Nyhed
Læsetid: 8 min.

Kommission foreslår at hæve bilafgifter med flere tusinde kroner. For lidt og for sent, siger eksperter

Eksperter kalder anbefalingerne fra Anders Eldrups elbilkommission skuffende og utilstrækkelige. Eldrup selv erkender, at der blot vil være tale om et »beskedent bidrag« til at nå Danmarks klimamål i 2030. Vi burde være begyndt for ti år siden, siger han
»Konklusionen er, at vi burde være startet for ti år siden,« siger Anders Eldrup, formand for Elbilkommissionen.

»Konklusionen er, at vi burde være startet for ti år siden,« siger Anders Eldrup, formand for Elbilkommissionen.

Søren Bidstrup

Indland
8. september 2020

Der var store forventninger til elbilkommissionen, som det seneste halvandet år har arbejdet på et bud på fremtidens bilafgifter og omstillingen til en grønnere bilpark. Men hvis de anbefalinger, som Anders Eldrup og resten af kommissionen fremlagde mandag, bliver til virkelighed, får Danmark svært ved at nå sine klimamål.

Sådan lyder vurderingen fra en række eksperter på området. Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, kalder resultatet »skuffende« og »uambitiøst«.

»Det er et lille skub, som ikke for alvor rykker noget,« siger han.

Elbilkommissionen blev nedsat af den daværende VLAK-regering. Med den forhenværende departementschef for Finansministeriet Anders Eldrup i spidsen har kommissionen haft til opgave at levere »en konkret strategi for, hvordan et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 bedst kan realiseres, samtidig med at det er muligt at fastholde statens provenu« – altså uden at det slår bunden ud af statskassen.

Anders Eldrup gjorde på et pressemøde klart, at Danmark ikke kan forbyde salg af benzin- og dieselbiler som følge af EU-lovgivning. Omstillingen beror derfor på, at man fra statens side kan »nudge« befolkningen til at udskifte benzin- og dieselbiler med grønne elbiler.

Men netop på dette område »fejler kommissionen i forhold til klimaet«, mener Jeppe Juhl, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Han påpeger, at transportsektoren i dag tegner sig for 28 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf personbiler alene står for godt halvdelen. En omstilling af transporten er derfor fuldstændig afgørende, hvis Danmark skal have en chance for at leve op til 70-procentsmålet i 2030.

I det lys rækker de 0,9 millioner ton CO2-reduktion, som elbilkommissionen kommer frem til, langtfra.

»Det, som kommissionen foreslår, er voldsomt uambitiøst og giver kun en meget lille effekt i Danmarks klimaregnskab,« siger han.

Nødvendigt at gribe mere ind

Et af de store problemer med persontransporten er, at omstillingen tager lang tid, eftersom biler ofte har en levetid på 15-20 år. Jeppe Juhl mener, at kommissionen mangler fokus på at nedbringe antallet af benzin- og dieselbiler i Danmark.

»Vi skal have en straksopbremsning af salget af fossile biler, så vi stopper udledningen af fremtidig klimabelastning. Og det vil sige væsentligt højere afgifter på registrering af nye fossile biler.«

Ved kommissionens mest ambitiøse model, der giver én million elbiler på vejene i 2030, vurderer kommissionen, at der skal ske en gennemsnitlig afgiftsstigning på 5.900 kroner afhængigt af benzin- eller dieselbilens CO2-udledning.

Men det er for lidt, mener Jeppe Juhl.

»Jeg er meget overrasket over, at kommissionen mener, at det skal være så billigt som 5.900 kroner mere om året at køre i en fossilbil frem mod 2030. Hvis vi skal have folk til at skifte til en elbil, har vi brug for væsentligt større udsving. Man burde have indikeret, at det er nødvendigt at gribe mere ind over for benzin- og dieselbiler,« siger han.

Den analyse deler Jakob Stoustrup, som er prodekan ved Aalborg Universitet og forsker i elbilisme. Han understreger, at han endnu ikke har nået at dykke dybt ned i beregningerne. Men det virker optimistisk at tro, at en afgiftsstigning på 5.900 kroner om året kan skabe en stor ændring i forbrugeradfærden, mener han.

»Min vurdering er, at der skal mere til. Så det er overraskende, at de kommer frem til det,« siger han.

Ingen optimal model

Ser man på den hidtidige udvikling i transportens udledninger, er det gået den forkerte vej. Af Energistyrelsens seneste basisfremskrivning kan man læse, at »i 2030 forventes sektoren at udlede knap 14 millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2 og andre drivhusgasser, red.), hvilket er 15 procent over sektorens udledninger i 1990«. I dag udgør elbiler en procent af den danske bilpark.

