Nyhed
Læsetid: 8 min.

Ghettobeboere stævner staten for diskrimination – og de har en god sag, vurderer jurister

En gruppe beboere i Mjølnerparken sagsøger nu Transport- og Boligministeriet for at godkende planen om salg af halvdelen af boligerne i Mjølnerparken som følge af ghettopakken. Planen er diskriminerende og krænker grundlæggende rettigheder, lyder anklagen. Flere jurister vurderer, at beboerne har en god sag – og den kan få indflydelse på udviklingsplaner i hele landet
En gruppe beboere i Mjølnerparken sagsøger nu Transport- og Boligministeriet for at godkende planen om salg af halvdelen af boligerne i Mjølnerparken som følge af ghettopakken. Planen er diskriminerende og krænker grundlæggende rettigheder, lyder anklagen. Flere jurister vurderer, at beboerne har en god sag – og den kan få indflydelse på udviklingsplaner i hele landet

Asger Ladefoged

Indland
28. maj 2020

Det er i strid med lov om etnisk ligebehandling, EU-retten og Danmarks internationale forpligtelser, at halvdelen af lejlighederne i Mjølnerparken skal sælges for at leve op til ghettopakken.

Det hævder en række beboere, som sammen med advokat Eddie Khawaja nu har indgivet et civilt søgsmål mod Transport- og Boligministeriet. Det er den myndighed, der tidligere på året har godkendt planen om salg af boliger i området.

»Det er vores og beboernes opfattelse, at beboerne er i nærliggende risiko for at skulle fraflytte deres bolig på grund af et afgørende kriterium, der har med etnisk oprindelse at gøre. Det betyder, at det er ulovlig diskrimination, og det har ministeriet godkendt,« lyder det fra Eddie Khawaja.

Ghettolovpakken indebærer et krav om, at såkaldte hårde ghettoer skal nedbringe andelen af familieboliger med 60 procent inden 2030. Det afgørende for, om et socialt boligområde falder under kategorien ’hård ghetto’ er, at over halvdelen af beboerne har ikkevestlig baggrund. Kravet om fraflytning er altså direkte knyttet til etnicitet.

En lang række jurister med ekspertise i ligebehandling og diskrimination vurderer, at beboerne i Mjølnerparken har en god sag. Heriblandt Claus Juul, som er juridisk konsulent ved Amnesty.

»Det er diskrimination i forhold til retten til bolig. Du kan sidde i Mjølnerparken og have en god uddannelse – du har altid forsørget dig selv og din familie, og du betaler din skat – og alligevel tæller du som en belastning, som betyder, at området skal nedbringe andelen af familieboliger,« siger han.

Jurister vurderer det ulovligt

Kirsten Ketcher, professor på Københavns Universitet med speciale i diskriminering og ligestillingsret, vurderer, at loven er »en overtrædelse af EU-direktiv om etnicitet og dansk lovgivning«.

»Det er klart, at når man tager folks boliger fra dem, selv om de intet har gjort, andet end at de har en anden etnisk baggrund end dansk, så er det et problem,« siger hun og fortsætter:

»Når jeg fortolker loven, vil jeg mene, at det er ulovligt. Og så må de offentlige myndigheder stille op i retten og retfærdiggøre det,« siger hun.

Her skal sagsøgte blandt andet kunne svare på, hvad det legitime formål er med loven, og om midlet er egnet til at opnå formålet. Det skal samtidig ikke alene være egnet, det skal også være nødvendigt. Og endelig skal det samme ikke kunne opnås uden at diskriminere.

»Jeg tvivler på, at myndighederne kan svare på det,« siger Kirsten Ketcher.

Pia Justesen, menneskeretsjurist og medlem af EU’s antidiskriminationsnetværk, som rådgiver EU-Kommissionen, vurderer ligeledes, at »det er udtryk for indirekte diskrimination – i strid med dansk lovgivning og EU-direktivet«.

Hun understreger dog, at det først er i det øjeblik, at domstolene dømmer i sagen, at vi får en afklaring. Udover de danske domstole kan det også blive et spørgsmål for EU-Domstolen.

