Kommentar
Læsetid: 6 min.

Klimaappel til regering og Folketing: Tiden er ved at løbe ud – vi har brug for lederskab

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner er på Dagbladet Informations initiativ gået sammen i en appel til regeringen og Folketinget. De opfordrer til, at der sættes handling bag Danmarks flotte mål om CO2-reduktion – ikke senere, men allerede dette efterår. Dette er deres appel
139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner er på Dagbladet Informations initiativ gået sammen i en appel til regeringen og Folketinget. De opfordrer til, at der sættes handling bag Danmarks flotte mål om CO2-reduktion – ikke senere, men allerede dette efterår. Dette er deres appel

Jesse Jacob

Indland
6. oktober 2020

Her er en appel til regeringen og Folketinget fra 139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik og institutioner:

Folketinget indleder i dag en samling, der får afgørende betydning for vores fælles fremtid. Verden står i en kritisk situation præget af gentagne temperaturrekorder, accelererende afsmeltning af verdens ismasser, ødelæggende brande og oversvømmelser. Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader er ved at glide os af hænde, ukontrollable tipping points i det globale system rykker tættere på. Kun resolut handling på alle niveauer kan afværge katastrofer.

»Klimaforandringerne er vores afgørende udfordring. Og de fremtidige generationer er afhængige af os,« sagde med rette statsminister Mette Frederiksen i sin tale til FN’s generalforsamling i sidste måned.

Vi, der underskriver denne appel til regering og folketing, er bekymrede for, at manglende erkendelse af situationens alvor fører til, at vi gør for lidt for sent for at bremse klimakrisen.

Med klimaloven har I, folkevalgte politikere, forpligtet jer på et ambitiøst mål om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030. Beslutningen aftvinger respekt, giver håb og er allerede ledestjerne i andre lande. Det giver også håb, at regeringens 13 klimapartnerskaber har skabt engagement og en værdifuld pulje af forslag og initiativer fra erhvervslivet.

Vi er til gengæld mindre imponerede af den handlekraft, der er fulgt efter, når det gælder at omsætte målet til handling. Klimaloven forpligter til inden året er gået at anvise tiltag, der kan bringe os til 2030-målet, men halvandet år efter ’klimavalget’ er der kun vedtaget politik, der kan bringe os en fjerdedel af vejen.

Regeringens aktuelle Klimaprogram 2020 anviser ingen konkrete nye initiativer med kvantificeret CO2-effekt for de nærmeste år. Man lægger afgørende vægt på teknologier under udvikling, som ventes at kunne bidrage fra omkring 2030, men som man medgiver er behæftet med betydelig usikkerhed.

Vi anerkender og støtter de forsknings- og udviklingsprogrammer for CO2-indfangning (CCS og CCU) og for nye klimavenlige brændstoffer (Power-to-X), der nu prioriteres, men vi advarer mod at lade disse ’fugle på taget’ tjene som grund til at undvige beslutninger om andre tiltag med kendte virkemidler, der kan reducere udledningerne inden 2030.

En grøn skattereform, der afspejler ’forureneren betaler’-princippet, er én forudsætning for at sikre de nye teknologiers konkurrenceevne og bane vej for andre grønne investeringer. Men det forudsætter brede CO2-afgifter på markant højere niveau end det, regeringen har signaleret vilje til. Afgifterne skal indfases gradvist på en måde, der tager hensyn til konkurrenceudsatte virksomheder og økonomisk sårbare grupper i befolkningen. Hvis en afgiftsreform ender med et lavt ambitionsniveau og afgifter, der ikke afspejler de sande omkostninger ved klimabelastende aktiviteter, kan årtiers chance for at ’getting the prices right’ være forspildt.

At leve op til klimaudfordringen kræver et nationalt lederskab, der matcher det, statsministeren og regeringen har udvist under coronakrisen. Det bekymrer os, at regeringen ikke tydeligt appellerer til samfundssind omkring den grønne omstilling, og at man viger tilbage for initiativer, der kan stimulere borgerne til at tage del. Ved at betone en falsk konflikt mellem velfærd og klimaindsats risikerer regeringen at undergrave den folkelige opbakning og motivation for at handle. Samtidig undergraver man tilliden til det politiske system hos den engagerede ungdom, hvis fremtid står på spil, og hvis aktive støtte beslutningstagerne har hårdt brug for. I har lovet de unge at tackle klimaudfordringen – at svigte dem vil være både utilgiveligt og farligt.

