Baggrund
Læsetid: 8 min.

Historisk skandale i Forsvarets Efterretningstjeneste: »Det er ekstremt alvorligt«

Løgn, hemmeligholdelse og ulovlig indsamling af data. Forsvarets Efterretningstjeneste er under hård beskydning. Hvis der er hold i anklagerne, kan det vise sig at være en historisk omfattende skandale. FE-medarbejderne har ikke fortjent at blive mistænkeliggjort, mener den hjemsendte chef for tjenesten, Lars Findsen
FE har i strid med loven tilsyneladende indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere. Her er det tjenestens lyttestation på Amager.

FE har i strid med loven tilsyneladende indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere. Her er det tjenestens lyttestation på Amager.

Jakob Dall

Indland
25. august 2020

Vi har formentlig netop set begyndelsen på den mest alvorlige efterretningsskandale i nyere tid.

Det vurderer Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia, efter det er kommet frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) angiveligt i årevis har begået lovbrud og holdt ulovlighederne skjult for offentligheden. Beskyldningerne fremgår af en opsigtsvækkende pressemeddelelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte mandag.

»Det ser ud til, at en tjeneste, som har ekstremt mange ressourcer og er underlagt meget ringe kontrol, simpelthen har brugt sine ressourcer til at begå lovbrud og samtidig underminere den smule kontrol, der er med den,« siger Jacob Mchangama.

I pressemeddelelsen står der blandt andet, at FE i strid med loven tilsyneladende har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere. Desuden har FE i en periode, der strækker sig fra tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020, tilbageholdt oplysninger for tilsynet i forbindelse med løbende kontroller samt møder mellem tilsynet og FE-chefen. En periode, hvor både Lars Findsen og den nyligt fratrådte departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel har stået i spidsen for tjenesten.

Derudover skriver tilsynet, at FE »uberettiget har behandlet oplysninger« om en ansat i Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som altså er sat i verden for at føre kontrol med tjenesten.

Tilsynet vurderer, at der hersker en »uhensigtsmæssig« kultur i ledelsen af efterretningstjenesten, hvilket har betydet, at »uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt«, blandt andet ved at tilbageholde oplysninger for tilsynet.

»Det tyder på, at der ikke bare er sket systematiske lovbrud, men også systematisk vildledning af både tilsynet og det politiske niveau. Jeg synes, det er ekstremt alvorligt,« siger Jacob Mchangama.

Tilsynet skriver, at FE’s ledelse også har »undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område«.

I fredags blev tre ledende medarbejdere i FE, herunder chef Lars Findsen, fritaget for tjeneste. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet vil nu sætte gang i en undersøgelse på baggrund af »den meget alvorlige kritik« fra tilsynet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger i pressemeddelelsen, at det er »helt afgørende, at vi kan have tillid til vores efterretningstjenester«, at de agerer inden for deres beføjelser og samarbejder med tilsynet.

Skarp kritik

Hjemsendelsen af de tre ledende medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste er den foreløbige kulmination på en undersøgelse, som Tilsynet for Efterretningstjenesterne satte i gang i 2019.

Det skete, efter at tilsynet var kommet i »besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE«. Det oplyste tilsynet tidligere på måneden, da det skulle aflevere de årlige tilsynsrapporter for Center for Cybersikkerhed og PET.

Den årlige rapport om FE var forsinket, meddelte tilsynet, da der først skulle foretages en »tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder«.

Det har nu vist sig at være materiale fra »en eller flere whistleblowere«, som tilsynet i fredags afleverede sin analyse af til forsvarsministeren.

Allerede i tilsynsrapporten for 2018 fik Forsvarets Efterretningstjeneste skarp kritik for flere forhold.

»Tilsynet kom i 2018 i besiddelse af oplysninger, der indikerede, at tilsynet i dets kontrol af FE er givet mangelfulde eller vildledende oplysninger vedrørende ét af tjenestens indhentningssystemer,« skrev tilsynet i sin rapport og konstaterede ved en stikprøvekontrol, at FE i 13 procent af tilfældene foretog uberettigede søgninger i rådata, »selv om resultatet måtte forudses i overvejende grad at blive oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer«.

