Nyhed
Læsetid: 8 min.

Sådan blev oplysninger om Støjbergs kendskab til central mail hemmeligholdt for Folketinget

Folketinget fik at vide, at Inger Støjberg ikke kendte til indholdet af en hemmeligholdt mail i sagen om adskillelse af asylpar. Men et hidtil ukendt notat fra Justitsministeriet fortæller en helt anden historie …
Et hidtil hemmeligholdt notat kaster lys over Støjbergs kendskab til central mail. To ministerier nåede til enighed om ikke at gøre noget for at oplyse Folketinget om sagens rette sammenhæng – og det blev hemmeligholdt, at Lykke Sørensen mente at have orienteret både Inger Støjberg og hendes særlige rådgiver indgående om mailen fra Henrik Grunnet. 

Et hidtil hemmeligholdt notat kaster lys over Støjbergs kendskab til central mail. To ministerier nåede til enighed om ikke at gøre noget for at oplyse Folketinget om sagens rette sammenhæng – og det blev hemmeligholdt, at Lykke Sørensen mente at have orienteret både Inger Støjberg og hendes særlige rådgiver indgående om mailen fra Henrik Grunnet. 

Niels Christian Vilmann

Indland
26. maj 2020

Et hidtil ukendt, internt notat fra Justitsministeriet kaster nu lys over et dunkelt punkt i sagen om forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs adskillelse af asylpar.

Notatet, der dukkede op i Instrukskommissionen mandag, rokker kraftigt ved sandhedsværdien af tidligere folketingssvar fra Inger Støjberg og ved, hvad hun har forklaret over for kommissionen.

Omdrejningspunktet i notatet er en mail fra den forhenværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet. Og denne mail kræver lidt forklaring.

I mailen videregiver Henrik Grunnet sit indtryk af et koncerndirektionsmøde, der blev afholdt i Udlændinge- og Integrationsministeriet den 10. februar 2016 – få timer inden udsendelsen af den pressemeddelelse fra Inger Støjberg, der endte som en ulovlig instruks til Udlændingestyrelsen.

Dette koncerndirektionsmøde er helt centralt i sagen. Udlændingestyrelsen blev pålagt af ministeriet at administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Og fordi pressemeddelelsen foreskrev en undtagelsesfri adskillelse af alle par, blev den til en ulovlig instruks. Men ved mødet blev Henrik Grunnet ifølge Inger Støjbergs forklaring mundtligt orienteret om, at det alligevel ikke var alle de unge asylpar, som nødvendigvis skulle adskilles. Og det er en væsentlig del af Inger Støjbergs argument for, at det ikke var hendes hensigt at pålægge styrelsen at følge en undtagelsesfri og dermed ulovlig praksis.

Hemmeligholdt for ombudsmanden

Henrik Grunnet sendte sin mail som svar til en besked fra en pressemedarbejder om, at Inger Støjberg nu ville udsende en pressemeddelelsen om, at »ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres ægtefælle«. Kommentaren fra Udlændingestyrelsens direktør var: »Ja. Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen – uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn.«

Mailen tyder således ikke på, at Henrik Grunnet havde oplevet mødet på den måde, som Inger Støjberg har beskrevet det. Tværtimod må man umiddelbart læse den sådan, at styrelsesdirektøren havde forstået på Inger Støjberg, at hun ville have adskilt alle asylparrene. Og det er også netop sådan, Henrik Grunnet senere har beskrevet mødet over for Instrukskommissionen.

Der blev ikke skrevet referat ved Koncerndirektionsmødet, og da ombudsmanden senere gik ind i sagen, konstaterede han, at der ikke var anden skriftlig dokumentation fra mødet. For både Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet hemmeligholdt Henrik Grunnets mail, der jo netop handlede om mødet. Selv om Ombudsmanden ad to omgange efterlyste materiale, der kunne kaste lys over retlige overvejelser omkring instruksen, fik han ikke udleveret mailen

Fundet ved et tilfælde

Men den 22. juni 2017, dagen før Inger Støjberg skulle i samråd om sagen i Folketinget, skete der noget. En medarbejder i Udlændingestyrelsen stødte på Henrik Grunnets mail i forbindelse med en oprydning i sin indbakke, og styrelsen gav Udlændinge- og Integrationsministeriet besked om den. Derefter blev ministeriet nødt til at sende en såkaldt berigtigelse til Folketinget. Det skyldtes, at ministeriet tidligere havde svaret Folketinget, at Udlændingestyrelsen ikke havde noget skriftligt materiale fra chefmødet.

