Analyse
Læsetid: 8 min.

Heunicke burde vide, at det er uklogt at hænge en topembedsmand ud i medierne på forkert grundlag

Sundhedsministeren og flere medier har hævdet, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm skulle have påstået, at WHO’s anbefaling om at teste aggressivt for coronavirus ikke gjaldt Danmark. Virkeligheden er en anden, og meget tyder på, at ministeren er ude i en ufin manøvre
I flere medier er det blevet udlagt, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm (tv.), skulle have sagt, at WHO’s anbefalinger om at teste mere for corona ikke var møntet på Danmark. Men det har han aldrig sagt, faktisk det modsatte. Alligevel fik det sundhedsminister Magnus Heunicke (S) (mf.) til at gå i rette med Brostrøm, om end Heunicke siden har forsøgt at nedtone uenigheden.

I flere medier er det blevet udlagt, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm (tv.), skulle have sagt, at WHO’s anbefalinger om at teste mere for corona ikke var møntet på Danmark. Men det har han aldrig sagt, faktisk det modsatte. Alligevel fik det sundhedsminister Magnus Heunicke (S) (mf.) til at gå i rette med Brostrøm, om end Heunicke siden har forsøgt at nedtone uenigheden.

Ida Marie Odgaard

Indland
28. marts 2020

Midt i den eskalerende coronakrise kastede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sig i denne uge ud i en konfrontation med en af sine absolut vigtigste embedsmænd, direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

I usædvanligt direkte vendinger kritiserede ministeren sin styrelsesdirektør. Medierne viderebragte den opsigtsvækkende kritik i et utal af artikler og radio- og tv-indslag. Men ser man nærmere på sagens substans, viser det sig, at væsentlige nuancer ikke er kommet frem.

Og det viser sig, at det måske ikke kun er Søren Brostrøm, men også Magnus Heunicke selv, der er grund til at kritisere.

Centralt i sagen står en strid om den teststrategi, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har anbefalet.

I et interview i P1 Morgen tirsdag gik Magnus Heunicke i rette med Søren Brostrøms udlægning af WHO’s anbefalinger. Ministeren var med egne ord »ikke tilfreds« med styrelsens hidtidige strategi om fortrinsvis at teste alvorligt syge. Han påpegede, at WHO’s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus har opfordret til at teste »aggressivt« for coronavirus og karakteriserede det som en fejl, at Søren Brostrøm har sagt, at budskabet ikke var møntet på Danmark.

»Det er ikke korrekt,« sagde ministeren med henvisning til Søren Brostrøms udtalelser.

»Jeg har været direkte i dialog med WHO’s generaldirektør. Han sagde ALLE lande. Alle lande skal teste aggressivt. Der måtte jeg derfor sige, at vi skal være foran. Jeg måtte påtage mig det politiske ansvar.«

Der er bare ét problem: Søren Brostrøm har ikke påstået, at WHO’s anbefaling ikke gælder Danmark.

Søren Brostrøm udtalte sig om WHO’s anbefalinger i et interview i Berlingske den 18. marts. I artiklens underrubrik opsummerede avisen det sådan, at »når WHO understreger, at alle lande skal teste alle med symptomer på coronavirus, så gælder det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke Danmark«.

Siden er Søren Brostrøms udtalelser blevet refereret i en række medier, hvor det er blevet udlagt, som om han har sagt, at udtalelserne »slet ikke« var »møntet på Danmark«, som eksempelvis Ekstra Bladet har formuleret det.

Også nyhedsbureauet Ritzau har taget Søren Brostrøm til indtægt for at have sagt, at opfordringen ikke var »møntet på Danmark«. Og det var ligeledes præmissen i P1 Morgens interview med Magnus Heunicke, hvor studieværten foreholdt ministeren, at Brostrøm har hævdet, at WHO’s opfordring »ikke var møntet på Danmark«.

Men hvis man læser interviewet i Berlingske fra den 18. marts, var det ikke helt det, Søren Brostrøm sagde. Tværtimod sagde han faktisk:

»Nej, det gælder alle lande. Også Danmark. Selvfølgelig skal vi teste, og selvfølgelig skal vi teste mere. Vi kan sikkert gøre det bedre.«

Blæst op?

Brostrøms budskab var et andet. Nemlig at medierne havde »blæst generaldirektørens citater for meget op«.

»Den udtalelse gik ikke på, at Danmark skulle teste alle, der kunne tænkes at have corona. Det er ikke det, WHO mener, og det ville heller ikke være hensigtsmæssigt. Det er den misforståelse, jeg gerne vil udrydde,« sagde Søren Brostrøm til Berlingske.

Hvad Brostrøm præcis mente med det, har formentlig stået uklart for mange. Umiddelbart lyder opfordringen fra WHO’s generaldirektør jo klar:

»Test, test, test. Test alle personer, der er mistænkt for at have coronavirus.«

Men djævlen ligger i detaljen, og kodeordet er i denne sammenhæng »mistænkt«. WHO har nemlig en officiel definition af »mistænkte tilfælde«.

Begrebet dækker for det første over patienter, som har befundet sig i et område med konstateret coronasmitte de seneste 14 dage, og som har »akut luftvejssygdom« – hvilket WHO nærmere bestemt definerer som »feber og mindst et tegn/symptom på luftvejssygdom, for eksempel hoste eller åndenød«.

For det andet patienter med akut luftvejssygdom, som har været i kontakt med en person, der er bekræftet eller formodet smittet med coronavirus inden for de seneste 14 dage. Og for det tredje patienter, som har »alvorlig« akut luftvejssygdom, som ikke fuldt ud kan forklares med en anden diagnose. »Alvorlig« betyder i den sammenhæng, at patienten er så hårdt ramt, at vedkommende har behov for at blive indlagt.

WHO’s udgangspunkt er, at alle patienter, der lever op til disse kriterier, skal testes. Men der er undtagelser. Når der er smittespredning i samfundet, og testkapaciteten er »utilstrækkelig«, bør man i stedet indføre »prioriteret« testning i sammenhæng med tiltag som isolation, der kan reducere smittespredningen, fremgår det af WHO’s officielle vejledning.

Ifølge organisationen bør man i den situation blandt andet prioritere at teste »folk, der er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og sårbare befolkningsgrupper« samt medarbejdere i sundhedssektoren, der udviser symptomer.

Det er netop en sådan prioritering, der har været den danske teststrategi, efter at sundhedsmyndighederne den 12. marts skiftede strategi fra inddæmning til afbødning.

På den ene side kan man altså kritisere, at strategien ikke lever op til udgangspunktet i WHO’s anbefaling. Men på den anden side har Søren Brostrøm en pointe, når han anfører, at WHO’s anbefaling er mindre sort-hvid, end den umiddelbart kan lyde.

Citerer selektivt

Når det i den danske offentlighed er blevet udlagt, som om Brostrøm påstod, at WHO’s anbefaling ikke var møntet på Danmark, skyldes det formentlig, at nogle af hans andre citater kan misforstås i den retning. I interviewet i Berlingske understregede Brostrøm nemlig, at udtalelserne fra WHO’s generaldirektør ikke var specifikt møntet på Danmark.

