Nyhed
Læsetid: 7 min.

DSB-ansatte er blevet truet for at bruge deres ytringsfrihed

Ifølge DSB kan en ansat ikke offentligt tilkendegive, at elitens børn er fulde i weekenden, og de brækker sig i togene. Sådanne udsagn har medvirket til, at togfører Morten Sørensen har fået en officiel advarsel, som dog blev trukket tilbage efter en klage til Ombudsmanden
DSB har givet togfører Morten Sørensen en advarsel for to indlæg, hvor han blandt andet havde opfordret DSB-ledelsen til at smide »habitten«. Hvis cheferne hoppede i en DSB-uniform, kunne de ved selvsyn se, hvordan Morten Sørensen og hans kolleger kørte hjem med »overklassens« børn, der havde været i byen i weekenden og var så fulde, at de næsten altid brækkede sig på gulvet et sted i toget.

DSB har givet togfører Morten Sørensen en advarsel for to indlæg, hvor han blandt andet havde opfordret DSB-ledelsen til at smide »habitten«. Hvis cheferne hoppede i en DSB-uniform, kunne de ved selvsyn se, hvordan Morten Sørensen og hans kolleger kørte hjem med »overklassens« børn, der havde været i byen i weekenden og var så fulde, at de næsten altid brækkede sig på gulvet et sted i toget.

Tobias Nicolai

Indland
6. juli 2020

DSB har tilsyneladende problemer med, at deres ansatte bruger deres ytringsfrihed til at skrive kritisk om deres arbejdsgiver. Det viser en sag, hvor DSB har givet togfører Morten Sørensen en advarsel for to indlæg, hvor han blandt andet havde opfordret DSB-ledelsen til at smide »habitten«.

Hvis cheferne hoppede i en DSB-uniform, kunne de ved selvsyn se, hvordan Morten Sørensen og hans kolleger kørte hjem med »overklassens« børn, der havde været i byen i weekenden og var så fulde, at de næsten altid brækkede sig på gulvet et sted i toget. Efter advarslen blev indklaget til Ombudsmanden, trak DSB den tilbage, men fastholdt samtidig, at den var berettiget. Den sag vender vi tilbage til.

For advarslen til Morten Sørensen står ikke alene. Information har således kendskab til flere tilfælde, hvor DSB-ansatte for eksempel er blevet kontaktet af deres ledere, hvis de på Facebook har skrevet eller liket et opslag, som efter DSB’s vurdering var for kritisk.

En togfører fortæller således, at han en forårsdag i 2019 skulle på arbejde og køre tog. Fem minutter før blev han hevet til side på perronen af en togpersonaleleder, fordi han havde liket et opslag, en anden kollega havde skrevet på Facebook med kritik af DSB.

»Jeg fik at vide, at hvis det gentog sig, kunne det have konsekvenser for mit ansættelsesforhold,« fortæller togføreren, der ønsker at være anonym. Togføreren fandt situationen »ekstremt ubehagelig«, fordi han ikke havde haft tid til at forberede sig eller inddrage en bisidder i en sag, der kunne have konsekvenser for hans arbejdsforhold.

Episoden har »helt klart« ført til, at togføreren ikke længere er så aktiv på Facebook: »Jeg skal have betalt mine regninger,« som han siger.

En anden togfører, der havde liket det samme opslag, blev ringet op af sin togpersonaleleder, der forlangte det fjernet.

»Jeg turde ikke andet. Men det var da latterligt. Jeg er stadig lidt bitter over, at jeg fjernede det,« siger togføreren, der ligeledes vil være anonym.

En tredje togfører havde under en overenskomstforhandling skrevet et opslag på sin egen facebookvæg med kritik af DSB-ledelsen.

»Jeg blev kaldt ind til en samtale, hvor de havde taget skærmbilleder af indlæggene. Jeg foreslog, at de skulle sende mig en mail om, hvad der var forkert, så skulle jeg slette dem. Men det ville de ikke. De sagde, at det var nok, når nu jeg havde hørt det,« fortæller togføreren, der også vil være anonym.

»Det medfører en vis form for selvcensur. Man bliver mere forsigtig med, hvad man skriver,« tilføjer togføreren.

Invitation til virkelighedens maskinrum

Og så tilbage til togfører Morten Sørensen, der efter 20 års ansættelse fik en advarsel fra DSB i januar 2019. Baggrunden var to ting, han havde skrevet om DSB.

