Baggrund
Læsetid: 11 min.

Filosof: I fremtiden bør demokratiet erstattes af en fornuftig, bedrevidende stat

I fremtiden skal ’den fornuftige stat’ varetage alle borgernes interesser ved hjælp af et diktatorisk styre. Arbejdsugen skal forkortes, der skal omfordeles noget mere, og staten skal sørge for rammer til dannelse og forfinelse, så alle får tid til at flytte ind i den identitet, de i dag kun lever ved siden af. Sådan lyder filosof Anders Fogh Jensens utopi for et samfund efter corona
»Jeg tror at vi lever alt for hurtigt, i forhold til hvad vi kan holde til.« siger filosof Anders Fogh Jensen.

»Jeg tror at vi lever alt for hurtigt, i forhold til hvad vi kan holde til.« siger filosof Anders Fogh Jensen.

Bo Amstrup

Indland
8. juni 2020

Danmark skal overgå til et diktatorisk styre. Selv om borgere i landet er lidt modvillige ved tanken, lader de sig overtale til, at landet nu skal styres af ’den fornuftige stat’ med en diktator i spidsen. Den Gode Tyran bliver statslederens uofficielle titel. 

Fremover er det ham, der skal han sørge for det fælles bedste for landets borgere. Han skal regulere, fordele og sikre livskvalitet.

Det er naturligt og lettest, at det lige netop bliver ham. Et demokratisk valg virker ikke længere efter hensigten, fordi populisme og spin står i vejen for den oprindelige idé med demokratiet. Derfor har man fastlagt en prøveperiode med denne styreform for at se, hvordan det går.

Corona har vist os, at vi hurtigt og effektivt kan ændre samfundet eller kan blive tvunget til at indrette os på en helt ny måde. Derfor bliver perioden også en anledning til at tænke over, hvordan ting kunne være i fremtiden. I den anledning bragte Information i sidste uge en særavis med en række kunstneres bud på utopier for fremtiden.

Nu har vi talt med filosof Anders Fogh Jensen, som her giver sit utopiske bud på, hvordan et bedre Danmark vil se ud. Han gør det med udgangspunkt i sine tanker om de problemer, der efter hans mening skaber mange »dumme og travle liv«.

»Jeg tror, vi lever alt for hurtigt, i forhold til hvad vi kan holde til, og for det andet har vi alt for mange kontaktflader, i forhold til hvad vi kan overskue. Vi har overkomprimeret vores tid med handlinger, aktiviteter, relationer og projekter, mens teknologien fjerner alle pauser og venten. Folk har ikke brug for flere penge eller mere plads. De mangler tid.«

Derfor begynder hans utopi ved en ny stat, som han altså kalder »den fornuftige stat«. Den skal regulere og fordele ressourcer sådan, at landets borgere trives bedst, og sætte rammerne for en bedre livskvalitet med en kortere arbejdsuge og mere omfordeling. Og så skal den også forfine og kultivere borgerne.

»Jeg mener, at staten er den, der skal sørge for det fælles bedste. Lige nu bliver der brugt for meget energi på demokratiet, fordi politikerne kun tænker på, hvad vælgerne vil have. De upopulære beslutninger, som for eksempel brandbeskatning af de rige, bliver meget vanskelige, når man skal vælges. Men langsigtede beslutninger vil vise deres værd på sigt.«

Men hvordan sikrer man overhovedet, at en stat er fornuftig? Og hvad gør man, hvis den begynder at opføre sig ufornuftigt? Og hvem skal for resten definere, hvad der egentlig er fornuftigt, når flertallets magt ikke længere gælder?

Den fornuftige stat

En »fornuftig stat« er ifølge Anders Fogh Jensen en, der har udviklet sig igennem historien og har gjort sig erfaringer, og derfor kan styre landet mest fornuftigt.

»En fornuftig stat tager beslutninger på baggrund af tænkning og ikke slogans, på baggrund af fornuft og ikke popularitet. Hvis civilisationen også er fornuftig, vil det fornuftige også blive populært. Derfor, som Hegel sagde, hvis virkeligheden ikke er fornuftig, så er det virkeligheden, der har et problem.«

Anders Fogh Jensens tanker om den fornuftige stat er inspireret af den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som mente, at så længe, der er en fornuftig stat og en fornuftig civilisation, må staten alene godt bestemme, hvad der er bedst for individet, fordi man på den måde vil det samme. Hvis man først accepterer den præmis, vil borgerne indse, at de ikke er ufrie, fordi den bedrevidende stat vil borgernes bedste.

– Men hvordan sikrer vi, at vi får en fornuftig stat?

»Det kræver civilisationens dannelse. Ellers vil den være imod det. Den vil blive i rationaliteten, som er der, vi er nu, hvor det handler om tekniske løsninger, beregning, overvågning og kontrol. Det kræver, at vi har en befolkning, der er dannet til at kunne tænke ud over det.«

– Hvordan kan man tale om én fornuftig civilisation, når alle mennesker er helt forskellige?

»Mennesker vil altid være uenige, fordi vi er styret af vores egne interesser. Så det er ikke sådan, at vi lige kan komme derhen. Jeg tror bare, at hvis vi havde et vist dannelsesniveau, så ville der være nogle ting, som vi ville være relativt enige om, selv om vi var uenige. Vi kan ikke blive enige om alting, men hvis vi alle sammen havde et vist abstraktionsniveau, så er der også ting, vi ville være grundlæggende mere enige om,« siger han.

– Hvad så, hvis den fornuftige stat begynder at blive ufornuftig?

»Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er risikoen ved ethvert tyranni, at man kan ende med en dårlig tyran, der kun plejer sine egne interesser. Så der må vel være et eller andet sikkerhedsråd på for eksempel 20 mennesker, der træder sammen og finder en anden, hvis tyrannen bliver vanvittig.«

– Hvordan vurderer man, hvad der er i alles interesse?

»Det er noget, der er hævet over egeninteressen eller særinteressen. Og det her har vi allerede. Vi siger jo for eksempel i forvejen, at det er i alles interesse, at vi har et sygehusvæsen. Det er i alles interesse, at der er et vejvæsen. Selv om de skal lave veje et sted, jeg ikke bor, så kan jeg godt se, at det er godt, der også er et vejvæsen deroppe. Vi har i forvejen en stat, der gør ting i alles interesse.

Alle kan godt se, at det er godt med biblioteker, selv om de ikke selv bruger det. Og sådan ville det også være med gratis biografer, eller hvad vi nu kunne forestille os. Det handler også om at tænke videre i det, vi allerede har.«

– Men hvordan ved staten, hvad individet vil?

»Jeg tror, at mange mennesker i dag stemmer på noget andet til et valg, end hvad der er godt for dem. Jeg tror, ikke altid vi helt kan gennemskue, hvad der egentlig ville være det bedste for os. Jeg tror, mange er styret af, hvad der på kort sigt vil gøre dem fri for frygt eller lykkelige,« siger han og fortsætter.

»Det kan være et billigt lån eller endnu en tv-serie. Hvis det lige kunne komme hurtigt, så bliver jeg i min travlhed tilfreds. Jeg mener, at staten er den eneste, der kan sørge for nogle langsigtede træk, der skaber rammer, hvor vi bliver mere tilfredse med vores liv. Så kan du godt sige, at den er formynderisk, hvis den tror, at den ved bedre, men det tror jeg faktisk, at den kan.«

For lethedens skyld foreslår Anders Fogh Jensen et pragmatisk kompromis, hvor den nye enevældige statsleder findes i et system, vi allerede har:

»Vi har jo allerede et monarki. Kunne vi ikke prøve med det? Jeg tror ikke, kronprins Frederik ville være den værste. Så kunne vi køre med det i 20 år og se, hvordan det går.«

15 timers arbejdsuge

Den Gode Tyran indfører som det første, at alle skal have en arbejdsuge på omkring 15 timer. Man må selv vælge, om det skal fordeles gennemsnitligt på ugen, om man vil arbejde to uger og holde fri resten af måneden, eller om man vil arbejde i eksempelvis otte måneder og holde fri resten af året.

Den lidt vanskelige manøvre kræver, at vi giver en smule slip på den økonomiske vækst og konkurrence og at alle borgerne i samfundet netop lader staten bestemme. Nu skal det handle om mennesket, forklarer Den Gode Tyran.

Alle skal have mere tid til at dyrke de interesser, som de altid ønsker at have tid til, men ikke har haft. Mere tid til at danne og forfine dem selv i løbet af livet ved for eksempel at lære et sprog, et instrument eller et håndværk. 

»Jeg tror, der er mange, der lever lidt ved siden af deres identitet og siger, at de er én, der spiller klaver eller læser bøger. Men måske er de i virkeligheden bare én, der køber bøger. Jeg tror, de fleste af os tænker, at hvis jeg havde mere tid, så ville jeg blive den, jeg egentlig er. Det her gør, at vi vil kunne flytte ind i det liv.«

Den overskydende tid vil også give landets borgere tid til at dyrke de relationer, der virkelig betyder noget.

»Vi er i dag i kontakt med langt flere, end vi kan pleje. Det bliver lidt for overfladisk det hele. Jeg ser lidt mennesket som en stikdåse, der hele tiden er i kontakt. Vi bliver forvirrede af at have for mange forbindelser. Sikringen springer, og så kalder vi det for depression, angst og stress.«

En snor i uligheden

Som det næste indgreb vil Den Gode Tyran nu også sikre mere omfordeling. Han beslutter, at de rigeste i samfundet kun må eje 15 gange så meget som dem, der ejer mindst. Det gælder ikke kun økonomien, men også hvor stor en bolig, man har, eller hvor mange biler, man ejer.

Først vil det være et upopulært indgreb, men den fordeling af ressourcer vil skabe meget mere glæde for alle. Og på den måde kan de rige godt forblive i luksus, men samtidig er der familier, der ville få råd til campingvogn eller et lidt større hus.

Der skal være en form for »snor i uligheden«, mener Anders Fogh Jensen.

»De penge vil gøre så meget bedre andre steder. Den vanvittige rigdom nytter bedre, hvis den er bedre fordelt,« siger han.

– Hvad med de rigestes motivation for at arbejde?

»De rige kan stadig leve i luksus, hvis de er 15 gange så rige. Og så har de jo en motivation for at hive de fattigste op, for ellers kunne de ikke selv blive rigere. Så hvis de gerne vil arbejde for at have mere end 15 biler, så må de jo først sørge for, at alle har mere end én bil. Det er rigtigt, det er et klassisk liberalt argument dét der, at der ikke ville være en motivation, men der er en motivation i at hæve bunden, for så kan man selv få mere.«

– Hvordan sikrer vi så, at virksomhederne stadig vil gøre sig umage for at skabe nye produkter?

