Nyhed
Læsetid: 3 min.

Jurister om Hækkerups hastelov: Overlad strafudmålingen til domstolene

En ny hastelov fra regeringen fordobler straffen for en lang række forbrydelser, hvis de har baggrund i COVID-19. Men i stedet for en lov, der detaljeret skærper strafferammer, burde Folketinget overlade strafudmålingen til domstolene, mener både Dommerforeningens formand og en strafferetsprofessor
Justitsminister Nick Hækkerups (S) hastelov beskriver detaljeret, hvordan strafferammen for blandt andet tyveri, bedrageri, hæleri, røveri og falskneri skal fordobles.

Justitsminister Nick Hækkerups (S) hastelov beskriver detaljeret, hvordan strafferammen for blandt andet tyveri, bedrageri, hæleri, røveri og falskneri skal fordobles.

Ida Guldbæk Arentsen

Indland
27. marts 2020

»Uhensigtsmæssig strafferetlig mikromanagement.«

Det kalder professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, regeringens nye hastelov på straffeområdet, som Folketinget førstebehandlede torsdag.

Loven indsætter en ny bestemmelse i straffeloven for forbrydelser, der »har baggrund i eller sammenhæng med« coronapandemien, som det hedder i justitsminister Nick Hækkerups (S) forslag, der ikke har været i høring, og som forventes at blive vedtaget tirsdag i næste uge og træde i kraft lige før påske.

Lovforslagets tilhørende forarbejder beskriver meget detaljeret, hvordan strafferammen for blandt andet tyveri, bedrageri, hæleri, røveri eller falskneri skal fordobles.

For nogle forbrydelser skal strafudmålingen endda være endnu højere. Eksempelvis vil tyveri af en flaske håndsprit fra et hospital i stedet for en mindre bøde nu kunne medføre kort fængselsstraf, selv om værdien af det stjålne kun vil være få hundrede kroner.

For erhvervsdrivende, der for eksempel giver vildledende oplysninger for at få del i de nye økonomiske hjælpepakker i lyset af coronakrisen, og som i forlængelse deraf dømmes for svig med offentlige midler, vil straffen blive firedoblet.

Men spørger man professor Jørn Vestergaard, er det »ikke let at sætte på en enkel formel, hvornår lovovertrædelser i sammenhæng med COVID-19 er mere stødende end anden kriminalitet begået på sammenlignelig vis«.

»Så Folketinget skulle nok hellere overlade det til domstolene at taksere strafværdigheden i de enkelte sager,« påpeger han i en mail til Information.

Og han er ikke den eneste, der er kritisk over for regeringens lovforslag. Allerede inden Folketinget gik i gang med førstebehandlingen, havde Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen, ifølge Politiken sendt en mail ud til hvert enkelt folketingsmedlem. Sjöberg påpegede, at hvis tyveri af håndsprit ville kunne sætte andres liv i fare, ville domstolene i forvejen ikke bare idømme en bøde alene udmålt efter det stjålnes værdi.

»Man skal derfor gøre sig klart, at man med denne lovgivning foregriber en eventuel domstolsbehandling og en sanktion, ingen kender, men i stedet sender et signal. Ingen ved, hvordan der ville være dømt,« skrev Sjöberg.

Folketinget dikterer tarifferne

På to punkter mener Jørn Vestergaard, at lovforslaget dog kan få praktisk betydning:

»Der skal nu idømmes korte ubetingede fængselsstraffe i stedet for bøder i visse sager. Og der skal idømmes meget lange straffe i sager om uberettiget udnyttelse af hjælpepakker. Det kunne man muligvis ikke forvente, at domstolene fuldt ud ville have gjort af sig selv. Men man kunne med fordel have valgt at indføre en mere generel udmålingsregel om strafskærpelse i de relevante tilfælde uden at gå så meget i enkeltheder ved at forhøje strafferammerne,« mener Vestergaard.

Han finder det »forståeligt og i sig selv helt berettiget«, at der er et politisk ønske om at markere, at »det er særlig groft« at udnytte den aktuelle krisesituation til strafbare forhold for egen vindings skyld.

»Så lovforslaget sender da et signal,« siger han.

»Men det er nok ikke en god idé at gøre det på denne måde. Lovforslaget er udtryk for en uhensigtsmæssig form for strafferetlig mikromanagement, som i praksis vil give en masse besværlige fortolkningsproblemer. Domstolene skal jo blandt andet sikre, at der er et rimeligt forhold mellem straffene i forskellige slags sager, og det bliver ikke let, når Folketinget går i enkeltheder ved at diktere tarifferne.«

Han peger på, at det i lovbemærkningerne nævnes, at »straffastsættelsen skal ske i overensstemmelse med almindelige udmålingsprincipper«, således at der lægges vægt på formildende og skærpende omstændigheder i den enkelte sag.

