Nyhed
Læsetid: 7 min.

Dan Jørgensen: Ligesom corona handler klimakrisen også om liv og død

Klimaministeren fører for tiden an i et grønt felttog, der vil presse klimaambitioner ind i genopretningsplaner verden over. De danske klimaplaner er han mere fåmælt om. Ét sted kan klimapolitikken dog lære af coronakrisen, siger Dan Jørgensen i sit første store interview, siden coronakrisen tog fat
Da coronakrisen forandrede verden, forandrede klimaminister Dan Jørgensens (S) planer sig også. »Jeg havde fremlagt en køreplan for de forhandlinger, der skulle foregå her i foråret. Men det satte den nuværende situation med corona selvfølgelig på pause,« siger han.

Da coronakrisen forandrede verden, forandrede klimaminister Dan Jørgensens (S) planer sig også. »Jeg havde fremlagt en køreplan for de forhandlinger, der skulle foregå her i foråret. Men det satte den nuværende situation med corona selvfølgelig på pause,« siger han.

Peter Nygaard Christensen

Indland
24. april 2020

I de seneste seks uger har der været mere stille end normalt på Holmens Kanal 20, hvor Klimaministeriet holder til. Med ét kaprede coronakrisen den politiske opmærksomhed, og forhandlingerne om de længe ventede og stort anlagte klimahandlingsplaner, der skal vise vejen til klimamålene, blev sat i bero.

Verden forandrede sig, og det gjorde klimaminister Dan Jørgensens (S) planer også.

»Jeg havde fremlagt en køreplan for de forhandlinger, der skulle foregå her i foråret. Men det satte den nuværende situation med corona selvfølgelig på pause,« siger han.

Men mens Dan Jørgensen på hjemmefronten er under pres fra støttepartier og aktivister for at sætte skub i processerne, fører han an på den globale scene for højere grønne ambitioner.

Fredag er ministeren vært for et virtuelt topmøde, hvor nationale regeringer og ledere fra internationale organisationer, virksomheder og fagforbund er samlet for at drøfte vigtigheden af grøn genstart i lyset af coronakrisen.

Mødet sker på dansk initiativ i samarbejde med Det Internationale Energiagenturs (IEA) direktør, Fatih Birol, og deltagerne tæller blandt andre EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, FN’s vicegeneralsekretær, Amina Mohammed, og omkring ti ministre fra lande som Indien, Frankrig, Canada og Sverige.

Gennem diplomatiet håber Dan Jørgensen på, at Danmark kan påvirke andre lande til at have klima som bærende søjle, når de postcorona skal lave massive investeringer for at stimulere deres økonomier.

»Det er helt utrolig vigtigt, at verden ikke går en forkert vej, i takt med at der skal laves genopretningspakker overalt i verden. En forkert vej vil være at investere i gammel teknologi og gamle energi- og infrastrukturløsninger. I stedet bør man bruge den her krise som mulighed for at få foretaget nogle af de grønne investeringer, der er behov for,« siger han.

Også i EU forsøger den danske klimaminister at brænde igennem med grønne budskaber. Med Dan Jørgensen som pennefører har 17 lande i et brev krævet, at EU-Kommissionen sætter den europæiske Green Deal i centrum for genopretningen af EU’s økonomi.

»Vi presser på for, at EU’s Green Deal ikke bliver lagt på is, men er katalysator i en genstart efter corona. I stedet for at se det som noget, der kan skade vækst, skal vi have tænkt det ind i en ny stimuluspolitik i Europa. Forhåbentlig kan de forhandlinger, der kommer de næste måneder, ende med at blive understøttende for den grønne omstilling i stedet for det modsatte,« siger Dan Jørgensen.

Torsdag begyndte slaget så om Europas genopretning, da EU’s stats- og regeringschefer mødtes for fjerde gang, siden coronakrisen brød ud. Og her er det ikke alle stemmer, der kæmper lige meget for de grønne faner.