»Man skal ikke tolke det som, at det helt konkret gælder Danmark. Dr. Tedros (WHO’s generaldirektør, red.) adresserer en lang række lande i verden, som tester betydeligt mindre, end man bør gøre, og end vi gør i Danmark,« sagde han til Berlingske.

Isoleret set kan det godt komme til at lyde som en påstand om, at WHO’s anbefaling ikke gjaldt Danmark. Tilsyneladende var det også en risiko, Søren Brostrøm var bevidst om. I hvert fald gentog han over for Berlingske, at WHO’s anbefaling selvfølgelig også gælder Danmark.

»Jeg vil gerne gentage det for en sikkerheds skyld. Når WHO’s generaldirektør udtaler sig, så gælder det samtlige medlemslande i WHO – også Danmark,« sagde Søren Brostrøm, der selv er formand for WHO’s regionalkomité for Europa.

Det er altså kun ved at citere selektivt, man kan få det til at fremstå, som om Sundhedsstyrelsens direktør har hævdet, at WHO’s anbefaling ikke gjaldt Danmark.

Dermed er sagen selvsagt problematisk for medierne. Særligt i en tid, hvor WHO taler om en »infodemi« af misinformation og falske nyheder, og de traditionelle medier slår sig op på at have en højere troværdighed end alternative og sociale medier.

Sagen rejser også spørgsmål ved sundhedsminister Magnus Heunickes ageren. Det er muligt, at han bare er blevet forledt af mediernes udlægning af Søren Brostrøms udtalelser. Og efterfølgende har ministeren da også forsøgt at nedtone uenigheden, som han ved et pressemøde tirsdag kaldte »søgt«.

Men i så fald kan det undre, at ministeren ikke talte med sin styrelsesdirektør og fik misforståelsen udredt, inden han begyndte at undsige ham i medierne.

Gemt i bilag

I det hele taget kunne det se ud, som om Magnus Heunicke har ønsket at opskalere konflikten i offentligheden snarere end at nedtone den. I P1 Morgen uddelte Magnus Heunicke blandt andet også ris til Sundhedsstyrelsen for at have været imod det lovforslag, som blev hastevedtaget i sidste uge, og som giver ham som minister vidtgående beføjelser til egenhændigt at gribe ind i folks frihedsrettigheder for at minimere coronasmitten.

Sundhedsmyndighederne mente »ikke, at der var evidens, og at det var nødvendigt at gå så vidt på det tidspunkt«, forklarede ministeren.

»Men der er jeg da meget meget glad for, at vi havde is i maven og havde det mod, der skulle til for at handle. Netop fordi tid er en kritisk faktor, og at handle på forkant er så afgørende. Men det havde da været langt nemmere at træffe de beslutninger, hvis der var en entydig indstilling fra sundhedsmyndighederne om at gøre det.«

Bemærkelsesværdigt er det, at Magnus Heunicke her valgte at bruge en uoverensstemmelse mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen imod styrelsen, efter at hans ministerium i første omgang havde forsøgt at undgå opmærksomhed omkring styrelsens indsigelser.

Som Information og Berlingske har afdækket, havde ministeriet nemlig ikke af egen drift oversendt den mail til Folketinget, hvor Søren Brostrøm kom med indsigelser imod lovforslaget. Og da tre Venstre-medlemmer efterspurgte Sundhedsstyrelsens vurdering, blev mailen af Sundhedsministeriet placeret i et længere bilag og sendt over til Folketinget kl 22.30, ganske kort før vedtagelsen af lovforslaget samme aften.

Resultatet var, at folketingsmedlemmerne ikke opdagede mailen fra Søren Brostrøm, før de et par dage senere blev gjort opmærksom på den af Information – hvorfor det for øvrigt også er en sandhed med modifikationer, når Magnus Heunicke i P1 Morgen lagde vægt på, at det var »et enigt Folketing plus regering«, der valgte at gå længere, end Sundhedsstyrelsen anbefalede.

Tilliden til myndigheder

Magnus Heunickes ageren efterlader rum for spekulation om hans motiver. Som sundhedsminister har han ansvaret for de danske sundhedsmyndigheders indsats i kampen mod coronavirus. Han modtager rådgivning fra sine styrelser, blandt andre Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Men det ændrer ikke på, at han som minister bærer ansvaret for de beslutninger, der træffes.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort klart, at myndighederne nødvendigvis vil begå fejl, når de i al hast skal foretage drastiske skridt for at minimere smitten med coronavirus. Og efter alt at dømme er der begået fejl. Sundhedsmyndighederne var for længe om at indse, i hvor stort omfang virussen ville ramme Danmark, og mange mener, at langt flere bør testes for COVID-19, end man hidtil har gjort.

Søren Brostrøm har ubestrideligt en del af ansvaret for den danske indsats og de fejl, der måtte være begået, og det har han også påtaget sig. »Når jeg kigger tilbage på det, er der mange ting, hvor jeg ikke har været skarp nok og måske har undervurderet risikoen. Det indrømmer jeg ærligt og tager ved lære af,« sagde han eksempelvis ved myndighedernes daglige pressebriefing tirsdag.

Men Magnus Heunickes har ligeledes et ansvar – principielt større end Søren Brostrøm – for den danske indsats indtil videre. Og man kunne godt få den mistanke, at han er i gang med en manøvre, der har til formål at skyde også hans del af ansvaret over på Søren Brostrøm.

I så fald ville man kunne kritisere Magnus Heunicke for at udnytte den situation, at der i det danske embedsværk er en rodfæstet tradition for, at embedsmænd alene udtaler sig om deres fagområde og aldrig går imod deres minister. Selv hvis Søren Brostrøm måtte mene, at han har gode argumenter imod angrebet fra ministeren, ville det således være uhørt, hvis han indledte et modangreb.

For Magnus Heunicke er der i hvert fald to farer forbundet med en sådan manøvre.

For det første kan det hurtigt skabe problemer for en minister at lægge sig ud med sine embedsmænd. Det svækker naturligt nok deres loyalitet, som han er særligt afhængig af i en krisesituation som den aktuelle. Og det gælder selvfølgelig i særdeleshed, hvis ministeren hænger dem ud i offentligheden på et forkert grundlag.

For det andet risikerer han at rokke ved den store tillid til myndighedernes ageren under coronakrisen, som undersøgelser viser, at danskerne har. Og på et tidspunkt, hvor det er afgørende, at befolkningen følger anbefalingerne fra myndighederne, er det en stor risiko at løbe.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Tanghus

Tak. Det er en lidt svær sag, at holde styr på. I mine øjne så det ud som en Minister, der rettede op på fejltrin begået af embedsværket. Det ville kunne kritiseres som gående imod den hellige ko embedsværket, eller set som transparent rettidig omhu.

At Heunicke så ikke har formået at læse længere end Berlingskes underrubrik, gør det en del mere speget, og Ministeren bør nok overveje at gå bodsgang, hvis han skal have troværdigheden i nogenlunde behold.
Men det viser så sandelig også det store ansvar medierne har.

