Analyse
Læsetid: 5 min.

Har Folketinget givet sundhedsministeren hjemmel til at indføre udgangsforbud?

Regeringen skiltede ikke ligefrem med det, da sundhedsministeren med hasteændringen af epidemiloven efter alt at dømme fik hjemmel til at indføre udgangsforbud i Danmark. Men spørgsmålet er, om politikerne i Folketinget var klar over, at de åbnede for et overordentligt vidtgående indgreb i borgernes frihed
Paragraf 7 i epidemiloven giver sundhedsminister Magnus Heunicke adgang til at påbyde »afspærring af et område«, hvor (der er risiko for, at) en smitsom sygdom optræder eller bringes ind.

Paragraf 7 i epidemiloven giver sundhedsminister Magnus Heunicke adgang til at påbyde »afspærring af et område«, hvor (der er risiko for, at) en smitsom sygdom optræder eller bringes ind.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Indland
4. juli 2020

Det gik stærkt, da epidemiloven i marts blev ændret ved en hastebehandling i Folketinget. Formålet var at give regeringen og sundhedsministeren de nødvendige beføjelser til at bremse spredningen af coronasmitte i Danmark. Det gik faktisk så stærkt – har det senere vist sig – at Folketingets medlemmer ikke på alle punkter helt var klar over, hvad de sagde ja til og på hvilket grundlag.

Gælder dette mon også spørgsmålet om ministerens adgang til at indføre udgangsforbud?

Et udgangsforbud er måske den mest vidtgående begrænsning af borgernes frihed, som en regering kan indføre i kampen mod en smitsom sygdom. Et udgangsforbud døgnet rundt (kun undtaget indkøb m.v.) er reelt ensbetydende med en frihedsberøvelse af borgerne i eget hjem. Det er ekstremt og noget, vi normalt forbinder med krigslignende tilstande eller katastrofer.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Helle Walther

Ja det tror jeg nok de ved, men det skal evalueres snarest, og de elementer der har været lige på grænsen/ måske over skal væk, slettes igen hurtigt. Det vedtog man jo,og det blev vedtaget, da det så værst ud, nu er det jo ikke anvendt på nogen måde. Så mon ikke der sker noget her efter ferien. Det er jeg ret sikker på.

Mads Kjærgård

Så vidt jeg har forstået, så kan de ikke slettes igen. Men skal genforhandles! Det værste er dog, at politiet har fået lovhjemmel til at tolke forsamlingsloven efter godtbefindende! Og tager man Corona tallene i procens, så må man spørge sig selv, til hvilken nytte? Men helt igennem neoliberal strategi, "gør folk bange og nedbryd civilsamfundets institutioner! Helt igennem klassisk og når Donald Trumph får en ny periode, (og det gør han, mark my words!) Så er vejen banet under U.S.A.'s førerskab! Here you go, som de sagde i det hedengangne England!

Steffen Gliese

Du er helt afsporet, Mads Kjærgård, vi har fået SAMFUNDET og den indbyrdes ansvarlighed tilbage under coronaen. Og det er jo helt almindeligt, at politiet har haft hjemmel til at sprede forsamlinger, indtil for ikke så mange år siden med hjemmel i det, der hed politivedtægten.
USA er ikke i en position til at indtage noget førerskab whatsoever, samfundet er i større og større grader opløsning.
Og når man tager coronatallene i procent, så kan man tydelig se, hvad nytten har været: vi har undgået at blive lagt ned som samfund. I tilgift har vi opdaget en masse for os grundlæggende værdier, som liberalismen over de seneste 25 år har fået lov at fortrænge.

Inga Rasmussen, Jane Nielsen, Jeppe Lindholm, Erik Jensen, Nike Forsander Lorentsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, Helle Walther, Carsten Munk og Bent Larsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Sundhedsfaglige rådgivere og befolkningen har indtil nu forholdt sig temmelig hensigtsmæssigt under epidemien, og de fleste af de politiske beslutninger har været det samme, men der er visse undtagelser fra reglen.

