads at minde om følgende:
1. Inden valget af J. Fock, på partiets landsmøde, var der i Informations spalter hele to sider med portrætter af de formandskandidater der stillede op, til at afløse Uffe Elbæk. Det er muligt at min hukommelse svigter mig, men jeg mener faktisk ikke at kunne mindes at et andet partis formandsvalg er blevet dækket så fyldestgørende som i dette tilfælde. I tillæg her til: jeg husker ikke at Information tillod sig at stille kritiske spørgsmål, til kandidaternes politiske projekter. Undertegnede overvejede om jeg i realiteten abonnerede på Alternativets pressetjeneste, på det tidspunkt.
2. På samme tidspunkt fik Uffe Elbæk et fyldigt interview offentliggjort i avisens spalter. Han fik her lov til at gøre rede for hvorledes Alternativet adskilte sig fra samtlige andre partier, i Folketinget. Han fik også lov til, ukritisk, at redegøre for at han så andelsbevægelsen som en ny økonomisk model, for en fremtidig økonomiske udvikling i Danmark. Journalisten gjorde sig ikke den ulejlighed at spørge tættere ind til, hvorledes dette nu skulle gå for sig. Jeg tillod mig, i artiklens kommentarspor, at redegøre for hvorfor en sådan tankegang - i det mindste - var af noget tvivlsom karakter. Argumentationen var bundet i en historisk analyse, hvor jeg påpegede at andelstanken primært var bundet til landbrugssektoren og aldrig fandt vej ind i industrikapitalismen i Danmark. En vaks journalist burde da have konfronteret hr. Elbæk med denne problemstilling - men nej.
3. Endeligt begik chefredaktøren en klumme på side to, i samme periode, hvor han redegjorde for at hr. Elbæk var ungdommens nye politiske håb - også her uden megen kritisk stillingtagen til person og politisk projekt. Man kan vel tillade sig at overveje, hvorfor hr. Elbæk fandt det fornødent at forlade det Radikale Venstre og stifte sig eget parti - men nej.
På den baggrund vil jeg nu nok mene at Information, i sin politiske linje, har været meget venlige over for hr. Elbæks projekt. Læg stadig mærke til: det er ikke de politiske visioner partiet angiveligt har, som er blevet til genstand for en kritisk analyse. Det må man vel tage som udtryk for at Information fortsat finder det værd at støtte partiets politiske projekt. Det trods at avisen selv mener, den er uafhængig af partipolitiske interesser - ifølge båndet øverst på bagsiden af den daglige avis.
mvh. poul.

Eva Schwanenflügel

@ Poul Erik Pedersen

Nu er det jo ikke Uffe Elbæk der trækkes gennem sølet af anonyme kilder - hvor selvsamme Uffe Elbæk bakker op om påstandene..

Allan Stampe Kristiansen, Torben Nielsen, Erik Jensen og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Det er ikke Inf man skal skyde på, me de der udtaler sig anonymt. Fock har fået et udmærket selvstændig interview i samme nr af Inf.
Ang den journalistiske metode, så har jeg da labbet Woodwards bøger om Obama og Trump i mig, ligeledes Wolf om Trump. Selv om de også bygger på anonyme kilder - af gode grunde - har de jo fat i noget, der er verificeret af virkeligheden.

Allan Stampe Kristiansen, Birgitte Johansen, Poul Erik Pedersen, Ejvind Larsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Eva Schwanenflügel: diskussionen om anonyme kilder synes jeg har demonstreret at det vel ligger inden for det tilladelige, i journalistik. Så det har jeg ikke behov for at kommentere yderligere.
Hvorvidt J. Fock er en god eller dårlig politisk leder, i Alternativet, kan det vel være svært at bedømme på baggrund af den offentliggjorte artikel. Men - det er jo ikke første gang at en leder er blevet portrætteret, tænk bla. på portrætter af erhvervsledere, hvor også kritiske stemmer om lederens stil er kommet til orde. I den politiske verden er et sådant portræt heller ikke noget særtilfælde. Samlet set: biografien - også den kritiske af slagsen - er jo en litterær genre for sig.
Så det egentlige spørgsmål er vel, om J. Fock er i en kategori for sig - altså skal præsenteres for sine kritikere ved navns nævnelse - og i givet fald hvorfor så det?
Hvad angår U. Elbæk: i det tilfælde at han tilslutter sig kritikken, så er det jo ikke udelukkende anonyme kilder vi har med at gøre her: der er faktisk en der gerne vil lægge navn til. Så billedet er altså en smule mere mudret, end som så.
Lad mig så tilføje: mit ærinde med min kommentar var at gøre opmærksom på, at Information i sin politiske dækning af Alternativet har været særdeles positiv i behandlingen af partiets politik. Den positive behandling står stadig tilbage - en behandling jeg, som nævnt, ikke mindes er blevet andre partier til del.
mvh. poul.