Elbilkommissionen havde af politikerne på forhånd fået fem hensyn at tage højde for. Blandt andet ønsket om en »betydelig CO2-reduktion«, »beskedne statsfinansielle konsekvenser« samt at »begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger«.

Anders Eldrup understregede, at det ikke har været muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid. Kommissionen har derfor ikke kunnet »anbefale« en konkret model, men »peger« i stedet på fire mulige modeller, »som i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn«.

Eksperterne anerkender derfor også, at kommissionen til en vis grad har været begrænset af de politiske rammer. Ikke desto mindre mener professor Brian Vad Mathiesen, at kommissionen forsømmer at tage fat i problemets kerne.

Kommissionen anbefaler blandt andet en tilskudsordning frem mod 2030 på 2.500 kroner om året til danskere, der køber en elbil. En utrolig dårlig idé, mener Brian Vad Mathiesen – vi har brug for en varig model, så forbrugere og forhandlere kender de langsigtede rammebetingelser, siger han.

»Vi har ikke brug for flere stop and go-løsninger (midlertidige løsninger, red.). Det er uambitiøst.«

Han er tilhænger af roadpricing, hvor beskatningen af biler tager udgangspunkt i, hvor mange kilometer de kører om året, hvor meget CO2 de udleder, og hvor ofte de færdes i trængselszoner, i stedet for den nuværende model, hvor størstedelen af beskatningen falder ved købet af bilen.

»Det giver nogle fordele i forhold til at regulere forbrugeradfærd,« siger Brian vad Mathiesen.

Det bliver mindre attraktivt at køre meget i bil. Man kan adressere problemer med trængsel og luftforurening i byerne, ligesom man nemt kan differentiere afgifter for at tilgodese elbiler.

»De fleste, der arbejder på transportområdet, er enige om, at vi skal bevæge os fra registrerings- og vægtafgift til et beskatningssystem, som tager udgangspunkt i kørsel,« siger professoren.

Eldrup: Burde være startet for ti år siden

Kommissionsformand Anders Eldrup er enig med Brian Vad Mathiesen i, at roadpricing er fremtiden. Han mener dog, det er for tidligt at satse på det endnu, fordi det endnu ikke er indført nogen steder i verden og kræver et kompliceret system, der kan måle, hvor bilen er og hvornår.

Derfor foreslår kommissionen i stedet et pilotprojekt med lastbiler fra 2025.

I forhold til om tilskud til elbilkøb skulle være en ugunstig stop and go-løsning siger Anders Eldrup, at tilskuddet gælder de næste ti år frem til 2030.

»Så mere midlertidigt er det heller ikke. Og man kender planlægningen af det, så det ligger fuldstændig klart, at det forsvinder i 2030. I 2030 mener vi, at elbilerne er blevet så billige, at de kan konkurrere med fossile biler uden at få særligt støtteordninger.«

Han medgiver dog ligesom på pressemødet, at kommissionens modeller kun leverer et »beskedent bidrag« til opfyldelsen af Danmarks klimamål i 2030.

»Vi har 2,7 millioner biler i dag, og mange af dem vil også være her i 2030. Så konklusionen er, at vi burde være startet for ti år siden.«

Samtidig gentager han, at man ikke kan få alle hensyn til at gå op. Vi kan altså ikke både kræve, at det ikke koster statskassen noget og samtidig kræve betydelige CO2-reduktioner.

Elbilkommissionens fire modeller

Af Jesper Løvenbalk Hansen

Mandag fremlagde elbilkommissionen deres længe ventede bud på, hvordan der kan komme mange flere grønne biler på de danske veje i 2030.

Transportsektoren er en af de største udfordringer i forhold til målet om at nedbringe de danske udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Transporten står for omkring en fjerdedel af Danmarks samlede udledninger, heraf udgør udledningerne fra personbiler cirka halvdelen svarende til omkring syv millioner ton Co2 årligt.

Ifølge kommissionens formand, Anders Eldrup, var der på forhånd fem hensyn, kommissionen skulle tage højde for:

  • Ønsket om mange nul- og lavemissionsbiler
  • Ønsket om en betydelig CO2-reduktion
  • Ønsket om beskedne statsfinansielle konsekvenser
  • Ønsket om at begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen
  • Ønsket om at fastholde en tilsvarende fordelingsprofil, så det stadig er de dyreste biler, der betaler mest

»Det er ikke muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid. I lyset heraf har kommissionen udviklet forskellige afgiftsmodeller for overgangen til nul- og lavemissionsbiler, som i varierende grad tilgodeser de forskellige hensyn,« skriver kommissionen i deres rapport.

