Nyhed
Læsetid: 5 min.

De fattigste er langt mere positivt stemt for grønne skatter end de rigeste, viser måling

Regeringen har argumenteret for at holde igen med grønne skatter af hensyn til dem med lavest indtægt. En ny måling fra Concito viser dog, at netop denne gruppe er mere positivt stemt over for grønne afgifter end de fleste andre. Socialdemokraterne henviser til, at der blandt de fattigste findes mange studerende, som ofte er optaget af klima
Mette Frederiksen sagde i en tale hos Dansk Erhverv i sidste uge, at kun teknologien kan redde os, og at afgifter ikke kan løse klimaudfordringen. Ny undersøgelse viser, at mange i den fattigste gruppe af danskere mener, at der skal indføres grønne skatter.

Mette Frederiksen sagde i en tale hos Dansk Erhverv i sidste uge, at kun teknologien kan redde os, og at afgifter ikke kan løse klimaudfordringen. Ny undersøgelse viser, at mange i den fattigste gruppe af danskere mener, at der skal indføres grønne skatter.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Indland
16. september 2020

De mennesker, der tjener mindst, er langt mere positive over for tanken om at betale ekstra for forurenende varer og ydelser som benzin og flyrejser, end de rigeste er.

Det viser en spritny meningsmåling foretaget af Analyse Danmark blandt 1.023 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år for den grønne tænketank Concito. Undersøgelsen handler om  opbakningen til den grønne omstilling, herunder grønne skatter.

»Målingen viser en meget stor forståelse for, at omlægning af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre er en forudsætning for vækst og velstand i fremtiden, og det på tværs af politiske holdninger blandt respondenterne,« siger Concitos direktør, Christian Ibsen.

»Kombineret med en markant opbakning til forbrugsafgifter sender det et stærkt signal til politikerne, der netop nu forhandler om ny finanslov og i efteråret skal tage stilling til klimaplan og andre initiativer på området,« siger han.

Målingen viser, at hver tredje i den fattigste indkomstgruppe – som tjener op til 200.000 kroner om året – gerne vil betale klimaafgift for særligt klimabelastende varer og ydelser. Oven i det kommer 43 procent, der gerne betaler klimaafgift, hvis de til gengæld kompenseres med en grøn check eller på anden måde. Men det er altså en lille andel – kun hver fjerde i denne indkomstgruppe – der slet ikke ønsker at betale klimaafgifter.

Til sammenligning siger 40 procent i den rigeste indkomstgruppe – dem der tjener 800.000 kroner om året eller mere – at de slet ikke ønsker at betale afgifter for klimabelastende varer.

Klimaordfører fra Socialdemokratiet Anne Paulin peger på, at undersøgelsen viser, at selv om der er flertal i befolkningen for at indføre klimaafgifter på de mest klimaskadelige produkter, betinger de fleste sig, at der også kommer en form for økonomisk kompensation til de svageste i samfundet.

»Vi skal passe på, at vi ikke bare sender regningen til en bestemt indkomstgruppe, men at vi får skabt den rigtige balance,« siger hun og pointerer, at der er en del studerende, der typisk er optaget af det grønne, i den fattigste gruppe. 

Villige til at betale

Respondenterne er også blevet spurgt ind til, om de ønsker en »generel CO2-afgift« – altså en grøn skattereform. Her svarer 41 procent i den laveste indkomstgruppe ja. Til sammenligning svarer kun 27 procent i den rigeste gruppe, at de ønsker en grøn skattereform.

Den fattigste gruppe er sammen med gruppen, der tjener mellem 400.000 og 600.000 kroner om året, faktisk den gruppe, der er mest positivt stemt over for grønne afgifter.

