Analyse
Læsetid: 8 min.

Heunicke burde vide, at det er uklogt at hænge en topembedsmand ud i medierne på forkert grundlag

Sundhedsministeren og flere medier har hævdet, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm skulle have påstået, at WHO’s anbefaling om at teste aggressivt for coronavirus ikke gjaldt Danmark. Virkeligheden er en anden, og meget tyder på, at ministeren er ude i en ufin manøvre
I flere medier er det blevet udlagt, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm (tv.), skulle have sagt, at WHO’s anbefalinger om at teste mere for corona ikke var møntet på Danmark. Men det har han aldrig sagt, faktisk det modsatte. Alligevel fik det sundhedsminister Magnus Heunicke (S) (mf.) til at gå i rette med Brostrøm, om end Heunicke siden har forsøgt at nedtone uenigheden.

I flere medier er det blevet udlagt, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm (tv.), skulle have sagt, at WHO’s anbefalinger om at teste mere for corona ikke var møntet på Danmark. Men det har han aldrig sagt, faktisk det modsatte. Alligevel fik det sundhedsminister Magnus Heunicke (S) (mf.) til at gå i rette med Brostrøm, om end Heunicke siden har forsøgt at nedtone uenigheden.

Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Indland
28. marts 2020

Midt i den eskalerende coronakrise kastede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sig i denne uge ud i en konfrontation med en af sine absolut vigtigste embedsmænd, direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

I usædvanligt direkte vendinger kritiserede ministeren sin styrelsesdirektør. Medierne viderebragte den opsigtsvækkende kritik i et utal af artikler og radio- og tv-indslag. Men ser man nærmere på sagens substans, viser det sig, at væsentlige nuancer ikke er kommet frem.

Og det viser sig, at det måske ikke kun er Søren Brostrøm, men også Magnus Heunicke selv, der er grund til at kritisere.

Centralt i sagen står en strid om den teststrategi, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har anbefalet.

I et interview i P1 Morgen tirsdag gik Magnus Heunicke i rette med Søren Brostrøms udlægning af WHO’s anbefalinger. Ministeren var med egne ord »ikke tilfreds« med styrelsens hidtidige strategi om fortrinsvis at teste alvorligt syge. Han påpegede, at WHO’s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus har opfordret til at teste »aggressivt« for coronavirus og karakteriserede det som en fejl, at Søren Brostrøm har sagt, at budskabet ikke var møntet på Danmark.

»Det er ikke korrekt,« sagde ministeren med henvisning til Søren Brostrøms udtalelser.

»Jeg har været direkte i dialog med WHO’s generaldirektør. Han sagde ALLE lande. Alle lande skal teste aggressivt. Der måtte jeg derfor sige, at vi skal være foran. Jeg måtte påtage mig det politiske ansvar.«

Der er bare ét problem: Søren Brostrøm har ikke påstået, at WHO’s anbefaling ikke gælder Danmark.

Søren Brostrøm udtalte sig om WHO’s anbefalinger i et interview i Berlingske den 18. marts. I artiklens underrubrik opsummerede avisen det sådan, at »når WHO understreger, at alle lande skal teste alle med symptomer på coronavirus, så gælder det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke Danmark«.

Siden er Søren Brostrøms udtalelser blevet refereret i en række medier, hvor det er blevet udlagt, som om han har sagt, at udtalelserne »slet ikke« var »møntet på Danmark«, som eksempelvis Ekstra Bladet har formuleret det.

Også nyhedsbureauet Ritzau har taget Søren Brostrøm til indtægt for at have sagt, at opfordringen ikke var »møntet på Danmark«. Og det var ligeledes præmissen i P1 Morgens interview med Magnus Heunicke, hvor studieværten foreholdt ministeren, at Brostrøm har hævdet, at WHO’s opfordring »ikke var møntet på Danmark«.

Men hvis man læser interviewet i Berlingske fra den 18. marts, var det ikke helt det, Søren Brostrøm sagde. Tværtimod sagde han faktisk:

»Nej, det gælder alle lande. Også Danmark. Selvfølgelig skal vi teste, og selvfølgelig skal vi teste mere. Vi kan sikkert gøre det bedre.«

Blæst op?

Brostrøms budskab var et andet. Nemlig at medierne havde »blæst generaldirektørens citater for meget op«.

»Den udtalelse gik ikke på, at Danmark skulle teste alle, der kunne tænkes at have corona. Det er ikke det, WHO mener, og det ville heller ikke være hensigtsmæssigt. Det er den misforståelse, jeg gerne vil udrydde,« sagde Søren Brostrøm til Berlingske.

Hvad Brostrøm præcis mente med det, har formentlig stået uklart for mange. Umiddelbart lyder opfordringen fra WHO’s generaldirektør jo klar:

»Test, test, test. Test alle personer, der er mistænkt for at have coronavirus.«

Men djævlen ligger i detaljen, og kodeordet er i denne sammenhæng »mistænkt«. WHO har nemlig en officiel definition af »mistænkte tilfælde«.

Begrebet dækker for det første over patienter, som har befundet sig i et område med konstateret coronasmitte de seneste 14 dage, og som har »akut luftvejssygdom« – hvilket WHO nærmere bestemt definerer som »feber og mindst et tegn/symptom på luftvejssygdom, for eksempel hoste eller åndenød«.

For det andet patienter med akut luftvejssygdom, som har været i kontakt med en person, der er bekræftet eller formodet smittet med coronavirus inden for de seneste 14 dage. Og for det tredje patienter, som har »alvorlig« akut luftvejssygdom, som ikke fuldt ud kan forklares med en anden diagnose. »Alvorlig« betyder i den sammenhæng, at patienten er så hårdt ramt, at vedkommende har behov for at blive indlagt.

WHO’s udgangspunkt er, at alle patienter, der lever op til disse kriterier, skal testes. Men der er undtagelser. Når der er smittespredning i samfundet, og testkapaciteten er »utilstrækkelig«, bør man i stedet indføre »prioriteret« testning i sammenhæng med tiltag som isolation, der kan reducere smittespredningen, fremgår det af WHO’s officielle vejledning.

Ifølge organisationen bør man i den situation blandt andet prioritere at teste »folk, der er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og sårbare befolkningsgrupper« samt medarbejdere i sundhedssektoren, der udviser symptomer.

Det er netop en sådan prioritering, der har været den danske teststrategi, efter at sundhedsmyndighederne den 12. marts skiftede strategi fra inddæmning til afbødning.

På den ene side kan man altså kritisere, at strategien ikke lever op til udgangspunktet i WHO’s anbefaling. Men på den anden side har Søren Brostrøm en pointe, når han anfører, at WHO’s anbefaling er mindre sort-hvid, end den umiddelbart kan lyde.

Citerer selektivt

Når det i den danske offentlighed er blevet udlagt, som om Brostrøm påstod, at WHO’s anbefaling ikke var møntet på Danmark, skyldes det formentlig, at nogle af hans andre citater kan misforstås i den retning. I interviewet i Berlingske understregede Brostrøm nemlig, at udtalelserne fra WHO’s generaldirektør ikke var specifikt møntet på Danmark.

»Man skal ikke tolke det som, at det helt konkret gælder Danmark. Dr. Tedros (WHO’s generaldirektør, red.) adresserer en lang række lande i verden, som tester betydeligt mindre, end man bør gøre, og end vi gør i Danmark,« sagde han til Berlingske.

Isoleret set kan det godt komme til at lyde som en påstand om, at WHO’s anbefaling ikke gjaldt Danmark. Tilsyneladende var det også en risiko, Søren Brostrøm var bevidst om. I hvert fald gentog han over for Berlingske, at WHO’s anbefaling selvfølgelig også gælder Danmark.

»Jeg vil gerne gentage det for en sikkerheds skyld. Når WHO’s generaldirektør udtaler sig, så gælder det samtlige medlemslande i WHO – også Danmark,« sagde Søren Brostrøm, der selv er formand for WHO’s regionalkomité for Europa.

Det er altså kun ved at citere selektivt, man kan få det til at fremstå, som om Sundhedsstyrelsens direktør har hævdet, at WHO’s anbefaling ikke gjaldt Danmark.

Dermed er sagen selvsagt problematisk for medierne. Særligt i en tid, hvor WHO taler om en »infodemi« af misinformation og falske nyheder, og de traditionelle medier slår sig op på at have en højere troværdighed end alternative og sociale medier.

Sagen rejser også spørgsmål ved sundhedsminister Magnus Heunickes ageren. Det er muligt, at han bare er blevet forledt af mediernes udlægning af Søren Brostrøms udtalelser. Og efterfølgende har ministeren da også forsøgt at nedtone uenigheden, som han ved et pressemøde tirsdag kaldte »søgt«.

Men i så fald kan det undre, at ministeren ikke talte med sin styrelsesdirektør og fik misforståelsen udredt, inden han begyndte at undsige ham i medierne.

Gemt i bilag

I det hele taget kunne det se ud, som om Magnus Heunicke har ønsket at opskalere konflikten i offentligheden snarere end at nedtone den. I P1 Morgen uddelte Magnus Heunicke blandt andet også ris til Sundhedsstyrelsen for at have været imod det lovforslag, som blev hastevedtaget i sidste uge, og som giver ham som minister vidtgående beføjelser til egenhændigt at gribe ind i folks frihedsrettigheder for at minimere coronasmitten.

Sundhedsmyndighederne mente »ikke, at der var evidens, og at det var nødvendigt at gå så vidt på det tidspunkt«, forklarede ministeren.

