Læsetid: 9 min.

Nye Borgerlige har reduceret DF til højrefløjens lillebror – helt uden nævneværdige politiske resultater

For første gang har Nye Borgerlige overhalet Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. Til at begynde med troede de færreste på partiet, men nu nyder Nye Borgerlige større og større opbakning trods begrænset realpolitisk betydning. Vi tegner et portræt
Pernille Vermund er rigtig god til oneliners. Og hun er ligeglad med, om det bliver unuanceret, siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein om Nye Borgerliges frontfigur.

Pernille Vermund er rigtig god til oneliners. Og hun er ligeglad med, om det bliver unuanceret, siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein om Nye Borgerliges frontfigur.

Anders Rye Skjoldjensen

22. juni 2020

Hun troede egentlig ikke selv på det, Pernille Vermund. Da hun for nogle år tilbage legede med tanken om at stifte et nyt parti.

Hun var ellers blevet spurgt ad flere omgange, om hun ikke skulle se at grundlægge et parti, der kombinerede en borgerlig økonomisk politik med »en ansvarlig og konsekvent« udlændingepolitik, som hun selv siger det.

»Jeg tænkte, at det var en umulig opgave. Og det var egentlig også derfor, at jeg hen over sommeren i 2015 tænkte, at det her skulle jeg ikke,« siger Pernille Vermund. 

Den tidligere konservative politiker lagde derfor ideen på hylden og besluttede sig for at passe sin arkitektvirksomhed.

Men få måneder senere kom flygtningekrisen. Her så hun, hvordan den ny borgerlige regering håndterede de mange flygtninge, der kom til landet og vandrede på motorvejene. Efter hendes mening overholdt regeringen ikke det, den havde lovet under valgkampen, og nu følte hun sig nødsaget til alligevel at give det et forsøg med et nyt parti.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Christian Mondrup
Christian Mondrup anbefalede denne artikel

Kommentarer

Karsten Aaen

Nye Borgerliges politik ligner på mange måder Liberal Alliances, blot ganget med to, tre, eller fem!

Det er et ultraliberalt projekt, for ikke at sige et projekt, der i USA går under navnet:

Libertarianism, se her:

"In the mid-20th century, right-libertarian[15][18][22][23] ideologies such as anarcho-capitalism and minarchism co-opted[8][24] the term libertarian to advocate laissez-faire capitalism and strong private property rights such as in land, infrastructure and natural resources.[25] The latter is the dominant form of libertarianism in the United States,[23] where it advocates civil liberties,[26] natural law,[27] free-market capitalism[28][29] and a major reversal of the modern welfare state.[30]"
kilde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism#Government_decentralization

Og det er LIGE præcis det som Nye Borgerlige går ind for !

En næsten total afvikling af den moderne velfærdsstat, om vi så kalder den konkurrencestat, eller hvad vi kalder den! Det siger de jo selv ! i det her citat:

"Nye Borgerliges mål var fra begyndelsen, at der skulle være mindre stat, mere vækst, færre regler, og så skulle islam absolut ikke have nogen indflydelse på det danske samfund.

Det er stadig partiets politik i dag, knap fem år senere.

»Helt grundlæggende ønsker vi mere magt tilbage til lokalsamfundene, mere magt tilbage til danskerne. Det gennemsyrer det meste af vores politik. Mere frihed, mere decentralisering, mindre politisk styring og mindre statsstyring.«"

Det er nemlig det står imellem linjerne her!

Nye Borgerliges økonomiske politik går ud på en ting - og kun en ting: de rigeste skal have det bedre! end de har det i dag! Og så skal alle jobcentre lukkes, alt, ja selv folkeskolen! skal privatiseres, hvis de stod til Pernille Vermund! (Nye Borgerlige stemte imod at give statslig, eller kommunal psykologhjælp til ofre for x, y, eller z - med begrundelsen, at det var mindre effektivt, når noget blev, var kommunalt!).

Når jobcentrene lukkes helt, hvis Nye Borgerlige får magt, som de har agt!, (det aldrig ske!), så betyder det, at 100.000vis af danskere ikke kan få hjælp i forbindelse med arbejdsløshed (på dagpenge), hvis de er på kontanthjælp, skal i fleksjob, får sygedagpenge, i resurseforløb mm. og mv.

og at alle på offentlig forsørgelse skal klare sig med 8.000 kr. udbetalt pr. måned.....skattefrit ganske vist, men alligevel....

Nye Borgerlige er IKKE, som jeg ser det!, en moderne udgave af det konservative folkeparti; her havde man nemlig en ordentlighed, hvor det hed, at staten skal være så svag, at den ikke knækker den stærke, men så stærk, at den løfter den svage - det ser jer INTET, intet! i hos politikken fra Nye Borgerlige -

tværtimod må de svage klare sig selv :( mens de slås om de (få) jobs der er - uden den hjælp fra staten, som de konservative (engang) ville tilbyde dem, de svageste i vores samfund...

