Baggrund
Læsetid: 10 min.

Flere muslimske friskoler har fået frataget statstilskud – nu går Ombudsmanden ind i sagen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i tilsynet med friskolerne frataget flere primært muslimske friskoler deres statstilskud, hvilket de seneste år har ført til flere lukninger. Ombudsmanden går nu ind i sagen. Ifølge advokater og friskolelærere halter retssikkerheden for friskolerne gevaldigt
Lærere, forældre og elever fra Iqra Privatskole mødtes foran Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at aflevere skolens redegørelse i sagen, der risikererede at lukke den muslimske friskole. Den er nu lukket.

Lærere, forældre og elever fra Iqra Privatskole mødtes foran Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at aflevere skolens redegørelse i sagen, der risikererede at lukke den muslimske friskole. Den er nu lukket.

Thomas Lekfeldt

Indland
12. oktober 2020

Folketingets Ombudsmand er af egen drift gået ind i en generel undersøgelse af tilsynet med de frie grundskoler.

De sidste tre år har det skærpede tilsyn ført til lukning af fem friskoler og to efterskoler – alle med et muslimsk værdigrundlag. Ombudsmanden går nu ind og stiller spørgsmål ved to af de sager, hvor skoler har klaget til ombudsmanden over Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) skærpede tilsyn.

I ombudsmandens brev fra den 20. september stilles der spørgsmål ved, hvorvidt STUK har partshørt skolerne, inden styrelsen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af tilskud i den første skoles tilfælde. I den anden skoles tilfælde stiller ombudsmanden spørgsmål ved, om STUK har partshørt skolen, inden styrelsen traf afgørelse om at fratage skolen sin status som friskole.

Og netop STUK’s lukning af en friskole undrer Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus i stats- og forvaltningsret på Aarhus Universitet.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Reelt bruger man jo folkeskolens elendighed til at lukke skoler, der virker på et idealistisk grundlag - i stedet for at se at få rettet op på folkeskolen, så lærerne vender tilbage og får lov at gøre deres bedste for at hjælpe især de elever, der ikke indlysende forstår behovet for det, folkeskolen bibringer dem af viden og færdigheder.

David Zennaro, Troels Ken Pedersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Alvin Jensen, Karsten Aaen og Werner Gass anbefalede denne kommentar

Rigtigt godt initiativ. I 70’erne var jeg selv med til, at oprette en højskole med marxistisk orientering. Vi blev i den grad forsøgt saboteret fra det lokale politiske niveau, Hørsholm Kommune.
Fra Undervisningsministeriets side var linien mere i overensstemmelse med friskolelovgivningen. Var der problemer med en undervisningsinspektør gik vi til direktøren, Asker Baunsbak Jensen, og så blev den sag ordnet.
Jo, radikale var en noget anden type dengang.

Holger Nielsen, David Zennaro, Peter Gløde, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Werner Gass, Peter Mikkelsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

I Finland er det kun staten, som må drive skole på folkeskoleniveau. Det er der stor tilfredshed med generelt, og det er nok en væsentlig grund til, at Finland ligger i top i diverse kvalitetsmålinger.

Holger Nielsen, Finn Sørensen, Flemming Olsen, Lars N. Jensen, kjeld hougaard, Kristian Spangsbo, Alvin Jensen, Thomas Tanghus, Trond Meiring og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Jeg har gået på en privat 3-årig handelsskole, hvor man også fik både matematisk og sproglig studentereksamen. Men jeg syntes, at al undervisning bør være 100% ensartet, og derfor bør ske af staten og hverken kommuner eller private.

Men når reglerne i Danmark er, som de er, er det godt at ombudsmanden går ind i sagen. For vilkårene skal være fuldstændig ensartede.

Holger Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Poul Simonsen, Karsten Aaen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Peter Mikkelsen

Thorkel Hyllested@ Den væsentligste grund til, at Finland ligger i top i diverse kvalitetsmålinger, er nok snarere, at Finland baserer deres undervisning på viden om, hvad der udvikler børns hjerner og ikke som i Danmark, hvor undervisningen er baseret på politiske beslutninger om pensum, timetal og test. Børns hjerner bliver bl.a. udviklet gennem musik og bevægelse, kreativitet, samarbejde, motivation og fri leg og ikke gennem bogligt terperi for at tilegne sig en forudbestemt viden. I øvrigt går finske børn væsentligt kortere tid i skole end og har stort set ikke lektier for. "Børn skal have lov til at være børn", som den finske undervisningsminister sagde.

David Zennaro, Ole Svendsen, Nike Forsander Lorentsen, Josephine Kaldan, Peter Gløde, Flemming Berger, Troels Ken Pedersen, Helle Leisten, Lars N. Jensen, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Alvin Jensen, Karsten Aaen, Thomas Tanghus, Arne Albatros Olsen, Sven Elming, Werner Gass, Carsten Munk, Hanne Utoft og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Lizett Røhling

Disse friskoler ( indoktrinerings ... isme ... skoler ) - burde alle forlængst være lukket - Danmark lukker for langsomt ned for de muslimske friskoler , hvor man fastholder og forsinker et vist klientel i - ikke at tilnærme sig og leve med vestlige demokratiske værdier ... det er dog mere humant .... sammenlignet med Kineserne , der har en mere kontant tilgang til samfundsskadelig ideologier.