»Det tror jeg egentlig, at man altid gerne vil. Lige nu leverer de bare, hvad markedet gerne vil have og prøver at gøre det billigere, og så får vi mere bras. Det er et spørgsmål om menneskesyn. Jeg tror på, at vi alle sammen grundlæggende gerne vil gøre det godt. Lige nu dominerer et lidt økonomisk menneskesyn, der forudsætter, at mennesket er dovent, og hvis der ikke er nogen økonomisk motivation, så gider man ikke lave noget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og så kan du kalde mig naiv, men jeg tror på, at folk gerne vil gøre deres arbejde godt.«

Dannelsen i højsædet

Som det sidste på listen indfører Den Gode Tyran gratis tilbud til nye orlovsordninger, som borgerne kan bruge på højskoleophold eller frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde skal blandt andet bestå i at hjælpe til med at restaurere bygninger eller reparere tøj, så det kan genbruges, og så borgerne vil begynde at sætte mere pris på tingene.

Fra nu af skal staten også administrere sendefladen og sørge for, at der er noget underholdning for alle. Dele af Netflix og den slags vil stadig være der, men borgerne skal ikke have alt for let adgang til noget, der blot hurtigt tilfredsstiller dem eller ligefrem kan virke fordummende. Den Gode Tyran vil også have, at der bliver sunget fællessang fra Højskolesangbogen hver morgen og fredag aften, ligesom man i sin tid også gjorde under corona. Det fremmer den musikalske sans og udvikler sproget og fællesskabet at synge sammen, mener Den Gode Tyran.

Staten vil nemlig tilbage til nogle af de klassiske dyder. Have dannelsen i højsædet. Landets borgere skal nu ikke kun lære, fordi det betaler sig, i forhold til hvad arbejdsmarkedet har brug for. Uddannelserne får derfor også en tur, og fagene skal indeholde flere historiske elementer og incitere alle til at lære at spille et instrument, så alle viderefører den kultiverede civilisation, de har overtaget – også selv om de skal være elektrikere.

Selv om det er et af de tiltag, der vækker en del vrede blandt befolkningen, fordi de ikke vil finde sig i, at staten skal bestemme, hvad de må og ikke må, så overbeviser Den Gode Tyran dem om, at de i sidste ende bliver glade for at have lært alt det, fordi de på den måde tvinges til at kunne nyde alt det, der giver en større glæde.

Anders Fogh Jensen er overbevist om, at mange i øjeblikket bruger »tomme kalorier« som Netflix til at bedøve sig selv, fordi travlhed betyder, at vi ikke får gjort eller set det, der virkelig vil lære os noget eller sætte sig som erindringer. Derfor mener han, at staten på denne måde gerne må fjerne lidt frihed for mennesker, fordi staten jo ved bedre.

– Men hvordan ved staten, hvad individerne finder glæde i?

»Det er, lidt ligesom nu, en bedrevidende stat. Hvis nogen havde tvunget mig til at lære at spille et instrument, som den tvang mig til regning og skrivning, så tror jeg, jeg ville have haft nogle glæder ved det nu. Og det kunne godt være, jeg selv ville have sagt, at det ikke lige var mig, men så skal staten gå ind at sige: »Det skal du, fordi du kommer til at holde af det.« Man må gerne fjerne lidt frihed fra mennesker, fordi staten jo ved bedre,« siger Anders Fogh Jensen.

Og så håber han, at borgerne ville tage imod orlovsordningen og tage på højskole.

– Hvordan vil du lave gratis højskoler og den slags, hvis du får færre penge ind fra skatteindtægter?

»Staten får ikke nødvendigvis færre penge ind, fordi de rigeste og aktionærerne bliver beskattet noget voldsommere, og fordi vi sparer på reklame og overkommunikation,« mener han.

Alle tiltagene hænger sammen med, at Den Gode Tyran skal styre efter et livsprincip, der handler om at lade optimering være i fred og skabe livsglæde frem for overlevelse alene. Borgerne skal for eksempel ikke dyrke sport, fordi det er sundt og livsforlængende. De skal gøre det, fordi det er sjovt at dyrke sport og skaber en masse glæde.

»Ved at skabe rammerne og lade livet være i fred er den gode tyran ikke mere indgribende end den uophørligt anbefalende levebrødspolitikerstat,« siger Anders Fogh Jensen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Erik Niemann

Jeg vil da håbe, Anders Fogh Jensen blot prøver at værd morsom. Ellers er det da det mest vanvittige sludder jeg længe har set. Så sygt!

Ulrik Goos Iversen, Anders Reckweg, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Mogens Holme, Poul Anker Sørensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Therese Hagen, Bent Nørgaard, Finn Thøgersen, Dorte Schmidt-Nielsen, Kim Benzon Knudsen, Karsten Lundsby, Per Klüver, Torben K L Jensen, Ib Gram-Jensen, Holger Nielsen, Søren Rasmussen, Peter Knap, Henning Kjær og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, der er noget mere at hente i Politiken, hvor en forsker påpeger, at det netop går imod en langt større samtale mellem befolkning og politikere.
Det er tydeligvis ikke et supergodt koncept med privatpraktiserende filosoffer.

Anders Reckweg, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Poul Anker Sørensen, Eva Schwanenflügel, Søren Peter Langkjær Bojsen, Karsten Lundsby, Per Klüver, Torben K L Jensen, Keld Andersen, Caspar Christiansen, Susanne Kaspersen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar

Der må være en del orakler fra den gamle Palæ Bar, der står i kø for at få titlen “Den Gode Tyran”...
Men mon ikke alligevel Asger Åmund er selvskrevet til posten
Hvad skal vi med politikere, når vi har filosoffer....