»Vi har ikke meget retspraksis, som handler om indirekte diskrimination. Når jeg siger, at jeg bestemt mener, at sagen er udtryk for ulovlig indirekte diskrimination, så ved ingen af os jo, om domstolene når til det samme resultat. Derfor er det godt, at sagen kommer for domstolene.«

Også ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder, Maria Ventegodt, vurderer, at det er »ulovligt« at have etnicitet som det afgørende kriterium for, om mennesker skal flytte ud af deres boliger.

»Det er den første af mange sager, som vi kommer til at se om det her spørgsmål,« forudser hun.

Ikke positiv særbehandling

53-årige Asif Mahmood er taxachauffør og kommer oprindeligt fra Pakistan. Han er en af de beboere i Mjølnerparken, som står bag søgsmålet. Han håber, at en retssag kan få politikerne til at »anerkende, at der er tale om en diskriminerende lovgivning«.

»Man bliver sidestillet med nogle kriminelle folk. Og det er en forkert sammenligning. Der skal tages hensyn til, hvem der er hvad – det er jo ikke, at hvis man har sort hår eller taler et andet sprog, så skal man sammenligne sig med terrorister. Vi er lovlydige borgere. Vi er en del af samfundet. Vi er i arbejde. Vi spiller også en rolle i samfundet,« siger han.

Asif Mahmood har boet i Mjølnerparken i snart 27 år. Nu risikerer han at skulle flytte fra sin billige bolig, og det vil stille ham dårligt, frygter han.

»Først og fremmest kan man ikke finde billige boliger i København. Vi har et arbejde her, et godt liv. Og bare fordi lovgivningen siger, at vi ikke må bo flere end 50 procent ikkevestlige indvandrere, så skal vi flytte,« siger han.

Det er et forkert parameter, når man tager udgangspunkt i etnisk oprindelse, mener Asif Mahmood.

»Der er mange i Mjølnerparken, som kommer med arabisk oprindelse. Der er mange, der har været i krig og har traumer. De kom ikke i arbejde. Men til gengæld har deres børn fået gode uddannelser. Mange børn har fået gode uddannelser og er blevet ingeniører og lærere. Men det er ligegyldigt.«

Advokat Eddie Khawaja anerkender, at der kan være mange faktorer, som kan motivere politikerne til at lave tiltag, der retter sig mod boligområder. Men det er ifølge hans vurdering ikke retfærdiggjort ved spørgsmålet om, hvor mange beboere der har en anden etnisk baggrund end dansk.

Som eksempel omtales i stævningen mod ministeriet et udsat boligområde i Svendborg, Byparken/Skovparken. Det slår hårdere ud på alle parametre – indkomstniveau, beskæftigelse og kriminalitet – sammenlignet med Mjølnerparken. Men fordi der er under 50 procent personer med ikkevestlig baggrund, som bor i det sociale boligområde i Svendborg, er det ikke på den hårde ghettoliste.

»Hvorfor skal man ikke hjælpe boligområdet i Svendborg, som har helt de samme påståede problemer som Mjølnerparken i forhold til indkomst, beskæftigelse osv.? Så er det jo ikke for at afhjælpe de socioøkonomiske problemer, men kun fordi man vil fjerne beboere med ikkevestlig baggrund fra visse boligområder. Det er usagligt at have den tilgang i retlig sammenhæng,« mener Eddie Khawaja.

I det øjeblik man forskelsbehandler på baggrund af etnicitet, så er det ulovligt, hvis der sker ringere behandling.

»Spørgsmålet er derfor, om den behandling, beboere fra hårde ghettoer får, er ringere, end hvis man ikke bor i sådan et område,« påpeger Maria Ventegodt fra Institut for Menneskerettigheder.

Den såkaldte Parallelsamfundspakke, bedre kendt som ghettopakken, blev vedtaget i 2018 med det formål at forbedre integrationen i Danmark og gøre op med parallelsamfund. Men selv om intentionen i loven kan være god, kan den være ulovlig, hvis der forskelsbehandles. 

»Bare det at forskelsbehandle på grund af etnicitet er så problematisk, at der nærmest ingenting skal til, før det er ulovligt. Og her hører vi om borgere, der mister deres boliger og bliver stillet dårligere, end de ellers ville være stillet,« siger hun.