Birgitte Johansen, Ejvind Larsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

At en leder er ubehageligt temperamentsfuld, giver dårligt arbejdsklima. Det bør fruen nok arbejde på at forbedre.

Allon Hein Sørensen

Øv da for et trist karaktermord på Alternativets politiske leder, som i høj grad er baseret på anonyme kilder og løse rygter.

Også interessant, at der er rigtig mange, som i årevis har arbejdet tæt med Fock, som slet ikke kan genkende dette billede af hende.

Det ville klæde journalisterne også at skrive i artiklen, at der er folk, som efter rygtemøllen har peget på dem som de forurettede i specifikke sager, blankt har afvist, at disse hændelser overhovedet har fundet sted. At Information ikke har ment, at dette er relevant at få med i artiklen, og bevidst undlader at fortælle den side af sagen, finder jeg totalt useriøst.

Allan Stampe Kristiansen, Torben Nielsen, Anina Weber, Viggo Helth, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Jeg synes diskussionen her burde have fokus på den del, der handler om miljøet på en arbejdsplads. I dette tilfælde et politisk parti, Alternativet. Så vidt jeg ved, ud fra medlemsskab af en af landets fagforeninger, så er der fokus på at der skal være et ordentligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Personligt har jeg da svært ved at forestille mig, at regulære skideballer hører ind under kategorien "det gode arbejdsmiljø". Her synes jeg det må være fru Focks defensorer, der bør kunne forklare den undrende offentlighed at det forholder sig således.
Kønsaspektet er blevet berørt. Her har jeg igen behov for at få forklaret, at en skideballe fra en mand er mere i orden end det er det fra en kvinde - eller omvendt.
Et andet perspektiv, som hænger sammen med ovenstående: det kunne jo være interessant at vide, om Alternativet (som arbejdsplads betragtet) har en "Whistleblower" ordning hvor de ansatte, eller øvrige politiske medarbejdere, har haft mulighed for at gøre opmærksom på de beskrevne forhold. Uden at være alt for spekulativ, kunne man jo gøre sig den overvejelse at fru Fock jo kunne have henvist til at den da eksisterede, hvis den altså gør det, når hun nu bliver præsenteret for en kritik af sin ledelsesstil. Mig bekendt har hun ikke gjort det!
mvh. poul.

Information burde forholde sig til disse kendsgerninger, som er redaktionen bekendt, og som fremgår delvist af kommentarsporet på Informations FB side.
1) Informations indbyrdes ”uafhængige” kilder bringer FORKERTE informationer, som de kendte ”ofre” selv kategorisk dementerer.
2) Disse (3 hhv. ”flere”) kilder bringer ”uafhængigt af hinanden” præcis SAMME forkerte information
3) Der er en udbredt opfattelse af, at der er tale om en centralt orkestreret kampagne. Udover ovennævnte indicier, bygger mistanken på en del andre informationer, som dog ikke kan dokumenteres.
4) Mindst 2 personer, der var ansat på den grønne gang i Josefines Focks tid afviser totalt at kende noget til påstandene om Josephine Focks adfærd

(Personligt tror jeg alligevel at Josephine Fock kan være en hård leder. Ellers overlever hun heller ikke ret mange uger).

Allan Stampe Kristiansen, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Måske en lidt for polariseret debat; JF har utvivlsomt begået en række grove fejl som leder i Alternativet, men det er jo et svagt parti, som lader dén slags stå på. Hvilket modent fællesskab lader én person ruske og råbe ad andre, uden at gribe ind og facilitere holdbare løsninger på et sådant åbenlyst problem? Hvis det står til troende at JF har optrådt blot tilnærmelsesvist som angivet, er hovedhistorien vel at alternativisterne ikke lykkedes med at skabe en harmonisk forening, hvor en bæredygtig og empatisk etik råder. Man gør jo ikke folk, som overreagerer, nogen tjeneste ved at krybe i musehuller og hviske sidelæns; tværtom. Man gør både sig selv, de(n) overreagerende og organisationen bjørnetjenester.

Det er en shitty verden vi lever i; den gryende folkebevægelse, Alternativet, gik, formentligt i iveren efter parlamentarisk magt, på røven personalemæssigt ... og partiets politiske tyngdepunkt blev stjålet og siden lamineret i de traditionelt magtbærende partiers vælgerbrynjer. Alt er ved det samme gamle og vamle.