På det politiske område er det, at folketingsflertallet har givet regeringen nogle beføjelser på områder, som berører frihedsrettighederne. Indskrænkningerne har været mere omfattende, end de behøver at være, og det tyder på lovgivere, som har haft en vis usikkerhed i bedømmelsen af situationen. Det kunne godt give dem anledning til at kigge på det grundlag, de har haft for beslutningerne, og til at stille spørgsmålet; hvorfor kunne der ikke være kortere frister for evaluering og gen-vedtagelser.

Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"I tilgift har vi opdaget en masse for os grundlæggende værdier, som liberalismen over de seneste 25 år har fået lov at fortrænge."

Hvem er 'vi'? Og hvilke grundlæggende værdier er det som er opdaget? Vil de få et liv i realpolitikken, som vore politikere fører og fremtidigt vil føre? Jeg spørger såmænd ikke for at være spydig, trodsig eller andet, herunder at blive kaldt afsporet, men simpelthen fordi jeg ikke kender svarene. Personligt har jeg oplevet at en del mennesker har nydt nærværet med deres familier i nedlukningsperioden - og at der har været en vis begejstring for at vore politikere har handlet tydeligt og samlet i starten af Coronakrisen, men som jeg (og jeg kan meget vel færdes i 'de forkerte' kredse) oplever det aktuelt, er de allerfleste indstillet på at returnere til noget der er så tæt på den førhen kendte virkelighed som muligt, altså den neoliberale konkurrencestat - hvor markedshjulene kører og vækst i samfundsøkonomien er et must. Det er også mit indtryk af samtlige betydende partier i Folketinget, med de hidtil kendte nuanceforskelle, har blikket stift fæstnet i samme spor. EU har også, selvom den aktuelle hensigt om at bringe unionen et skridt tættere på føderale tilstande kan have en keynesiansk karakter, men Merkel har jo offentligt undskyldt dette og forklaret at det blot er nødtvungent. Visionen om Europa som en de facto neoliberal konkurrencestat er ikke forandret.

Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Trond Meiring og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

I modsætning, åbenbart, til Hanne Utoft har jeg hæftet mig ved valgresultaterne ved lokalvalgene i Frankrig. Som bekendt gik det grønne parti frem, og det stiller nu borgmesteren i adskillige store franske byer, mens socialisten Hidalgo genvandt Paris. De franske vælgere har dermed sendt et usædvanligt signal til fransk og europæisk politik.
Omtrent samme dag vedtog Forbundsdagen den endelige udfasning af brunkul i 2038. Det er meget længe, og jeg tror ikke, at den holder, til gengæld kan man nemt forestille sig en sort-grøn regering i Tyskland fra efteråret 2021, som kan indlede en hurtigere udfasning. Alle grønne hader de forbandede brunkul.

Der gælder på dette område som i det kontinentale pandemiberedskab, at der er brug for koordineret handling. Man er ikke i tvivl om, at de stærkeste samfundsmæssige kræfter - det inkluderer nogle af de mest tungnemme fagforeninger - fortsat tænker i vækstforestillinger fra det 19. århundrede, men nogle af de skarpeste naturanalytikere står på listen af rådgivere for Merkel, og jeg ville ikke regne den tidligere kvantekemiker med i gruppen af langsomt opfattende, overhovedet. Hun ved, at der skal handles. Hvordan der bliver handlet og om det er med vækstfilosofier fra industrialismens barndom eller ej, det afgøres af den politiske proces, som er national ved parlamentsvalgene og kontinental, når man tager stilling til udformningen af den konjunkturregulerende politik.

Jørgen Mathiasen, Merkel er efter mange iagttageres opfattelser motiveret af at hindre at EU og Euroen lider politisk og strukturel skade - samt (ikke mindst) at sikre tysk eksport via stimulering af de sydeuropæiske forbrugsøkonomier. Merkel har indset at enten hedder det føderation eller også hedder det kaos (som tidligere forudset af mangen unionskritiker).