En fortrolig liste, som EU-mediet Euractiv har afsløret, viser, at der er flere elementer i EU’s Green Deal-pakke, som Kommissionen sandsynligvis vil foreslå udskudt som følge af coronakrisen. Samtidig har mediet Politico kunnet berette om erhvervsinteresser, som lobbyer imod »alle ikkeessentielle« klimainitiativer.

Dan Jørgensen er »meget bekymret for, at den form for stemmer vinder gehør«.

»Det vil være tragisk, hvis en så alvorlig og forfærdelig situation, som corona har bragt os i, også skal betyde, at klimakampen lider skade. Det vil næsten ikke være til at bære,« siger han.

– Bør det så ikke være en betingelse, at virksomheder og lande lever op til Parisaftalen, hvis de skal have del i redningspakker og andet?

»Problemet er, at der stort set ikke er nogen lande i verden, der lever op til Parisaftalen lige nu. Danmark gør, når vi vedtager vores klimalov, men hvis der er andre, er det ganske få. Så det krav kan man nok ikke stille. Men i de fora, hvor der er tale om tværnationale indsatser for eksempel i EU, skal det helt sikkert være gennemgående, at den politik der bliver lavet, støtter den grønne omstilling.«

Intet nyt om danske klimaplaner

På hjemmefronten blev der i første omgang udvist forståelse. Støttepartierne lod klimaforhandlingerne vige af hensyn til sundhedskrisen, efter Mette Frederiksen den 11. marts holdt sit historiske pressemøde. Men siden er tålmodigheden sluppet op, og stadig mere højlydt har SF, Enhedslisten og De Radikale krævet de klimapolitiske processer genoptaget.

Under tirsdagens spørgetime i folketingssalen krævede De Radikales Morten Østergaard en garanti fra Mette Frederiksen om, at der bliver inviteret til forhandlinger om en klimaplan. Samt at der inden sommerferien er truffet beslutninger, der reelt vil reducere Danmarks CO2-udledninger.

»Jeg synes, det er klogt. Der skal være plads til, at vi ser på klimaindsatsen inden sommer,« lød svaret fra Mette Frederiksen.

Eftersom flere af klimaministerens forårsplaner er blevet ændret, er det »så meget desto vigtigere, at vi tænker de grønne hensyn ind, når vi skal i gang med at diskutere, hvordan vi kan genstarte og holde hånden under dansk økonomi,« siger Dan Jørgensen.

– Er der brug for at udskyde klimahandlingsplanerne? Skal vi forvente en længere tidshorisont, end du havde planlagt?

»Som statsministeren sagde i spørgetimen, er vi helt med på, at vi har travlt på det her spørgsmål. Og at vi skal være godt i gang inden sommer. Det er klart, at vi har været tvunget til at udsætte forhandlingsforløb. Men vi er stadig af den opfattelse, at det skal ske hurtigst muligt.«

– Og hvornår er det så?

»Jeg kan ikke i dag sætte datoer på for, hvornår vi genoptager forhandlingerne.«

– Du havde ellers planlagt at forhandle flere store emner her i foråret. Biomasse, affald, energi og industri og så videre. Kan du slet ikke sige noget om, hvordan det ser ud med forhandlingerne om de ting?

»Nej, det er jeg ikke klar til at sige noget om i dag.«

– De økonomiske vismænd og Klimarådet har været ude at sige, at den økonomiske krise understreger behovet for at indføre høje CO2-afgifter, fordi det er den billigste måde at reducere Danmarks udledninger på. Hvor står regeringen nu på det?

»Jeg kommer ikke til at gå ind i en diskussion af konkrete virkemidler i dag.«

Dan Jørgensen peger på, at den igangværende krise er en oplagt muligt for at kombinere klimaambitioner og de politiske stimuluspakker, som snart skal sættes i søen. Men krisen har også skabt udfordringer særligt for erhvervslivets rolle i omstillingen, tilføjer han.

»Det er klart, at vi står i en situation, hvor mange virksomheder er utroligt pressede, og hvor man derfor skal være meget varsom med, hvordan man regulerer og beskatter dem, så vi ikke risikerer, at de lukker og slukker,« siger han og peger på flyindustrien.