»Men der er jeg da meget meget glad for, at vi havde is i maven og havde det mod, der skulle til for at handle. Netop fordi tid er en kritisk faktor, og at handle på forkant er så afgørende. Men det havde da været langt nemmere at træffe de beslutninger, hvis der var en entydig indstilling fra sundhedsmyndighederne om at gøre det.«

Bemærkelsesværdigt er det, at Magnus Heunicke her valgte at bruge en uoverensstemmelse mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen imod styrelsen, efter at hans ministerium i første omgang havde forsøgt at undgå opmærksomhed omkring styrelsens indsigelser.

Som Information og Berlingske har afdækket, havde ministeriet nemlig ikke af egen drift oversendt den mail til Folketinget, hvor Søren Brostrøm kom med indsigelser imod lovforslaget. Og da tre Venstre-medlemmer efterspurgte Sundhedsstyrelsens vurdering, blev mailen af Sundhedsministeriet placeret i et længere bilag og sendt over til Folketinget kl 22.30, ganske kort før vedtagelsen af lovforslaget samme aften.

Resultatet var, at folketingsmedlemmerne ikke opdagede mailen fra Søren Brostrøm, før de et par dage senere blev gjort opmærksom på den af Information – hvorfor det for øvrigt også er en sandhed med modifikationer, når Magnus Heunicke i P1 Morgen lagde vægt på, at det var »et enigt Folketing plus regering«, der valgte at gå længere, end Sundhedsstyrelsen anbefalede.

Tilliden til myndigheder

Magnus Heunickes ageren efterlader rum for spekulation om hans motiver. Som sundhedsminister har han ansvaret for de danske sundhedsmyndigheders indsats i kampen mod coronavirus. Han modtager rådgivning fra sine styrelser, blandt andre Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Men det ændrer ikke på, at han som minister bærer ansvaret for de beslutninger, der træffes.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort klart, at myndighederne nødvendigvis vil begå fejl, når de i al hast skal foretage drastiske skridt for at minimere smitten med coronavirus. Og efter alt at dømme er der begået fejl. Sundhedsmyndighederne var for længe om at indse, i hvor stort omfang virussen ville ramme Danmark, og mange mener, at langt flere bør testes for COVID-19, end man hidtil har gjort.

Søren Brostrøm har ubestrideligt en del af ansvaret for den danske indsats og de fejl, der måtte være begået, og det har han også påtaget sig. »Når jeg kigger tilbage på det, er der mange ting, hvor jeg ikke har været skarp nok og måske har undervurderet risikoen. Det indrømmer jeg ærligt og tager ved lære af,« sagde han eksempelvis ved myndighedernes daglige pressebriefing tirsdag.

Men Magnus Heunickes har ligeledes et ansvar – principielt større end Søren Brostrøm – for den danske indsats indtil videre. Og man kunne godt få den mistanke, at han er i gang med en manøvre, der har til formål at skyde også hans del af ansvaret over på Søren Brostrøm.

I så fald ville man kunne kritisere Magnus Heunicke for at udnytte den situation, at der i det danske embedsværk er en rodfæstet tradition for, at embedsmænd alene udtaler sig om deres fagområde og aldrig går imod deres minister. Selv hvis Søren Brostrøm måtte mene, at han har gode argumenter imod angrebet fra ministeren, ville det således være uhørt, hvis han indledte et modangreb.

For Magnus Heunicke er der i hvert fald to farer forbundet med en sådan manøvre.

For det første kan det hurtigt skabe problemer for en minister at lægge sig ud med sine embedsmænd. Det svækker naturligt nok deres loyalitet, som han er særligt afhængig af i en krisesituation som den aktuelle. Og det gælder selvfølgelig i særdeleshed, hvis ministeren hænger dem ud i offentligheden på et forkert grundlag.

For det andet risikerer han at rokke ved den store tillid til myndighedernes ageren under coronakrisen, som undersøgelser viser, at danskerne har. Og på et tidspunkt, hvor det er afgørende, at befolkningen følger anbefalingerne fra myndighederne, er det en stor risiko at løbe.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne-Marie Krogsbøll

Undskyld dobbelt link...

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
"Men hvis det ER tilfældet - og det ikke bare er inkompetence eller misforståelser - så er det i mine øjne en MEGET stor forbrydelse. "

Det er der har været gældende lov indtil vedtagelsen af L133 (12 Marts 2020), var at det var Sundhedsstyrelsen der fortalte ministeren hvad hans skulle gøre, og så sørgede ministeren for at det blev gjort, når det kom til at bekæmpe epidemien.
Formuleringen var : "... ministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen bestemme..."
Det er en rigtig rigtig smart ting, at det er folk der ved hvad de snakker om, og at der bliver fulgt en konsistent fremadrettet strategi. Der kan sagtens være flere strategier, der virker effektivt, men det er vigtigt, at man holder sig til _en_ af dem der virker.

Efter sundhed og ældreministeriets lille kup, er det nu Ministeren, ministeriet (rettere statsministeriet), der ikke længere behøver at følge fagkundskabens indstillinger, men nu kan
De steder hvor der for stod "efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen", er dette nu fjernet.

Sagt med andre ord, er fagligheden indflydelse på de tiltag vi tager i Danmark, formelt reduceret til råd.
Og så er spørgsmålet.. hvor meget faglig viden om epidemier sidder der i sundhedsministeriet og Statsministeriet ? Hvor mange af bureaukraterne, kan stave til eksponentiel udvikling ? Hvor meget forstår Ministrene egentlig? Er de villige til at sætte deres enorme egoer til side og gøre hvad der skal gøres ?
Som det se ud lige nu har de mere travlt med blame game og høste personlig hæder, end at adressere de reelle problemer, vi står over for.

Hvis man ser på tallene for, hvordan antallet af indlagte udvikler sig, så fortsætter stigningsgraden af indlagte med at følge en logaritmisk udvikling, som den har gjort de sidste 14 dage. Altså den totale nedlukning ser ikke ud til, at have haft en bedre virkning end de tiltag, som sundhedsstyrelsen allerede havde gang i.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

Der skulle stå:
", men nu kan" - > men nu kan gøre, hvad de selv mener er bedst.

Henrik Nielsen

For mig at se har det ret tydeligt at der har u enighed lige konflikt mellem politikerne og embedsmændene. Politikerne vandt, og det passer jo meget godt på regeringens idé om at styrke den politiske ledelse i forhold til embedsværk. Det gør de helt klart og dermed påtager de sig klart ansvaret i den efterfølgende evaluering af forløbet.

dorthe schmidt

Mærkelig artikel, når fejlen nu går endnu længere tilbage: Allerede før Vinterferien var der spredt coronavirus i især Norditalien, det kunne ses og høres i nyhederne 24/7 - rettidig omhu ville her have været at annullere alle rejser til dette område. I stedet skulle tusinder af danskere partout sendes afsted på ferie. Det er DERFOR vi har coronavirussen i Danmark nu..

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Mogens Holme og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Henrik Nielsen
"Politikerne vandt, og det passer jo meget godt på regeringens idé om at styrke den politiske ledelse i forhold til embedsværk. Det gør de helt klart og dermed påtager de sig klart ansvaret i den efterfølgende evaluering af forløbet."

Der er jo flere niveauer og typer af embedsværk. Sundhedsstyrelsen er jo en fagstyrelse, det vil sige embedsfolkene, der som regel vil være embedsfolk med en sundhedsfaglig baggrund. Hvis du gennemgår deres organisation, kan du se at det som regel også er fagfolk, der også sidder på chefstolene.

Så er der Departementet, centraladministrationen, som sidder rundt om ministeren. Det er så her at de hardcore Djøffere sidder.

Så nu er vi gået fra, at have læger og andet fagpersonale, hvis jo det er at vide noget om epidemier og folkesundhed, til at det er Djøfferne, der 'call the shoots'. Det er da betryggende.....

// Jesper

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Jesper Frimann:

Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal svare dig, for du lader til at mene, at det er vigtigere, at man støtter fagkundskaben, end om denne faktisk har ret. Det forstår jeg ikke. SST tog fejl, og vi kritikere havde ret - selv SST har nu indrømmet, at de undervurderede faren og misforstod dette virus, selv om det stirrede os lige i ansigtet fra Kina og Italien, og vi fik en god tyvstart til at forberede os. og vi var rigtigt mange, som på et tidligt tidspunkt forsøge at råbe SST op - vi blev fuldstændigt ignorerede.

Det er nu slået fuldstændigt fast, at SST har sejlet siden denne epidemiens start. Man har løjet/spunnet/vildledt om udsigterne, om beredskabet og om WHO's råd - også overfor regeringen.

Som sagt: Det er nu fuldstændigt soleklart, at regeringen og kritikerne af linjen har haft ret, og at SST har haft uret. Så jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt for dig at forsvare SST alligevel?

Mener du virkeligt, at det er vigtigere at bakke op om myndighederne, selv når det er helt indlysende, at de har uret og bringer os alle sammen i fare, end det er at finde den rette vej gennem corona-krisen?

Mener du virkeligt, at det er ligegyldigt for tilliden, at SST nu er afsløret i at lægge en strategi for at dække over, at beredskabet og ressourcerne ikke er på plads (dvs. for at dække egen r...) - i stedet for at være ærlige om, hvad der ift. smittebekæmpelse ville være det rigtige? For det har de jo nu indrømmet var den egentlige grund til, at man skar ned på testningerne - ikke fordi det var den bedste og mest rigtige tilgang, og fordi det ikke mere gav mening at teste så meget, sådan som man stod og løj om på pressemøderne, men fordi man ikke havde tests nok (og gik alt for sent i gang med at skaffe flere)?

Mht. kurven herhjemme, så er den jo for det første ret foreløbig - for det andet er den også et resultatet af regeringens resolutte indgriben til sidst - ikke af SST's strategi, for hvis de havde fået magt som de havde agt, så havde det efter min bedste overbevisning set endnu værre ud.