Berigtigelsen, som blev sendt til Folketinget, gengav imidlertid ikke indholdet af Henrik Grunnets mail. I stedet skrev Inger Støjberg, at »mailen indeholder ikke oplysninger om, hvad det nærmere indhold af disse drøftelser var.«

Med andre ord var den ifølge ministeren helt ligegyldig.

Således fortsatte hemmeligholdelsen. Men godt halvandet år senere kunne Information i februar 2019 afsløre indholdet af mailen. Den vakte stor opsigt i offentligheden, og både juridiske eksperter og oppositionen i Folketinget mente, at den modsagde Inger Støjbergs forklaring om Koncerndirektionsmødet.

Information kunne også afsløre, at mailen aldrig var blevet udleveret til ombudsmanden – hvilket ombudsmandens senere betegnede som »en klar fejlvurdering«.

Ministeriet kendte til mailen

Efter afsløringen af mailen besvarede Udlændinge- og Integrationsministeriet spørgsmål fra både Folketinget og ombudsmanden med, at ministeriet ikke tidligere havde »modtaget eller set« mailen. Det fik Enhedslistens daværende politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, til at spørge, om ministeriet da var blevet »orienteret om mailens indhold«, enten »mundtligt eller skriftligt«, når nu ministeriet ikke havde »modtaget eller set« selve mailen.

Og det var ministeriet minsandten blevet, lød svaret.

Inger Støjberg oplyste, at »det må lægges til grund«, at en ansat i ministeriet telefonisk i juni 2017 blev orienteret af en medarbejder i Udlændingestyrelsen om, at styrelsen havde fundet mailudvekslingen, som ingen indtil da havde været opmærksom på. Og at den ansatte i ministeriet »sandsynligvis« i den forbindelse også blev orienteret om mailens indhold.

Ministeriet var dog ikke »bekendt med det nærmere indhold af samtalen«, fordi ingen af de to medarbejdere længere var ansat i henholdsvis styrelsen og ministeriet.

Samme dag oplyste Inger Støjberg til Folketinget, at hverken hun eller hendes særlige rådgiver var blevet orienteret om indholdet af Henrik Grunnets mail. Og det samme bedyrede hun under mandagens afhøring i Instrukskommissionen, da hun blev bedt om at forklare, hvad der skete dengang i sommeren 2017, hvor ministeriet havde oplyst Folketinget om, at en mail var dukket op, men at den ikke indeholdt nogen relevante oplysninger.

Tre topfolk ventede på Støjberg

»Jeg ved præcist, at jeg ikke blev orienteret om indholdet,« sagde hun.

Inger Støjberg forklarede videre, at hun tidligt om aftenen den 22. juni 2017 havde sagt ja til at tale på et møde i en såkaldt erhvervsklub, som hendes ministerkollega Claus Hjort Frederiksen beværtede i Forsvarsministeriet. Hun havde travlt, fordi hun skulle forberede sig på samrådet næste dag. Men hun blev nødt til at tage tilbage til ministeriet, fordi de der havde fået besked om den nyfundne mail fra Udlændingestyrelsen og skulle sende en berigtigelse til Folketinget.

Ifølge Inger Støjbergs forklaring ventede afdelingschef Lykke Sørensen, lederen af ministeriets ledelsessekretariat Jonas From Soelberg, særlig rådgiver Mark Thorsen samt en ministersekretær på hende i ministeriet. Hun skulle bare underskrive følgebrevet, så berigtigelsen – men altså ikke Henrik Grunnets mail – kunne bliver sendt over til Folketinget.

»Bliver du orienteret om, hvad der er i den mail,« spurgte kommissionens udspørger, advokat Lars Kjeldsen.

»Nej, de siger, at der ikke er noget væsentligt i den mail,« svarede Inger Støjberg. En besked, de ifølge hende havde fået fra Udlændingestyrelsen.

»Du bliver bedt om at komme over i ministeriet, hvor tre topfolk er til stede. I skal berigtige en mail, men de aner ikke, hvad der står i mailen. Og det er der ingen, der interesserer sig for,« spurgte Lars Kjeldsen tvivlende.

»Nej,« lød svaret fra Inger Støjberg.

Men det skulle vise sig, at ikke alle var enige i Inger Støjbergs påstand om, at hun intet kendte til indholdet af den mail fra Henrik Grunnet, som altså blev hemmeligholdt for Folketinget og Ombudsmanden.

