Interview
Læsetid: 4 min.

Ny aftale om lærernes arbejdstid: Forberedelse skal ikke længere blive spist af småopgaver

Efter syv lange år ser det ud til, at lærerne igen får en aftale om deres arbejdstid. Aftalen lægger op til at skærme forberedelsestiden bedre, og at lærerne skal have mere medbestemmelse. Men i sidste ende er det stadig ledelsen, der bestemmer
Gordon Ørskov Madsen og Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening og Michael Ziegler og Jacob Bundsgaard fra Kommunernes Landsforening præsenterer en ny arbejdstidsaftale for lærerne på en pressekonference i DGI-byen i København tirsdag.

Gordon Ørskov Madsen og Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening og Michael Ziegler og Jacob Bundsgaard fra Kommunernes Landsforening præsenterer en ny arbejdstidsaftale for lærerne på en pressekonference i DGI-byen i København tirsdag.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Indland
12. august 2020

Tirsdag lykkedes det endelig landets lærere og kommuner at blive enige om en aftale om lærernes arbejdstid.

Siden konflikten, der endte med en lockout i 2013, har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov. Men det ser nu ud til at være slut, hvis ellers aftalen bliver stemt igennem af både Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL).

I centrum af aftalen står et princip om, at lærere og ledelse er forpligtede til at samarbejde om at tilrettelægge lærernes arbejdstid. Hvis samarbejdet bryder sammen lokalt på en skole eller i en kommune, kan parterne hente hjælp fra KL og DLF.

Formanden for lærerforeningens overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Madsen, har siddet med ved forhandlingerne. Ifølge ham har parterne med aftalen opfundet »en helt ny slags arbejdstidsaftale«.

– Hvad er det vigtigste, I er blevet enige om?

»Først og fremmest har vi jo fået fjernet den forkætrede lov 409 og fået en aftale om lærernes arbejdstid,« siger Gordon Ørskov Madsen.

»Mange lærere har kæmpet med, at forberedelsen til undervisningen forsvinder. Den bliver spist af alle mulige opgaver, der dukker op. Det er noget af det, vi adresserer i den her aftale. Nu skal der værnes om forberedelsestiden.«

I aftalen står der, at lærere og ledelse har et fælles ansvar for at sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres. Hvis læreren oplever, at tiden til forberedelse skrider, kan vedkommende bede ledelsen om at placere forberedelsestiden i et skema. Der står også, at forberedelsen ikke kan ligge i frikvarteret mellem to timer.

Mere samarbejde

Aftalen lægger op til, at tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske i samarbejde mellem lærere og ledelse. Tanken er, at de lokale skoledelser skal komme med udspil til, hvor mange timer lærerne skal bruge i løbet af et år på undervisning, forberedelse, efteruddannelse osv. Det udspil skal sendes ud til lærerne på den enkelte skole, som så får mulighed for at komme med indvendinger og input til ledelsens forslag.

Det vil i sidste ende stadig være ledelsen, der træffer den endelige beslutning.

»Men prioriteringerne skal gøres synlige, og det bliver noget, som lærerne kan få indflydelse på,« siger Gordon Ørskov Madsen.

– Men i teorien vil ledelsen kunne ignorere lærernes input og gennemtrumfe sine egne ønsker?

»Ja, det vil den,« siger Gordon Ørskov Madsen.

»Vi har fundet en balance i det her. For den ene part har det været vigtigt at fastholde, at det er ledelsen, der bestemmer, men for os har det været helt afgørende, at den ledelsesret, som lederne har, skal udøves under ansvar.«

»Vi har også fået formuleret i aftalen, at der skal være en sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den tid, man har til rådighed. Der skal været et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, og det er ledelsen forpligtet på at etablere.«

– Kan man sige, at lærerne har givet sig mest i den her aftale?

»Nej, sådan vil jeg bestemt ikke sige det. Det handler i høj grad om, at vi har formuleret en helt ny slags arbejdstidsaftale.«

»Begge parter har givet og taget og indgået kompromiser.«

– Er de seneste års stridigheder så bilagt, eller rykker de bare ud lokalt til de enkelte skoler?

»Vi træder ind i en fase, hvor vi bilægger stridighederne. Det er vi enige mellem parterne om at gøre. Og i de tilfælde, hvor samarbejdet ikke går godt lokalt, kan man få hjælp fra de centrale parter.«

Det er historie

Siden lockouten i 2013 har lærere og kommuner været igennem to overenskomstforhandlinger i 2015 og 2018, som ikke har mundet ud i en aftale om arbejdstid. I 2018 blev parterne enige om at begynde på en frisk. De nedsatte en kommission, som skulle hjælpe dem på vej. Den leverede sidste år en rapport, som blandt andet anbefalede øget samarbejde mellem ledelse og lærere, som altså nu er et centralt element i aftalen.

84 af landets 98 kommuner har ifølge fagbladet Folkeskolen en lokal arbejdstidsaftale eller fælles forståelse. Det er nogle af disse lokale aftaler, lærere og kommuner har ladet sig inspirere af i de netop afsluttede forhandlinger.

Gordon Ørskov Madsen mener, at de tydeligste forskelle for lærernes arbejdsliv med den nye aftale bliver, at de får bedre overblik over deres arbejdsopgave, bedre sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og den tid, man har til rådighed, og så det tætte samarbejde mellem lærere og ledelse.

– Og hvordan bliver det forskelligt fra tiden før 2013?

»Det her er jo noget helt nyt. Det, der var før 2013, vender vi ikke tilbage til, og det der har været fra 2013 og frem til nu, er også historie. Nu etablerer vi noget nyt, hvor samarbejdet er i fokus,« siger Gordon Ørskov Madsen.