Er ekspertlaget virkeligt så forfængelige og magtliderlige, at man end ikke må kritisere dem, når det er fuldstændigt soleklart, at de har dummet sig big time? Skal man alligevel opføre sig som rotterne efter rottefængeren fra Hammel, eller som sevdestruktive lemminger, eller har man lov og ret til at forsvare sit og andres liv mod dødelig fare, hvis man har mistet tilliden til myndighederne?

Selvfølgelig ville det være det bedste, hvis regeringen kunne læne sig op ad fornuftige eksperter og embedsmænd - men det har så åbenlyst ikke været tilfældet i denne sag, så det er godt, at regeringen har sagt fra. De r grænser for hvor autoritetstro, man skal være.

Jeg forstår dig simpelthen ikke på dette område - jeg opgiver at finde flere argumenter, for jeg synes simpelthen, at du benægter fakta her, og har bundet dig selv til masten som SST's beskytter, uanset hvad SST gør af dumheder, og det gør det ret svært.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Mogens Holme og Peter Riis anbefalede denne kommentar
Aage Juhl Jørgensen

I den veterinære verden afholder systemet årlige øvelser mht smitsomme sygdomme. Det inkluderer alle detaljer, fx at hjælpemidler rent fysisk er til stede. Var “coronaen” veterinær, ville det betyde, at værnemidler, testkit etc etc ikke er en mangelvare, men et must!
Og noget som Veterinærdirektoratet løbende har ansvar for er på plads. Ikke et ministeransvar.
Man læser ofte, at diverse besparelser på vores sygehusvæsen er årsag til manglende testmuligheder og mangel på masker mv.
Udgifterne hertil er peanuts og burde være en hyldevare i Brostrøms butik i en globaliseret VIRUS-verden.

PS: Med 20 - 30.000 udførte test som baggrund for sundhedsfaglige scenarier leveret fra Sundhedsstyrelsen til Mette Frederiksen er en åbning noget af en satsning.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Peter Riis og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg synes, det er tydeligt, at man har regnetmed/håbet på, at det ville gå som ebola, sars og mers: at de aldrig ville nå os. Dér tog man så fejl.

Anne Schøtt, Peter Riis og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
Som jeg sagde, så har centraladministrationen taget over. En maskine der eksilerer i spin, ansvarsfraskrivelse, Blamegame mv. Noget som mange åbenbart har slugt Bait and all.

Du har konkluderet at Sundhedsstyrelsen har taget grueligt fejl i stort set alt de har lavet.
Hvis vi kommer godt ud af det her, så er det Mette og Magnus, der har reddes os. Hvis det går galt, så er det de onde onde fagembeds mænd i SST skyld. Sådanne konstruktioner er hvad centraladministrationen er mestre i at orkestrere.

Lad os se på dine argumenter.
"at SST nu er afsløret i at lægge en strategi for at dække over, at beredskabet og ressourcerne ikke er på plads (dvs. for at dække egen r...) "

Du glemmer at Sundhedsstyrelsen gennem skiftende regeringer har været igennem besparelser igen og igen. At politikerne micromanager, hvad pengene skal bruges til. Og ja selv om ting er 'low probability high impact', så bliver de sparet væk. Så at du kan skyde skylden på SST, over at politikerne har sparet lortet væk. Er jo.. .. tja .. Tror du også det er sundhedsstyrelsen, der har ment at det sundhedsfagligt var en god ide at spare 40% af akut sengepladserne væk på de Danske sygehuse ? Er det sundhedsstyrelsen, der skriver finansloven ?

mht. Tests. Vi er i afbødningsfasen nu.. Igen du ved godt at vi stadig følger SST's oprindelige strategi ikke ? Hele det med at tests er så meget fremme og der bruges enorme ressourcer på det er fordi at Ministeren dummede sig. Og nu skal der være fokus på det og så gør man som der bliver sagt. Med L133 er det jo ministeren der bestemmer. I SST's strategi ville vi nu fokuserer på at teste sundhedspersonale og deres familie, som førsteprioritet således at vi sikrer at de ikke smitter patienterne og således at vi kan holde dem raske, til at håndtere de syge. Og nåh nej.. efter ministerens indgriben er det nu politisk at der skal testes 3000 og de vigtigste røg ned på listen. Vi blev ikke testet, da vi var syge her i familien, på trods af at det ville ha' været relevant.

"Mht. kurven herhjemme, så er den jo for det første ret foreløbig - for det andet er den også et resultatet af regeringens resolutte indgriben til sidst - ikke af SST’s strategi, for hvis de havde fået magt som de havde agt, så havde det efter min bedste overbevisning set endnu værre ud"

Da man ikke kan bruge antallet af verificerede smittede. Er det eneste tal der sådan rigtig er reelt, antallet af indlagte etc. Her er den graf vi ser nu forsinket med Inkubationstid + man bliver dårlig nok til indlæggelse forsinket. Det er efter hvad jeg har kunne læse mig frem til cirka 8-14 dage. Det vil sige, at det vi har set indtil nu hovedsaglig er resultatet af de tiltag der er lavet før MF's nedlukningen. Så det du siger er ikke rigtigt.

Jeg vil endda sige at den totale nedluknings strategi giver en falsk tryghed, der gør at når man er ude og handle ind, ser alle 'risikogrupperne' fise rundt og handle ind og stå og knævre i større grupper. Og den binder en masse gode ressourcer der ellers kunne have været brugt på at beskytte og hjælpe de udsatte. Det er hamrende ineffektivt.

Og til sidste så et meget meget simpelt spørgsmål.
Hvis Sundhedsstyrelsen har taget så meget fejl som du siger. Hvorfor er det så deres strategi fra før nedlukningen, der er Danmarks officielle strategi ?

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Jesper Frimann:

Tak for svar.

Jeg bebrejder ikke SST, at der ikke har været tilstrækkeligt beredskab, jeg bebrejder dem, at de i mindst en måned har løjet om det overfor befolkningen, og sagt, at der var styr på situationen - om de også har løjet overfor regeringen, det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt.

Politikerne har garanteret også løjet i forbindelse med diverse besparelser - men lige nu er det altså regeringen, der har gennemtvunget de nødvendige tiltag (jeg ville gerne se endnu mere.), som SST har modsat sig.

SSI har jo nu direkte sagt, at man ikke gik efter at stoppe epidemien så meget som muligt - men efter flokimmunitetstankegangen. Det har jeg hele tiden mistænkt, men det er uanstændigt, efter min opfattelse. Og Heuniche måtte - efter hvad der foreligger - selv ringe til WHO for at få sandheden. Uanstændigt, efter min opfattelse.

Jeg kan slet ikke se, at det er SST's officielle strategi, vi nu følger. Vi har lukket grænserne - mod deres vilje - og vi har skruet op for testningen - mod deres vilje.

De har fra starten enten groft fejlvurderet situationen, eller groft løjet for os.

Har du læst referatet af forløbet i JP-linket? Jeg kan slet ikke se, hvorfor de skal undskyldes.

Anne Schøtt, Karsten Aaen og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Vi kan slet ikke være forsigtige nok og skrappe nok overfor denne modbydelige virus:
https://www.berlingske.dk/internationalt/mysteriet-i-wuhan-hvorfor-blive...

SST lovede os gang på gang, at de brugte forsigtighedspricippet. Det var en lodret løgn - de brugte - enten af egen fri vilje, eller presset af regeringen i starten - kræmmerprincippet - at man endelig ikke måtte gøre for meget, for det var alt for dyrt. Hvis man fra starten - herhjemme og i andre lande - faktisk HAVDE brugt forsigtighedsprincippet, så ville vi måske ikke sidde i denne ulykkelige og stadigt mere skræmmende situation nu.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Mogens Holme og Peter Riis anbefalede denne kommentar

Det er vel efterhånden åbenbart for enhver, at diverse styrelser i sundhedsvæsnet i den grad ikke har udvist rettidig omhu. Selvfølgelig skulle der på dette tidspunkt have været testudstyr og værnemidler nok til alle. Der burde forlængst have været testet vidt og bredt omkring alle smittede og muligvis smittede og i diverse andre risikogrupper. Ikke kun på lægelig ordination, men for alle som mente, at ha grund til det. Og så er det da skønt med en minister, der gør, hvad han skal som chef: Sætter tingene på plads og fortæller hvad vej, vi skal, og beder dem få fingrene ud nu og komme igang.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Aage Juhl Jørgensen, Mogens Holme og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
"at de i mindst en måned har løjet om det overfor befolkningen, og sagt, at der var styr på situationen - om de også har løjet overfor regeringen, det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt."

Hvad har de løjet med ?

" men lige nu er det altså regeringen, der har gennemtvunget de nødvendige tiltag (jeg ville gerne se endnu mere.), som SST har modsat sig. "
Hvilke nødvendige tiltag ? Som jeg lige har fortalt dig er der ingen tal der tyder på at SST's tiltag ikke var nok.
Det der derimod kommer til at ske, er at vi pga. økonomiske forhold bliver nødt til, at lukke helt op igen. Istedet for en fornuftig plan, der fokusere på at isolere de sårbare, og lade de sunde og raske opbygge en del immunitet, får vi nu en op og nedtur.

Det du ikke har forstået er, at man kommer ikke til at stoppe det her. Vi har jo heller ikke stoppet influenzaen, den tager hvert år livet af mange danskere på trods af omfattende vaccinationer.

Den eneste måde man klarer den her virus på, er med et godt helbred, og når man får lavet en vaccine på et tidspunkt, så vil en større procentdel af de udsatte også overleve.