Den vurdering er Pia Justesen enig i. Hvis der skal være tale om positiv særbehandling, er det også afgørende, at det sker frivilligt.

»Det kan godt være, at ministeriet mener, at det vil være godt for dem, der bor her. Men hvis de bliver tvunget til at flytte til et andet område i værste fald – og nogle af dem vil midlertidigt blive genhuset og andre vil ikke komme tilbage – så mener jeg ikke, man kan argumentere for, at det er positiv særbehandling.«

Claus Juul fra Amnesty forventer, at konsekvensen ved lovgivningen vil være, at boligforeningerne begynder at tælle antallet af beboere med ikkevestlig baggrund og ikke vil ønske at lade flere flytte ind, hvis det resulterer i, at området bogføres som en hård ghetto.

»Samtidig er der ingen, der ved, om det lige er her, at problemerne faktisk sætter ind.«

En principiel sag

Eddie Khawaja understreger, at sagen kun handler om at få en anerkendelse af, at én konkret udviklingsplan for Mjølnerparken er diskriminerende. Men han mener, at sagen er principiel vigtig, fordi den udfordrer selve grundlaget for ghettopakken.

Alt efter udfaldet kan den altså få betydning for samtlige udviklingsplaner for såkaldte ’hårde ghettoområder’, vurderer han

»I og med at alle udviklingsplaner for hårde ghettoområder er baseret på den samme præmis, altså at over halvdelen af beboerne har ikkevestlig baggrund, så har retssagen betydning for alle udviklingsplaner, som er gennemført eller er ved at blive gennemført i kraft af 2018-loven. Den vil have betydning for ministeriets godkendelse af alle udviklingsplaner.«

Det er Kirsten Ketcher fra Københavns Universitet enig i.

»Hvis domstolene vurderer, at det er ulovligt, så må staten og politikerne rette ind.«

Sagen skal i første omgang for Københavns Byret, men begæres henvist til landsretten som principiel sag. Hvis sagen tabes, er der mulighed for, at den kan ankes til Landsretten eller Højesteret.

Boligminister Kaare Dybvad (S) vil ikke kommentere på det konkrete søgsmål.

»De er I deres gode ret til at føre de retssager, som de mener, er nødvendige. Men det er vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Det her synspunkt, som den her gruppe repræsenterer, er et mindretalssynspunkt«

– Men hvis det er demokratisk vedtaget, så kan det jo stadig være ulovligt efter for eksempel EU-direktiver og dansk lov?

»Jo, selvfølgelig. De skal have mulighed for at prøve sagen.«

– Så er det vel også irrelevant i den her sammenhæng, at det er vedtaget med et bredt flertal?

»Hvis det viser sig, at vi gør noget, der er ulovligt, så skal vi selvfølgelig gøre det på en måde, så det er lovligt. Men det er ikke bare en retssag. Det er også et oplæg til en åben diskussion om, hvorvidt den her lovgivning er god,« siger han.

Han fremhæver, at intentionen med loven er at sikre en blandet by, »hvor alle har samme muligheder«. Når andelen af ikke-vestlige indvandrere i et boligområde er et kriterium for, om man kategoriseres som en hård ghetto, er det, fordi et flertal af politikerne i Danmark ifølge Kaare Dybvad mener, at mere blandede boligområder skaber bedre integration.

»Der er forskel på, om du har sociale problemer, og om der er integrationsmæssige udfordringer. Det er to forskellige sæt af værktøjer.«

– Gør det indtryk på dig, at flere jurister vurderer, at kriteriet om etnicitet er ulovlig diskrimination?

»Der er over 20.000 jurister i Danmark, og i sidste ende er det domstolene, der skal afgøre, om de har ret eller ikke har ret. Men vi har et land fuld af dygtige folk, og så vil der være nogen, der mener det ene, og nogen der mener det andet.«

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Det var på tide - håber stævningen kan skabe opsættende virkning så salg og nedrivninger udsættes.

Folketinget skulle se at få indført mulighed for opførslen af billige boliger i alle boligområder og i alle kommuner - mon ikke det var en langt bedre måde at få blandede boligområder på.