»Det er interessant, at lavindkomstgrupperne er villige til at betale. Ikke kun det laveste indkomstsegment, hvor der er mange unge og studerende iblandt, men også de næste indkomstgrupper viser stor villighed til at betale grønne afgifter og skatter,« siger Christian Ibsen, der desuden noterer sig, at der blandt Socialdemokratiets vælgere lader til at være større opbakning til at betale for klimaet, end de socialdemokratiske folketingsmedlemmer måske tror:

»Ifølge målingen synes flere S-vælgere, at grønne afgifter er en god idé, end der er S-vælgere, der mener, at det er en dårlig idé. Det gælder både en generel grøn skattereform og punktvise afgifter på de mest klimaskadelige varer.«

Derfor undrer det Christian Ibsen, at S-regeringen er så tilbageholdende, når det gælder om at indføre grønne skatter og afgifter.

»Mette Frederiksen sagde i sin tale til Dansk Erhverv, at det kun er teknologien, der kan redde os. Men undersøgelsen viser, at langt hovedparten af de adspurgte mener, at vi også er nødt til at ændre livsstil for klimaets skyld – at det ikke kun er teknologien, der skal redde os, men at det i høj grad også handler om vores forbrug.«

S: Grøn skattereform er på vej

Hos regeringspartiet er Anne Paulin glad for den nye Concito-måling:

»Generelt er det meget positivt, at undersøgelsen viser, at så mange danskere støtter den grønne omstilling. Den folkelige opbakning er vigtig, og det er vigtigt, at den er bredt funderet,« siger Anne Paulin, der forsikrer, at en grøn skattereform er på vej.

»Vi skal jo i gang med at lave en grøn skattereform, det blev besluttet allerede i foråret. I regeringen er vi optaget af, at det kommer til at ske på en måde, der er social ansvarlig,« siger Anne Paulin.

– Undersøgelsen viser, at S-vælgerne ønsker mere fart på omstillingen og er villige til at betale for den. Undervurderer I jeres vælgeres grønne ambitioner?

»Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Nogle af dem, der er i den laveste indkomstgruppe, er også studerende på SU, som generelt er mere positive over for en ambitiøs klimapolitik. Men jeg synes ellers, at det er et positivt billede, at danskerne på tværs af alle indkomstgrupper er villige til at betale for den grønne omstilling.«

Anne Paulin mener slet ikke, at der er et misforhold mellem regeringens politik og vælgernes ønsker. Tværtimod.

»Jeg synes, at det er god overensstemmelse mellem det, befolkningen ønsker, og at vi fra politisk side er i gang med både at se på bilafgifterne, lave politik for grønne indkøb, vi skal til at se på landbrugsområdet, og vi laver en grøn skattereform.«

»Men jeg synes, det er positivt og slående, at opbakningen er på tværs af indkomstgrupper og alder,« siger Anne Paulin.

Unge, venstreorienterede byboere

Professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet forsker blandt andet i vælgeradfærd. Han mener, at selv om undersøgelsen fra Concito viser, at især de laveste samfundsgrupper er positivt indstillet over for grønne afgifter – så hænger det ikke nødvendigvis sammen med indkomstniveauet. Det handler snarere om, hvilken politisk overbevisning der er størst repræsenteret i de enkelte indkomstsegmenter.

»Resultatet kan også bygge på, at der blandt de laveste indkomstgrupper er mange unge studerende, mange der bor i byerne, og mange der er venstreorienterede. Man kan derfor godt tvivle på, om det er indkomsten som sådan, der afgør, hvad folk svarer,« siger Kasper Møller Hansen, der understreger, »at vi jo ikke ved, hvad der skaber folks syn på klimaet«.

Kasper Møller Hansen bider dog også mærke i, at ikke alt i undersøgelsen er positivt, når man ser på den med grønne briller.

For mens klimabevidstheden og bekymringen over klimaforandringerne steg i målingerne i 2015, 2016 og 2018, er den faldet svagt i den nye måling fra 2020.

»Det viser måske, at det toppunkt, vi nåede ved folketingsvalget i 2019, måske har tabt lidt af pusten. Det er måske også naturligt med COVID-19, og fordi fokus på klimaet er blevet lidt mindre,« siger Kasper Møller Hansen:

»Men det giver nogle bekymringer i forhold til at nå de mål, vi har sat politisk,« siger han.