Anders Reckweg, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Mogens Holme, Poul Anker Sørensen, Eva Schwanenflügel, Søren Rehhoff, Lars Rasmussen, Christian Mondrup, Karsten Lundsby og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

John Larsen, filosofferne har jo siden Platon levet med den storladne fantasi - og siden Sokrates' død med hadet til demokratiet.

Lars Rasmussen, Karsten Lundsby, Per Klüver, Niki Dan Berthelsen, Mikkel Zess, Holger Nielsen, Bjørn Pedersen og John Larsen anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Hvis dette ikke er en practical joke (og det må man da håbe, det er), er det endnu et af disse skrivebordsbud på det perfekte samfund. I praksis er den slags ideer hidtil endt med noget med pigtråd omkring.

Anders Reckweg, Mogens Holme, Lillian Larsen, Therese Hagen, Lars Rasmussen, Karsten Lundsby, Per Klüver, Holger Nielsen, Jørgen Mathiasen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Han er vel hum og hun er vel MF ...

Niels Jakobs

Går Coronavirus på hjernen i visse tilfælde ?
Livet er ikke en højskole, det er nærmere en omgang "survival of the richest" . Så de 20 bliver oligarker omgivet af 200 spytslikkere, osv..
Derfor: Tyrannen, var det eneste hæderværdige mål at mord, som Sokrates/Platon inserligt forfægtede. Dette mord var civil pligt og heltedåd , så vidt jeg erindrer.
Individualisme er for mange indbegrebet af frihed, åndeligt anskuet; det vigtigste i tilværelsen! En statslig 77% god tyran, som vil pådutte denne identitet alle og enhver , vil i den grad blive legitimt mordoffer i gud og hvermands øjne: Hvad bliver livets indhold for fansne, hvis AGF og Randers IF, ikke vil dyste længere på fodboldbanen, fordi de bliver sammenlagte i den store fornufts forbrødringens navn. Det er jo hvad denne skitse vil indebære endog på ethvert plan,: Og hvem skal så have lov at score den flotteste og sødeste pige, for hvem ungersvendene ter sig tossede om kap med tyre i Spaniens gader? Det ville da blive stoppet , ligesom MC kørsel og badning på dybt vand. Livets salt bliver udvasket.
SDU professor i filosofi ,David Favrholdt, fortalte i sin tid til sine 1. Års studerende (til deres undren) : "I filosofiens historie gives næppe et eneste standpunkt eller tåbelighed, som ikke på vilkårligt tidspunkt har været forfægtet af en såkaldt filosof" !

Det er godt nok, med sådan en, hvordan kunne jeg bedst tænke mig samfundet, artikel. Istedet for at det kun er hvad er jeg sur over artikler.

Mikkel Ellersgaard Sørensen, Erik Fleischer, Lauge Floris Larsen, Svend Erik Sokkelund, Kristine Skøtt-Jensen, Lars Rasmussen, Hanne Pedersen, Jimmy Hansen, lars søgaard-jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Alle, som har haft berøring med bedrevidende myndighedspersoner kan dårligt undgå en gysen ved tanken om statslig magtudøvelse af ovenfor beskreven kaliber..

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Mogens Holme, Janus Sølvsten, Erik Fuglsang, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Therese Hagen, Kim Øverup, Hanne Utoft, Mette Rasmussen, Lars Rasmussen, Peter Mikkelsen, René Arestrup, Karsten Lundsby, Per Klüver, Susanne Kaspersen, Jens Thaarup Nyberg, Ebbe Overbye, Gitte Loeyche, Søren Rasmussen og Bjørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Ah, et samfund baseret udelukkende på fornuft. Ligesom dengang de højest uddannede, bedre vidende mænd i samtlige vestlige samfund indførte eugeniske og lignende "fornufts-"baserede love, der tvangssteriliserede de "åndssvage", de langtidsledige, epileptikere, fjernede livmoderen fra hysteriske kvindfolk, og ligeledes "regulerede" befolkningsgrupper bedømt for primitive og som ikke vidste hvad der var i deres egen eller samfundets interesse. Indtil at ét af disse fornuftsbaserede, fremtidselskende samfund tog springet fuldt ud og simpelthen gassede dem der stod i vejen for det maksimerede samfund.

Hvadenten vi taler oplyst enevælde, eller enddog oplyst demokrati er fejlen den samme, men sværere at korrigere i system hvor statens status og retfærdiggørelse beror på at den naturligvis har ret. Den fejl er at "fornuft" af og til ikke er andet end resultatet af en deduktiv logik med en eller flere falske præmisser. F.eks. de raceteorier om menneskeracernes "naturlige" hieraki, der blev anset for fuldstændig fornuftsbaserede.

Bør der være begrænsninger på vores forbrug, energiudledning og type af energiformer? Ja. Men det kræver ikke et "oplyst enevælde" eller moderne "filosofkonger".

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Erik Fleischer, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Thomas Bindesbøll, Hanne Utoft, Hanne Ribens, Mette Rasmussen, Lars Rasmussen, Peter Mikkelsen, René Arestrup, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Anders Nielsen

Jeg håber så sandelig dette indlæg er ment som en spøg

Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Kim Benzon Knudsen, Karsten Lundsby, Jens Thaarup Nyberg og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Søren Rasmussen

Noget af det mest ligegyldige og uinteressante nonsens der længe er udgivet i en dansk avis. Ikke engang tankevækkende.