I øvrigt har tidligere såkaldt socialistiske valgsejre i Frankrig ikke hindret en fortsat neoliberal udvikling, end ikke da præsidenten hed Hollande (som vel bedst huskes for bl.a. undtagelsestilstande, løftebrud på det sociale område, skattelettelser og nedskæringspolitikker). Déngang forlød det også at Hollande repræsenterede forandring og progressiv politikudvikling, så det bliver da, som jævnligt førhen oplevet, meget uspændende at afvente det helt usandsynlige (nemlig en reelt bæredygtig og samarbejdsorienteret socialstatsudvikling i EU-regi).

Estermarie Mandelquist, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

@Hanne Utoft
Mht dit første afsnit, så behøver man ikke iagttagere til at forklare det. Man behøver blot at høre på den regeringserklæring Merkel selv afgav umiddelbart forud for Tysklands overtagelse af det roterende rådsformandskab. Det er fortsættelsen, som er interessant: Hvis vi ikke indser, at vi er i træktvang mht. den grønne omstilling, så vil naturen belære os om det. Det ved Merkel.

Valgsejren i Frankrig var ikke socialistisk men grøn, og franskmændene står i samme træktvang som alle andre. Hvis "folk", og det er i de fleste tilfælde mennesker, som sælger deres arbejdeskraft, alligevel fortsætter med at støtte konservativ politik, så får de også konservativ politik. Jeg har spurgt briter, hvorfor i alverden de gør det, og de svarede, at Jeremy Corbyn var fuldstændig uvælgelig.

Jørgen Mathiasen, jeg har også spurgt briter, som svarede at Corbyn under Labour i forvejen havde en hård strid med de populistiske højrepartier i UK om arbejdervælgere og desuden blev behandlet ualmindeligt dårligt og usagligt i de toneangivende britiske medier - og at der var en indre modstandskamp mod hans linje i Labour. Desuden led hans kampagne under en kompliceret tilgang til Brexit-spørgsmålet. Men sådan er der jo et hav af mangfoldigheder i meningsbillederne rundt omkring.

Mht. Merkels motiver, så er den grønne kapitalisme og digitalisering med, enig - og så er det jo en erfarings- og vurderingssag at lodde hvad der vil komme ud af dette, når alle de øvrige monetære hensyn skal tages. Hvis Merkel og konsorter er så skarpe, som du implicerer, så er det næppe en ny (!) erkendelse at det kniber gevaldigt med klimaet - hvilket velsagtens taler for at realpolitikken (for)bliver i monetarismens, storindustriens, finanskapitalens og forbrugerismens tjeneste.

Trond Meiring, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Mads Kjærgård. Coronaloven - ændringerne af de normale love- har en solnedgangsklausul indbygget. Det betyder, at coronaloven automatisk bortfalder til marts 2021, medmindre folketinget vælger at fortsætte dem.

Jesper Frimann Ljungberg

Det skræmmende her er, at folketinget lader sig skræmme til at indføre hardcoded lovgivning, der giver ministre beføjelser, der ikke hører hjemme i et demokrati under fredstid. Og at der basalt ingen mekanismer var/er til at stoppe dem. Vi har ingen forfatningsdomstol, ingen der kunne stoppe dem.
Igen så er Corona virus, med al dens modbydelighed stadig ifølge sundhedsfagligheden kun en 'b' liste, virus. Altså ikke noget, der i en den gamle og grundig gennemarbejdet epidemilov ville kunne give, faglige myndigheder muligheder for at tage drastiske midler i brug. Og slet ikke politikerne og deres ministerier.

Vi er nu så småt også begyndt at se følgerne af at det har været lægmænd i ministerierne, der har haft det sidste ord. At andre agendaer end måske lige de sundhedsfaglige har haft præcedens.

Vi har nu forklaringen på hvorfor SST oplæg til strategi (fra før politikerne indførte den ny epidemilov), som klart lægger op til en prioritering af ældreplejen. Det er det første specifikke område der nævnes i strategien efter de brede generelle strategiske tiltag.

SST's strategi fra starten af Marts:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Strategi-for-COVID-19....

Fra DR:
https://www.dr.dk/nyheder/politik/toppen-i-heunickes-ministerie-satte-pl...

https://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-kraever-svar-om-nedprioriterin...