Som svar har kommissionen derfor opstillet fire forskellige afgiftsmodeller, der sikrer henholdsvis 500.000, 600.000, 750.000 og én million elbiler på vejene i 2030. For at tilgodese flest hensyn på den bedst mulige måde anbefaler kommissionen den model, der giver 750.000 elbiler på vejene i 2030. Vælger politikerne denne model, vil det betyde en reduktion på 0,9 millioner ton CO2 i 2030.

Når reduktionen er så beskeden, skyldes det især, at der hele tiden kommer flere personbiler på de danske veje. I dag er der 2,7 millioner biler, mens der ifølge fremskrivninger vil være godt 3,4 millioner biler på vejene i 2030. Hvis kun 750.000 af disse er elbiler, vil der således fortsat være omkring 2,65 millioner benzin- og dieselbiler på vejene i 2030.

En af de store udfordringer i forhold til at omlægge afgifterne er, at staten hvert år henter omkring 50 milliarder kroner i indtægter fra bilsalget. Derfor lægger kommissionen også op til, at det skal være dyrere at købe benzin- og dieselbiler. Vælger politikerne eksempelvis den model, der giver 750.000 elbiler på vejene i 2030, vil det koste ejere af benzin- og dieselbiler 2.300 kroner årligt i ekstra afgifter.

Samtidig foreslår kommissionen, at en del af statens provenutab dækkes ved at opkræve vejskat, som alle biler – også udenlandske lastbiler – skal betale, og ved at lægge en ekstra grøn afgift på 100 kroner på flyrejser. Samtidig åbner kommissionen for den mulighed at lade prisen på benzin og diesel stige med en krone pr. liter.

Kommissionen har også vurderet muligheden for at indføre et såkaldt road pricing-system, men det er ifølge kommissionen en svær løsning, som den ikke tør satse på kan være klar inden for kort tid. Kommissionen foreslår i stedet, at der i 2025 indkøres et system for road pricing til lastbiler, som kan være pilotprojekt for en videre udbygning af road pricing til også at inkludere personbiler.

For at sikre ro om priserne på elbiler foreslår kommissionen, at politikerne venter indtil 2025 med at indfase yderligere afgifter på elbiler: »Så det ikke bliver dyrere at købe elbil de næste fire år,« som kommissionens formand, Anders Eldrup, siger.

Desuden skal flere tilskyndes til at købe elbil ved, at der frem til 2030 gives et årligt kontant tilskud på 2.500 kroner til nye elbilejere. Køber man således en elbil i 2021, vil man få et årligt tilskud i ti år. Købes elbilen i 2022, er der tilskud i otte år og så fremdeles.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vi burde faktisk være startet for 40 år siden. Men sådan håber det sig efterhånden op med hvad vi skulle have gjort. Og her tæller hellere-sent-end-aldrig ikke en dyt.

En skændsel og et godt eksempel på de tåbelige, skamløse og skandaløse personer, som har siddet på magten af verdens udvikling de seneste årtier.

Flemming Berger, Jacob O, Halfdan Illum, Mikkel ---, Werner Gass, Mogens Holme, Torben Bruhn Andersen, Kristian Karlsen, Estermarie Mandelquist, Peter Knap, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Søren Fosberg, Liselotte Paulsen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

For 40 år siden var der ingen alternativer. Biler med en elendig brændstoføkonomi var virkeligheden. Nu vil flertallet have el-biler som bliver endnu et forkert valg. Brint er den virkelig løsning; så når landet er plastret til med ladestandere har vi smidt milliarder lige i kloakken.

Krister Meyersahm, Per Torbensen, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel, Britta Meyer og Finn Sørensen anbefalede denne kommentar

Kommissionen har ret beset været bundet på hænder og fødder al den stund at meget få politikere vil acceptere, at fremtidens private transport kommer til at koste nogen noget. Eller i hvert fald ret meget. I den forstand er kommissionens anbefalinger et vidnesbyrd om at vi stadig lever i en verden af i går. Økonomien og allehånde fordelingspolitiske betragtninger spiller stadig førsteviolin.

Og imens bliver kloden varmere.

Anders Reinholdt, Flemming Berger, Pia Nielsen, Halfdan Illum, Hanne Utoft, Mikkel ---, Thomas Tanghus, Rune Haller, Werner Gass, Carsten Munk, Torsten Jacobsen, Lars Jensen, Torben Bruhn Andersen, Carsten Wienholtz, Kristian Karlsen, Estermarie Mandelquist, Ruth Sørensen, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Marie Vibe, Søren Fosberg, Jeppe Lindholm og Liselotte Paulsen anbefalede denne kommentar
Søren Brøndum Christensen

Lige en umiddelbar tanke - med roadpricing, vil det så ikke medvirke til, at det bliver endnu mindre attraktivt at bosætte sig på landet? Jeg er meget stor tilhænger af, at vi får skiftet bilparken ud, men man er vel også nødt til at medtænke både social og geografisk balance?