»Flyindustrien skal være en del af løsningen på klimaproblemet, men lige nu er den så presset, at vi selvfølgelig bliver nødt til at se tiden an og indtænke deres pressede situation i forhold til de løsninger, vi kommer med for dem.«

– Siger du, at det nu er blevet sværere at stille grønne krav til virksomheder, fordi corona har gjort, at man skal være mere varsom over for erhvervslivet?

»Vi har hele tiden haft en ambition om ikke at lave grøn politik, som koster arbejdspladser i Danmark. Det er et hensyn til de mennesker, der har nogle job, de gerne vil beholde. Men også af hensyn til vores velfærdsstat, som skal have et skattegrundlag at fungere på baggrund af. Og hvis vi skal være foregangsland i verden, skal vi lave en omstilling, som folk har lyst til at kopiere. Det har de ikke, hvis arbejdspladserne fosser ud af Danmark.«

»Så på den måde er der ikke noget, der er ændret. Når det er sagt, er det klart, at der vil være virksomheder og industrier, som er mere pressede og udsatte nu end før krisen. Omvendt er der så en bedre mulighed for at bruge stimulusmidler på at støtte den grønne omstilling. Så noget taler den ene vej, og noget taler den anden vej.«

Klima er også liv og død

Coronapandemien har om noget vist, hvor store løsninger der kan skabes i en krisehåndtering. Regeringen fik resolut ændret borgernes adfærd, og vi har set, hvordan business as usual, egeninteresse og BNP kan vige for fællesskabets handlekraft.

Mange har derfor draget paralleller til håndteringen af klimakrisen, som også vil kræve fundamentale ændringer i den måde, vi lever med hinanden på. I tidsskriftet Nature har fremtrædende klimaforskere erklæret, at verden er så langt efter med den nødvendige klimahandling, at »regeringer, den private sektor og lokale samfund er nødt til at overgå til krisepolitik«.

Spørgsmålet er altså, om coronakrisen kan hjælpe os med at mobilisere samfundet til større handlekraft på klimadagsordenen.

»Det, som vi kan håbe på at lære af coronakrisen, er evnen til at samarbejde over midten. Lade de politiske trakasserier ligge og i stedet lede efter fælles brede løsninger i Folketinget. Det er faktisk lykkedes ret godt. Og det, kunne jeg godt håbe på, vil også gøre sig gældende på klimaområdet, al den stund at klimapolitik også handler om liv og død,« siger Dan Jørgensen.

– Men krisen viser også, hvilken evne I som regering har til at mobilisere. Ser du for dig, at man kan bruge nogle perspektiver fra corona til at præstere større handlekraft på klimaområdet?

»Man skal også passe på med ikke at sammenligne æble og pærer. Det, vi skal lave på klimafronten, handler om en grundlæggende transformation af det danske samfund. Det er store omstillinger, som ikke nødvendigvis skal laves fra den ene dag til den anden. Vi kommer ikke til at holde op med at transportere os selv fra i dag til i morgen, ligesom vi lige nu også mangler teknologiske løsninger på nogle af de problemer, vi står over for.«

»Men lighederne er, at det er meget store beslutninger, som klart er at foretrække med et bredt flertal. Altså med en krisebevidsthed og en ansvarsfølelse fra mere eller mindre alle partier i Folketinget,« siger Dan Jørgensen.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Morten Højbjerg Sørensen

Vi står her på sidste trin.
https://youtu.be/Zk11vI-7czE

Agnete La Cour

Jamen, hvor han dog kan. Rigtigt gode forsøg fra interviewerens side på at få Dan Jørgensen til at sige NOGET SOM HELST. Men det lykkedes ikke, og det er bestemt også en slags svar. Jeg tror ikke Dan Jørgensen skal gøre sig håb om, at overbevise andre landes ledere om noget som helst konstruktivt på klimaområdet. Det ville nok kræve en eller anden form for forbilledlig handling. F.eks. stop for 8. udbudsrunde i Nordsøen! Ord alene plejer ikke at rykke ret meget.