»Det er ikke tilfældigt, at Justitsministeriet har været nødt til at indbygge et forbehold,« vurderer han.

Endelig peger Vestergaard på, at loven kun gælder de forbrydelser, der begås i fremtiden.

»Der lægges med andre ord op til, at kriminalitet begået efter påske straffes strengere end forhold begået tidligere. Det kan i visse tilfælde forekomme ulogisk, for det var vel især i begyndelsen af krisen, at der var mangel på håndsprit og værnemidler. Dette illustrerer igen, at man med fordel kunne have overladt det til domstolene at foretage bedømmelsen af strafværdigheden i den enkelte sag.«

Torsdag fremsatte regeringen også et andet hasteforslag, nemlig sundhedsminister Magnus Heunickes (S) forslag om endnu en ændring af epidemiloven. Forslaget vil blandt andet give myndighederne mulighed for at begrænse adgangen til ophold på blandt andet strande, legepladser og parker, samtidig med at politiet får adgang til at forbyde sammenkomster på mere end tre personer, medmindre de er nært beslægtede.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Britta Hansen

Jeg undrede mig over udmeldingen om, at tricktyveri over for ældre medborgere i 'coronas navn' skulle straffes meget hårdere end andet tricktyveri over for ældre medborgere.

Tricktyve vil benytte enhver anledning og lejlighed til at udøve deres ulækre gerninger. Jeg forstår naturligvis, at der i forbindelse med corona findes stor usikkerhed og ængstelse blandt de ældre og andre befolkningsgrupper. Men hvor meget mere kriminelt det er, at forsøge at udrøve mennesker under det ene påskud end under et andet står mig ikke klart.

Jeg håber dog, at mange flere af de potentielle ofre reagerer lige så knivskarpe som den ældre dame på Fyn, der har været udsat for et forsøg på tricktyveri. Hun kiggede ud af vinduet og fortalte de katastrofeklædte mænd, at den skulle de længere ud på landet med. Lukkede vinduet og tilkaldte politiet!

Tommy Clausen, Per Klüver, Torben K L Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Rolf Andersen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvis politikerne ville fremstå mere redelige så ville de stramme op på Ministeransvarsloven - det er ubegribeligt, at en minister kan komme med den ene historie efter den anden uden denne må gå som minister.

Lad dog dommerne udøve deres erhverv og dømme efter de forhånd værende love, der er mange muligheder i de allerede vedtagne love - Politikkerne må ikke få lov til at nedbryde 3-delingen af magten.

Ete Forchhammer , Ole Svendsen, Tommy Clausen, Flemming Berger, Per Klüver, Jens Winther, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Gert Romme, Britta Hansen, Lars Løfgren, Werner Gass, Hanne Utoft, Elisabeth From, Rolf Andersen, Carsten Svendsen, Carsten Mortensen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar

Det er absolut på tide, at straframmen for coronarelateret populistisk hastelovsjuskeri fordobles eller tredobles!

Rolf Andersen, Ete Forchhammer , Ole Svendsen, Tommy Clausen, Flemming Berger, Per Klüver, Jens Winther, Gert Romme, Britta Hansen, Lars Løfgren, Carsten Munk, Hanne Utoft og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

"Politikkerne må ikke få lov til at nedbryde 3-delingen af magten."
I praksis er denne forlængst nedbrudt af lovgivere, der udpeges til udøvende magt og lovgivere, som nedsætter udvalg med dømmende magtbeføjelser. Vågn gerne op.

Rolf Andersen, Tommy Clausen, Flemming Berger, Gert Romme og Kim Øverup anbefalede denne kommentar

Regeringen er slået ind på "kage politikken", 20 nye lovforslag imod corona virus, med 20 lys i kagen, noget vi kender alt for godt fra den tidligere regerings "røde dronning"!

Det var noget roderi fra starten af corona krisen, - lægemiddelstyrelsens chef udtalte der var rigeligt med testudstyr til alt og alle den ene dag, for næste dag at måtte meddele, at det var der så alligevel ikke.

Brostrøm havde tilsyneladende indrettet sin oplysning til borgerne på denne viden, for det var ikke nødvendigt, at teste registrere borgerne, men det er nu blevet vendt helt på hovedet, så mange flere skal testes.