Tilsynet fandt i rapporten fra 2018 FE’s mangelfulde orientering for »kritisabel«, men meget tyder altså på, at det, den militære tjeneste reelt har foretaget sig, er endnu mere problematisk.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne blev oprettet i januar 2014 i forbindelse med, at Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste trådte i kraft. Loven var et nybrud for FE, da det var første gang, tjenesten fik et længere og mere udførligt lovgrundlag at basere sine operationer på.

Senere i 2014 afdækkede Information på baggrund af lækkede dokumenter fra Edward Snowden, hvordan FE samarbejdede med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe fiberkabler med blandt andet internettrafik i Danmark. En af problematikkerne ved det er netop, hvordan tjenesten håndterer behandling og udlevering af data om danskere i forbindelse med denne overvågning.

Om det er dette indhentningssystem eller et andet af FE’s systemer, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne omtaler i sin pressemeddelelse, er uvist.

En stat i staten

FE er en udenrigstjeneste og må ikke indsamle oplysninger om danske statsborgere i Danmark.

»Men her tegner sig et billede af, at man i vidt omfang har omgået det forbud, og at man har haft en bevidst strategi for at føre tilsynet og det politiske niveau bag lyset,« siger Jacob Mchangama.

Det er en kliché at sige, at efterretningstjenester ikke må blive en ’stat i staten’.

»Men det tyder på, at det er lige præcis det, der er sket her,« siger han.

Det materiale, tilsynet har modtaget, indikerer, at FE før oprettelsen af tilsynet i 2014 har »igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere«.

Ifølge Jacob Mchangama er den formulering »noget af det allermest alvorlige«, der står i pressemeddelelsen.

»Hvis de ulovligt indsamler oplysninger og videregiver dem, for eksempel til fremmede efterretningstjenester, så har de direkte krænket danske borgeres privatliv ud over også at krænke loven,« siger han.

Til slut i pressemeddelelsen står der, at FE »uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet«. Der står ikke, hvad det dækker over.

»Men man kan jo få mistanke om, at der er foregået misbrug,« siger Jacob Mchangama.

Tilsynet er sat i verden for at føre kontrol med efterretningstjenesterne.

»Har FE så brugt deres kæmpe apparat til at indhente oplysninger om nogen i tilsynet for at se, om vedkommende havde noget på dem? Det vil jo i givet fald være ekstremt alvorligt,« siger han.

Ingen blind tillid

De danske efterretningstjenester opererer med et indbygget paradoks. De er sat i verden for at beskytte en åben og demokratisk retsstat ved hjælp af metoder, som er netop det modsatte: fortrolige, fordækte og nogle gange præget af tvang. Netop derfor er det så vigtigt, at der er klare regler for, hvad de må, og at de holder sig inden for alle disse regler, mener Jacob Mchangama.

»Ellers begynder de jo at modvirke det demokrati, de er sat i verden for at beskytte,« siger han.

»Sagen her viser meget klart, at vi ikke bare kan have blind tillid til efterretningstjenesterne.«

Sagen understreger ifølge Jacob Mchangama, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne bør få flere ressourcer, så det bedre kan kigge efterretningstjenesterne i kortene. Tilsynet bør desuden få beføjelse til at fokusere mere på efterretningstjenesternes samlede virksomhed i stedet for alene at fokusere på deres indsamling og behandling af personoplysninger, mener han.

På den måde kunne sagen måske være blevet opdaget uden henvendelse fra en eller flere whistleblowere.

Kontrollen fra Folketinget bør også styrkes, mener Jacob Mchangama, så det ikke foregår i »et lille, lukket netværk« i et særligt udvalg bestående af fem folketingspolitikere.

Han opfordrer til, at den kommende undersøgelse i videst muligt omfang giver offentligheden indblik i, hvilke angivelige ulovligheder der er foregået.

DF: Fyr chefen

I pressemeddelelsen anbefaler Tilsynet med Efterretningstjenesterne, at der politisk tages stilling til, om der skal ske en »afdækning af, hvorvidt FE i tilstrækkelig grad har oplyst politiske beslutningstagere om alle relevante forhold vedrørende centrale dele af tjenestens indhentningskapaciteter«.

Derudover foreslår tilsynet en evaluering af FE-loven, hvor der tages stilling til, om tilsynet har tilstrækkelige muligheder og ressourcer til at foretage en effektiv kontrol af FE, herunder om tilsynet skal »have kompetence til at foretage afhøringer under vidneansvar af FE’s medarbejdere«.