Vi appellerer til regeringen og Folketinget om at leve op til egne løfter og befolkningens forventninger om lederskab i klimaets og fremtidens tjeneste. Vi har brug for beslutninger i dette efterår om tiltag, der optrapper indsatsen for elektrificering og energieffektivisering i bygninger og industrier, accelererer en udfasning af fossilbiler, sikrer udtagning af langt flere klimabelastende lavbundsjorde, stimulerer en gradvis opprioritering af landbrugets vegetabilske fødevareproduktion og fremmer udbygningen af vedvarende energi på en måde, der også fremmer lokal deltagelse og opbakning.

Og vi appellerer om initiativer, der overalt i landet stimulerer til aktiv folkelig deltagelse i den omstilling, der skal realiseres lokalt, bæres af fællesskab og næres af menneskers håb til fremtiden. Den grønne omstilling er Danmarks enestående chance for at skabe en ny og bæredygtig velfærdsmodel. Men tiden er knap. Lad ikke muligheden glide os af hænde.

De 139 underskrivere er:

 1. Connie Hedegaard, formand, tænketanken Concito
 2. Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi
 3. Sussi Lillelund, aktivist, Den Grønne Studenterbevægelse
 4. Peter Birch Sørensen professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
 5. Henrik Poulsen, adm. direktør, Ørsted
 6. Mads Nipper, CEO, Grundfos
 7. Mogens Lykketoft, fhv. finansminister (S) og formand FN’s Generalforsamling
 8. Jens Hesselbjerg Christensen, professor, Københavns Universitet
 9. Kim Fausing, CEO, Danfoss
 10. Jacob Andersen, landechef, Vattenfall
 11. Eva Berneke, adm. direktør, KMD, formand for Klimapartnerskabet for Service, IT og Rådgivning
 12. Kirsten Brosbøl, stifter af handletanken 2030beyond, fhv. miljøminister (S)
 13. Anders Eldrup, bestyrelsesformand
 14. Anders Vad Dons, CEO og partner, Deloitte
 15. Susanne Westhausen, direktør, Kooperationen
 16. Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
 17. Lasse Bolander, bestyrelsesformand, COOP
 18. Jan Hylleberg, CEO, Wind Denmark
 19. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
 20. Peter Jonsson, adm. direktør, E.ON Danmark
 21. Ritt Bjerregaard, fhv. minister (S) og EU-kommissær
 22. Carsten Høgh, adm. direktør, AURA
 23. Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole
 24. Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 25. Jakob Vittrup, adm. direktør, NRGII
 26. Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA
 27. Mads Nørgaard, stifter og ejer, Mads Nørgaard
 28. Sasha Søndergaard-Hearn, aktivist i FridaysForFuture
 29. Mikkel Bogh Direktør, SMK/Statens Museum for Kunst
 30. Casper Kirketerp-Møller, adm. Direktør, Clever
 31. Rasmus Sielemann Christensen, adm.direktør, BOEF
 32. Christian Peter Ibsen, direktør, den grønne tænketank Concito
 33. Hanne Leth Andersen, rektor, professor ph.d., RUC
 34. Lærke Flader, direktør, Dansk Elbilalliance
 35. Monika Skadborg, forperson for Ungeklimarådet
 36. Marianne Eriksen, adm. direktør, NEF fonden
 37. Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning, AAU
 38. Thomas Roland, CSR-chef, Coop Danmark
 39. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet
 40. Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
 41. Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark
 42. Erlend G. Høyersten, museumsdirektør, AROS
 43. Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet, fhv. overvismand
 44. Birgitte Jensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion-København
 45. Steen Christiansen, borgmester (S), Albertslund
 46. Per Holten-Andersen, fhv. rektor, CBS
 47. Kristian Lausten Madsen, landsformand for Venstres Ungdom
 48. Jørgen Poulsgaard, formand, RAH
 49. Carsten Rahbek, professor og centerleder, Københavns Universitet
 50. Jason E. Box PhD, klimaforsker
 51. Eva Kruse CEO, Global Fashion Agenda
 52. Leon Sebbelin, borgmester (RV), Rebild
 53. Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet
 54. Henrik Garver direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 55. Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace
 56. Niels Due Jensen, fhv. koncerndirektør, Grundfos
 57. Birgit S. Hansen, borgmester (S), Frederikshavn
 58. Morten Hesseldahl, forlagsdirektør, Gyldendal
 59. Jørgen Rosted, fhv. departementschef
 60. Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør EWII, formand for Center Danmark
 61. Magnus Von Dreiager, landsformand for Konservativ Ungdom