I et blogindlæg i avisen.dk fra november 2018 opfordrede Morten Sørensen »topchefer« i DSB til at komme ned i »virkelighedens maskinrum«: »Her brækker jeres unger sig på »gulvet«, mens I hygger jer med dyr rødvin betalt af de penge, som I vil spare fra selvsamme gulv,« skrev Morten Sørensen, der derefter meget malende beskrev sine oplevelser med fulde teenagere i weekendens nattog og blandt andet konkluderede:

»Jeg får slet ikke nok i løn for at håndtere disse grænsesøgende, kropumulige og nærværshungrende store børn, der ikke kan styre deres branderter. Det kunne være JERES unger. Elitens unger er det ofte.«

I samme indlæg kritiserede Morten Sørensen også, at DSB ønskede at stække de ansattes fagforeninger, så der skulle være færre tillidsrepræsentanter. Det var en »danmarkshistorisk nedslagtning af tillidsmandssystemet« og ville »fjerne al medarbejderindflydelse på en så levende, organisk og menneskelig produktion, som DSB jo er«, mente han.

En mail, som Morten Sørensen den 14. december 2018 sendte til en række chefer i DSB samt blandt andet Forsvarsministeriet, Statsministeriet og Udenrigsministeriet, drejede sig om et helt andet emne. Her protesterede han mod, at DSB-ansatte ikke måtte gå med et veteranmærke på deres uniform, hvis de havde været udsendt som soldater. Veteraner blev dermed behandlet respektløst af DSB, mente han. Det samme gjaldt en ansat, der bar et knæk cancer-mærke efter at have haft orlov for at passe sin kræftsyge ægtefælle.

Han kunne endvidere ikke finde belæg i DSB’s uniformsreglement for, at ansatte ikke kunne bære et badge med teksten »Støt medarbejderne FAIR FORHOLD« under de igangværende overenskomstforhandlinger. I mailen blev en områdeleder nævnt ved navn, fordi lederen havde givet besked om, at den sags markeringer ikke var tilladte.

Så rullede lavinen.

Ikke tale negativt om DSB

I januar 2019 blev Morten Sørensen indkaldt til møde og fik at vide, at DSB fandt hans to indlæg illoyale. Som ansat var han underlagt loyalitetspligt, som blandt andet indebærer »at du ikke må udtale dig negativt om virksomheden, om virksomhedens ledelse og virksomhedens ansatte over for tredjemand«, skrev DSB i en opsummering fra mødet, som blev sendt til Morten Sørensen.

DSB agtede nu at give ham en skriftlig advarsel, og i brevet blev han indskærpet, at han »til enhver tid og fremadrettet skal agere loyalt, kollegialt og respektfuldt, når du ytrer dig offentligt om DSB.«

Selv om Dansk Jernbaneforbund på Morten Sørensens vegne i flere omgange protesterede mod den påtænkte advarsel blandt andet ved at henvise til Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, fastholdt DSB advarslen, som Morten Sørensen fik tilsendt i februar 2019. Her kunne han læse, at DSB fandt hans adfærd »grænseoverskridende uacceptabel«, og at det ville »få alvorlige konsekvenser« for hans ansættelsesforhold, »hvis der igen er forhold, der giver anledning til kritik«.

En måned efter klagede Morten Sørensen til Ombudsmanden, som den 9. oktober 2019 stillede en række spørgsmål til DSB, blandt andet om DSB havde den opfattelse, at offentligt ansattes ytringsfrihed var begrænset af en loyalitetspligt.

Halvanden måned efter fik Ombudsmanden svar. DSB skrev, at de »selvsagt« respekterede de ansattes ytringsfrihed, og at der ikke under henvisning til loyalitetspligten kunne pålægges begrænsninger i ytringsfriheden. Men DSB fandt, at Morten Sørensens ytringer blandt andet havde været »udskældende, hånende og latterliggørende over for DSB«, og at det var »grove beskyldninger« om æreskrænkelser over for veteraner, han havde rettet mod den navngivne områdeleder. Hans formulering om en danmarkshistorisk nedslagtning af tillidsmandssystemet fandt DSB var »urimelig grove beskyldninger« og desuden »urigtige«, for DSB kun havde ønsket en reduktion af antallet af tillidsvalgte.