Ditte Jensen, Erik Fuglsang, Niels Jacobs, Rune Haller, Martin Bæksgaard Jakobsen, Lars Jensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

I 1976 var der 342 millioner køretøjer i verden. I 1996 var der 670 millioner. I 2018 var der 1.400 millioner. Og i 2036 vurderes der at være 2.800 millioner køretøjer i verden. Langt de fleste af de 2.800 millioner køretøjer i verden i 2036 vil kører på fossile brændstoffer. Så hvis der i Danmark kommer 1 million el biler på det danske vejnet frem til 2030 vil der samtidig være kommer 1.400 millioner fossile biler ekstra på resten af verdens veje frem til 2036.

Samtidig forventes det at antal flypassagerer til stige fra 4.400 millioner i 2018 til 8.800 millioner. Der vil de kommende årtier ligeledes blive opført flere tusinde ny kulkraftværker verden over. Oven i hatten har Tyrkiet netop opdaget et af verdens største naturgas forekomster på 332 milliarder kubikmeter, som skal udnyttes. I 2019 har den australske regering godkendt en ny kulmine, som skal producere 60 millioner tons kul årlig mange mange år frem. Bare lige for at nævne et par forhold omkring afvikling af fossile brændstoffer og CO2 udledning de næste mange årtier.

Thjaaa. Det ser jo en smule kulsort ud. Men, naturligvis. 1 million el biler på de danske veje er da en god start til at dulme samvittigheden. Men så er det vist heller ikke mere.

Kjeld Hansen, Finn Sørensen, Hanne Utoft, Mogens Kjær, Michael Friis, Martin Bæksgaard Jakobsen, Rune Stilling, Svend Erik Sokkelund, Estermarie Mandelquist, Mathias Kvolsgaard og Liselotte Paulsen anbefalede denne kommentar

Hmmm. Det første selvkørende køretøj var elektrisk engang i 1890 et eller andet. Der fandtes skam og el drevende køretøjer for 40 år siden. Så det er kun et spørgsmål om hvilken vej udviklingen bliver styret. Og dan har i 100 år kun været styret mod forbrænding af fossile brændstoffer. Ikke mindst styret og kontrolleret af en stærk olieindustris interesser koplet op mod en svag politisk styring.

Verden kunne sagtens have valgt en anden vej. Men vi tog den fatale fossilvej udelukkende for at tilgodese en snævner økonomisk interesse.

Sådan er kapitalisten. Grådig, skrupelløs og ødelæggende.

Gert Lindberg, Rune Haller, Martin Bæksgaard Jakobsen, Poul Reynolds, Werner Gass, Torben Bruhn Andersen, Estermarie Mandelquist, Ruth Sørensen, Tommy Clausen, Søren Fosberg og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Husk nu lige på at det var VLAK-regeringen der satte rammerne - eller nok mere begrænsningerne - for ambitionerne den nuværende regering har skrevet ned i "forståelsespapiret" med de 70 % - en anden ting er Eldrup´s skaldede 10 mia. i forhold til de 450 milliarder man kunne finde i løbet af et halvt år i en mindretalsregering der er afhængig af nogle partier der er parat til finde "whatever it takes" af penge til at nå de 70 % i en tid hvor nød skal lære os at spinde guld på vores spidskompetence - den grønne omstilling.

Werner Gass, Torben Bruhn Andersen, Estermarie Mandelquist og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

I USA købte olieselskaberne i samarbejde med den store bilindustri et velfungerende jernbanenet for derefter at køre det hele ned og erstatte det med et kæmpestort net-værk af "interstate high-ways" (Eisenhower´s projekt finanseret af forsvarsministeriet)

Mogens Holme, Kjeld Hansen, Rune Haller, Carsten Munk, Poul Reynolds, Lars Jensen, Tommy Clausen, Jeppe Lindholm, Eva Schwanenflügel og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Mathias Petersen

Måske har jeg ikke orienteret mig ordentligt, men mangler man ikke at forholde sig til, hvordan et passende stort antal ladestandere skal etableres i hele landet? Og hvad med elnettet? Kan det uden videre klare 500.000 - 1.000.000 elbiler?