Samtidig foreslår de oprettelsen af en ekstern whistleblowerinstans for eksempel i regi af tilsynet, hvor nuværende og tidligere medarbejdere i efterretningstjenesten skal kunne henvende sig om kritisable forhold uden at frygte for ansættelsesretlige eller strafferetlige konsekvenser.

Fra begge sidder af det politiske spektrum er der opbakning til en tilbundsgående undersøgelse.

»Det er dybt bekymrende og alvorlige beskyldninger mod efterretningsvæsenet og ikke mindst Forsvarets Efterretningstjenestes chef. Det kan ikke blive mere alvorligt, og derfor skal det undersøges til bunds,« siger Preben Bang Henriksen (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg, og som var næstformand i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne – også kendt som Kontroludvalget – fra 2015-2019.

Nuværende medlem af kontroludvalget Dennis Flydtkjær (DF) kalder sagen for en »skandale«. Hver enkelt punkt i tilsynets pressemeddelelse er ifølge ham dybt alvorlig, og tilsammen vidner de om, at der er sket et »skred« i ledelsens »moral«.

»Det er dræbende for tilliden, når det viser sig, at ledelsen har talt direkte usandt og tilbageholdt oplysninger for tilsynet,« siger han.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

Celina Dahl
Hvis tilsynets påstande viser sig at være rigtige, mener Dennis Flydtkjær ikke, at den hjemsendte FE-chef Lars Findsen kan vende tilbage til sit job.

»Man kan ikke have en chef på sådan en plads, der ikke fortæller sandheden til tilsynet,« siger han.

»Der er noget galt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud, som John Mogensen vist sang engang.«

Dennis Flydtkjær mener desuden, det skal undersøges, om nogen i Forsvarsministeriets departement har kendt til forholdene.

For eksempel den netop fratrådte departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, som selv var FE-chef indtil 2015. Kort før sommerferien fik han nyt job, da han blev udnævnt til Danmarks ambassadør i Berlin.

»Man er nødt til at se på, hvad man har vidst længere oppe i departementet,« siger Dennis Flydtkjær.

Helt vildt

Også Karina Lorentzen Dehnhardt, der er SF’s medlem af kontroludvalget, betegner over for Jyllands-Posten tilsynets afdækning som »meget undergravende for tilliden til vores efterretningstjenester.«

»Jeg synes, det er en meget alvorlig sag. Det er helt vildt, hvis der ulovligt skulle være spioneret mod danske statsborgere. Det må FE ikke, og hvis det ovenikøbet er sket med ledelsens vidende, og man har forsøgt at skjule det eller ligefrem givet urigtige oplysninger til tilsynet, er det et voldsomt svigt,« siger hun til Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt at få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen (S). Forsvarsministeriets pressetjeneste henviser til den pressemeddelelse, ministeriet udsendte mandag. Der udtaler hun:

»I dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne og under inddragelse af Justitsministeriet vil jeg nu hurtigst muligt fastlægge de nærmere rammer for den uafhængige undersøgelse. Derudover vil jeg naturligvis følge op på tilsynets konkrete anbefalinger om blandt andet at etablere en whistleblowerordning samt foretage en evaluering af FE-loven«.

Den hjemsendte FE-chef, Lars Findsen, skriver i en mail til Information:

»Jeg er selvsagt ked af sagen – ikke mindst på vegne af FE’s mange meget dygtige og ordentlige medarbejdere. De har ikke fortjent de mistanker, der er rejst mod tjenesten.«

Lars Findsen oplyser desuden, at han imødeser »en undersøgelse, der kommer hele vejen rundt om de forhold, der peges på«.

»Jeg er meget fortrøstningsfuld«, fortsætter han, »og håber først og fremmest, at sagen ikke kommer til at gøre skade på FE som Danmarks udenrigsefterretningstjeneste eller kommer til at skygge for de resultater og den udvikling af tjenesten, som FE’s medarbejdere har leveret i de senere år. Personligt har jeg været i statens tjeneste i 30 år denne sommer, og at jeg skulle have et motiv til at have misforvaltet mit embede som chef for FE gennem de sidste knap fem år – som sagen kan give indtryk af – har jeg svært ved at se.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

Vores kommende ambassadør i Belin, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel, var selv chef for FE frem til 2015, hvor han byttede plads med Forsvarsministeriets daværende departementschef, Lars Findsen.