Om Morten Sørensens beskrivelser af fulde teenagere vurderede DSB ligeledes, at det var »urimelige grove beskyldninger«, da der var tale om »generaliserende, fornærmende og fordømmende ytringer fremsat mod DSB’s kunder«, som var egnet til »at stille DSB i et meget dårligt lys og dermed potentielt eget til at skade DSB«.

Trak advarsel, men fastholdt indholdet

En måned senere tilbagekaldte DSB advarslen. Ikke fordi DSB havde skiftet mening om Mortens Sørensens skriverier, tværtimod. Men forløbet kunne efterlade det indtryk, »at DSB havde tillagt din loyalitetsforpligtelse betydning i forbindelse med vurderingen af, om dine ytringer var i strid med reglerne om ytringsfrihed«, som DSB skrev til ham. DSB sørgede også for at samtidig at sende en kopi af tilbagetrækningen til Ombudsmanden.

Morten Sørensen mente, at advarslen kun var trukket tilbage for at sætte Ombudsmanden ud af spillet. Derfor skrev han til Ombudsmanden og fastholdt sin klage.

I et nyt indlæg til Ombudsmanden forklarede DSB i marts 2020, at det bestemt ikke havde været hensigten, og at DSB fastholdt sin vurdering af Morten Sørensens ytringer som urimeligt grove og dermed en overskridelse af grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Derfor var advarslen på trods af tilbagetrækningen ifølge DSB »en rimelig og proportional reaktion«.

Foreløbig forventer Ombudsmanden at have færdigbehandlet sagen medio august.

DSB’s direktion har fået henstilling

I en rapport fra DSB’s interne revision omtales en anonym indberetning fra DSB’s whistleblower-ordning. Indholdet er ifølge Informations oplysninger, at togpersonale er blevet kontaktet af ledelsen, der krævede, at de skulle undlade at give likes til kritiske kommentarer. I den forbindelse har revisionen henstillet til direktionen at tilpasse den måde, hvorpå man administrerer retningslinjerne for personalets kommentering på Facebook.

Offentligt ansatte har en udvidet ytringsfrihed, og ifølge Ombudsmanden kan likes på en facebookside ikke umiddelbart sidestilles med en kommentering på DSB’s vegne, skriver revisionen, der også har henstillet, at DSB’s overvågning af, hvem der liker og kommenterer på firmaets egen facebookside, kun bliver brugt til at administrere facebooksiden.

På et møde har DSB’s direktion behandlet sagen og meddelt, at man vil følge henstillingen.

Information har efterspurgt en kommentar fra DSB. Tine Moe Svendsen, HR-direktør i DSB, skriver i en mail, at DSB ikke i udgangspunktet udtaler sig om konkrete personalesager.

»Sagen er under behandling hos Ombudsmanden, hvor DSB bidrager med relevante svar og information. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer,« skriver hun.

»Der er generelt højt til loftet og plads til mange synspunkter i DSB. Vi er opmærksomme på de udvidede regler om ytringsfrihed for offentligt ansatte, og vi er enige i, at vores ledere ikke skal tage kontakt til medarbejdere, der har ’liket’ opslag på de sociale medier, uanset opslagenes karakter. Det er efterfølgende blevet indskærpet over for vores driftsområde, hvor der er indrapporteret eksempler på dette,« fortsætter direktøren.

I mailen afviser Tine Moe Svendsen også, at DSB systematisk overvåger de ansattes aktiviteter på sociale medier.

»DSB har som mange andre virksomheder et SOME-team, der dagligt holder øje med debatten på vores SOME-platforme og besvarer spørgsmål fra kunderne. De orienterer løbende relevante forretningsområder og de ting, der i fokus. Det handler typisk om alt fra billetpriser og sporarbejder til kunders klager over konkrete dårlige oplevelser på en togtur.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kære Ulrik Dahlin.

Tak for at kaste lys på et skræmmende problem, fra nu af er det vist forbudt en
ledelse, at forfølge medarbejderne, så lad os få nogen dømt, til skræk og advarsel.

Lillian Larsen, Estermarie Mandelquist, Lars Eriksson, Eric Philipp, Carl Chr Søndergård, Ellen Jeppesen, ingemaje lange, Marianne Jespersen, Søren Dahl, Holger Nielsen, gert rasmussen, P.G. Olsen, Peter Beck-Lauritzen, Susanne Kaspersen, David Zennaro, Birte Pedersen, Steffen Gliese, Carsten Munk, Christian Mondrup, Lone Hansen, Claus Nielsen, Ib Christensen, Elise Berg, Carsten Mortensen, Torben Lindegaard, Marianne Stockmarr, Mathias Petersen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, Poul Anker Sørensen og søren ploug anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

@DSB ledelse

i stedet for at bruge tiden på at jage medarbejdere med markante meninger. så ville det være velgørende hvis DSB overvejede følgende som transportør midt i epidemien COVID19.