Modsat mener Kasper Møller Hansen også, at det er positivt, at villigheden til at betale for den grønne omstilling tilsyneladende er stor. Han peger dog på, at der kan være forskel på det, folk svarer, de er villige til – og så det, de reelt vil gøre i virkelighedens verden.

»Der er jo et stykke fra at svare, at man er villig til at betale mere for eksempelvis benzinen, til at man faktisk også vil betale. Der er en sondring mellem faktisk adfærd og så intenderet villighed, når man svarer i sådan en meningsmåling.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Alle fattige mennesker ved mere om økonomi, end nogle kan lære på universitetet i dag, at mennesker kan bidrage med forskellige evner til fælleskabet, hvor ’ingen’ selvom de måtte arbejde 24 timer i døgnet, er mange millioner mere værd end gadefejeren, det i personlig løn naturligvis.
Solidaritet!

Jeg vil advare imod at lytte, til politikere der ikke mener, at det er klarlagt, hvor alvorlig og akut handlingskrævende CO2 udledning problemet er.

Der er betalt politikere, forskere og økonomer mf. af olie, gas og kul sektoren i mere end 50 år for denne vildledning, samtidig med sektoren har investeret ekstremt i de mulighedder der opstår for profit, når permafrosten forsvinder og nye forekomster af olie og gas bliver fremkommenlige i nye isfrie havområder, i kølvandet på den selvskabte opvarmning af kloden.

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.

The father of climate change
Link: https://www.theguardian.com/environment/2005/jun/30/climatechange.climat...

Regeringens alternative fakta (løgn), hvor biomasse afbrænding er CO2 neutralt eller “Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019) forskningsverdens konsensus den samlede bedste forhåndenværende videnskablige evidens?

Anno 2020 hvad er sandheden om regeringens klimaplan?
Hvilken forskning vider kapløbet om regeringens gunst i Corona-Danmark anno 2020?

Regeringen har bedt om Klimarådets faglige vurdering 2020
“Klimarådet bedes særligt forholde sig til, om en aflysning af 8. udbudsrunde fører til, at andre lande øger deres produktion af olie og gas, såkaldt kulstoflækage, og om gas kan hjælpe den grønne omstilling på vej i lande, der i dag er meget afhængige af kul.”
Citat slut.

Fra link.
“Center for Olie og Gas’ ved Danmarks Tekniske Universitet, som har fået en bevilling på 1 milliard kroner fra olieindustrien til forskning i udvinding af olie og gas de næste 10 år.”

"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009-2019

Bemærk vi nu er i 2020 og bestikkelsen er udløbet.

“Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer.
En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå.”
siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk.
Link: https://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betal...

Halfdan Illum, Carsten Wienholtz, Elisabeth Christiani, Gitte Loeyche, Søren Fosberg, Steen K Petersen, Ervin Lazar, Kenneth Krabat, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jeg er også helt sikker på, at en enlig på kontanthjælp med 8.500 kr. efter skat til husleje, mad tøj og alt muligt andet er positivt stemt for grønne afgifter. En flygtninge familie op integrationsydelse er helt sikkert ligeledes godt stemt for grønne afgifter for at gøre deres økonomisk umulige tilværelse endnu mere umulig.

De gode, søde, men fattige mennesker deler som bekendt gerne deres få egen dele med andre.

Ole jakob Dueholm Bech, Lisbeth Larsen, Helle Walther, Bjørn Pedersen, Eva Schwanenflügel, Asger Harlung og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Den laveste indkomstgruppe har jo ikke bil, da slet ikke stor bil, således er jeg ikke særlig overrasket over den her undersøgelse. Men de gule veste har vist , at de pendlerne ikke er villig til at betale Frankrigs kamp mod CO2 udledninger med deres mobilitet. Jeg formoder det er analogt i DK.