Mogens Holme, Anders Reinholdt, Ditte Jensen, Kjeld Hansen, Finn Sørensen, Erik Fuglsang, Martin Bæksgaard Jakobsen, Per Torbensen, Torben Bruhn Andersen, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel, Jens Erik Starup, Bent Nørgaard og Frank Hansen anbefalede denne kommentar

Med 50% sort el (CO2 udledende produktion af el) og desuden en dårlig effektivitet på kun 30% på traditionel elproduktion- er der i dag desværre en stor udledning af CO2 også for el-biler.

Men hvor stor er forskellen i antal gram CO2 per km i dag for el- hhv diesel biler?

Med 50% sort el (CO2 udledende produktion af el) og desuden en dårlig effektivitet på kun 30% på traditionel elproduktion- er der i dag desværre en stor udledning af CO2 også for el-biler.

Men hvor stor er forskellen i antal gram CO2 per km i dag for el- hhv diesel biler?

Philip B. Johnsen

Greenwashing.

Her er hvad ‘Global Sustainable Development Report 2019‘ skriver om el-biler, det var det United Nations møde folketinget fik første række til at overvære, specielt på grund af løgnen om biomasse afbrænding, der bestemt ikke, som regeringen misvisende påstår er klimaneutralt, folketinget på første række, da alle verdens lande var klar over, at folketinget tilsyneladende har ‘meget‘ svært ved, at forstå omstillingsbudskabet.

From Global Sustainable Development Report 2019:
“The positive benefits of electric vehicles for reducing greenhouse gas emissions and human exposure to pollutants may greatly vary depending on the type of electric vehicle, the source of energy generation, driving conditions, charging patterns and availability of charging infrastructure, government policies and the local climate in the region of use.

Indeed, promotion of public transportation and slow mobility (e.g. walking and biking) remain key strategies for decarbonizing the transport and energy sectors.”

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report...

Hvor den offentlige forskning til 5G dele el-bil ordning, der gør personbil marked helt urentabelt?

D R O P

nu de kampfly: så kan vi omstille, udligne og begrønnes. De er da det eneste vi IKKE har brug for.

Mogens Holme, Anders Graae, Torben K L Jensen, Carsten Munk, Lars Jensen, Hans Larsen, Torben Bruhn Andersen, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Godt forslag, Marie Vibe, det kommer desværre bare ikke på tale.
Vores relation til USA og NATO er ifølge de gamle partier alfa og omega for at overleve som lille land..
Det er spørgsmålet, om det er rigtigt, især med den nuværende præsident.
Hvis han bliver genvalgt, tør jeg slet ikke tænke på hvordan det vil gå med klima og miljø.

Kim Houmøller er inde på det rigtige, nemlig at brint er fremtiden. Det er dybt godnat at satse på elbiler, der iøvrigt også er CO2 belastende, samt kræver mange råstoffer, der også snart bliver mangel på.
Og hvad med de ikke-eksisterende ladestandere?
Før de er indført over hele landet, er teknologien en helt anden.

Hvorfor satses der ikke på jernbaner istedet for motorveje? Kollektive transportmidler fremfor private?
Kollektive genbrugsordninger, hvor haveaffald, møbler og andet blev opsamlet af kommunerne ugentligt, istedet for at folk selv kører individuelt på genbrugspladsen med deres trailere?
Delebiler i nabolaget, man betaler fælles til som en andelsordning?
Hele transportsektoren skal køre på brint.
Og hvad med grønt flybrændstof, samt afgifter på at rejse? Det er alt for billigt pt.

Det springende punkt bliver hvorvidt det kan lykkes at lave opbevaring af strøm fra vedvarende energi, og der forskes også i andre spændende energikilder.
Der bliver bare ikke brugt penge nok på denne forskning.

John Scheibelein, Carsten Munk, Mogens Holme, Kjeld Hansen, Viggo Okholm, Poul Reynolds, Werner Gass, Estermarie Mandelquist, Ruth Sørensen og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

For en uge siden fløj en russisk jetjager dybt ind i dansk luftrum. To danske F-16 fra beredskabet i Skrydstrup satte omgående på vingerne for at afvise den ulovlige russiske indtrængen i det danske luftrum.

Der er i alderhøjeste grad brug for kamp fly i Danmark.

Jacob Nielsen, Martin Bæksgaard Jakobsen, Henrik Bjerre, Per Christiansen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

I øvrigt, så forventes det, at der i 2030 vil være 3.300.000 biler på de danske landeveje. Altså yderligere 600.000 flere end i dag. Det i sig selv undergraver et tiltag om 1 million el biler i Danmark.

For at få plads til alle de biler bliver der behov for en massiv investeringer i vejnettet. En skrue uden ende.