JyllandsPosten skriver i dag:
"Departementschefen i Forsvarsministeriet spiller en helt særlig rolle i forhold til Forsvarets Efterretningstjeneste. Han er de facto den øverste administrative chef for FE og skal løbende orienteres om alle sager af væsentlighed."

Så ud fra det citat skulle Thomas Ahrenkiel bare være blevet informeret om alt i FE, så jeg fatter ikke, at vi kan sende ham til Berlin som ambassadør for Danmark.
Manden må jo kunne sno sig ud af alle problemer som en ål;
men det her er bare for tykt.

Lad os finde en anden ambassadør at sende til Berlin.

Mogens Holme, Brian Nocis Jensen, Werner Gass, Martin Sørensen, Anne Søgaard, Ole Svendsen, P.G. Olsen, Jan Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jens Poulsen, Hans Larsen, jens christian jacobsen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Poul Damgaard, Ellen Jeppesen, Palle Yndal-Olsen, Eva Schwanenflügel og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Det kan være at Enhedslisten nu kan få flertal for et bedre tilsyn med FE mv.

Trond Meiring, Mogens Holme, David Zennaro, Werner Gass, Steen Bahnsen, Ole Svendsen, Hans Larsen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Poul Damgaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"En periode, hvor både Lars Findsen og den nyligt fratrådte departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel har stået i spidsen for tjenesten."

Det er kammerateri på højt plan.
Gad vide om Findsen nu bliver sparket opad til en ambassadørpost i Washington..?

Man kan jo tænke sig til at de ved en del om politikernes skalten og valten.

Mogens Holme, Werner Gass, Martin Sørensen, Steen Bahnsen, Torben Bruhn Andersen, Ole Svendsen, Jan Fritsbøger, Torben Lindegaard, Jan Nielsen, Hans Larsen, Alvin Jensen, Ete Forchhammer , Peter Beck-Lauritzen, erik pedersen, Poul Damgaard og Ellen Jeppesen anbefalede denne kommentar
Poul Damgaard

Ja det er jo kun de, der har magt, som kan misbruge den.

Trond Meiring, Mogens Holme, Torben Bruhn Andersen, P.G. Olsen, Lis djørup, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Problemerne med redeligheden, hæderligheden og integriteten i FE er blot endnu et symptom på at vor Etat er korrumperet - udenfor demokratisk kontrol; et system for magthavere, parlamentariske maskinmestre, spindoktorer og mediemedløbere. Vi har set det i ministerium efter ministerium, styrelse efter styrelse og tjeneste efter tjeneste. Det er indlysende, at den er grundlæggende gal med den demokratiske kontrol, transparensen og magtbeføjelsestænkningen i Etaten - og at det kun er med udvidet demokrati, forandringerne for alvor starter.

Arne Albatros Olsen, Mogens Holme, Flemming Berger, Palle Yndal-Olsen, Werner Gass, John Damm Sørensen, Rolf Andersen, David Adam, Steen Bahnsen, Ole Svendsen, Johnny Christiansen, Mathias Petersen, Ervin Lazar, Jan Nielsen, Trond Meiring, jens christian jacobsen, Alvin Jensen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Tidligere FE-chef og departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel er blevet fritaget for tjeneste, oplyser Forsvarsministeriet til Politiken.

Forsvarsministeriet bekræfter tjenestefritagelse over for DR.

– Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er i dag blevet fritaget fra tjeneste indtil videre. Forsvarsministeriet har ikke yderligere at tilføje, oplyses det i en email.

Thomas Ahrenkiel fungerede indtil 1. august som departementschef i Forsvarsministeriet. Efter planen skulle han have tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september."
(DR Nyheder)

Trond Meiring, Torben Lindegaard, David Breuer, Thomas Tanghus og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

En yderst alvorlig sag, som ikke får det bedre af nogle af ovennævnte udokumenterede konspiratoriske og populistiske kommentarer......

Dorte Sørensen

Folketingets kontroludvalg bør også ændres. I dag sider 5 personer udpeget af Folketingets 5 største partier og de har tavshedspligt med hvad de høre i udvalget.

Det er da tudetosset at disse medlemmer ikke må gå videre med oplysninger ,som de evt. mener er på kanten eller over kanten. De kan vel heller ikke få hjælp til at bore i oplysninger, som de mener bør belyses yderligt. Der er sandelig plads til forbedringer.