Ud over det har vi så skandalen med de hvide telte, hvor man smider midler ud af vinduet, som klart kunne have været brugt bedre. Men så fik ministrene da deres symbol tests.

https://www.berlingske.dk/danmark/128000-coronatest-i-hvide-telte-har-ku...

Godt at pressen nu træder i karakter.

// Jesper

Rikke Nielsen

Jesper Frimann Ljungberg

"Det skræmmende her er, at folketinget lader sig skræmme til at indføre hardcoded lovgivning, der giver ministre beføjelser, der ikke hører hjemme i et demokrati under fredstid"

Spørgsmålet er om en pandemi kan betragtes som "fredstid"...

Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen

Igen så skulle vi indføre undtagelsestilstand, hver cirka hver femte vinter i Danmark. Og igen så viser de her sager som så småt begynder at pible frem, at ministerierne ikke er faglig kompetente til, at håndtere sådan noget her.
De gør formodentlig mere skade end gavn.

// Jesper

Rikke Nielsen

Jesper Frimann Ljungberg

"... at ministerierne ikke er faglig kompetente til, at håndtere sådan noget her...."

Corona har aldrig været en almindelig influenza, som du forsøger at italesææte her, og det er gudskelov ikke hverdagshændelser at indføre sundhedsmæssig undtagelsestilstand i et helt land, vi taler om her, så selvfølgelig vil der ske fejl...

Det handler som om at blive kloge af dem efterfølgende, så vi står bedre, når den næste pandemi kommer...

I nogle lande i EU har politikerne i parlamentet åbenbart denne mulighed for at kunne indskrænke borgernes rettigheder. Og i andre lande, har man allerede i forfatningen fjernet denne mulighed, da man vil sikre sig, at ingen politisk gruppe vil kunne tage magten i et land med lovlige demokratiske midler.

Jeg bor i et land, hvor det ikke er muligt for politikere at fratage borgerne frihedsrettighederne. Og det skyldes, som i en række andre lande, at man har dårlige erfaringer med fascistiske politiske grupperinge, der fortsat er nærværende i poltiske beslutninger.

Det land jeg bor i, kom ,eget heldigt igennem corona-krisen. Man indgik simpelt hen en frivillig aftale med borgerne om isolation i mindre bysamfund, hvor borgerne fortsat kunne købe sine fornødenheder.

De cirka 20% der ikke var med i denne frivillige isolation, fik et såkaldt "pas" på deres smart-phone, og kunne færdes frit overalt. Til gengæld blev de stoppet og testet flere gange om dagen overalt mellem disse områder med frivillig isolation.

Som nævnt fungerede dette godt. Befolkningen er på Danmarks størrelse, og til dato er "kun" 113 er døde af corona. Og så skal det med i billedet, at vi gennem de seneste 6-7 uger har været helt åbne mod andre lande, og har haft en enorm turisttilstrømning i disse uger.

Giv borgerne den rette information - både om smitterisiko og om borgernes ansvar overfor andre, og vis tillid til borgerne. - Altså frihed under ansvar. Og underkend aldrig borgernes sunde fornuft, for borgerne kan mere, end visse politikere tror.

Derfor tror jeg, at tiden er kommet til, at fratage denne mulighed, som politikere i Danmark, Storbritannien, Belgien, Frankrig og Spanien har. For disse politikere har meget svært ved at få sig selv til at rulle lovene tilbage igen. - Og det bør gøres på EU-plan, så reglerne er ens i alle land.

Jørgen Mathiasen

@Gert Romme
Sundhedspolitik er et nationalt anliggende, men der er rykket noget på forståelsen af, hvad der er nationalt og hvad, der skal organiseres kontinentalt, ligesom synet på Kina er ændret.

I Tyskland bestemmer ministerpræsidenterne over sundhedspolitikken. Det har vist sig at være en fordel at man kan differentiere forholdsreglerne, for Bayern har helt andre problemer end Mecklenburg-Vorpommern.