Bjarne Jensen, Torben K L Jensen, Karsten Aaen, Marianne Stockmarr, Erik Fleischer, Rolf Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Poul Simonsen, Morten Wieth, Pia Nielsen, Søren Fosberg, Torben Lindegaard, Karsten Lundsby, Viggo Okholm, Michael Rasmussen, Dennis Jim Frederiksen, Inger Jensen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
Henning Kjær

Ved et pressemøde forsøgte en journalist at vinkle et spørgsmål til Sundhedsministerenstille ved at henvise til et citat af sundhedsministeren, men sundhedsministeren var hurtig og rettede journalistens citat, uden journalisten erkendte fejlen. Men det var et "godt" forsøg på at skabe konflikt.
Om det var bevidst eller af manglende sproglig forståelse ved kun journalisten, som burde kunne læse indenad, når de nu lever af af udtrykke sig på skrift.

Bjarne Jensen, Karsten Aaen, Lasse Nielsen, Marianne Stockmarr, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Birte Pedersen, Lis djørup, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, peter juhl petersen, Karsten Lundsby, Helle Walther og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Ole Rasmussen

Ideologisk fanatisme er altid farlig , også i Danmark.

Torben K L Jensen

Var ministerens angreb på Søren Brostrøm i virkelighed en vej for at undgå svenske tilstande - tilstande der unægtelig har været under kritik fra alle.

Karsten Aaen, Kim Houmøller, Steffen Gliese, Marianne Stockmarr, Anne-Marie Krogsbøll, Steen K Petersen, Birte Pedersen, Mogens Holme, Flemming Olsen, Eva Schwanenflügel og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Jeg synes det er fint, der er nogen intern konflikt der er synlig for offentligheden. I og med vi skal makke ret, virker det mere troværdigt, at det hele ikke kører som en Nordkoreansk eller Kinesisk maskine. Vi har en mellemting mellem USA kaos og Østens meget håndfaste regeringer.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Lasse Nielsen, Marianne Stockmarr, Erik Fleischer, Anne-Marie Krogsbøll, Jens Christensen, Flemming Olsen, Karsten Lundsby, Erik Lang, Thomas Tanghus og jens peter hansen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Brostrøm undsagde offentlig regeringen da grænselukningen blev annonceret. Brostrøm siger nu at der skal testes 10.000 om dagen, Mølbak siger at det ikke hjælper en pind. Hvorfor må ministeren ikke kritisere, når experterne skifter mening, er uenige og offentligt undsiger regeringen ?

Malan Helge, Karsten Aaen, Lasse Nielsen, dorthe schmidt, Marianne Stockmarr, Anne-Marie Krogsbøll, Jens Christensen, Aage Juhl Jørgensen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Steen Meyer, Birte Pedersen, Mogens Holme, Mikael Aktor, Flemming Olsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Helle Walther, Anina Weber og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@jens peter hansen

Tror du at den der uenighed om test har nogen substans? Udgiften ved at gøre det, er jo peanuts i forhold til krisens øvrige omkostninger. Det kan maksimalt handle om, at de der skal teste, måske kunne udføre andre mere værdifulde tests for andre patientgrupper? Eller måske at testene alligevel ikke er troværdige, og risikerer at få patienterne til at reagere uhensigtsmæssigt. Falsk negative og falsk positive test er jo velkendte.

Karsten Aaen, Lars F. Jensen og Mads Hansen anbefalede denne kommentar

Det var godt, I fik sat det på plads. Dog er det i artiklen tydeligt, at d'herrer Skou og Geist stadig abonnerer på den udlægning, at Sundhedsstyrelsens kommentarer til nødloven skulle være indvendinger eller kritik. Det var en stramning, som Politiken vist stod for. Retteligen skriver SST blot, at de ikke er i stand til at give nogen anbefaling (i den ene eller anden retning) i fravær af positiv evidens. Det er ret nørdet sprogbrug, men der skal en journalist til for at gøre det uklart.

Malan Helge, Karsten Aaen, Lasse Nielsen, dorthe schmidt, Marianne Stockmarr, Jane Jensen, ingemaje lange, Lars F. Jensen, Rolf Andersen, Steen Meyer, Birte Pedersen, Morten Wieth, Mikael Aktor, Lis djørup, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Anina Weber og Dennis Jim Frederiksen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Man har ikke testmidler nok, se Berlingske Tidende i dag. Brostrøm sagde på pressemødet at grænselukningen ikke var hans anbefaling. Enhver kunne altså forstå at Sundhedsstyrelsen tog afstand fra initiativet. Hvad hjælper det i øvrigt at Brostrøm nu vil teste op til 10.000 om dagen, når midlerne ikke er der !!

Malan Helge, Anne Schøtt, Karsten Aaen, Marianne Stockmarr, Birte Pedersen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Gunnar Hansen

same-same: det handler om at man forlod inddæmningstrategien da man gik over til afbødningsstrategien. Men man skal gøre begge dele samtidigt ! Ellers er man nød til at fastholde afbødnings-strategien næsten i det uendelige..Og det er Dét WHO siger.

Inddæmningstrategien handler om, som der står i artiklen, at når man har en syg, så skal man opspore de personer den syge har været i kontakt med op til ca. 2 uger inden og dernæst skal man isolere dem og teste dem...og det er det som Brostrøm ikke vil sætte i gang !

Så stadigvæk: Brostrøm snakker udenom men ved godt han har begået fejl, nu vil han bare ikke rette den !

Og så de der tåbelige undskyldninger om at der ikke er ressourcer til det... ? Foreløbig er der givet 100 Milliarder (!) i støtte og hjælpepakker på grund af det her..og gud ved hvad det koster samfundet pr. dag med denne nedlukning ? Det er ikke småpenge, så det gir ikke mening når han siger: det er for ressourcekrævende at opspore de smittede.
/ © Gunnar Hansen

Malan Helge, Anne Schøtt, Karsten Aaen, Peter Riis, Lasse Nielsen, dorthe schmidt, Anne-Marie Krogsbøll, Torben Arendal, Rolf Andersen, Steen Meyer, Birte Pedersen, Per Torbensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Søren Fosberg, Claus Hansen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Nu kan vi så få det fra hestens mund: Hans Kluge, regional direktør for WHO Europa og Søren Brostrøm.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/who-repraesentant-er-med-paa-pressemoede

Heunicke har mistet enhver form for troværdighed. Det er umuligt at have tillid til ham. Det samme gælder i øvrigt Mette F og Hækkerup.

Nu må den regering snart begynde at respektere de almindelige demokratiske spilleregler og respektere, at den er en mindretalsregering, der skal have respekt for Folketinget og borgerne.

Sten Christensen, Finn Thøgersen, Gert Romme og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

"For det andet risikerer han at rokke ved den store tillid til myndighedernes ageren under coronakrisen, som undersøgelser viser, at danskerne har."

Er det nu en indlejret, erfaringsbaseret tillid, der er tale om? Eller er det frygt og afmagt, som tvinger mange danskere til at vise lydighed? Der er, både sociologisk og psykologisk, pæn forskel på disse dynamikker. Men det er afgjort bekvemt at forstå den relativt snorlige gåsegang, danerne bevæger sig i, som tillid - ligesom det er relativt bekvemt at forstå danernes udvikling af grådighed, egocentri, forbrugerisme og ignorance som et tillidsbaseret følgeskab til de seneste årtiers forcering af den neoliberale ånd, systemtænkning og kultur. Men er det så enkelt? Næppe.