Lige meget, hvor meget man end skælder ud på SST og vælger at tro at spin og sandheden i teblade, så er Danmarks bedste mulighed, altså at lytte til dem, der har forstand på epidemier.

Og det er ikke MF, Magnus H eller de statskundskabs uddannede i centraladministrationen og deres hær af spindoktorer.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Riis

Også kaldet en billig omgang. Tro mig, det er enormt dejligt, at blive p*sset på og så få at vide at man lugter og at man så godt kan gå igang med, løse store problemer, hvor man kun har fået 10% af de ressourcer man har bedt om. Og det her er ikke et angreb på Mette eller Magnus specifikt.. men mere det system vi har opbygget i Danmark, hvor faglighed er noget der ses ned på, og ikke værdsættes.

// Jesper

Et udmærket forsigtighedsprincip at have fulgt kunne være en opbremsning af neoliberalismens globalisering, som gennem de seneste mange dekader har bidraget til en forcering af ressourceudpiningen på kloden, enorme forureninger/miljøkatastrofer og den globale varmeudvikling.

Et andet udmærket forsigtighedsprincip kunne være at etablere et bæredygtigt, stabilt og ressourcerigt sundhedsvæsen, hvor fagligheden råder - og hvor direktører, statskundskabsfolk og managementryttere intet har at gøre.

Et tredje kunne have været at man allerede for år siden, da de seneste pandemier rullede, kunne have iagttaget at der med globaliseringens fortsatte ekspansion ville komme flere. Mmmm?

Anne-Marie Krogsbøll

For mig at se ignorerer du simpelthen de fakta, som foreligger om SST's handlemåde, Jesper Frimann. Så vi må vist bare afvente, at eftertiden får vristet diverse aktindsigter ud af diverse styrelser og ministerier.

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll

Nej. Jeg forholder mig til Sundhedsstyrelsen stadig eksekverer på den strategi der blev offentliggjort i starten af måneden, der er en rød tråd. At modsat central administrationen, så er Sundhedsstyrelsen hovedsaglig besat med folk, der har aflagt lægeløftet. At epidemier er en af sundhedsstyrelsens (og ssi’s) core business, som de beskæftiger sig med hvert år.

At du ikke magter at se forbi centraladministrationens spin, er dit problem.

// Jesper

Klaus Jespersen

Kære medmennesker:
Hvis man vil forstå, hvad der foregår, behøver man blot kigge på data. Start med at kig på dødstallene og sætte dem i perspektiv. Når det er gjort, så kommer spørgsmålet, hvad der egentlig foregår i Nato-landene, hvor de totalitære tiltag gennemføres ukritisk.

Der er data nok fra Norge og Sverige (og Sydkorea, og alle mulige ikke-NATO lande) til at se, at de fascistiske tiltag ikke virker, men nærmest ser ud til at gøre det hele værre. Sverige’s eksponentielle kurve udviklede sig langsommere end NATO-landet Norge med de typiske drakoniske tiltag. Situationen kan ændres nu hvor Sverige også begynder at lave forsalingsforbud, men de historiske kurver taler deres eget sprog.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-sena...

Hele sammenligningen med Sydkorea, der valgte test frem ´for fascisme, er også ekstremt afslørende. Hvorfor valgte NATO-landene noget andet end de erfaringsmæssigt bedst stillede lande i Asien? Er der en skjult dagsorden i Vesten?

Covid-19 er nu oppe på 5-10% af dødsfaldene af en gennemsnitlig årlig influenzasæson (290.000-650.000 døde), eller så mange som der dør af diabetes på en uge (en langt mere ressourcekrævende sygdom). Hvis covid-19 fortsætter med en global fordoblingstid i dødsfald på en uge, vil den nå en almindelig gennemsnits influenza's dødelighed om ca. en måned, ca. 1 maj og stadig kun ca. ¼ af f.eks. Alzheimer/demens (2 millioner døde om året)
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Det ville vi vide bedre, hvis der blev testet bredt med stikprøver, så prævalensen kunne etableres forholdsvist nemt. Men det vil man ikke. Hvorfor? Kunne det ikke berolige alle at opdage, at rigtig mange har haft sygdommen og at dødeligheden derfor er meget lav, måske nærmest influenza-agtig?

Det, vi har mistet denne sæson, er dog langt værre. Vi har accepteret forfærdelige overgreb på vores civilsamfund og demokrati uden nogen rimelig grund. Vi burde skamme os, men vore politikere, de bør stå til ansvar, for de var ansat til at tage vare på lige præcis vores demokrati.
Hvorfor lige NATO-landene? (+ commonwealth + satellitter)
https://asiatimes.com/2020/03/democracies-covid-19-cures-could-be-worse-...

Brasilien kalder det influenza:
https://www.information.dk/udland/2020/03/corona-deler-latinamerika-bras...

"Influenza spreads around the world in yearly outbreaks, resulting in about three to five million cases of severe illness and about 290,000 to 650,000 deaths"
https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza

Det er politisk drevet, ikke sundhedsfagligt begrundet:
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7703620/Der-var-og-...

Hele tankeprocessen, at vi som mennesker potentielt skal betragtes som smittebærere midt i den reneste og sundhedsmæssigt stærkeste periode i menneskehedens historie, er grotesk, men er den ultimative totalitære kontrolmekanisme og er noget af det mest umenneskelige, der endnu er frembragt i vores politiske kultur.
https://www.nb-nyt.dk/2020/03/24/50944/styrelse-opfordrer-borgere-til-at...

Snart vil ytringsfriheden og denne form for kritik, blive stoppet:
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12043065/forsvarsminister-fremmede...

Her er hvad der vil ske de kommende uger, måneder, og år:
- undtagelsestilstanden (de facto fascisme) vil fortsætte på ubestemt tid
- Der vil blive sat ind mod ”fake news” og kritik af NATO-landenes covid-19 strategi
- Over forsommeren vil covid-19 vise sig ikke at være særlig slem, men den vil formodes at komme tilbage i værre former, der begrunder en permanent ”krig mod virus”.
- Derfor bliver undtagelsestilstanden permanent, og hastelovene fortløbende, med visse modifikationer. Det værste er, at epidemilovene vil have hjemmel til at afskaffe demokrati og civilsamfund igen.
- Nogle af de mest drakoniske tiltag vil blive trukket tilbage med mulighed for genindførsel (forsamlingsforbud vil blive ophævet så længe folk ikke protesterer mod det nye system)
- Mennesker vil blive betragtet som skyldige smittespredere der skal registreres, overvåges Tvangsovervågning vil blive indført via mobildata
- Anmelderi vil blive påkrævet
- Tvangsmedicineringer, tvangsinterneringer af både individer og grupper
- Ransagninger uden dommerkendelse
- Forvaring på ubestemt tid uden mulighed for advokat
- Alt sammen i sundhedens navn midt i den sundeste periode i menneskehedens historie
- Kontanter vil blive afskaffet da de er "uhygiejniske" (naturlig resistens og betydingen af at immunforsvar trænes naturligt, vil blive nedtonet) , så alle menneskers levebrød og færden kan spores

Henrik Bjerre

Er det ikke værd at se lidt på hvordan de forskellige lande klarer sig, inden man river hovedet af hinanden om hvem der er de dummeste. Som avislæser, kan jeg ikke se hvorfor f.eks. Grækenland klarer sig så godt. Hvorfor klarer Østrig sig meget bedre end Italien. "Epicenteret" var en afterski-bar i Østrig, der kan ikke kun have været udenlandske turister. Sydkorea, Taiwan og Australien ser ud til at have gjort det blændende. Er forskellene så store, at der er noget andet på spil ingen endnu har set?

Anne-Marie Krogsbøll

Taler du kun om "fra starten af måneden", Jesper Frimann? Hvad med "fra slutningen af februar"?

Har du slet ikke hørt SST på den ene pressekonference efter den anden siden sidst i januar postulere, at Danmarks har så velorganiseret og velfungerende et sundhedsvæsen, at vi har styr på situationen, selv hvis virus skulle komme hertil? Er dette foreneligt med det, du siger, nemlig at SST og sundhedsvæsnet i årevis er udsultet af sparerunder? Er det foreneligt med, at det viser sig, at der ikke er tilstrækkelige med værnemidler til, at man faktisk kan bruge de strategier, som ville være mest effektive?

Har du heller ikke hørt SST stå på det ene pressemøde efter det andet for et par uger siden, og bedyre, at man nu skiftede teststrategi, fordi det ikke mere gav mening at teste så mange og smitteopspore på samme måde mere - nu kunne det erstattes af, at man bare selv gik i karantæne, hvis man var sløj?

Er vi enige om, at SST meldte ud, at man skiftede strategi, fordi det var det bedste at gøre, og udbredt testning af alle med symptomer ikke mere gav mening - IKKE fordi man ikke havde tilstrækkelige testressourcer?

Eller er vi ikke enige om det?

Anne-Marie Krogsbøll

Corona er den farligste virus i verden. Danske myndigheder har fajlet big time:

"»Danmark er ikke så dårlige til det her, og det skal nok lykkes at inddæmme smitten til en vis grad. Men man har begået en stor fejl ved at stoppe med at smitteopspore, isolere og putte i karantæne, så snart coronavirussen også begyndte at smitte inden for landets grænser. Det kommer til at koste en hulens masse dødsfald. I mine øjne så er det at holde op med at teste det samme som at give op«, siger Kristian G. Andersen."

"Hvis man ikke har en strategi for, hvordan man undgår, at en ny epidemi blusser op, jamen så sker det igen. Den eneste måde er at gøre som kineserne og sydkoreanerne gjorde. At teste hele tiden – også de helt milde tilfælde – og så få sendt familien tilbage i karantæne i 14 dage, hvis testen er positiv. Hvis man ikke gør det, kommer man ikke til at slippe af med virussen de næste mange år«, siger Kristian G. Andersen, som fortæller, at staten Californien er lukket ned lidt ligesom i Danmark.

