Nyhed
Læsetid: 6 min.

Klimarådet med direkte besked til regeringen: Drop ny olie- og gasjagt i Nordsøen

Danmark bør aflyse den 8. udbudsrunde i Nordsøen og dermed stoppe alt ny olie- og gasjagt. Sådan lyder anbefalingen i ny rapport fra Klimarådet. Det skyldes både globale klimaeffekter, men vigtigst »et stærkt klimapolitisk signal«, siger rådets formand. Ifølge klimaministeren handler beslutningen både om klima og økonomi
Den nye rapport fra Klimarådet peger  på, at den økonomiske gevinst ved 8. udbudsrunde er begrænset, og at indtægtstabet ikke vil være »uoverstigeligt for den danske statskasse«, som der står i rapporten

Den nye rapport fra Klimarådet peger  på, at den økonomiske gevinst ved 8. udbudsrunde er begrænset, og at indtægtstabet ikke vil være »uoverstigeligt for den danske statskasse«, som der står i rapporten

Magnus Holm

Indland
5. juni 2020

Danmark bør droppe alt ny jagt på olie- og gas i Nordsøen.

Så klar er konklusionen i Klimarådets nye rapport, der vurderer klimaperspektiverne i at gennemføre eller aflyse den såkaldte 8. udbudsrunde i den danske del af Nordsøen.

»Sammenfattende og med afsæt i klimalovens globale ambition anbefaler Klimarådet derfor: At 8. udbudsrunde ikke gennemføres,« lyder det i rapporten.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om dansk klimapolitik. Ifølge rådet er der især fire argumenter for at aflyse ny oliejagt:

Det vil globalt set gavne klimaet, omkostningen ved den sparede CO2 er ikke særlig høj, statskassens indtægter fra oliejagt er ikke længere afgørende for dansk økonomi. Og så vil det »sende et stærkt klimapolitisk signal internationalt«, mener Klimarådets formand, professor Peter Møllgaard.

»Det vigtigste argument er, at et stop for ny efterforskning i Nordsøen kan styrke troværdigheden om vores ambitiøse danske klimapolitik,« siger han. 

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Så må "vi" sandelig håbe, at regeringen og Dan Jørgensen vil lytte til Klimarådet - Han har tidligere sagt at han ventede på Klimarådets vurdering.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, John Ebbestrup Hansen, Peter Beck-Lauritzen, Bent Gregersen, Holger Nielsen, Lars N. Jensen, Arne Albatros Olsen, Trond Meiring og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Klimaministeren skal vende sig imod brint baseret på CO2 og droppe olie og gas, der til den tid, hvor udvindingen begynder, vil være håbløst forældet i hele verden, især fordi det skal udvindes af folk, der opholder sig tæt sammen på en platform ude på havet i døgndrift.

Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Holger Nielsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Jan Weber Fritsbøger

jeg er ikke enig i at brint er vejen frem, desuden er brint jo slet ikke en energikilde, det er bare en ret ineffektiv metode til at opbevare el-energi, og den primære årsag til at man overvejer brint er at den egner sig til (privat) bilismen, men jeg mener at bilen er en af de primære årsager til klima og miljøproblemerne, der bør tænkes i at reducere transportbehovet og finde langt mere energieffektive løsninger til at dække det tilbage blivende transportbehov
og så mener jeg ikke at olieudvinding vil blive mindre forældet af at man evt overlader udvindingen til robotter og dermed undgår smittefaren ved boreplatforme

En symbolpolitisk snubletråd for 50 milliarder til næste generation oven i prisen for Marshall hjælpen til euroen plus corona regningen.

Spendergenerationen sætter sit store kostbare fodaftryk midt i dansk fremtids handlefrihed. Hvor mon regningerne ender ?

Steffen Gliese

Nej, Peder Bahne, for reelt er der kun én slags værdier, og det er dem, vi fremstiller i nuet. Alle de ophobede værdier er afhængige af dette, de vil ikke repræsentere købekraft, hvis der ikke hele tiden i nuet blev tilført nødvendige produkter til markedet. Derfor er det en illusion, at gældsættelse reelt betyder noget, i nationaløkonomisk forstand.

Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar

Spørg Italien, Grækenland og Frankrig, om nationaløkonomisk gældsættelse reelt ikke betyder noget Steffen.

De foreslåede energiøer vil have stor overskudsproduktion i blæsevejr, og på trods af stort spild i brintlagring, kan brinten bygges videre til bæredygtige brændstoffer for transport og alligevel være mere rentabel end at drosle møllerne ned.

Vi reducerer ikke udledningen ved at droppe udvindingen. Dette argument er udelukkende politisk og uvidenskabeligt i et globalt marked med et globalt behov og globale forsyninger.

Vi reducerer udledningen ved at skabe bæredygtige alternativer til gas, olie og kulenergi.

Peter Beck-Lauritzen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Et stop for olieudvinding i Nordsøen giver selvfølgelig kun mening hvis det ledsages af en reduktion i olieforbruget. Reduktion i olieforbruget er netop hvad vi politisk ønsker (officielt) og kan opnå ved at lægge afgift på fossilt CO2.

Afgiften vil fremme konkurrenceevnen for mindre forurenende transport og forbrug, el- og gas biler/busser, eltog. Netop hvad vi officielt politisk ønsker. Afgiften kan returneres til borgerne i lige store portioner, det vil mindske uligheden i samfundet. Netop hvad vi officielt politisk ønsker.

Denne omstilling kræver en langtidsplan og så nytter det ikke at holde tilbage på at lægge afgift på forurening i håb om en øget indtægt til staten fra Nordsøen. Det er ikke gratis men dyrt for samfundet at forurene (det er derfor vi ønsker at stoppe med at forurene), denne omkostning skal ind i markedsprisen for at styrke konkurrenceevnen til fordel for renere teknologier. Der er ikke mangel på bæredygtige teknologier. Problemet er deres svage konkurrenceevne så længe det er gratis at forurene.

Dan Jørgensens afvisning af afgifter er lokkemad for øgede investeringer i olieudvinding og bidrager til at støtte fossilindustrien og forhale dens dødskamp.

Werner Gass, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Den danske stat skal sgu ikke stå tilbage med en stor bunke "stranded assets" eller tabte investeringer - den trend der hersker for tiden.

Luna Pedersen

Tak for en vigtig artikel! Netop nu forhandler regeringen en klimalov – på baggrund af et borgerforslag fremsat af 11 NGO’er i 2019. Mange af de samme organisationer står nu bag et nyt borgerforslag om at stoppe oliejagten. Vær med til at lægge pres på regeringen ved at skrive under: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04824

Werner Gass, Thomas Tanghus, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Bent Gregersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

En anden ting er den skrøne om at Nordsø-produktionen skulle være mere miljøvenlig når man tænker på Mærsk´s udledning af tusindvis kubikmeter produktionsgifte der var forbudte. Og så er der selvfølgelig produktionsprisen i fremtiden - her har Saudi-arabien den laveste selv med vedligelseholdelsesudgifter til produktionsanlæg også de laveste fordi de ligger på land (i en ørken) og derfor skal vi selvfølgelig købe olie dér til det lave forbrug vi får i fremtiden. PS : kvaliteten (lavt fosfor og svovl-indhold) er på højde med nordsø-olien. "It´s all about the Money,Stupid."

Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Værd at vide - det der tales om nu er først noget der skal ske i 2053 og når det tales om det nu er det pga. af mulige erstatningskrav hvis det alligevel droppes.

John Ebbestrup Hansen

Regeringen har ventet på Klimarådets udmelding vedr. nye udbudsrunder om olie og gas fra Nordsøen og regeringen skal naturligvis følge Klimarådets anbefaling og stoppe ny udbudsrunde. At henvise til at verden i mange år fremover fortsat har brug for olie svarer til at vi i Danmark ikke skal gøre noget for et bedre klima, da den danske udledning af drivhusgasser ikke batter noget set i en globalt optik. Indfør i stedet for ny udbudsrunde afgifter på forurenerne og gør det socialt spiseligt, hvilket jo også er anbefalet af Klimarådet. Det er nu regeringen skal træde i karakter på klimaområdet og der er en historisk enestående chance netop nu, hvor der skal findes grønne og bæredygtige løsninger for at få samfundet på fode igen i forbindelse med coronanedsmeltningen.