Ingen aprilsnar

Kommissionen fremlagde et internt notat fra Justitsministeriet. Ifølge notatet havde Inger Støjbergs departementschef, Christian Hesthaven, den 1. april 2019 kontaktet forhenværende afdelingschef Lykke Sørensen, der ikke længere var ansat i Inger Støjbergs ministerium. Det var den dag, hvor ministeriet svarede Folketinget, at en medarbejder i sommeren 2017 var blevet orienteret om indholdet af mailen, men at ministeriet ikke var »bekendt med det nærmere indhold af samtalen«, fordi medarbejderen var fratrådt.

Departementschefen ville orientere Lykke Sørensen om svaret, fordi man »på baggrund af den hidtidige pressedækning« vurderede, at der »kunne komme stor offentlig fokus« på oplysningerne i svaret om dialogen mellem Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende Henrik Grunnets mail – og fordi »det for offentligheden formentlig ville fremstå som sandsynligt«, at Lykke Sørensen var den fratrådte embedsmand i ministeriet, der havde fået besked om mailens indhold.

Ifølge notatet havde Lykke Sørensen under samtalen ikke noget imod at fortælle om, hvad hun i sin tid fik at vide fra Udlændingestyrelsen om Henrik Grunnets mail. Og hun ville også gerne fortælle, hvad hun havde orienteret Inger Støjberg om. Men det lukkede departementschefen tilsyneladende ned for.

Endnu en krølle på historien

Departementschefen pointerede ifølge notatet, at »samtalen var rent orienterende«, og derfor kom det ikke til nogen nærmere drøftelse om, hvad Lykke Sørensen havde fået at vide om mailen og havde orienteret Inger Støjberg om.

»DC (departementschefen, red) lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at der ikke var pligt til at indhente bidrag fra tidligere medarbejdere til besvarelsen, og at tidligere medarbejdere ikke havde pligt til at bidrage hertil,« står der i notatet. »Vurderingen var også, at der i den konkrete sag ikke ville være pligt for ministeren til at viderebringe hendes opfattelse i svaret til Folketinget i det omfang, det måtte afvige i substans fra det, ministeren kunne erindre.«

På den baggrund blev det føromtalte Folketingssvar sendt af sted, og de folkevalgte fik at vide, at ministeriet ikke var »bekendt med det nærmere indhold af samtalen, da de medarbejdere, der var i telefonisk kontakt, ikke længere er ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern«. Det på trods af, at Lykke Sørensen altså gerne ville fortælle departementschefen om samtalen.

Men her slutter historien ikke. For efter Lykke Sørensen havde set, hvad Udlændinge- og Integrationsministeriet svarede Folketinget, henvendte hun sig til Justitsministeriet.

Folketinget havde nu fået at vide, at hverken Inger Støjberg eller hendes særlige rådgiver var blevet orienteret om indholdet af mailen. Men det var forkert, mente Lykke Sørensen.

Hun oplyste til Justitsministeriet, at hun ikke kunne »genkende det billede«, der fremgik af Udlændinge- og Integrationsministeriets svar til Folketinget, »idet hun mener at have orienteret blandt andet ministeren og den særlige rådgiver indgående om mailen fra den tidligere direktør i US (Udlændingestyrelsen, red.), og at hun fortalte dette under samtalen med DC (departementschefen, red.) den 1. april 2019.«

Godkendt af Justitsministeriet

På et møde den 8. april 2019 blev den kildne sag drøftet mellem Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Justitsministeriet erklærede sig her enig i departementschef Christian Hesthavens vurdering af, »at der i tilfælde af, at en tidligere medarbejder havde en anden erindring end for eksempel ministerens, ikke ville være pligt til at viderebringe den pågældende tidligere medarbejders opfattelse i et svar fra ministeren til Folketinget.«

Således nåede de to ministerier til enighed om ikke at gøre noget for at oplyse Folketinget om sagens rette sammenhæng – og det blev hemmeligholdt, at Lykke Sørensen mente at have orienteret både Inger Støjberg og hendes særlige rådgiver indgående om den mail fra Henrik Grunnet, som ministeren over for Folketinget havde afvist at være blevet orienteret om.

Da Inger Støjberg af kommissionens udspørger, Lars Kjeldsen, blev spurgt til det hidtil ukendte notat fra Justitsministeriet, var hendes svar:

»Det kan jeg ikke genkende.«

I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at det var forhenværende departementschef Uffe Toudal Pedersen, som havde en samtale med Lykke Sørensen om sagen og efterfølgende drøftede den med Justitsministeriet. Uffe Toudal Pedersen var imidlertid på det tidspunkt fratrådt som departementschef, og i stedet var Christian Hesthaven tiltrådt.