 62. Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 63. Kim Qvist, direktør, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
 64. Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
 65. Bo Jørgensen, direktør Boligselskabet Sjælland
 66. Chris Borup Preuss, Dansk Ungdoms Fællesråd
 67. Niels Duedahl, adm. direktør, Norlys
 68. Frede Hvelplund, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet
 69. Bo Øksnebjerg, generalsekretær WWF Verdensnaturfonden
 70. Jesper Hjulmand, adm. direktør, Andel
 71. Elsebeth Gerner Nielsen, formand for den danske Unesco Nationalkommission
 72. Jørgen Huno Rasmussen, professionelt bestyrelsesmedlem
 73. Mikael Skou Andersen, professor, Aarhus Universitet
 74. Hans Lehmann, formand for Project Zero A/S, Vice Principal, EUC Syd
 75. Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen
 76. Eigil Kaas, professor, Københavns Universitet
 77. Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening
 78. Jesper Theilgaard, klimaformidler
 79. Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
 80. Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Aarhus Universitet
 81. Peter Rathje, adm. direktør, Sønderborgs ProjectZero
 82. Caroline Søeborg Ahlefeldt, stifter af bæredygtighedsplatformen Tomorrow
 83. Bo Jellesmark Thorsen, professor, Københavns Universitet
 84. Annette Hartvig Larsen, CEO, Aarstiderne
 85. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening
 86. Rasmus Stuhr Jakobsen, Executive Director, CARE
 87. Christian Niepoort, CEO, SustainSolutions
 88. Frank Erichsen og Theresa Jessing, Kastaniegaarden
 89. Thomas Meinert Larsen, talsperson for Ansvarlig Fremtid
 90. Henrik Lund, professor i Energiplanlægning, Aalborg Universitet
 91. Vibe Klarup, direktør
 92. Claus Ekman, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
 93. Sofie Lippert, landsforkvinde, SF Ungdom
 94. John Roy Porter, professor, Københavns Universitet
 95. Anders Morten Christoffersen, formand for Verdens Skove
 96. Thomas Becker, direktør, String
 97. Katarina Juselius, professor emerita, Københavns Universitet
 98. Rasmus Willig, forperson for Andelsgaarde
 99. Emil Stigsgaard Fuglsang, co-founder, Matter
 100. Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
 101. Emmet Feigenberg, sceneinstruktør og teaterdirektør
 102. Kenneth Karlsson, direktør, Energy Modelling Lab
 103. Jacob Jelsing, medstifter, Gubra ApS
 104. Charlotte Skovgaard, adm. direktør, Merkur Andelskasse
 105. Jacob Robsøe, landsformand, Radikal Ungdom
 106. Marie Münster, professor MSO, DTU
 107. Lars Maaløe, chief technology officer, Corti
 108. Helle Munk Ravnborg, forperson, Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark
 109. Jens Hoff, professor, Københavns Universitet
 110. Maria Glæsel, adm. direktør og medejer
 111. Jesper Jespersen, professor emeritus, RUC
 112. Kim Rahbek Hansen, Founder & Farmer
 113. Jonathan Ries, formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi
 114. Jens Friis Lund, professor, Københavns Universitet
 115. Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
 116. Birthe Larsen, lektor, CBS
 117. Laura Liv Weikop, museumsdirektør, ph.d., Museum Midtjylland
 118. Harry Lahrmann, lektor, Aalborg Universitet
 119. Melissa Bech, Co-Founder & Brand Director, BLANCHE
 120. Lars Pehrson, stifter rådgiver for direktionen, Merkur Andelskasse
 121. Mogens Høgh Jensen, professor, NBI, KU
 122. Mickey Gjerris, lektor, Københavns Universitet
 123. Lene Koch, professor emerita, dr. phil., Københavns Universitet
 124. Hubert Buch-Hansen, lektor, CBS
 125. Laura Horn, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
 126. Anders Blok, lektor i sociologi, Københavns Universitet
 127. Simon Lægsgaard, formand for Højskolernes Bæredygtighedsudvalg
 128. Christoph Ellersgaard, adjunkt, CBS
 129. Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d., lektor, RUC
 130. Per Homann Jespersen, lektor emeritus, RUC 
 131. Jeppe Johansen, SeniorIngeniør, ph.d., Ørsted
 132. Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator, VedvarendeEnergi
 133. Esther Michelsen Kjeldahl, forfatter og aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse
 134. Decherie Eshøj Østerby, fhv. institutionsleder
 135. Charlotte Weitze, skønlitterær forfatter
 136. Mikkel Johansen, tømrermester og faglærer
 137. Ole Busck, pens. lektor, Aalborg Universitet
 138. Susan Baca, pens. uv-lektor, Aalborg Universitet
 139. Rune Lykkeberg, chefredaktør, Information.