Et nyt pandemi-beredskab for unionen vil antagelig rykke lidt på kompetencerne. Garantier for forsyninger af medikamenter og værnemidler, udvikling og distribution af vaccine bliver antageligt et unionsanliggende, og det sidste er så presserende, at UK endog er på nippet til at suspendere Brexit for at blive en del af EUs vaccineprogram. Stater og regionale sundhedsembeder fortsætter med at implementere resten af sundhedspolitikken efter egne behov.

Jeppe Lindholm

Ingen, absolut ingen viste hvad der ventede os tilbage til først i marts måned 2020. Vi viste, hvor grusomt virussen havde slået til i Italien og vi viste, at virussen med et begyndte at udbrede sig eksplosivt i Danmark på ganske få dage før nedlukningen. Regeringen handlede derfor resolut og nødvendigt på ingen tid. Virkelig godt gået. Takket være en handlekraftig regering undgik vi det værste i Danmark.

Og dét ved den brede danske befolkning udmærket og bakker i et stort flertal op om regeringens handlinger. Slet ingen tvivl om det.

Steffen Gliese, Rikke Nielsen og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen

Corona har aldrig været en almindelig influenza, som du forsøger at italesææte her, og det er gudskelov ikke hverdagshændelser at indføre sundhedsmæssig undtagelsestilstand i et helt land, vi taler om her, så selvfølgelig vil der ske fejl...

Jeg har aldrig kaldt det en almindelig influenza, men en pandemisk influenza er nok en meget god sammenligning. Du skal huske på at en influenza, kun er 'business as usual' her i Danmark fordi, vi har omfattende vaccinations programmer og oparbejdet immunitet i befolkningen. Igen vi har en fagkundskab, der forsker og passer på os. Og indtil at politikerne begyndte at føre krig mod SSI, med deres NPM galmatias, så havde vi (staten) også vaccine produktion til at beskytte os. Det har vi så ikke mere.

"Det handler som om at blive kloge af dem efterfølgende, så vi står bedre, når den næste pandemi kommer"

Men det er jo netop det jeg siger. Det du og mange bare ikke vil indse er, at det her ikke er første gang vi står over for en pandemi, fagkundskaben er klogere. Den process du påstår vi skal igennem nu, har vi (Fagkundskaben) været igennem før. Det er bare gået hen over hovedet på befolkningen, fordi Danmark slap billigt for MERS og SARS (v1), men der eksister planer, erfaringer (fra pandemiske influenzaer) mv.
Problemet er bare, som det kommer frem nu, er at skiftende regeringer har udhulet beredskabet. Og så snart 'the shit hit the fan' med COVID 19, så overtog de selv kontrollen, og kagede rundt som de normalt gør.

Der er intet nyt ved epidemier og pandemier, de har været der i tusinde af år. Det går bare hurtigere i dag pga. globaliseringen.

// Jesper

Rikke Nielsen

Jesper Frimann Ljungberg

"...pandemisk influenza er nok en meget god sammenligning. Du skal huske på at en influenza, kun er ’business as usual’..."

Ja, influenza er business as usual, corona var/er noget nyt, og ingen vidste. hvad den ville betyde. Det må du anerkende. Jeg er helt enig med dig i, at det hverken er første eller eneste gang, vi har eller kommer til at stå overfor er ukendt sygdom, og at samfundet selvfølgelig hver gang skal reagere på dette. Jo bedre vi kender sygdommes, des nemmere er det at reagere. Selvfølgelig.

Danmark valgte så et forsigtighedsprincip i denne omgang, og har derved 5 gange færre døde end Sverige for eksempel (pr. mill. borgere). Det kan så godt være, at det er den succes, der er ved at ramme os i nakken som en boomerang, fordi successen gør, at nogle undervurderer sygdommen totalt.