Serie

Støjbergs ulovlige instruks

I løbet af 18 måneder skal tidligere udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af unge asylpar endevendes af Instrukskommissionen.

Flere end 20 embedsmænd, en tidligere ministerkollega, den forhenværende statsminister, en særlig rådgiver og selvfølgelig hovedpersonen selv skal afhøres af kommissionen.

I denne artikelserie følger Information afhøringerne om sagen, der må betegnes som den største retspolitiske skandale under den forrige regering.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lillian Larsen

Endnu et suspekt møde uden referat. Som med DONG. Så er der ingen beviser til brug for en efterfølgende kommission.

Christian Skoubye, Eva Schwanenflügel, Arne Albatros Olsen, Randi Christiansen, Steffen Gliese, Ole Frank, Alvin Jensen, Ole Svendsen, Tommy Clausen, søren ploug og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
John Larsen

Cadeau til de herrer journalister;
Klar og stringent fremstilling et kompliceret sagsforløb med adskillige undvige og sløringsmanøvre.

Tilbage står det for kommissionen at vurdere troværdigheden af en person, som gentagne gange skifter forklaring og en person, som vedholdende og klart fastholder sin version af forløbet, nu understøttet af mails.

Det ynkeligt at se Støjberg forsøge at smøre ansvaret af på underordnede embedspersoner.

Eller måske er det bare den liberale social darwinistisk overlevelses doktrin der udtrykkes her:

Jeg er mig selv nærmest, så skide værre med lov, principper, moral og andre mennesker...
Du er et sølle menneske Inger Støjberg

Christian Skoubye, Peter Gløde, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Kristian Spangsbo, Arne Albatros Olsen, Randi Christiansen, Lisbeth Glud, Steffen Gliese, Dorte Schmidt-Nielsen, Ole Frank, Alvin Jensen, Tommy Clausen, Ole Svendsen, Jonna Jensen, Søren Nielsen, søren ploug, Karsten Lundsby, peter juhl petersen, Steen Obel, Lena Bust Nielsen, Marianne Stockmarr og Michael Svennevig anbefalede denne kommentar
Jens Nielsen

Det er da påfaldende så loyal "DC" er overfor sin minister. Er dette den såkaldte uafhængige embedsmandsstand?

Christian Skoubye, Peter Gløde, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Randi Christiansen, Steffen Gliese, Dorte Schmidt-Nielsen, Ole Frank, Alvin Jensen, Tommy Clausen, Ole Svendsen, jørgen djørup, Helge Hübschmann og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

For at sige det kort, kage Inger, stinker!

Eva Schwanenflügel, Ole Frank og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Ole Svendsen

Jo mere der graves i sagen, jo mere tegner der sig et billede af, at Inger Støjberg brød loven med åbne øjne, og at hun fra flere embedsmænd var advaret om at hendes konsekvente adskillelse af asylpar var ulovlig.

Da der så siden skal dækkes over ulovlighederne, tilbageholdes skriftlig dokumentation fra Folketinget og Ombudsmanden, mens IS tilsyneladende opfinder en ny løgn til lejligheden. Herved begås der nye ulovligheder. Når der så løbende dukker mere snavs op, får IS viklet sig mere og mere ind i et spind af løgne.

Departement chefen er ALT for villig til at hjælpe sin minister med ulovlighederne.

Hvordan kan Venstre leve med at have en næstformand, som er så ynkelig og fuld af løgn?
Hvordan kan DC fortsætte som topembedsmand efter dette?

Hanne Utoft, Christian Skoubye, Peter Gløde, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Arne Albatros Olsen, Randi Christiansen, Dorte Schmidt-Nielsen, Ole Frank og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Håber at sagen kan føre til ,at minister kan fratages deres valgbarhed en periode, når de ikke overholder ministeransvarsloven.
Hvis det blev indført så kunne de være at minister osv. forstod at ministeransvarsloven er vedtaget for at den skal overholdes.
Samtidig vil jeg håbe at både S og V nu vil være villige til at ændre "Mørkningsloven" så oppositionen, medierne og befolkningen bedre ved hvorfor den og den lov skal vedtages eller ikke.