Trond Meiring, Jørgen Larsen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Steen Bahnsen, Hans Larsen og Jan Nielsen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

@Jens Poulsen 25. august, 2020 - 06:32
Hvori består det "konspiratoriske og populistiske"?

Ib Christensen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Carsten - læs bl a Hanne U. - det skriger til himlen.

@Dorte - tavshedspligten er helt fundamental ift efterretningsarbejdet ---- uden den, kan man blot nedlægge det.

Dorte Sørensen

Jens Poulsen - når de 5 Folketingsmedlemmer ikke må drøfte ting med andre i deres gruppe eller formand osv. så har deres arbejde i udvalget ingen værdi.

Torben Lindegaard

@Eva Schwanenflügel 24. august, 2020 - 22:15

Jeg hørte om Thomas Ahrenkiel's tjenestefritagelse her til morgen.

Forhåbentlig kan man finde en god ambassadør blandt Udenrigsministeriets ansatte, som vi kan sende til Berlin uden at skulle skamme os.

Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel og Jan Damskier anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

@Jens Poulsen
Hvis noget skriger til himlen, må det da være disse 7 år gamle oplysninger, der mere end indikerer, at Danmark i efterretningssammenhæng er en "satellitstat" til USA:
https://web.archive.org/web/20131219010450/http://cphpost.dk/news/denmar...

Trond Meiring, Hanne Utoft, Jan Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Finn Jakobsen

Vi må vel bare konstatere, at den højt besungne tillid til systemet, som Danmark gerne vigter sig af, fremfor alt skyldes danskernes umådelige naivitet og storhedsvanvid.

Arne Albatros Olsen, Trond Meiring, Hanne Utoft, Flemming Berger, Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Jan Fritsbøger, John Damm Sørensen og Steen Bahnsen anbefalede denne kommentar
Birgitte Munk

Hvorfor ikke gå efter bolden i stedet for manden. Det må være ministeriets ansvar at have sikkerhed for at PET fungerer. Det vil sige at justitsministeriet har taget en lur i mange år under flere forskellige siddende regeringer. Stiltiende passivitet.

Helle Walther

Hjort og Troels Lund har i alt fald sovet i timen. Godt Bramsen rydder op, men det må være træls, og tænk det er en kvinde, som har n.... nok til at gøre det som kræves. Men nu undersøges sagen, og ingen skal dømmes før beviserne er fremlagt klart og utvetydigt. Landsretten øgede jo straffen til generalmajoren. Retssystemet virker.

Birgitte Munk

Rettelse til forgående tekst kommentar. FE i stedet for PET.

Torben Lindegaard

@Birgitte Munk 25. august, 2020 - 09:59

Hvis du ændrer PET til FE, så skal du også ændre det ansvarlige ministerium til Forsvarsministeriet - og det er vel netop baggrunden for, at Forsvarsministeriets departementschef Thomas Ahrenkiel er blevet hjemsendt.

Ib Gram-Jensen

Hvad der åbenbart er ved at komme frem burde ikke komme som nogen overraskelse. Særligt interesserede kan anbefales Preben Wilhjelms "Demokratiets vogtere", der redegør for manglen på effektiv kontrol med efterretningstjenesterne, og (nogle af?) konsekvenserne deraf frem mod århundredskiftet. At man ikke kan have blind tillid til dem er en gammel nyhed, og endnu en skandale er kun, hvad man kunne vente.

Anne-Marie Krogsbøll, Arne Albatros Olsen, Trond Meiring, Johnnie Madsen, Finn Jakobsen, Hanne Utoft, Jan Nielsen, Eva Schwanenflügel, Werner Gass, Jan Fritsbøger, Carsten Munk og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torben Lindegaard
25. august, 2020 - 08:45:
"Forhåbentlig kan man finde en god ambassadør blandt Udenrigsministeriets ansatte, som vi kan sende til Berlin uden at skulle skamme os."

Det håber jeg også.
UM er ihvertfald indtil videre ikke belastet af skandaler..
Desværre er ministeriet blevet sørgeligt beskåret under skiftende regeringer, en helt forkert prioritet efter min mening.

Eva Schwanenflügel

PS. Flere partier er iøvrigt også begyndt at mumle om, at hele Forsvarsministeriet trænger til en kulegravning.
Lur mig om ikke det ender i endnu en kommission, suk..