Hvorfor kan S togets døre ikke lukkes af togføreren, fremfor at kunderne skal stå og bruge albuen for at åbne dørene ?

Hvorfor har DSB ikke opsat en eneste station med håndsprit, så kunderne kan spritte af når de ankommer og forlader DSB´s stationer ?

Hvorfor inviterer DSB deres kunder ud i en smittefælde ved at kaste billetter i grams til de 50.000 " første heldige " betalt af os andre skatteydere, samtidig med, at DSB med den anden hånd lukker sporene adskillige steder i landet på grund af sporarbejde. Dermed er kunderne henvist til de absolut ikke overlæsset togbusser. Var der nogen der sagde: Hold kunderne for nar - først lokket i fælden med en billig skrammelbillet og så dernæst henvist til timer i en overfyldt togbus. Blot en smittet i bussen så har vi balladen.

Hvorfor har DSB ledelse ikke bedt politikerne om at tilføre et ekstra økonomisk beløb, så sporarbejderne kunne udføres om natten uden, at hele togtrafikken konstant skal sættes på pause og de få tog, som er tilbage bliver propfyldt ?.

Hvorfor har DSB ikke anmodet forligspartierne om at sætte penge af til, at der kan indsættes flere togvogne på S-togene, hvor der om aftenen kun køres med korte vognsæt ?

Hvad gør DSB for at sikre deres eget personale mod smitte ansigtsmasker håndhygiejne mulighed for håndvask og afspritning af hænder og tid til dette i arbejdstiden ?.

Bare se på Linje A mod Hillerød om aftenen. Alle afstandsregler og henvisninger i anledning af COVID19 er for længst gjort til grin af realiteterne.

Der er lang vej igen, hvis DSB ikke vil ende i rollen som en smittespreder af COVID19.

Lillian Larsen, Lars Eriksson, T. Karmeshvari, Christel Gruner-Olesen, Mads Hansen, Charlotte Lorentzen, Marianne Jespersen, Holger Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Birte Pedersen, Steffen Gliese, Ruth Sørensen, Lone Hansen, Jane Doe, Claus Nielsen, erik pedersen, Per Christiansen, Marianne Stockmarr, jens rasmussen, Inge ambrosius, Eva Schwanenflügel, Ete Forchhammer og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Jeg har altid været glad for at rejse med DSB, togrejser er at foretrække frem for bustransport.
Men det skyldes da først og fremmest den fantastiske betjening man modtager fra togets personale.
Så er der noget der skal skiftes ud i DSB, lyder det som om det må være LEDELSEN !

Lillian Larsen, Estermarie Mandelquist, Lars Eriksson, T. Karmeshvari, Steffen Gliese, Eric Philipp, Ole jakob Dueholm Bech, Mads Hansen, Charlotte Lorentzen, Ib Gram-Jensen, Jan Nielsen, ingemaje lange, Poul Mikael Allarp, Per Torbensen, Søren Dahl, Holger Nielsen, gert rasmussen, P.G. Olsen, Birte Pedersen, Viggo Okholm, Alexander Moesgaard, Lone Hansen, Ole Meyer, Jane Doe, Gitte Loeyche, Ib Christensen, Claus Nielsen, Jakob Sulsbrück Møller, Carsten Mortensen, Marianne Stockmarr, Mathias Petersen, Kim Houmøller, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Og så husker vi lige at støtte op om Morten Sørensen, og andre gode medarbejdere i DSB, der også ønsker at forbedre forholdene for de rejsende ( DSB`s kunder )

Lillian Larsen, Lars Eriksson, T. Karmeshvari, Mads Hansen, Jan Nielsen, ingemaje lange, Poul Mikael Allarp, Ole Henriksen, Søren Dahl, Holger Nielsen, gert rasmussen, P.G. Olsen, Erik Karlsen, Birte Pedersen, Steffen Gliese, Carsten Munk, Alexander Moesgaard, Christian Mondrup, Lone Hansen, Ole Meyer, Gitte Loeyche, Ib Christensen, Marianne Stockmarr, Mathias Petersen, Lise Lotte Rahbek, Marianne Borgvardt, Eva Schwanenflügel, Ete Forchhammer , Hans Larsen, Peter Knap og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

I mine 16 år som meget hyppig Kystbanepassager har jeg mange gange undret mig over hvad togpersonalet har skullet finde sig i fra en vis gruppe yngre passagerer, især bemærket når jeg skulle hjem om aftenen i og op til weekenderne. Ingen tvivl om at der er hold i Morten Sørensens klager!
Der er højt til loftet i DSB, siges der. Men åbenbart også langt ned til gulvet.