Kasper Kjær, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Gitte Loeyche, June Beltoft, Werner Gass, P.G. Olsen, Ninna Maria Slott Andersen, Ole Svendsen, Marianne Stockmarr, Kirsten Windekilde, Poul Simonsen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, J J DM, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Carsten Mortensen, Søren Nielsen, Poul Anker Sørensen, Anders Skot-Hansen, Jane Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Dennis Tomsen, Rolf Andersen, Susanne Kaspersen, Karsten Nielsen, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Klaus Lundahl Engelholt og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

Hele Ghetto pakken har fra starten af været problematisk og diskriminerende. Hele ghetto-begrebet er stigmatiserende og stammer fra 1930'ernes NAZI Tyskland, hvor jøderne blev stigmatiseret i "ghettoer".

I Danmark er der stor forskel på indkomstniveauet. Bare fordi sygeplejersker, SOSU'er, lærere og en lang række andre jobs ikke får en særlig høj løn, betyder det da ikke at deres arbejde er unyttigt. Fordi man mister sit arbejde, betyder det ikke, at man er et dårligt menneske.

Fordi der er mennesker, som ikke tilhører den ariske race, eller kommer fra ikke-vestlige lande, betyder det ikke, at de er dårlige mennesker.

Uligheden i Danmark er steget som følge af de sidste mange års skatte lettelser til de rigeste og stramninger for de lavtlønnede og jobsøgende. Folk der mister deres job, skal da også have et sted at bo.

Vi er så heldige, at der er boligområder i Danmark, hvor boligudgifterne er til at betale for mennesker, der ikke ligger i toppen af lønskalaen. I disse områder bor nyttige mennesker, fordi her er det økonomisk overkommeligt at betale huslejen, eller købe en bolig.

Det er latterligt, at man stigmatiserer disse mennesker.

Ghetto pakken var et udtryk for den tidligere regerings knæfald for Dansk Folkeparti. Det er en diskriminerende lovgivning, som blev gennemført, for at score stemmer på at fodre den indre svinehund.

Alt held og lykke med retssagen!
Ghettopakken ER diskriminerende, så sagsøgerne har en god sag.

Det er på tide, at vi får rettens ord for at den tidligere regering blæste på konventionerne og at Ghetto-pakken er i strid med både Dansk og international lov.

Stella Nielsen, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Gitte Loeyche, June Beltoft, Werner Gass, P.G. Olsen, Ninna Maria Slott Andersen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, Eva Schwanenflügel, J J DM, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Ruth Sørensen, Poul Anker Sørensen, Anders Skot-Hansen, Torben Ethelfeld, Bent Gregersen, Susanne Kaspersen, Karsten Nielsen, Steffen Gliese, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
John Damm Sørensen

@Ole Svendsen
Knæfaldet skete vist blandt et flertal af Folketingets partier.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 82 (S, DF, V, LA, SF og KF), imod stemte 20 (EL, ALT og RV), hverken for eller imod stemte 0.

Flemming Olsen, Karsten Lundsby, Per Klüver, P.G. Olsen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, jens christian jacobsen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Kim Folke Knudsen, Søren Nielsen, Rolf Andersen, Bent Gregersen, Susanne Kaspersen, Steffen Gliese og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

Annuller ghetto pakken og tag fat på de VIRKELIGE problemer:
Nemlig afhjælpning af sociale problemer, social dumping og grøn omstilling,
Der er rigeligt at tage fat på.

De eneste, der ikke tager klimaet alvorligt, er klima-tosserne fra Dansk Folkeparti.
og Venstre.

I perioden 2015-2018 reducerede den tidligere regering tempoet i den grønne omstilling til en fjerdedel, jf. klimarådets konsekvensberegning fra 2018:
https://www.dr.dk/ligetil/indland/klimaraadet-danmark-faar-svaert-ved-na...

Den tidligere regering var så uansvarlig, at de bombede den grønne omstilling tilbage til skade for vores børnebørn.

Til gengæld brugte man meget energi på diskriminerende og snævertsynet lovgivning som ghetto pakker, stramninger på flygtningeområdet, der blev fejret af kage-Inger, alt imens hun førte Ombudsmanden og Folketinget bag lyset, jf. instruks kommissionen.