Finn Jakobsen

Eva S: jeg synes lige, jeg kan huske, at udenrigsministeren tilbød Italien at låne ubrugelige respiratorer for et par måneder siden. Der var vist også noget med udenrigsministerielle medarbejdere, der fuskede for at Lars Løkke kunne rejse på 1. klasse til møder i en eller anden problembefængt miljøorganisation for ikke så længe siden. Ingen skandaler tilknyttet UM ?

Trond Meiring, Hanne Utoft, Jan Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Finn Jakobsen, du siger noget..
Det havde jeg rent glemt.
Nej, der er vist desværre ingen ministerier, der går fri af skandaler :-(

"Vi må vel bare konstatere, at den højt besungne tillid til systemet, som Danmark gerne vigter sig af, fremfor alt skyldes danskernes umådelige naivitet og storhedsvanvid."

Eller at propagandaen og illusionsnumrene har ramt vores velvillighed og åbenhed bagfra. Der er mange veje til Dom.

Eva Schwanenflügel, Anne-Marie Krogsbøll og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Birgitte Munk

Det er korrekt at FE er under Forsvarsministeriet @Torben Lindegaard. Giver dig helt ret.
Det er dog også korrekt at justitsministeriet skriver lovgivningen. FE og PET er derfor underlagt lovgivningen. Så måske skal der kikkes udover et ministerium - derfor teksten "hvorfor ikke gå efter bolden i stedet for manden". Systemet er måske lidt lunket.

Finn Jakobsen

Der burde nok - hvor er DJØF? - indføres en anstændighedstest for offentlige medarbejdere med spidse albuer. Og disse gode folk skulle også lære at svare på spørgsmål i stedet for at snakke udenom.

Carsten Svendsen

I magtens korridorer er alle vist fedtet ind i alle...
https://www.bt.dk/samfund/forsvarets-gulddrenge-i-kaempe-skandale-det-ka...

Hanne Utoft, Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Efterretningsvirksomhed er af natur ikke noget, som kan offentliggøres vidt og bredt, hvis ikke man anerkender denne præmis , bliver sådan en debat meningsløs. Det betyder IKKE, at der ikke skal være parlamentarisk kontrol forstås.

Anne-Marie Krogsbøll

"Efterretningsvirksomhed er af natur ikke noget, som kan offentliggøres vidt og bredt, hvis ikke man anerkender denne præmis , bliver sådan en debat meningsløs. Det betyder IKKE, at der ikke skal være parlamentarisk kontrol forstås."

Det er jo præcis det sidste, det kniber gevaldigt med. Det første kan alle forstå.

Flemming Berger, Hanne Utoft, Carsten Svendsen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

https://politiken.dk/indland/art7899487/Partier-vil-kulegrave-Forsvarsmi...

Man har godt nok travlt med at finde en grimasse, der kan passe. Mon ikke man allerede har ansat dyre konsulenter til at brygge på en kommisionstype, som kan få det til at se ud som om, man undersøger alt til bunds, mens man i virkeligheden gør sit bedste for ikke at finde alt for mange pinligheder, som kan kræve handling og sanktioner ift. diverse partikoryfæer?

Flemming Berger, Hanne Utoft, Carsten Svendsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Hvorfor er jeg ikke tryg ved, at det nu er Justistministeriets værdier, som skal rydde op i FE?
https://politiken.dk/indland/art7898429/To-chefer-fra-politiet-skal-rydd...

Justitsministeriet har en lang tradition for, at "overvågning er godt, jo mere overvågning, jo mere frihed"...

Hanne Utoft, Carsten Svendsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

God pointe, Anne-Marie.

I forvejen har FE jo blandet indre og ydre interessefelter, ved at undersøge og udlevere oplysninger om danske statsborgere, selvom det er ulovligt.
Og Findsen var også chef for PET før i tiden.

Ingen vil åbenbart overlade styrepinden til forsvaret selv.

Anne-Marie Krogsbøll

Mon de to partier - Enhedslisten og Alternativet - er de eneste, som ikke selv er fedtet ind i skandalen?
https://www.berlingske.dk/politik/to-partiledere-blev-ikke-inviteret-til...

Råddenskaben kender ingen grænser - jeg bliver i hvert fald ikke betrygget i den ærlige vilje til at rydde op. Tvært imod bekræfter det mig i min mistanke om, at der er rigtigt mange "medskyldige" i dette forsøg på at kuppe demokratiet. Måske er det derfor, man kan få en ambassadørpost i Berlin, selv om man er afsløret i noget gedigent snavs?