Derfor er det forholdsvist godt at være familie, og have et handicappet barn i f.eks. den konservative Frederiksberg Kommune; her får man nemlig det man har til ifølge loven - netop fordi det er den konservative ordentlighed, der i socialkonservatismens navn regerer denne kommune...

folk med handicappede børn måtte og skulle vel klare sig selv ! hutle sig igennem livet! hvis det stod til Nye Borgerlige...

sådan opfatter jeg i hvert fald dette partis, Nye Borgerliges, (a)socialpolitik...!

Ole K. Ersgaard

Jan Weber Fritsbøger:
Nu var det jo Jeppe Bundgaard, der bragte "den sammenligningsmodel" på banen (og måling pr. 1 mio. korrekt anført af Henrik Madsen), som mit svar er rettet til.
Havde du lidt erfaring med sociale medier - og ikke mindst i politiske sammenhænge - ville du jo vide, at det er meget almindeligt, at usikre personer m.fl. ofte må anvende "adskillige rygklappere" for at styrke selvtilliden!. Kvantitet er nu en gang ikke det samme som kvalitet.
Lad det være dig en lære fremadrettet.

Ole K. Ersgaard

Karsten Aaen
For at kunne opretholde en velfærdsstat kræver det nu en gang de fornødne midler.
Og de plukkes ikke i en “pengelund”, for den eksisterer ikke i virkeligheden.

Ellers kan man jo blot konstatere, hvordan det er gået i fx Venezuela, hvis man skulle mene det.
Her er det at kunne skaffe en rulle toiletpapir jo et af årets højdepunkter.

Den alternative U-landsbistand:
Midlerne skabes bl.a. ved et konkurrencestærkt erhvervsliv. Og unødigt mange skatter og afgifter pålægges allerede erhvervslivet, hvilket stiller eksportvirksomhederne ringere og ringere.
Hertil brandbeskattes den enkelte skatteyder allerede for at skaffe midler til den alternative U-landsbistand.
Altså de omkostninger som samfundet pålægges år efter år p.g.a. en fejlagtig ført udlændinge-/integrationspolitik gennem små 40 år.
Ord er ikke fulgt op med den fornødne handling.

Den tidligere V-minister - Inger Støjberg - oplyste i 2018, at 80.000 ikke vestlige kvinder var uden for arbejdsmarkedet.

Og foruroligende mange har tilrettelagt en tilværelse baseret på (livslang) offentlig forsørgelse. Og endda fået lov til det af myndighederne. I flere tilfælde under henvisning til at jobtilbud m.v. ikke er foreneligt med deres religion.

Hvis disse personer fx havde haft samme beskæftigelsesfrekvens som danske kvinder var der et gigantisk to cifret mia. beløb at kunne spare årligt.

Så nævner du i tårepersende vendinger bl.a., at de arbejdsløse, syge og svage bliver overladt til sig selv, hvis Nye Borgerlige får magt som agt. Det er jo en vildfarelse. For det er jo lige modssat.

1. Jobcentrene skal nedlægges.
Ja, naturligvis. Men du glemmer at nævne, at opgaven bliver flyttet. Nemlig til der - hvor den reelt også hører hjemme. Hos fagforeningerne/A-kasserne. Så her kan den fornødne hjælp fås for dem, der måtte have behov for den.

2. Syg/svag
Enten er man syg - altså så syg, at man ikke kan arbejde. Eller også er man ikke. Baseret på den fornødne lægefaglige vurdering får de reelt syge personer tildelt en førtidspension. Personerne skal altså ikke i årevis køres rundt i udsigtsløse og nedværdigende ressourceafprøvningsforløb. Tænk hvad det herudover sparer af midler for de mange kommunalt ansatte sagsbehandlere.

3. Svage personer
Du overser også, at civilsamfundet (allerede) har en rolle i det moderne samfund, som også yder en stor indsats over for forskellige grupper i samfundet. Og den kan med fordel blive udbygget. Herudover vil der naturligvis efter Nye Borgerliges opfattelse være det nødvendige beredskab til de "hjælpeløse/svage" medborgere.

4. Et blomstrene samfund, der tager hånd om de svage
Større ansvar for eget liv - for dem, der kan og vil, og det er jo forudsætningen for, at der er midler til de reelt svage. Det er vi en del, der henfører under kategorien ordentlighed.
Gratisterne, der kan, men ikke vil - kommer til at betale. Og logisk nok synes disse personer næppe, at det er særligt pænt.

Mon ikke det burde få dig til at revurdere din opfattelse af Nye Borgerlige? Flere og flere får da også øjnene op for nødvendigheden af et stærkt Nye Borgerlige.

Sider