Heunicke er ihvertfald endnu et eksempel på at vores politiske klasse/elite er opportunistisk og meget gerne drejer den en knap eller tre, når ansvaret for fejl og forsømmelser skal udpeges. Heunicke er jo trods alt også en del af et partiapparat, som mere ligner et managementbureau end en platform for genuin, social og demokratisk udvikling.

Karsten Aaen, Sten Christensen, Torben Arendal, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Elisabeth From, Søren Fosberg, Gert Romme, Carsten Mortensen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

For h.....de dog!

De skyldige (for hvad det end bliver) kan ikke udpeges, før corona-smitten passerer det skarpe hjørne!

Skulle vi ikke først vente og se, hvad kommer til at ske på 'corona-smitte-fronten'? Om en måned, eller to, når begivenhedernes gang definitivt afslører hvem har kvajet sig, og hvor meget?

Anne-Marie Krogsbøll, Rolf Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

@Anina Weber, problemstillingen er jo den, at vi - heller ikke bagefter - har et alternativ at sammenligne med, og i øvrigt at skaden er sket til den tid. Hvis regeringen får held til at smadre landets økonomi, får vi forhåbentlig en anden statsminister - men det ændrer jo ikke ved, at det er befolkningen, der får smæk og skal igennem en 5-10-årig genopbygning.

Når alle er enige om, at med covid-19s inkubationstid, så har vi endnu ikke set nogen effekt af de indførte indgreb, så fatter jeg ikke, hvorfor de indledningsvist kun blev indført for 14 dage. Så kunne vi jo lige så godt med det samme have varslet dem til efter påske. Det andet er, at der jo reelt ikke er kommet nye informationer eller konstateret nogen virkning af indgrebene - hvorfor skal man så stramme yderligere undervejs? Det giver overhovedet ingen mening!

Regeringen har åbent sagt, at den træffer "politiske" beslutninger, som er eller kan være uden faglig begrundelse. Det er ikke tillidvækkende! Ligesom den måde, hvorpå tingene bliver hastet igennem på og manglen på respekt for velbegrundede indsigelser (fx så sent som i dag fra dommerstandens formand) kun kan vække uro og tillidsbrist.

Mette Fs idelige udsagn "hellere for meget for tidligt, end for lidt for sent" demonstrerer en mangel på forståelse for grundlæggende mekanismer i samfundet. På mange områder kan "for meget for tidligt" have langt større skadevirkning end "for lidt for sent" - endda så godt som uoprettelig skade.

Sluttelig så savner jeg fortsat oplysninger om, hvad det er, Mette F mener skal til, for at vi igen kan få lov til at leve i et nogenlunde frit land. Hvilken indikator og hvilke måltal er afgørende? Det er totalt uacceptabelt, at regeringen ikke for længst har meldt det ud. Har de overhovedet gjort sig klart, hvad de går efter? Men de enorme, langvarige samfundsmæssige skadevirkninger, regeringens indgreb har (ikke coronaen, men regeringens indgreb!), så er det helt afgørende, at indgrebene bliver afviklet og samfundets funktion genoprettet i samme øjeblik og i den takt, det er forsvarligt. Men hvad der skal til for at det er forsvarligt, det har der ikke været den mindste debat om endsige blot indikationer af fra regeringen.

Lige nu gennemfører regeringen en totalt mørkelagt samfundsmæssig og samfundsøkonomisk gambling uden lige - og har givet befolkningen bind for øjnene! Truslen fra covid-19 ligner en tur i parken i sammenligningen med effekterne af regeringens indgreb. Der er god grund til at være bekymret - ja, skrækslagen.

Karsten Aaen, Nis Jørgensen, Søren Fosberg, Gert Romme og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Jeg tror at Magnus Heunicke, skal tage sin Ministerstol og flytte den ud til Sundhedsstyrelsen. Og sætte sig på kontor ved siden af Søren Brostrøm, Så skal han hive Kåre Mølbak, ind fra Statens Serums institut og danne en taskforce f.eks. også med Allan Randrup Thomsen fra KU.
Der skal helst være eksperter der ikke nødvendigvis er enige. Det er bare vigtigt at han kommer væk fra 'slangetungerne' i ministerierne, hvis agenda er mere personlig karrierer mæssige end at hjælpe Danmark.

Hvis han gjorde det, er jeg sikker på at Danmark ville være i gode hænder. Og at Magnus ville gå over i historien, som en af de få danske politikere, der faktisk var dygtige nok til faktisk at udvise lederskab.

For mange gange er rigtig lederskab ... at facilitere, at enable dem der ved noget, at skabe koncencus, at lytte.

// Jesper

Karsten Aaen, Rene Bolvig, Henrik Bjerre, Anne-Marie Krogsbøll, Rolf Andersen, Steen Meyer, Henning Kjær, Steffen Gliese, Søren Fosberg og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

jens Winther:
kan du dokumentere den voldsomme kritik du nu kommer frem med?
Ingen ved hvad der var eller er rigtigt,da vi står i en global krise,som overstiger det vi før har oplevet. En lille "satan" som ingen havde forudset og ja det er så globalitetens bagside.
Vi skal nok overleve og væksten for et skud for boven og ja der vil blive konkurser m.v..og sandsynligvis får langt de fleste af os mindre at gøre godt med .
Men at et andet flertal havde kunnet forhindre eller agere bedre er vist yderst tvivlsomt.
Det er en svær situation og vi har også en presse,som stadig søger syndebukke og lægger op til splid. Ikke at de ikke skal være kritiske,men overdriv ikke. Mette Frederiksen,som du ikke bryder dig om, sagde allerede første gang at de alle ville begå fejl.

Malan Helge, Miklôs Tōtfalusi, Anders Olesen, Lars F. Jensen, Rolf Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Birte Pedersen, jens peter hansen, Nette Skov, Kim Houmøller, Steffen Gliese, Karsten Lundsby og Anina Weber anbefalede denne kommentar

@Viggo Okholm, hvad er det, du mener savner dokumentation? Det er IKKE covid-19, der har skabt en global krise! Det er politikernes beslutninger, der har skabt en global krise.

"Væksten får et skud for boven" er århundredets underdrivelse!

Vi kigger ind i en arbejdsløshed, der er steget med 30.000 (fra 105.000 til 135.000) på mindre end 14 dage, hvortil kommer i 10-tusindvis på delvist statsbetalt hjemsendelse. Og de næste 14 dage bliver værre, de næste 14 dage endnu værre, - fortsæt selv indtil Mette F får fat i sutten..

Vi kigger ikke på en svækket vækst, men på et BNP-fald på i niveau minimum 25% - indtruffet på 14 dage. Finanskrisen ligner en sommerudflugt i sammenligning. Allerede nu er aktiviteten - værdiskabelsen - faldet med 2-3 gange så meget som det totale maksimale fald i finanskrisen (et fald, som blev nået mere end ét år efter finanskrisens start). Og det bliver værre uge for uge.

Pressen er sgu ikke kritisk. Pressen sover i timen!