Mogens Holme, Anders Olesen, Eva Schwanenflügel, Hanne Utoft, Dorte Schmidt-Nielsen, Flemming Berger, Kim Houmøller og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Gitte Loeyche

Nej tak!

Eva Schwanenflügel og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Enig så langt som at spin og populisme spænder alvorligt ben for demokratiet. Jeg tænker at "fornuftige" tyran skulle regere side om side med den "følsomme" tyran - som måske et kvindeligt subjekt.

Poul Krogsgård

Hvad er Informations begrundelse for at bruge to sider på dette interview? Jeg kender adskillige engagerede mennesker, der beskæftiger sig med noget væsentligt, der kunne fortjene et interview.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Mogens Holme, Thomas Bindesbøll, Dorte Schmidt-Nielsen, Karsten Lundsby og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar

Lad mig lige prøve og se, om jeg har forstået det rigtigt:
Altså vi skal have en enerådende diktator, som er fornuftig, ansvarlig og samfundsbevidst.
Hvem skal udpege ham (ikke hende?)? Nå, det kan vi altid finde ud af.

Hvis det mod al sandsynlighed viser sig, at diktatoren er i lommen på magtfulde og velhavende særinteresser, så skal vi have et udvalg på 20 fornuftige, ansvarlige og samfundsbevidste borgere, som kan afsætte ham og udskifte ham med en anden.
Hvem skal udpege medlemmerne af dette kontroludvalg?
Nå, det kan vi altid finde ud af senere.

Men hvis det nu viser sig, at medlemmerne af kontroludvalget er i lommen på industrilobbyer, presseimperier og tænketanke baseret på private erhvervsinteresser?
Så kunne man måske forestille sig, at medlemmerne af kontroludvalget blev udpeget af en folkeforsamling, som repræsenterede de forskellige samfundsinteresser? Måske en 150- 200 ansvarlige, fornuftige og ansvarsbevidste borgere udvalgt ved en form for folkeafstemning.
På den måde kunne man sikre sig, at diktaturet kunne komme til at arbejde meget mere effektivt og fornuftigt en et parlamentarisk demokrati.

Ja, det var måske værd at prøve?

Mikkel Ellersgaard Sørensen, Lars Rasmussen og Morten Sørensen anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

Som jeg læser AFJ så prøver han, lettere karikeret og provokerende, at beskrive en stat, som er overbygningen på et samfund, hvor borgerne selv styrer og producerer deres liv. I et sådant samfund er det statens opgave at vogte over det gode samfund. Der kan en stærk styring være nødvendig, men en styring, som borgerne indser nødvendigheden af og som de selv bakker op om og vælger kaptajner til. Kapitalisme vil ikke være en mulighed i et sådant samfund. Det burde han have sagt lidt tydeligere. Desværre vil vi nok, som flere af kommentarerne antyder, foretrække at forblive i den ufrihed og med de tyranner vi kender.

Mikael Velschow-Rasmussen, Michael Finn Jørgensen, Steen K Petersen, Kristine Skøtt-Jensen, Chris Ru Brix, Martin Mortensen, Karsten Lundsby, Bjarne Toft Sørensen og Jimmy Hansen anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

Med sådan et styre blev Eritrea selvstændig i 1993, ikke med 20 men med et 100 mands råd og de tillod diktatoren Isaias Afewerki at styre Eritrea meget hårdt og brutalt, uden at han blev afsat. Når diktatoren først får kontrollen over politi og militær er løbet kørt, så mon ikke filosoffen bare ville i avisen!

Eva Schwanenflügel, Lars Rasmussen, Karsten Lundsby, Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
lars søgaard-jensen

Til alle I ophidsede gode mennesker i tråden: Ro på! Filosoffen er jo blevet bedt om at komme med en UTOPI for det gode samfund. Han tror da ikke selv på præmisserne, at alle mennesker er fornuftige og at samfundet som organisme kan have en egen selvstændig fornuft.
Men hvis nu ....... så .......

Michael Finn Jørgensen, Erik Fleischer, Pia Nielsen, Søren Dam, Didde Bernberg, Steen K Petersen, Kristine Skøtt-Jensen, Sarah Schein, Niki Dan Berthelsen og Jimmy Hansen anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

En diktatur kan godt være fornuftig.- Altså så længe folk gør som der bliver sagt.
I et hvert diktatur vil der foregå en eliminering af anderledes tænkende. Man kan ikke lade en eneste slippe fri og udfordre det samfundsbillede befolkningen bliver indprentet. Det er simpelthen en naturlov.

Lars Bækgaard

Vi er desværre allerede igang med at indføre serielt diktatur, så skridtet til ægte diktatur bliver ikke så voldsomt, som man måske kunne tro.

Young-suk No

Filosoffens ræsonnement for at genindføre 'enevælden' er et af symptomerne på vore tid.

Vi er blevet intellegente uden at blive klog af historien.
Der mangler respekt og ydmyghed overfor den demokratiske udvikling der har bl.a. gjort at vi alle fik retten til at være ligeværdige borger i dette samfund.

Danmark kunne have videreudviklet sit velfærdsstat hvis ikke disse kun intelligente vælger politikker der lover skattelettelser og økonomiske fordele der finanserer ´det søde behagelige liv her og nu´uden at tænke på miljøet og de kommende generationer.

Så det er ikke demokratiet der er problemet, det er vores manglende evnen til at se den virkelighed at der skal fortsat kæmpes for de demokratiske idealer imod vores hang til selvdestruktion, f.eks. et ønske om 'den stærke leder' på trods af de historiske kendsgerninger.