»Det er stilhed før stormen«, siger Kristian G. Andersen, som også sidder i et panel af topforskere, der rådgiver den amerikanske regering om coronakrisen."
https://politiken.dk/viden/Viden/art7723204/Derfor-er-coronavirus-v%C3%A...

Jesper Frimann Ljungberg

@Henrik Brøndum
Nu er jeg ikke sundhedsfaglig uddannet, men mit gæt er at man håndterer Udbrud/Incidents/Katastrofer sådan lidt efter det samme flow i forskellige brancher.

I min branche (IT) taler man om Tactical recovery, efterfulgt af Strategic Recovery. Tactical recovery, drejer sig om, at inddæmmer problemet, sikre sig at vitale processer og kapabiliteter stadig virker og er relativt intakte. Efter dette så udrydder man problemet, alt sammen baseret på playbooks, der er skræddersyet til de enkelte typer incidents.
Generelt vil man her gerne undgå for meget zig zag kurs, alt for meget improvisering på det højere plan. For så spilder man typisk ressourcer (bla. tid) på ting, der ikke hjælper og/eller skaber panik eller måske endda tiltag der modarbejder hinanden.
Typisk har man også en 'Panik knap', som man bruger som 'last effort', når kendte gennemprøvede metoder ikke virker. En slags 'last stand'. Der hvor man bare smider 'gode ideer mod problemet', typisk får übernørderne her frie hænder.

I den strategiske recovery fase, der sikrer man det langsigtede, man laver 'lessons learned', forbedre den eksisterende playbook, beredskab, infrastruktur mv. Man revurderer om måden man har grebet problemet an på virkede, om man helt skal skifte strategi etc. etc.

Vi er formentlig lige nu i hvad der svarer til den taktiske fase i min branche. Det vil sige, at man holder sig til de ting man fra erfaring har set virke i Danmark. Jeg tror man er rimelig 'pissed' over at politikerne blander sig og micromanager, for de har for at sige det lige ud ikke en fløjtende fis forstand på hvad der foregår. Og f.eks. sådan noget, som at isolere familier i hjemmet, gør at når folk smitter hinanden så er det med massive doser af vira, der gør at folk bliver mere syge, end hvis de 'bare' havde fået en lille dosis på arbejde. Vi ser også at alkohol forbruget eksploderer, som også 'hamrer' immunforsvaret ned, som igen gør at man har større sandsynlighed for at få en slem omgang der kræver en tur på hospitalet.

Igen så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så var grunden til at vi så yngre mænd i deres bedste alder der havde været i Tyrol, ryge på hospitalet, så var det fordi de havde været i et miljø med store mængder vira (afterski barer) med nedsat immunforsvar (store mængder af alcohol).

Så jeg vil formode at grunden til, at man ikke ser på 'hvad gør man andre steder' er for at have en koordineret indsats, der hænger sammen og som er baseret på egne erfaringer. Og det der virker i Australien virker måske ikke i Danmark. Jeg formoder at sådan noget studerer man i den 'strategiske' fase.

Igen det er formodninger.. jeg påstår ikke at jeg ved noget :)
// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

""fra slutningen af februar" skal være "fra slutningen af januar"

Anne-Marie Krogsbøll

Er dette foreneligt med det angivelige så gode og velorganiserede danske sundhedsvæsen, at vi ikke behøvede frygte en alvorlig corona-situation herhjemme?
http://altinget.peytzmail.com/c/rlf/fhqjun/blwpvh/article-title/08565195...

Anne-Marie Krogsbøll

"Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at svare på, hvad de nuværende retningslinjer på 48 timer bunder i."
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12044561/danske-eksperter-...

Så meget for den angiveligt "evidensbaserede" og "forsigtighedsprincipbaserede" tilgang...

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll

Det giver jo ikke mening, det du siger. På den ene side viser du at SST har haft en strategi, der ikke har haft behov for en kæmpe test kapacitet, og så linker du til en artikel, hvor en politiker gør det til et problem, at man ikke har haft den kapacitet ?

Men der er da ingen tvivl om, at der er nogle steder hvor kæden er hoppet af. F.eks. i forhold til lagre af værnemidler til sundhedspersonale. Der tror jeg nok ikke, at man i sine modeller (playbooks) har med, at private har hamstret værnemidler. Således at leverandør siden er defacto løbet tør. Eller der kan have været et disconnect mellem hvad regionerne har stockpilet og hvad de har skulle. Det er noget man må tage bagefter.

Måske skulle du heller læse den her artikel, som der linkes til i artiklen du linker til:

https://www.altinget.dk/artikel/sundhedseksperter-om-overset-prognose-in...

”Jeg forstår ikke sammenhængen mellem rapportens konklusioner og regeringens begrundelse for at gribe så hårdt ind,” siger han

For Mogens Fosgerau er det afgørende, at de hårde restriktioner har en fornuftig faglig vurdering bag sig. Han er bekymret for, om det er tilfældet her.

Jeg kan være bekymret for, at den politiske vurdering erstatter den faglige vurdering. Altså at spørgsmål om risiko og effekt bliver noget, politikerne selv finder på. Og så er vi på den. For så har vi sat gang i den største krise i danmarkshistorien på baggrund af, hvad politikerne tror om epidemiologi. Det er tilsyneladende ikke det samme, som Sundhedsstyrelsen tror.”

Det er jo helt i tråd med, hvad vi er mange der siger.. at når først politikerne tager over.. og leger klogeåger, så bliver det dyrt og risikoen stiger.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Du snakker uden om, Jesper.

Jeg prøver igen:
Har du slet ikke hørt SST på den ene pressekonference efter den anden siden sidst i januar postulere, at Danmarks har så velorganiseret og velfungerende et sundhedsvæsen, at vi har styr på situationen, selv hvis virus skulle komme hertil?

Er dette foreneligt med det, du siger, nemlig at SST og sundhedsvæsnet i årevis er udsultet af sparerunder?

Er det foreneligt med, at det viser sig, at der ikke er tilstrækkelige med værnemidler og testkits til, at man faktisk kan bruge de strategier, som ville være mest effektive?

Har du heller ikke hørt SST stå på det ene pressemøde efter det andet for et par uger siden og bedyre, at man nu skiftede teststrategi, fordi det ikke mere gav mening at teste så mange og smitteopspore på samme måde mere - nu kunne det erstattes af, at man bare selv gik i karantæne, hvis man var sløj?

Er vi enige om, at SST meldte ud, at man skiftede strategi, fordi det var det bedste at gøre, og udbredt testning af alle med symptomer ikke mere gav mening - IKKE fordi man ikke havde tilstrækkelige testressourcer?

Er du enig i, at man et par dage senere pludseligt sagde, at det var fordi, man ikke havde tests nok?

Er du enig i, at Brostrøm nu siger, at man i virkeligheden burde teste 10 000 om dagen?

Er du enig i, at SST i over en måned hævdede 1) at det var usandsynligt, at virus kom til Danmark. 2) at selv om den kom, så var vi godt forberedte? Altså sagde man ikke noget om sparerunder?

Læste du indlægget for en uges tid siden her i Information, hvor en forsker fra SSI fortalte, at allerede 22/2 var forskerne klare over, at det ville gå galt, og han overvejede at flygte ud i skoven i Småland sammen med sin familie? Og at han blev pålagt noget i retning om mundkurv om dette? Er vi enige om, at på mødet d. 27/2 fastholdt SST stadig overfor en mere og mere bekymret regering, at der VAR styr på det?
Og er du enig i, at først i starten af marts begyndte man at åbne udadtil om, at der var en meget alvorlig situation på vej? Dog stadig uden at signalere HVOR alvorlig?
I mine øjne har man som minimum fra 22/2 (jeg frygter at det er meget længere) og frem til MF endeligt slog i bordet i starten af maj, vildledt/løjet for befolkningen.

""Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at svare på, hvad de nuværende retningslinjer på 48 timer bunder i."
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12044561/danske-eksperter-...

Er du enig i, at det er fakta, at SST ikke vil dokumentere, hvor man har "48 timer" fra?

Er du enig i, at den første danske patient - journalisten - blev "løsladt" efter godt et døgn uden symptomer?

Jeg prøver bare at fastslå nogle fakta, vi kan diskutere ud fra...

Anne-Marie Krogsbøll

"starten af maj" skal være "starten af marts"

Anne-Marie Krogsbøll

"»Jeres statsminister gjorde 100 procent det rigtige,« siger han i telefonen og fortsætter:
»Hun lyttede ikke til eksperternes råd, men forstod, at I som nation stod over for en eksistentiel trussel. Det får den konsekvens, at I økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt vil ende med at stå i en meget mere fordelagtig situation end mange af jeres nabolande.«"
"»Jeres statsminister gjorde 100 procent det rigtige,« siger han i telefonen og fortsætter:
»Hun lyttede ikke til eksperternes råd, men forstod, at I som nation stod over for en eksistentiel trussel. Det får den konsekvens, at I økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt vil ende med at stå i en meget mere fordelagtig situation end mange af jeres nabolande.«"

"»Problemet med coronavirus er, at den er så hurtig. Fordoblingstiden er to til tre dage, så på en uges tid kan den have bredt sig ti gange så meget. Samtidig ser vi kun omkring en tiendedel af de tilfælde, som er derude, så man halser altid efter den. Det er grunden til, at Italien blev så hårdt ramt, for i begyndelsen reagerede de på det, de så – ikke på det, som reelt var der. Det samme med USA.«

Hvad virker?