Aftalen skal nu til urafstemning blandt lærerforeningens medlemmer og til godkendelse i KL’s bestyrelse. Hvis aftalen godkendes, vil den sandsynligvis kunne træde i kraft fra næste skoleår.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Der er intet værn mod at forberedelsen bliver spist af småopgaver i den her aftale.
For den sags skyld heller ikke mod, at den bliver spist af store opgaver.
Der er ingen sammenhæng mellem undervisningstid og forberedelsestid - ingen øvre grænse for antal af undervisningstimer, ingen nedre grænse for forberedelsestid.
Et frikvarter mellem to lektioner må ikke længere kaldes forberedelsestid - hvad nytter det, når ledelsen kan undlade at afsætte forberedelsestid?

Der skal nu afsættes skønnet tid til pålagte opgaver - men kun, hvis de skønnes til mere end 60 timer! Der er ikke grænser for, hvor mange opgaver under 60 timer en lærer kan pålægges. Så afsluttes denne passus oven i købet med, at det ikke skal føre til unødigt timetælleri ...

Forbrugt tid skal nu optælles hver tredje måned - men normperioden er fortsat et år, så overtidspenge kan kun udbetales, hvis man over et helt år har arbejdet for meget. Der er ingen regler, der værner mod skævdeling, så en lærer fx arbejder for meget hele eksamenskvartalet, men til gengæld får færre timer, hver gang der er temauge eller praktik. Ingen regel om, at sådan en skæv fordeling skal forhandles med og accepteres af læreren.

Der er intet stof her, der kan konfliktes på. Der er ingen nagelfast rettigheder for lærerne. Det er simpelt hen smukke hensigtserklæringer om samarbejde, intet andet.

Nej, denne aftale - hvad enten den vil blive stemt igennem eller stemt ned - den vil ikke føre til øget søgning til læreruddannelsen eller mindske procenten af uuddannede, der underviser jeres børn.

Men den vil selvfølgelig heller ikke være til hinder for yderligere sparerunder på skoleområdet.

Mads Aagaard, Steen K Petersen, Karsten Aaen, Ulla Søgaard, Jette Steensen, Peter Knap, Lars Madsen, Hanne Damsholt, Jacob Rähr, Poul Rasmussen og Ellen Jeppesen anbefalede denne kommentar

"I centrum af aftalen står et princip om, at lærere og ledelse er forpligtede til at samarbejde om at tilrettelægge lærernes arbejdstid"

Det lyder vanvittigt. Tilrettelæggelse af arbejdstiden er en ledelsesopgave. Hvis ledelsen ike har den opgave er de ikke en ledelse da de ikke er i stand til at prioritere opgaver. Man har dermed lavet en folkeskole uden ledelse og uden ansvar for nogen.

Henning Sørensen

Der skal gerne være en synlig og kompetent ledelse på en skole, som kan lave en arbejdsplan for lærerne, hvor fordelingen af opgaver er tydelige. Det blev smadret i 2013 af to borgmestre og en finansminister. Jeg var så heldig at gå på pension lige efter lockouten og har ikke selv oplevet de forringede vilkår, hvor ledelsen fik fuld magt. Jeg håber at lederne er ansvarlige og påtager sig samarbejdet med lærerne. Ellers bliver aftalen betydningsløs.

Jette Steensen

Jeg håber i den grad at lærerne tager ansvaret på sig og nedstemmer denne vattede og intetsigende aftale sim slet ikke kan give lærerne de rette arbejdsbetingelser til at skabe en god skole. Hvorfor er det blevet et selvfølgeligt dogme at man ikke skal tilbage til aftalen før 2013? En skole med fokus på bæredygtighed og mindsket ulighed kræver engagerede lærere med tid til samarbejde og grundig forberedelse

Mads Aagaard, Steen K Petersen, Karsten Aaen og Ulla Søgaard anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Nils Bøjden: Du skal ikke tvivle på, at ledelsen fortsat vil tildele lærerne deres opgaver.
Men denne vidunderlige aftale pålægger så lærerne at "samarbejde".
Næste gang, forvaltningen pålægger derws skoler nye nedskæringer (det er rutinemæszigt sket hvert pr i mange år), så er der en gensidig forpligtelse til samarbejde.
Ganske vist kan lærerne intet gøre, hvis ledelsen ikke vil lytte til dem, og hverken ledelse eller lærerne kan stille noget op lid forvaltningens sparekrav, før det sidste minuts forberedelse er sparet væk - men ledelsen kan til gengæld gøre meget mod den lærer, der protesterer mod øget arbejdsborde.

Nå, så du vil ikke samarbejde om seneste budgetnedskæring og selv finde ud af, hvordan du kan arbejde mere? Du protesterer ligefrem? Nu må vi vist have en tjenstlig samtale - du må gerne hente din tillidsmand, han har skrevet under på, at du skal samarbejde ...

Jette Steensen, Steen K Petersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

"Nils Bøjden: Du skal ikke tvivle på, at ledelsen fortsat vil tildele lærerne deres opgaver.
"

Så tager artiklens skribent plus alle andre fejl:

"I centrum af aftalen står et princip om, at lærere og ledelse er forpligtede til at samarbejde om at tilrettelægge lærernes arbejdstid."

Og det er i modstrid med alle andre områder på arbejdsmarkedet hvor ledelsen har ret og pligt til at lede og fordele arbejdet.

Hvis ledelsen ikke mere er ansvarlig på ressource allokering, er det ikke en ledelse.

Og det er et kæmpe demokratisk problem at ikke de folkevalgte via de ledere de har udpeget har ansvaret på arbejdet på folkeskolerne.