Lisbeth Larsen, Morten Simonsen, Erik Fuglsang og Asger Harlung anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Måske er de unge studerende meget interesserede i, at de HAR en verden at blive midaldrende og gamle i

Nikolai Beier, Vibeke Hansen, Lisbeth Larsen, Flemming Berger, Thomas Tanghus, erik pedersen, Halfdan Illum, Anna Regine Irgens Bromann, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz, Elisabeth Christiani, Peter Knap, Hans Larsen, Anne Nielsen, Eva Schwanenflügel og Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com anbefalede denne kommentar

"De mennesker, der tjener mindst, er langt mere positive over for tanken om at betale ekstra for forurenende varer og ydelser som benzin og flyrejser, end de rigeste er."
Mon ikke det hænger sammen med, at de har en forventning om, at det er nogle andre, der kommer til at betale.

Ditte Jensen, Ole jakob Dueholm Bech, Niels Jacobs, Rolf Andersen, Bent Nørgaard, Morten Simonsen, Erik Fuglsang og Asger Harlung anbefalede denne kommentar

Det er da klart. De fattigste er lavere uddannede, og ved derfor ikke bedre ;-)

Eva Schwanenflügel

De studerende har en forventning om at få et arbejde, hvor de stiger i indkomst over årene.
Desuden er de og deres børn 'casus belli', dem klimaændringerne kommer til at ramme hårdest.

Har man faktisk spurgt dem ramt af de allerlaveste ydelser, hvor økonomisk orden i husholdningen er en daglig øvelse i desperat overlevelsestaktik, og hvor niveauet for PTSD-ramte nærmer sig krigsveteraner, hvorvidt de synes det er rimeligt at de skal betale for den grønne omstilling, eller er disse grupper overhovedet deltagere i undersøgelsen?

Det er jo typisk folk på integrationsydelse - nåh nej, jeg mener 'hjemsendelsesydelse' - der har traumer, folk der døjer med psykiske lidelser, handicappede, kronisk syge, og så videre..?

Mange af disse mennesker deltager aldrig i spørgeundersøgelser, for det har de slet ikke overskud til.

Så kommer der gruppen af bilister med lave lønninger, der er tvunget til at pendle hver dag, fordi der ikke er alternativer i form af andre transportmuligheder i den kollektive trafik.
De er da blevet spurgt i en megafonundersøgelse, og over halvdelen var imod flere afgifter på benzin eller dieselbiler, højere afgifter på brændstof, og roadprizing.
Som én nævnte :
"Så længe elbilerne koster så meget, vil vi almindelige mennesker jo skulle finansiere de riges biler"
(Kan ikke huske, hvor mange der deltog)

Til gengæld er der ikke engang moms på flybilletter !!

Undersøgelsen er ret lille, omkring 1000 respondenter, så derfor er den muligvis ikke særlig dækkende.

Og kan det virkelig være sandt, at 40% af de rigeste nægter at bidrage til den grønne omstilling..?

Lisbeth Larsen, Steen K Petersen, erik pedersen, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, Heidi Larsen, Lise Lotte Rahbek og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Styrk den grønne forskning, så kommer der nok også grønne jobs.
- Også selvom at indsatsen kommer fra staten, og er finansieret af grønne lån.

Desuden bliver vi nødt til at deles om arbejdet, arbejde hjemme, og sænke arbejdstiden.

Steen K Petersen, Torben K L Jensen, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Den laveste indkomstgruppe har jo ikke bil, da slet ikke stor bil, således er jeg ikke særlig overrasket over den her undersøgelse. Men de gule veste har vist , at de pendlerne ikke er villig til at betale Frankrigs kamp mod CO2 udledninger med deres mobilitet. Jeg formoder det er analogt i DK.

Den laveste indkomstgruppe har jo ikke bil, da slet ikke stor bil, således er jeg ikke særlig overrasket over den her undersøgelse. Men de gule veste har vist , at pendlerne ikke er villig til at betale Frankrigs kamp mod CO2 udledninger med deres mobilitet. Jeg formoder det er analogt i DK.