Jesper Frimann Ljungberg

@Rikke Nielsen
"Ja, influenza er business as usual, corona var/er noget nyt, og ingen vidste. hvad den ville betyde. Det må du anerkende. "

Nej. Det vil jeg så absolut ikke. Da Corona virus kom til Danmark vidste man (fagkundskaben) en hel del. Man vidste nok til at kategoriser den som en 'b' liste virus. Altså at vi her ikke snakkede om en virus der var lige så farlig som SARS og MERS. Man vidste, at man ikke havde immunitet i befolkningen.
Man vidste en hel del om, hvordan den smittede.
Man vidste også, at den især var farlig for udsatte og ældre, men ikke dødelig for yngre mennesker, så man kendte risikogrupperne.
Man kan sige meget om London College rapport vdr. dødeligheden af COVID 19, men den ramte rigtigt på mange områder.
Man vidste også hvordan en epidemi generelt udvikler sig. Sagt med andre ord, vi har folk der forsker i det her, og folk er ansat til at være eksperter, og som hvert år har med epidemier at gøre, og faktisk håndterer dette ret godt.

Sagt med andre ord, man var fra fagkundskaben klædt på til håndterer det her. Det er rigtigt at hverken politiker eller lægmand var.
Det der har vist sig at virker, og stadig virker i dag, er social afstand, og god hygiejne. De ting der stod i SST strategioplæg fra Starten af Marts.

Det der har vist sig ikke at have en signifikant effekt er de 'vi politikere føler det her kunne være godt' tiltag, der er kommet fra politisk side. Ting som at lukke skoler ned, bygge teltlandsbyer til test, nedprioritere værnemidler til plejehjem og lukke grænserne til vores nærmeste naboer. Symbol, vi føler at.. politikken.

Det er derfor vi har eksperter til at håndtere ting der er komplicerede, der kræver faglighed, vi har piloter, kirurger, IT-folk .... etc .etc.

"Danmark valgte så et forsigtighedsprincip i denne omgang, og har derved 5 gange færre døde end Sverige for eksempel (pr. mill. borgere). "

Ja, men Sverige har så også haft mange mange gange flere tilfælde end i Danmark. Man kan sige, at de er meget længere igennem epidemien end os. Min personlige opfattelse er, at den vej der ligger frem for os, er den samme som Sverige har været igennem. Jeg tror ikke der kommer en vaccine inden næste bølge rammer os. Og jeg tror der kommer en bølge til, når det bliver efterår/vinter.
Forskellen på os og Sverige vil så være, at vi allerede har brugt rigtig rigtig mange ressourcer, både økonomiske og menneskelige.
Efter min mening lukkede Sverige for lidt ned til at starte med i forhold til, hvilke kapaciteter man havde i samfundet til at modstå epidemien. Man fejlbedømte, hvor meget grønthøsteren havde kørt over plejehjem og andre offentlige institutioner. Man fejlbedømte de decentrale myndigheders evne til at eksekvere.
I Danmark var man måske bedre forberedt fagligt, men her overtog regeringen og trak det hele til sig og brændte så at sige al krudtet af til at starte med. Og meget af krudtet blev brugt på ting, der var ren symbol.

"Det kan så godt være, at det er den succes, der er ved at ramme os i nakken som en boomerang, fordi successen gør, at nogle undervurderer sygdommen totalt."

Men så har det jo ikke været en succes, for du kan kun holde folk lukket inde i så lang tid. Du har kun så mange midler at bruge. Når nu sundhedsministeren vælger at brænde en halv til en hel milliard af på test telte der ingen nytte gør, så prioritere man symbolpolitik, over f.eks. at give muskelsvinds ramte børn medicin, der måske kunne hjælpe dem, som vi så forleden i fjernsynet.
Jeg tror ikke folk undervurdere sygdommen, folks trang til at mødes være sammen .. være mennesker kan bare ikke holdes nede. Heldigvis.. men man forstod bare ikke at det også er en ressource, hvis man skal holde folk i 'epidemimode' så brænder man igennem den ressource ret hurtigt, hurtigere end folk kan tanke op. Et lavt niveau, men social afstand fra fremmede, hjemmearbejde, og god hygiejne kan man måske holde i mange måneder. Og det er jo så tilfældigvis også de tinger der virkelig batter på smittetrykket.

// Jesper

Det at man har brugt enorme samfundsmæssige ressourcer og gældsat landet