Stella Nielsen, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Gitte Loeyche, June Beltoft, Ninna Maria Slott Andersen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Carsten Mortensen, Rolf Andersen, Bent Gregersen, Susanne Kaspersen, Karsten Nielsen, Steffen Gliese og Thora Hvidtfeldt Rasmussen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

@John Damm Sørensen
Tak fordi du gør opmærksom på dette - og jeg er fuldstændig enig.
Alle partierne: S, DF, V, LA, SF og KF har det fulde ansvar for Ghetto pakken.
Alt for mange partier har mere eller mindre efterabet DF og det er ikke kønt.
Kun EL, ALT, og RV har holdt deres sti ren i udlændinge debatten.

Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Gitte Loeyche, June Beltoft, Werner Gass, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Poul Anker Sørensen, Anders Skot-Hansen, Bent Gregersen, Susanne Kaspersen, Karsten Nielsen, Steffen Gliese og Thora Hvidtfeldt Rasmussen anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

ENDELIG!

Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, June Beltoft, Werner Gass, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, J J DM, Flemming Berger, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Carsten Mortensen, Rolf Andersen, Bent Gregersen, Karsten Nielsen, Steffen Gliese og Ole Svendsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er prisen for, at vi har tilladt samkøring af registre - noget, som højt og helligt blev lovet ingensinde ville finde sted, da CPR-registret blev indført.
Det kan ikke komme noget som helst andet ved, hvor man bor! Det kan ikke være en offentlig ret at disponere over en kooperativ forenings ejendom. Det kan ikke være meningen, at vi er slået så langt om i lemfældighed, at vi nu vil af med familieboliger - hvor det tidligere var en betingelse for en bolig, at man var en familie!
Løs de sociale problemer, så løser alle disse andre vanskeligheder sig også. Først og fremmest har vi jo lært af coronakrisen, at vi har udmærkede muligheder for at løse en masse problemer i f.eks. skolen, hvor fjernundervisningen paradoksalt nok har afskaffet en masse af de hindringer, mange børn har levet med i klassen.
Vi har været ofre for nedskæringer på alle mulige områder, der viser sig at være af vital betydning for velfærd og fællesskab for at give folk livskvalitet, der svarer til landets velstandsniveau - for i stedet at kunne lade folk josse med penge, der både belaster vores miljø, klimaaftryk, handels- og betalingsbalancer ved at basere sig på helt unødvendigt overforbrug af ikke mindst kampvognsstore privatbiler.

Stella Nielsen, Karsten Lundsby, John Andersen, Ole Henriksen, Lise Lotte Rahbek, Ninna Maria Slott Andersen, Werner Gass, Hanne Utoft, Ole Svendsen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Kim Folke Knudsen, Anders Skot-Hansen, Karsten Nielsen, Kim Houmøller, Rolf Andersen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Naimah Hussain

Ordet "ghettobeboere" (i rubrikken) er i sig selv stigmatiserende. Jeg synes man skal være varsom med at (gen)anvende stigmatiserende ord. Er de ikke bare "lejere", ligesom alle andre, der lejer en bolig? Hilsen én der bor i almenbolig, der også har ligget på grænsen til at ryge ind i den såkaldte "ghetto-definition", uden at jeg dermed definerer mig selv som ghettobeboer.

Stella Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Ninna Maria Slott Andersen, June Beltoft, Werner Gass, Trond Meiring, P.G. Olsen, Hanne Utoft, Ole Svendsen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Kirsten Windekilde, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Flemming Berger, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Viggo Okholm, Ruth Sørensen, Ebbe Overbye, Anders Skot-Hansen, Jane Jensen, Karsten Nielsen og Maj-Britt Kent Hansen anbefalede denne kommentar
Rolf Andersen

Læs lige:

Odense-rådmand: Lokalpolitikere skal stå hårdt på at bygge alment:

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/Odense-raadmand-det-er-ikke-umu...

Og så kan I læse: https://socialstyrelsen.dk/voksne/hjemloshed/housing-first

Men politikerne på Christiansborg insisterer på at rive ny-renoverede boligblokke ned i de såkaldte 'ghetto-områder'. Jeg forstår 'nada' ;)

I disse klima-tider lyder det som en 'dum idé', at rive gode boliger ned, for at bygge nye et andet sted !!