Kjeld Hansen, Werner Gass, Carsten Munk og René Arestrup anbefalede denne kommentar

Brint er fremtiden, jagerfly er ud! Nordisk fælles forsvar bliver ind, Nato falder af sig selv med hjælp fra Trump.

Vi var begyndt for 10 år siden. El biler var så billige, at selv en Tesla var inden for manges økonomiske formåen. Er der nogen, der kan huske en miljøminister ved navn Augen?
For 40 år siden i 80erne rullede de første seriøse eldrevne køretøjer ud fra en dansk fabrik, Ellert.

Jeg synes at man skal indføre bilafgifter der hvor der er et velfungerende offentligt transport system. 50.000 for en billicens i København til at starte med.

Viggo Okholm, Per Christiansen og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Brintbiler er stadig behæftet med en række tekniske udfordringer, så det forekommer ikke at være et alternativ på et tidspunkt, hvor tiden er ved at løbe fra os.

På den lidt længere bane er det i øvrigt helt uholdbart, at halvdelen af klodens befolkning skal have en bil - uanset teknologi. Ressourceforbruget er simpelthen langt over hvad kloden kan bære.

I den forstand er hele konceptet om privatbilisme en dødssejler.

Mogens Holme, Flemming Berger, Jacob O, Hanne Utoft, Mogens Kjær, Niels østergård, Werner Gass, Carsten Munk, Torsten Jacobsen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar

En 70% reduktion af vores co2 udledning i forhold til 1990 niveau om 10 år med det endelige mål på en 100% reduktion i 2050. Vi reducerer den globale udledning med 0.07% i 2030 stigende mod 0.1% i 2050 - forudsat udledningen omkring os ikke stiger, for så vil vores procenter reduceres omvendt proportionalt med stigningen. Omregnet til temperatur vil vores tiltag teoretisk sænke temperaturen med 0.00084 grader i 2030 stigende mod 0.0012 grader i 2050, beregnet på den påståede aktuelle menneskeskabte temperaturstigning på 1.2 grader indtil nu.

Hele ideen omkring vores klimatiltag er ikke at sænke temperaturen med 0.0012 grader i 2050, for det giver ingen mening. Ideen må være at vise resten af verden, at det er muligt og så håbe på, de følger i vores fodspor og tryller milliarder ud af deres statsbudgetter og borgere til den store globale omstilling. Giver det mening ?

Frank Borchorst, Torben K L Jensen og Martin Bæksgaard Jakobsen anbefalede denne kommentar

Nogle kommentatorer anbefaler brint som løsning på problemerne.spørgsmåler er bare: Hvor kommer brinten fra?
Enten fra et brintanlæg,der udleder CO2.OK,man kan lave det fra biomasse.Der er bare ikke biomasse nok.
Eller ved elektrolyse fra vindmøllestrøm.Herved mister man halvdelen af energien.Så det er heller ikke helt godt.Først når der er et væsentligt overskud af sol/vind-strøm,er der noget at komme efter her.I øjeblikket er der omkring 50% bidrag fra sol/vind,hvilket er ret flot sammenlignet med for få år siden.Men der er et godt stykke endnu.
Indtil videre er det nok bedst at putte strømmen direkte i bilerne.Måske også på langt sigt,det vil tiden vise.

Britte Meyer - traditionel elproduktion i dag har en virkningsgrad på omkring 48 og ikke 30%.Man kan diskutere,om det er godt,det er i hvert fald bedre.På et kraft/varmeværk udnyttes så en stor del af den resterende energi til fjernvarme.Det er ikke så galt endda.

Mogens Holme, Jacob O, Halfdan Illum, Eva Schwanenflügel, Mogens Kjær og Martin Bæksgaard Jakobsen anbefalede denne kommentar

Jeg kommer ærlig talt i tvivl om Danmarks klimamål for 2030 ikke bare er en hensigtserklæring, lidt ligesom Ritt Bjerregaards 5000 boliger til 5000 kr.

For storby-mennesker (med de rigtige og frelste meninger), der bor i cykelafstand til jobbet og har adgang til et veludviklet offentligt transportsystem, er der muligvis ikke nogle uoverstigelige problemer med at undvære bilen, men jeg skulle hilse og sige, at der faktisk bor rigtig mange mennesker i provinsen, hvoraf nogle dels bor langt fra jobbet, dels intet offentligt tranporttilbud har. For disse mange mennesker er der ikke noget alternativ til bilen.

Finn Sørensen, Egon Stich, Ditte Jensen, Kim Houmøller, Kjeld Hansen og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar
Klaus Brusgaard

#Erik Fuglssang
Du har fat i en vigtig pointe. Jeg bor selv langt fra offentlig transport. Dog er der det altoverskyggende fakta, at hvor det kan være vanskeligt at se alternativet til bilen, er der faktisk ikke en alternativ jord.
Der diskuteres og debateres som om der var masser af valgmuligheder imens bevæger verden sig ubenhørligt og meget snart ireversibelt afsted.

Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, René Arestrup, Flemming Berger, Pia Nielsen og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar

"Når reduktionen er så beskeden, skyldes det især, at der hele tiden kommer flere personbiler på de danske veje. I dag er der 2,7 millioner biler, mens der ifølge fremskrivninger vil være godt 3,4 millioner biler på vejene i 2030"

Hvorfor stiger antallet af biler, - bliver vi flere eller?

Hvis vi vil løse problemet - og det drejer sig altså om vores tilstedeværelse her på kloden - kan vi så undgå at medtænke andre løsninger på transportområdet end at alle skal have en elbil at køre rundt i.

Hvorfor er der også så mange der er tvunget til at spilde meget fritid og CO2 m.m. ved at transportere sig til jobbet?

Ikke mindst fordi boliger i byen er blevet folke spekulationsobjekt - også fordi man sparer pendler tid mv. ved bopæl i byen - og jobbene er flest der inde. Altså kunne ikke politikerne ændre bare noget på disse forhold?
Det ville nemlig nedbringe trængsel , slid forureninger samt nybyg /udbygning af vejnettet: Altså spare rigtig mange penge og spildtid...

Betydningen af kommentaren "Det skulle vi have gjort for 10 år siden" er måske ikke alene fordi vores CO2-aftryk så havde været så meget mindre men måske ligeså meget fordi det nu kommer til at gøre rigtigt ondt.
Men når folk generelt skal til at betale mere for transport så bliver deres rådighedsbeløb jo mindre når de skal købe bolig. Og når befolkningens rådighedsbeløb generelt falder så må ydelserne på husene jo følge med, hvilket betyder at boligpriserne må falde. Tingene hænger sammen. Bil og bolig plejer at være de to største faste udfifter på budgettet.

@Nils Bøjden
08. september, 2020 - 07:03
"Jeg synes at man skal indføre bilafgifter der hvor der er et velfungerende offentligt transport system. 50.000 for en billicens i København til at starte med."

Antag nu at hr. og fru Hakkebøf, med to børn på 10 og 12 år, bor i andelsbolig i Vanløse og begge jobber som folkeskolelærer på hhv. Peter Syv Skolen og Kornmarkskolen. Begge skoler er beliggende ude i den sjællandske provins, hvorfor de begge har en bil for, at de overhovedet kan passe deres job og nå hjem til deres børn inden solnedgang.

Skal bemeldte folkeskolelærerpar - til en start - have tilsendt en regning på kr. 100.000 i morgen tidlig?

Carsten Svendsen

Vejtransport er livsfarlig, på alle måder og alle steder...
https://videnskab.dk/naturvidenskab/mikroplast-fra-bildaek-og-bremser-en...

Mads Kjærgård

Bilen medførte jo en social revolution! Den lille mand og hans familie havde lige pludselig mulighed for en tur til stranden og en tur i vandet. Hvordan fanden kan man se bort fra det gode? Der var noget socialt udlignende ved bilen, som med den elektriske vil forsvinde igen! For hvor finder man 300.000 til en eltrisk bil, hvis man kun har en lavindkomst og hvor finder man en ladestander, hvis man bor på 7 sal?

Finn Sørensen, Anders Reinholdt, Frank Hansen, Kim Houmøller og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Hvad er det man vil?

1 have flere penge ind i skatter?
2 Reducere antallet at biler baseret på Diesel, Otto eller Wankel motorer?

Hvis man vælg 1 så indrøm at formålet er at få flere skatter ind så man kan give flere offentlige gaver.

Hvis man vælger 2 så start med at sige hvor man vil spare på den offentlige sektor når målet nås, antallet af biler reduceres og skatteindtægterne går ned.

Den unaturlige CO2 udledning kommer ikke kun fra afbrænding af fossile brændstoffer. Den kommer også fra tørlægning af våd områder. Hele 5% af den menneskeskabte CO2 udledning har sit udspring fra tørlagte vådområder.

Det er således hele den menneskelige aktivitet, hele vores såkaldte moderne verden, som skal omtænkes ind i naturlige bæredygtige baner. Ikke kun transport og oksekød. Med andre ord vi skal tilbage til vores oldeforældres livsførelse. Dog med et moderne tvist.

Klimaforandringer er ikke noget vi først har registreret nu med det enorme CO2 udledning det moderne menneske anno 2020 skaber. Hele 38 milliarder tons årligt.