Alternativet - non sequitur.

"Efter flere anonyme beskyldninger om "fysisk grænseoverskridende adfærd" fra Alternativets nyvalgte politiske leder, Josephine Fock, var sagen i dag på dagsordenen hos partiets folketingsgruppe på Christiansborg.

Men Josephine Fock var ikke selv til stede ved mødet.

- Det havde været fint, hvis hun havde været her, men det har ikke været muligt, siger Susanne Zimmer, der er forkvinde for partiets folketingsgruppe.

Har I stadig tillid til Josephine Fock i folketingsgruppen?

- Vi har tillid til, at vi kan få et politisk samarbejde til at fungere. Vi har et kæmpe godt politisk projekt, som vi i fællesskab løfter.

Men har I tillid til Josephine Fock?

- Vi har tillid til det arbejde, vi skal have med hende, og vi har gode aftaler i forhold til, hvordan vi skal samarbejde.

Det lyder ikke til, at I har tillid til hende?

- Vi har tillid til hende som vores politiske leder.

Bakker folketingsgruppen hende 100 procent op som politisk leder?

- Vi samarbejder med hende 100 procent.

Det er vel ikke det samme som opbakning?

-...

Det sidste spørgsmål svarede Susanne Zimmer ikke på, før hun forlod journalisterne foran gruppeværelset."

https://www.dr.dk/nyheder/politik/josephine-fock-udebliver-fra-krisemoed...

Birgitte Johansen og Fødevarestyrelsen Mørkhøj anbefalede denne kommentar

Jeg har talt med Information. Hvad angår punkt 1 og 2 i min tidligere tekst kan der være tale om en glidning fra, hvad journalisten har sagt eller ment at sige, og hvordan det er blevet refereret. Information mener, at være sikre på, at der IKKE er FLERE, der har fremført SAMME forkerte påstande. Hvad angår den sag jeg selv kender til, virker det plausibelt, da det drejer sig om kun ét ord: "flere", og det drejer sig om et referat af en mundtlig samtale. Begge parter kan have været upræcise. Den anden sag kender jeg kun indirekte fra kommentarsporet på Informations FB side. Det var efter oplysningerne der IKKE Josephine Fock som i 2015 "ruskede" en ordstyrer, men en anden (navngiven) person. Her må jeg henvise til kommentarsporet på FB. Information føler sig sikre på, at de også her har kilderne i orden, men kan naturligvis ikke afsløre dem.

Allan Stampe Kristiansen, Anina Weber og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Karaktermord, ja. Men mængden af beretninger, hvor de kommer fra og hvad konsekvenserne har været for de implicerede samt det store antal vidner til de få beretninger, Information remser op, overskygger.

Røg. Brand.

Randi Christiansen

Nu må tiden jo bare vise, om josefine lider af ukontrollerbart temperament. Hvis det er tilfældet, kan det ikke skjules i det lange løb. Hvis ikke, er det jo bare godt.

Sven Christensen

I "den mindst ringes" mediekampagne mod Josephine Fock og flertallet af partiets medlemmer lades ingen propaganda tricks tilbage. Kan Informations "journalister" ikke underbygge deres nederdrægtigheder så skal der i det mindste sås tvivl om en persons integritet, og gerne så mange gange at noget af snavset hænger ved.

Nu har denne kampagne stået på i en uges tid, og som netop nu tidligere abonnent kan jeg undres over med hvilket formål? Hvem betaler jer for disse personlige angreb, på baggrund af "anonyme" kilder.

Hvorfor har jeres "journalister" ikke kontaktet de mange lokale kreds- og Storkreds-bestyrelser, som entydigt bakker om den demokratiske valgproces og det resulterende valg? De er ikke svære at finde. Det kan godt være medlemmernes valg er et bondeoprør mod en bande lalleglade opportunister, som havde gang i en god forretning på at sælge "grøn-og-gratis", men der er mange i Alternativets bagland, som tog partiets formål for pålydende, og er klar over at der skulle mere professionelle og kompetente kræfter til for at starte en realistisk grøn omstilling.

Poul Anders Thomsen

Måske er Fock bare en røv med øre.

“Målrettet dame” er det nu det vi kalder en serie-rusker?

Ete Forchhammer

15/11-20. Fock har netop trukket sig som formand. Mon det er for at sikre sig en plads blandt "vinderne" (de nye grønne som har Elbæk med ombord?) at denne 3/4 år gamle sviner igen hives frem i lyset? For dårligt, Information! Pas på tilliden til jeres dømmekraft.

Sider