Der er rigtig mange, der tror, de kan fortsætte stort set, som de plejer. Vi kommer alle til at betale.
Teknologien er på mange måder at ligne med en pagt med djævelen. Den giver menneskeheden alt det den peger på og ønsker sig. For en stund og set med udviklingshistoriens tidsbriller en ganske kort stund. Men som i alle opbyggelige historier om djævelen, er der en grum pris i vente.
Det er trods alt teknologien, der med ekspresfart har bragt menneskeheden på selvdestruktionens rand.

Trond Meiring, Flemming Berger, Steen K Petersen, Halfdan Illum, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Denne regering er ikke en pind grøn. De LØJ for at blive valgt, socialdemokraterne. De laver overhovedet ikke andet end at blokere for omstillinge, og i mellemtiden smelter polerne i stigende tempo. Fy for den.

Trond Meiring, Jan Fritsbøger, erik pedersen, Gitte Loeyche, Susanne Kaspersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Er det kun mig, eller fik de lige gjort de studerende til de fattige i danmark?

Carsten Svendsen, Carsten Munk, Bjørn Pedersen, Eva Schwanenflügel, Morten Simonsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Det virker intuitivt ulogisk at sætte skat på det vi gerne vil have mere af. Den grønne omstilling bør mainstreames på alle politikområder - og hele vores skattesystem omlægges.

Kenneth Krabat
Er det kun mig, eller fik de lige gjort de studerende til de fattige i danmark?"
Det er de vel også? Der er så bare en kulturel beslutning om, at studerende godt kan tåle at være meget fattige i de omkring 5 år det tager at gennemføre et studie, fordi de kan se frem til, at det ændrer sig efterfølgende. Endda selvom meget få andre ville kunne leve med 5 års fattigdom.

Jan Fritsbøger

jeg undrer mig, ikke over at det er de rige som er imod at betale prisen og udelukkende tænker på deres egen tilværelse når de mener noget om hvad der bør ske,
og heller ikke over at det er de fattige, som gerne vil bidrage til en bedre verden,
for hvad er det egentlige kriterie for at blive rig ?
man skal være grådig, og man skal være egocentreret ( egoistisk ) og så bliver det jo nemmere hvis ens udgangspunkt er at man er privilegeret ( tilhører den privilegerede klasse )
og alt dette strider imod ideer om at man skal tage hensyn til selve menneskeheden som helhed, og uha endda til naturen,

hvis man ikke stræber efter rigdom kan man langt bedre indse at overforbrug ikke er godt hverken for en selv eller for verden,
og når man vælger at forblive mådeholdende så vælger man også ikke at stræbe efter at eje mange og dyre ( unødvendige ) ting som en "prestige" bil, og mange fravælger simpelthen den private bil,

som barn gjorde jeg mig tanker om hvilken slags menneske jeg ville være, og min vigtigste ambition blev at være til gavn for "verden" og undgå at være en negativ faktor for andre og for naturen,
og dermed undlade at være egoistisk og grådig ,
altså har jeg aldrig haft nogen ambition om at blive rig,
og det er jeg heller ikke blevet, selv om jeg har arbejdet mere end de fleste ( startede ekstremt tidligt med at forsørge mig selv da jeg var 13 og har arbejdet fra 10 årsalderen ( uden løn )),
jeg havde en kort årrække egen bil men fravalgte det igen da jeg læste bogen "grænser for vækst" og indså at langt de fleste levede med et uetisk og u-bæredygtigt meningsløst overforbrug,

men jeg er jo alligevel vildt privilegeret som en følge af at jeg lever i den lukrative ende af den økonomiske verdensorden, og jeg er derfor parat til at betale grønne afgifter for at bidrage til en fremtid for kommende generationer, og jeg vil gerne arbejde for en langt mere retfærdig verdensorden hvor ingen gøres fattige for at andre kan leve i uanstændig overflod,
at vi kan købe så vanvittigt meget skyldes jo aldeles ikke vores egen indsats,
men fattige menneskers hårde arbejde til næsten ingen løn i den underprivilegerede del af verden, dem som laver vores store fladskærme og alt det andet luxus vi kan vælte os i, arbejder typisk 12-14 timer 7 dage om ugen, men forbliver alligevel fattige og dør unge som en følge af nedslidning,

og så jamrer nogle af de mest privilegerede over at de skal bidrage med en ganske lille smule for at forhindre klimaets kollaps, og det er jo præcis de samme mennesker som er skyld i problemet.