Derimod brugte man den model at teste dem der kom til hospitalerne, og som sandsynligvis var smittede, - så man var sikker på det var de rigtige man enten sagde skulle i karantæne, evt. hjemme, eller indlægges omgående.

Så fik vi det "hellige dokument" at se om hvordan virus ville sprede sig, den rødekurve hvis vi ikke gjorde noget, og den blå kurve hvis vi fulgte de tiltag som blev foreslået,

Det lignede mest en opfundet standardkurve fra undervisningen i statistik -på et ret skolastisk plan.

Det gik da heller ikke som den blå kurve viste, - vi var allerede i det røde felt!

De seneste lovtiltag er blot et udtryk for overkogt symbolpolitik, der er helt uden såvel praktisk som virus begrænsende på nogen som helst mulig måde, og derfor aldeles nytteløse, og hæmmer kun folks bevægelighed i dagligdagen.

Gør noget for troværdigheden kære politikere, så vi kan genvinde vores tillid til jer, test er udmærket, men der er omdelingen af mundbind sikkert også - og vel nok en billig løsning på dæmpning af smittespredningen.

Det er da fint med signalgivningen. Det kunne banestyrelsen måske lære af.

MEN, men men
Politiet har i forvejen ikke ressurcer nok til at drive efterforskning af eftehånden ret mange lovoverskridelser.
Så der sker nok ikke så meget fra den front.
Hvad vil justitsministeren gøre ved dette?

Og hvordan vil han skaffe det ekstra nødvendige fængselspersonale, når det allerede nu er umuligt for kriminalforsorgen at drive fængslerne ordentligt?
Hvad vil justitsministeren gøre her?

Rolf Andersen, Ete Forchhammer , Tommy Clausen, Per Klüver, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Forestiller man sig så i tilfælde af en vedtagelse af hasteloven, at Nick Hækkerup efter epidemiens ophør meddeler, at strafferammen for blandt andet tyveri, bedrageri, hæleri, røveri eller falskneri skal halveres til det nuværende niveau?

Rolf Andersen, Ete Forchhammer og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Dommerforeningens brev til Justitsministeren i forbindelse med coronarelateret hastelov: http://dommerforeningen.dk/meddelelser/2020/brev-til-justitsministeren-i...

Hanne Utoft, Rolf Andersen, Ete Forchhammer , Tommy Clausen, Kim Øverup, Eva Schwanenflügel, Gert Romme og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Werner Gass den med signalgivning og banestyrelsen skal rettes mod Folketinget, da de er især de borgerlige politikere, der har modsat sig renoveringerne af skinner og signaler i mange år - så der nu er et stort efterslæb.

Freddie Vindberg

Det er det helt rigtige - ind og bure med det samme.
Danmark har ikke tid til blødsødenhed.

torben - nielsen

Hmm, hvordan er det nu lige?? Har vi ikke en lignende situation i færdselsloven??

Hvis jeg tager motorvejen om morgenen, og kører for stærkt, så får jeg en bøde.

Når jeg så kører hjem igen, kører jeg også for stærkt, men her er der vejarbejde, så nu bliver bøden dobbelt så stor.

Helle Walther

Jeg mener også at straffe det er domstolenes opgave. Stjæler man værnemidler, så skal man hænges ud offentligt, fængsel hjælper ikke, at blive udsat for det, tror jeg, i disse medie og navlebeskuende, you tube og facebook tider, vil værelangt mere effektfuldt.

Regeringen lagde godt ud, men nu går de altså ALT ALT for langt.
Det dér er regulært lovsjusk, og det er tåbeligt at regeringen underminerer magtens 3- deling på denne måde. Det er også dybt problematisk, at man hastebehandler en meget tvivlsom lov uden så meget som at sende den i høring.
Når man sammenholder dette med det vanvittige lovforslag om, at politiet skulle kunne gå ind i folks private hjem uden ransagningskendelse, ved mistanke om at folk var smittet med corona - Så er det tydeligt, at denne regering desværre er en trussel mod retsstaten.
Slå nu koldt vand i blodet inde på Borgen og LAD VÆRE MED AT ØDELÆGGE VORES RETSSTAT!!

Britta Hansen, Werner Gass, Rolf Andersen, Kim Øverup og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Fisker regeringen efter blå/brune/sorte lov-og-orden-og-mere-straf-stemmer? Er de nu alle i regeringen overtrætte og utilregnelige?
Eller er det nogle masker der er faldet?
Igen igen: hallo støttepartier, I efterlyses!

Britta Hansen, Rolf Andersen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar