Nyhed
Læsetid: 3 min.

Luftfartsbranchens grønne ambitioner kan ikke sikre CO2-fald i forhold til 1990

Den længe ventede klimapartnerskabsrapport for luftfarten sætter ambitiøse mål for grønt flybrændstof og mere effektive fly. Men kommer væksten i flytrafik tilbage, er det ikke nok til at sikre markante reduktioner
På grund af coronapandemien holder flyene for tiden på landingsbanen i Kastrup Lufthavn. Men hvis flyene kommer tilbage i luften på samme niveau som før corona-krisen, vil luftfartens forslag til reduktion af CO2 ikke være nok til at sikre markante reduktioner

På grund af coronapandemien holder flyene for tiden på landingsbanen i Kastrup Lufthavn. Men hvis flyene kommer tilbage i luften på samme niveau som før corona-krisen, vil luftfartens forslag til reduktion af CO2 ikke være nok til at sikre markante reduktioner

Lars Laursen

Indland
9. maj 2020

Midt i en livstruende krise for luftfarten har brancheorganisationen Dansk Luftfart afleveret sin længe ventede klimapartnerskabsrapport til regeringen. Rapporten er den sidste af i alt 13 brancherapporter, der skal vise veje til realisering af det nationale klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030, målt i forhold til basisåret 1990.

Facit for partnerskabets arbejde er, at dansk luftfart i 2030 vil udlede omkring otte procent mere CO2 end i 1990, trods ambitiøse planer for mere effektive fly og betydelig anvendelse af grønt flybrændstof. Forklaringen er den forventede vækst i flytrafikken.

Branchepartnerskabets rapport er skrevet i ’den gamle virkelighed’ før coronakrisen, som ventes at give branchen en aktivitetsnedgang i 2020 på 60-65 pct. Krisen vil påvirke både de kommende års passagerudvikling og branchens økonomiske evne til grøn omstilling, understreges det i rapportens forord.

Indenrigs kan nå målet

Det er kun indenrigsflyvningen, der regnes med, når evnen til at nærme sig det nationale 70 procent-mål skal vurderes. Udenrigsflyvningens klimabelastning er således ikke omfattet af den danske klimalov og 70 procent-målet. Ikke desto mindre ønsker branchen at tage ansvar for også sine internationale CO2-udledninger.

»Den gode nyhed er for det første, at omstillingen er mulig, og for det andet at Danmark har en oplagt mulighed for at være markedsleder i omstillingen,« lyder rapportens overordnede melding.

Den første delkonklusion er således, at »luftfarten kan opfylde Danmarks 70 procent-målsætning ved reduktion af scope 1-emissionerne for indenrigs,« hvor ’scope 1’ er udledningerne ved afbrændingen af flybrændstof.

Når 70 procent-målet kan nås for indenrigs, er det fordi CO2-udledningerne allerede er reduceret med 60 pct. i forhold til basisåret 1990. Det skyldes dels et markant fald i indenrigstrafikken efter Storebæltsbroens åbning midt i 1990’erne, dels mere brændstofeffektive fly.

Udenrigs er smertensbarnet

Indenrigsflyvningen udgør imidlertid en ganske lille del af den hjemlige luftfartbranches aktivitet – to mio. passagerer årligt ud af i alt 35 mio. – og står for kun tre procent af dens samlede CO2-udledninger. Den store udfordring i en global klimasammenhæng er således udenrigstrafikken.

Her har de seneste ti års årlige passagervækst på 3,9 pct. ført til, at dansk udenrigsluftfart i 2018 udledte 75 pct. mere CO2 end i 1990. At vende det til et markant fald med en – før coronakrisen – ventet vækst i passagertallet på 2,5 pct. årligt er en meget stor udfordring for branchen.

Vejen dertil går ifølge klimarapporten via investeringer i mere brændstofeffektive fly, bedre planlægning af drift og ruter samt, som det vigtigste, brug af stadig større mængder bæredygtige brændstoffer. Det handler om grøn brint, om nye biobrændstoffer og hen mod 2030 om såkaldt elektrobrændstof.

Sidstnævnte er endnu på udviklingsstadiet og forudsætter store investeringer, men tænkes fremstillet af CO2 indfanget fra cementproduktion og affaldsforbrænding og kombineret ved elektrolyse med brint under brug af grøn strøm fra f.eks. sol og vind.

Samlet skulle dette kunne sikre, at 30 pct. af flybrændstoffet i 2030 er, hvad rapporten kalder »bæredygtigt«. Ifølge Dansk Luftfart fordrer det alt iberegnet investeringer på 47 mia. kr. til fremstillingen af det grønne brændstof.

Brancheudspillet får ros fra Jeppe Juul, der er seniorkonsulent hos Rådet for Grøn Omstilling og selv har siddet med i arbejdsgruppen bag brancherapporten.

»Branchen har rykket sig utroligt meget indenfor de sidste halvandet år. Og selve arbejdet i Klimapartnerskabet har bare været med til at bestyrke alle i nødvendigheden i, at der er brug for klimahandling i forhold til flyvning nu. Det er derfor man ser så ambitiøse anbefalinger,« siger han.

Mere kritisk er Jacob Sørensen, researcher hos miljøorganisationen NOAH, som mener, at rapporten lægger beslag på langt mere biometan fra biogasanlæg, end der forventes produceret herhjemme. Han mener også, at branchepartnerskabet ser bort fra klimabelastende udledninger ved fremstillingen af alternativt brændstof.

Ny klimafond

En del af pengene til indkøb af det dyrere grønne brændstof skal komme fra en foreslået Luftfartens Klimafond, der skal hente penge via en beskeden afgift svarende til 20-30 kr. pr. passager.

Realiseres dette, vil klimabelastningen fra udenrigsflyvningen kunne reduceres med 30 pct. i 2030, siger rapporten. Dette er dog målt i forhold til 2017-udledningen – i forhold til det gængse basisår, 1990, bliver der tale om en vækst i CO2-udledningerne på godt 17 pct. – eller sammenlagt otte pct. hvis reduktionsbidraget fra indenrigstrafikken medregnes. De ambitiøse teknologiske tiltag er altså ikke nok til at neutralisere klimabelastningen fra en voksende trafik.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Gunner Boye Olesen

Flybranchen prøver med rapporten at undgå en rimelig beskatning af sektorens voldsomme klimabelastning, som kan forventes at vende tilbage efter corona krisen. Den prøver at argumentere imod at vi i Danmark skal have flyafgifter som vore nabolande og den forbigår i tavshed EU's forslag om at fjerne flybranchens undtagelser fra brændstofbeskatningsdirektivet, hvilket er et at forslagene i EU Green Deal. Desuden undgår rapporten at beskæftige sig med de 60% af flys drivhusudledninger, der ikke skyldes CO2 med en argumentation om at ” Den eksisterende viden er ikke tydelig nok”. Når flybranchen med rapporten ser bort fra 60% af drivhusgasudledningerne, er det jo en del lettere at nå frem til 30% reduktion.
Nu vi håbe at politikerne ikke falder for dette forsøg på at undgå en rimelig klimabeskatning af flybranchen; men følger vore nabolande, der alle har flyafgifter i lyset af flyvnings store klimabelastning.

Niels Jakobs, Torben Arendal, Birte Pedersen, Luna Pedersen, Marianne Stockmarr og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Niels Jakobs

"60% af flys drivhusudledninger, der ikke skyldes CO2 "...
Hvad taler du egentlig om her Gunner?

Bent Gregersen

Sovjets flyingeniører lavede et brintdrevet passagerfly. Andre er på vej. Udlednings produktet er kemisk ren vand. Brændselsceller omdanner brint til el.

Alle kulbrinter, incl. methan, udleder kuldioxid ved oxidering.