Finn Thøgersen, Gert Romme, Flemming Berger og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Gunna Hölludottir

Overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Seruminstitut har sammen med to yngre kvindelige forskere opfundet en ganske enkel test, hvor de tager et skrab i svælget. De varmer prøven op til 98° i 5 minutter. Derved ødelægger man proteiner og RNA fra virus efterstår. Dette laves i to tempi og løsningen er både billigt og hurtigt. Metoden er leveret til Spanien, fordi de ikke kan få fat i prøver fra Roche mm. Det tager ca. 1 time og 35 minutter. Med denne metode forøger de testmuligheden væsentlig. De er ved at afprøve metoden i Odense.

Ligeledes er Statens Seruminstitut med Anders Fomsgaard og en kvindelig professor fra RUC igang med at udvikle en test, hvor de kan teste personers antistoffer, hvis de har haft Corona.

Alle, der har været syge og er raske, kan sendes ud på arbejdsmarkedet.

Samtidigt er de igang med overvejelser, hvor man kan give blodtransfusioner fra personer med antistoffer til meget syge personer med Corona.

Flere hospitaler forsøger en særlig nyere medicin, der virker mod malaria til meget syge. Andre tester Remdesivir og endnu andre på Hvidovre tester klorokin, som er et gammelt middel mod malaria. Endnu andre tester medicin, der virker mod betændelse i bugspytkirtlen og stærk halsbrand for mennesker i respirator.
Der forskes på livet løs her i landet og andre steder.

Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, sundhedsministeren og flere andre specialister gør alt hvad de kan og selvfølgelig er de uenige en gang imellem i en så alvorlig og uprøvet situation.

Malan Helge, Karsten Aaen, Helle Degnbol, Torben K L Jensen, Rolf Andersen, Steen Meyer, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Fam. Tejsner, Jesper Frimann Ljungberg, Palle Bendsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Gunna Hölludottir

Der er ikke behov for, at journalister skaber splid, hvor der ikke er splid.

Malan Helge, Lasse Nielsen, Henrik Bjerre, Jens Christensen, Lars F. Jensen, Steen Meyer, Benta Victoria Gunnlögsson, Morten Wieth, Nette Skov, Lis djørup, Steffen Gliese, Fam. Tejsner, Karsten Lundsby, Palle Bendsen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Gunna Hölludottir

Karen Angeliki Krogfelt, professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet har arbejdet sammen med Statens Seruminstitut om antistofprøven.

Jens Winther:
I det mindste tak for svar- men jeg mener stadig ikke det der sker nu er politikernes skyld- ingen kunne vide at det her er så omfattende og ja arbejdsløshed og ned lukning er konsekvensen lige nu, men reelt set er det jo "kunstige" værdier der forsvinder, for de der taber er især dem der lever af folks overskud. Tøj,smykker,underholdning m.v. er jo i sig selv ikke værdiskabende. I min optik er der ikke andet at gøre end at sætte skatten op til ca 2% for alle med en skattepligtig indkomst over de de ca 500000 og 1% for alle under et par år.Det ville alle kunne overleve.

Karsten Aaen, Jens Christensen, Rolf Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Nette Skov, Thomas Corydon, Anina Weber og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Nu skal der i næste uge indledes forhandlinger blandt folketingets partier om en nedtrapning af restriktioner pga. coronaepidemien på foranledning af de borgerlige partier, herunder de radikale.

Udgangspunktet er at kuren ikke må være værre end epidemien, at prisen på et menneskeliv faktisk kan værdi sættes i forhold til tabt omsætning, recession, konkurser, de unges tab af undervisning, skilsmisser, vold i hjemmet osv.

” Er regningen for høj? Ét reddet menneskeliv under coronakrisen kan koste fem gange mere end, hvad vi normalt vil betale for livreddende behandling”
https://www.berlingske.dk/samfund/er-regningen-for-hoej-et-reddet-mennes...

Man kan også spørge:
Hvor mange flere skal dø eller få varige lungenedsættelse, fordi man åbner et hotel eller frisørbutik og sætter gang i økonomien før smittefaren er ovre ?

Det er jeg spændt på om Ellemann eller Østergård eller DI, SVM, ved lige nøjagtig dét, meget bedre end Sundhedsstyrelsen, SSI, WHO eller statsminister eller sundhedsminister, utålmodige er de i hvert fald....

Jeg håber politikerne og dansk erhvervsliv vil bruge erfaringerne med konsekvenserne fra en tidlig, hurtig nedtrapning i Hong Kong og andre steder, samt måske vil også lige vil overveje, hvad en enkelt tosse kan forårsage....

” 40.000 indere i karantæne på grund af én mand
Sundhedsmyndighederne i den nordlige stat Punjab i Indien har ifølge BBC sat 40.000 mennesker fra 20 landsbyer i karantæne på grund af et virusudbrud, som kan spores tilbage til én enkelt 70–årig mand, som døde af coronavirus. Det opdagede man dog først efter hans død.
Manden var præst og havde ignoreret myndighedernes opfordring til selvisolation, da han vendte hjem fra en rejse til Italien. Han deltog i stedet i en stor festival kort inden sin død.”
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12001843/liveblog-foelg-den-senest...

Karsten Aaen, Rolf Andersen, Steen K Petersen, Viggo Okholm, Birte Pedersen, Nette Skov, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

Efter pressekonferencen, hvor Brostrøm sagde, at der var begået fejl, var det den eneste nyhed der kørte i nyhedsbåndet under billedet i ca. 15 minutter på TV2News. Men vi har ikke fået den ringeste information om, hvad det ville have betydet for smittespredningen, hvis denne 'fejl' ikke var blevet begået. Ligesom der ikke nu er nogen forklaring på hvad den accellererende testning nu vil få af positiv betydning, bortset fra den, indrømmet væsentlige, at sundhedespersonale ikke behøver hjemsendes blot på mistanke om at være smittebærer.
Der er hos visse medier, bl.a. TV2 en vis pervers tilbøjelighed til at antyde, at hvis blot myndighederne havde testet på livet løs, så havde vi været et bedre sted idag, måske ville vi helt have undgået at få smitten udbredt. Typisk scapegoating på en dyster baggrund.
Som tallene udvikler sig nu, er der en vis optimisme at spore hos nogle eksperter, at vi vil opnå målsætningen, at komme igennem krisen uden at overbelaste sundhedssystemet. Altså har myndighedernes adfærd været bedre end i andre lande.
Og så lige en 'pervers' konstatering fra min side: jo færre dødsfald vi må registrere, jo mere vil prisen i form af økonomiske tab sandsynligvis blive genstand for kritik, når støvet har lagt sig. Prisen pr. reddet liv vil blive højere. Vil nogle påstå.

Karsten Aaen, Jane Jensen, Rolf Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Viggo Okholm, Birte Pedersen, Anders Reinholdt, Morten Wieth, Nette Skov, Lis djørup, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Anina Weber og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi har samfundet for at sikre befolkningen gode liv, tryghed, sundhed, den nødvendige indsats under katastrofer - ikke for at nogen skal kunne købe milliondyre, tankvognslignende privatbiler og betale 10 gange mere for deres bolig, end der er brugsværdi for.

