Nyhed
Læsetid: 6 min.

Klimarådet slår nu fast: Der er brug for markante CO2-afgifter i Danmark

Som en del af deres anbefalinger foreslår Klimarådet »en grøn afgiftsreform«, der vil gøre ting som oksekød, flyrejser og andre klimabelastende aktiviteter markant dyrere. Det behøver ikke at ramme socialt skævt, understreger rådet i sin nye rapport, der viser, hvordan Danmark når sine klimamål
Klimarådet anbefaler nu, at regeringen indfører »en grøn afgiftsreform«. Helt konkret skal afgiften på CO2 og andre drivhusgasser stige gradvist fra dagens niveau på knap 180 kroner pr. ton CO2 til 1.500 kroner pr. ton i 2030 – altså en ottedobling.

Klimarådet anbefaler nu, at regeringen indfører »en grøn afgiftsreform«. Helt konkret skal afgiften på CO2 og andre drivhusgasser stige gradvist fra dagens niveau på knap 180 kroner pr. ton CO2 til 1.500 kroner pr. ton i 2030 – altså en ottedobling.

Sarah Hartvigsen Juncker

Indland
10. marts 2020

Der er behov for hurtigst muligt at få lavet »en grøn afgiftsreform«, hvis Danmark skal overholde klimamålet om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Så klart lyder det fra regeringens uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, i en netop offentliggjort rapport. Rapporten – ‘Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark’ – viser både, hvordan Danmark kan nå sine klimamål og anbefaler, at politikerne også sætter et delmål på 50-54 procent i 2025.

Rådet skriver i den 154 sider lange rapport, at »det nuværende afgiftssystem på energiområdet er i dag en ‘rodebutik’ af forskellige afgifter og tilskud«, og at det samtidig for visse store virksomheder er gratis at udlede drivhusgasser.

Derfor anbefaler Klimarådet, at »hele systemet reformeres«, og at »et hovedelement« i den grønne omstilling bør være en mærkbart forhøjet afgift på CO2 og andre drivhusgasser »baseret på et princip om, at forureneren betaler«.

Forslaget er en del af flere tiltag, som ifølge Klimarådet »umiddelbart kan iværksættes«. De syv uafhængige forskere i Klimarådet vurderer, at det haster så meget med at få forhøjet afgifterne på drivhusgasser, at politikerne bør sætte gang i processen med det samme.

Rådet foreslår konkret, at afgiften på CO2 og andre drivhusgasser skal stige gradvist fra dagens niveau på knap 180 kroner pr. ton CO2 til 1.500 kroner pr. ton i 2030 – altså en ottedobling. Det vil eksempelvis for benzin og diesel betyde, at de nuværende afgifter vil stige fra omkring 0,5 kroner pr. liter til op mod fem kroner pr. liter i 2030.

Ifølge Klimarådets formand, professor Peter Møllgaard, handler det om allerede nu at få sendt det politiske signal til befolkningen.

»Det er vigtigt at få sat gang i en grøn afgiftsreform og få annonceret nu, at afgiften på drivhusgasser skal stige til omtrent det niveau. Det vil understøtte den omstilling, der skal ske,« siger Peter Møllgaard, der til daglig er dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, til Information.

Idéen om en forhøjet afgift på al udledning af drivhusgasser inden for industri, landbrug og forbrug er i årevis blevet anbefalet af økonomer. Blandt andet i Information, hvor en lang række økonomer heriblandt tidligere og nuværende vismænd gjorde klart, at en sådan afgift vil være det billigste og mest effektive virkemiddel til at reducere Danmarks klimabelastning.

Nødvendigheden blev senest understreget, da tænketanken Kraka anført af de to tidligere overvismænd og økonomiprofessorer Peter Birch Sørensen og Hans Jørgensen Whitta-Jacobsen fremlagde lignende anbefalinger på baggrund af et stort analysearbejde.