Michael Finn Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Svend Erik Sokkelund, Pia Nielsen, Hanne Utoft, Mette Rasmussen, Bjørn Pedersen, Chris Ru Brix, Flemming Berger, Anne-Marie Krogsbøll, Steffen Gliese og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Åh det er efter sådan en artikel man sider og fortryder at man brugte de 10-15 min på at læse og tænke over.
Men nu var det åbentbart hans tur til lidt tid i medie møllen.
Argh

Erik Fleischer, Kim Øverup, Gert Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Nøj, her er vist nogen posttraumatiserede krigsveteraner, ekskommunister, halalliberalister/hippier o.a. som har fået det forkerte ben ud ad sengen.

Prøv lige at tage et tjek på hvor meget frihed, vi nu har? Der er f.eks. tvungen undervisningspligt. Jeg husker fra min egen skoletid, at det virkelig var en blandet fornøjelse. Min meget musikalske og højt begavede søn gik også helt død i skolesystemet. Jeg tror, det begyndte for ham, da en vikar i 2. kl skældte ham ud, for at have arbejdet videre i regnebogen på egen hånd. Og sluttede, da han forlod gymnasiet lige inden studenterekesamen.

Den danske folkeskole er indrettet til at producere lønslaver til kapitalisternes produktionsapparat. Man kan være heldig at møde en underviser, som har bevaret kontakten til hjertet og derigennem repræsenterer andet end cost benefit for børnene. Men det er desværre en sjældenhed, og disse sjældne væsener ændrer ikke afgørende på det overordnede billede af skolen som en slaveanstalt - med få nøje tilrettelagte rekreative pauser.

Den drøm om frihed, jeg som barn fantaserede om at få som voksen, brast med et brag, da jeg mødte det hellige almindelige arbejdsmarked. Fy føj for nogen underbetalte, overarbejdede slaveanstalter. Det var svært at få øje på glæden nogen steder. Ikke en gang hos de rige var der noget at hente. De ville bare have mere til sig selv og snyde i skat.

Så jeg synes ærlig talt, I skulle tage de morgensure briller af og tænke lidt med filosoffen i stedet for imod ham. Han prøver i det mindste at give nogen bud på den forbedring, vi alle kan se, der er brug for.

Og igen - hvor meget frihed har du nu? Og fatter du, at der er grundlæggende principper, som det under alle omstændigeder er en dårlig ide at forbryde sig imod? Og når nu det forholder sig sådan, at vi heldigvis ikke hver især har en tryllestav (det har vi så alligevel, men de lovmæssigheder kan vi tale om en anden gang) vi kan svinge efter forgodtbefindende, så kan vi lige så godt bruge tænkehatten og finde på de gode miljø-og socioøkonomiske løsninger.

Og nøj, hvor ville jeg gerne have lært et instrument, og hvor ville jeg gerne have givet mit bidrag til bnp som kunstner og underviser. Det hellige almindelige arbejdsmarked slog min far og andre working class heroes ihjel. Det amputerede min og alle andres glæde, så jeg har hutlet mig igennem på løse ansættelser og guds og kejserens nåde og tak for det. Men det kunne have været så meget bedre. Og hvis man synes, at anders fogh jensens visioner er autoritære, så kan man ikke få øje på det eksisterende fængsel for bare tremmer.

Mikael Velschow-Rasmussen, Egon og Irma Rasmussen, Helge Rasmussen, Erik Fleischer, Peter Breum, Didde Bernberg, Stella Nielsen, Martin Rønnow Klarlund, Steen K Petersen, Kristine Skøtt-Jensen, Chris Ru Brix, Sarah Schein, Jon Mangerel, Steen Obel, Martin Mortensen, Jane Doe, Annette Chronstedt, jens christian jacobsen og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

det lyder ikke særligt fornuftigt.

Mads Kjærgård

Problemet er, at man ikke kan regne med, at staten er fornuftig eller vedbliver med at være det! Og nej, jeg har ikke megen frihed nu. Men jeg ville gerne have det og muligheden for det. Og spørgsmålet er, hvem ville du lade bestemme, hvad den perfekte stat er, Adolt Hitler? Stalin?

Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Staten? Det er os. Eller burde være det, men intern splid giver plads til usurpatorerne. Hvem bestemmer nu mads? Hvem har magten og pengene? Ikke dig og ikke mig.

Vi kan stadig deltage i en visions workshop omhandlende, hvad det gode liv er. Og glem ikke de iboende lovmæssigheder, som, hvis vi åbner os for dem, vejleder til det gode, sande, skønne og retfærdige liv for alle.

Manden er komplet vanvittig. Uanset intentioner.

jens christian jacobsen

Det er ikke demokratriet der er problemet, men manglen på politiske ideologier. Det betyder at de demokratiske valg i DK og mange andre steder står mellem mere eller mindre af det vi allerede har og kender og ikke om alternative samfundsforandringer. Derfor vil demokratiet ikke løse fx de problemer som klimaforandringerne skaber. Mere eller mindre udbytning og over-udnyttelse medfører et sammenbrud af den veden vi kender.

Eva Schwanenflügel, Kim Øverup, Lise Lotte Rahbek og Ron Levy anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Jaja, I lider sq af stockholm syndromet. I glemmer helt hvilket autoritært styre I allerede nu befinder jer i, og at vi har grundlove, forfatninger m.v., som skal sikre vores såkaldte menneskerettigheder, men de facto ikke gør det og derfor trænger til teoretisk og praktisk eftersyn.

Dette er oplæg til debat, tænk ud af boksen, tak.