Appel for klimaet

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner er på Dagbladet Informations initiativ gået sammen i en appel til regeringen og Folketinget. De opfordrer til, at der sættes handling bag Danmarks flotte mål om CO2-reduktion – ikke senere, men allerede dette efterår. Blandt dig i debatten med hashtagget #klimaappel. Og hvis du vil støtte appellen, kan du skrive under her.

Andre artikler i dette tillæg

 • Klimaappel til regeringen: Skriv under her

  6. oktober 2020
  Flere tusinde mennesker har tilsluttet sig den klimaappel, som 139 erhvervsledere, forskere og institutionsledere på Folketingets åbningsdag retter mod regeringen. Her kan du selv føje dit navn til listen
 • 139 erhvervsfolk, forskere og politikere retter klimaappel til regeringen

  6. oktober 2020
  Forhenværende klimakommissær Connie Hedegaard, Grundfos’ adm. dir. Mads Nipper og 137 andre fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, civilsamfundet og politik har på Informations initiativ underskrevet en klimaappel til regering og folketing. De advarer om, at tiden er ved at løbe ud. Du kan støtte appellen ved at underskrive her
 • Rune Lykkeberg: Vi appellerer til klimahandling nu

  6. oktober 2020
  Information har samlet mere end 100 aktører med ansvar for den grønne omstilling i en appel til regeringen og Folketinget om at leve op til deres egne forbilledlige grønne løfter. Avisen er i dag en særavis, som folder appellen ud og undersøger hele det danske klimadrama
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ete Forchhammer

Kan ikke bifalde dette nok.
.. og hvis Arne så også havde skrevet under, var den næsten hjemme på toppen af S-bjerget.

søren ploug, Marie Vibe, Birgit Sloth, Rolf Andersen, Helle Walther, Jørgen Munck, Kurt Nielsen, Alvin Jensen, Ejvind Larsen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Peter Krogh, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Der er brug for relevante og effektive handlinger, men ikke lederskab. Der er brug for involvering af befolkningen og af bl.a. tværgående fagligheder - og der er brug for økonomisk kraft. Og så er der brug for en stærkt kritisk perspektiv på den grønne kapitalismes kontroversielle påvirkning; der skal ikke tjenes penge på klima- og miljøhensyn, der skal skabes bæredygtige produktions- og energiformer.

Lederskab kender vi alt for godt; det rimer næsten på herskab.

Poul Reynolds, søren ploug, Palle Bendsen, Kurt Nielsen, Erik Winberg, Alvin Jensen, Egon Stich, Søren Roepstorff, Ejvind Larsen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Lars Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Fremragende initiativ, Information :-)

Glæder mig til at se, hvordan underskrifterne bliver modtaget imorgen.

Forhåbentlig vil det støtte støttepartierne !!

søren ploug, Helle Walther, Jørgen Munck, Kurt Nielsen, Alvin Jensen, Ete Forchhammer , Ejvind Larsen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Estermarie Mandelquist og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Vi mangler ansvar og initiativ, fra underskriverne, i socialt ansvarlige forslag for klimaet, ellers er det brok.

Holger Skjerning

Tak for masser af ord og opfordringer til handling, men det eneste konkrete jeg faldt over var forskning i CCS (indfangning af CO2 + deponering). Og jeg er temmelig stensikker på, at de fleste underskrivere ikke ved, hvor kompliceret og energikrævende CCS er.
Påfaldende er det også, at når man kigger ned gennem listen med navne, så ser man flere, der gennem tiderne har afsværget kernekraft, selv om den - sammen med vandkraft - er de eneste store, stabile og næsten CO2-fri energier i verden.
Der er ellers voksende forståelse for denne kendsgerning. Flere aviser, bl.a. Politiken, har for 1½ år siden bragt det ind i klimadebatten, og DR har bragt udsendelser (bl.a. Hjernekassen) om atomkraft. - Så det er ikke længer forbudt at nævne, at det kunne reducere klimaændringerne betydeligt.
Jeg ville med stor glæde være med-underskriver, hvis opfordringen var mere konkret.

