Nyhed
Læsetid: 7 min.

Energistyrelsen: En del af Danmarks grønne energi kan være klimaskadelig

Danmarks store forbrug af biomasse regnes for at være CO2-neutral. Men en ny rapport fra Energistyrelsen sår tvivl om, hvorvidt det reelt er tilfældet. »Vi har pyntet os med lånte fjer«, siger Klimarådets formand. Dan Jørgensen er klar med lovindgreb, som skal sikre, at biomassen er bæredygtig
Afbrænding af biomasse som her træflis regnes for at være klimaneutralt. Men ny rapport fra Energistyrelsen så tvivl om, hvorvidt det reelt er tilfældet.

Afbrænding af biomasse som her træflis regnes for at være klimaneutralt. Men ny rapport fra Energistyrelsen så tvivl om, hvorvidt det reelt er tilfældet.

Ditte Valente

Indland
19. maj 2020

Eksperter har frygtet det i årevis: At en del af den biomasse, som Danmark importerer og brænder af, ikke er CO2-neutral, sådan som det ellers regnes for i det danske klimaregnskab.

Nu viser en rapport lavet af Energistyrelsen for Klima- og Energiministeriet, at problemet er reelt: Biomassen, der ellers officielt opgøres som Danmarks største grønne energikilde, er nok ikke så grøn som hidtil antaget.

Det uvildige ekspertorgan Klimarådet, som rådgiver regeringen, har flere gange advaret om, at den danske biomasse kan være sortere, end vi tror. Hidtil har det ikke kunnet slås fast med sikkerhed, men formand Peter Møllgaard er ikke længere i tvivl:

»Vores frygt for, at en stor del af den biomasse, vi bruger, ikke er klimabæredygtig, er blevet bekræftet. Det er et stort problem for Danmarks grønne omstilling,« siger professor Peter Møllgaard, til daglig dekan ved Maastricht University School of Business and Economics.

Han vurderer, at det nu både bliver »vanskeligere og dyrere« for Danmark at leve op til klimamålene, fordi det danske CO2-regnskab har set pænere ud, end det i virkeligheden er.

»Det er et voldsomt problem. Man kan sige, at vi har pyntet os med lånte fjer. Og det sætter os selvfølgelig tilbage i omstillingen,« siger Peter Møllgaard.

Som en del af regeringens klimaudspil, der kommer onsdag, er klimaminister Dan Jørgensen (S) nu klar med et indgreb på området. På baggrund af en række kriterier vil han indføre lovkrav, der skal sikre bæredygtighed på området.

Mønsterland

Umiddelbart er Danmark ellers et mønsterland, når det kommer til at omstille fra fossile til vedvarende energikilder. Mere end en tredjedel af vores energiforbrug dækkes af vedvarende energi. Det skyldes dog i meget høj grad afbrænding af biomasse som træpiller og flis, snarere end det skyldes sol- og vindenergi.

Fast biomasse – såsom træpiller, flis og brænde – udgjorde i 2018 64 procent af Danmarks samlede mængde vedvarende energi, viser Energistyrelsens rapport, som analyserer Danmarks brug af træbiomasse.

Det pynter på det danske klimaregnskab, fordi udledningen af CO2 fra afbrænding af biomasse siden 1990’erne er blevet regnet som nul ifølge internationale regler. Det har man gjort ud fra en betragtning om, at træer vokser op igen og dermed absorberer CO2 fra atmosfæren.

Men som også FN’s Klimapanel har påpeget, er det ikke nødvendigvis grønt at fyre biomasse af for at få energi.

»Det kan konkluderes, at selv om forbruget af biomasse i energisektoren i henhold til internationale regler regnes som nuludledning i Danmark, kan der være risiko for at biomasseforbruget fører til udledninger globalt,« hedder det i Energistyrelsens rapport.

Rapporten indeholder ikke en præcis opgørelse af biomassens klimaregnskab. Ej heller fremgår det, hvor stor en andel Danmarks afbrænding af biomasse, der i så fald ikke er CO2-neutral. Men det skyldes mangel på data:

»Der findes ikke i dag et tilgængeligt datagrundlag for at beregne den samlede reelle klimaeffekt af anvendelsen af biomasse til el og varme i Danmark,« hedder det i rapporten.