Klimarådet skriver, at en »større ensartethed i betalingen for udledningen af drivhusgasser er en forudsætning for, at disse udledninger kan reduceres omkostningseffektivt«. Rådet tilføjer, at »en drivhusgasafgift vil også have afledte reduktionseffekter gennem ændret forbrugssammensætning«.

Rammer ikke socialt skævt

Formålet med en højere CO2-afgift er at få forbrugere og virksomheder til at mindske sine klimabelastende aktiviteter. Eksempelvis ved at flyve minde, køre mindre i fossilbiler, spise mindre oksekød eller omlægge produktion til grønne teknologier. I det omfang at man sænker sit klimaaftryk, vil man også slippe for at betale for afgiften.

Tanken går kort sagt ud på, at varer og aktiviteter, som indeholder fossile brændsler i enten materialet eller produktionen, bliver dyrere. Dyrere for virksomhederne at producere og dyrere for befolkningen at forbruge.

Det tilskynder virksomheder til at gøre produktion mindre CO2-udledende, da det vil gøre deres produkter billigere. Afgiften vil altså mindske efterspørgslen efter CO2-tunge varer og flytte forbruget i en mere klimavenlig retning.

Særligt Socialdemokratiet har imidlertid længe været bekymrede for, at stigende drivhusgasafgifter vil få en social slagside, da afgiften kan tænkes at påvirke lavindkomstfamiliers pengepung hårdere end de velståendes.

Men ifølge Klimarådet lader det ikke til at være tilfældet.

»Meget tyder dog på, at Klimarådets forslag til en grøn afgiftsreform samlet set næppe vil ramme de laveste indkomstgrupper hårdest,« skriver Klimarådet og understreger, at fordelingseffekter ikke bør »stå i vejen for at bruge afgifter som et effektivt klimainstrument. Fordelingseffekterne bør dog være kendte, når den politiske drøftelse finder sted«.

For at imødekomme bekymringen peger rapporten samtidig på muligheden for at kompensere lavindkomstgrupper for den ekstra byrde.

»Fordelingseffekterne kan imødegås ved, at noget af afgiftsprovenuet f.eks. tilbagebetales i form af en grøn check eller ved at iværksætte andre politiske eller sociale indsatser, der ikke er kædet direkte sammen med klimaområdet,« hedder det.

Ud over den sociale ulighed er der også virksomhederne at tage hensyn til. Både Dansk Industri og Dansk Erhverv har tidligere afvist brugen af afgifter i klimakampen, da de frygter, det vil skade dansk erhvervsliv.

Klimarådet betoner også nødvendigheden af at sikre, at afgifterne ikke blot smadrer industrien og lukker stribevis af danske virksomheder. Det vil i sidste ende kunne skade den globale klimasag, da produktionen risikerer at lække til lande, der har en sortere produktion end i Danmark.

Afgiften vil nemlig »umiddelbart betyde, at mange danske industrivirksomheder og landbrugsbedrifter vil få øget deres afgiftsbetaling betragteligt ved et uændret produktionsmønster,« skriver Klimarådet.

Rådet fortsætter dog: »Det er imidlertid også hensigten, idet afgiften skal tilskynde til mere klimavenlig produktion, men det giver samtidig en betydelig risiko for kulstoflækage, hvor afgiften forværrer dansk konkurrenceevne og risikerer i en vis udstrækning at flytte produktion og udledninger til andre lande.«

Lækage kan ikke undgåes

Derfor foreslår Klimarådet – ligesom økonomiske eksperter tidligere har gjort – et bundfradrag for udsatte brancher i international konkurrence, som kan begrænse lækagen af kulstof til udlandet.

Klimarådet pointerer samtidig, at »jo mere konkurrenceudsatte danske virksomheder friholdes for at bidrage til reduktionsindsatsen, jo mere skal andre dele af samfundet gøre, og jo dyrere bliver det umiddelbart for Danmark som helhed at opfylde 70-procentsmålet«.

Peter Møllgaard forklarer, at Klimarådet med forslaget »i videst muligt omfang« har prøvet at begrænse lækageproblemet.

