Nyhed
Læsetid: 4 min.

Med grænselukningen bevæger regeringen sig ud på usikker juridisk grund

Justitsministeriet mener, at lukningen af de danske grænser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, men erkender, at der er en »procesrisiko«. Da tiltaget er uden fortilfælde, er det usikkert, hvor den juridiske grænse går, forklarer eksperter
Politi og forsvar modtager færge fra Norge i Hirtshals. Grænselukningen trådte i kraft lørdag og indebærer, at alle udenlandske statsborgere bliver nægtet indrejse, medmindre de har et »anerkendelsesværdigt formål«.

Politi og forsvar modtager færge fra Norge i Hirtshals. Grænselukningen trådte i kraft lørdag og indebærer, at alle udenlandske statsborgere bliver nægtet indrejse, medmindre de har et »anerkendelsesværdigt formål«.

Henning Bagger

Indland
18. marts 2020

Vi befinder os i ukendt territorium. Det understreger regeringen gang på gang på sine pressemøder om udbruddet af coronavirus.

Tilsyneladende gælder det også i juridisk forstand. Når Danmark og en række andre EU-lande har valgt delvist at lukke grænserne i et forsøg på at bremse smittespredningen, er det uvist, om det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Det vurderer Peter Starup, der er lektor i EU-ret og udlændingeret ved Syddansk Universitet.

»Man kan ikke rigtig svare på, om grænselukningen er i overensstemmelse med EU-retten, for det er uden fortilfælde. Derfor løber regeringen selvfølgelig en risiko for at blive underkendt ved EU-Domstolen,« siger han.

Retten til fri bevægelighed er en af grundstenene i EU. Den borgerret kan ifølge EU’s opholdsdirektiv begrænses »af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed«. Men sådan et indgreb skal være proportionalt. Det vil i grove træk sige, at der skal være en balance mellem, hvor indgribende det er, og hvad man vil opnå med det, samt at tiltaget skal være nødvendigt og egnet til formålet.

Da der ikke er nogen fortilfælde og derfor ingen retspraksis at trække på, er det vanskeligt at sige, hvor den juridiske grænse går, forklarer Peter Starup.

Procesrisiko

Grænselukningen trådte i kraft lørdag og indebærer, at alle udenlandske statsborgere bliver nægtet indrejse, medmindre de har et »anerkendelsesværdigt formål«. Eksempelvis kan svenskere ikke længere tage toget til Kastrup Lufthavn for at komme med et fly.

Derimod vil en svensker, der pendler til arbejde i København, godt kunne komme ind i landet, hvis vedkommende kan fremvise en ansættelseskontrakt eller lignende. Heller ikke transport af gods og varer påvirkes.

I et juridisk notat, som er blevet oversendt til Folketinget, argumenterer Justitsministeriet for, at tiltaget er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Men ministeriet understreger samtidig, at det er en vurdering, der er forbundet med usikkerhed:

»Det bemærkes, at der ikke foreligger sammenlignelige fortilfælde, hvorfor ovennævnte vurdering er forbundet med en procesrisiko,« lyder det i notatet, der er dateret den 15. marts – dagen efter at grænselukningen var trådt i kraft.

Ordet procesrisiko betyder, at der vurderes at være en risiko for, at tiltaget kan blive kendt ulovligt i en eventuel retssag.

På nogle punkter adskiller Justitsministeriets notat sig fra de retningslinjer, EU-Kommissionen udsendte mandag vedrørende medlemslandenes grænsetiltag mod coronavirus.

I retningslinjerne fremgår det blandt andet, at begrundelserne for grænsetiltag »skal være videnskabsbaserede og støttet af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) og European Centre for Disease Controls (ECDC) anbefalinger«. Men ingen af de to organisationer har anbefalet grænselukninger.

Tværtimod har WHO meddelt, at »grænsekontrol med henblik på nægtelse af indrejse ikke betragtes som en hensigtsmæssig forebyggende (eller afhjælpende) foranstaltning«, fremgår det af Justitsministeriets eget notat.