Malan Helge, Karsten Aaen, Anina Weber, Torben Arendal, Dennis Tomsen, Rolf Andersen, Carsten Munk, Steen K Petersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Anders Reinholdt, Mogens Holme, jens peter hansen, Nette Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"Når det i den danske offentlighed er blevet udlagt, som om Brostrøm påstod, at WHO’s anbefaling ikke var møntet på Danmark, skyldes det formentlig, at nogle af hans andre citater kan misforstås i den retning."
"Det er altså kun ved at citere selektivt, man kan få det til at fremstå, som om Sundhedsstyrelsens direktør har hævdet, at WHO’s anbefaling ikke gjaldt Danmark."

Mon ikke det er pressen der er årsag til alt dette rod.

Og så kan der vist ikke koges mere suppe på det ben.

Steen Meyer, Viggo Okholm, Morten Wieth, Egon Stich og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

@Viggo Okholm, der findes ikke "kunstige værdier" - alle varer og tjenesteydelser, folk vil betale for, er ægte værdier! Den skat, negleteknikeren, frisøren, kunstneren, forfatteren, journalisten og instruktøren betaler af sin indkomst, bidrager lige så meget til at betale for sundhedsvæsen, skoler og social bistand, som den skat, landmanden og maskinarbejderen betaler. Og for en journalist og en frisør er det lige så slemt at være blevet arbejdsløs, som for en tømrer og en maskinarbejder.

Når Mette Frederiksen sender frisøren hjem, så forsvinder der samfundsmæssig værdiskabelse - den samfundsmæssige værdiskabelse, der er med til at sikre, at vi har et hospitalsvæsen og kan betale læger og sygeplejersker løn - og betale understøttelse til de arbejdsløse!

Hvis vi fjerner alle dem, der i dine øjne "kun skaber kunstige værdier", så har vi valget mellem at beskatte dem, der skaber "ægte værdier" med 125-200% af deres indkomst (det holder nok ikke ret længe!) eller halvere sundhedsvæsenet, skolesystemet og understøttelsen.

Kan du nu indse, hvorfor jeg skriver "Lige nu gennemfører regeringen en totalt mørkelagt samfundsmæssig og samfundsøkonomisk gambling uden lige - og har givet befolkningen bind for øjnene! Truslen fra covid-19 ligner en tur i parken i sammenligningen med effekterne af regeringens indgreb. Der er god grund til at være bekymret - ja, skrækslagen."

Jesper Frimann Ljungberg

@Steffen Gliese
"Vi har samfundet for at sikre befolkningen gode liv, tryghed, sundhed, den nødvendige indsats under katastrofer"

Jo jo.. men du skal stadig huske på, at den type af folk, der dør af Corona, er den samme type, som også dør når der er influenza epidemi. Her er et liv så bare åbenbart ikke så værdifuldt.
Her lukker vi ikke samfundet ned.. overhovedet.. når vi har en af de slemme epidemier.

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i...

Op mod 3000 døde i 2017-2018 sæsonen.

Så basalt kan vi stå i den situation, at vi som samfund bruger 25 millioner i forebyggelse per borger for at redde 10.000. Bare for at når den 'normale' influenza sæson kommer, så er beløbet vi er villige til at bruge pludselig kun 200 kr til en vaccine.
Vi risikerer også at af de 10.000 vi redder, der dør op til 30% af dem influenza til vinter.

Det er jo sådan nogle vanskelige afvejninger, som de sidder og bokser med hos sundhedsstyrelsen.

// Jesper

Karsten Aaen, Nis Jørgensen, Hanne Utoft, ulrik mortensen, Anders Reinholdt og Søren Kramer anbefalede denne kommentar

Hykler Heunicke er glat som en ål og mester i ansvarforflygtigelse, han taler med uld i mund, og vender tingene så de peger mod andre end ham selv, ansvar tør han ikke selv stå ved!

Jens Winther:
Se det du her skriver om værdier og argumenterer for kan jeg ikke direkte modsige for det er i sammenhængen fakta. Økonomi og pengeombytning er altså kunstig i en eller anden form og som min gamle far i 50 erne sagde,at man ikke kan leve af at barbere hinanden,har han så ikke ret i. Mennesket lever så heller ikke af brød alene.
Men min kritik af dit indlæg går på at du anklager vores flertal for at spille hasard med vores fortjenester eller?
Min påstand er at de gør det så godt de kan for at forhindre det totale kaos med mange mistede mennesker og jeg vil påstå at det ikke havde været bedre,hvis vi havde et andet flertal. Men det kan hverken du eller jeg bevise.

Karsten Aaen, Mogens Holme, Steffen Gliese, Jens Christensen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Når en situation som den her corona opstår, så er der ikke tid til at tænke. Alle de nødvendige tanker skal være gjort årene forinden og lagt i en beredskabsplan. Og tid har der været med skiftende regeringer siden 2003, hvor SARS satte en skræk i livet verden rundt. Blev som kun så på på distancen tænkte puha vi slap. De andre som f.eks. Taiwan, Syd Korea og Singapore greb til omfattende handling og fik udarbejdet de nødvendige beredskabsplaner.

Vores levevis har gjort verden for lille til vi kan tillade os at sløse med beredskab. Også mod det noget nær utænkelig.

Karsten Aaen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Steen Meyer anbefalede denne kommentar
Martin Chrisensen

Nu er det jo ikke kun BT der citerer Brostrøm for det, han udtalte på live TV i et pressemøde at det ikke var myntet på Danmark, hvilket gør at denne artikel rammer helt forbi. Det er en ommer.
Man kommunikerede en strategi som ikke levede op til WHO's anbefaling, men det blev kommunikeret som om at det var den strategi man ønskede, ikke at vi ikke var i stand til at udføre en mere aggresiv teststrategi. Dette forsvares så efterfølgende med at vi ikke havde tests til rådighed, men det klinger også lidt hult når vi har virksomheder i Danmark der nærmest kan levere så mange som vi ønsker, men man har ikke kontaktet dem, og på samme tid er vi også blevet tilbudt at købe fra Syd Korea uden at man har reageret. Hvis man havde villet teste mere aggressivt så havde man også kunnet reagere tidligere og fået et større testaparat sat op, måske sammen med vores store medicinalsektor, som selvfølgelig kan behandle tests med en høj precision og sikkerhedsmargin.

Malan Helge, Anne Schøtt, Karsten Aaen, Nille Torsen, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Martin Chrisensen

Viggo Okholm:
Det er kun kunstige værdier i samme grad som penge og vores løn er. Økonomisk aktivitet er det der driver at vi som individer og for den sags skyld virksomheder har nogle midler til rådighed. Hvis du virkelig mener at din løn eller pensionsudbetaling er kunstig værdi, vil du så gerne give den til mig?
Dette er den største økonomiske opbremsning i historien. Dette bliver det største forbrug verden har brugt nogensinde, for at redde os fra økonomisk sammenbrud som i trediverne, hvilket ville ske hvis de store økonomier ikke smider hele deres økonomiske magt ind på at stoppe det, så vi f.eks. i lille danmark overhovedet har et velfærdssamfund bagefter. Efter alt at dømme kommer vi til at bruge så mange penge på verdensplan, at vi kunne have løst hele problemet omkring global opvarmning for noget tilsvarende, eller taget alle de 750 millioner mennesker der lever i ekstrem fattigdom ud af deres fattigdom. Vi kunne også betale hele Grækenlands gæld 100 gange. Har du og andre som udtaler sig som du overhovedet opfattet hvor store midler vi er i gang med at bruge?
Vi kommer langt på den anden side af 30.000 millarder kr. som blot er det beløb som de vestlige lande har sat af indtil videre, blot for at redde os fra økonomisk sammenbrud.