Allan S. K. Frederiksen, Bent Nørgaard, Niels Jacobs og Jens Flø anbefalede denne kommentar

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner kræver at Mette skal vælge panik og selvskade som strategi mod klimaforandringerne. Er de virkelig stolte af at lægge navn til den liste ?

Allan S. K. Frederiksen, Niels Jacobs og Jens Flø anbefalede denne kommentar

Rigtig mange af underskriverne har gennem tiden også været fortaler for biobrændsel og bioethanol, der hele tiden bare har været kejserens nye klæder. Sålænge der pumpes mere CO2 op i atmosfæren end biosfæren kan absorbere, så bidrager det til klimaforandringer, der findes ikke grøn CO2 punktum. Nu skal vi så lege at alle elbiler, kun køre på strøm fra vindmøller, og elbilerne skal finansieres af afgifter, så middelklassen kan føle sig hellige og vise deres nye status symbol frem. Mens uligheden i Danmark bare stiger og stiger på grund af massive afgift byrde vi har i Danmark.

Kim Houmøller, Bent Nørgaard og Jens Flø anbefalede denne kommentar

Mettes præsentation af lederskabet idag rettede sig mod bl.a. indvandrerdrenge, hvis vilkår skal trædes endnu mere under fode i fremtiden - mens klimaet dukkede op sidst i talen. Der skal etableres et 'råderum', altså samme kunstige konstruktion, som Anders Fogh Rasmussen et al. opererede med som 'leder'. Og dét var jo en fantastisk tid.

Eva Schwanenflügel og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

BCCS er ikke energikrævende, Holger S . Man skal bare komprimere og nedkøle , for så at anvende overskudsvarmen i fjernvarmeværker: Altså dette blot ved at
tage CO2 DIREKTE fra forbrændings udstødningen!!!
Tørisen (fast CO2 is) som resulterer kan deponeres på dybhavet eller til kemisk reaktion i geologiske lag.
Det kunne oven i købet passende være udstødning fra afbrænding af biomasse på elværker, som er praksis allerede, hvorved den udtagede CO2 kan tælle dobbelt i regnskab for klimagasser, fordi
nye biomasser dermed vil kunne fange CO2 fra atmosfæren påny.

Der er tydeligvis en lobby af byboere, RV partibosser venstrefløjspartierne, der ser frem til billige Tesla financieret af statskassen - Og til renere luft i Kbh. , hvor omtrent alle de elitære og CEO's underskriverne bor, hvilket da er dem vel undt.

MEN der er vist ikke rigtig nogen væsentlig eller positiv (?) klimaeffekt, når ikke denne "elbils drøm" kan eftergøres andre steder på kloden af mange grunde (økonomiske f.eks), og fordi forurening af atmosfæren med gas er grænseløs ud over alle grænser.

Således er det bare en Pyrrhus sejr, at sende produktionen af elbiler for danske statsmidler, (og det deraf resulterende CO2 udslip) til lande , som ikke vil forebygge produktionens miljø forurening, og har kæmpe udviklingslands- CO2 kvoter, eller få dem lavet i USA , hvor gassen ikke betales for i kvotesystemet og følgelig derfor kompenseres for, vel?

DK må anvise eksemplariske måder for andre nationer at efterfølge, ellers er det en fis i orkanen.

Trist at se støttepartier i alliance med højrefløjen + RV i jagten på stemmer og at pønse på at styrte S- regeringen, måske i medvinden fra folkets generelle Corona utilpas- utilfredsheden: Forræderi, er det passende ord herfor...

Endnu en sikker Pyrrhus sejr, måske ikke bare for venstrefløjen; især for miljøet. Er erindringerne om Chr. Lillholt , Løkke, Støjberg, Lars Løkke og Anders Fog virkelig forduftet til ... klimagas ?

Der udviser alle de ærværdige underskrivere og klimatosser mangel på regneevner, ja de forregner sig slemt, vil jeg godt vædde på.

Kim Houmøller

Vil æde min gamle spejderhat på, at de fleste medunderskrivere har hus og sommerhus samt flere biler pr. husstand. En samling hyklere, hvis dagsorden ikke er socialt ansvarlig.

Jeppe Lindholm

Hvis jeg skal skrive under vil jeg have mit navn øverst på listen, naturligvis ;-), samt have en juridisk bindende garanti for økonomisk kompensation for folk med lave indkomster, ledige, syge og andre mindre bemidlede. Samt at de mest velhavende må afstå mest for at nå målet.