Forsigtighedsprincip

Som Information tidligere har beskrevet, er det heller ikke et tiltag, Sundhedsstyrelsen i Danmark har anbefalet regeringen, og statsepidemiolog Anders Tegnell fra svenske Folkhälsomyndigheten har til Aftonbladet sagt, at grænselukninger historisk set har vist sig at være »meningsløst«.

Herhjemme har blandt andet professor i folkesundhedsvidenskab Lone Simonsen fra Roskilde Universitet sagt, at det ikke giver mening at lukke grænserne, når der allerede er så mange smittede i landet.

Justitsministeriet mener ikke desto mindre, at grænselukningen kan begrundes ud fra et »forsigtighedsprincip«, fremgår det af notatet.

»Det er et af de punkter, hvor der er uoverensstemmelse mellem Justitsministeriet og EU-Kommissionen,« siger Peter Starup.

EU-Kommissionens retningslinjer er dog ikke retligt bindende, og derfor er Danmark ikke forpligtet til at følge dem. Det understreger Louise Halleskov, der er lektor i EU-ret ved Aarhus Universitet.

På spørgsmålet om, hvorvidt grænselukningen efter hendes vurdering er i overensstemmelse med EU-retten, svarer hun:

»Det er svært at sige noget helt fast om, da vi står med en situation, der ikke er set før, og vi derfor ikke har domme fra EU-Domstolen til at fortælle os, hvordan de relevante bestemmelser i EU-reglerne præcist skal fortolkes.«

Hun tilføjer dog, at hun »overordnet« er enig i Justitsministeriets vurdering.

En endelig afklaring af spørgsmålet vil kræve en afgørelse fra EU-Domstolen. Det kan enten ske ved, at der kommer et traktatbrudssøgsmål fra EU-Kommissionen, eller at en person, der bliver afvist ved grænsen, vælger at anlægge sag ved en dansk domstol med henblik på en efterfølgende forelæggelse for EU-domstolen, forklarer Peter Starup. Det er dog uvist, om der vil være »politisk stemning« for et søgsmål i EU-Kommissionen, understreger han.

Information har forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeriet. Det har ikke været muligt. 

FAKTA: De lukkede grænser

Udlændinge bliver nu afvist ved de danske grænser, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Ifølge Rigspolitiet kan »anerkendelsesværdige formål« eksempelvis være:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
 • Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse, og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark
 • Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark, herunder også personer, der i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være for eksempel plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
 • Besætningsmedlemmer på fly, diplomater, offshorearbejdere eller lignende.
  Følg disse emner på mail

  Vores abonnenter kalder os kritisk,
  seriøs og troværdig.

  Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
  Prøv en måned gratis.

  Prøv nu

  Er du abonnent? Log ind her

  Ole Rasmussen

  Staten lukker grænserne, men vil ikke indføre udgangsforbud. Jamen jamen. Det giver bare ikke mening, når alle ved, at lukke grænserne ikke hjælper, men det gør et udgangsforbud. For hver smittet person som ikke bevæger sig frit rundt formindskes risikoen da kædespreningen reduceres. Hvor svært kan det være.

  Lars Steffensen

  "Derfor løber regeringen selvfølgelig en risiko for at blive underkendt ved EU-Domstolen"

  EU har travlt med at overleve....

  Fødevarestyrelsen Mørkhøj, Ole Andersen og Jan Kauffmann anbefalede denne kommentar
  Frederikke Nielsen

  Ole Rasmussen

  "Staten lukker grænserne, men vil ikke indføre udgangsforbud."

  Jeg gætter på, at du ikke har set enden på det hele endnu... jo med dumt folk opfører sig ude i offentligheden des højere sandsynlighed for, at et udgangsforbud nærmer sig toppen af listen med forebyggende handlinger. Men du må erkende, at der er visse komplikationer med et udgangsforbud - i hvert fald for dem af os, der IKKE hamstrede ;-)

  Marianne Pedersen, Lillian Larsen, Kim Folke Knudsen og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
  Jacob Nielsen

  Mon ikke at Slotsholmen tænker at man ikke vil lade jura stå i vejen for at gøre det man mener er bedst for landet og borgerne i den her krise. Og så må man tage slagsmålet med EU og domstolen på et senere tidspunkt.