Nej. Allerede i 60'erne blev de første tegn på CO2 relateret klimaforandrig registreret. Og det med et langt langt mindre menneskeskabt CO2 indhold i atmosfæren, som det tilfældet nu i 2020. Med andre ord, allerede med den langt mindre menneskeskabte CO2 udledning skabt før 60'erne blev der skabt en ubalance i den naturlige atmosfære.

Der skal ske en dramatisk reduktion af CO2 indholdet i atmosfæren. Lige meget hvordan. Det er slet ikke nok med at bremse udledningen. Det er absolut nødvendigt at skabe teknologier, som kan filtrerer CO2'en ud af atmosfæren. Koste hvad det vil.

Problemet er så, hvordan skal befolkningen overbevises om, at en dramatisk livsstilsændring er nødvendig. Ikke kun i Danmark. Men hele verden. Naturligvis. Og det skal ske hurtigt inden for en kortere årerække hvis det overhovedet skal give mening.

Ad frivillighedens vej synes det at være en umulig opgave.

"Ad frivillighedens vej synes det at være en umulig opgave."

Så skal vi af med en 3 - 4 mia mennesker. Måske skal vi opgive at udvikl en vaccine mod Covid-19?

Philip B. Johnsen

Der er en tendens i denne tråd til, at skrive ud fra, hvad der blandt de kommenterende tilsyneladende syntes at være realistisk, i den bæredygtige omstilling.

Det niveau der beskrives, betyder sansynligvis, at Danmark om ikke mange år, ligger under havoverfladen.
Blot et lille ‘aber da bei‘.

Cheer up - Mother Earth is waiting for you
https://www.youtube.com/watch?v=NjIqXfAvm1w

At bruge argumentet at det er for sent giver absolut ingen mening. Tiden kan kun rulle frem, og så er det med at finde de løsningsmuligheder det giver.
Jeg er dog en smule bekymret for, at vi fejler ved at fokusere så meget på el-bilen som den store løsning. Der er i hvert fald nogle fundamentalt problemstillinger, der ikke er løst endnu - så som batteriet og adgangen til naturlig strøm.

Erik Fuglsang, Eva Schwanenflügel og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Opgaven med at sætte lighedstegn mellem el-biler og fossilt fremdrevne biler, er et håbløst regnestykke. Alene omkostningerne ved el-biler er ikke opgjort og den infrastrukturelle opgave med ladestationer - specielt i bymiljøerne - er en indtil videre, uløøselig opgave.
Dernæst er der det uretfærdige element, at nyindkøbte biler, der typisk har en levetid på 15-20 år, bliver urimeligt straffet såfremt de skal pålægges kæmpe afgifter, fordi den bil de KUNNE have købt, ikke var betalelig eller ikke kunne "påfyldes brændstof"!
Det eneste rimelige i omlægningen fra fossile til el-drevene biler, må være, at der betales for hvor meget kørselsbehovet er. GPS-systemet er efterhånden så veludviklet, at forbruget nemt kan beregnes. Der skal ikke gives tilskud til bestemte typer biler, men "fortjenesten" ved at køre CO² minimalt, skal ligge i km-prisen. Jeg har ikke lige modellen for dén udregning, men det er formentlig ikke svært at tilgode alle.
Der lægges op til BÅDE øget afgift på fossilt brændstof, øget vægtafgift og rabatter til el-drevne biler. Det er i MIN optik en temmelig uretfærdig vej - specielt set ift de nyeste fossile bilejere, der ALDRIG fik det gode tilbud på en el-bil der car nødvendigt, FORDI den ikke eksisterede, subs. at der ikke er opladefasciliteter.

"Der skal ikke gives tilskud til bestemte typer biler, men "fortjenesten" ved at køre CO² minimalt, skal ligge i km-prisen. "

Problemet er at billisterne betaler i omegnen af 50mia om året i øjeblikket, og enhver omlægning kan få motiverende effekter i retning af manglende skatteindtægter. Hvem skal så betale? Eller hvor skal der spares på de offentlige budgetter?

Søren Kristensen

Ja, det er både for lidt og for sent - og så kan vi ligeså godt lade være. I øvrigt løser det sig selv, når elbiler bliver konkurrencedygtige og moderne eller hip, som det jo hedder. Tesla er allerede hip blandt de rige, som mest kører for sjov og godt vejr. Bare vent til VW kommer med en fattigmandsTesla, hvad man jo må antage at de arbejder på, dernede. Ellers er de i hvert fald godt nok dumme. Mercedes kan du godt afskrive, de går mest op i gaming, altså underholdning i et fiktivt førerløst univers, som umuligt kan være noget for folk der godt kan lide at køre bil. .