»Ekstrem handling. Det er det eneste, der virker. Du skal simpelthen gøre alt, hvad du kan for at bremse smitten – ellers vil den blive ved med at være ude af kontrol.«

Kan ekstrem handling retfærdiggøres i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger – kan kuren ikke blive værre end sygdommen?
»Nej. Årsagen er eksponentiel vækst. Hvis man bare lader smitten brede sig, vil de økonomiske omkostninger blive meget større. "

"»Problemet med coronavirus er, at den er så hurtig. Fordoblingstiden er to til tre dage, så på en uges tid kan den have bredt sig ti gange så meget. Samtidig ser vi kun omkring en tiendedel af de tilfælde, som er derude, så man halser altid efter den. Det er grunden til, at Italien blev så hårdt ramt, for i begyndelsen reagerede de på det, de så – ikke på det, som reelt var der. Det samme med USA.«
Hvad virker?
»Ekstrem handling. Det er det eneste, der virker. Du skal simpelthen gøre alt, hvad du kan for at bremse smitten – ellers vil den blive ved med at være ude af kontrol.«
Kan ekstrem handling retfærdiggøres i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger – kan kuren ikke blive værre end sygdommen?
»Nej. Årsagen er eksponentiel vækst. Hvis man bare lader smitten brede sig, vil de økonomiske omkostninger blive meget større. "
https://www.berlingske.dk/videnskab/amerikansk-smitteforsker-danmark-er-...

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie

Forstå nu hvordan ting kører i en politisk organisation. Når ministeren har fået ind i hovedet at det er vigtigt at teste. Så siger man det er vigtigt at teste, også selv om man har lavet en strategi, der siger noget andet.
Så selvfølgelig virker det som en slingrekurs, det er jo ministeren (efter L133) der nu bestemmer og sætter retningen. Som der skrives i den artikel jeg linkede til:

"Jeg kan være bekymret for, at den politiske vurdering erstatter den faglige vurdering. Altså at spørgsmål om risiko og effekt bliver noget, politikerne selv finder på. Og så er vi på den."

Mht. besparelser, så kan du edder sparkeme tro der er sparet, grønthøsteren har kørt og kørt og kørt ... Og når det her er overstået.. så alle de ekstratimer mv.. kommer til at føre til fyrringer fordi at man har sprængt sine budgetter. Sådan var det også under sidste store influenza epidemi.
Dog ser det ud som om at SST som helhed har øget sit budget, da der er lagt flere opgaver ind under dem.

Og du citerer 100 forskellige meninger fra 100 forskellige folk, der har en nærmest panisk mening.. Ja.. det er det samme som ministerens 'ikke sundhedsfaglige' departement sidder og læser.
»Problemet med coronavirus er, at den er så hurtig. Fordoblingstiden er to til tre dage, så på en uges tid kan den have bredt sig ti gange så meget. Samtidig ser vi kun omkring en tiendedel af de tilfælde, som er derude, så man halser altid efter den. Det er grunden til, at Italien blev så hårdt ramt, for i begyndelsen reagerede de på det, de så – ikke på det, som reelt var der. Det samme med USA.«
Men det er jo bare ikke det vi har set i Danmark. Siden i går er antallet af indlæggelser steget med 7%, dagen før var det 9% dagen før igen 7%. Det er en stigning på 16% på 2 dage.. IKKE 100%.
Vi har haft en støt faldende stigningsgrad, de sidste 14 dage. På nær lige 3 dage stigning, som passer meget godt med at folk blev sendt hjem, og at vi derfor så en spike i antallet af indlæggelser (ikke at jeg har evidens for dette).

Du skulle måske læse den her artikel, her kunne S toppen måske lære noget:

https://www.altinget.dk/artikel/tidligere-sundhedsminister-om-pandemi-pa...

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Jesper:
"Forstå nu hvordan ting kører i en politisk organisation. Når ministeren har fået ind i hovedet at det er vigtigt at teste. Så siger man det er vigtigt at teste, også selv om man har lavet en strategi, der siger noget andet."

Altså lyver SST, når det er bekvemt og opportunt for dem at lyve...

Jeg har ikke benægtet, at der er besparelser - jeg gør opmærksom på, at SST IKKE har begrundet nogen tiltag eller manglende tiltag med besparelser - de har påstået, at deres tiltag var det sundhedsfaglige rigtige at gøre...

Er det gået fuldstændigt hen over hovedet på dig, at Danmark - mod SST’s anbefalinger - har lukket grænserne og indført omfattende "social distancing"? Det er DERFOR, der lige nu er en smule håb...

Og du svarer stadig ikke på, om vi kan blive enige om de fakta, jeg har listet op, er fakta....

Jesper Frimann Ljungberg

Altså lyver SST, når det er bekvemt og opportunt for dem at lyve...

De pynter på sandheden, når ministeren siger de skal. Kald det lyve .. i don’t care.

”Er det gået fuldstændigt hen over hovedet på dig, at Danmark - mod SST’s anbefalinger - har lukket grænserne og indført omfattende "social distancing"? Det er DERFOR, der lige nu er en smule håb...”

Du har simpelt hen ikke forstået, at langt langt langt de fleste tiltag, vi ser kommer fra Sundhedsstyrelsen. Hvorimod de symbolske, med tvivlsom evidens, kommer fra regeringen alene.

Fra Sundhedsstyrelsen:
Forebygge smittespredning i samfundet
 Fortsætte borgerrettet kommunikation om god håndhygiejne, hoste etikette mv
 Obligatorisk håndsprit i offentlige rum fx arbejdspladser både i det privat og offentlige,
togstationer, metro og S-tog
 Obligatorisk hygiejneplakater alle steder i det offentlige rum
Nedbringe antallet af sociale kontakter
 Opfordring til at benytte alternative transportformer i stedet for tætpakket metro, bus- ser og S-tog fx cykel
 Undgå offentlig transport i myldretid
 Henstillinger til at der i den offentlige færdsel sikres afstand eksempelvis i tog, bus mv.

Opfordrer til hjemmearbejde hvis muligt, særligt ved symptomer på luftvejsinfektion i alle brancher. Sårbare medarbejdere med kroniske sygdomme kan tilbyde hjemme- arbejde eller orlov under epidemiens toppunkt.
 Forlænge ferie og weekender
 Opfordre til ændret mødekultur på arbejdspladser fx færre og afkortede møder med
øget fysisk afstand mellem mødedeltagere, flere telefonmøder m.v.
 Opfordre til undgå mange mennesker i supermarked eksempelvis gennem brug af
nethandel
Beskytte ældre sårbare grupper
 Øget opmærksomhed i forhold til at forebygge smitte af ældre og sårbare. Indsatsen skal løfte kompetenceniveauet hos især fagpersoner der har med ældre og sårbare grupper at gøre. Det kan være personer ansat i kommunal hjemmepleje med fokus på, hvordan man undgår at tage smitte med hjemmefra til klienterne. Indsatsen skal også omfatte taxachauffører, der kører flex-trafik og personer, herunder frivillige, der medvirker til at aktivere de ældre i forsamlinger, klubber og så videre.
 Begrænsning af besøg til plejehjem og sygehuse ved eksempelvis besøgstider og fo- kus på styrket hygiejne ved besøg. Dette gælder særligt, hvis pårørende har været ude at rejse eller hvor nære kontakter til de pårørende har været syge. Der bør udar- bejdes en konkret vejledning i forhold til besøgspolitik
 Venteværelse med mulighed for afstand og opdeling
 Kommunikation om at være ekstra opmærksom på symptomer ved kontakt til sårbare
grupper og opfordring til sårbare grupper om at overveje afbud til sociale arrange- menter med mange deltager
Håndtering i sundhedsvæsenet
 Ændre prioritering til fortrinsvist at teste alvorligt syge
 Ophør med geografiske case definition, idet det ikke giver mening at fokusere testak-
tivitet på bestemte geografiske områder i en situation hvor der allerede er udbredt
smitte i det danske samfund
 Liberal testning af medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt deres sympto-
matiske familiemedlemmer. Testning af sundhedsarbejdere inden raskmelding
 Fortsat telefonvisitation
 Generelt et særligt fokus på at personale i sundheds- og ældresektoren opfordres til
en lavere tærskel for at blive hjemme ved symptomer
 Nedbringe antallet af møder mellem personalet i sundhedssektoren
 Opsporing og karantænesætning nedskaleres
 Patienter der ikke indlægges opfordres til hjemmeisolation – uanset om sygdommen
er påvist i laboratoriet eller selvdiagnosticeret

Dine facts er imho stort set irrelevante i den nuværende situation. Se mit svar til Henrik Brøndum.
Men der er da ingen tvivl om at hele vesten ikke så det her sprede sig til dem. Det kom der så lige noget afterski i Østrig i vejen for.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Du svarer stadig ikke på, om fakta er fakta mht. hvad SST har sagt udadtil. Det er det, er er relevant ift., om SST lyver/vildleder befolkningen.

Og der er mange andre eksperter, som fastholder, at f.eks. grænselukningen er vigtig og nødvendig.

SST siger ud ad til, hvad der lige passer i deres kram på det pågældende tidspunkt. Vi borgere kan ikke regne med, hvad de siger.

Se i øvrigt dagens artikel om, at der nu heller ikke er sundhedsfagligt belæg for at skrue ned for tilladte gruppestørrelser. At der ikke er evidens for noget, er ikke evidens for, at det ikke virker og er fornuftigt at gøre. Og når det passer i SST's kram, så er det SST, som benytter "sund fornuft" - se eksemplet med "48 timer" - der er ingen evidens, men det er det, SST er gået ud med - efter først at gå ud med "24 timer". Og nu vil de ikke engang begrunde det.