»Det kan nok ikke helt undgås, men det vil være uhensigtsmæssigt, hvis produktionen bare flytter til udlandet, måske endda et udland, hvor man udleder mere CO2 eller andre drivhusgasser. Så det tager vi meget seriøst, og vi prøver at komme med forskellige modeller,« siger han.

»Det er jo muligt at undgå at betale afgiften ved at investere i teknologier, der ikke udleder drivhusgasser. Det handler om at give et kraftigt incitament til at bidrage til den grønne omstilling,« siger Peter Møllgaard.

Et område, som er svært at afgiftsbelægge, er landbruget. Det skyldes blandt andet, at udslippet af metan og lattergas fra marker og husdyr er vanskeligt at opgøre nøjagtigt. Landbruget skal dog også omfattes af afgiften, da landmændene ifølge Klimarådet allerede nu skal tilskyndes til at begrænse deres klimabelastning.

»Det kan ske med en mere simpel afgift baseret på observerbare størrelser som fx antal dyr og gødningsmængder og med fradrag for verificerbare klimainitiativer, eller det kan ske med egentlige krav eller tilskud, som tilskynder landmændene til at tage klimavenlig teknologi i brug,« lyder det i rapporten.

En grøn afgiftsreform kan ifølge Klimarådet ikke stå alene i klimaindsatsen. Over de 154 sider kommer Klimarådet derfor med stribevis af andre »sektorspecifikke virkemidler,« som skal supplere den generelle drivhusgasafgift.

Ifølge Peter Møllgaard har ambitionen været at komme »med en konkret og omkostningsbevidst måde at håndtere« den grønne omstilling i Danmark på.

»Vi anviser meget konkrete tiltag, man kan gå i gang med. Nogle af dem er så oplagte, at man bør gå i gang med dem straks. Derfor har vi også lavet en strakspakke, man kunne begynde på allerede i morgen,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jan Fritsbøger

jeg har ikke læst klimarådets rapport men jeg savner et punkt som jeg mener vil være en god ide, det bør være tilladt at opsætte solceller på taget af egen bolig og så bør den strøm man selv producerer være afgiftsfri, og man bør frit kunne sælge sin overskudsstrøm til gridden, og så ville det også være smart hvis der ikke var moms på panelerne/monteringen, tænk hvis solceller blev så udbredte at husejere kunne køre gratis i elbil med egen strøm, og så bør kollektiv trafik jo også være gratis, så kunne man uden problemer forbyde fossilbiler fra feks 2025 eller måske før.

Randi Christiansen

Co2 er gavnlig for klimaet.

Der har for mio af år siden været op til 10.000 ppm og med en frodig planet til følge. Plantevækst lever af co2.

Der er ingen kæmpe ø af plastic på størrelse med texas midt i stillehavet. Satelitfotos afslører løgnen. Dyr med plastic i maven er konstruerede.

Green washing er et kæmpe neoliberalt, privatkapitalistisk bedrag med formålet at booste en økonomisk model, som er i færd med at kollapse.

Tjek den valide argumentation for disse og andre pointer hos patrick moore, medstifter af green peace og den eneste med videnskabelig baggrund i organisationen, som han har forladt for år tilbage.

Moore, svensmark og andre undertrykkes af mainstream, som ejes af ... rigtigt gættet, (penge)mafiaen bag one world order planen. The dice are loaded, and we are being played.

Jeppe Lindholm

Pris på oksekød og mælk til danske forbrugere skal sættes i vejret de kommende år, hvis det gælder klimarådet. Vi danskere skal spise mindre oksekød og drikke mindre mælk. I hvert fald de mindre bemidlede af os :-(

Men hallo. Hvad med at afskaffe EU landbrugsstøtte til de 80% af den danske landbrugsproduktion, som sælges til udlandet i stedet for. Eller hvad med helt at forbyde eksport af landbrugsvare ud af EU? En eksport, som står for en stor del af udledning af drivhusgasser i Danmark. En eksport, som står for 80% af alle kemikalier, som hæmningsløst bliver sprøjtet i en tåge ud over Danmark år efter år og ødelægger vores drikke vand og dræber de fleste insekter. En eksport som lægger beslag på omkring 40% af alt jord tilgængeligt i Danmark. Jord som kunne blive til klimarigtig skov og natur.