Karsten Aaen, Erik Fuglsang og Jens Winther anbefalede denne kommentar
Kasper Frausing

Der kommer sikker mange kritiske redegørelser af div styrelser og ministeriers ageren.

Medierne vil følge det tæt, og smagfuldt uddele point.
Imens de puster og puster og puster til gløderne.....

Erik Fuglsang, Birte Pedersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Martin Chrisensen

Jeg mener Brostrøm har begået nogle alvorlige fejl som har sat os tilbage og kostet millarder, men jeg ønsker ikke et karaktermord på ham. Politikerne har et stort ansvar sammen med øvrige myndigheder, det gælder de nuværende og tidligere. Det har de for det bliver meget tydligt at vi selt ikke har været tæt på at være tilstrækelig klar på en pandemi, på trods af at det er noget som stort set alle forskere indenfor området ved og har advaret om vil ske på et tidspunkt og det kan endda blive betydeligt værre end den vi oplever nu.
Dette er ikke betryggende og det bør føre til at vi grundigt evaluering i hvordan vi er forberedt på sådanne begivenheder i Danmark. Brostrøm kan næppe holdes fuldt ansvarlig for de fejl der er sket, han er kastet ind i håndteringen af en krisesituation som vi ganske enkelt ikke har været forberedt på. Det kan ikke passe at det skal hænge på en mands skuldre om end han har begået fejl.

Malan Helge, Anne Schøtt og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Martin Christensen:
Så blev jeg sat på plads og tiden vil vise om d får ret,men jeg håber da virkelig du fortæller de ansvarlige om dine spådomme og forventninger her.
Men det virker så absurd på lille jeg,når et par måneders sygdom kan slå os mere eller mindre tilbage,se ti sammenligning med de rædsler menneskeheden har forårsaget siden 2, Verdenskrig og oprustning og forurening m.v. I det mindste kan vi så håbe at den globale situation lærer os ikke at bruge penge og midler til at true hinanden og så slå hinanden ihjel bare fordi man tror på andre fortolkninger af en guds tro.Jeg håber så du tager fejl.hvilket jeg også håber du selv gør.

@Viggo Okholm, problemet er fsv ikke corona-virus, men derimod de skridt, som regeringen (og visse andre regeringer) har taget. Nedlukningen af store dele af samfundet er et voldsomt skridt at tage.

Allerede efter 14 dage er arbejdsløsheden steget med 30.000 mennesker, og oven i har 10.000 virksomheder hjemsendt deres medarbejdere og søgt lønstøtte fra staten.Tilsammen er vel i omegnen af mindst 200.000 mennesker er taget ud af produktionen - dvs. de skaber ingen værdi, men koster milliarder i understøttelse og lønstøtte. - Det reelle er, at arbejdsløsheden er mere end tredoblet på 14 dage. Hertil kommer så de offentligt ansatte, som er hjemsendt.

Det er ikke et par måneders sygdom, der slår os tilbage. Selve corona-epidemien er såmænd ikke voldsomt økonomisk belastende. Det er måden hvorpå regeringen forsøger på at fordele smitten over en længere periode, der koster samfundet ufattelige milliarder.

Jesper Frimann Ljungberg og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Synes mildest talt det er klamt hvordan ministeren totalt fralægger sig ethvert ansvar og sender aben hen til Søren Brostrøm. Specielt da ministeren formelt er hans chef!

Anina Weber

"Skulle vi ikke først vente og se, hvad kommer til at ske på ’corona-smitte-fronten’? Om en måned, eller to, når begivenhedernes gang definitivt afslører hvem har kvajet sig, og hvor meget?"

Så skal vi nok starte med at blive enige om kriterierne for "at kvaje sig" - det er trods alt billigere og nemmere at være bagklog end at skulle være forklog i ukendt terræn.

Personligt vil jeg til enhver tid bakke op omkring, at et forsighedsprincip aldrig kan blive "at kvaje sig", og at man skal kende sin fjende godt, før man afviger fra dette forsigtighedsprincip.

Aase og Bent Andersen

Det virker som om ministeren er vant til, at det gælder om at komme først til håndvasken! Uklogt og usympatisk at forsøge at placere aben hos den p.t. mest troværdige fagperson, som måske har forsøgt at udtrykke sig bare en smule nuanceret. Pressen har med vanlig evne dramatiseret meddelelsen, så den er sort/hvid. Det burde en politiker kunne modstå.

Karsten Aaen, Kristoffer Rud-Knippel, Erik Fuglsang og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Hvis og hvis og hvis og hvis ....og bagudskuen og hvad man/vi skulle have gjort for 1-2-3 måneder siden, er der INGEN, der kan bruge til noget lige NU!

Lige NU handler det kun om at se FREMAD, lære af vore erfaringer, til næste gang, en virus som
covid-19, corona :( kommer forbi!

Ellers bliver vi både som mennesker og som samfund totalt tossede oveni hovedet!

Carsten Munk, Jane Jensen og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Der bliver noget at bore i for historikere og dybdeboende journalister, men som sagen ser ud på nuværende tidspunkt, tror jeg, at rigtigt mange danskere har opfattet det sådan, at Brostrøm/SST gentagne gange har givet udtryk for, at WHO's anbefalinger om test, test, test, ikke gjaldt i Danmark - og sådan har ministeren vel også forstået det, siden han ligefrem har følt sig nødsaget til personligt at ringe til WHO får at få opklare det. Hvad ved vi om, hvor mange gange han faktisk HAR forsøgt at få et klart svar fra Brostrøm/SST, som er som et stykke vådt håndsæbe at snakke med, når man forsøger at konfrontere dem med åbenlyse modsigelser og ulogiske tiltag i den danske tilgang de første 1 1/2 måned? Jeg har i hvert fald hørt adskillige - herunder Lippert - forsøge at få svar, der gav mening - det er ikke lykkedes - som at holde på våd håndsæbe.

Ydermere har SST jo altså lagt en strategi på test-området, som flugter med, at man ikke ville rette sig efter WHO's råd.

Historien må vise, om SST og SSI i det skjulte faktisk har ført politik uden om regeringen, og har kørt efter flokimmunitetsstrategi uden at være åbne om det. Lige nu ser det i hvert fald sådan ud, og det ville kunne forklare en hel del ellers ulogiske tiltag og råd.

Men hvis det ER tilfældet - og det ikke bare er inkompetence eller misforståelser - så er det i mine øjne en MEGET stor forbrydelse.

Lige nu er jeg i den grad glad for, at man greb ind og satte SST på plads. Vi er mange, der i 1 1/2 måned havde forsøgt at råbe op om, at der var noget galt med SST's strategi.