Carsten Munk, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Steen K Petersen, Halfdan Illum, Palle Raabjerg, Anders Graae, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz, Lise Lotte Rahbek, Gitte Loeyche og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar

Afgifter på forurening vil vende den tunge ende nedad er der mange der mener. Fantasien har trange kår men man behøver altså ikke slå hjernen fra og snakke Dan Jørgensen efter munden. Afgifter behøver ikke være regressive men kan også være progressive som f.eks. således:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_fee_and_dividend#:~:text=A%20carb....

En sådan afgift vil både reducere den økonomiske ulighed og stimulere bæredygtig teknologisk udvikling. Lige det vi alle vil - undtagen erhvervslivet i den sorte ende, dvs dem der baserer deres teknlologi på at forurening af naturgrundlaget er en gratis omgang - og så naturligvis herværende politiske ledelse med Mette Frederiksen i spidsen som også mener at det skal være gratis for forureneren at forurene.

For gratis for samfundet er det jo ikke.

Eva Schwanenflügel, Halfdan Illum, Anders Graae og Rolf Andersen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

De fattige er optaget af at overleve, de rige er optaget af at blive rigere...

Eva Schwanenflügel, Søren Jensen, Carsten Munk, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

"Vi vil ikke længere stå til mål for elitens grønne ønsker - dem må de selv betale for" - kunne lige så godt være overskriften.

steen ingvard nielsen

Hørt.
Bare de er socialt refærdige, det samme gælder med beskatning.

steen ingvard nielsen

Og
Alle fattigrøvene udleder (vist) også mindre CO2,
Så lad os da bare betale, efter hvor meget vi udleder.

Philip B. Johnsen
"De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt fra forbrug."
Den danske befolkning, altså alle danske borgere, hører med til de 10% rigeste globalt...

Vi har én opfattelse af fattigdom i Danmark, der nok har et mere priviligeret udgangspunkt end store dele af resten af verden, hvor de helt basale nødvendigheder for at (over)leve ikke altid er tilstede. Når vi snakker klima er vi nødt til at tale globalt.

Måske vi kunne bebrejde MetteF, at SD ikke tør udfordre den store middelklasses privillegier med en CO2 afgift, der forslår.
At man så måske argumenterer fra SD med, at dette ville skabe øget ulighed er nok ....øhm hyklerisk og bagstræberisk...beklager Mette, jeg elsker dig dog stadig ;)

- desuden kunne en personlig CO2 afgift godt strikkes sammen , så den for en god social profil, tror jeg blot, ved indførsel af et "bundfradrag" , ala den som kendes fra indkomstskatten?
De uden fossilbil slipper fri, de med SUV monstrene, kommer til kassen. De fleste kan slippe med en tusse eller 2 på et år...

Så de der ikke forbruger de services og produkter der skal beskattes yderligere er ikke så fremmede ved tanken! Mon der er så mærkeligt?

Prøv at spørge dem om de går ind for ekstra beskatning på anlægsarbejderne til offentlige trafiksystemer.

Phillip B. Johnsen
Tak!

Jeg har forgæves ledt efter et metodeafsnit omkring Concitos Klimabarometer. Det burde ideelt set fremgå af at Informations artikel, men det eneste, der står er, at Concitos rapport baserer sig på en meningsmåling fra Analyse Danmark blandt 1.023 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

Det er ikke seriøst nok. En lille faktaboks er, som jeg husker det, god tone blandt seriøse dagblade. Ellers er det svært at vurdere, hvor stor tiltro man kan have til undersøgelsen.

Jeg skal da også huske at sige, at Concitos direktør Christian Ibsen må være ramt af midlertidig døv-blindhed. Han påstår, at Mette Frederiksen i sin tale til Dansk Erhverv sagde, at det kun er teknologien, der kan redde os
.
Her er, hvad Mette Frederiksen sagde om regeringens muligheder for at stimulere til opnåelsen af de 70 procents besparelse: »Det kan kun lade sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, så bliver det kun højere afgifter. Og det er ikke svaret”.