Torben K L Jensen

Randi - du glemmer at ilt-indholdet i atmosfæren var markant højere i den periode du omtaler der medførte at metabolismen (energiomsætningen) i økosystemerne var væsentligt højere fordi alle dyr var kæmpestore.

S¨vi skal til at belønne de der fjerner CO2 fra atmosgæren? Spændende.

Og der bliver ligeledes spændende når den offentlige sektor får bundet deres budgetter op på CO2 udslip. Så manglende reduktion i CO2 udslip for den offentlige sektor = færre penge og dermed formodentlig lavere lønninger. Med mindre man begynder at være kreativ i den offentlige sektor. Udflytninger til nyere, billigere og mere energivanlige bygninger, flere hjemmearbejdsdage osv..

Frem for at gøre os fattigere ved at tvinge arbejdspladser ud af landet kunne det måske være en løsning med guleroden i steder for pisker.

F,eks Fradrag for etablering af hjemmearbejdspladser.
Reduktion af skat og moms for grøntsager

Jens Ole Mortensen

Kunne jeg stille politikerne et spørgsmål. F.eks.til Radikale og deres ærkefjænde DF. Ville spørgsmålet være det samme .
Anerkender i at vores vækstøkonomier og vores store forbrug har indflydelse på den store biodiversitetskrise og co2 forøgelse i atmosfæren, som verden idag oplever ?
Fremtrædende økonomer har længe advaret .F.eks. Katarina Juselius og Herman Daly., mod at en sådan krise vil opstå. Samt mange andre økonomer.
Svarer de ja til mit spørgsmål. Må jeg sige at jeg syntes deres politik er et paradoks. De Radikale kæmper for tolerance mod indvandrer og flygtning, men opretholder en vækstpolitik som driver mennesker på klimaflugt og forøvrigt medvirker til konflikter i verden.
Og DF tordner mod indvandrer og flygtninge, men vil ikke tage fat om "problemets" rod, som er at vores vækst og forbrug driver mennesker på flugt.
Da jeg var barn stod der tyk sort røg op af fabriksskorstene og biler stank af benzin og diesel og af udstøningsrøret på biler stod der tyk røg.
Der blev opfundet renere biler og teknologier til at rense fabriksskorstenene. Alligevel er det for klima og biodiversitet gået , konstant, den forkerte vej siden.
Ser vi , ved årets udgang, en reduktion af co2 i atmosfæren og at Earth Overshoot Day ikke er rykket tætter på. Er det nok mere pga. den forbannede coronavirus end de tiltag Danmark, EU og Vesten laver mod klimakrisen. Og at den forbannede corona sætter en pind i hjulet på finanssektoren.
De eneste år hvor Earth Overshoot Day ikke er rykket nærmere var under finanskrisen.
Min tankegang er liberal. Jeg kunne ikke forestille mig andet end at leve i et kapitalistisk samfund. Men jeg tror Adam Smith roterer i sin grav.

Vi kommer til at tænke over hvordan vi producere vores varer. Er det rimeligt at vi sejler verden rundt med varer for at sparer en 5 kroner hvor både skibe og fly ikke indgår i det samlede co2 billede.!

Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

@torben k l jensen - ja, det er klart, at med 10.000 ppm, har metabolismen været markant anderledes, store dyr f.eks., men min hensigt var at vise, at hverken planeten eller mennesker dør - tværtimod - ved et langt højere indhold af co2 end det nuværende. Og når det så ydermere forholder sig således, at det menneskelige udslip kun er 4% af det samlede udslip, er det jo komplet latterligt at udnævne co2 til synderen.