Flertallet af danskerne ønsker ikke parallelsamfund og en anden udansk ikke vestlig samfundsform / norm - som skolerne er næring og fødekilde til.

Finn Sørensen, Flemming Olsen, Morten Simonsen og Erik Jakobsen anbefalede denne kommentar

Hvis de muslimske friskoler skal lukkes ned argumenteret i deres religiøse fundament, skal de kristne, jødiske og alle andre religiøse friskoler også.

Det har jeg som sådan ikke et problem med. Så længe det gælder alle. Problemet opstår først, når det kun er én af religionerne, der hermed iriskerer diskriminaition.

Holger Nielsen, Hans Larsen, Nike Forsander Lorentsen, Troels Ken Pedersen, Poul Simonsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er jo, at man tænker i enten-eller, når man diskuterer pædagogik. Det er snarere hver ting til sin tid, og hvad der passer til det enkelte fag.

Hvorfor denne skole har fået fritaget tilskuddet, forstår jeg ikke, se her:

http://www.ecolefrancodanoise.dk/paedagogik

Det er en skole, baseret på Freinet-pædaogik, og hvor man bl.a. gør det her:

"Pædagogikken følger som udgangspunkt en Freinet-pædagogik, dvs. * at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesser * eleverne føler ansvar og ejerskab for deres egen læring * eleverne opdrages til demokrati, ved konkret at anvende demokratiske styreformer i skolen."

Måske er det derfor? Fordi STUK ikke kan se se ud af folkeskolens paragraffer, og mener, at alle friskoler i det land, skal organiseres efter folkeskolens mål ! og læringsmål ! og at læreren skal bestemme næsten alt - eller?

Ifølge loven om friskoler er de netop frie, de her skoler, til selv at planlægge, hvordan de vil undervise, hvilke pædagogiske teorier, de vil bruge mv. - så længe de blot opfylder rammerne som bl.a. handler om at opdrage eleverne til et demokratisk samfund! Og det må man da sige, at denne her skole gør - eller?

Eller det fordi skolen er multikulturel, og anvender det franske sprog, se her:
"Ved at færdes i et tosproget miljø, får eleverne dels mulighed for at beherske to sprog på modersmålsniveau , men også mange andre færdigheder og værdier. To værdier vi anser som særligt betydningsfulde, er:

Tryghed, et udpræget skandinavisk begreb, som ikke rigtig har nogen modsvarighed i andre kulturer. I de skandinaviske kulturer betragtes trygheden som afgørende for opbygningen af individets selvværd, som igen er afgørende for det enkelte menneskes videre udvikling i samfundet, lykkefølelse mm.

Begrebet excellence har en naturlig forankring i fransk kultur og karakteriserer den usædvanlige, omhyggelige og fortræffelige præstation. Ved at introducere det i skolekulturen gør vi det til en oplagt mulighed for eleverne at drive deres talenter til deres fulde potentiale.

Det franske sprog rækker af historiske årsager ud over den franske kultur, hvorfor skolen egentlig er multikulturel rettere end bikulturel."

Eleverne på denne skole sættes også sammen i forskellige aldre, altså en 8-årig sættes sammen med en 11-årig - noget som folkeskolen i bl.a. Esbjerg også vil gøre, opbløde den stive klasse-struktur, som de kalder det...!

David Zennaro, Ole Svendsen, Steffen Gliese og Nicolas Guilbert anbefalede denne kommentar

Socialdemokraterne, V, og K + DF og Nye Borgerlige har i mange år - snart nu! - ønsket, at (alle?) muslimske friskoler i det her land skulle/skal lukkes! fordi man har en eller anden mærkelig fordom om, at muslimske friskoler ikke danner eleverne, lærer eleverne at deltage i det demokrati, men måske? hele tiden gør noget andet - som de så ikke gør! tænker jeg! Andet end oven i deres, politikernes, hoveder!

David Zennaro, Ole Svendsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Jeg er helt enig i det her citat:

"Problemet med tilsynet er efter hans mening, at det hurtigt går hen og bliver en holdningsmæssig vurdering fra statens side af, hvad der er et godt læringsmiljø, en god lærer, gode faciliteter og god undervisning. Men det er faktisk op til forældrebestyrelserne på de frie skoler at vurdere, påpeger Thorstein Balle:

»Enten har man lov til som forældre på en fri grundskole af have sin egen opfattelse af, hvad der er en god skole, og have åndsfrihed, ellers har vi ikke nogen frie grundskoler.«"

Og for mig at se, tyder det på, at især S, V, K og DF! bruger det her angreb mod de muslimske frie skoler til at angreb på alle frie skoler! Især S har været meget imod de frie skoler, ser det ud til -
og de ser ikke ud til at have læst Grundlovens ord om at forældre mv. har ret til at lave skoler, hvor de underviser børnene/eleverne, så især mindretal som katolikker, jøder, baptister, de stærke jyder mv. kan oprette, drive, og holde skoler for deres børn - noget som Grundtvig fik indført i Grundloven helt tilbage til 1849/1850....at forældre selv kunne oprette skoler så de kunne undervise deres børn!