Achim K. Holzmüller, Christian Skoubye, Thomas Tanghus, erik pedersen, Kurt Nielsen, Hanne Utoft, Bjarne Bisgaard Jensen, Susanne Kaspersen, Bent Gregersen, Kirsten Nielsen, Trond Meiring og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Fint Dan J. kommer på banen og sætter gang i noget internationalt med den grønne omstilling, og som kineserne siger i deres Tao, en rejse begynder med det første skridt. Herhjemme må han også godt sætte hurtigere gang i tingene, så Østergård m. fl. kan sove godt om natten, og vi andre slippe for at høre på MØ`s dommedagsprofetier. Vi ved det godt alle og alle er indstillet på det i erhvervslivet m.m. Det kræver sin mand at sætte det i søen, men det burde Dan Jørgensen kunne, hvis man betænker, hvad han fik i gang i EU i sin tid der miljømæssigt.

Dorte Sørensen

Dan Jørgensen og Mette Frederiksen ser åbenbart klimaet som et stort problem - HVORFOR er de så så "bange" for at indlede forhandlinger og handlinger, der kan fører til omlægninger osv. til hjælp for klimaet.
Gode ord og løfter hjælper ikke klimaet - der SKAL handlinger til.

Christian Skoubye, Thomas Tanghus, erik pedersen, Kurt Nielsen, Susanne Kaspersen, Bent Gregersen, Kirsten Nielsen, Agnete La Cour og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Ku' være at Dan Jørgensen skulle uddelegere arbejdet, med at få gennemført noget i Danmark, til en eller anden anden der har beslutningskompetence.

Så kan han koncentrere sig om det internationale.

Og det er sagt helt uden ironi. For får Dan Jørgensen held med at få andre lande med, ryger det klassiske argument for ikke at gøre noget. Men indtil det gennembrud kommer, så sæt da en anden person i spidsen for forhandlingerne.

Her er et løsningsforslag

Hvert menneske får en "co2" kvote delt i to dele - en til personligt forbrug og en til arbejdsbrug.
Den første kan ikke sælges - den anden kan.
Alle inklusiv virksomhedsejere får den samme kvote. Hvis man vil producere co2 krævende produkter skal man købe andre menneskers arbejdskvote, enten ved at ansætte dem eller give dem "borgerløn". Det kræver desværre nok et kontrolregime som er svært at forestille sig og som de fleste af os vil være betænkeligt ved. Udflytning af produktion til lande uden modellen forbydes.
Klima og beskæftigelse problemer løst på en og samme gang.

Michael Hullevad

Vi deler "klima", altså luft med resten af verden! At tro en speciel dansk miljø klima osteklokke kan omslutte Danmark er dybt naivt. Den eneste vej frem er billig elektricitet til hele verden så vi får bygningen af kulkraftværker gjort u-rentable.. I 2019 +6000 kulkraftværker. Levetid 40-50 år!
Jeg ved godt at atomkraft er "haram", men det er et spørgsmål om pest eller kolera.

Holger Skjerning

Fint, at Dan Jørgensen indrømmer, at coronakrisen har udsat klimaforhandlingerne, men der er rigtig mange, der kunne overtage DJ's plads i forhandlingerne.
Og fint, at DJ nu vil tage skeen i den anden hånd og komme effektivt igang!
Andre har nævnt det, men jeg vil gentage:
Ting, der skal fremmes: atomkraft, elbiler, varmepumper, En kraftig CO2-afgift, dansk biomasse, import af yderligere biomasse fra lande med styr på skovbruget,
Der ligger en grundigere forklaring på:
https://180grader.dk/blogs/holger-skjerning/artikel/tre-misforstaelser-i...
Hvis disse få ting opfyldes, vil Danmarks klimapolitik være 90% sikret til 2050.

Mikael Højgaard

Dan Jørgensen må have løbet ind i en blindgyde i forsøget på at undslippe siden han blev tvunget til at udstøde nogen vokaler. Har dog altid ment at klimakampen er en lost cause. Og nej ungdommen er ikke løsningen