Man skal lede meget længe blandt mennesker, der virkelig ved noget om klima og besparelser på drivhusgasser, før man finder nogle, der er uenige med Mette Frederiksen. Der kun at sige til Christian Ibsen:” Gør dit arbejde ordentligt, og gem venligst propagandaen til en anden gang”.

Jan Fritsbøger

ideen med co2 indfangelse og lagring minder mig om historien, hvor en idiot har en bunke jord han vil af med, og vælger den geniale løsning at grave et stort hul og putte jordbunken i det,
for i stedet for at bruge resurser på at lave tekniske fix som skal kompensere for skadelig adfærd bør vi da overveje at ophøre med den skadelige adfærd, som i sig selv er spild af resurser, med andre ord stoppe overforbruget, og selvfølgelig bandlyse enhver vækst hvor der er overflod, grådighed er faktisk dræbende for al trivsel, er derfor de riges smil er så syntetiske/falske,
de dækker over det faktum at rigdom er en hindring for lykke, og aldrig er nogen vej til et "godt" liv.
en ægte medicin mod mistrivsel er en som kan kurere grådighed, men desværre har samfundet og videnskaben endnu ikke erkendt at grådighed faktisk er en alvorlig sygdom.

Læs .....får en acceptabel social profil...

Bio- carbon capture storage (BCCS) er et genialt concept, ja et Columbus æg.

Når man en skønne dag kan fange f.eks Portland 's kridtbundet CO2, som skal uddrives for at kunne fremstille cement og beton, og derpå tilbageføre gassen tilbage til jorden - Eller lave flydende brændstof ved at involvere vindenergi, altså hydrogenere gassen.

Jamen så bliver affaldsproduktet jo en salgsvare!
Så kom nu igang, I kære ingeniører !

Mogens Kjær, Kim Houmøller og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar

En vigtig effekt af afgift på CO2, vil også blive den, at der opstår en forretning i BCCS og andre teknologier, altså i at recirculere CO2 tilbage til jorden og for geologisk tidsrum!

Jan Weber Fritzbøger

Jeg plejer ikke at læse dine kommentarer, fordi de er unødvendigt lange, svært læselige og sjælden siger noget, der i virkelighedens verden kan bruges til at sænke den globale udledning af drivhusgasser. Denne gang har du skrevet et kort og læseligt indlæg. så det har jeg læst. Jeg ville dog ønske, at du ville droppe din maner med at undgå punktum, store bogstaver og meningsløse afsnitsafbrydelser..

Til illustration af dette, har jeg skrevet dit indlæg om. Du kan tage det som en hjælp eller en fornærmelse. Under alle omstændigheder ville du få dit budskab frem, i stedet for at det bare bliver sprunget over. Her kommer min omskrivning så:

”Ideen med CO2 indfangelse og lagring minder mig om historien, hvor en idiot har en bunke jord, han vil af med, og vælger den geniale løsning at grave et stort hul og putte jordbunken i det.

I stedet for at bruge resurser på at lave tekniske fix som skal kompensere for skadelig adfærd, bør vi da overveje at ophøre med den skadelige adfærd, som i sig selv er spild af resurser. Med andre ord bør vi stoppe overforbruget og selvfølgelig bandlyse enhver vækst, hvor der er overflod. Grådighed er faktisk dræbende for al trivsel, og det er derfor, at de riges smil er så syntetiske/falske

De riges syntetiske/falske smil dækker nemlig over det faktum, at rigdom er en hindring for lykke, og aldrig er vejen til et "godt" liv. En ægte medicin mod mistrivsel er en medicin, som kan kurere grådighed, men desværre har samfundet og videnskaben endnu ikke erkendt at grådighed faktisk er en alvorlig sygdom”.