Klimaminister Dan Jørgensen er ikke i tvivl om, at Danmark har »et problem«.

»Det er for unuanceret sige at biomasse er værre end kul. Ligesom det er for unuanceret at sige, at biomasse bare er 100 procent vedvarende,« siger ministeren.

»Al saglighed og forskning på området viser os, at det er faktuelt forkert bare at se på fast biomasse som værende bæredygtigt pr. definition. Det er derfor, vi nu indfører nogle kriterier, så vi sikrer, at det bliver bæredygtigt fremover,« siger han.

Over halvdelen af den træbiomasse, der anvendes i Danmark, importeres fra udlandet. Heraf kommer omkring en fjerdedel fra Rusland og USA. Lande, hvorfra der ifølge rapporten kan rejses alvorlig tvivl om biomassens bæredygtighed.

»Der er store dele af den biomasse, vi får fra udlandet, herunder specielt USA og Rusland, hvor vi nu har god grund til at sige, at den ikke er bæredygtig. Det er nye oplysninger. Når vi ser den her rapport, er det nu sandsynliggjort, at der er store dele af vores biomasse, som ikke er klimabæredygtigt. Nu går vi fra at have en begrundet mistanke til at være ret overbeviste om, at det er sådan, det er,« siger Peter Møllgaard.

Klimasvindel

Om biomasse er bæredygtigt, afhænger blandt andet af, i hvor stort omfang man bruger det, hvilke råvarer det er fremstillet af, og hvilken type jord det bliver dyrket på. Som FN’s Klimapanel har understreget, kan ikkebæredygtig biomasse have »negative bivirkninger og risici for jordforringelse, fødevareusikkerhed, udledninger af drivhusgasser«.

Desuden kan det være usikkert, hvorvidt der reelt bliver plantet nye træer i de områder i blandt andet USA, Rusland og Baltikum, hvorfra danske kraftvarmeværker importerer biomasse. Sker det ikke, kan brugen af biomasse ligefrem trække den forkerte vej i forhold til klimamålene, har Klimarådet tidligere konkluderet.

Danmark er blandt de lande i verden, hvor andelen af energi fra afbrænding af biomasse er størst. Ifølge TV 2, der i efteråret afdækkede problematikken, ville Danmark officielt udlede 39 procent mere CO2, hvis afbrændingen af træer og planter talte med i CO2-regnskabet.

Internationale eksperter rettede dengang skarp kritik af, at Danmark ikke medregner afbrænding af træ i det officielle klimaregnskab.

»Det er klimasvindel,« sagde Berkeley-professor Daniel Kammen, tidligere hovedforfatter i FN’s Klimapanel og klimarådgiver for Obama-administrationen, til TV 2.

For at sikre bæredygtigheden har den danske energibranche lavet en brancheaftale, som baserer sig på internationale certificeringer. Brancheorganisationen Dansk Energi har flere gange fremhævet, at brancheaftalen stiller krav til genplantning af træer. Og at danske kraftværker desuden anvender klimavenlig biomasse, som er affaldstræ og rester, der ikke har nogen anden definition.

Men ifølge Peter Møllgaard har brancheaftalen »helt klart« vist sig utilstrækkelig.

»Den brancheaftale har simpelthen ikke været skarp nok til, at man kunne basere sig på den. Det er slemt for klimaet, for det betyder, at vi har udledt CO2 et sted i samfundet, hvor vi troede, at vi ikke gjorde det. Så den har ikke været det papir værd, den er skrevet på,« siger klimavismanden.

Kristine Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi, siger, at »den biomasse, som danske kraftvarmeværker bruger, er bæredygtig og leverer grøn varme hver dag«.

»Det er den, uafhængigt af om den er fra Danmark, Europa eller andre steder, da den skal leve op til de samme ambitiøse bæredygtighedskrav,« siger hun.

Skrappere lovkrav

Dan Jørgensen siger, at regeringens nye lovkrav er »udtryk for, at de nuværende regler ikke er effektive nok«.

»Branchen har ikke med de regler selv kunnet sørge for, at den importerede biomasse er bæredygtig. Derfor tager vi nu skrappere midler i brug,« siger han.