Malan Helge, Anne Schøtt, Peter Riis, Mogens Holme, dorthe schmidt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det virker som om ministeren er vant til, at det gælder om at komme først til håndvasken! Uklogt og usympatisk at forsøge at placere aben hos den p.t. mest troværdige fagperson, som måske har forsøgt at udtrykke sig bare en smule nuanceret. Pressen har med vanlig evne dramatiseret meddelelsen, så den er sort/hvid. Det burde en politiker kunne modstå.
Skriver Aase og Bent Andersen.
Det kan gerne være at Brostrøm er den mest troværdige fagperson, men det vil desværre ikke sige ret meget , det er ham som fagperson der har givet Heunicke vidt forskellige råd undervejs og derfor har vippet båden, ændret kursen og i øvrigt offentligt undsagt regeringen, længe før han fik sin reprimande. Clemenceau sagde: Krig er for vigtig en sag at overlade til generaler. Måske er epidemier for vigtige til at overlade til , ja hvem ??

Malan Helge, Karsten Aaen, Mogens Holme, dorthe schmidt, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Martin Chrisensen

Viggo Okholm:
Det jeg sagde om omkostningerne er ikke en spådom, det er allerede en realitet. Vi er allerede på den anden side af 30.000 milliarder kr. som sættes af i et forsøg på at afbøde effekten. Ud over det kommer der sandsynligvist lige så meget fra centralbankers side oveni.
I 30’erne have man netop en ekstrem dyb økonomisk krise, en såkaldt depression, som varede mere end et årti med stor og dyb fattigdom til følge, dette var betydeligt medvirkende til at føre til anden verdenskrig.
Uden at vi smider alt vores økonomiske magt ind mod at stoppe det, er det en ny depression vi taler om, derfor er beløbene der bliver brugt astronomiske.
Jeg siger ikke at vi ikke skal lukke ned, jeg kan ikke overskue konsekvenserne ved ikke at gøre det. Men jeg ønsker at der er en forståelse af hvor enormt omkostningsfuldt det er for ellers kan vi heller ikke tale om hvilke indsatser der er realistiske overfor denne virus.
Vi kan lave en indsats der koster 50 mia. hvor vi indstiller hele vores store Pharma industri i Danmark på at vi skal lave 100.000 tests om dagen, hvis det skulle være. 50 mia. vil være småpenge i denne sammenhæng da vi taler helt astronomiske omkostninger også for Danmarks side.

Steffen Gliese

Kapitalismen indoktrinerer os med, at værdiskabelse det ene sted er forudsætning for værdiskabelse det andet sted. Men det passer ikke.

dorthe schmidt, Malan Helge, Egon Stich og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

nej, Martin Christensen, det var først, da man begyndte at kaste om sig med penge i samfundet til aktiviteter, der kunne sætte noget i gang på samfundets og ikke det private erhvervslivs betingelser, at man overkom 20ernes krise, der endte i Depressionen i 1929. Det var DEN, der var årsagen til den ekstreme højredrejning i dele af Europa, men som i USA førte til et opgør med netop de mest reaktionære og nyfeudale kræfter med valget af Roosevelt. Derfra - og frem til Reagan - så verden faktisk en udvikling til det bedre, ikke blot i Vesten, men også i de gamle imperier, hvor land efter land opnåede selvstændighed. Det er en langt mere omfattende revolution af vilkårene for almindelige mennesker, der foregik i de år, og det har været en stor sorg i mit voksenliv at se mange af disse fremskridt blive rullet tilbage af en revanchistisk og megaloman nyadel.
Åbenbart er jeg ikke alene, for det lader til at bl.a. denne akutte og reelle fare, vi står i, har demaskeret liberalismen som det monster, den er - og jo igennem hele menneskets historie har været, indtil den gang på gang er blevet fældet under sin egen vækst.

dorthe schmidt, Malan Helge, Viggo Okholm, Carsten Munk og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Sten Christensen

Det er jo klart at Magnus er igang med at miskreditere folkene omkring sig, formålet er jo at han kan læse alle sine egne fejl over på dem.
Hvis vi tager Magnus's kendte fejl fra en ende af, han glemte lige at sige ja tak for tilbud om test fra Sydkorea (ca samtidigt med at Mette lukkede landet), et par dage efter overhørte han lige to danske virksomheders tilbud om over 10000 test om dagen, så var der pludseligt ikke flere handsker på sygehusene og han formåede ikke at fremskaffe nogen, mundbind var der også pludseligt mangel på og der blev diskuteret i dage om man kunne vaske mundbind istedet for at køre ned til Skousen og købe en vaskemaskine.
Trump ovre i USA er en idiot, det skal der ikke være tvivl om, men min anseelse steg godt nok lidt da han tæskede bilproducenter til at producere respiratorer.
I danmark virker det mest som om Regeringen er optaget af at dele penge ud og holde pressemøder, og nu også at bane sig vej som den første ved håndvasken.
Min tillid daler næsten time for time. Jeg kan sagtens forstå alle de udsatte der har taget sagen i egen hånd og isoleret sig for egen regning ........ og det må gerne (på trods af hvad Mette siger) være i sommehuse og campingpladser på tværs af regionale grænser.

Sten Christensen

Martin Christensen
Hvor får du fra at det vil koste 50 mia kr at lave 100.000 test om dagen. Når et lille Odense-firma kan lave 10.000 test om dagen skal vi da ikke indstille hele vores pharma industri på test.
Det er sgu da ikke raketvidenskab, det drejer sig om at finde en ret stor og karakteristisk Virus, man kan gøre det manuelt med mikroskop det er bare lidt bøvlet.

Anne-Marie Krogsbøll

Særdeles interessant - Et kig bag kulissen:
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12040710/krisen-indefra-al...

Myndighederne var så forelskede i egen ufejlbarlige ekspertise, at de ikke kunne se skoven for bare træer, selv da den stirrede dem i fjæset fra Kina og Italien:
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12040710/krisen-indefra-al...

"Der er ikke fordi politikerne i dag påstår, at sundhedsmyndighederne var ligeglade med antallet af døde. Slet ikke. Men den faglige vurdering i Danmark – og også i mange andre lande – var bare ikke så vidtgående, som politikernes bange anelser var på det her tidspunkt. Mens politikerne sad uden erfaring og frygtede at blive ansvarlige for tusinde eller flere dødsfald, gik sundhedsmyndighederne til værks efter deres sundhedsfaglighed. Og som en politiker efterfølgende indvender om sundhedsmyndighedernes attitude: Hvad er forskellen på Gud og en overlæge? Svaret er, at Gud ved godt, han ikke er overlæge."

Jeg har ondt af begge parter her - både myndighederne, som alt for tidligt fik malet sig selv op i en ulogisk, uholdbar, faktablind krog, hvor de gik i forsvarsstilling, og politikerne, som langt hen i forløbet var nødt til at lytte til sagkundskaben, selv om de ikke mere troede på den, og selv om den tydeligvis ikke havde situationen under kontrol.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Mogens Holme, Peter Riis, Steffen Gliese og dorthe schmidt anbefalede denne kommentar

Sider