Er der ikke en social indstats, der er brug for I begge tilfælde ?

Stella Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Werner Gass, Ole Svendsen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Poul Simonsen, Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Kim Folke Knudsen, Carsten Mortensen, Viggo Okholm og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Til de modige beboere i Mjølnerparken.

Vi er med Jer hele vejen. I har fat i den lange ende.

om så sagen skal op ved en international domstol så før den til ende.

For det er principielt det her. I er beboere i en almennyttig boligforening i er alle frie borgere med hver jeres baggrund. Ingen myndighed kan tillade sig at behandle jer som en flok kvæg man kan koste rundt med efter behov og egne motiver. I et demokrati i en liberal stat, der er alle borgere lige for loven måske ikke altid økonomisk lige.

Skam jer danske politikere med undtagelse af Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre, som har lagt stemmer til dette enestående ødelæggende angreb på den almennyttige boligbevægelse og på lejernes rettigheder.

Hvordan kan I misbruge en families hjem og gøre det til et våben til at true borgerne på plads ?

Hvorfor skal lejerne i det almennyttige byggeri nu frygte arbejdsløshed endnu mere end i forvejen først tab af jobbet så tab af ens hjem fordi en flok politikere har sat sig for, at der ikke må bo socialt udsatte i almennyttige boligforeninger ?

Thorvald Stauning og stolte socialdemokratiske forgængere ville vende sig i graven over denne politik.

Stella Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Ninna Maria Slott Andersen, Gitte Loeyche, Werner Gass, Ole Svendsen, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Kirsten Windekilde, Poul Simonsen, Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Birte Pedersen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

> »Men det er vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Det her synspunkt, som den her gruppe repræsenterer, er et mindretalssynspunkt«

Og mindretal skal smides ud af deres hjem med ulovlig, diskriminerende lovgivning?

Steffen Gliese, Karsten Lundsby, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Werner Gass, Carsten Munk, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Mikkel Zess og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Udover den åbenlyse etniske diskrimination, er ghettopakken tillige diskriminerende overfor de uheldige, der er arbejdsløse, pensionisterne, eller de som i en periode har modtaget offentlige ydelser, fx barselsdagpenge.

Og så malker den Landsbyggefonden med 10 milliarder, som alle lejere i almene boliger betaler til.
Penge, der ellers skulle gå til renoveringer, skal nu benyttes til nedrivning af ellers nyistandsatte boliger.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/lejerne-kommer-til-betale-en-mindre-de...

Græsrodsbevægelsen Almen Modstand fortæller også, at flere sager er på vej mod Ligebehandlingsnævnet.

"To brødre med hver sin skæbne: Ghettoaftale river den enes hjem ned og freder den andens"
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/broedre-med-hver-sin-skaebne-ghe...

Ghettopakken er en skændsel for Danmark.
Jeg håber inderligt, at sagerne bliver vundet, så tæppet bliver trukket væk under denne dybt uretfærdige lov.

Stella Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Per Klüver, John Andersen, Lise Lotte Rahbek, Ninna Maria Slott Andersen, Werner Gass, P.G. Olsen, Ole Svendsen, Christian Mondrup, Holger Nielsen, Marianne Stockmarr, Kirsten Windekilde, Estermarie Mandelquist, Poul Simonsen, Viggo Okholm og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brian W. Andersen

@ Ole Svendsen

Det er lidt ærgerligt, hvis sådan en god svada skal stå sårbar overfor at ghettoplanens tilhængere hiver fat i Godwins lov på grund af en enkelt lille faktuel fejl. Ghetto-begrebet og ordet "ghetto" i sig selv har en langt længere og dybere historie om eksklusion, stigmatisering og racisme, som nazisterne i ren populisme greb fat i og brugte. Denne kan du læse om her: https://time.com/5684505/ghetto-word-history/

Den er god at have i baghovedet, når man skal overveje betydningen af at "Ghetto" er blevet et hverdagsord i Danmark og ikke mindst hvordan det blev dette. Barometeret for sociale/menneskelige kompetencer skal stå ret lavt for at hive den slags ind den politiske debat og udtrykke det i lovgivning.