Regeringen vil med en række kriterier stille lovkrav til træbiomassens bæredygtighed. Kriterierne er, at træerne er fældet lovligt, at fældede træer erstattes med nyplantede træer, at naturområder beskyttes, og at der tages hensyn til biodiversitet. Samtidig skal skovenes kulstoflagre opretholdes, og udledningerne i produktionskæden skal holdes på lavt niveau.

Ifølge Dan Jørgensen vil de nye kriterier opfylde de bæredygtighedskrav, som skal indføres som følge af et EU-direktiv. Og de danske kriterier vil være skrappere end både minimumskravene i direktivet og den eksisterende brancheaftale, siger han.

»Vi skal sørge for, at biomasse bliver så bæredygtigt som muligt. Og der har været for mange eksempler på, at det i den proces simpelthen ikke har været bæredygtigt. Det er blevet dokumenteret mange steder fra. Og det kan vi ikke leve med,« siger han.

– Hvad er konsekvensen, hvis noget biomasse ikke lever op til de kriterier? Bliver det ulovligt at importere, eller pålægges det afgifter ligesom fossile brændsler?

»Det vil være oplagt, at der skal sanktioneres, hvis man overtræder reglerne. Hvilke sanktioner der skal gælde, vil vi drøfte med de øvrige partier,« siger Dan Jørgensen

– Med den viden vi har i dag, var det så en fejl af dine forgængere at omlægge til biomasse i så stor stil?

»Nej, det var ikke en fejl. Det har gjort, at vi kan udfase kul i den hastighed, vi kan i Danmark. Så ud fra en CO2-kalkule har det været fornuftigt at gøre det. Men nu kigger vi ind i en fremtid, hvor vi skal bruge mindre biomasse. Og indtil vi kan få skåret det dramatisk ned, skal vi gøre mere for at sikre, at det bliver mere bæredygtigt, end det er i dag.«

Nye biomasseværker

I Danmark bliver der stadig bygget nye biomasseværker. For at stoppe den udvikling krævede regeringens støttepartier i marts en afgift på biomasse, så det ikke længere kan betale sig at bygge de nye værker. Ministeren udtalte i den forbindelse til TV 2, at han vil se på, om afgifter kan begrænse brugen af biomasse.

Energistyrelsens rapport fastslår, at »afbrænding af træbiomasse udleder CO2, ligesom afbrænding af kul eller andre fossile brændsler«. Men fordi træer også opsuger CO2, har der været en antagelse om, at »biomasse ’i sig selv’ er CO2-neutral, fordi udledningen modsvares af et tilsvarende optag,« står der i rapporten.

Energistyrelesen referer imidlertid EU-kommissionen for i en tidligere undersøgelse at have konkluderet, at denne antagelse ikke er retvisende.

»Dette skyldes to forhold. 1) Afbrænding af biomasse modsvares ikke i alle situationer af et optag, og selv om der sker et optag, vil en tidsforskydning mellem afbrænding og optag have klimamæssige konsekvenser. 2) Afbrænding af biomasse udleder i de fleste tilfælde mere CO2 fra skorstenen end den fossile energi, som den erstatter,« står der i rapporten.

Siden 1990, som er FN’s basisår for opgørelse af klimaindsatsen, er Danmarks rapporterede drivhusgasudledninger reduceret med 29 procent frem til 2017. Ifølge Energistyrelsens rapport er »den mest markante reduktion hidtil sket i el- og fjernvarmesektoren«, hvor udledningerne er faldet med 21 millioner ton CO2 svarende til en reduktion på 63 procent.

Ifølge rapporten er Danmarks øgede forbrug af biomasse i perioden en af hovedårsagerne til den udvikling. Træbiomasse stod i 2018 således for 42 procent af sektorens energiforbrug.

»Den øgede anvendelse af biomasse til el- og fjernvarmeproduktion står for en væsentlig del af reduktionen af drivhusgasudledningen fra 1990 til 2017 i Danmarks drivhusgasopgørelse, idet udledningerne fra afbrænding af træbiomasse sættes til nul i henhold til internationale regler‚« står der i rapporten.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Kristensen

Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, at der er et eller andet der ikke går op.