Lillian Larsen, Estermarie Mandelquist, Per Torbensen, Christel Gruner-Olesen, Eric Philipp, Mogens Holme, Charlotte Lorentzen, Jan Nielsen, ingemaje lange, Henrik Günther, Søren Dahl, Holger Nielsen, Susanne Kaspersen, David Zennaro, Hans Larsen, Erik Karlsen, Therese Hagen, Birte Pedersen, Steffen Gliese, Viggo Okholm, Alexander Moesgaard, Bjørn Pedersen, Lone Hansen, Ole Meyer, Jane Doe, Gitte Loeyche, Ib Christensen, Claus Nielsen, Peter Tagesen, Marianne Stockmarr, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Marianne Borgvardt anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

DSB har længe været yderst kildne omkring offentlig kritik :

"Den 13. januar 2013 afslørede DR's nyhedsmagasin 21 Søndag, at DSB via kommunikationsbureauet Waterfront forsøgte at forhindre freelance-journalist Lars Abild i at skrive kritisk journalistik om DSB. Ifølge en mail-korrespondance mellem underdirektør i DSB Peder Nedergaard Nielsen og Waterfront skulle Waterfront holde Lars Abild beskæftiget med alt andet end DSB.

Den 15. januar 2013 suspenderedes Peder Nedergaard Nielsen efter et møde mellem administrerende direktør Jesper Lok, bestyrelsesformand Peter Schütze og advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Han afskedigedes i april 2013, da advokatundersøgelsen offentliggjordes."
(Wikipedia om DSB)

Man skulle tro, de havde 'draget læring' af denne pinlige sag, men nej.

Til gengæld er DSB selv ret karrige, når det gælder om at udlevere oplysninger om de personhenførbare data, de anvender.
Her har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik.

https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/nov/i...

Lillian Larsen, Oluf Husted, Mads Hansen, Jan Nielsen, ingemaje lange, Holger Nielsen, Susanne Kaspersen, David Zennaro, Birte Pedersen, Bjørn Pedersen, Lone Hansen, Ole Meyer, Ete Forchhammer , Claus Nielsen, Per Christiansen, Peter Tagesen, Carsten Mortensen, Marianne Stockmarr, Mathias Petersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Viggo Okholm

Main stream ledelse er altid af det onde. Ledere i toppen bør altid først ha været på gulvet og bør altid mindst et par gange om året ud i det virkelige liv,hvilket ikke kun gælder DSB.
Generelt altid en god tone fra dem på "gulvet" og så lige en tilføjelse omkring kritikken af sporarbejde-det er Banestyrelsen der her er ansvarlig, men ok pengene kommer vel stort set fra samme sted-os alle.
Men at være så højt hævet at kritik ikke må forekomme ? uha og de får endda højere løn!

Ete Forchhammer , Charlotte Lorentzen, Jan Nielsen, Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel, David Zennaro og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tiden er til at reformere DSBs styrelsesform i retning af den mere demokratiske, vi alle kan være tjent med.
Her kan man se til DB, hvor bestyrelsen udgøres ligeligt af politiker- og ansatte-udpegede. https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/aufsichtsrat-1187670

T. Karmeshvari, Ete Forchhammer , Charlotte Lorentzen, Jan Nielsen, Søren Dahl, Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

deutsche bahn er et statsejet aktieselskab og WV er delvist ejet af en tysk delstat har alle demokratisk deltagelse i bestyrelsen - Lufthansa får det samme med statsopkøb af aktier for 9.5 mia. euro. De facto er er Danmark det mest privatiserede land i i Europa.

Estermarie Mandelquist, Ete Forchhammer , Charlotte Lorentzen, Lone Hansen, Jan Nielsen, Per Torbensen, Søren Dahl, Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Carsten Munk og David Zennaro anbefalede denne kommentar