Stella Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Werner Gass, Trond Meiring, Mikkel Zess, Hanne Utoft, Ole Svendsen, Holger Nielsen, Ebbe Overbye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

@Brian W. Andersen
Tak for at gøre opmærksom på, at ghetto begrebet er endnu mere omfattende, stigmatiserende og problematisk end den forfærdelige måde, som Nazisterne brugte det på.
Endnu et argument for at det er grotesk, at S, DF, V, LA, SF og KF har indført en Ghetto-lov.
Skam jer!

Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Werner Gass, Eva Schwanenflügel og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar
Hanne Utoft

Hele ghettodiskursen er fabrikeret for at skabe 'rum' for endnu et fjendebillede, som kan pløje vejen for forretningslivet og en topstyrende politikerklasse. Hvis vi istedet betegnede dem som fattigdomsramte områder, ville de folkelige associationer blive nogle andre ... hvormed den populistiske medvind til politikerne og erhvervslivet ville skrumpe ind, evt. avle bred modstand.

Orwell. Husk altid hvordan magten allokeres i sprogliggørelsen (Gud er død, men lever videre i sproget /Nietzsche).

Ole Svendsen, Stella Nielsen, Egon Stich, Karsten Lundsby, Per Klüver, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Selvfølgelig skal gode boliger ikke rives ned. Men kunne man så ikke blive fri for at høre at indvandrere bor i dårlig boliger. Hvis det var tilfældet så ville det da være en god ide at rive dem ned.

Steffen Gliese, Flemming Olsen, Karsten Lundsby og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Kjeld Hansen

Jeg vil hellere bo i Danmarks bedste Ghetto i Fredericia, hvilket jeg gør, end at blive omtalt som et socialt belastet område.

Lillian Larsen, Steffen Gliese og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Hov hov Kjeld Hansen. Det er skam ikke dig, der bor i Danmarks bedste ’ghetto’, for den bedste er nemlig Mjølnerparken, og dér bor JEG he he - i seniorfællesskabet Midgården.
Men i øvrigt er vi nok enige om, at begrebet ghetto er forvrøvlet og beregnet på (bistået af Hollywood) at fremkalde associationer til forne tiders Harlem i New York, som hvide (også turister) vist engang havde bedst af at holde sig fra, eller Soweto i Johannesburg.
En gang imellem bliver der kørt en ældre, cyklende grosserer ned af en spritbilist i Audi på Strandvejen nord for København. Det er trist. Ligesom en uheldig ung fyr med lange mellemrum bliver skudt ned ved Mjølnerparken eller i dens omegne i forbindelse med bandestridigheder, der os bekendt ikke har noget med Mjølnerparken at gøre. Et ’skabt’ trusselsbillede, der ikke mærkes noget til i hverdagen - eller de mørke aftener på vejen hjem fra den lokale henne på hjørnet.
Vi er af blandet afstamning herude, godt nok med et flertal i brune nuancer, og vi passer godt på hinanden. Og så undskyld, hvis man skulle være kommet til at forstyrre nogen med helt andre dagsordeners foretrukne scenarier og skræmmebilleder.

Ole Svendsen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Glimrende at vi nu får retten til at vurdere, om lovgivningsmagten har handlet diskriminerende, da den med et massivt flertal vedtog Ghettoloven.

Ole Svendsen, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Erik Fuglsang:
Ja det kunne være godt at få det afgjort og gerne hurtigt,så vi kan få stoppet det vanvid inden de når for langt.
Utroligt at vi har et flertal blandt vore folkevalgte der vil lægge navn til tvang flytninger og så tage medbestemmelsen fra vore almene boligorganisationer ved hjælp af beboernes egne penge.
Utroligt vi har et land,der vil dele mennesker op i indtægt ,uddannelse og etnicitet.
Det kan være de trods alt troede de gjorde det rigtige,men prisen er for høj menneskelig set.

Ole Svendsen, Lillian Larsen, Mikkel Zess, Carsten Munk, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Kjeld Hansen

Lars Ege, jeg er helt sikker på at du også bor i en god ghetto men vores er altså Danmarks bedste. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/beboer-i-udsat-omraade-vi-...