Randi Christiansen, Arne Albatros Olsen, Rolf Czeskleba-Dupont, Peter Beck-Lauritzen og Thorkil Søe anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

problemet består blandt andet i at man primært anstrenger sig for at fremstå klimavenlig,
og går langt mindre op i faktisk at gavne klimaet,
det handler mere om markedsføring end om egentlig handling,
dette fænomen gælder desværre ikke kun klma-tiltag, også dyrevelfærd bliver markedsført uden reel forbedring,
en efter min mening seriøs kæde som COOP lavede for eksempel en god og meningsfuld mærkningsordning for dyrevelfærd med fire trin, som viste niveauet af velfærd og som gav forbrugerne muligheden for at gøre en forskel,
men så lancerede slagteribranchen og de pseudo-seriøse kæder ( som dansk supermarked, idag salling group ) en anden ordning med 3 trin, som skjuler den reelle mangel på dyrevelfærd ved at lade helt konventionelle produkter få et velfærdsmærke hvor laveste kategori ( et hjerte ) ingen som helst forbedring gav, og altså skabte et falsk signal om dyrevelfærd,

Rolf Czeskleba-Dupont, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, erik pedersen, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Hvert 5. sekund bliver der fældet regnskov i Syd Amerika svarende til et areal som en fodboltbane. Hvert 5. sekund. Det skaber en utrolig stor bunke træ. Træ, som efterfølgende bliver brændt af "on location" til, i bedste fald, ingen som helst nytte andet end at skabe en masse CO2 som en hver anden forbrænding af kulstof skaber. I et kraftvarme værk basseret på træ ville det da i det mindste skabe lidt nytte frem mod verden undergang.

Men, selvfølgelig. Fældning af regnskoven bør stoppe. Men det ved vi jo godt ikke kommer til at ske. Kapitalismens vækst krav gælder jo også i Syd Amerika. Ikke kun Europa, som jo også for et par hundrede år siden var dækket af skov. Skov som vi fældede for at skabe plads til kapitalismens rigdom på bekostning af rovdrift på kloden. En rigdom som resten af verden naturligvis vil tage del i. Så væk med regnskoven det billige skidt.

Jo, jo. Vi har skabt en kapitalistisk verden fuld af skæbnesvangrende dilemmaer. Men som Liberal Alliance siger, så længe vi bare ikke bliver økonomisk fattigere så går det jo nok - Et stykke tid endnu. Og kun et stykke tid endnu vel at mærke.

Randi Christiansen, Jan Fritsbøger, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, Bent Gregersen, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Men hva. Sådan spasser vi rundt. Snart skal vi alle have naturgas fordi det anses for at være mere rent at forbrænde end olie. Sådan var det med naturgas i 90'erne. Naturgas ledning blev gravet ned på kryds og tværs over hele landet. Der er i dag naturgas tilgængelig i hver en lille flække. Og så kan vi suge det op i nærmest uendelige mængder i vores egen baghave.

Men hov. Siger man så i 2020. Det svinder jo vist alligevel. Op med rørene. Nu skal der produceres millioner af eldrevne varmepumper. Og det svinder jo slet ikke. Alt naturgas skrottes og køres på lossepladsen. Nå nej, genbrugspladsen. Det svinder jo heler ikke. Selv om de kan holde i årtier endnu.

Men hva. Når klimaforandringerne slår godt igennem, så stiger temperaturen jo. Og så kan vi jo skrue ned for varmen og spare en masse CO2. Ik.

Randi Christiansen, Peter Beck-Lauritzen, Estermarie Mandelquist, Markus Lund og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

7.800.000.000 mennesker verden over er, grundet kapitalismens konkurrencekrav, tvunget til at gøre alt hvad de kan for at ødelægge verden hver dag. Bare for at kunne overleve. Overleve i et kapitalistisk system, som kun tilgodeser de få mest velhavende.

Det kan jo ikke fortsætte.

Randi Christiansen, Mikkel Zess, Jan Fritsbøger, Rolf Czeskleba-Dupont, Peter Beck-Lauritzen, Bent Gregersen, Mogens Holme, Estermarie Mandelquist og Markus Lund anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Selvfølgelig går det ikke op i neutralitet.
Det er en antagelse baseret et teknokratisk skrivebordsøvelse.