  Om man nu også gør det der er bedst for landet og borgerne, det må tiden vise, uanset så hellere gøre noget, og i processen begå fejl, end at lade stå til, af frygt for at juraen ikke holder.

  Marianne Pedersen, Henrik Andersen, Lillian Larsen og Tommy Christensen anbefalede denne kommentar
  Ole Rasmussen

  Kan se TV2 tog fejl. Der bliver lukket ned for forsamling, restaurationer osv. Men det er stadig i den milde ende af skalaen. Kan ikke helt gennemskue de ny forbud. Fødekæden til smitte er smittede personer, og da ingen ved hvormange der er smittet er det jo en umulig opgave at inddæmme smitten, så nogen kommer til at betale den ultimative pris.

  Vi skal bare allesammen begrænse mobilitet og kontakt i tre måneder. Det er der ikke nogen lokalpolitisk disput i. Det er simpelt socialt samfundssind.

  Marianne Pedersen, Lillian Larsen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
  Freddie Vindberg

  Vi har en rigtig, rigtig Socialdemokratisk regering.

  Og tak for det.

  Kim Folke Knudsen

  Det er en fuldstændig vanvittig diskussion. at gøre grænselukning til et konventionsspørgsmål.

  Grænsen lukkes fordi.

  at forhindre yderligere smitte fra indrejsende fra nabolande, som ikke har noget uopsætteligt ærinde.

  at forhindre hamstring i nabolandenes butikker, ved at folk kører til Tyskland Sverige og lignende og masseprovianterer,medens den lokale befolkning kan sidde tilbage og kigge på tomme reoler i butikkerne. Hvis ikke vi havde så høje fødevarer priser i Danmark så kunne vi udsættes for hamstring fra nabolandene. Hamstring bør forbydes i sin yderste konsekvens.

  Konventioner og lovgivning er til normale fredstider.

  Men landegrænser er ikke åbne, når der er krig og heller ikke ved udefra kommende trusler mod hele samfundet som f.eks denne pandemi.

  Sören Tolsgaard, Marianne Pedersen, Jan Kauffmann, Henrik Andersen, Georg Kallehauge, Lillian Larsen og Freddie Vindberg anbefalede denne kommentar
  Freddie Vindberg

  Hør nu bare efter, hvad Mette Frederiksen siger.

  Freddie Vindberg
  Mener du at vi allesammen skal sætte os i en rundkreds og synge Coronasangen?

  Marianne Pedersen

  Vær glad for at vi ikke har fået et udgangsforbud. Vi kan stadig bevæge os i naturen.
  Derudover er regeringens tiltag kun kortere tid ad gangen. Der kan sikkert komme forlængelser, men så længe vi som befolkning og naboer til hinanden kan opføre os ordentligt og hensynsfuldt, ja så kan vi måske undgå et totalforbud. Men i virkeligheden er det jo helt op til os selv. Tag hensyn og vis hensyn, så kan vi klare denne krise. Nogen vil blive syge og sikkert også meget syge og måske dø af denne for os ukendte virus, men vi kan være med til at begrænse hvor mange og hvornår. Og det er i virkeligheden det, denne øvelse går ud på. Vi undgår ikke at blive syge, men vi kan minimere katastrofen.
  Så, hjælp dig selv ved at opføre dig hensynsfuldt og medmenneskeligt, så kan det være vi klare den.

  Fødevarestyrelsen Mørkhøj, Sören Tolsgaard og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
  Lillian Larsen

  Enig Marianne, hvis for mange opfører sig uansvarligt vil situationen blive kaotisk. At lukke grænserne beskytter også mod grænseoverskridende kriminalitet og risikabelt rejseri.