Der er med garanti heller ingen evidens for SST's melding vedr. legeaftaler - det er med garanti bare "sund fornuft" - når nu man som SST nu arbejder ud fra flokimmunitetstankegangen, og derfor faktisk slet ikke ØNSKER at bremse epidemien så meget som muligt. Endnu et eksempel på, at SST kaster nogen under bussen, fordi de forfølger deres egen flokimmunitetsdagsorden, hvor man helst skal have immuniseret så mange som muligt - det kan man jo ikke få, hvis man kvæler epidemien helt.

I øvrigt er der mange af de punkter, som du remser op, som for mig at se ikke er gældende - for det har man vist ikke ressourcer til, hvis man skal tro de seneste dages mediedækning.
Sådan ser landet ud fra min side. det kan være, jeg tager fejl - eftertiden med dens enorme mængder aktindsigter vil 8forhåbentligt) vise, hvad sandheden er.

Jesper Frimann Ljungberg

"Du svarer stadig ikke på, om fakta er fakta mht. hvad SST har sagt udadtil. Det er det, er er relevant ift., om SST lyver/vildleder befolkningen. "
Du har stadig ikke forstået humlen. SST siger (efter vedtagelsen af L133), hvad ministeren siger de skal. De er blevet banket på plads noget så grundigt. Det er vist rimelig veldokumenteret. De er tvunget til at sige ting de ikke mener. I starten prøvede de at sige fra.. men det fik Magnus sat en stopper for.

"I øvrigt er der mange af de punkter, som du remser op, som for mig at se ikke er gældende - for det har man vist ikke ressourcer til, hvis man skal tro de seneste dages mediedækning."
Du glemmer, at disse "forslag" er fra før vedtagelsen af L133, nu er det jo Sundhedsministeren, med sit departement, der sidder i førersædet, med SST som partneren i passager sædet.

"SST siger ud ad til, hvad der lige passer i deres kram på det pågældende tidspunkt. Vi borgere kan ikke regne med, hvad de siger."
Jeg synes nu at SST's udmeldinger har været rimelig konsistente, som beskrevet i deres 'indstilling' til ministeren fra før L133 blev vedtaget. Selvfølgelig vil anbefalinger mv. ændrer sig over tid, det står også i deres strategi. Det ligger åbent online. Men selvfølgelig er der ting der virker mærkelig når det pludselig ikke længere er den faglige ekspertise, men ministeren der står får de sundhedsfaglige tiltag.

Sådan noget med 48 timers symptomfrihed, kommer jo fra SSI og ikke SST, så måske skal man spørge dem og ikke SST.

"Der er med garanti heller ingen evidens for SST’s melding vedr. legeaftaler - det er med garanti bare "sund fornuft" - når nu man som SST nu arbejder ud fra flokimmunitetstankegangen, og derfor faktisk slet ikke ØNSKER at bremse epidemien så meget som muligt."
Du glemmer at hele Total hjemsendelses tingen er Regeringens barn. Derfor har SST ikke nødvendigvis et godt svar, men da de skal bakke Regeringens beslutning om (selv om det ikke er deres egen) så må de jo komme op med noget.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Du har stadig ikke forstået, Jesper, at du jo netop bekræfter min pointe: SST lyver, og er ikke til at stole på. Du kalder det bare "politik".

Jeg hører netop nu Randrup fortælle, at vi helst ikke skal bremse epidemien HELT, for så opnår vi jo ikke den flokimmunitet, som vi gerne vil have.

Så nu er det officielt, det en del af os har fornemmet i et stykke tid: Man har valgt flokimmuniteten - men det er først NU, man er ærlig om det. Ingen indrømmede det i starten. Reelt havde man - tror jeg - fra starten besluttet, at når "inddæmningsstrategien" på et tidspunkt kiksede - man vidste, tror jeg, at det var et spørgsmål om tid - Så ville man overgå til flokimmunitetstanken, og slippe virus løs - men man pakkede det ind, man lod som om, at man stadig håbede at bekæmpe epidemien så meget som muligt.

I næsten 1 1/2 måned hørte vi om indæmningsstrategien - men den inddæmming, man iværksatte var så slatten, at jeg simpelthen ikke tror på, at man faktisk mente den. Min opfattelse er, at man fra starten valgte folkimmunitetstanken - men man løj om det overfor befolkningen.

For INGEN ved deres fulde fem kan tro, at man, med de slatne tiltag, man tog - undersøgelse ved hjemkomst, dem med symptomer testes og sættes i frivillig hjemmekarantæne, resten slippes fri - på nogen måde kunne forhindre virus i at sprede sig i Danmark.

Og man fortsatte med ulideligt idiotiske råd om, at det var helt ok at tage på skiferie, og helt ok at tage i fitnesscenter, og helt ok at kramme hinanden, og helt ok at have legeaftaler. Det var så himmelråbende idiotisk, at det simpelthen var uforeneligt med en inddæmningsstrategi - og da jeg ikke tror på, at disse folk reelt er idioter, så må der ligge en skjult dagsorden bag fra starten: Flokimmunitetstanken!

Sagde man så det til regeringen, at det var det, man ville? Mit gæt: NEJ!!!! Man vogtede nærigt over sit faglige territorie, og førte for egen hånd politik uden om politikerne, indtil disse fattede mistanke.

Der er en anden mulig hypotese om det idiotiske forløb, og det er, hvis regeringen i starten pressede SST til ikke at være ærlige overfor befolkningen, af hensyn til betalingsbalance, aktieporteføljer (privat?) og den slags.

Eller en kombination af de to ting.

Men faktum er, at vi blev løjet for/vildledt på det groveste fra start, i en grad så jeg mener, at det må være stærkt ansvarspådragende på grund af de helt uhyggelige følgevirkninger. For ingen ved deres fulde fem kunne tro på, hvad der kom ud af SST's mund de første 1 1/2 måned. Det var så tåbeligt volapyk, at det næsen er ufatteligt.

Og jeg tror heller ikke på ret meget af det nu.

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll

Hvorfor læser du ikke bare :
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Strategi-for-COVID-19....
Den har jo ligget der fra starten. Der står endda under afbødnings strategi:

Foråret 2020:
"Bølgen afvikles gennem marts til maj 2020, og efterlader en del af den danske befolkning immun."

Efteråret 2020:
"Som følge af immunitet fra første bølge vil anden bølge sandsynligvis blive mindre end i det første scenarie, men der forventes øget forekomst i perioden december 2020 til marts 2021."

Du kan endda se hvornår strategi skiftet der står beskrevet sker her:
Under Antal testede og smittede opgjort pr. dag;
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Det står ikke, at det var et valg - man gav indtryk af, at man IKKE havde andet valg, end at gøre sådan. Men det havde man - man kunne have valgt at fortsætte inddæmningen, sådan som mange eksperter siger, man bør gøre. Kina og Korea ser ud til at være lykkedes med inddæmningen - så hvorfor valgte Danmark ikke det? Tænk, hvor meget anderledes situationen så ville se ud nu?

Man løj overfor befolkningen om, at der faktisk var et valg... Og man løj om, at man faktisk ikke mere ØNSKEDE at stoppe epidemien så meget som muligt - som Randrups udtalelse ovenfor først NU afslører for offentligheden. man gav indtryk af, at man af al magt bekæmpede virus' spredning - samtidig med, at man ikke ønskede at stoppe epidemien.

Jeg er rasende over det. Det var noget gedigent svineri overfor befolkningen.

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne_marie Krogsbøll
Kriterierne for skift af strategi står jo i startegien (Kapitel 5):
"Det danske sundhedsvæsen er i øjeblikket engageret i en inddæmningsstrategi, hvor ressourcer anvendes på at identificere og kontaktopspore hjemvendte fra højrisikoområder. Denne strategi vil ikke kunne fastholdes i en situation, hvor eksempelvis hele Centraleuropa udgør et højrisikoområde, og det danske sundhedsvæsen samtidig skal forberede sig på at behandle et stigende antal patienter med COVID-19"

Så fra SST’s (det er jo nok SSI der har skrevet det her), der var man rimelig klar i spyttet. Hvis resten af Europa går amok, så skal der skiftes strategi fra en offensiv strategi, til en defensiv strategi. For så selv om det skulle lykkedes os af inddæmme sygdommen (via de samme tiltag som bruges i f.eks. Korea), så vil sygdommen tage fat os igen, fordi den løber løbsk i resten af Europa.

Ideelt vil man jo gerne have, at alle raske, friske og stærke bliver smittede, og at man beskytter de udsatte. Nøjagtigt som gør hvert år med influenza epidemier. Hvis virus kan gøre dette under sommeren, så vil det også kunne kontrolleres, for folks helbreds tilstand er som regel bedre om sommeren.

Folk vil så sige, jamen har vi ikke inddæmmet sygdommen her i Danmark ? Og hvorfor lukker vi ikke bare ned i årevis ? Vi kan ikke lukke ned i årevis, månedsvis så bryder samfundet sammen. Og der er sådan set ikke noget der ændrer sig, på nær hvis der kommer en vaccine.

Det man kan sige.. er at efter at regeringen overtager førersædet, så går det realistiske budskab tabt, det er en dårlig vare at sælge politisk. Den historie der bliver solgt nu, er at MF viste lederskab og lukkede landet ned .. og var hård ved os.. og vi var gode og gjorde som hun og Magnus sagde.. og nu kommer belønningen ved at vi langsomt går lidt tilbage mod normale tilstande, hvis vi opfører os ordentligt. Det er en fantastisk politiske historie, der ville give MF et flertal i folketinget lige nu, hvis der var valg.. et valg ingen ville møde op til.. men ja..
Men vi er jo ikke nået videre, nu går vi så tilbage til tiltagene, som beskrevet i strategien. VI får landet lukket ned i en måned.. og ender op samme sted som da vi begyndte.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Har du læst denne, Jesper?:

"»Hvis man ikke overbelaster hospitalerne, er dødeligheden omkring to procent. Men hvis man tillader sygdommen at vokse uhindret, ryger man over hospitalernes kapacitetsgrænse, og i Italien har man allerede en dødelighed på over ti procent. Bortset fra det er det en fuldstændig vanvittig idé at satse på flokimmunitet (at et flertal af befolkningen bliver smittet og immune, red.). Der er ganske enkelt ikke nok unge mennesker i befolkningen. Det er alt for risikabelt.«"
https://www.berlingske.dk/videnskab/amerikansk-smitteforsker-danmark-er-...