Udover at importen af træflis givet belaster miljøet og klimaet, har den i særdeleshed betydning for de gamle regnskove og den resterende urskov, der fældes for profit.

Det er logik for mariehøns.
Men ikke for bureukrater og polltikere.

Mikkel Zess, Rolf Czeskleba-Dupont, Werner Gass, Peter Beck-Lauritzen, erik pedersen, Mogens Holme, Estermarie Mandelquist, Maia Aarskov, Carsten Munk og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Markus Lund

Undskyld men hvad fanden regnede de med? At brænde træ frigiver kulstof, både under forbrændingen og under transporten (olie) fra Baltikum. Er de mon idioter?

Niels Jacobs, Randi Christiansen, Arne Albatros Olsen, Rolf Czeskleba-Dupont, Peter Beck-Lauritzen, Mogens Holme, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist, Maia Aarskov, Eva Schwanenflügel og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Hanne Utoft

Markus Lund, de er ikke idioter, men helt klare over hvilken idioti, som råder i den danske offentlighed. Danmark er en forretning for dem; blot bundlinjerne ser pæne ud, så både går den og står den.

Randi Christiansen, Jan Fritsbøger, Rolf Czeskleba-Dupont, Bent Gregersen, Peter Beck-Lauritzen, Peter Høivang, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Hansen

Importeret klimamasse er simpelthen ikke bæredygtigt på nogen måde, punktum!

Tænk lige tanken, hvis hele Europa eller verden pludselig begynder at fyrre med flis fordi det jo er godkendt af den lille klimaduks Danmark som værende grønt og bæredygtigt, hvor i alverden skal alt den flis og biobrændsel så komme fra?

Nej, Co2 har det bedst i skov, træ og biobrændsel der ikke bliver brændt, for så længe det ikke bliver brændt, så bliver Co2´en ikke frigivet til omgivelserne.

Hvis man så indenlands vitterligt har affaldsprodukter, og tildels dyrket biobrændsel som halm osv. så mener jeg det er ok, men direkte at sætte det i system og transportere det og importere det, på bekostning af natur i lande, hvor man måske er ligeglade eller er korrupte, det kan vi ikke være bekendte, det er ulødigt og usagtligt.

Importeret biobrændsel er ikke grønt eller bæredygtigt punktum!

Randi Christiansen, Arne Albatros Olsen, Jan Fritsbøger, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Hansen

Klimamasse = biobrændsel

Michael Egelund

Nej selvfølgelig er den ikke det. Det er sgu da logisk. At vi fælder regnskoven og sejler tømmer til den anden side af jorden burde forbydes. Alene at det foregår i fuldt dagslys er beskæmmende og viser hvor langt ude vi som mennesker er kommet. Vi er i fuld gang med en sjette masseudryddelse. Og hvad gør vi? Ingenting! Vi hylder stadig "vores" politikere og "vores" demokrati. Vi skal seriøst tage os sammen! Og så deres såkaldte varmeudspil, el i biler, og til opvarmning i huse. Ja til alt infrastrukur, letbane, metro , sygehuse. Hvor skal strømmen komme fra? Og de kalder den grøn. Det er til grin og det er en fucking børnehave!

Jeppe Lindholm

Men altså. Alle vil jo have varme på, når frosten melder sig.

Eller vil du villig til at slukke for varmen og fryse og få fugt og skimmel skader i din bolig?

Hvis du ikke er villig til at slukke, ja så skal du bruge energi. Store mængder af energi. Biobrændsel eller ej. Sådan er det.

Peter Beck-Lauritzen

I Tyskland har de det problem, at majs til biobrændsel betales bedre, end for majs til foder! Absurd. Så importeres foderkilder i stedet. Fra Amazonas! Prøv lige at regne den ud, kære "regne-drenge"! Også Dan Jørgensen! Transport, bearbejdning og forskydning i absorbering er begyndt at dæmre, så I er på rette vej: nemlig, at biobrændsel ikke er løsningen!
Biler af biomaterialer med solceller på taget? Regn lidt på den, kære "drenge", - bare som inspiration.