Christian Skoubye, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Kristian Spangsbo, Oluf Husted, Randi Christiansen, Lisbeth Glud, Lars Løfgren, Dorte Schmidt-Nielsen, Ole Svendsen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Mest komisk er da at Pernille Vermund, beder alle borgere indbetale 40 kr til annoncer, der støtter IS under sagen. Er konen skør ? Vi har domstole der dømmer, og falder sagen ud til noget negativt for IS, så må hun tage konsekvensen af det. Det er jo ikke en sekt vi skal have lavet. Hun har været minister,beskyldes for lovbrud og løgn, kan det bevises, så er det det. Og hun vil få en konsekvens,den giver folketinget i sådanne sager. Hvis ikke vil det give hende ridser ilakken, men hun vil fortsætte i politik. Måske hos veninden PV.eller Martin Henriksen.

Christian Skoubye, Peter Gløde, Eva Schwanenflügel, Thomas Tanghus, Lisbeth Glud, Lars Løfgren, Steffen Gliese, Ole Svendsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Hos Ellemann, som dyrker Østergård eller er det omvendt. vil hun nok ikke trives fremover.

de glade dage i 1990'erne fulgte mange e-mail-afsendere (især mange mødre)deres e-mail op med et telefonopkald om at de havde sendt én en e-mail. Der var ingen grund til at fortælle om indholdet af e-mailen, der som oftest kun var ordet "Hej". Det gjorde de altså stadig i Integrationsministeriet i 2017!

Man skulle ellers tro at en mail, som havde puttet sig, og nu skulle sendes over i Folketinget, ikke var en stor nok sag til at en minister skulle komme rendende og underskrive. Når nu hun befandt sig i en en erhvervsklub, som Claus Hjort beværtede i Forsvarsministeriet. Medmindre den var politisk sprængstof. Og så skulle man næste tro, at mens Støjberg gik over til Hjort, skulle de to embedsmænd finde ud af hvordan de undgik at sende mailen over. Og det gjorde de så. De nøjes med at sende berigtigelsen over, man har jo lov at være dum en gang, samt fint følgebrev med ministerunderskrift. Åhh gud vi glemte alle at læse mailen. Og Støjberg var glad.

Den må Støjberg og Martin Henriksen havde grinet meget af......

Hanne Utoft, Peter Gløde, Eva Schwanenflügel, Lene Krathmann Pedersen, Anders Olesen, Thomas Tanghus, Randi Christiansen, Ole Frank, Steffen Gliese, Ole Svendsen, Signe Hansen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Forstår ikke, at man i danmark kan regere pr pressemeddelelse.

Nok fordi, hun selvfølgelig udmærket vidste, at instruksen er ulovlig, og det derfor er den eneste måde, hun kan få gennemført sin signalpolitik. Med indgående kendskab til det danske systems muligheder for at sno sig, og til hvor i embedsværket (dc f.eks.) der er loyalitet, har hun altså oddset. Det er meget uværdig embedsførelse, og hun bør være færdig i dansk politik.

Denne sag fortæller os, at det danske system bør have et grundigt demokratieftersyn.

Hanne Utoft, Christian Skoubye, Ole Svendsen, Ete Forchhammer , Jan Jensen, Eva Schwanenflügel og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

Det er ikke borgerne, men visse politikere, der, i deres magtfuldkommenhed, gør Danmark til en ægte bananrepublik.

Men det er til gengæld nogle ualmindeligt sølle politikere (og der er åbenbart flere, der vidste besked). de ikke er mand for at tage ansvaret for deres egne handlinger Tænk at sådan nogle styrer landet.

Ole Svendsen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Vi kan da ikke have en politiker, en eksminister, i folketinget, som skal have annonceopbakning i medierne, som skal støtte , at hun er mistænkt for, hun har vildledt folketinget og begået lovbrud, og løjet på samtlige samråd under minister ed. Det er da for langt ude.

Ole Svendsen, Gert Romme, Ete Forchhammer , Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Charlotte Schønemann

I det offentlige er der notatpligt! Hvordan kan man afholde et koncerndirektørmøde UDEN referat? Det er helt ufatteligt. Hvordan kan det lade sig gøre???? Og hvorfor er der ingen, der undrer sig over, at der ikke er blevet udarbejdet et referat fra et møde på det niveau? Og eneste dokumentation bliver en tilfældig mail, som herefter så ignoreres, netop fordi det er en mail, som nok ikke engang er journaliseret. Tak, fordi I dækker sagen så grundigt og kvalificeret!

Hanne Utoft, Ole Svendsen, Gert Romme, Jan Jensen, Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel, jørgen djørup og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Man ser de tre aber for sig; ikke se, ikke høre, ikke tale.

Det er PINLIGT !!!

Ole Svendsen, Gert Romme og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Nikolaj Lykke Nielsen

Så skal https://forbryderalbum.dk/ opdateres.