Helge Rasmussen, Peter Breum, Martin Rønnow Klarlund, Steen K Petersen, Kristine Skøtt-Jensen, Niels K. Nielsen, Steen Obel og Ron Levy anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Gad vide, hvad der med tiden vil følge efter demokratiet som styreform her i den vestlige verden?
Historisk set vil det være naivt at tro, at vores demokratiske styreform vil komme til at stå tilbage som "afslutningen på historien".

Indtil videre tyder den kinesiske styreform (som jeg overhovedet ikke ville bryde mig om at leve under) på at være det vestlige demokrati overlegen, i betragtning af det teknologiske stadie, vi nu befinder os på.

Indtil videre tyder bl.a. den medieteknologiske udvikling, eksemplificeret ved fænomenet Facebook, på at have potentialet til at kunne føre til en kortslutning af den demokratiske styreform.

Torben K L Jensen

Han vil bare starte en filosofisk diskussion med sig selv i centrum - ar der ikke engang en filosof der boede oppe på en høj klippe ? Måske er hans inkarnation kravlet ned - for at blive medlem af det radikale venstre.

Piet Aagaard

Gå ind på en tilfældig pub, så kan man finde tyve tumper der hver især tror de ville være den perfekte tyran til at skabe et fornuftigt perfekt samfund

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Søren Rehhoff, Jens Ole Mortensen, Carsten Svendsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Hvorfor denne opstandelse? Og dog, nok forventeligt fra Informations meget vidende, men også politisk korrekte læserskare. Men hør, den utopiske tanke er netop et modstykke til vanetænkning og politisk korrekt ideudvikling. Utopien er omkostningsfri og ultimativ, og det skal den også være. Dels fordi den ikke i sig selv er et politisk projekt, dels for at kunne fostre de ideer som realistisk vanetænkning ikke kan. Og stille de kritiske spørgsmål vedrørende demokratiets meget ineffektive evne til at løse de vigtigste politiske udfordringer, såsom fordelingen af goderne i samfundet, økonomisk ulighed, tøjlingen af markedskræfterne, klimaforandringer osv. Vi må jo her efter mere end 200 år i vesten med repræsentativt demokrati konstatere at det langt fra er lykkedes denne styreform at løse disse opgaver tilfredsstillende. Hvilket vel hovedsageligt kan tilskrives det forhold, og som Thomas Piketty så skarpt påviser, at demokratiet til stadighed er underlagt ideologien om den private ejendomsret og dermed at dem der ejer mest, også bestemmer mest. Så så længe de stærkeste interesser og dem med størst indflydelse på det politiske system, medier, digitale platforme mm, er dem med den største pengepung, står det forhold urokkeligt fast. Og demokratiets paradoks er at det både understøtter og legitimerer dette forhold, samtidig med at det er borgernes eneste mulighed for at kæmpe imod det. Så måske ikke en afskaffelse af demokratiet, men et stærkt behov for revurdering af dets magtpolitiske potentiale. Se afj’s tekst som et provokerende ud-af-boxen bud herpå.

Mikkel Ellersgaard Sørensen, Egon og Irma Rasmussen, Thomas Tanghus, Katrine Damm, Helge Rasmussen, Pietro Cini, Henrik Leffers, Peter Breum, Asbjørn Kabel, Henrik Okkels, Stella Nielsen, Hanne Ribens, Martin Rønnow Klarlund, Steen K Petersen, Anders Reinholdt, Kristine Skøtt-Jensen, Jon Mangerel, Chris Ru Brix, Sarah Schein, jens christian jacobsen, Steen Obel, Trond Meiring, Martin Mortensen, Pia Nielsen, Jane Doe, René Arestrup, Lise Lotte Rahbek og Bjarne Toft Sørensen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Filosoffen stiller på lange stræk den rigtige diagnose og behandlingen vil muligvis kurere nogle af symptomerne. Til gengæld vil den også skabe en helt række nye.

Katrine Damm, Morten Balling, Kim Øverup og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

En god ting, og absolut uikke uvæsenligt, er den kendsgerning at det bliver mega let at placere ansvaret når noget går galt. Og det trænger vi vist til. Det vil formodentlig også have en opdragende effekt på den bedrevidende hersker som vil gøre sig ekstra umage.

Bjarne Toft Sørensen

Artiklen fik mig til at tænke på David Favrholdts bog "Filosofi og samfund", som udkom i 1968, hvor han hævdede, at flertallet i befolkningen manglede de nødvendige forudsætninger for at deltage i den demokratiske styreform.

Han brugte bl.a. som eksempel, at det ikke ville være umuligt at vinde et folketingsvalg på et løfte om flere underholdende programmer i fjernsynet og en bil til alle familier.

Han fastholdt et »meritokratisk« grundsyn livet ud og brugte det senere til at forsvare det kinesiske samfundssystem, som han mente, at de fleste intellektuelle i Vesten havde misforstået meningen med.

Favrholdt var konservativ på den måde, at han forsvarede en autoritet, der bygger på viden, kunnen og rationelle argumenter.

Han var på det tidspunkt professor i filosofi på Odense Universitet, og tidligere undervisningsminister fra Socialdemokratiet, K. B. Andersen, krævede ham fra Folketingets talerstol fyret på grund af udtalelserne i bogen.