Werner Gass, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Trond Meiring og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

500 mia i indtægt til velfærd i DK, ref. Dan Jørgensen! Divideret med 50 års indvinding, lig med 10 mia i indtægt p.a.! Proportioner! I disse coronatider, hvor vi har kompenseret samfundet med 300 mia!
Så stop indvinding eller pålæg store afgifter, til brug for udvikling af miljøvenlige energikilder, som sikkert hurtigt kan indbringe 10 mia ved eksport.

Werner Gass, Søren Fosberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Nielsen

Olie er tykkere end blod...

Eva Schwanenflügel

Dan Jørgensens økonomiske argumenter er mildt sagt vildledende.

Her et uddrag af Borgerforslaget:
"Skatteministeriet har lavet et overslag over mulige indtægter fra den såkaldte 8. udbudsrunde – altså fra de ansøgninger, som lige nu ligger til behandling hos klimaministeren. Overslaget lyder på 1,75 mia. kr. - ikke hvert år, men samlet for hele perioden frem til, at tilladelserne til at udvinde olie og gas ville udløbe i 2056.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er en økonomisk risiko forbundet med at give tilladelser til nye oliejagt. Den danske stat afholder 20 procent af alle udgifterne til efterforskning og udvinding i Nordsøen gennem den statslige virksomhed, Nordsøfonden. "

Når Skatteministeriet selv har beregnet indtægten som minimal, eller endda måske negativ, hvad får da klimaministeren til at forhale en beslutning til fordel for klimaet og miljøet ???

Werner Gass, Thomas Tanghus, Peter Beck-Lauritzen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Ref. Eva S. info. Dan Jørgensen, se så at få lukket den udbudsrunde. Du taler om peanuts, 1,75 mia., om der overhovedet bliver noget provenue til det danske samfund! Venligst oplys os om, hvad der ligger til grund for dine overvejelser?

Werner Gass, Thomas Tanghus og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Peter Beck: mit gæt er at Dan er fossilindustriens mand. Hvad ellers?

Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Peter Beck: mit gæt er at Dan er fossilindustriens mand. Hvad ellers? Det kan også tænkes at hans holdning er et resultat af Mettes valgstrategiske overvejelser og han blot et hendes sprællemand.

Søren Fosberg

Steffen Gliese: Jeg synes ikke det er konstruktivt med alle de forslag til tekniske løsninger der florerer, i dit tilfælde brintteknologi. Det centrale problem er forurening, både bredt og i denne sammenhæng altså CO2 (og partikler). Om det er den ene eller anden teknologi der skal erstatte fossilteknologierne er ikke vigtigt, det vigtige et at de bliver erstattet med ikke forurenende dvs bæredygtige teknologier. Dette kan kun ske gennem etablering af økonomiske vilkår der gør det uøkonomisk at forurene og profitabelt ikke at forurene. Altså det modsatte af i dag hvor det kan betale sig at forurene og koster ikke at forurene. Den for mig bedste måde at gøre det på er at samfundet lægger afgift på forurening. Afgifter store nok til at gøre brugen af fossiler urentabelt. Eksempelvis vil en afgift på ca 1000kr/ton CO2 angiveligt betyde at det vil kunne betale sig at sende CO2 tilbage i undergrunden hvor det kom fra (CCS) i stedet for at deponere det i atmosfæren (skorstene). En anden strategi kunne være subsidier til de teknologier man kan lide, men det er ineffektivt og fører uvægerligt til alt for meget magt til politikere, (usaglig) favorisering og muligvis korruption.

Pointen er at hvis samfundet skaber økonomiske vilkår der gør det urentabelt at forurene, så vil markedet i sin søgen efter profit selv udvikle de mest økonomisk effektive bæredygtige løsninger, altså løsninger som betyder at samfundets og erhvervslivets interesser går i fælles retning og ikke som nu hvor deres interesser går i stik modsat retning.

Valg af teknologier skal politikere og lægfolk derimod holde sig fra. Fokus bør være på forurening og beskatning af samme og herfra overlade til erhvervslivet at udvikle teknologierne i partnerskab med offentlig forskning.