René Arestrup

Hovedparten af den træflis, der bliver omsat til varme i danske kraft-varme-værker, stammer fra østeuropæiske og skandinaviske fyrretræer og ikke fra regnskove. Men det er stadig et brændsel, der bliver importeret over afstand og forbrændingen medfører ikke blot udledning af CO2, men også frigivelse af betydelige mængder giftige tungmetaller (chrom, arsen, bly m.m.). Det er en stærkt underbelyst problematik.

Peter Hansen, Søren Lind, Flemming Berger, Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel og Rolf Czeskleba-Dupont anbefalede denne kommentar
Rolf Czeskleba-Dupont

Dan Jørgensen siger på spørgsmålet om omlægningerne af kraftværkerne fra kul til skovbiomasse i 2010'erne har været en fejl: "Nej, det var ikke en fejl. Det har gjort, at vi kan udfase kul i den hastighed, vi kan i Danmark. Så ud fra en CO2-kalkule har det været fornuftigt at gøre det". POLITIKEN havde allerede den 25.11.2011 en overskrift: biomasse værre end kul - fordi den udleder mere CO2, især når man måler det på kraftværkerne og ikke kun i laboratoriet. Få dage senere var en kritisk NGO (FERN) repræsenteret på et offentligt møde i Ingeniørforeningen. Repræsentanten for FERN talte om BIOPIRATERI - og det viste sig at være det rette begreb. Jeg afhold ti december 2011 offentligt møde i Osram-huset, København, hvor også folk fra Borgerrepræsentationen deltog. Med al de kritiske røster, som siden dengang kom til (En kritisk rapport fra Det Europæiske Miljøagenturs videnskabskomité fra september 2011 inspirerede Concito - og miljøeksperten Jørgen Henningsen blev kendt for sin kritik) må man konkludere: Det var ikke kun uvidenhed, men den ukritiske holdning blev bibeholdt MOD BEDRE VIDENDE. Var der nogen, der sagde at Danmark var et videnssamfund?

Søren Lind, Randi Christiansen, Mikkel Zess, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel og Peter Høivang anbefalede denne kommentar
Morten Balling

I danmark findes der 0,4 hektar dyrkbar jord per menneske (marker, græsningsjord, køkkenhaver mm.). For byboerne er det værd at bemærke at én hektar er et stykke jord som er 100x100 meter, så 0,4 hektar er det samme som 40x100 meter, svarende til en stor villa have. Denne jord skal levere den mad vi skal spise over et helt år. Dvs. at alt det mad der skal til for at holde dig i live skal komme fra denne 0,4 hektar for at systemet er "bæredygtigt". Hvis du forestiller dig hvor meget planterne på arealet gror hver dag, tror du så at denne vækst er nok til både at dække din kost, men derudover også energi til varme i din bolig, din transport, din el, dit varme vand, mm.?

0,4 hektar kan hvis man gøder jorden godt, og vejret er gunstigt, levere noget som minder om 4 ton biomasse. Tror du det er nok? Hvis du tror det har du boet i byen for længe. Mad kommer ikke fra en køledisk i supermarkedet, og energi kommer ikke direkte ud af en stikkontakt.

Hvis du vil leve bæredygtigt så skær dit forbrug ned.

Flemming Berger, Randi Christiansen, Mikkel Zess og René Arestrup anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Morten Balling
Problemet er blot, at alle toneangivende økonomiske modeller og -teorier opererer med afsæt i et højt - og stigende - forbrug.

Vi har simpelthen ikke et begrebsapparat, der forudsætter det stik modsatte.

Søren Lind, Flemming Berger, Mikkel Zess og Morten Balling anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Biomasse bliver aldrig grønt, uanset om man maler den med alle de grønne nuancer , der findes.