Ellers gider jeg bare ikke at være med. Nej jeg vil ej.

Lars Kristensen

Det er ikke de politiske, religiøse, økonomiske og militære magthavere, der vil kunne løse de mange problemer (klimakrisen, COVID-19 krisen, den økonomiske krise m.fl.) og klare udfordringerne, vi – os, de levende mennesker og alt andet levende liv, her på Livets livgivende blå planet Jorden, vil komme ud for, i de næste mange årtier.

De eneste der vil kunne løse problemerne og klare udfordringerne er os. Os – vi, de levende mennesker og for at vi kan løse problemerne og klare udfordringerne, behøver vi at mærke og fornemme vores fælles menneskelige samvær og fællesskab - globalt.

Måden vi kan gøre det på, det er at arrangere globale lokale karavaner i alverdens lande, over hele Jorden.

De lokale karavaner arrangeres på den måde, at de alle starter på samme tidspunkt kloden rundt og startende den 29. august 2021 kl. 12.00 PM midnight UTC (00.00) med 10-20 km.’s dagslængde.

Karavanerne forskydes fremadrettet en time hver dag, sådan at karavanerne kommer til at starte på alle døgnets 24 timer.

Ved karavanernes start afholdes der en 1 minuts stilhed for at mindes de mennesker der har levet før os og som på hver deres måde er skyld i, at vi i dag - er de levende mennesker, her på Livets livgivende blå planet Jorden.

Den 21. september starter den sidste karavanetur kl. 11.00 PM UTC (23,00) med et efterfølgende afslutningsevent den 22. september kl. 12.00 noon PM (12.00), som starter med en 2 minutters stilhed, hvor vi tænker på dem, der vil komme efter os og som vil blive de levende mennesker, her på Livets livgivende blå planet Jorden, efter at vi er døde og borte.

--------------------

JORDEN OG DENS TID

Jorden har en nutid,
med en fortid
og en fremtid,
hvori vi blev født
og hvori vi vil dø.

I dag er det os
der gør fortidens fremtid
og fremtidens fortid
til nutidens Jord.

DERFOR SKAL VI HUSKE

Den Jord vi fik af andre i går
og den Jord vi gør os i dag,
den Jord vil vi gi’
med alt hvad den har
til andre
der får den i morgen.

LIVETS GAVE

Livet er en vidunderlig og prægtig gave
vi gennemlever det i Livets egen have.
Haven, den har vi for længst fået ødelagt
ved hjælp af krig, vold, død og magt.

Sku’ vi ikke stoppe disse tossede gøremål
og smide krig, vold, død og magt på Livets bål.
Tør vi, du og jeg, gi’ livet dets have tilbage?
Gør vi, kan vi livet få, uden at vi skal det tage.

Vi er også en del af Livets smukke gave,
for vi har alle befundet os i vores mors mave.
Lad os derfor give barnet en chance til Livet
for at vores fejl mod os selv kan være os tilgivet.

Mennesker er både du og jeg samt alle andre
vi er de eneste - der det ødelagte kan forandre.
Vi besidder den intelligente snilde.
Vis aktiv vilje - den er Livets kilde.

MENNESKEBARNET OG DEN GAMLE VERDENSORDEN

Menneskeheden står foran en lukket dør
det har den gjort mange gange før,
men bag netop denne dør, både livet og døden findes.
Er det Barnet der låser op og bag døren kigger
vil Barnet se en ny og bedre verden for det ligger,
men bliver det Den Gamle, vil der ikke blive mere at mindes.

Den Gamle er et forbrugt og udbrændt lys
så giv dog Du Gamle, Barnet Dit sidste kys,
vil Du ikke nok friheden og dets nye liv det give.
Når Den Gamle Barnet kysset giver,
vil Barnet se Den Gamle stille ind i døden driver
og Barnet vil disse ord - på Den Gamles gravsten skrive:

DEN GAMLE GAV MIG
DEN ALLERBEDSTE GAVE

DEN GAMLE GAV MIG NØGLEN
NØGLEN TIL LIVETS HAVE.

Menneskebarnet.

Når vi har afholdt dette globale lokale karavaneevent, vil vi – os, de levende mennesker stå rusten med en menneskelig styrke vi aldrig har villet kunne tænke på, vi som en fælles menneskehed har villet kunne gøre.