Eva Schwanenflügel, Hanne Utoft og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Og nye borgerlige har jo heller ikke haft tid til at få snavsede fingre (endnu):
https://politiken.dk/indland/politik/art7900233/Flere-partier-blev-orien...

Det er mere reglen end undtagelsen at danske regeringers undersøgelser af ministeriers, styrelsers og tjenesters inkompetence og/eller kriminalitet har nogen egentlig oplysningsværdi; snarere udgør de studier i hvordan magten håndterer egne dilemmaer og hvor ansvaret landes. Typisk findes der syndebukke, som bidrager til individualisering/privatisering af problemer og uhensigtsmæssigheder som er af offentlig/systemisk karakter, hvormed de bliver funktionelle som værn imod systemoverskridende forandringskrav fra civilsamfundet.

Hvis vi går lidt længere tilbage, så var Tamilsagen jo netop et studie i hvordan vores Etats organisering og magtbeføjelser gjorde det muligt Schlüter-regeringen og embedsmænd at forbryde sig mod flygtninge og alligevel lande hovedparten af ansvaret på Ninn-Hansen. Peter Larsens opførelse, Mens vi venter på retfærdigheden, illustrerer hvorledes Etaten allerede var kuppet déngang (hvis vi altså forstår Etaten i Danmark som en garant for demokratiske retstilstande): https://www.youtube.com/watch?v=E5_R45WtWos

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Anne-Marie Krogsbøll 26. august, 2020 - 16:10

Claus Hjort Frederiksen er netop trådt tilbage som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne - han kunne ikke hævde uvidenhed overfor TET's anklagepunkter i 2018 Årsredegørelsen, idet han var fungerende forsvarsminister på udgivelsestidspunktet:

https://www.tet.dk/wp-content/uploads/2019/07/FE_2018.pdf

Check f. ex. side 23.

Det ville være helt umuligt for Hjort Frederiksen at foregive uvildighed i Udvalgets fremtidige arbejde.

For mit eget vedkommende er jeg efterhånden godt træt af den nuværende Forsvarsminister store, uskyldige blå øjne .... hun er aldrig informeret om noget som helst, og hvis ministerbetjeningen har været kritisabel, så lad os dog udnævne departementschefen til ambassadør i Berlin - en stærkt attråværdig ambassadørpost - på trods af at departementschefen aldrig tidligere har arbejdet som diplomat.

Man må gå ud fra, at Trine Bramsen har læst Udvalgets Årsberetning for 2018 -
og det er nu kommet frem, at hun siden efteråret har været informeret om TET's arbejde med materiale modtaget fra whistleblower -
og alligevel lader hun Thomas Ahrenkiel blive udnævnt til ambassadør, for så dramatisk at måtte hjemsende sin departementschef.

Trine Bramsen duer bare ikke, når problemerne dukker op -
og skandalerne vælter frem i Forsvarsministeriet -
vi må have en ny Forsvarsminister.

Anne-Marie Krogsbøll og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Anne-Marie Krogsbøll
26. august, 2020 - 16:10 :
"Mon de to partier - Enhedslisten og Alternativet - er de eneste, som ikke selv er fedtet ind i skandalen?"

Det tror jeg du har fuldkommen ret i.

Det var nok også grunden til, at de ikke var inviterede til orienteringen af partilederne; for alle vidste selvfølgelig, både Ø og Å ville brokke sig mere end højlydt, og kræve undersøgelser af alt og alle - helt på sin plads, naturligvis.

Hvem ved, måske har Ø og Å i tilgift også været i FE's blakkede søgelys som venstrefløjspartier, ganske som sædvanligt?

Nu blev partiernes reaktion (bevidst) forsinket ved at udelade dem fra at blive informerede, så de andre partier fik tid til eventuelle dækmanøvrer.

Eva Flyvholm sagde her til aften, at Enhedslisten nu gerne vil have oplyst, hvorfor Thomas Ahrenkiel blev udpeget som ny ambassadør i Berlin, når nu man faktisk allerede var blevet advaret af TET om hans rolle i FE's ulovligheder.

Så kan det jo være, Bramsen ryger på mistillid..
Men ender historien dér..?