Nu siger SST åbent, at man sigter mod flokimmunitet.....

Det bliver på længere sigt vigtigt at få afdækket:

- hvem traf beslutningen?

- hvornår?

- hvorfor? Vi skal se det, regnestykke, der har ligget bag.

- hvem fik det at vide?

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
Selvfølgelig siger man mod flokimmunitet ?! Hvad pokker skal man ellers gøre ? Skal vi bare sige, det var det.. vi lukker øjnene og dropper udvikling af vaccine, vi går bare all in på at folk bliver hjemme, og lader samfundet forfalde til Anarki. Survival of the fittest. Det kunne da være fedt, hvis verden virkelig var som i Zombie Apokalypse film ?

Og det er nu efter L133 MF og CO. du skal rette skytset imod.

Det man kan sige er, at det der står i Sundhedsstyrelsens strategi papir, nok er den vej mod endelig flokimmunitet, der giver mindst smerte og død. Flokimmunitet når vi nok først når der er en vaccine. Indtil da må vi bare acceptere, at vi skal passe rigtig godt på bedstemødre og fædre. Og andre udsatte. COVID 19 kommer til at ligge og spøge indtil vi har en vaccine.. .. imens må vi bare acceptere, ligesom vi gør med influenza, at der altså er nogen, der ikke overlever, dermed ikke sagt at vi ikke skal gøre vores yderste for, at helbrede folk.

Jeg læser intet sted i sundhedsstyrelsens strategi, at vi ikke skal leve op til vores værdier og beskytte vores kære etc. etc. Snarere tvært imod.

// Jesper

TL;DR - Sundhedsstyrelsen fulgte WHOs retningslinjer til punkt og prikke, Heunecke søger en personlig syndebuk for coronas konsekvenser.

Anne-Marie Krogsbøll

Frimann:

Hvis du har læst nogle af linksene, så ved du, at der er andre eksperter, der tager skarpt afstand for flokimmunitetstanken, og kalder den kynisk.

For at flokimmunitet kan lykkes, skal 70-80% af befolkningen smittes. Da dødeligheden ligger omkring et par procent I ET VELFUNGERENDE SUNDHEDSVÆSEN , vil det betyde, at ca. 1,5% af befolkningen dømmes til at dø - mindst, det kan blive meget højere, hvis sundhedsvæsent brækker. Det er trods alt en slat - og mange vil være unge/yngre/børn.

Man bør i stedet af al magt bekæmpe epidemien. Det lykkedes i Kina - og ikke kun gøre det halvhjertet, som SST gør - de siger jo direkte, at epidemien ikke må kvæles helt. Jeg hører netop Krause gentage, at man ikke ønsker at stoppe epidemien.

Må jeg få dit bud på, hvorfor vi ikke vælger at bekæmpe epidemien, når det ser ud til at lykkes i Kina?

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
"For at flokimmunitet kan lykkes, skal 70-80% af befolkningen smittes. "
Ja, men her skal du også tælle vaccine med. Ideel tallet er jo hvis vi kan nå 95%+ med måske 70-80% opnået ved vaccine. Og det er ikke noget man kan opnå før om 1-2 år. Måske 3. Covid 19 er kommet for at blive, i det mindste midlertidigt.

"Da dødeligheden ligger omkring et par procent I ET VELFUNGERENDE SUNDHEDSVÆSEN , vil det betyde, at ca. 1,5% af befolkningen dømmes til at dø - mindst, det kan blive meget højere, hvis sundhedsvæsent brækker."

Det er ikke tal passer med de forudsigelser, vi har set fra bla. SST og WHO. De siger 0.3% til 1% og det hvis virus får lov til, "selv at vælge" hvem den inficerer.
Det vil sige med et scenarie med 10-20% af befolkningen smittet, er der 1800 - 12000 dødsfald. Med beskyttelse af de udsatte og nedsat social kontakt (især med de udsatte), er forudsigelserne at vi kommer til at ligge i den lave ende måske endda et godt stykke under.

Det er hvad alle folk stiltiende acceptere, når der er en influenza epidemi. Derfor synes jeg det er double moralsk, at folk og pressen himler op nu, når de ikke gør det 'normalt'.

Og det er ikke lykkedes i Kina. Det her er jo ikke SARS (Corona hedder SARS-CoV-2). Det her er så ikke en sygdom, der dør ud af sig selv, hvis vi bare får lukket ned for den i 3 måneder. Den kommer igen, og igen og igen.. indtil vi når op på en imunitet i befolkningen der gør at den ikke kan få fat.

Det vigtige her er vejen til immunitet i befolkningen, der er den hovedløse hvor vi bare lader stå til.. og folk dropper som fluer. Og så er der en kontrolleret 'stall for time' indtil vi har en vaccine.

Det er den sidste man har valgt (som jeg læser det) i Danmark, for den medfører mindst mulig lidelse, og vil også være mere end en 'pis i bukserne' løsning.

Jeg tror mere på .. hvad der var indtil for nyligt.. uafhængige eksperter i vesten, end et totalitært styre.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Jesper:
Der er potentielt lang vej til en vaccine, og man aner ikke, om der faktisk OPSTÅR nogen særlig immunitet. Man spiller hasard.

https://www.nrk.no/nyheter/tror-5-mill.-blir-smittet-i-sverige-1.14968327

Anne-Marie Krogsbøll

Jo, det er lykkedes i Kina at få det ned på et niveau, hvor man kan følge med. Hvorfor gør vi ikke det? Forslaget om at åbne op efter påske er idiotisk - vi taber det hele på gulvet.

Hvad er grunden til, at man ikke simpelthen slår epidemien så langt ned som muligt, Jesper, hvis man alligevel vil satse på, at det overvejende er en vaccine, der skal klare skærene? Det hænger jo ikke logisk sammen, vel? Man kan jo sagtens arbejde på en vaccine, mens man har slået epidemien så langt ned som muligt. Men man ØNSKER, at en pæn del skal blive smittede, og dermed dødsdømmer man utroligt mange mennesker.

Det er kold økonomisk kalkule, frygter jeg - ikke sundhedsfaglige overvejelser.

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
Ja. Man spiller. Det hedder at leve, vi spiller med livet, som indsats hver morgen når man går ud af døren.
Men spørgsmålet er så, om vi skal lade folk, der ved hvad de snakker om, som har brugt hele deres professionelle liv på at studere 'spillet', og som spiller det til hverdag. Det betaler vi dem for, det er deres arbejde at spille 'epidemi' spillet. De har endda en god trackrecord. Og som havde den lovmæssige opbakning til (indtil L133 blev vedtaget), at under en epidemi, der var det dem, der lagde strategien, dem der styrede skibet.
Som når en lods styrer et skib gennem et farefyldt farvand, som han/hun er ekspert i. Kaptajnen er stadig kaptajnen.. men lige mens vi sejlede igennem, det her stykke farlige farvand.. der var det lodsen der fortalte hvordan man kom igennem.

Eller skal det være (som det er nu) central administration med deres mistro mod al fagligt, de ikke kan forstå og/eller kontrollere udfaldet af. Og det er sådan cirka alt lige fra Landbrug over miljø til epidemier. Som bekæmper al faglighed, det være sig i folkeskolen til skatteinddrivelse.
Heldigvis ser det ud som om at Mette lytter mere end ministre gør normalt, således at det her kun koster måske 100 millarder mere end det nok ellers havde gjort.

Men jeg mener at vedtagelsen af L133 er en skandale.. at politikerne har spillet et hasard spil, man ikke forstod, man ikke havde erfaringen, uddannelsen mv til. Og tilbage rulningen af L133 er IMHO et must. Og min personlige mening er at epidemiloven burde tages med i en grundlovs revision, således at en regering ikke igen kan lave det nummer.

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll

Du bliver ved med at ignorere, at der er delte meninger blandt eksperterne, Jesper.
MHt. "Men spørgsmålet er så, om vi skal lade folk, der ved hvad de snakker om, som har brugt hele deres professionelle liv på at studere ’spillet’, og som spiller det til hverdag. "

Det er disse eksperter, som groft undervurderede epidemien fra start, og som ikke kunne se det indlysende, som en stor del af os andre kunne se lysende klart: At vi var på vej med fuld fart mod katastrofen. De stirrede sig blinde på deres fine regnemodeller (sikkert med indbyggede økonomiske kalkuler - inkl. privatøkonomiske), de var ikke i stand til at tænke logisk ud af boksen, og se, hvad der var lige for næsen af dem, og var ikke i stand til at se, at corona havde egenskaber, som ikke passer i disse modeller for influenza. Det kunne vi andre tidligt se - ganske som Klods Hans.
https://www.berlingske.dk/samfund/hun-blev-kritiseret-for-sin-holdning-t...

Nu må SST så til også at rulle udmeldinger baglæns også mht. mundbind og masker. Igen svigtede sund fornuft og ærlighed overfor befolkningen. Der kommer flere og flere ekspertstemmer, som mener, at det kan være en god idé - hvis der altså var masker nok.

Sider