I næste indlæg vil jeg fortælle, hvorfor jeg ikke er enig med dig i din afvisning af, hvad du kalder et teknologisk fix

Jan Weber Fritzbøger

Du skriver, at vi bør ”stoppe overforbruget og selvfølgelig bandlyse enhver vækst, hvor der er overflod”. Har du tænkt over, hvor forskelligt vi mennesker mener, at noget er ”overflod” eller blot hører til et normalt liv? Det er i praksis en umulig opgave at blive enige i, hvad ”overflod ”er. Nogle få ville ende i noget, der lignede Thy-lejren eller Amish-samfundet, men langt de fleste ville fortsætte deres tilværelse nogenlunde uanfægtet.

Med til billedet hører, at jeg da også synes, at meget af det mennesker anskaffer sig, er unødvendigt, men jeg savner reelle mulighed for at ændre på det.

Dine betragtninger om grådighed og trivsel er da interessante, men medicin mod grådighed kan du nok glemme alt om. Hvis den fandtes, ville du næppe få mange til at tage den.

Som et eksempel på et teknologisk fix nævner du” co2 indfangelse og lagring.” Mens jeg skrev forrige indlæg, har Niels Jakobs skrevet, hvad der her og nu kan og bør siges om den ting. Så det er der ingen grund til, at jeg skriver mere om.

Jan Fritsbøger

ja lad os gå op i grammatisk korrekthed og dermed gøre det til det vigtige, beklager jeg ikke følger retskrivningsreglerne, men dit postulat om at det er en hindring for at forstå det skrevne er lidt langt ude, mange som skriver her er langt mindre forståelige end mig, og skriver længere indslag, ingen nævnt ingen glemt.
noget andet er at du ikke er enig, og det undrer mig ikke, meget få har viljen til at forstå da de aldeles ikke ønsker at erkende at deres overforbrug er selve problemet,
med hensyn til co2 indfangelse så kan jeg godt se ideen i at man ved cementfremstilling finder en metode til at undgå at de store mængder co2 som normalt frigives til atmosfæren ved at opsamle denne,
men ideen med at bruge den til at lave kunstigt brændstof er ikke klimagavnligt, hvis man efterfølgende bruger brændstoffet i en motor for så ender det jo alligevel i atmosfæren,
at oplagre co2-en i undergrunden kunne løse problemet, men den mulighed for at gøre cementproduktion lidt mindre klimaskadelig redder jo ikke i sig selv klimaet, og teknikken kan jo ikke bruges i alle brancher og vil kun give mening ved meget co2 udledende processer,
og der bruges jo resurser på at implementere og benytte teknikken så gevinsten dermed bliver mindre,
så nej når Niels Jakobs mener det er et genialt columbusæg så er jeg sikkerat på han ( og du ) tager fejl,
men det er jo nemmere at opdigte løsninger man kan leve med men som desværre hverken er ægte løsninger eller faktisk tilgængelige, end det er at erkende at de løsninger som er nødvendige indebærer en ændret livsstil man slet ikke har lyst til.

Jan Fritsbøger

og dit argument med at folk har forskellige opfattelser af hvad der er nødvendigt er et pseudo-argument, det er klart at er man grådig er alt man kan få råd til "nødvendigt" men der er basale behov og de er det som er nødvendigt, resten er ikke,
min "ide" med medicin imod grådighed skulle altså IKKE tages bogstaveligt, men blot illustrere at grådighed er et problem både for individet og især for samfundet, og jeg mener helt alvorligt at grådighed er en psykisk sygdom,
og så mener jeg vi desværre har en kultur som forværrer problemet, "man" ser op til de mest grådige, og glorificerer rigdom som dermed bliver vejen til anerkendelse, og dermed kunstigt attraktivt, at man ikke bliver mere lykkelig af flere penge ignoreres,
men det er jo et faktum at rige mennesker simulerer trivsel, og dem som virkelig trives er ikke rige, fattige er langt mere gæstfri og åbne og smiler og griner mere,
for er et menneskes basale behov dækkede kan man trives, og noget tyder på at trivslen aftager som følge af øget velstand.