Ole Svendsen, Flemming Berger, Steffen Gliese og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Nicolas Guilbert

Meget skuffende, at STUK ikke ville deltage i et interview.

Mon ikke det er fordi, at det er svært for dem at forsvare, at de tilbageholder tilskuddet fordi skolens bestyrelse

“har haft som prioritet at skabe en god skole for børnene”

og at

“skolen under hele tilsynet har forsvaret sin tilgang til undervisning og skoledrift”.

(se partshøringen s. 36).

Magtmisbrug af kafkaske dimensioner.

http://blog.ecolefrancodanoise.dk/vi-fortsaetter-selvfolgelig

Ole Svendsen, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

De muslimske samfund rundt i hele EU lever som et parallel samfund på alle fronter. Såvel kulturelt som juridisk med deres eget straffesystem uden om gældende politik, lov, ret og orden. De bliver aldrig nogensinde integreret. De gør hvad de kan for at nedbryde deres værtslande indefra med alle midler. Det er der ingen anden indvandre gruppering, der gør. Og det skal stoppes.

"I Finland er det kun staten, som må drive skole på folkeskoleniveau. Det er der stor tilfredshed med generelt, og det er nok en væsentlig grund til, at Finland ligger i top i diverse kvalitetsmålinger."

Og i Danmark har vi så gjort det anderledes gennem flere hundrede år. Til stor glæde for alle de mindretal der har ønsket en anden måde atlave uddannelse på. Uanset om det var Rudolf Steiner skoler, hippie inspirerede lilleskoler, skoler som lokalsamfund kunne drive fordi kommunen ikke evnede og ønskede opgaven, skoler med speciale i sport, kunst eller tekniske fag. Alle skoler der uden problemer kunne finde ud af at indordne sig under skolelover der bla. forbyder udenlandsk finansiering. Og så er der nogle få der ikke har kunne finde ud af at indordne sig. Og de er blevet lukket. Og godt for det.

hanne plaschke

Det danske grundskolesystem er unikt ved at både frie skoler og folkeskoler understøttes af det offentlige. Det skal vi værne om. De muslimske friskoler, jeg har mødt folk fra, er IKKE koranskoler, men skoler, der opponerer imod en manglende forståelse for, at også børn af indvandrere kan få en høj uddannelse. Det ryster mig, at STUK kan lukke friskoler på så uskøn udemokratisk facon. Hurra for at anklage skolerne for at være udemokratiske på udemokratisk vis(ironi kan forekomme). Vi skal værne om friskoleloven, som har betydet utroligt meget for den pædagogiske udvikling i Danmark. Desværre har S aldrig forstået det unikt demokratiske og samlende, der ligger i at have to slags skoler. Tænk hvis eksempelvis efterskolerne ikke havde eksisteret. Religiøse eller ej!

David Zennaro, Nicolas Guilbert, Ole Svendsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Siden 2001 har skiftende regeringer løbende stigmatiseret og forfulgt muslimer på alle mulige måder. Med perioden 2011-2014 som undtagelsen, der bekræfter reglen.

Da Vestager tog til Bruxelles i 2014 begyndte Soc. Dem. at efterabe DF i uhørt grad.
Nu går man så efter muslimernes skoler - hvad bliver det næste???

Man skal være både blind og døv for ikke at kunne se, at store dele af Folketinget driver hetz mod muslimer og diskriminerer dem i jagten på stemmer. Der er tale om negativ propaganda, hvor man dæmoniserer en minoritet ved at tale dårligt om dem på alle mulige måder.

Hvis man siger en løgn tilstrækkelig tit begynder folk til sidst at tro på det. At negativ propaganda rettet mod en minoritet ofte har ført til ulykkelige resultater har verdenshistorien alt, alt for mange eksempler på.

Dette er FULDSTÆNDIG UACCEPTABELT OG HØRER INGEN STEDER HJEMME!!!

Nicolas Guilbert

Udover de i artiklen nævnte friskoler, er også to efterskoler blevet lukket, fordi de ikke underviste fredag eftermiddag (Mina Hindholm og Phønix). Derudover er en muslimsk STX blevet lukket. Det må godt nok føles hårdt at være muslim i Danmark.

Når det så er sagt, er det værste nok, at STUK lodret lyver, stort set over hele linjen. Det nævnes noget underspillet i artiklen, "at skolerne ikke kan genkende" STUKs observationer. Realiteten er, at observationerne i bedste fald er skarpt vinklede, men i mange er tilfældene er ren fantasi. Når STUK både er lovgivende, udøvende, dømmende OG fabulerende magt, bliver det meget svært at se, hvordan de kan højne kvaliteten af undervisningen.

STUK opfylder således ikke sin funktion, snarere tværtimod, til stor skade for undervisningen her til lands. Det er meget alvorligt.