Randi Christiansen, Kim Øverup, Henrik Okkels, Steen K Petersen, Chris Ru Brix, Sarah Schein, Lars Rasmussen, Steen Obel og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Ingen indvendinger fra min side.
Diktatoren skal bare have 100% opbakning

/O

Jeppe Lindholm

Måske er det slet ikke så tosset endog med den gode diktator eller styringsråd som en overordnet institution og parably, som fast sætter de overordnede love og regler, som verdenssamfundet skal fungere/føje sig under og ikke må tilsidesætte. Herunder kunne der så være demokratiske regeringer/regioner/kommuner/borgerrepræsentationer og andet godt.

Formålet med denne overordene begrænsning af demokratiet skal være at forhindre tåbelige handlinger som ødelæggelse af klima og natur, rovdrift på naturen og den dyr og fauna, udbytning af medmennesker, ingen krige og død og ødelæggelse, bremse overbefolkning, afskaf ulighed, afskaffe fattigdom, sygdom, mangel på uddannelse og anden elendighed.

Demokratiet har bragt mennesket mange gode ting. Men det har også banet vej for Adolf Hitler og den slags, samt et dereguleret kapitalisme og dens ubegrænsede grådighed og ødelæggelse af mennesker, klima, natur og meget andet.

Så en venlig diktator under de rette omstændigheder er måske slet ikke så tosset. Ikke en der pisker, men en som sætter grænser.

Randi Christiansen, Egon og Irma Rasmussen, Chris Ru Brix, Steen Obel og Jane Doe anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

Det skal selvfølgelig være med mig som diktator.

Thorkild Saxe, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Katrine Damm, Erik Fuglsang, Niels K. Nielsen, Lars Rasmussen og René Arestrup anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er ingen tvivl om, at demokratiet bør blive et ægte demokrati og ikke dette neo-oligarkiske meritsystem, vi har, så de privilegerede undgår et ægte folkestyre.
Problemet med især filosofi - men også al anden videnskab - er, at den er en eftertanke, og derfor ikke egnet til at træffe beslutninger på baggrund af.

Eva Schwanenflügel, Henrik Leffers, Kim Øverup, Hanne Utoft og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Der er ikke noget galt med demokratiet, det er demos, der stadig er for dumme.

Jane Doe, Steen K Petersen og Steen Obel anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

"Der er ingen tvivl om, at demokratiet bør blive et ægte demokrati "

Mener du et styre hvor man kan stemme på de man vil?

Og så med Frede som 'Den gode tyran' - den er vist lige til 'Elefantordenen'.

Steffen Gliese

Nej, Nils Bøjden, jeg mener et styre, hvor man kan stemme for dét, man vil, og imod det, man ikke vil.
Og hvor alle kan regne med i løbet af deres voksne liv at tjene mindst to gange i et offentligt embede, tilfældigt udtrykket.

Jens Ole Mortensen

En´ting som jeg syntes er ret tydeligt vil præge den nære fremtids vestlige samfund .- Er sociale medier. Meningsdannelsen vil foregå først og fremmest via sociale medier. Om 20 år tvivler jeg på at de som er børn idag, gider at se Mogensen og Kristiansen eller presselogen. Vi ser allerede nu at de store medier har mistet den klamme hånd de har haft på meningsdannelsen gennem mange år. Allerede nu ser vi at politikkere er nødt til at rette ind når en teenager sætter sig på gaden i en klimaprotest.
De er ved at miste kontrollen med sandheden og ikke mindst løgnen.
Der har altid været fisfornemme autokrater med hvidpudrede parykker og modermærke på kinden. Som syntes at det er forfærdeligt hvis pøblen får demokratisk indflydelse. Og de har altid taget fejl. Verden kan bevæge sig videre uden dem.
Fremtiden, mener jeg, er et meget mere direkte demokrati.

Nils Bøjden

"Nej, Nils Bøjden, jeg mener et styre, hvor man kan stemme for dét, man vil, og imod det, man ikke vil."

Altså lige som det vi har nu.

Steffen Gliese

Nej, bestemt ikke. Man stemmer jo ikke om noget, man stemmer på nogen i dag.

Kim Øverup, Trond Meiring og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lars Rasmussen

Man kan levende forestille sig det: Den fornuftige, filosofiske stat ledet af en god og velgørende diktator. (I parentes bemærket: Hvilken historisk diktator har mon ikke anset sig selv for at være god?)

Og man kan videre forestille sig, hvilket diktat denne velgører ville fremture med overfor et ulydigt, subversivt element:

Jeg spørger: Hvad var det, menneskene til alle tider og gennem hele livet drømte om, nedbad i deres bønner, kvalfuldt længtes efter? Kun ét: at nogen skulle sige dem, hvad lykke er - og bagefter gøre den umistelig ved at smede mennesket og lykken sammen med ubrydelige lænker. Og dette er netop, hvad vi nu er ved at realisere. Den ældgamle drøm om paradiset... Husk, hvordan denne tilstand skildres: i paradiset er der ingen, der føler længsel, medynk, kærlighed; i paradiset findes kun salige væsener uden fantasi (kun derfor er de salige) - engle, Guds lydige tjenere... Og så - netop i det øjeblik, da vi har indhentet denne drøm, da vi allerede har grebet den - (Hans hånd knyttedes; den kunne have presset saft ud af en sten) - da der kun er tilbage at dele byttet ud i passende bidder - i dette øjeblik vil nogle galninge - vil De...

— Jevgenij Zamjatin, Vi, side 155 (oversættelsen fra 1959).

Klaus Kristensen

Man bør tænke på hvor tæt vi er på dette samfund nu under vores kære leder søster nr1?

Helge Rasmussen, Finn Thøgersen og Hans Jensen anbefalede denne kommentar

Sider