Holger Skjerning

Jeg kom for sent ind i denne tråd, men kommenterer alligevel:
Det er et fremskridt, at "man" nu skelner mellem dansk og importeret træ, flis og træpiller.
Dansk træ og flis er ca. 95 % CO2-neutralt. Det er forlængst forklaret og bevist både her og andre steder. - Og Klimarådet + alle partiers energi- og klimaordførere har fået forklaringen i mail gennem de sidste halve år. - Ingen har kunnet tilbagevise selve det fysisk/kemiske bevis.
Importeret biomasse kan være alt fra 80% til måske 50% CO2-neutralt. Det afhænger af eksportlandets skovpolitik, og transportvejen.
Se grundig forklaring på: http://reo.dk/?p=304

Michael Egelund
Ulrik Hermann

Vi må bygge kernekraft så hurtigt som muligt. For kernekraft er miljøvenlig ren energi, der ikke udleder CO2. Det burde vi have gjort for længst, men bedre sent end aldrig. Frankrig er ved at bestille 6 nye reaktorer, og vi kunne jo bestille nr. 7 og 8, det ville give en miljøgevinst der virkelig battede.

At fælde træer i de baltiske lande og fragte dem på lastbil til Danmark er ikke miljøvenligt, og sandsynligvis lige så slemt som kulfyring. Men få nu kernekraft på programmet det haster. Nedenfor er Forbes sammenligning af energikilder, og kul er virkelig dræberen over dem alle. Læs sammenligningen og bliv klogere.

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-...

Jeppe Lindholm

Efter 70 år er der stadig ingen, som har en ide om, hvordan atomaffald kan deponeres. Og hvor. Et atomkraftværk koster omkring 100 milliarder kr. og tager 15 til 20 år at bygge. Sellafield i Storbritannien koster alene 600 milliarder kr. at rydde op. Hvis det da ellers overhovedet er muligt. Og det er det springende punkt. Hvad i himlens navn stiller vi op med alt det højradioaktiv atomaffald, som allerede i dag ligger nøddeponeret verden over? Og hvad kommer det til at koste, hvis Sellafield alene koster 600 milliarder kr. i oprydningsomkostninger? Der er vist ingen tvivl om det bliver astronomisk vildt dyrt. Men hva. Den regning kan vi jo give videre til de kommende generationer sammen med alt andet bøvl.

I Danmark er der kapacitet til at opstille hele 40.000 MW havvindmølle kraft. Det svare til over 33 af de helt store atomkraftreaktorer i verden på 1.200 MW. Det er langt mere vindmøllestrøm end Danmark kan bruge. Det koster omkring 20 millioner kr. pr. MW at opføre og oprydningsomkostningerne er væsentlig lavere og ikke mindst væsentlig mindre kompliceret end atomkraft, hvis affald kan være farlig i 1.000 vis af år. Hvilket er komplet uoverskueligt hvad ikke mindst de miljømæssige konsekvenser kan være.

Atomkraft er det rene vanvid. Både miljømæssig, umenneskelighed over for kommende generationer og økonomisk. Så atomkraft. Absolut NEJ TAK.

https://ing.dk/artikel/her-kan-vi-laegge-havvindmoeller-12400-megawatt-2...

https://ing.dk/artikel/oprydning-paa-sellafield-koster-600-milliarder-kr...

Hanne Utoft

Atomkraft er vanvid; vindmølleindustrien korrupt og udsigtsløs; solceller ligeså. Der er kun de elementære udveje at søge mod, hvilket betyder at det igangværende show må blæses ned og mennesker leve ydmygt på behovsniveauet (hvilket ikke skal forveksles med det tendentiøse trangsniveau, som er løbet helt af sporet i blind selvforkælelse og snylterier).

torben - nielsen

Jeg kan godt lide sådanne debatter, hvor al moderne teknik bliver forvist til nærmeste sortsvedne, svovlstinkende helvede, fordi det udleder en smule co₂.

Prøv at forstå, at siden menneskeheden lærte at beherske ilden, har vi påvirket vores omgivelser.

Men nu er det også blevet politisk ukorrekt.

Til gengæld synes det, at det ville være mest korrekt, at dem som argumenterer for at vi holder op med at: bruge atomkraft, brænde biomasse af, bruge kul og olie, opstille vindmøller og solceller, eller benytte anden form for fossil brændsel, også tager konsekvensen at deres udsagn, og så afstår fra at bruge dem.

De er nu overladt til en tilværelse som jæger og samlersamfund, hvor man hånd i hånd sætter kurs imod solnedgangen vemodige skær, imedens man nænsomt indsamler nødder og frugt, i fuldendt harmoni med de øvrige skabninger på sletten.